Kdo se umí rozdělit, má z toho nakonec sám víc - archív citátů

8. 8. 2007

Velkohubost v církvi mladým lidem vadí

Jsou dnešní teenageři jiní než ti, kteří byli teenagery např. v roce 1995? Je potřeba nový přístup k mladému člověku?
Ano, přístup k životu je naprosto jiný. Přístup k internetu a k mobilu měl jen velmi omezený okruh lidí. Dnes je třeba přistoupit na tyto moderní komunikační prostředky i ve vztahu k mladým lidem.


Domníváš se, že koncepce práce s mládeží ze strany Sekce a Diecézních center je nastavena dobře? Zdá se mi, že se věnujeme pouze jakési elitě, která projeví zájem. Ale co těch zbývajících 90 procent mladých lidí?

Tak zaprvé: je mylný předpoklad, že se ozve pouze elita. Ozve se sice úzká skupina, ale nikoliv elita. To můžu říct ze zkušenosti v ostravsko-opavské diecézi. Těch zbývajících 90 procent ? to je velká bolest, ale je to záležitost celé církve, nikoli pouze mládeže. Vždyť v naší republice chodí do kostela 2 ? 4 procenta obyvatelstva. A co ten zbytek? Je to stejné u mládeže jako u starších lidí. Mládež není jiná než celá církev.


Patří pastorace mládeže mezi priority našich biskupů? Nebo je to někde na okraji či uprostřed jejich zájmu?

Pastoraci mládeže věnovali biskupové mimořádnou, ale skutečně mimořádnou pozornost. Pastorace mládeže byla na výsluní jejich zájmu. Za tím však stojí především mravenčí práce těch, kteří se pastoraci mládeže cele věnují. To, co vybudovali ti, kteří od začátku 90. let v Sekci pro mládež pracovali, bylo za cenu velkých osobních obětí. A díky této námaze má dnes pastorace mládeže v diecézích relativní úspěch.


Co je pro mladého člověka na křesťanství atraktivní?

Křesťanství je atraktivní z několika důvodů. Zaprvé: není to neznámá. Lidé se v křesťanství setkají s něčím, co relativně znají. To může být plus i mínus. Já osobně to však pokládám za plus. Zadruhé: křesťanství nabízí duchovno, které není ujeté, které má rozum.


Ale většina mladých si nemyslí, že křesťanství není ujeté.

S tím nesouhlasím. Znám statistiky, podle kterých je křesťanství hodnoceno veskrze pozitivně. Ale samozřejmě, když to srovnáme s jinými oblastmi života, které jsou pro mladého člověka důležité ? zábava apod., tak to pro křesťanství dopadne černě.


Co mladému člověku dnes vadí na katolické církvi?

Mladí lidé mají pocit, že jsou jim říkána prázdná slova. Použiji ostrého výrazu, vadí jim ?velkohubost?. Pokud budeme upřímní a pravdiví, jsem přesvědčen, že mladí lidé změní svůj pohled na církev.


Proč vlastně církev stojí o mladé lidi? Co z nich chce udělat?

(Smích). Církvi přece záleží na spáse každého člověka a tedy i mladého člověka. Tady se nerozlišuje mezi mladými a starými.


Co bys chtěl vzkázat mladým lidem?

Pochopte, že Ježíš stojí za to, abyste svůj život změnili a nasadili ho pro druhé a pro Boha.


Přál by sis, aby SDM byl jednou také v Praze?

Kdyby mám Bůh dal nést tento kříž a setkání uspořádat, mohla by to být velká obnova pro celou zemi. Myslím, že potenciál na to máme.


Máš nějaké životní motto?

Ne přímo životní, mám motta na určitá životní období. Jednak je to citát z mého primičního oznámení: ?Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se na stezky věčnosti: Kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid.? (Jer 6,16). Velmi se mě to dotýká, protože jsem udělal zkušenost poutníka, a jako člověk nejsem statická skutečnost. Druhé velké motto je z mého primičního obrázku: ?Žehnej nám, Pane Ježíši Kriste, nám i těm, které jsi nám svěřil. Uchovej v nás ducha blahoslavenství - radost, prostotu a milosrdenství.?


Jaká je tvoje náplň práce?

Zčásti kancelářská na Sekci pro mládež, dále péče o volontéry, povinnost v redakci časopisu IN. Také chci jezdit po jednotlivých centrech, navštěvovat biskupy? zkrátka cestování; a konečně chci být k dispozici pro rozhovory, přednášky, zpovídání atd.


***

Se svolením převzato z časopisu Hromosvod (časopis pro mládež královéhradecké diecéze).

Internetový on-line rozhovor
s Vítem Zatloukalem
proběhne v pátek 17.8.2007 na webu vira.cz.
Do rozhovoru se můžete zapojit i vy.
Otázky je možné klást již nyní.

Čtení z dnešního dne: Neděle 19. 11.

Př 31,10-13.19-20.30-31; Žalm 128; 1 Sol 5,1-6
Mt 25,14-30

Při čtení evangelia této neděle se posluchači často ptají, zda potrestaný třetí služebník netrpí bezpráví. Vždyť pán je tvrdý a „sbírá, kde nerozsypal“. Úvaha vypravěče však poukazuje na důležitý detail: Cožpak třetí služebník neznal Pána dobře? Vždyť ví, jak smýšlí! Jde o zaměstnance, který neprovede zadanou práci a ještě se vymlouvá. Nejde tedy o odsouzení těch, kdo mají úzkostnou povahu. Je třeba nepřehlédnout, v jaké souvislosti náš úryvek zaznívá, protože není obecná! Jde o texty mluvící o konci světa. Proto je pravděpodobné, že zde je řeč o přijetí evangelia v kontextu široké židovské komunity. Mnozí evangelium nepřijali, protože jim nezapadalo do tradic a vlastních představ o prožívání víry. Ale i dnes jsou lidé, kteří utíkají do minulosti, v níž spatřují jistotu. Nic „nového“ ze strachu nepřipouští. To ovšem nenese plody, které Pán očekává.

Zdroj: Nedělní liturgie

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...

Litanie ke Kristu Králi

(16. 11. 2017) Kriste, Králi všeho tvorstva, smiluj se nad námi. Kriste, Králi národů, Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nebe i...

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(15. 11. 2017) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen...

Sv. Anežka Česká (svátek 13.11.)

(12. 11. 2017) Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. ...

Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.)

(9. 11. 2017) Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se římský voják Martin před branami města Amiens...