29. 7. 2004

Změna pastorace nebo sebezáchovný provoz? Pastorální teologické sympozium v Č. Budějovicích

Pastorální teologické sympozium pod názvem: "Pronikavá změna pastorace nebo sebezáchovný provoz?" a s podtitulem "Být církví misionářským způsobem" se uskuteční 21.-23.10.2004 na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Přihlášky lze podávat do 31.7.2004.
České Budějovice: Sympozium na památku zesnulého kardinála Franze Königa s mottem "Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro Boží království" začíná ve čtvrtek 21.10.2004 v 15.00 hodin a bude zakončeno v sobotu 23.10.2004 ve 12.00 hodin. Sympozium proběhne v "Bobíku", aule Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - Čtyřech Dvorech, Studentská 800/15. Kongresovými jazyky bude čeština a němčina (se simultánním tlumočením).
Pořadatelé: Teologická fakulta Jihočeské univerzity (TF JU), Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Passau, Katholische Erwachsenenbildung im Bistum Passau, Europäische Akademie der Wissenschaften und Künste a MISSIO München.

Přednášky v německém jazyce:
* Prof.DDr. Eugen Biser, Mnichov: "Křesťanství – vyznání lásky Boha světu. Aby křesťanství opět získalo na laskavosti"
* Převorka Sr. Klara Maria Hellmuth OCist., Klášter Helfta (Lutherstadt Eisleben): "Klášter Helfta vzkříšený z ruin"
* Prof.Dr. Karl Schlemmer, Norimberk/Pasov: "Učinit lidi zítřka vnímavými pro křesťanství"
* Biskup Joachim Wanke, Erfurt: "Zvěstování evangelia dnes. Obtíže a šance misionářské přítomnosti církve v postkřesťanské společnosti"
* Opat Martin Werlen OSB, Einsiedeln (Švýcarsko): "Naslouchat těm, od nichž se nic neočekává" (Řehole sv. Benedikta)

Přednášky v českém jazyce:
* Prof. Pavel Ambros, Th.D., Olomouc: "Dvojí tvář pastorace. Litera a duch"
* P. Gorazd Cetkovský OCarm, Kostelní Vydří: "Karmelitánský klášter jako duchovní biotop v oblasti Čech a Moravy"
* Biskup Dominik Duka OP, Hradec Králové: "Otevřená církev v otevřené společnosti" (s přihlédnutím k exhortaci Jana Pavla II. "Církev v Evropě")
* Ing. Aleš Opatrný, Th.D., Praha: "Mohou být setkání s účastníky pohřbů, svateb a půlnočních mší evangelizační nebo pastorační šancí?"
* Biskup František Radkovský, Plzeň: "Pastorační plánování v plzeňské diecézi"
* Kardinál Miloslav Vlk, Praha: "Být církví misionářským způsobem v postsocialistické době"

Uzávěrka přihlášek na sympozium a ubytování je 31.7.2004 (odhlášení bez poplatků je možné nejpozději do 15.8.2004). Přihlášku s žádostí o ubytování zašlete klasickou nebo elektronickou poštou na adresu: TF JU Jitka Dvořáková, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice; mailto:dvorakoj@tf.jcu.cz; tel: 387 773 537. Kvůli administraci je nutné k přihlášení použít formulář, který je k dispozici v příloze této zprávy! Bližší informace a přesný program sympozia obdrží účastníci po uzávěrce přihlášek.
Účastnický poplatek 150 Kč bude vybírán při registraci. Studenti se mohou sympozia zúčastnit zdarma!

Kontakt: Prof.em.Dr. Karl Schlemmer, Schleifweg 48, D-90409 Nürnberg; tel: ++49(0) 911 353 948; fax: ++49(0) 911 937 4670; mailto:karl.schlemmer@t-online.de nebo Mgr.Ing. Zdeněk Demel, TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice; tel: 387 773 506; fax: 386 354 994; mailto:demel@tf.jcu.cz.

Ubytování:
* Hotely: dvou- až čtyřlůžkové pokoje (cena se snídaní); cena od 300 do 480 Kč/osobu/noc (při ubytování 1 osoby na dvoulůžkovém pokoji je cena dvojnásobná)
* Ubytovna: buňka 2+3; cena bez snídaně činí 190 Kč/osobu/noc (pouze 20 míst)
Stravování: Obědy a večeře budou zajištěny v menze JU

***

Se svolením převzato z: TS ČBK


Čtení z dnešního dne: Neděle 22. 7.

Jer 23,1-6; Žalm 23; Ef 2,13-18
Mk 6,30-34

Učedníci jsou v plné práci, obsluhují zástup, hovoří s lidmi, obhajují mistra, naslouchají mu. Dokonce byli na první misijní cestě po dvojicích a zažili, že Boží moc byla s nimi. Ale Pán nevidí především výkon, ale je samotné. Bůh si všímá nás, výkon je až na nějakém druhém či dalším místě. První je člověk. A stejně Kristus reaguje, když uvidí zástup, který touží po Bohu. Řecké slovo, které zde zazní, označuje slitování či soucit. Bůh je soucitný a není lhostejný. Jak ale vyřešit nouzi všech? Brzy učedníci zažijí zázrak Božího soucitu. Nyní především vidí, že Ježíš je hluboce lidský!

Zdroj: Nedělní liturgie

Skauting prochází obdobím rozkvětu

Skauting prochází obdobím rozkvětu
(20. 7. 2018) Zdálo se, že skauting vyšel z módy. V posledním desetiletí však zažívá dynamický rozvoj. Skauting se...

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20. 7. 2018) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií. (odkaz...

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2018) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2018) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2018) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2018) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.