Bez Boha nemůžeš učinit nic, co by prospělo jeho království. - archív citátů

26. 3. 2010 , Dominik Opatrný

Vyšlo další číslo Studia theologica

Přehled článků ve Studia theologica 39
Úvodní studie, jejímž autorem je Július Pavelčík, představuje čtenáři ?Podobenstvo o vytrhaní kúkoľa v Tomášovom evanjeliu?. Autor podrobně probírá tento krátký příběh, jak je zachycený v koptském apokryfu, a snaží se zodpovědět otázku, jaký je vztah tohoto textu k biblické variantě (Mt 13,24?30).

Další článek zaujme jistě tomisty: ?Princip individuace morálních jsoucen v díle Tomáše Akvinského?. David Svoboda se v něm snaží ukázat Tomášovo řešení otázky, odkud pochází, že je určitá věc individuální. Přitom sleduje jak všechny souvislosti s dalšími ontologickými otázkami, tak možný vývoj Tomášova pojetí.

Karel Říha zase ve svém článku ?Mezi transcendentalitou a transcendencí? zajímavě propojuje fenomenologickou filosofii s teologií. Styčným bodem je v tomto případě (s odkazem na Husserla) moment náboženské konverze.

Petra Otýpková nám ve svém článku ?Katolický aktivista a politický vězeň dr. Josef Myslivec? dává nahlédnout do některých méně známých souvislostí toho, co se dělo v Československu v padesátých létech.

Ne všichni mladí lidé se cítí osloveni běžnou liturgickou praxí. Pro ně i pro ty, kteří liturgii pro mladé připravují, by mohl být inspirativní článek od Zdeňka Demela pohlížející za hranice naší země: ?Liturgie s mládeží v německé jazykové oblasti?.

Závěrečný článek ?Pluralita generálních vikářů?? se opět týká aktuálního tématu. Štěpán Šťastník v něm řeší otázku, za jakých podmínek církevní právo umožňuje ustanovit v jedné diecézi vícero těchto vysokých církevních představitelů.

Recenze
Petr Bakalář: Bůh jako psychický virus (David Peroutka)
Pavel Marek (ed.): Teorie a praxe politického katolicismu 1870?2007 (Dominika J. Ondráčková)
Alexej S. Chomjakov: Jedna Církev (Rastislav Nemec)
Vladimír Losskij: Sedm dní na cestách po Francii (Rastislav Nemec)
Vladimír Solovjov: Vybrané stati I.: Čína a Evropa, Mohamed. Vybrané stati II.: Mytologický proces, Prvobytné pohanství (Karel Sládek)

Zprávy: Založení České christologické a mariologické konference (Ctirad Václav Pospíšil)

www.studiatheologica.eu

Čtení z dnešního dne: Pátek 24.11.

1 Mak 4,36-37.52-59; Lk 19,45-48

Komentář k 1 Mak 4,36-37.52-59: Radost a obnova národa začala obnovou chrámu. Jsou ovšem národy, které při svém vzniku chrámy boří.

Zdroj: Nedělní liturgie

Stipendia KAAD pro studium a bádání v Německu

(21. 11. 2017) Německá katolická stipendijní organizace KAAD poskytuje mladým křesťanským akademikům ze zahraničí studijní a badatelská...

C. S. Lewis

(21. 11. 2017) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ (? 22. 11. 1963)

Slavnost Ježíše Krista Krále

(20. 11. 2017) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém...

Světový den chudých

(18. 11. 2017) Světový den chudých se připomíná vždy 33. neděli v mezidobí, tedy neděli před slavností Ježíše Krista Krále.

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...