Láska se neutužuje, když za ní není třeba bojovat. - archív citátů

4. 11. 2010 , Pavel Frývaldský

Titul Kristus v teologii Josepha Ratzingera

Již v Úvodu do křesťanství řeší Ratzinger novodobé dilema ?Ježíš nebo Kristus,? kdy jménem ?Ježíš? je myšlena konkrétní osoba v dějinách a titulem ?Kristus? je vyjádřen význam osoby, který mu přisuzuje víra církve.
Podle Ratzingera je však zásadní chyba oddělovat dějiny a víru církve, jako nelze oddělovat titul ?Kristus? od jména ?Ježíš.? Odmítá proto na víře nezávislé rekonstrukce ?historického Ježíše? i rezignaci na historii u R. Bultmanna. Titul ?Kristus? tedy vyjadřuje význam osoby historického Ježíše, jak je vyznáván ve víře církve a jak je v církvi přítomný. Ratzinger chce prostřednictvím tohoto titulu ukázat jednotu osoby a významu Ježíše, historie a kérygmatu.

Otázka vztahu Ježíše a Krista, tedy historie a víry církve provází v nových souvislostech celé Ratzingerovo dílo. Reaguje na situaci v teologii, v níž se ?christologie? vypracovává nezávisle na víře církve, kritizuje konstrukce ?historického Ježíše,? vytvořené bez hermeneutiky víry pouze na základě módních trendů. Pro Ratzingera je církev ?hermeneutickým předpokladem christologie,? proto můžeme označit jeho christologii jako ?christologii shora.? Podle H. Verweyena zdůrazňuje Ratzinger stále více protiklad ?historicko-kritické biblické práce a církevně-teologické exegeze Písma.?

Kritika historických rekonstrukcí Ježíšova života je patrná i v papežově knize o Ježíši. Benedikt XVI. však ve své knize neodmítá historická bádání jako taková, neboť sám jejich výsledky využívá, usiluje ovšem o jejich začlenění do církevně předávané víry v Ježíše jako Krista. Jak píše v úvodu své knihy, pokouší se představit ?historického Ježíše? jako ?Ježíše evangelijního?, tak jak je přítomen v Písmu svatém, jejímž živým subjektem je Boží lid, církev.

Převzato z článku Pavel Frývaldský, ?Christologie v díle Josepha Ratzingera ? Benedikta XVI.,? Studia theologica 41 (2010): 43-62.

www.studiatheologica.eu

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 21.6.

Sir 48,1-15 (řec. 1-14); Mt 6,7-15

Komentář k Mt 6,7-15: Vezmu Pána za slovo: kéž nás v našich pokušeních neopouští! Zamyšlení nad tolikrát již vyřčenými prosbami mě má přivést k hlubšímu pohledu na modlitbu Páně.

Zdroj: Nedělní liturgie

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2018) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2018) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se...

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

(17. 6. 2018) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal prvním americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými světy: syn Němce...

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Příprava na manželství - osvědčená publikace
(13. 6. 2018) Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství. Tato knížka chce...

Jaroslav Škarvada - oblíbený a optimistický člověk - pomocný pražský biskup († 14.6.2010)

Jaroslav Škarvada - oblíbený a optimistický člověk - pomocný pražský biskup († 14.6.2010)
(13. 6. 2018) "Na konci života nevidím nějakou tmu hrobu, anebo pec krematoria. Na mě tam čeká otevřená náruč Boha. Není to hezký...

V roce 2021 si připomeneme 1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily

V roce 2021 si připomeneme 1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily
(11. 6. 2018) Svatá Ludmila je první česká žena známá jménem, první pokřtěná panovnice, zakladatelka Přemyslovské dynastie, babička a...