Buďte ve svém jednání laskaví Vyhýbejte se jakékoli podobě násilí,  - archív citátů

8. 8. 2007

Velkohubost v církvi mladým lidem vadí

Jsou dnešní teenageři jiní než ti, kteří byli teenagery např. v roce 1995? Je potřeba nový přístup k mladému člověku?
Ano, přístup k životu je naprosto jiný. Přístup k internetu a k mobilu měl jen velmi omezený okruh lidí. Dnes je třeba přistoupit na tyto moderní komunikační prostředky i ve vztahu k mladým lidem.


Domníváš se, že koncepce práce s mládeží ze strany Sekce a Diecézních center je nastavena dobře? Zdá se mi, že se věnujeme pouze jakési elitě, která projeví zájem. Ale co těch zbývajících 90 procent mladých lidí?

Tak zaprvé: je mylný předpoklad, že se ozve pouze elita. Ozve se sice úzká skupina, ale nikoliv elita. To můžu říct ze zkušenosti v ostravsko-opavské diecézi. Těch zbývajících 90 procent ? to je velká bolest, ale je to záležitost celé církve, nikoli pouze mládeže. Vždyť v naší republice chodí do kostela 2 ? 4 procenta obyvatelstva. A co ten zbytek? Je to stejné u mládeže jako u starších lidí. Mládež není jiná než celá církev.


Patří pastorace mládeže mezi priority našich biskupů? Nebo je to někde na okraji či uprostřed jejich zájmu?

Pastoraci mládeže věnovali biskupové mimořádnou, ale skutečně mimořádnou pozornost. Pastorace mládeže byla na výsluní jejich zájmu. Za tím však stojí především mravenčí práce těch, kteří se pastoraci mládeže cele věnují. To, co vybudovali ti, kteří od začátku 90. let v Sekci pro mládež pracovali, bylo za cenu velkých osobních obětí. A díky této námaze má dnes pastorace mládeže v diecézích relativní úspěch.


Co je pro mladého člověka na křesťanství atraktivní?

Křesťanství je atraktivní z několika důvodů. Zaprvé: není to neznámá. Lidé se v křesťanství setkají s něčím, co relativně znají. To může být plus i mínus. Já osobně to však pokládám za plus. Zadruhé: křesťanství nabízí duchovno, které není ujeté, které má rozum.


Ale většina mladých si nemyslí, že křesťanství není ujeté.

S tím nesouhlasím. Znám statistiky, podle kterých je křesťanství hodnoceno veskrze pozitivně. Ale samozřejmě, když to srovnáme s jinými oblastmi života, které jsou pro mladého člověka důležité ? zábava apod., tak to pro křesťanství dopadne černě.


Co mladému člověku dnes vadí na katolické církvi?

Mladí lidé mají pocit, že jsou jim říkána prázdná slova. Použiji ostrého výrazu, vadí jim ?velkohubost?. Pokud budeme upřímní a pravdiví, jsem přesvědčen, že mladí lidé změní svůj pohled na církev.


Proč vlastně církev stojí o mladé lidi? Co z nich chce udělat?

(Smích). Církvi přece záleží na spáse každého člověka a tedy i mladého člověka. Tady se nerozlišuje mezi mladými a starými.


Co bys chtěl vzkázat mladým lidem?

Pochopte, že Ježíš stojí za to, abyste svůj život změnili a nasadili ho pro druhé a pro Boha.


Přál by sis, aby SDM byl jednou také v Praze?

Kdyby mám Bůh dal nést tento kříž a setkání uspořádat, mohla by to být velká obnova pro celou zemi. Myslím, že potenciál na to máme.


Máš nějaké životní motto?

Ne přímo životní, mám motta na určitá životní období. Jednak je to citát z mého primičního oznámení: ?Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se na stezky věčnosti: Kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid.? (Jer 6,16). Velmi se mě to dotýká, protože jsem udělal zkušenost poutníka, a jako člověk nejsem statická skutečnost. Druhé velké motto je z mého primičního obrázku: ?Žehnej nám, Pane Ježíši Kriste, nám i těm, které jsi nám svěřil. Uchovej v nás ducha blahoslavenství - radost, prostotu a milosrdenství.?


Jaká je tvoje náplň práce?

Zčásti kancelářská na Sekci pro mládež, dále péče o volontéry, povinnost v redakci časopisu IN. Také chci jezdit po jednotlivých centrech, navštěvovat biskupy? zkrátka cestování; a konečně chci být k dispozici pro rozhovory, přednášky, zpovídání atd.


***

Se svolením převzato z časopisu Hromosvod (časopis pro mládež královéhradecké diecéze).

Internetový on-line rozhovor
s Vítem Zatloukalem
proběhne v pátek 17.8.2007 na webu vira.cz.
Do rozhovoru se můžete zapojit i vy.
Otázky je možné klást již nyní.

Čtení z dnešního dne: Neděle 18. 3.

Jer 31,31-34; Žalm 51; Žid 5,7-9
Jan 12,20-33

Poutníci – pohané – byli zvědaví a chtěli se setkat s kontroverzní osobností. Jejich zvědavost se chce pobavit na dramatu člověka ohroženého smrtí. Tohle Kristus naprosto nepřijímá. Proto Pán odpoví: „Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služebník.“ Tato odpověď však platí i dnes. Setkat se s Kristem lze! Ale nikoli jen pro zvědavost. Je třeba se nejprve rozhodnout, zda ho chceme následovat. Pak se s ním setkáme.

Zdroj: Nedělní liturgie

Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef

(18. 3. 2018) Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží...

Svatý Josef (svátek 19.3.)

(17. 3. 2018) Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se...

Den sv. Patrika (17.3)

(16. 3. 2018) Pro našince je velkolepá oslava, spojená se svátkem sv. Patrika, možná trochu nepochopitelnou podívanou, která však má...

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2018) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za...

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu
(13. 3. 2018) Pět dní plných zajímavých témat, neuvěřitelné bohoslužby, setkání s pětistovkou mladých z celé Evropy, cool velikonoční...

Papež František - výročí volby (13. 3. 2013)

(11. 3. 2018) Papež František ve věcném rejstříku a ve jmenném rejstříku webu pastorace.cz