8. 8. 2007

Velkohubost v církvi mladým lidem vadí

Jsou dnešní teenageři jiní než ti, kteří byli teenagery např. v roce 1995? Je potřeba nový přístup k mladému člověku?
Ano, přístup k životu je naprosto jiný. Přístup k internetu a k mobilu měl jen velmi omezený okruh lidí. Dnes je třeba přistoupit na tyto moderní komunikační prostředky i ve vztahu k mladým lidem.


Domníváš se, že koncepce práce s mládeží ze strany Sekce a Diecézních center je nastavena dobře? Zdá se mi, že se věnujeme pouze jakési elitě, která projeví zájem. Ale co těch zbývajících 90 procent mladých lidí?

Tak zaprvé: je mylný předpoklad, že se ozve pouze elita. Ozve se sice úzká skupina, ale nikoliv elita. To můžu říct ze zkušenosti v ostravsko-opavské diecézi. Těch zbývajících 90 procent – to je velká bolest, ale je to záležitost celé církve, nikoli pouze mládeže. Vždyť v naší republice chodí do kostela 2 – 4 procenta obyvatelstva. A co ten zbytek? Je to stejné u mládeže jako u starších lidí. Mládež není jiná než celá církev.


Patří pastorace mládeže mezi priority našich biskupů? Nebo je to někde na okraji či uprostřed jejich zájmu?

Pastoraci mládeže věnovali biskupové mimořádnou, ale skutečně mimořádnou pozornost. Pastorace mládeže byla na výsluní jejich zájmu. Za tím však stojí především mravenčí práce těch, kteří se pastoraci mládeže cele věnují. To, co vybudovali ti, kteří od začátku 90. let v Sekci pro mládež pracovali, bylo za cenu velkých osobních obětí. A díky této námaze má dnes pastorace mládeže v diecézích relativní úspěch.


Co je pro mladého člověka na křesťanství atraktivní?

Křesťanství je atraktivní z několika důvodů. Zaprvé: není to neznámá. Lidé se v křesťanství setkají s něčím, co relativně znají. To může být plus i mínus. Já osobně to však pokládám za plus. Zadruhé: křesťanství nabízí duchovno, které není ujeté, které má rozum.


Ale většina mladých si nemyslí, že křesťanství není ujeté.

S tím nesouhlasím. Znám statistiky, podle kterých je křesťanství hodnoceno veskrze pozitivně. Ale samozřejmě, když to srovnáme s jinými oblastmi života, které jsou pro mladého člověka důležité – zábava apod., tak to pro křesťanství dopadne černě.


Co mladému člověku dnes vadí na katolické církvi?

Mladí lidé mají pocit, že jsou jim říkána prázdná slova. Použiji ostrého výrazu, vadí jim „velkohubost“. Pokud budeme upřímní a pravdiví, jsem přesvědčen, že mladí lidé změní svůj pohled na církev.


Proč vlastně církev stojí o mladé lidi? Co z nich chce udělat?

(Smích). Církvi přece záleží na spáse každého člověka a tedy i mladého člověka. Tady se nerozlišuje mezi mladými a starými.


Co bys chtěl vzkázat mladým lidem?

Pochopte, že Ježíš stojí za to, abyste svůj život změnili a nasadili ho pro druhé a pro Boha.


Přál by sis, aby SDM byl jednou také v Praze?

Kdyby mám Bůh dal nést tento kříž a setkání uspořádat, mohla by to být velká obnova pro celou zemi. Myslím, že potenciál na to máme.


Máš nějaké životní motto?

Ne přímo životní, mám motta na určitá životní období. Jednak je to citát z mého primičního oznámení: „Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se na stezky věčnosti: Kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid.“ (Jer 6,16). Velmi se mě to dotýká, protože jsem udělal zkušenost poutníka, a jako člověk nejsem statická skutečnost. Druhé velké motto je z mého primičního obrázku: „Žehnej nám, Pane Ježíši Kriste, nám i těm, které jsi nám svěřil. Uchovej v nás ducha blahoslavenství - radost, prostotu a milosrdenství.“


Jaká je tvoje náplň práce?

Zčásti kancelářská na Sekci pro mládež, dále péče o volontéry, povinnost v redakci časopisu IN. Také chci jezdit po jednotlivých centrech, navštěvovat biskupy… zkrátka cestování; a konečně chci být k dispozici pro rozhovory, přednášky, zpovídání atd.


***

Se svolením převzato z časopisu Hromosvod (časopis pro mládež královéhradecké diecéze).

Internetový on-line rozhovor
s Vítem Zatloukalem
proběhne v pátek 17.8.2007 na webu vira.cz.
Do rozhovoru se můžete zapojit i vy.
Otázky je možné klást již nyní.

Čtení z dnešního dne: Neděle 22. 7.

Jer 23,1-6; Žalm 23; Ef 2,13-18
Mk 6,30-34

Učedníci jsou v plné práci, obsluhují zástup, hovoří s lidmi, obhajují mistra, naslouchají mu. Dokonce byli na první misijní cestě po dvojicích a zažili, že Boží moc byla s nimi. Ale Pán nevidí především výkon, ale je samotné. Bůh si všímá nás, výkon je až na nějakém druhém či dalším místě. První je člověk. A stejně Kristus reaguje, když uvidí zástup, který touží po Bohu. Řecké slovo, které zde zazní, označuje slitování či soucit. Bůh je soucitný a není lhostejný. Jak ale vyřešit nouzi všech? Brzy učedníci zažijí zázrak Božího soucitu. Nyní především vidí, že Ježíš je hluboce lidský!

Zdroj: Nedělní liturgie

Skauting prochází obdobím rozkvětu

Skauting prochází obdobím rozkvětu
(20. 7. 2018) Zdálo se, že skauting vyšel z módy. V posledním desetiletí však zažívá dynamický rozvoj. Skauting se...

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20. 7. 2018) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií. (odkaz...

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2018) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2018) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2018) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2018) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.