21. 1. 2004

Upozornění : Seminář o kurzech Alfa 31. 1. bude jinde

Pro velký zájem účastníků se mění místo konání semináře o kurzech Alfa. Seminář neproběhne v Holešovicích, ale v modlitebně ECM, ul. 28. PLUKU 15, Praha 10. Čas zůstává: 9.00 - 16.30. Aktuální informace naleznete na www.kurzyalfa.cz.
Doprava na místo konání:

1) Metro A - Želivského - autobusy č. 135, 139, 213 do zastávky Kodaňská (asi 5 min. jízdy). Ze zastávky půjdete po chodníku asi 100 m zpět.

2) Metro C - I.P.Pavlova - tramvaje č. 4, 22, 23 do zastávky Čechovo náměstí (asi 10 min. jízdy). Poté vzhůru po pravé straně náměstí (kostela) až mezi domy, na vrcholu kopce uvidíte za križovatkou šikmo vpravo zast. MHD Kodaňská, poté po levé straně ulice asi 100 m vpřed.

Čtení z dnešního dne: Sobota 21.7.

Mich 2,1-5; Mt 12,14-21

Komentář k Mich 2,1-5: Touhu zmocnit se všeho, nač si vzpomenou, „zprivatizovat“ si i Boží věci vidíme i dnes u mocných. Toto vede i dnes k neštěstí. Když to vím, dokážu se proti tomu dle svých skromných možností postavit?

Zdroj: Nedělní liturgie

Skauting prochází obdobím rozkvětu

Skauting prochází obdobím rozkvětu
(20. 7. 2018) Zdálo se, že skauting vyšel z módy. V posledním desetiletí však zažívá dynamický rozvoj. Skauting se...

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20. 7. 2018) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií. (odkaz...

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2018) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2018) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2018) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2018) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.