Bez Boha nemůžeš učinit nic, co by prospělo jeho království. - archív citátů

29. 7. 2004

Změna pastorace nebo sebezáchovný provoz? Pastorální teologické sympozium v Č. Budějovicích

Pastorální teologické sympozium pod názvem: "Pronikavá změna pastorace nebo sebezáchovný provoz?" a s podtitulem "Být církví misionářským způsobem" se uskuteční 21.-23.10.2004 na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Přihlášky lze podávat do 31.7.2004.
České Budějovice: Sympozium na památku zesnulého kardinála Franze Königa s mottem "Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro Boží království" začíná ve čtvrtek 21.10.2004 v 15.00 hodin a bude zakončeno v sobotu 23.10.2004 ve 12.00 hodin. Sympozium proběhne v "Bobíku", aule Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - Čtyřech Dvorech, Studentská 800/15. Kongresovými jazyky bude čeština a němčina (se simultánním tlumočením).
Pořadatelé: Teologická fakulta Jihočeské univerzity (TF JU), Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Passau, Katholische Erwachsenenbildung im Bistum Passau, Europäische Akademie der Wissenschaften und Künste a MISSIO München.

Přednášky v německém jazyce:
* Prof.DDr. Eugen Biser, Mnichov: "Křesťanství ? vyznání lásky Boha světu. Aby křesťanství opět získalo na laskavosti"
* Převorka Sr. Klara Maria Hellmuth OCist., Klášter Helfta (Lutherstadt Eisleben): "Klášter Helfta vzkříšený z ruin"
* Prof.Dr. Karl Schlemmer, Norimberk/Pasov: "Učinit lidi zítřka vnímavými pro křesťanství"
* Biskup Joachim Wanke, Erfurt: "Zvěstování evangelia dnes. Obtíže a šance misionářské přítomnosti církve v postkřesťanské společnosti"
* Opat Martin Werlen OSB, Einsiedeln (Švýcarsko): "Naslouchat těm, od nichž se nic neočekává" (Řehole sv. Benedikta)

Přednášky v českém jazyce:
* Prof. Pavel Ambros, Th.D., Olomouc: "Dvojí tvář pastorace. Litera a duch"
* P. Gorazd Cetkovský OCarm, Kostelní Vydří: "Karmelitánský klášter jako duchovní biotop v oblasti Čech a Moravy"
* Biskup Dominik Duka OP, Hradec Králové: "Otevřená církev v otevřené společnosti" (s přihlédnutím k exhortaci Jana Pavla II. "Církev v Evropě")
* Ing. Aleš Opatrný, Th.D., Praha: "Mohou být setkání s účastníky pohřbů, svateb a půlnočních mší evangelizační nebo pastorační šancí?"
* Biskup František Radkovský, Plzeň: "Pastorační plánování v plzeňské diecézi"
* Kardinál Miloslav Vlk, Praha: "Být církví misionářským způsobem v postsocialistické době"

Uzávěrka přihlášek na sympozium a ubytování je 31.7.2004 (odhlášení bez poplatků je možné nejpozději do 15.8.2004). Přihlášku s žádostí o ubytování zašlete klasickou nebo elektronickou poštou na adresu: TF JU Jitka Dvořáková, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice; mailto:dvorakoj@tf.jcu.cz; tel: 387 773 537. Kvůli administraci je nutné k přihlášení použít formulář, který je k dispozici v příloze této zprávy! Bližší informace a přesný program sympozia obdrží účastníci po uzávěrce přihlášek.
Účastnický poplatek 150 Kč bude vybírán při registraci. Studenti se mohou sympozia zúčastnit zdarma!

Kontakt: Prof.em.Dr. Karl Schlemmer, Schleifweg 48, D-90409 Nürnberg; tel: ++49(0) 911 353 948; fax: ++49(0) 911 937 4670; mailto:karl.schlemmer@t-online.de nebo Mgr.Ing. Zdeněk Demel, TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice; tel: 387 773 506; fax: 386 354 994; mailto:demel@tf.jcu.cz.

Ubytování:
* Hotely: dvou- až čtyřlůžkové pokoje (cena se snídaní); cena od 300 do 480 Kč/osobu/noc (při ubytování 1 osoby na dvoulůžkovém pokoji je cena dvojnásobná)
* Ubytovna: buňka 2+3; cena bez snídaně činí 190 Kč/osobu/noc (pouze 20 míst)
Stravování: Obědy a večeře budou zajištěny v menze JU

***

Se svolením převzato z: TS ČBK


Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 23.11.

1 Mak 2,15-29; Lk 19,41-44

Komentář k 1 Mak 2,15-29: Horlivost pro Hospodina, dnes těžko pochopitelná. Proto tvrdíme, že je málo „povolání“. Rozhodnutí obětovat se, nelze-li jinak, odejít na poušť. A odtamtud zachraňovat…

Zdroj: Nedělní liturgie

Stipendia KAAD pro studium a bádání v Německu

(21. 11. 2017) Německá katolická stipendijní organizace KAAD poskytuje mladým křesťanským akademikům ze zahraničí studijní a badatelská...

C. S. Lewis

(21. 11. 2017) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ (? 22. 11. 1963)

Slavnost Ježíše Krista Krále

(20. 11. 2017) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém...

Světový den chudých

(18. 11. 2017) Světový den chudých se připomíná vždy 33. neděli v mezidobí, tedy neděli před slavností Ježíše Krista Krále.

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...