24. 11. 2007

Vyšlo nové číslo Teologických textů

Předpokladem lidského zrání může být jenom takový způsob poznávání, jímž se člověk otvírá nebo nechává otevřít i tomu, co se vymyká jeho ovládavé vůli a přesahuje jeho dosavadní horizont: nepředvídatelnému, jinému, opravdu neznámému. Člověka mění teprve takové poznání, které ho zasahuje a vyzývá v hloubce jeho živé identity.
Děje se to v církevních dějinách, ale i na individuální cestě do tajemství víry; skrze Boží milost i prostřednictvím lidského hledání smyslu života, etické odpovědnosti, pravého dialogu s druhými a s Druhým ? tedy uprostřed duchovně proměňujících situací vnímavého pobývání na světě.

Toto (nejen) adventní téma rozehrávají v různých tóninách posledního letošního čísla Teologických textů (www.teologicketexty.cz) mnozí zajímaví autoři. Na adrese ttexty@volny.cz je možno si objednat třeba i jenom toto jednotlivé číslo.

Čtení z dnešního dne: Sobota 20.1.

2 Sam 1,1-4.11-12.19.23-27; Mk 3,20-21

Komentář k Mk 3,20-21: Nehrozí podobné nepochopení každému, kdo věrně a s opravdo-vostí následuje Ježíše?

Zdroj: Nedělní liturgie

Kulturní i přírodní bohatství Amazonie leží papeži na srdci

Kulturní i přírodní bohatství Amazonie leží papeži na srdci
(18. 1. 2018) Papež František směřuje světovou pozornost k záchraně unikátních světových ekosystémů i kulturám domorodých národů,...

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2018) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem...

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2018) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v židovské rodině...

15.1.2008 zemřel jeden z českých předních biblistů Profesor Jan Heller

(12. 1. 2018) Když se přiblíží stáří, sil ubývá. Co bude dál? Někdo ulpí na tom, co uplývá. To rozmnožuje bolest. Někomu je však dáno...

Marie Elekta od Ježíše (1605?1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2018) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka...

Svátek Křtu Páně

(9. 1. 2018) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.