Naše křehkost není překážkou působení Boží milosti, naopak... - archív citátů

4. 11. 2010 , Pavel Frývaldský

Titul Kristus v teologii Josepha Ratzingera

Již v Úvodu do křesťanství řeší Ratzinger novodobé dilema ?Ježíš nebo Kristus,? kdy jménem ?Ježíš? je myšlena konkrétní osoba v dějinách a titulem ?Kristus? je vyjádřen význam osoby, který mu přisuzuje víra církve.
Podle Ratzingera je však zásadní chyba oddělovat dějiny a víru církve, jako nelze oddělovat titul ?Kristus? od jména ?Ježíš.? Odmítá proto na víře nezávislé rekonstrukce ?historického Ježíše? i rezignaci na historii u R. Bultmanna. Titul ?Kristus? tedy vyjadřuje význam osoby historického Ježíše, jak je vyznáván ve víře církve a jak je v církvi přítomný. Ratzinger chce prostřednictvím tohoto titulu ukázat jednotu osoby a významu Ježíše, historie a kérygmatu.

Otázka vztahu Ježíše a Krista, tedy historie a víry církve provází v nových souvislostech celé Ratzingerovo dílo. Reaguje na situaci v teologii, v níž se ?christologie? vypracovává nezávisle na víře církve, kritizuje konstrukce ?historického Ježíše,? vytvořené bez hermeneutiky víry pouze na základě módních trendů. Pro Ratzingera je církev ?hermeneutickým předpokladem christologie,? proto můžeme označit jeho christologii jako ?christologii shora.? Podle H. Verweyena zdůrazňuje Ratzinger stále více protiklad ?historicko-kritické biblické práce a církevně-teologické exegeze Písma.?

Kritika historických rekonstrukcí Ježíšova života je patrná i v papežově knize o Ježíši. Benedikt XVI. však ve své knize neodmítá historická bádání jako taková, neboť sám jejich výsledky využívá, usiluje ovšem o jejich začlenění do církevně předávané víry v Ježíše jako Krista. Jak píše v úvodu své knihy, pokouší se představit ?historického Ježíše? jako ?Ježíše evangelijního?, tak jak je přítomen v Písmu svatém, jejímž živým subjektem je Boží lid, církev.

Převzato z článku Pavel Frývaldský, ?Christologie v díle Josepha Ratzingera ? Benedikta XVI.,? Studia theologica 41 (2010): 43-62.

www.studiatheologica.eu

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 18.1.

1 Sam 18,6-9; 19,1-7; Mk 3,7-12

Komentář k Mk 3,7-12: I dnes mnozí neduživí a nemocní vyhledávají Kristovu církev. Kéž je to pro mě jeden ze znaků její pravosti!

Zdroj: Nedělní liturgie

Kulturní i přírodní bohatství Amazonie leží papeži na srdci

Kulturní i přírodní bohatství Amazonie leží papeži na srdci
(18. 1. 2018) Papež František směřuje světovou pozornost k záchraně unikátních světových ekosystémů i kulturám domorodých národů,...

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2018) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem...

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2018) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v židovské rodině...

15.1.2008 zemřel jeden z českých předních biblistů Profesor Jan Heller

(12. 1. 2018) Když se přiblíží stáří, sil ubývá. Co bude dál? Někdo ulpí na tom, co uplývá. To rozmnožuje bolest. Někomu je však dáno...

Marie Elekta od Ježíše (1605?1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2018) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka...

Svátek Křtu Páně

(9. 1. 2018) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.