9. 11. 2011 , Dominik Opatrný

Vyšlo další číslo Studia theologica

Studia theologica 45
Podzimní Studia theologica začínají biblickou studií vídeňského katolického biblisty Georga Braulika, který ukazuje, jak Pavel interpretuje Pátou knihu Mojžíšovu ve své diskusi o spravedlnosti (??Spravedlnost z víry? v knize Deuteronomium?).
Na téma spravedlnosti navazuje i sociální učení církve. Roman Míčka v této souvislosti kriticky zkoumá, nakolik jsou politiky Evropské unie s tímto učením slučitelné (?Sociální učení církve a evropská integrace?). Sociální oblasti se věnuje také Michal Opatrný, který se ptá, jak interpretovat nástupní encykliku Benedikta XVI. ve vztahu k požadavkům kladeným na pracovníky církevních Charit (?Pohled encykliky Deus caritas est na pracovníky Charity?).

Další články jsou zaměřeny historicky. Ctirad Václav Pospíšil pokračuje ve své sérii studií o dějinách české teologie (?Trinitární teologie a pneumatologie v díle doktora Richarda Špačka (23. 11. 1864 ? 23. 9. 1925)?). Martin Weis na základě archivního bádání popisuje způsob práce tzv. církevních tajemníků (?Okres na jihu?). Jitka Jovová se vrací k osobnosti olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna, tentokrát ve snaze vysvětlit, proč se ho po vynucené abdikaci zastal zrovna J. S. Machar, ?kritik katolické církve a křesťanství obecně, propagátor volné myšlenky, člověk ?ohrožující církev?? (?Kohnův pucflek?).

Poslední dvě studie se zaměřují na lidské myšlení. Marek Forgáč si v úvodu svého příspěvku klade otázku ?Môže nám koncepcia chápania človeka založená na interpersonálnych vzťahoch pomôcť vysvetliť psychologické dynamiky náboženskej skúsenosti jednotlivcov?? V následujícím textu ukazuje na příkladu dvou teorií, že ano (?Vzťahové ja v psychológii náboženstva?). Martina Štěpinová se zase zaměřila na otázku, jak podle Tomáše Akvinského lidské myšlení konstituuje své jednotlivé pojmy (?Základ struktury lidského myšlení podle sv. Tomáše Akvinského?).

Recenze: Richard Swinburne: Bůh jako vysvětlení (David Peroutka); Ivan O. Štampach: Na nových stezkách ducha (Stanislav Přibyl); Jean Delumeau: Tisíc let štěstí (Zdeněk Duda); Miscellanea Jesuitica III (Pavel Ambros); Daniel Heider: Kdo byl František Suárez? (David Svoboda); Ivo Sperát: Thaumaturga Brunensis (František X. Halas); Agnieszka Rożnowska-Sadraei: Pater Patriae (Petr Kubín).

www.studiatheologica.eu

Čtení z dnešního dne: Neděle 21. 1.

Jon 3,1-5.10 ; Žalm 25; 1 Kor 7,29-31
Mk 1,14-20

Velmi podobný text povolání jsme slyšeli minulou neděli, jen ho vyprávěl sv. Jan. Lze tedy srovnávat pohled dvou autorů. Co je společné? U sv. Jana je vidět více aktivita učedníků, Marek zdůrazňuje, že Ježíš oslovil následovníky jako první. V realitě života je to velmi podobně. Nelze jasně odlišit, jak moc to byl nejprve Pán a do jaké míry hledání učedníka. Ale jasné je, že následovník je ochoten hledat Boha a za Kristem jít. A Bůh toto hledání nenechá bez reakce.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.1.2014 zemřel P. Karel Fořt - ´Otec Karel z RFE´

(21. 1. 2018) Dlouholetý oblíbený redaktor náboženského vysílání Radia Svobodná Evropa.

Kulturní i přírodní bohatství Amazonie leží papeži na srdci

Kulturní i přírodní bohatství Amazonie leží papeži na srdci
(18. 1. 2018) Papež František směřuje světovou pozornost k záchraně unikátních světových ekosystémů i kulturám domorodých národů,...

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2018) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem...

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2018) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v židovské rodině...

15.1.2008 zemřel jeden z českých předních biblistů Profesor Jan Heller

(12. 1. 2018) Když se přiblíží stáří, sil ubývá. Co bude dál? Někdo ulpí na tom, co uplývá. To rozmnožuje bolest. Někomu je však dáno...

Marie Elekta od Ježíše (1605?1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2018) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka...