Raduj se, když tě zarmoutí ten, koho miluješ Ti kdo ti působí cosi zlého, totiž očišťují tvou duši, činí ji krásnou, jemnou... - archív citátů

26. 3. 2010 , Dominik Opatrný

Vyšlo další číslo Studia theologica

Přehled článků ve Studia theologica 39
Úvodní studie, jejímž autorem je Július Pavelčík, představuje čtenáři ?Podobenstvo o vytrhaní kúkoľa v Tomášovom evanjeliu?. Autor podrobně probírá tento krátký příběh, jak je zachycený v koptském apokryfu, a snaží se zodpovědět otázku, jaký je vztah tohoto textu k biblické variantě (Mt 13,24?30).

Další článek zaujme jistě tomisty: ?Princip individuace morálních jsoucen v díle Tomáše Akvinského?. David Svoboda se v něm snaží ukázat Tomášovo řešení otázky, odkud pochází, že je určitá věc individuální. Přitom sleduje jak všechny souvislosti s dalšími ontologickými otázkami, tak možný vývoj Tomášova pojetí.

Karel Říha zase ve svém článku ?Mezi transcendentalitou a transcendencí? zajímavě propojuje fenomenologickou filosofii s teologií. Styčným bodem je v tomto případě (s odkazem na Husserla) moment náboženské konverze.

Petra Otýpková nám ve svém článku ?Katolický aktivista a politický vězeň dr. Josef Myslivec? dává nahlédnout do některých méně známých souvislostí toho, co se dělo v Československu v padesátých létech.

Ne všichni mladí lidé se cítí osloveni běžnou liturgickou praxí. Pro ně i pro ty, kteří liturgii pro mladé připravují, by mohl být inspirativní článek od Zdeňka Demela pohlížející za hranice naší země: ?Liturgie s mládeží v německé jazykové oblasti?.

Závěrečný článek ?Pluralita generálních vikářů?? se opět týká aktuálního tématu. Štěpán Šťastník v něm řeší otázku, za jakých podmínek církevní právo umožňuje ustanovit v jedné diecézi vícero těchto vysokých církevních představitelů.

Recenze
Petr Bakalář: Bůh jako psychický virus (David Peroutka)
Pavel Marek (ed.): Teorie a praxe politického katolicismu 1870?2007 (Dominika J. Ondráčková)
Alexej S. Chomjakov: Jedna Církev (Rastislav Nemec)
Vladimír Losskij: Sedm dní na cestách po Francii (Rastislav Nemec)
Vladimír Solovjov: Vybrané stati I.: Čína a Evropa, Mohamed. Vybrané stati II.: Mytologický proces, Prvobytné pohanství (Karel Sládek)

Zprávy: Založení České christologické a mariologické konference (Ctirad Václav Pospíšil)

www.studiatheologica.eu

Čtení z dnešního dne: Středa 21.3.

Dan 3,14-20.91-92.95; Jan 8,31-42

Komentář k Dan 3,14-20.91-92.95: Pronásledovatelé křesťanů si počínají podobně zpupně a krutě jako tehdejší král. Boží vysvobození přichází skrze zmrtvýchvstání Ježíšovo. Na jeho oslavu se připravuji! A v něm je naše naděje.

Zdroj: Nedělní liturgie

Divine Attraction, Nomads + Natives a Mate.O/TU dalšími hosty letního festivalu UNITED

Divine Attraction, Nomads + Natives a Mate.O/TU dalšími hosty letního festivalu UNITED
(19. 3. 2018) Festival UNITED naplňuje každý srpen valašský Vsetín. Kromě zahraničních kapel Christafari a LZ7 teď...

Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef

(18. 3. 2018) Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží...

Svatý Josef (svátek 19.3.)

(17. 3. 2018) Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se...

Den sv. Patrika (17.3)

(16. 3. 2018) Pro našince je velkolepá oslava, spojená se svátkem sv. Patrika, možná trochu nepochopitelnou podívanou, která však má...

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2018) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za...

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu
(13. 3. 2018) Pět dní plných zajímavých témat, neuvěřitelné bohoslužby, setkání s pětistovkou mladých z celé Evropy, cool velikonoční...