23. 6. 2002

Ztráta zaměstnání, rozpad manželství…

Ztráta zaměstnání, rozpad manželství… To vše jsou bolestné zkušenosti, při kterých se mnozí lidé cítí jako ztraceni v poušti. Pochybují, jestli ještě vůbec něco má smysl. Je možné, aby existovala „oáza“, ve které by mohli najít jistotu a bezpečí? ...
Nabízíme Vám přehled nových textů Brněnské tiskové misie...
DOVOLENÁ V MEXIKU (H80)
Památky starých civilizací, nádherné přírodní krásy, pohostinní lidé – to vše přitahuje turisty z celého světa do Mexika. Cestu do této exotické země podnikl také student z Bratislavy. Netušil, v jaké drama se změní návštěva jedné z pláží na pobřeží Tichého oceánu… V nejnovějším „Hledání“ se s vámi o své prázdninové dobrodružství podělí Marek Krajčí ze sboru Apoštolské církve v Bratislavě.


OÁZA V POUŠTI (RT40)
Ztráta zaměstnání, rozpad manželství… To vše jsou bolestné zkušenosti, při kterých se mnozí lidé cítí jako ztraceni v poušti. Pochybují, jestli ještě vůbec něco má smysl. Je možné, aby existovala „oáza“, ve které by mohli najít jistotu a bezpečí? Podle staršího textu neznámého autora připravila redakce BTM.


HLEDÁNÍ POKLADU (DT31)
Již popáté jsme letos pro děti připravili prázdninovou soutěž. Kromě čtyř rébusů je pro soutěžící připraven ještě jeden úkol: namalovat obrázek nebo napsat krátké vyprávění. Připomínáme, že termín pro zaslání odpovědí je jako obvykle do konce září.


VÍM, ŽE MNE SLYŠÍŠ (S18)
Šestnáctistránkový sešitek je uveden Modlitbou Páně a obsahuje šest dalších modliteb: ranní a večerní modlitbu, modlitbu před jídlem, modlitbu za rodinu, za dobré mezilidské vztahy a modlitbu za národ. Každou modlitbu doprovází biblický verš a barevná fotografie.


PRŮVODCE CESTOVATELE (Z15)
Letáček uvádí seznam užitečných věcí, na které bychom neměli zapomenout pro cesty doma i v zahraničí. Ve druhé části je připomínka, že tím nejdůležitějším průvodcem nejen na cesty, ale i pro život, je Bible. Na závěr je nabídka na zaslání Janova evangelia a letáčků BTM. Tato akce bude probíhat ve spolupráci s organizací KPK (Kristus pro každého) v Hradci Králové. Janovo evangelium pro zájemce zajistí KPK, letáčky bude zasílat BTM.
Našim cílem je rozšířit letáčky za pomoci našich odběratelů do cestovních kan-celáří, hotelů, benzinových pump a po-dobně. Ideální by bylo umístit na těchto místech – po domluvě s vedením – stoján- ky s letáčky. Nezůstaňte stranou a zapojte se i vy do této akce. Budeme rádi, když nám o svých zkušenostech napíšete.


ŠŤASTNOU CESTU (PT27)
„Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.“ Ke slovům Žalmu 91 můžete svým blízkým připojit přání Boží ochrany a požehnání na všech prázdninových cestách.


AHOJ! (PT13)
Je to jeden z nejčastějších pozdravů. Dávno už mezi námi zdomácněl. Kdo však zná jeho původní význam? Málokdo dnes ví, že to byl starý námořnický pozdrav. Nápis AHOJ býval umístěn na přídi lodi. Je zkratkou slov: Ad HOnorem Jesu (Ke cti Ježíše). Také Tvoje plavba životem by měla směřovat k jedinému cíli: žít ke cti Božího Syna – Ježíše.

Čtení z dnešního dne: Neděle 22. 7.

Jer 23,1-6; Žalm 23; Ef 2,13-18
Mk 6,30-34

Učedníci jsou v plné práci, obsluhují zástup, hovoří s lidmi, obhajují mistra, naslouchají mu. Dokonce byli na první misijní cestě po dvojicích a zažili, že Boží moc byla s nimi. Ale Pán nevidí především výkon, ale je samotné. Bůh si všímá nás, výkon je až na nějakém druhém či dalším místě. První je člověk. A stejně Kristus reaguje, když uvidí zástup, který touží po Bohu. Řecké slovo, které zde zazní, označuje slitování či soucit. Bůh je soucitný a není lhostejný. Jak ale vyřešit nouzi všech? Brzy učedníci zažijí zázrak Božího soucitu. Nyní především vidí, že Ježíš je hluboce lidský!

Zdroj: Nedělní liturgie

Skauting prochází obdobím rozkvětu

Skauting prochází obdobím rozkvětu
(20. 7. 2018) Zdálo se, že skauting vyšel z módy. V posledním desetiletí však zažívá dynamický rozvoj. Skauting se...

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20. 7. 2018) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií. (odkaz...

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2018) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2018) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2018) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2018) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.