Kdo se umí rozdělit, má z toho nakonec sám víc - archív citátů

18. 10. 2006

XIV. Dny Josefa Zvěřiny v Praze

Ve dnech 20. ? 21.10.2006 proběhnou v Pastoračním středisku svatého Vojtěcha v Praze 6, XIV. Dny Josefa Zvěřiny. Letošní téma zní: "Evropa mezi fundamentalismem a sekularismem". Konferenci pořádá Česká křesťanská akademie a Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským. Záštitu převzal kardinál Miloslav Vlk.
Praha: Program XIV. Dnů Josefa Zvěřiny začne v pátek 20.10. v 17.30 hodin prezencí. V 19.30 hodin následuje úvodní přednáška Prof. PhDr. Dr. Tomáš Halíka: "Víra, rozum a hledání evropské identity". V sobotu 21.10. v 8.00 se uskuteční mše svatá a v 9.00 hodin biskup diecéze Graz ? Seckau a místopředseda Rakouské biskupské konference, Mons. Dr. Egon Kapellari vystoupí s přednáškou "Evropa mezi fundamentalismem a sekularismem". Od 11.00 zazní úvaha P. Marka Pieńkowskeho, OP "Kořeny fundamentalismu a indiferentismu-naše fascinace, naše úzkosti, naše svoboda" a ve 14.00 hodin startuje panelová diskuse: "Islám ? výzva dnešní Evropě?" Od 16.00 hodin pokračuje konference diskusí v pracovních skupinách a v 17.45 hodin bude uzavřena závěrečným shrnutím.

Zájemci se mohou přihlásit na adrese: Česká křesťanská akademie, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2, telefon:+420 224 917 210; e-mail: cka@omadeg.cz. Účastnický poplatek 200,- Kč, sleva pro studenty a důchodce: 100,- Kč. (Vstup na jednotlivé přednášky dobrovolný).***

Se svolením převzato z: TS ČBK

Čtení z dnešního dne: Sobota 18.11. Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla

Sk 28,11-16.30-31; Mt 14,22-33

Komentář k Mt 14,22-33: Ochota k následování. Potom ale zachvácení strachem a nedostatkem víry. A nakonec: Ježíšova záchrana před vlnami a zklidnění vichru. Dodnes v církvi stejné pořadí!

Zdroj: Nedělní liturgie

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...

Litanie ke Kristu Králi

(16. 11. 2017) Kriste, Králi všeho tvorstva, smiluj se nad námi. Kriste, Králi národů, Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nebe i...

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(15. 11. 2017) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen...

Sv. Anežka Česká (svátek 13.11.)

(12. 11. 2017) Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. ...

Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.)

(9. 11. 2017) Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se římský voják Martin před branami města Amiens...