Jestliže se děsíte pozemské bídy, proč nemáte strach z bídy na věčnosti?  - archív citátů

14. 5. 2004

Vzpomínková slavnost na kardinála Tomáška

Vzpomínková slavnost s bohoslužbou a doprovodným programem u příležitosti 50 let od začátku kněžského působení Dr. Františka Tomáška ve farnosti Moravská Huzová se uskuteční v neděli 16.5.
Moravská Huzová: Vzpomínková slavnost u příležitosti 50. výročí příchodu Dr. Františka Tomáška do farnosti Moravská Huzová (děkanát Šternberk, olomoucká arcidiecéze) se uskuteční v neděli 16.5. od 13.00 hodin. Tato slavnost bude spojena s hodovou mší farnosti v kostele sv. Floriána, která bude slavena od 14.00 hodin za přítomnosti představitelů veřejného a politického života. Hlavním celebrantem bude olomoucký světící biskup Josef Hrdlička. Po mši se uskuteční neformální posezení s občerstvením.
Oslavu pořádají: Římskokatolická farnost Moravská Huzová, obec Štěpánov a Sdružení Impuls při MŠ v Moravské Huzové.

Stručný program:
* 13.00 hodin
Zahájení výstavy fotografií a korespondence ze života kardinála Františka Tomáška
* 14.00 hodin
Mše v kostele sv. Floriána
* 15.00 hodin
Průvod a vystoupení hanáckého krojovaného souboru Pomněnke z Hnojic
* 15.30 hodin
Lidová veselice

Dr. František Tomášek nastoupil do farnosti Moravská Huzová od 1.7.1954 jako administrátor a působil zde 11 let až do svého jmenování apoštolským administrátorem pražské arcidiecéze.

***

Se svolením převzato z: TS ČBK

***

Další texty k tématu:
- Tomášek využíval různých možností k realizaci výsledků koncilu (A. Opatrný)
- Liturgie, koncil a kardinál Tomášek (A. Opatrný)

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 19.7.

Iz 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30

Komentář k Iz 26,7-9.12.16-19: Touha po Hospodinu, hledání jeho pravdy, žízeň po spravedlnosti. Jásot ze vzkříšení mého Pána kéž přemůže obavy všedních dní…

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2018) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2018) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2018) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2018) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Katolická charismatická konference 2018

(4. 7. 2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem charismatické konference, která se letos uskuteční od...

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2018) svátek 5.7.