Bez Boha nemůžeš učinit nic, co by prospělo jeho království. - archív citátů

24. 11. 2007

Vyšlo nové číslo Teologických textů

Předpokladem lidského zrání může být jenom takový způsob poznávání, jímž se člověk otvírá nebo nechává otevřít i tomu, co se vymyká jeho ovládavé vůli a přesahuje jeho dosavadní horizont: nepředvídatelnému, jinému, opravdu neznámému. Člověka mění teprve takové poznání, které ho zasahuje a vyzývá v hloubce jeho živé identity.
Děje se to v církevních dějinách, ale i na individuální cestě do tajemství víry; skrze Boží milost i prostřednictvím lidského hledání smyslu života, etické odpovědnosti, pravého dialogu s druhými a s Druhým ? tedy uprostřed duchovně proměňujících situací vnímavého pobývání na světě.

Toto (nejen) adventní téma rozehrávají v různých tóninách posledního letošního čísla Teologických textů (www.teologicketexty.cz) mnozí zajímaví autoři. Na adrese ttexty@volny.cz je možno si objednat třeba i jenom toto jednotlivé číslo.

Čtení z dnešního dne: Pátek 24.11.

1 Mak 4,36-37.52-59; Lk 19,45-48

Komentář k 1 Mak 4,36-37.52-59: Radost a obnova národa začala obnovou chrámu. Jsou ovšem národy, které při svém vzniku chrámy boří.

Zdroj: Nedělní liturgie

Stipendia KAAD pro studium a bádání v Německu

(21. 11. 2017) Německá katolická stipendijní organizace KAAD poskytuje mladým křesťanským akademikům ze zahraničí studijní a badatelská...

C. S. Lewis

(21. 11. 2017) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ (? 22. 11. 1963)

Slavnost Ježíše Krista Krále

(20. 11. 2017) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém...

Světový den chudých

(18. 11. 2017) Světový den chudých se připomíná vždy 33. neděli v mezidobí, tedy neděli před slavností Ježíše Krista Krále.

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...