Buďte ve svém jednání laskaví Vyhýbejte se jakékoli podobě násilí,  - archív citátů

29. 7. 2004

Změna pastorace nebo sebezáchovný provoz? Pastorální teologické sympozium v Č. Budějovicích

Pastorální teologické sympozium pod názvem: "Pronikavá změna pastorace nebo sebezáchovný provoz?" a s podtitulem "Být církví misionářským způsobem" se uskuteční 21.-23.10.2004 na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Přihlášky lze podávat do 31.7.2004.
České Budějovice: Sympozium na památku zesnulého kardinála Franze Königa s mottem "Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro Boží království" začíná ve čtvrtek 21.10.2004 v 15.00 hodin a bude zakončeno v sobotu 23.10.2004 ve 12.00 hodin. Sympozium proběhne v "Bobíku", aule Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - Čtyřech Dvorech, Studentská 800/15. Kongresovými jazyky bude čeština a němčina (se simultánním tlumočením).
Pořadatelé: Teologická fakulta Jihočeské univerzity (TF JU), Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Passau, Katholische Erwachsenenbildung im Bistum Passau, Europäische Akademie der Wissenschaften und Künste a MISSIO München.

Přednášky v německém jazyce:
* Prof.DDr. Eugen Biser, Mnichov: "Křesťanství ? vyznání lásky Boha světu. Aby křesťanství opět získalo na laskavosti"
* Převorka Sr. Klara Maria Hellmuth OCist., Klášter Helfta (Lutherstadt Eisleben): "Klášter Helfta vzkříšený z ruin"
* Prof.Dr. Karl Schlemmer, Norimberk/Pasov: "Učinit lidi zítřka vnímavými pro křesťanství"
* Biskup Joachim Wanke, Erfurt: "Zvěstování evangelia dnes. Obtíže a šance misionářské přítomnosti církve v postkřesťanské společnosti"
* Opat Martin Werlen OSB, Einsiedeln (Švýcarsko): "Naslouchat těm, od nichž se nic neočekává" (Řehole sv. Benedikta)

Přednášky v českém jazyce:
* Prof. Pavel Ambros, Th.D., Olomouc: "Dvojí tvář pastorace. Litera a duch"
* P. Gorazd Cetkovský OCarm, Kostelní Vydří: "Karmelitánský klášter jako duchovní biotop v oblasti Čech a Moravy"
* Biskup Dominik Duka OP, Hradec Králové: "Otevřená církev v otevřené společnosti" (s přihlédnutím k exhortaci Jana Pavla II. "Církev v Evropě")
* Ing. Aleš Opatrný, Th.D., Praha: "Mohou být setkání s účastníky pohřbů, svateb a půlnočních mší evangelizační nebo pastorační šancí?"
* Biskup František Radkovský, Plzeň: "Pastorační plánování v plzeňské diecézi"
* Kardinál Miloslav Vlk, Praha: "Být církví misionářským způsobem v postsocialistické době"

Uzávěrka přihlášek na sympozium a ubytování je 31.7.2004 (odhlášení bez poplatků je možné nejpozději do 15.8.2004). Přihlášku s žádostí o ubytování zašlete klasickou nebo elektronickou poštou na adresu: TF JU Jitka Dvořáková, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice; mailto:dvorakoj@tf.jcu.cz; tel: 387 773 537. Kvůli administraci je nutné k přihlášení použít formulář, který je k dispozici v příloze této zprávy! Bližší informace a přesný program sympozia obdrží účastníci po uzávěrce přihlášek.
Účastnický poplatek 150 Kč bude vybírán při registraci. Studenti se mohou sympozia zúčastnit zdarma!

Kontakt: Prof.em.Dr. Karl Schlemmer, Schleifweg 48, D-90409 Nürnberg; tel: ++49(0) 911 353 948; fax: ++49(0) 911 937 4670; mailto:karl.schlemmer@t-online.de nebo Mgr.Ing. Zdeněk Demel, TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice; tel: 387 773 506; fax: 386 354 994; mailto:demel@tf.jcu.cz.

Ubytování:
* Hotely: dvou- až čtyřlůžkové pokoje (cena se snídaní); cena od 300 do 480 Kč/osobu/noc (při ubytování 1 osoby na dvoulůžkovém pokoji je cena dvojnásobná)
* Ubytovna: buňka 2+3; cena bez snídaně činí 190 Kč/osobu/noc (pouze 20 míst)
Stravování: Obědy a večeře budou zajištěny v menze JU

***

Se svolením převzato z: TS ČBK


Čtení z dnešního dne: Neděle 18. 3.

Jer 31,31-34; Žalm 51; Žid 5,7-9
Jan 12,20-33

Poutníci – pohané – byli zvědaví a chtěli se setkat s kontroverzní osobností. Jejich zvědavost se chce pobavit na dramatu člověka ohroženého smrtí. Tohle Kristus naprosto nepřijímá. Proto Pán odpoví: „Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služebník.“ Tato odpověď však platí i dnes. Setkat se s Kristem lze! Ale nikoli jen pro zvědavost. Je třeba se nejprve rozhodnout, zda ho chceme následovat. Pak se s ním setkáme.

Zdroj: Nedělní liturgie

Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef

(18. 3. 2018) Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží...

Svatý Josef (svátek 19.3.)

(17. 3. 2018) Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se...

Den sv. Patrika (17.3)

(16. 3. 2018) Pro našince je velkolepá oslava, spojená se svátkem sv. Patrika, možná trochu nepochopitelnou podívanou, která však má...

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2018) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za...

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu
(13. 3. 2018) Pět dní plných zajímavých témat, neuvěřitelné bohoslužby, setkání s pětistovkou mladých z celé Evropy, cool velikonoční...

Papež František - výročí volby (13. 3. 2013)

(11. 3. 2018) Papež František ve věcném rejstříku a ve jmenném rejstříku webu pastorace.cz