Naše křehkost není překážkou působení Boží milosti, naopak... - archív citátů

27. 12. 2011

Vyšlo další číslo Studia theologica

Studia theologica 46
Zimní číslo Studia theologica začíná Starým zákonem, tentokrát ovšem jeho historickým pozadím. Adam Mackerle a Veronika Kučerová si kladou otázku, ?Co mají společného Méšova stéla a 2 Král 3?? Autoři zkoumají, jak líčí střet Izraelitů a Móabců obě strany konfliktu a zda je možné vytvořit nezaujatý historický popis.
Další tři články jsou již ryze historické. Tomáš Petráček navázal na studii Lukáše Noska o osobnosti biblisty a profesora dogmatické teologie Vojtěcha Šandy (1873-1953, ?Vojtěch Šanda jako dogmatik?). Petr Žák zkoumá postoj prvního československého prezidenta k prvorepublikovým protikatolickým výpadům (?T. G. Masaryk a tzv. pokus o kulturní boj v Československu v letech 1918-1920/1921?). Naopak pohled Vatikánu na české politiky je námětem článku Marka Šmída (?Nárys vnímání významných českých politiků v době první republiky z pohledu Svatého stolce?).

Závěr první části sešitu patří kanonickému právu. Marie Kolářová se zaměřila na problematiku svátostného manželství (?Právní a pastorační aspekty vztahu práva na svátosti a práva na manželství?), Monika Menke pak na předpisy týkající se jáhnů (?Kanonickoprávní řešení obtížných životních situací trvalých jáhnů?).

Druhou část tohoto čísla tvoří příspěvky z konference o dokumentu Hledání univerzální etiky: Nový pohled na přirozený zákon. Jak samotný přirozený zákon, tak text Mezinárodní teologické komise jsou komentovány z pohledu Lutherovy teologie (Jan Liguš), Církve československé husitské (Jiří Vogel), judaismu (David Biernot), religionistiky (Jaroslav Franc), logiky (Jan Štěpán), uvažování C. S. Lewise (Vojtěch Novotný), fundamentální teologie (Eduard Krumpolc), morální teologie (Libor Ovečka) a trinitologie (Ctirad Václav Pospíšil).

Na závěr se vešly i dvě recenze: Tomáš Bubík: České bádání o náboženství ve 20. století: Možnosti a meze (Martin Klapetek), Vít Hušek ? Petr Kitzler ? Jana Plátová: Antické křesťanství: Liturgie, rétorika, antropologie (Jitka Jonová).

www.studiatheologica.eu

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 18.1.

1 Sam 18,6-9; 19,1-7; Mk 3,7-12

Komentář k Mk 3,7-12: I dnes mnozí neduživí a nemocní vyhledávají Kristovu církev. Kéž je to pro mě jeden ze znaků její pravosti!

Zdroj: Nedělní liturgie

Kulturní i přírodní bohatství Amazonie leží papeži na srdci

Kulturní i přírodní bohatství Amazonie leží papeži na srdci
(18. 1. 2018) Papež František směřuje světovou pozornost k záchraně unikátních světových ekosystémů i kulturám domorodých národů,...

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2018) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem...

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2018) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v židovské rodině...

15.1.2008 zemřel jeden z českých předních biblistů Profesor Jan Heller

(12. 1. 2018) Když se přiblíží stáří, sil ubývá. Co bude dál? Někdo ulpí na tom, co uplývá. To rozmnožuje bolest. Někomu je však dáno...

Marie Elekta od Ježíše (1605?1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2018) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka...

Svátek Křtu Páně

(9. 1. 2018) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.