29. 7. 2004

Změna pastorace nebo sebezáchovný provoz? Pastorální teologické sympozium v Č. Budějovicích

Pastorální teologické sympozium pod názvem: "Pronikavá změna pastorace nebo sebezáchovný provoz?" a s podtitulem "Být církví misionářským způsobem" se uskuteční 21.-23.10.2004 na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Přihlášky lze podávat do 31.7.2004.
České Budějovice: Sympozium na památku zesnulého kardinála Franze Königa s mottem "Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro Boží království" začíná ve čtvrtek 21.10.2004 v 15.00 hodin a bude zakončeno v sobotu 23.10.2004 ve 12.00 hodin. Sympozium proběhne v "Bobíku", aule Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - Čtyřech Dvorech, Studentská 800/15. Kongresovými jazyky bude čeština a němčina (se simultánním tlumočením).
Pořadatelé: Teologická fakulta Jihočeské univerzity (TF JU), Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Passau, Katholische Erwachsenenbildung im Bistum Passau, Europäische Akademie der Wissenschaften und Künste a MISSIO München.

Přednášky v německém jazyce:
* Prof.DDr. Eugen Biser, Mnichov: "Křesťanství ? vyznání lásky Boha světu. Aby křesťanství opět získalo na laskavosti"
* Převorka Sr. Klara Maria Hellmuth OCist., Klášter Helfta (Lutherstadt Eisleben): "Klášter Helfta vzkříšený z ruin"
* Prof.Dr. Karl Schlemmer, Norimberk/Pasov: "Učinit lidi zítřka vnímavými pro křesťanství"
* Biskup Joachim Wanke, Erfurt: "Zvěstování evangelia dnes. Obtíže a šance misionářské přítomnosti církve v postkřesťanské společnosti"
* Opat Martin Werlen OSB, Einsiedeln (Švýcarsko): "Naslouchat těm, od nichž se nic neočekává" (Řehole sv. Benedikta)

Přednášky v českém jazyce:
* Prof. Pavel Ambros, Th.D., Olomouc: "Dvojí tvář pastorace. Litera a duch"
* P. Gorazd Cetkovský OCarm, Kostelní Vydří: "Karmelitánský klášter jako duchovní biotop v oblasti Čech a Moravy"
* Biskup Dominik Duka OP, Hradec Králové: "Otevřená církev v otevřené společnosti" (s přihlédnutím k exhortaci Jana Pavla II. "Církev v Evropě")
* Ing. Aleš Opatrný, Th.D., Praha: "Mohou být setkání s účastníky pohřbů, svateb a půlnočních mší evangelizační nebo pastorační šancí?"
* Biskup František Radkovský, Plzeň: "Pastorační plánování v plzeňské diecézi"
* Kardinál Miloslav Vlk, Praha: "Být církví misionářským způsobem v postsocialistické době"

Uzávěrka přihlášek na sympozium a ubytování je 31.7.2004 (odhlášení bez poplatků je možné nejpozději do 15.8.2004). Přihlášku s žádostí o ubytování zašlete klasickou nebo elektronickou poštou na adresu: TF JU Jitka Dvořáková, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice; mailto:dvorakoj@tf.jcu.cz; tel: 387 773 537. Kvůli administraci je nutné k přihlášení použít formulář, který je k dispozici v příloze této zprávy! Bližší informace a přesný program sympozia obdrží účastníci po uzávěrce přihlášek.
Účastnický poplatek 150 Kč bude vybírán při registraci. Studenti se mohou sympozia zúčastnit zdarma!

Kontakt: Prof.em.Dr. Karl Schlemmer, Schleifweg 48, D-90409 Nürnberg; tel: ++49(0) 911 353 948; fax: ++49(0) 911 937 4670; mailto:karl.schlemmer@t-online.de nebo Mgr.Ing. Zdeněk Demel, TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice; tel: 387 773 506; fax: 386 354 994; mailto:demel@tf.jcu.cz.

Ubytování:
* Hotely: dvou- až čtyřlůžkové pokoje (cena se snídaní); cena od 300 do 480 Kč/osobu/noc (při ubytování 1 osoby na dvoulůžkovém pokoji je cena dvojnásobná)
* Ubytovna: buňka 2+3; cena bez snídaně činí 190 Kč/osobu/noc (pouze 20 míst)
Stravování: Obědy a večeře budou zajištěny v menze JU

***

Se svolením převzato z: TS ČBK


Čtení z dnešního dne: Středa 13.12.

Iz 40,25-31; Mt 11,28-30

Komentář k Iz 40,25-31: Ti, kdo doufají v Hospodina, získávají též jeho vlastnosti: nabývají sil, jak orli dostávají křídla, neumdlévají. Úkol i pro mě – vždyť jsem stvořený k Jeho obrazu!

Zdroj: Nedělní liturgie

Vánoce

(13. 12. 2017) - Vánoce - rejsřík  - Vánoce - dle kategorií - Texty na nástěnky - Vánoce - Vánoce - kázání  A, B, C - Vánočka a...

Když Bůh mlčí – nyní i jako audiokniha

Když Bůh mlčí – nyní i jako audiokniha
(12. 12. 2017) Když naše modlitby narážejí jakoby na zavřené nebe….

Jan od Kříže (svátek 14.12.)

(10. 12. 2017) Neměl dar humoru, neměl vůdcovské a organizační vlohy, nebyl strhujícím kazatelem, byl malé postavy... Zemřel 14. 12....

Jak obdarovat, aby se nejednalo o další věc do šuplíku?

(7. 12. 2017) Přemýšlíte, jaký dárek k Vánocům vybrat nejbližším? Katolický týdeník přinesl několik zajiíavých tipů.

Eucharistie ve výtvarném umění - jedinečná výstava v Plzni

Eucharistie ve výtvarném umění - jedinečná výstava v Plzni
(5. 12. 2017) Nabízíme vám zajímavý tip - jako jeden z důvodů navštívit západočeskou metropoli...

Adoptuj si politika

(4. 12. 2017) Modlitební iniciativa, která místo neustálé kritiky a odmítání politiky chce podpořit postoj, který bude odrážet...