www.pastorace.cz www.pastorace.cz - 1 http://www.pastorace.cz/ cs frelich@netservis.cz (Martin Frelich) www.pastorace.cz http://www.pastorace.cz/img/logo.jpg http://www.pastorace.cz/ 199 77 Čekáme-li na mávnutí kouzelného proutku, můžeme dopadnout špatně http://www.pastorace.cz/Clanky/Zazracna-pomoc-se-nekonala.html <p>Jestliže se rozhodneme následovat Krista,&nbsp;<br /> tedy nepřestat milovat Boha a lidi,&nbsp;<br /> i když jsme zdánlivě odvrženi,&nbsp;<br /> pak jsme na Kristově cestě,&nbsp;<br /> na cestě vzkříšení a to znamená,&nbsp;<br /> že se&nbsp;nemusíme obávat<br /> o svou budoucnost.</p> Sun, 29 May 2016 22:00:00 GMT Náš život se může stát plodným, jako byl život Mariin http://www.pastorace.cz/Clanky/Nas-zivot-se-muze-stat-plodnym-jako-byl-zivot-Mariin.html <p>Aneb: každý z nás může být plný Boha...&nbsp;Maria otevřela Bohu svůj život docela. Ne v upachtěné supervýkonnosti, ale v bezmezné důvěře. Musela naplnit úkoly a povinnosti chudé palestinské dívky a později matky. Ale v tom všem a nad to všechno byla Boží. Plná milosti, Dívka Páně, která nechtěla nic, než aby se jí stalo podle jeho slova.</p> Thu, 26 May 2016 22:00:00 GMT Eucharistie je nám nabízena do našich konkrétních životních podmínek http://www.pastorace.cz/Clanky/Eucharistie-nas-udrzuje-pri-zivote-behem-dlouheho-putovani-pousti-zivota.html <p>Eucharistie je pokrmem, který člověka udržuje při životě během jeho dlouhého exodu pouští lidské existence. Stejně jako mana pro lid Izraele, je také eucharistie pro každou křesťanskou generaci nepostradatelnou potravou.</p> Mon, 23 May 2016 22:00:00 GMT Kdo se umí rozdělit, má z toho nakonec sám víc http://www.pastorace.cz/Clanky/Kdyz-se-rozdelis-sam-z-toho-budes-mit-daleko-vic.html <p><span style="font-size:10pt">Co je lepší: být štědrým dárcem nebo úzkostlivým strážným? Co je pro tebe lepší: když tě budou s&nbsp;uznáním nazývat otcem mnoha sirotků, nebo když budeš vlastníkem mnoha potvrzení opatřených pečetěmi dokládajícími tvou movitost? Peníze tu musíme nakonec zanechat druhým, ale dobrotivost a štědrost nás bude provázet, až budeme předstupovat před toho, jenž spravedlivě soudí.</span></p> Mon, 23 May 2016 10:26:00 GMT Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer http://www.pastorace.cz/Clanky/Klement-Maria-Hofbauer-Dvorak.html <p><span style="font-size:13.3333330154419px">Svatý Klement Maria Hofbauer je živým svědectvím toho, že Boží prozřetelnost umí psát rovně i po křivolakých řádcích. Prožité utrpení jej nezlomilo, naopak mu pomohlo vnitřně dozrát. Stává se tak oblíbeným duchovním pastýřem.</span></p> Thu, 19 May 2016 22:00:00 GMT Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze http://www.pastorace.cz/Aktuality/Svatek-Jezise-Krista-nejvyssiho-a-vecneho-kneze.html Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum Domini nostri Iesu Christi Summi et Æterni Sacerdotis). Tue, 17 May 2016 22:00:00 GMT Milí kněží, kteří procházíte zkouškami http://www.pastorace.cz/Clanky/Mili-knezi-hlasejte.html <p><span style="font-size:13.3333px">Pouze Kristova láska&nbsp;</span><span style="font-size:13.3333px">činí apoštolské působení účinným,&nbsp;především v těžkých okamžicích zkoušek.&nbsp;</span><span style="font-size:13.3333px">Hlásejte ji, milí kněží,&nbsp;</span><span style="font-size:13.3333px">tím, že zůstanete&nbsp;</span><span style="font-size:13.3333px">niterně sjednoceni s Ježíšem&nbsp;</span><span style="font-size:13.3333px">a budete konat s nadšením svou službu s&nbsp;</span><span style="font-size:13.3333px">jistotou, že nebude mít nedostatku ten,&nbsp;</span><span style="font-size:13.3333px">kdo mu důvěřuje.</span></p> Mon, 16 May 2016 22:00:00 GMT Kázání ze mše za Karla IV. http://www.dominikduka.cz/kazaniK/kazani-ze-mse-za-karla-iv/ Homilie kardinála Duky 14. května .2016 při mši sv. o 700. výročí narození Karla IV. v katedrále v Praze. Fri, 13 May 2016 22:00:00 GMT Boží útěcha nám vychází vstříc v Duchu svatém http://www.pastorace.cz/Clanky/Bozi-utecha-nam-vychazi-vstric-v-Duchu-svatem.html <p>Ježíš posílá každému z nás&nbsp;Ducha svatého a učí nás obracet se na něho výslovně titulem Přímluvce (srov. Jan 14,16,26). Nazývat takto Ducha svatého má zvláštní a hluboký význam. Jednou ze základních lidských zkušeností je totiž nenaplněnost. Člověk je na cestě ke svému naplnění, a zatímco po ní kráčí, trpí, je zarmoucený a stýská se mu. Těmto nelehkým zkušenostem vychází vstříc Boží útěcha.&nbsp;</p> Fri, 13 May 2016 12:54:00 GMT Katolická charismatická konference 2016 http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Katolicka-charismaticka-konference-2016.html Ve dnech 6.-10. července 2016 brněnské výstaviště opět přivítá účastníky charismatické konference, jejíž motto „Před jeho tváří budeme žít“ je inspirováno slovy z knihy proroka Ozeáše. Thu, 12 May 2016 12:15:00 GMT Problémy v chápání biřmování http://www.pastorace.cz/Clanky/Problemy-v-chapani-birmovani.html <p><span style="font-size:13.3333px">Zkušenost ukazuje, že chápání svátosti biřmování je často dosti nepřesné a povrchní, zatížené řadou v historii vzniklých myšlenkových klišé.&nbsp;</span></p> Wed, 11 May 2016 12:23:00 GMT Temné období papeže Františka http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=23738 Na italský trh přichází kniha, která mapuje „temná léta“ Jorgeho Bergoglia, současného papeže ve městě Córdoba, kam byl počátkem devadesátých let poslán defacto do vyhnanství... Jak sám v knize tvrdí, ona léta naprosté izolace jej hluboce poznamenala (odkaz na RADIOVATICANA.CZ). Tue, 10 May 2016 10:25:00 GMT Někteří lidé si myslí, že se modlí špatně a přitom se modlí velmi dobře http://www.pastorace.cz/Clanky/Nekteri-lide-si-mysli-ze-se-modli-spatne-a-pritom-se-modli-velmi-dobre.html <p><span style="font-size:13.3333px">Jsou lidé, kteří si myslí, že se modlí špatně<br /> a&nbsp;přitom se modlí velmi dobře,<br /> a&nbsp;jsou jiní, kteří si naopak myslí,<br /> jak dobře se nemodlí a&nbsp;přitom se modlí špatně!</span></p> Mon, 09 May 2016 14:59:00 GMT Práce a služba se mohou stát falešným cílem http://www.pastorace.cz/Clanky/Prace-se-muze-stat-se-falesnym-cilem.html <p><span style="font-size:13.3333px">Člověk se mnohdy nechá strhnout<br /> naléhavými potřebami a opomene to,<br /> co je opravdu důležité.<br /> Toto nebezpečí číhá<br /> na každém kroku.&nbsp;</span></p> Wed, 04 May 2016 08:36:00 GMT Amoris laetitia - přehledně o dokumentu http://www.pastorace.cz/Clanky/Amoris-laetitia-papez-frantisek.html Text exhortace Amoris laetitia nemluví o tom, jak by všechno mělo být krásné, ale bere vážně obtížné situace lidí... Tue, 03 May 2016 10:07:00 GMT Co mi vadí na katolické mši http://www.pastorace.cz/Clanky/Co-mi-vadi-na-katolicke-msi.html <p>Jeden kamarád mi řekl: &bdquo;Povím Ti, co mi vadí na katolické mši. Kázání nestojí za nic, hudba nestojí za nic a já z toho nic nemám.&ldquo;</p> Thu, 28 Apr 2016 22:00:00 GMT Pravý učitel je ve vašem nitru http://www.pastorace.cz/Clanky/Pravy-ucitel-je-ve-vasem-nitru.html <p><span style="font-size:13.3333px">Ten, kdo skutečně vyučuje srdce,<br /> má svou katedru v&nbsp;nebi.</span><br /> <span style="font-size:13.3333px">On sám má proto mluvit<br /> ve vašem nitru,&nbsp;</span><span style="font-size:13.3333px">tam, kam nemůže<br /> proniknout žádný člověk.</span></p> Sun, 24 Apr 2016 22:00:00 GMT Krátké příběhy ke katechezi – nová rubrika http://www.pastorace.cz/Clanky/Kratke-pribehy-ke-katechezi-nova-rubrika.html <p>Na&nbsp;webu pastorace.cz vznikla&nbsp;nová rubrika &quot;Příběhy ke katechezi&quot;. &nbsp;Jde o reakci na&nbsp;praktickou potřebu katechetů, kněží, vychovatelů a rodičů mít možnost snadno najít vhodný příběh k&nbsp;tématu, o kterém chtějí psát nebo mluvit.&nbsp;Každý dobrý příběh je totiž jako otevřené dveře do jiné reality, jiného světa než ve kterém jsme my sami.</p> Wed, 20 Apr 2016 14:53:00 GMT UNITED se stává Open Air festivalem http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/V-srpnu-se-ve-Vsetine-uskutecni-festivalu-UNITED-2016.html Organizátoři festivalu UNITED spustili aktualizované webové stránky, na kterých uveřejnili první informace týkající se letošního ročníku. Mezi hlavní novinky patří změna hlavní scény, která se v uplynulých 5 ročnících nacházela ve velkém sále vsetínského Domu kultury. Wed, 20 Apr 2016 12:16:00 GMT Pán s vámi. I s tebou! V tomto pozdravu nejde o zbožné přání... http://www.pastorace.cz/Clanky/Pan-s-vami-I-s-tebou.html <p><span style="font-size:13.3333px">Na začátku slavení eucharistie -&nbsp;po znamení kříže - pokračuje slavení eucharistie vzájemným pozdravem kněze a věřících. V pozdravu&nbsp;</span><em>&bdquo;Pán s vámi&ldquo;</em><span style="font-size:13.3333px">&nbsp;nejde o zbožné přání, ale o skutečnost. Jde o vyznání víry, že Pán je stále s&nbsp;námi a bude s&nbsp;námi až do skonání věků: on je ten prorokovaný Emmanuel, což znamená &bdquo;Bůh s&nbsp;námi&ldquo;</span></p> Mon, 18 Apr 2016 10:05:00 GMT Pastýřský list Dominika Duky ke dni duchovních povolání http://www.dominikduka.cz/kazani/pastyrsky-list-ke-dni-duchovnich-povolani/ Ke Dni duchovních povolání 17. dubna 2016 vydává kardinál Dominik Duka pastýřský list, určený k četbě v kostelích. Sun, 17 Apr 2016 18:16:00 GMT Jak Bůh povolal papeže Františka v jeho 17 letech http://www.pastorace.cz/Clanky/Jak-Buh-povolal-papeze-Frantiska-v-jeho-17-letech.html <p>Bůh se s Jorgem &bdquo;poprvé spojil&ldquo; 21. září 1953, šest týdnů před jeho sedmnáctými narozeninami. Byl na cestě za svou přítelkyní a přáteli. Když procházel kolem kostela svatého Josefa, pocítil nutkání vejít dovnitř. &bdquo;Vstoupil jsem, protože jsem věděl, že to musím udělat. Tyhle věci cítíte, ale nevíte, co znamenají,&ldquo; řekl později.</p> Tue, 12 Apr 2016 12:36:00 GMT Očekávaný dokument papeže Františka Amoris laetitia http://www.pastorace.cz/Clanky/Amoris-laetitia-papez-frantisek.html Očekávaný dokument papeže Františka, který vychází z obou synod o rodině, byl představen dnes 8. 4. 2016. Pro lovce senzací je špatnou zprávou, že se žádná senzace nekoná. Text exhortace je výslovně pastorační, což znamená, že jen neopakuje zásady, nemluví o tom, jak by všechno mělo být krásné, ale bere vážně obtížné situace lidí a do nich se snaží stále „svítit světlem evangelia“. Fri, 08 Apr 2016 12:51:00 GMT Přehledně o dokumentu Amoris laetitia papeže Františka http://www.pastorace.cz/Clanky/Amoris-laetitia-papez-frantisek.html <p><span style="font-size:10pt">Očekávaný dokument papeže Františka </span><span style="font-size:13.3333px">&nbsp;</span><span style="font-size:13.3333px">Amoris laetitia</span><span style="font-size:10pt">, který vychází z&nbsp;obou synod o rodině, byl představen dnes 8. 4. 2016.&nbsp;</span><span style="font-size:13.3333px">Pro lovce senzací je špatnou zprávou, že se žádná senzace nekoná.&nbsp;Text je výslovně pastorační, což znamená, že jen neopakuje zásady, nemluví o tom, jak by všechno mělo být krásné, ale bere vážně obtížné situace lidí a do nich se snaží &bdquo;svítit světlem evangelia&ldquo;.&nbsp;</span></p> Fri, 08 Apr 2016 12:15:00 GMT Setkání vysokoškoláků na Velehradě http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Setkani-vysokoskolaku-na-Velehrade-1.html Dvanáctiletou tradicí se může pochlubit akce nazvaná Studentský Velehrad. Jedná o setkání vysokoškolských studentů z celé České republiky na tomto starobylém poutním místě. Letošní ročník proběhne 21. – 24. dubna a ponese motto: Prostě žij! Tue, 05 Apr 2016 22:00:00 GMT Bible není vrcholným dílem literatury, nýbrž ohnivou knihou (papež František) http://www.pastorace.cz/Clanky/Jak-ctu-Bibli-papez-Frantisek-pise-mladezi.html <p><span style="font-size:13.3333px">Mohli byste mi darovat novou Bibli, ale nechtěl bych ji. Miluji svou starou Bibli, tu, která mě provázela polovinu mého života. Zná mou radost, byla smáčená mými slzami. Žiji z ní, píše papež František.</span></p> Mon, 04 Apr 2016 22:00:00 GMT Teen ERA Meeting 2016 http://www.pastorace.cz/Aktuality/Teen-ERA-Meeting-2016.html Křesťanská organizace ERA Česká republika by ráda pozvala všechny děti ve věku od 10 do 16 let na Teen ERA meeting 2016. Mon, 04 Apr 2016 12:04:00 GMT Sportovní akce pro mladé lidi (18.6.2016) http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Sportovni-akce-pro-mlade-lidi-1.html <p><a href="http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Sportovni-akce-pro-mlade-lidi-1.html"><img alt="" src="http://www.vira.cz/admin/files/2016/skam_plakat_2016.jpg" style="font-size: 13.3333px; width: 160px; height: 113px; margin: 4px 2px;" /></a></p> Potkáváš se rád s mladými lidmi? Plánuješ prožít konec školního roku aktivně? Rád si zasportuješ a zasoutěžíš? ... Tak přijď na zábavní a sportovní akci SKAM (Setkání Křesťanské Aktivní Mládeže), která se koná 18.6.2016 ve sportovním areálu ZŠ Dolní Počernice. Přihlašování od 4. dubna do 31. května. Čím dříve, tím lépe! Sat, 02 Apr 2016 10:24:00 GMT Sportovní akce pro mladé lidi http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Sportovni-akce-pro-mlade-lidi-1.html Potkáváš se rád s mladými lidmi? Plánuješ prožít konec školního roku aktivně? Rád si zasportuješ a zasoutěžíš? ... Tak přijď na zábavní a sportovní akci SKAM (Setkání Křesťanské Aktivní Mládeže), která se koná 18.6.2016 ve sportovním areálu ZŠ Dolní Počernice. Thu, 31 Mar 2016 22:00:00 GMT Mám postižení, kterému se říká Aspergerův syndrom http://www.pastorace.cz/Clanky/Aspergeruv-syndrom.html <p><span style="font-size:13.3333px">Mám postižení, kterému se říká Aspergerův syndrom. Jeho výhodou je skvělý mozek a nadprůměrná paměť.&nbsp;Nevýhodou je všechno ostatní.&nbsp;</span><span style="font-size:10pt">Tváříme se pitomě, takže nás pak lidé mají za pitomce. </span><span style="font-size:10pt">Někdy si myslím, že údělem autistů je být ukřižován jako Kristus za hříchy, které nespáchali. Málokdo na světě zažije tolik odmítání, odsuzování a šikanování jako autisti.</span></p> Tue, 29 Mar 2016 22:00:00 GMT Oheň a světlo o Velikonocích http://www.pastorace.cz/Clanky/Ohen-a-svetlo-o-Velikonocich.html <p>Křesťané v&nbsp;prvních staletích přejali od pohanů zvyk vítat večerní světlo zapalované lampy zvoláním: Buď pozdraveno, dobré světlo, buď pozdraveno milované světlo. Křesťané v&nbsp;záři lampy svítící do přicházející noci viděli světlo Krista, slunce, které nezapadá.</p> Fri, 25 Mar 2016 17:00:00 GMT Když vyznáváme Krista bez kříže, nejsme Pánovými učedníky http://www.pastorace.cz/Clanky/Kdyz-vyznavame-Krista-bez-krize-nejsme-Panovymi-ucedniky.html <p>Když kráčíme bez kříže, když budujeme bez kříže a když vyznáváme nějakého Krista bez kříže, nejsme Pánovými učedníky, jsme světáky, jsme biskupy, kněžími, kardinály, papeži, ale nikoli Pánovými učedníky.</p> Thu, 24 Mar 2016 22:00:00 GMT I každému z nás chce Ježíš mýt nohy (sv. Ambrož) http://www.pastorace.cz/Clanky/I-kazdemu-z-nas-chce-Jezis-myt-nohy-sv-Ambroz.html <p><span style="font-size:13.3333px">Jako služebník umýváš nohy svým sluhům.</span><br /> <span style="font-size:13.3333px">I nám chceš umýt nohy.</span><br /> <span style="font-size:13.3333px">Nejen Petrovi, ale každému.</span></p> Thu, 24 Mar 2016 10:27:00 GMT ´Ježíš je příšerně nepraktický!´ bědoval Jidáš (povídka) http://www.pastorace.cz/Clanky/Jezis-je-priserne-neprakticky-bedoval-Jidas-povidka.html <p>Proč to vlastně Jidáš udělal? Proč zradil Ježíše? Tuhle otázku si lidé kladou od chvíle, kdy oněch třicet stříbrných změnilo majitele. A nacházejí pro to spoustu rozmanitých vysvětlení. Jak to asi viděl sám Jidáš nám může pomoci pochopit následující povídka...</p> Wed, 23 Mar 2016 14:16:00 GMT Neboj, Bůh ti nesebere prostor (sv. Augustin) http://www.pastorace.cz/Clanky/Buh-pred-tebou-otevira-nove-horizonty-Augustin-z-Hippo.html <p>Neobávej se ale Božího příchodu k tobě.<br /> Neměj strach z&nbsp;toho, co si tvůj Bůh přeje.<br /> Nesebere ti prostor, když k&nbsp;tobě přijde.<br /> Naopak, přijde-li k&nbsp;tobě,<br /> otevře před tebou nové horizonty.<br /> (Augustin z Hippo)</p> Tue, 22 Mar 2016 10:59:00 GMT Kapaun nebyl světec z kýčovitého obrázku http://www.kna.cz/kalendarium/emil-kapaun-cechoamerican-knez-valecny-hrdina-20-4-1916-usa-23-5-1951-severni-korea.html Kapaun nebyl světec z kýčovitého obrázku. Vojáci ho měli rádi, byl to obyčejný chlap jako oni. Dělal obyčejné věci. A protože se zajatci nikdy nekoupali, byl i on špinavý a zapáchal. Poručík Mike Dowe říkával, že Kapaun zachránil stovky životů, ale ne tím, že by „levitoval půl metrů nad zemí“, ale proto, že dělal praktické věci jako ohřívání vody k pití a chytání vší – úkoly, které vypadají jako malé, ale pro vyhladovělé a nemocné zajatce měly obrovský význam. Dowe vzpomínal, že tento jemně mluvící muž se někdy uměl pěkně rozčílit a dovedl použít i barvitější výrazivo. (odkaz na kna.cz) Mon, 21 Mar 2016 07:27:00 GMT Pastorace.cz je na facebooku http://www.pastorace.cz/Clanky/Pastoracecz-je-na-facebooku.html <p><span style="font-size:13.3333px">Na Facebooku můžete najít nově i stránku pastorace.cz&nbsp;- jako profil &quot;</span><a href="https://www.facebook.com/spiritualita01/">Duchovní život, křesťanská spiritualita</a>&quot;. Můžete tak být informováni&nbsp;<span style="font-size:13.3333px">o aktualitách a novinkách na webu pastorace.cz a hlavně se můžete stát zprostředkovateli obsahu pro další lidi...&nbsp;</span></p> Fri, 18 Mar 2016 22:00:00 GMT Svatý Josef a inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 http://www.pastorace.cz/Clanky/Papez-Frantisek-a-svaty-Josef.html <p>Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží povolání a&nbsp;papežem byl Jorge Bergoglio zvolen 13. 3. 2013 - několik dní před svátkem sv. Josefa. Proto si&nbsp;datum své inaugurace zvolil právě svátek sv. Josefa &nbsp;19. 3. Odkaz na sv. Josefa má i ve svém papežském znaku.</p> Thu, 17 Mar 2016 22:00:00 GMT Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef http://www.pastorace.cz/Clanky/Papez-Frantisek-a-svaty-Josef.html Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží povolání a papežem byl Jorge Bergoglio zvolen 13. 3. 2013 - několik dní před svátkem sv. Josefa. Proto si datum své inaugurace zvolil právě svátek sv. Josefa 19. 3. Odkaz na sv. Josefa má i ve svém papežském znaku. Thu, 17 Mar 2016 22:00:00 GMT Jak to asi prožíval svatý Josef... (povídka) http://www.pastorace.cz/Clanky/Jak-vse-asi-prozival-svaty-Josef.html <p><span style="font-size:13.3333px">Kleofáš -</span><span style="font-size:13.3333px">&nbsp;bratr Marie</span><span style="font-size:13.3333px">&nbsp;se&nbsp;</span><span style="font-size:13.3333px">jednou navečer&nbsp;</span><span style="font-size:13.3333px">objevil&nbsp;</span><span style="font-size:13.3333px">u Josefa</span><span style="font-size:13.3333px">. Jakmile ho&nbsp;Josef spatřil, hned věděl, že budoucí švagr přišel s nepříjemnou&nbsp;zprávou a že mu bude zatěžko ji sdělit. Velký muž byl rozhněvaný, zamračený, ale také v rozpacích.</span></p> Tue, 15 Mar 2016 22:00:00 GMT Jiří Grygar (* 17. 3. 1936) http://www.vira.cz/grygar <p><a href="http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Jiri-Grygar.html"><img alt="Jiří Grygar" src="http://www.vira.cz/admin/files/2016/grygar_domo(1).jpg" style="width: 104px; height: 151px; margin: 5px 30px;" title="Jiří Grygar" /></a></p> Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za což získal řadu ocenění včetně ocenění UNESCO Tue, 15 Mar 2016 22:00:00 GMT Bolest doháněla papeže Františka k šílenství... http://www.pastorace.cz/Clanky/Bolest-dohanela-papeze-Frantiska-k-silenstvi.html <p><span style="font-size:13.3333px">Jorge Bergoglio jako mladý onemocněl a ocitl se na prahu smrti. Začalo to v srpnu 1957 rozsáhlým zánětem pohrudnice, který odolával antibiotikům. Jorge se téměř nedokázal nadechnout a jeho život visel na vlásku. Okamžitě byl převezen do nemocnice, kde mu chirurgicky odstranili tři plicní cysty a malou část horního hrotu pravé plíce.&nbsp;</span></p> Mon, 14 Mar 2016 10:00:00 GMT Papež reformátor - zajímavý knižní tip http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Papez-reformator-Frantisek-zajimavy-knizni-tip-biografie-zivotopis.html <p>k výročí zvolení papeže Františka (13. 3. 2013).</p> <p><a href="http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Papez-reformator-Frantisek-zajimavy-knizni-tip-biografie-zivotopis.html" target=""><img alt="Papež František - reformátor - biografie" src="http://www.pastorace.cz/admin/files/2016/Papez_reformator_LARGE_thumb.jpg" style="height: 239px; width: 160px; margin: 5px 2px;" /></a></p> Fri, 11 Mar 2016 14:33:00 GMT Ponesu jméno František http://www.pastorace.cz/Clanky/Ponesu-jmeno-Frantisek-papez-Frantisek.html <p>Jméno František je celý program v kostce.&nbsp;Volba jména dává smysl, neboť František z Assisi byl velkým nepřítelem spirituální poživačnosti. V roce 1205 se pro Kristovu slávu stal žebrákem a zavrhl privilegovaný život v luxusu, aby mohl být mezi chudými. Jeho nakažlivá radost pramenila z toho, že uvolnil místo tomu, co bylo jako první: Bohu, Kristu, Jeho stvoření. (Papež František byl zvolen papežem 13. 3. 2013).</p> Thu, 10 Mar 2016 14:07:00 GMT A mně jsi nikdy nedal ani kůzle! http://www.pastorace.cz/Clanky/A-mne-jsi-nikdy-nedal-ani-kuzle.html <p>Bůh je velkorysejší,<br /> miluje a odpouští mnohem víc,<br /> než si umíme představit.</p> Wed, 09 Mar 2016 22:00:00 GMT Boží tvář jsme ochudili svým šťouráním http://www.pastorace.cz/Clanky/Bozi-tvar-jsme-ochudili-svym-stouranim.html <p><span style="font-size:13.3333px">Bůh nás nepřitahuje, protože je mocný, věčný či dokonalý,&nbsp;nýbrž nás láká Kristovou tváří a jeho příběhem pravé svobody a lásky.&nbsp;Možná jsme zvěstovali Boha hodného úcty a klanění,&nbsp;avšak nikoli Boha, který se směje a hraje si se svými dětmi.&nbsp;Bůh tak v našich kostelech umírá nudou.</span></p> Tue, 08 Mar 2016 09:51:00 GMT Pomozte čtyřem dětem, které přišly o své rodiče http://nfpomoci.cz/projekty/novy-zacatek-ctyrem-detem/ Poslední dobou na nás ze všech stran přicházejí naléhavé výzvy s prosbou o pomoc. Je dobře, že si navzájem můžeme pomáhat, ale mnohdy nevíme, které sbírky jsou účelné, které méně a které jsou bohužel někdy i podvodné. Nabízíme vám proto na tomto místě možnost pomoci opravdu účelně a cíleně - čtyřem dětem (7) (9) (11) a (13), které shodou nepříznivých okolností přišly během jednoho měsíce o oba rodiče, Marii a Jana. (<a href="http://nfpomoci.cz/projekty/novy-zacatek-ctyrem-detem/" target="blank">podrobné info na webu Nadačního fondu pomoci Karla Janečka</a>)<br><br> <iframe width="170" height="" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/Q_buVSuGE4w?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Fri, 04 Mar 2016 14:14:00 GMT C.S. Lewis a biblická textová kritika http://www.pastorace.cz/Clanky/CS-Lewis-a-biblicka-textova-kritika.html <p><span style="font-size:13.3333px">Tato přednáška byla proslovena ke studentům anglikánské teologické koleje v&nbsp;Cambridge</span><br /> <span style="font-size:13.3333px">11. května 1959, později vyšla pod názvem &bdquo;Moderní teologie a biblická kritika&ldquo;. Ačkoli dnes jsou biblické vědy o pár let dál,&nbsp; text stojí za přečtení i dnes.</span></p> Wed, 02 Mar 2016 22:00:00 GMT Objevte krásu nově zpřístupněné CHKO Brdy http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Objevte-krasu-nove-zpristupnene-CHKO-Brdy.html Přijeďte do Rožmitálu pod Třemšínem, rodiště Jakuba Jana Ryby a do nové CHKO Brdy obdivovat předjarní krásu přírody. Využít k tomu můžete ubytování v penzionu Panský dům za akční cenu 490 Kč za noc se snídaní platnou od jarních prázdnin do Velikonoc! Heslo pro využití akční ceny je „Velikonoce“. Wed, 02 Mar 2016 12:16:00 GMT Na pedofilní zločiny musí dát jednoznačnou odpověď celá společnost http://www.pastorace.cz/Aktuality/Na-pedofilni-zlociny-musi-dat-jednoznacnou-odpove-cela-spolecnost.html Na udělení Oskara americkému snímku Spotlight, který ukazuje zlo sexuálních deliktů na dětech výlučně v souvislosti s delikventy z řad kněží katolické církve, reagovala asociace <a href="http://www.associazionemeter.org/" target="_blank">Meter</a>, Wed, 02 Mar 2016 09:30:00 GMT Knězem navzdory - uprchlický farář a sám uprchlík P. Pavel Kučera http://www.pastorace.cz/Clanky/Nikdy-jsem-se-nevzdal-touhy-stat-se-knezem-P-Pavel-Kucera.html <p>Klikatá životní cesta &quot;uprchlického kněze&quot; Mons. Pavla Kučery skončila 24. února 2016. V článku vám nabízíme část poutavého rozhovoru z období konce války a začátku padesátých let, kdy zažil tzv. Akci K - tedy přepadení všech klášterů v Československu 13.4.1950.</p> Mon, 29 Feb 2016 15:20:00 GMT P. Pavel Kučera - uprchlík a uprchlický farář http://www.kna.cz/ctenarsky-koutek/utecenec-ktery-jako-knez-pecoval-o-utecence-p-pavel-kucera.html Tzv. uprchlický farář P . Pavel Kučera utekl v roce 1964 z komunistického Československa. Jeho posláním se pak na dlouhá léta stalo pečovat o utečence v německém utečeneckém táboře Zindorf... <a href="http://www.kna.cz/zpravy/zemrel-mons-pavel-kucera.html" title="Zemřel Mons Pavel Kučera">Mons. Pavel Kučera zemřel</a> 24. února 2016. Několik jeho poutavých (a zvláště dnes stále aktuálních) vzpomínek z knihy rozhovorů Lágr si můžete přečíst <a href="http://www.kna.cz/ctenarsky-koutek/utecenec-ktery-jako-knez-pecoval-o-utecence-p-pavel-kucera.html" target="_blank">zde</a> (odkaz na kna.cz). Mon, 29 Feb 2016 14:42:00 GMT Laik a biblické vědy (C.S. Lewis) http://www.pastorace.cz/Clanky/Laik-a-biblicke-vedy-CS-Lewis.html <p><span style="font-size:13.3333px">Jak dlouho vydrží &bdquo;zaručené výsledky moderní vědy&ldquo;&nbsp; nejen v&nbsp;oblasti biblické exegeze? A stojí zato jim bezpochybně věřit? (Pokračování článku &quot;<a href="http://www.pastorace.cz/Clanky/CS-Lewis-a-biblicka-textova-kritika.html">C.S. Lewis a biblická textová kritika</a>&quot;)</span></p> Wed, 24 Feb 2016 22:00:00 GMT Ukřižovaný pes v galerii a můj posun k Ježíši http://www.pastorace.cz/Clanky/Ukrizovany-pes.html <p>Procházím se v<span style="font-size:13.3333px">ýstavou&nbsp;moderního umění v Mnichově</span>. V&nbsp;jedné z&nbsp;vysokých světlých místností poznávám z&nbsp;dálky něco jako oltářní obraz. Pomyslel si, že to je opět jedno z&nbsp;těch děl, která jsem už mnohokrát viděl. Jedno z&nbsp;mnoha ztvárnění umučení Ježíše. Ale nebylo to ono. To, co viselo na kříži, mě vyděsilo. To nebyl Ježíš. Byl to pes. Zakrvácený, přibitý na kříž, s&nbsp;hlavou skloněnou. Jazyk mu vyklouzl z&nbsp;tlamy, visel mu přes přední pracky.</p> Fri, 19 Feb 2016 11:30:00 GMT Pokušení nás bude pronásledovat neustále. Měli bychom s tím počítat. http://www.pastorace.cz/Clanky/Pokuseni-nas-bude-pronasledovat-neustale-Meli-bychom-s-tim-pocitat.html <div>Pokušení nás bude pronásledovat neustále.<br /> Měli bychom s&nbsp;tím počítat</div> <div>a&nbsp;nesnažit se nad ně povyšovat a domnívat se,<br /> že jsme ve svém duchovním životě<br /> dospěli už tak daleko,<br /> že pro nás negativní vzorce myšlení<br /> nepředstavují už vůbec žádný problém.</div> Tue, 16 Feb 2016 11:24:00 GMT Půst není cílem http://www.pastorace.cz/Clanky/Pust-neni-cilem.html <p>Nepostit se jen &bdquo;od něčeho&ldquo;,&nbsp;<br /> ale hlavně &bdquo;pro něco&ldquo;.<br /> Odříkat by si tak člověk měl jednak to,<br /> co mu v&nbsp;křesťanském životě překáží,<br /> a to, co &bdquo;uvolní&ldquo; jeho dobrý vztah k bližním.</p> Sat, 13 Feb 2016 09:34:00 GMT Seminář Masmediální komunikace 22. – 25. února 2016 http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Seminar-Masmedialni-komunikace-22-25-unora-2016.html Zajímají vás média v interdisciplinárním kontextu teologie? Pak Katolická teologická fakulta UK Praha otevírá kurs speciálně pro vás! Wed, 10 Feb 2016 22:00:00 GMT My se nepostíme, protože to dělají ostatní náboženství... http://www.pastorace.cz/Clanky/My-se-nepostime-protoze-to-delaji-ostatni-nabozenstvi.html <p><span style="font-size:13.3333px">My se nepostíme, protože to dělají ostatní náboženství, protože je to lidsky zdravé, protože to posílí naši vůli, protože, cizími slovy řečeno, se jedná o antropologickou konstantu.&nbsp;</span></p> Tue, 09 Feb 2016 15:15:00 GMT První světice Afriky Josefina Bakita: dívka unesená do otroctví http://www.pastorace.cz/Clanky/josefina-bakita-bakhita.html <p>Svatá Josefina Bakita (*1869 Súdán +1947 Itálie) byla v osmi letech unesena od své rodiny. &bdquo;Volala jsem maminku a tatínka s úzkostí v duši, jakou nelze vypovědět. Nikdo mne však neslyšel.&quot; &nbsp;Byla tak vyděšená, že dokonce zapomněla své jméno. Pojmenovali ji tak &bdquo;Bakita&ldquo;, což ironií osudu znamená &bdquo;mající štěstí&ldquo;.</p> Sun, 07 Feb 2016 22:00:00 GMT Přihlášky na Katolickou teologickou fakultu http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Prihlasky-na-Katolickou-teologickou-fakultu.html Zajímá Vás teologie? Láká Vás objevovat skrytá zákoutí evropské kultury a historie? Obdivujete umění a toužíte ho studovat? Pak je Katolická teologická fakulta UK místem právě pro Vás. Thu, 04 Feb 2016 14:09:00 GMT Den co den nás provází milosrdenství Boží... http://www.pastorace.cz/Clanky/Den-co-den-nas-provazi-milosrdenstvi-Bozi.html <p>Den co den nás provází Boží milosrdenství.&nbsp;<br /> Tuto skutečnost můžeme vnímat,&nbsp; jen máme-li bdělé srdce.&nbsp;<br /> <span style="font-size:10pt">Každému z nás totiž hrozí nebezpečí,&nbsp;</span><br /> <span style="font-size:10pt">že budeme prožívat pouze své každodenní těžkosti.</span></p> Tue, 02 Feb 2016 22:00:00 GMT Hromnice: střetnutí chaosu a světla http://www.pastorace.cz/Clanky/Hromnice-stretnuti-chaosu-a-svetla.html <p>Druhého února se slaví svátek Hromnic - prastarý církevní svátek. Jeho bezprostředním podnětem je připomínka toho, že Maria a Josef donesli Ježíše čtyřicátý den po narození do chrámu v Jeruzalémě k předepsané oběti očišťování.</p> Mon, 01 Feb 2016 22:00:00 GMT Víra, která dokáže přenášet hory http://www.pastorace.cz/Clanky/Kdybys-mel-viru-jako-horcicne-zrno.html <p><span style="font-size:13.3333px">Často se ocitáme před celou horou problémů<br /> a ty nám zastírají výhled do budoucnosti.<br /> Nedokážeme se pohnout z místa,<br /> protože nám ta hora stojí v cestě.&nbsp;</span></p> Mon, 25 Jan 2016 22:00:00 GMT Apoštol Pavel pochopil, že křesťané nejsou zrádci http://www.pastorace.cz/Clanky/Apostol-Pavel-pochopil-ze-krestane-nejsou-zradci.html <p>Pavel byl v mládí zapřisáhlým nepřítelem nového hnutí založeného jako Kristova církev. Byl jejím nepřítelem, protože v ní viděl ohrožení věrnosti (židovské) tradici Božího lidu, vedeného vírou v jediného Boha. Izraelité platili tuto věrnost krví...</p> Thu, 21 Jan 2016 22:00:00 GMT Cesta k jednotě: neuvíznout v konfliktu (papež František) http://www.pastorace.cz/Clanky/Cesta-k-jednote-neuviznout-v-konfliktu.html <p><span style="font-size:13.3333px">Konflikt v&nbsp;církvi a mezi církvemi<br /> nelze ignorovat nebo zastírat.<br /> Musí se přijmout.<br /> Avšak zůstaneme-li v něm uvězněni,<br /> ztratíme nadhled, horizonty se zužují<br /> a sama realita zůstává rozdrobena.</span></p> Mon, 18 Jan 2016 14:54:00 GMT Postní duchovní obnova v rámci Svatého roku milosrdenství http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Postni-duchovni-obnova-v-ramci-Svateho-roku-milosrdenstvi.html Pátek 12.2. - so 13.2. v Praze Dejvicích Mon, 18 Jan 2016 14:41:00 GMT Nejednotu nelze překonávat ovládáním druhých... http://www.pastorace.cz/Clanky/Nejednotu-nelze-prekonavat-ovladanim-druhych.html <p>Křesťané jsou rozděleni především kvůli<br /> své úzkoprsosti a svým hříchům.<br /> Musí proto snášet své rozdělení jako společný hřích<br /> a neposlušnost vůči Kristu.<br /> Nejednotu nebude možné překonat ovládáním druhých,<br /> pýchou, sobectvím a nenávistí,<br /> ale v duchu bratrské lásky,<br /> bez níž se křesťanské povolání<br /> nemůže uskutečnit.</p> Mon, 11 Jan 2016 22:00:00 GMT Zemřela mimořádná osobnost: Anton Srholec http://www.pastorace.cz/Jmenny-rejstrik/Srholec.html (* 12. června 1929, Skalica – 7. ledna 2016, Bratislava) Fri, 08 Jan 2016 05:34:00 GMT Je třeba křesťanské hodnoty vyslovovat novým jazykem (Anton Srholec) http://www.pastorace.cz/Clanky/Je-treba-krestanske-hodnoty-vyslovit-novym-jazykem-Anton-Srholec.html <p><span style="color:rgb(12, 12, 12); font-size:12px">Je třeba odlišit podstatné od okrajového.<br /> Nevázat křesťanství na přežité formy.&nbsp;</span></p> Fri, 08 Jan 2016 05:31:00 GMT Doporučujeme http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Proc-Zapadni-Evropa-odolala-v-historii-vnejsim-vlivum.html <p>Doporučujeme k <a href="http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10868121762-university-tajemstvi-evropskeho-zazraku/31529838010/" target="_blank">(online) shlédnutí zajímavý dokument</a> o historii edukačního evropského systému, který pomohl Evropě odolat nejrůznějším vnějším vlivům…</p> Thu, 07 Jan 2016 14:35:00 GMT Církev potřebuje pyšné lidi… http://www.pastorace.cz/Clanky/Cirkev-potrebuje-pysne-lidi.html <p><span style="font-size:13.3333px">Apoštol Petr<br /> byl velmi namyšlený<br /> a pyšný muž.</span></p> Wed, 06 Jan 2016 14:13:00 GMT Usilujme o mír v situacích, ve kterých se denně nacházíme (papež František) http://www.pastorace.cz/Clanky/Usilujme-o-mir-v-situacich-ve-kterych-se-denne-nachazime-papez-Frantisek.html <p><span style="font-size:13.3333px">Navzdory každému opačnému zdání<br /> je na každé úrovni<br /> a v každé situaci<br /> vždycky možná<br /> svornost</span></p> Sun, 03 Jan 2016 08:05:00 GMT Novoroční pastýřský list http://www.dominikduka.cz/kazaniK/novorocni-pastyrsky-list-2016/ Dominika Duky Wed, 30 Dec 2015 22:00:00 GMT Ježíšovo milosrdenství není pouhý sentiment. Je to síla. (papež František) http://www.pastorace.cz/Clanky/Jezisovo-milosrdenstvi-neni-pouhy-sentiment-Je-to-sila-papez-Frantisek.html <p><span style="font-size:13.3333px">Bůh na nás ustavičně hledí s&nbsp;milosrdenstvím; nezapomínejme na to. Stále nás milosrdně očekává. Nemějme strach se k Němu přiblížit! Má milosrdné srdce. Ukážeme-li mu svoje vnitřní rány, svoje hříchy, On nám vždycky odpustí. Je čirým milosrdenstvím. Jděme za Ježíšem!</span></p> Tue, 29 Dec 2015 14:19:00 GMT Rok 2015 s papežem Františkem http://www.pastorace.cz/Clanky/Rok-2015-s-papezem-Frantiskem.html <p><iframe frameborder="0" height="298" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/SKRXimhB1CE?rel=0" width="529"></iframe></p> Tue, 29 Dec 2015 10:29:00 GMT Boží milost může nalézt východiska ze situací, které jsou neřešitelné (papež František) http://www.pastorace.cz/Clanky/Bozi-milost-muze-nalezt-vychodiska-ze-situaci-ktere-jsou-neresitelne-papez-Frantisek.html <p><span style="font-size:10pt">Jedině Boží Milosrdenství může vysvobodit lidstvo<br /> z tolika - někdy monstrózních - forem zla,<br /> které v něm plodí egoismus.<br /> Boží milost může obrátit srdce<br /> a nalézt východiska ze situací,<br /> které jsou lidsky neřešitelné.<br /> (Z poselství&nbsp;Urbi et Orbi&nbsp;papeže Františka 25.12.2015)</span></p> Sun, 27 Dec 2015 15:41:00 GMT Štepán - konvertita, nadšený hlasatel víry a první mučedník pro Krista http://www.pastorace.cz/Clanky/Stepan-konvertita-nadseny-hlasatel-viry-a-prvni-mucednik-pro-Krista.html <p>Krev prolitá mučedníky je semenem, z něhož vyrůstají noví křesťané, řekl později křesťanský spisovatel Tertulián. Kameny, které zabily Štěpána, aby bylo zničeno jeho učení a jeho společenství, se tak paradoxně staly stavebními kameny církve - církve jako společenství lidí, &bdquo;živých kamenů&ldquo;.</p> Fri, 25 Dec 2015 22:00:00 GMT To Světlo svítí stále, zejména tehdy, když procházíme nejistotou a nesnázemi http://www.pastorace.cz/Clanky/Benedikt-XVI-o-symbolice-vanocniho-stromu-o-svobode-a-o-spravedlnosti.html <p>Kdykoliv se člověk v dějinách pokoušel zhasit Boží světlo, nastala tragická údobí poznamenaná násilím. Pokud nejsou pojmy &bdquo;svoboda&ldquo;, &bdquo;společné dobro&ldquo;, &bdquo;spravedlnost&ldquo; pevně zakotveny v Bohu a v jeho lásce - onom Bohu, který ukázal svou tvář v Ježíši Kristu - zůstávají velmi často v moci lidských zájmů.</p> Sun, 20 Dec 2015 22:00:00 GMT Co je to milosrdenství? Asi tušíme, ale běda, kdyby se nás někdo zeptal http://www.pastorace.cz/Clanky/Co-je-to-milosrdenstvi-Asi-tusime-ale-beda-kdyby-se-nas-nekdo-zeptal.html <p>Zkusme si více všímat projevů Božího milosrdenství&nbsp;v&nbsp;Písmu, v&nbsp;církvi, ve společnosti i v&nbsp;našem osobním životě...&nbsp;</p> Fri, 18 Dec 2015 22:00:00 GMT Homilie z rekviem za Václava Havla http://www.dominikduka.cz/kazaniK/homilie-z-rekviem-za-vaclava-havla/ Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužil 18. prosince 2015 v kostele sv. Anny - Pražská křižovatka již čtvrtou zádušní mši svatou za Václava Havla. Thu, 17 Dec 2015 22:00:00 GMT Definice milosrdenství dle Starého zákona http://www.pastorace.cz/Clanky/Definice-milosrdenstvi-dle-Stareho-zakona-Jan-Pavel-II.html <p>Pro definici milosrdenství používají biblické texty Starého zákona především dva výrazy, z nichž každý má co do obsahu jiné zabarvení. Jde o slova&nbsp;<em>&ldquo;hesed&ldquo;</em>&nbsp;a<em>&ldquo;rahamim&ldquo;</em>. V jazyce Starého zákona nacházíme ale i další výrazy.</p> Wed, 16 Dec 2015 22:00:00 GMT Premiéra filmu o pronásledovaných křesťanech v Iráku http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Premiera-filmu-o-pronasledovanych-krestanech-v-Iraku.html Ve středu 16. prosince se ve 21:00 na ČT2 uskuteční premiéra dokumentárního filmu "Blízký soumrak" s křesťanskou tematikou. Wed, 16 Dec 2015 12:55:00 GMT Výtah k Bohu http://www.pastorace.cz/Clanky/Vytah-k-Bohu.html <p>Žijeme ve století vynálezů. Dnes už není třeba namáhat se s výstupem po schodech - u bohatých lidí je výhodně nahrazuje výtah. Já bych také chtěla nalézt nějaký výtah, který by mě vynesl až k Ježíši, protože jsem příliš malá na to, abych mohla stoupat po namáhavém schodišti dokonalosti.</p> Mon, 14 Dec 2015 22:00:00 GMT Proč Svatý rok milosrdenství? Co je jeho smyslem? (papež František) http://www.pastorace.cz/Clanky/Proc-Svaty-rok-milosrdenstvi-Co-je-jeho-smyslem-papez-Frantisek.html <p><span style="font-size:13.3333px">V naší době hlubokých změn je potřeba zviditelnit&nbsp;znamení přítomnosti a blízkosti Boží.&nbsp;Slavit Svatý rok milosrdenství znamená učinit znovu středem našeho osobního života a našich komunit Ježíše Krista, milosrdného Boha.&nbsp;Nic není důležitější než volit Jeho milosrdenství, Jeho lásku, Jeho jemnocit, Jeho objetí, Jeho pohlazení!</span></p> Fri, 11 Dec 2015 22:00:00 GMT Co znamená být milosrdní? Text k roku milosrdenství. http://www.kna.cz/ctenarsky-koutek/co-znamena-byt-milosrdni-text-k-roku-milosrdenstvi.html Páté Ježíšovo blahoslavenství "Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství" bychom dnes mohli opsat následovně: "Blahoslavení ti, kteří mají soucit s druhými: Bůh bude mít soucit s nimi", nebo "blahoslavení ti, jejichž pohnutkou je soucit, a nikoliv touha ovládat – i od Boha se jim dostane soucitu". (odkaz na kna.cz) Wed, 09 Dec 2015 12:35:00 GMT Rozhovor s papežem Františkem k roku milosrdenství http://tisk.cirkev.cz/ze-zahranici/rozhovor-s-papezem-frantiskem-k-roku-milosrdenstvi/ Interview papeže Františka, který poskytl týdeníku Credere, oficiálnímu časopisu Svatého roku milosrdenství. (odkaz na tisk.cirkev.cz) Wed, 09 Dec 2015 12:34:00 GMT Milosrdenství v Bibli není prázdným citem, ale hlubokým postojem http://www.pastorace.cz/Clanky/Milosrdenstvi-v-Bibli-neni-prazdnym-citem-ale-hlubokym-postojem.html <p>V&nbsp;Bibli není milosrdenství prázdým citem, ale skutečně hlubokým postojem, vědomým hledáním dobra vůči druhému. &nbsp;Překlad dvou hebrejských biblických slov používaných pro milosrdenství &nbsp;je obtížný, protože oba výrazy mají širší význam než naše milosrdenství, které hrozí sklouznout do pouhé citovosti.</p> Wed, 09 Dec 2015 10:30:00 GMT Dives in misericordia - encyklika O Božím milosrdenství http://www.pastorace.cz/Knihovna/Dives-in-misericordia-encyklika-O-Bozim-milosrdenstvi.html Text encykliky Tue, 08 Dec 2015 10:07:00 GMT Dominik Duka ke Svatému roku milosrdenství http://www.pastorace.cz/Aktuality/Dominik-Duka-ke-Svatemu-roku-milosrdenstvi.html pro Radio Proglas Sun, 06 Dec 2015 09:59:00 GMT Advent a Vánoce z různých úhlů pohledu http://www.pastorace.cz/Clanky/Advent-a-Vanoce-z-ruznych-uhlu-pohledu.html <p>Adventní a vánoční čas je dobou zvláštní, v&nbsp;průběhu roku jedinečnou. Snad k&nbsp;tomu přispívá v&nbsp;našich zeměpisných šířkách i krátký den a dlouhá doba tmy, což může člověka v&nbsp;jeho aktivitě trochu tlumit a také někdy odkazuje k&nbsp;tomu, čím se běžně nezabývá.&nbsp;</p> Thu, 03 Dec 2015 11:56:00 GMT Odpovědná osoba pro pomoc uprchlíkům v Severním Iráku http://www.apha.cz/milosrdne-srdce-krestanu Prof. MUDr. Leonardo Emberti Gialloreti povede duchovní obnovu v Praze - v sobotu 5.12.2015 od 9.30 do 14.00 v prostorách Pastoračního střediska (kostel sv. Vojtěcha), Kolejní 4, Praha 6. Po ukončení duchovní obnovy od 14.30 do 16.00 navazuje diskuse s hostem na téma Uprchlíci mezi námi. Akce je otevřená pro veřejnost. (odkaz na apha.cz) Tue, 01 Dec 2015 14:30:00 GMT Jak plodně prožít advent? Poslechněte si... http://www.ikarmel.cz/kniha/Adventni-obnova_20181.html Adventní obnova (mp3) Vojtěch Kodet (Odkaz na ikarmel.cz) <p><a href="http://www.ikarmel.cz/kniha/Adventni-obnova_20181.html" target="_blank"><img alt="" class="book-pict" src="http://www.ikarmel.cz/img/obalky/20181.jpg" style="font-family: 'Arial CE', 'Tahoma CE', Arial, 'Helvetica CE', Tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 249, 227); border: 1px solid rgb(153, 51, 0); margin: 5px 25px;" /></a></p> Tue, 01 Dec 2015 07:47:00 GMT Kdo očekává milosrdenství, musí se sám milosrdně chovat http://www.pastorace.cz/Clanky/Mame-byt-dokonali-ANEBO-milosrdni.html <p>Lukáš v&nbsp;evangeliu<br /> používá termín&nbsp;milosrdenství tam,<br /> kde&nbsp; Matouš používá slovo dokonalost.&nbsp;<br /> Jaký důvod má tato odlišnost?<br /> Jedná se o protiklad?</p> Sun, 29 Nov 2015 22:00:00 GMT Andrea Bocelli není jen zpěvák, ale i člověk hluboké a živé víry http://www.kna.cz/ctenarsky-koutek/andrea-bocelli-neni-jen-zpevak-ale-i-clovek-hluboke-a-zive-viry.html Andrea Bocelli, který je v těchto dnech na opakovaném turné v České republice, není jen zpěvák, říká papežský kazatel P. Raniero Cantalamessa… (odkaz na kna.cz) Sat, 28 Nov 2015 06:55:00 GMT Nedejme se mýlit tím, že jsme kulturní. Spící zvíře v nás se může snadno probudit http://blog.aktualne.cz/blogy/marek-vacha.php?itemid=26375 Politici, kteří přitakávají nenávisti, si zahrávají s ohněm. Je to lehkomyslné kladení patron do hlubin národa. Hraní si se silami, silnějšími než my. (Blog Marka Váchy - odkaz na aktualne.cz) Fri, 27 Nov 2015 05:14:00 GMT Advent vyvolává protichůdné pocity http://www.pastorace.cz/Clanky/Advent-vyvolava-protichudne-pocity.html <p>Ze zkušenosti víme,<br /> že advent a Vánoce<br /> mnohdy dopadnou jinak,<br /> než bychom chtěli.<br /> Jak tedy advent prožít &bdquo;užitečně&ldquo; a v&nbsp;pokoji?&nbsp;<br /> Několik praktických postřehů&hellip;&nbsp;</p> Wed, 25 Nov 2015 22:00:00 GMT První týden byl nejtěžší - vypráví zajatec tzv. Islámského státu http://www.pastorace.cz/Clanky/Prvni-tyden-byl-nejtezsi-vypravi-zajatec-tzv-Islamskeho-statu.html <p>Počáteční dny vězení jsem prožíval ve strachu, hněvu a studu. Velký obrat nastal osmého dne, kdy do cely vstoupil muž oblečený v černém a se zakrytou tváří. Podobal se jednomu z katů tzv. Islámského státu a mě&nbsp;zachvátila hrůza. Namísto popravy se však rozvinula dlouhá diskuse, jako by příchozí skutečně chtěl lépe poznat vězně před sebou.&nbsp;<span style="font-size:10pt">Opětovně jsem pak nalezl pokoj díky modlitbě...&nbsp;</span><span style="font-size:13.3333px">Za čtyři měsíce a 20 dní věznění jsem zažil výhrůžky, opakované fingované popravy, bičování...</span></p> Tue, 24 Nov 2015 22:00:00 GMT Jako první se začal systematicky věnovat misii skrze média: Don Jakub Alberione http://www.pastorace.cz/Clanky/Don-Giacomo-Jakub-Alberione.html <p><span style="font-size:13.3333px">Jakub Alberione &nbsp;(1884 - 1971) došel k&nbsp;závěru,<br /> že kázat prostřednictvím médií znamená shromáždit lidi,<br /> kteří budou ochotni věnovat celý svůj život výhradně této misi.</span></p> Sun, 22 Nov 2015 22:00:00 GMT Texty na nástěnky - vyšel další soubor předtištěných textů http://www.pastorace.cz/Clanky/Vysel-dalsi-soubor-textu-na-nastenky.html <p><span style="font-size:13.3333px">Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období&nbsp;</span><span style="font-size:13.3333px">XI.2015 - XI.2016&nbsp;</span></p> Wed, 18 Nov 2015 22:00:00 GMT Nepřestane-li nepřátelství a nenávist, zavládne hrozný mír smrti http://www.pastorace.cz/Clanky/Neprestane-li-nepratelstvi-a-nenavist-zavladne-hrozny-mir-smrti.html <p><span style="font-size:13.3333px">Nepřestane-li nepřátelství a nenávist,<br /> je možné, že lidstvo, bude přivedeno k té neblahé hodině,<br /> v níž nepozná jiný mír,<br /> než hrozný mír smrti.&nbsp;</span></p> Wed, 18 Nov 2015 13:18:00 GMT Méně sňatků, ale více daní pro rodiny http://www.pastorace.cz/Aktuality/Mene-snatku-ale-vice-dani-pro-rodiny.html Počet sňatků, uzavíraných v Itálii, poklesl za posledních pět let o téměř dvacet procent. Souběžně s poklesem uzavíraných sňatků roste daňové zatížení rodin.... Wed, 18 Nov 2015 13:11:00 GMT Když chce být někdo jako Bůh http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Kdyz-chce-byt-nekdo-jako-Buh.html Masakr v Paříži. Ale také vraždění nevinných v Sýrii, Iráku, v Africe. Výcvik a zapojování dětí do válečných operací… Zasahuje nás nesmyslnost takového vraždění. A přece to není něco tak nového a nepochopitelného. Mon, 16 Nov 2015 10:33:00 GMT ČT2:´Mrtvolu sprovoďte ze světa´ http://www.pastorace.cz/Aktuality/CT2Mrtvolu-sprovote-ze-sveta.html Téměř detektivní pátrání přináší dokument Mrtvolu sprovoďte ze světa, který do svého svátečního vysílání 17. listopadu 2015 zařadil program ČT2. Zachycuje hledání ostatků číhošťského faráře Josefa Toufara a jejich následnou exhumaci. Film režiséra Romana Vávry vznikl v brněnském studiu České televize v Tvůrčí producentské skupině Patricka Diviše. Pořad začíná v 21:05 na programu ČT2. Sat, 14 Nov 2015 22:00:00 GMT Než Boží slovo zvěstujeme, musíme ho sníst http://www.pastorace.cz/Clanky/Bozi-slovo-predtim-nez-ho-zvestujeme-musime-snist-a-stravit.html <p><span style="font-size:13.3333px">Při zvěstování Božího slova se vystavuješ velkému riziku vnitřního vyčerpání. Vládnout slovem patřilo odpradávna k nejdůležitějším nástrojům okouzlení a podřizování si druhých. Jde ale i o cestu k pokoře, protože Boží slovo tě neustále soudí.&nbsp;</span></p> Fri, 13 Nov 2015 11:23:00 GMT Doporučujeme: každodenní evangelijní průvodce do kapsy http://www.pastorace.cz/Aktuality/Doporucujeme-kazdodenni-evangelijni-pruvodce-do-kapsy.html <p><a href="http://www.paulinky.cz/obchod/detail/Evangelium-na-kazdy-den-2016" target="blank"><img alt="Evangelium na každý den" class="book-pict" src="http://www.paulinky.cz/_d/Evangelium_na_kazdy_den_2016_20150130180032_1.jpg" style="background-color:rgb(255, 249, 227); border:0px solid rgb(153, 51, 0); height:259px; margin:5px 1px; text-align:justify; width:165px" /><br /> Evangelium na každý den 2016</a> (knižní tip)</p> Tue, 10 Nov 2015 11:25:00 GMT VOX - víc než jen festival http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/VOX-vic-nez-jen-festival.html V sobotu 21.11.2015 se v Praze uskuteční 12. ročník festivalu VOX s podtitulem "God of this City", v českém překladu "Bůh tohoto města".<br /><p><a href="http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/VOX-vic-nez-jen-festival.html"><img alt="" src="http://www.vira.cz/admin/files/2015/VOX-2015-plakat-529.jpg" style="width: 165px; height: 231px;" /></a></p> Tue, 10 Nov 2015 10:53:00 GMT Modlitba jako každodenní schůzka s Bohem http://www.pastorace.cz/Clanky/Modlitba-se-nam-musi-stat-jako-Jezisovi-kazdodenni-schuzkou-s-Bohem.html <p>Modlitba se nám musí stát jako Ježíšovi každodenní schůzkou s Bohem dějin spásy, místem zápasu a očištění, radosti a oblažující slávy, skrytosti v Kristu a smrti, jasného rozlišování a normálnosti všednosti; bude konfrontací velkých rozhodnutí, světlem vědomí našich dějin.</p> Tue, 10 Nov 2015 10:00:00 GMT Logo Svatého roku milosrdenství – výklad http://www.pastorace.cz/Clanky/Logo-roku-milosrdenstvi-vyklad.html <p><span style="font-size:13.3333px">logo a motto</span><span style="font-size:13.3333px">&nbsp;představují</span><span style="font-size:13.3333px">&nbsp;teologický souhrn pojmu milosrdenství. Motto, jež je převzato z Lukášova evangelia (Milosrdní jako Otec - Lk 6,36), předkládá prožívání milosrdenství podle příkladu Otce, jenž vyžaduje, abychom neposuzovali a neodsuzovali, ale abychom odpouštěli a lásku i odpuštění darovali bez míry (srov. Lk 6,37-38).</span></p> Mon, 09 Nov 2015 14:08:00 GMT Co se na zemi nepodařilo, může být později uzdraveno http://www.pastorace.cz/Clanky/Co-se-na-zemi-nepodarilo-muze-byt-pozdeji-uzdraveno.html <p>Pamatovat na smrt, připomínat si vlastní smrtelnost a pomíjivost pozemského způsobu života patří od nejstarších dob ke křesťanské tradici. Když budeme pamatovat na smrt, můžeme žít tak, abychom se nikdy nemuseli konfrontovat s&nbsp;bolestným vědomím, že je příliš pozdě.&nbsp;</p> Thu, 05 Nov 2015 07:47:00 GMT Příběh housenky a motýla: smrt není konec (krátké video pro katechezi) http://www.pastorace.cz/Clanky/Pribeh-housenky-a-motyla-smrt-neni-konec-kratke-video-pro-katechezi.html <p><iframe frameborder="0" height="298" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/XbQP_PoSTqY?rel=0" width="529"></iframe></p> <p><br /> Narodili jsme se, abychom žili,<br /> a ne abychom zemřeli.<br /> Smrt není konec,&nbsp;<br /> je to jen začátek&nbsp;něčeho&nbsp;nového.</p> Tue, 03 Nov 2015 09:40:00 GMT Odborný seminář ´Pastorační praxe pro studenty sociální práce a pastorace´ http://www.pastorace.cz/Aktuality/Odborny-seminar-Pastoracni-praxe-pro-studenty-socialni-prace-a-pastorace.html Seminář pořádá dne 3.12.2015 JABOK - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola. Sun, 01 Nov 2015 22:00:00 GMT O nenápadném hrdinovi Karlu Weirichovi Na italském kulturním institutu se 26. října 2015 konal vzpomínkový večer na Karla Weiricha, novináře ČTK, který za války zachránil několik stovek obyvatel židovského původu. Karel Weirich byl za své zásluhy o několi http://www.dominikduka.cz/prednasky-proslovy/o-nenapadnem-hrdinovi-karlu-weirichovi/ Dominik Duka Wed, 28 Oct 2015 22:00:00 GMT Naděje je mostem mezi šedivou přítomností a eschatologickou budoucností http://www.pastorace.cz/Clanky/Nadeje-je-mostem-mezi-sedivou-pritomnosti-a-eschatologickou-budoucnosti.html <p><span style="font-size:13.3333px">Křesťanský život se odehrává<br /> mezi polotemnou přítomností</span><br /> <span style="font-size:13.3333px">a budoucností, která už nyní probleskuje&hellip;</span><br /> <span style="font-size:1em">Každý člověk prožívá<br /> na vlastní kůži toto drama očekávání</span><br /> <span style="font-size:1em">Naděje nás podpírá, ačkoli bolesti,<br /> utrpení a zkoušky<br /> tohoto života přetrvávají.</span></p> Tue, 27 Oct 2015 10:39:00 GMT Literatura a duchovní život - duchovní cvičení http://www.pastorace.cz/Aktuality/Literatura-a-duchovni-zivot-duchovni-cviceni.html 5.–8. listopadu se uskuteční v Rožmitále pod Třemšínem duchovní cvičení na téma Literatura a duchovní život. Doprovází P. Petr Beneš CSsR. Mon, 26 Oct 2015 12:27:00 GMT Modlit se za zemřelé? http://www.pastorace.cz/Clanky/Modlit-se-za-zemrele.html <p>Církev nedělá rozdíly mezi živými a mrtvými. Bůh totiž není Bohem mrtvých, je Bohem živých. Pro Něj jsou všichni lidé živí. Z této perspektivy můžeme smrt vnímat jako velkou naději a radostně očekávat setkání s Kristem tváří v tvář. Můžeme říkat: &bdquo;Přijď brzy, Pane Ježíši!&ldquo;</p> Thu, 22 Oct 2015 22:00:00 GMT Pravidelné a osvědčené rekolekce s P. Augustynem http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/rekolekce-augustyn.html 13. a 14. listopadu 2015 v Praze<p><a href="http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/rekolekce-augustyn.html"><img alt="Jozef Augustyn SJ" src="http://www.vira.cz/admin/files/2015/2015-p-augustyn-05-465pix.jpg" style="height: 199px; width: 165px; margin: 2px;" /></a></p> Wed, 21 Oct 2015 11:35:00 GMT Blahoslavený Karel Habsburský (21.10.) http://www.kna.cz/ctenarsky-koutek/karel-rakousky-2110.html Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... (odkaz na web kna.cz) Mon, 19 Oct 2015 22:00:00 GMT Pán skrze eucharistii přetváří anonymní dav ve společenství http://www.pastorace.cz/Clanky/Pan-skrze-eucharistii-pretvari-anonymni-dav-ve-spolecenstvi.html <p><span style="font-size:10pt">&bdquo;Vy jim dejte jíst!&ldquo; (</span><em>Lk</em><span style="font-size:10pt">&nbsp;9,13). &nbsp;</span><span style="font-size:10pt">Kdo jsou ti, kterým dát jíst? Jsou to zástupy lidí. Ježíš stojí mezi lidmi, které přijímá, mluví k nim, stará se o ně a prokazuje jim Boží milosrdenství. I my&nbsp;</span><span style="font-size:10pt">jsme oním zástupem...</span></p> Fri, 16 Oct 2015 22:00:00 GMT Občas na nás přijde temnota http://www.pastorace.cz/Clanky/Temnota-v-dusi.html <p>V obtížných dobách<br /> často ovládne duši chlad a temnota.&nbsp;<br /> <span style="font-size:13.3333px">Prostě už nemůžeme&nbsp;dál.<br /> Co dál?</span></p> Mon, 12 Oct 2015 22:00:00 GMT Konference o rodině http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Konference-o-rodine.html na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 4. a 5. listopadu 2015 Fri, 09 Oct 2015 09:44:00 GMT Cílem manželského života není pouze zůstat spolu navždy, nýbrž navždy se milovat http://www.vojtechkodet.cz/temata/rodina-a-manzelstvi/cilem-manzelskeho-zivota-neni-pouze-zustat-spolu-navzdy-nybrz-navzdy-se-milovat.html Homilie papeže Františka při zahájení Synody o rodině v říjnu 2015. (odkaz na vojtechkodet.cz) Thu, 08 Oct 2015 08:28:00 GMT K růženci jsem mívala silný odpor http://www.pastorace.cz/Clanky/K-ruzenci-jsem-mivala-silny-odpor.html <p><span style="font-size:13.3333px">Kdysi jsem v zaměstnání vytvořila statistický program. Při následném prohlížení kódu jsem některé části vyškrtala a některé nakonec hodně zjednodušila, takže se program velmi zkrátil, ale fungoval stále dobře, protože vše podstatné v něm zůstalo. Napadlo mě, že se to dá vztáhnout také na modlitbu růžence.</span></p> Tue, 06 Oct 2015 13:58:00 GMT Synoda není parlament, je prostorem pro Ducha svatého, ne pro kompromisy (papež František) http://www.pastorace.cz/Aktuality/Synoda-neni-parlament-je-prostorem-pro-Ducha-svateho-ne-pro-kompromisy-papez-Frantisek.html Chtěl bych připomenout, že Synoda není konference ani rozprava, není ani parlament či senát, ve kterém se má dojít k dohodě. Tue, 06 Oct 2015 12:02:00 GMT Synoda o rodině - hlásat zásadu, nebo pomáhat lidem na cestě? http://www.pastorace.cz/Clanky/Synoda-o-rodine-hlasat-zasadu-nebo-pomahat-lidem-na-ceste.html <p>Témata synody o rodině vzbuzují obavy, očekávání a zdá se, že mnohdy i vášně. Došlo totiž k&nbsp;situaci, kdy diskuse působí dojmem, jako by tématem synody byla a měla být pouze otázka rozvedených a znovu (občansky) sezdaných a jejich přístup ke svátostem. Případně otázka homosexuálních vztahů - a nic víc.</p> Mon, 05 Oct 2015 13:20:00 GMT Modleme se za synodu o rodině http://www.pastorace.cz/Aktuality/Modleme-se-za-synodu-o-rodine.html V neděli 4.10.2015 začala synoda o rodině. Mon, 05 Oct 2015 08:12:00 GMT Anděl strážný není fantaskní doktrína, nýbrž společník (papež František) http://www.pastorace.cz/Clanky/Andel-strazny-neni-fantaskni-doktrina-nybrz-spolecnik-papez-Frantisek.html <p>Anděl strážný existuje,<br /> není to fantaskní doktrína,<br /> nýbrž společník,<br /> kterého nám dal Bůh na cestu naším životem...</p> Fri, 02 Oct 2015 09:25:00 GMT Uprchlíci - soucit bez rozumu? http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Uprchlici-soucit-bez-rozumu.html "Chceme, aby to tu vypadalo jako v Islámském státě?" Thu, 01 Oct 2015 05:15:00 GMT Pro Boha je naše svoboda nedotknutelným teritoriem http://www.pastorace.cz/Clanky/Pro-Boha-je-nase-svoboda-nedotknutelnym-teritoriem.html <p>Bůh nás zná do posledního zákoutí naší duše. Nic před ním nejde skrýt. Dokonce ani naši volbu. Vždyť on zná nejen to, co si v&nbsp;životě navaříme, ale i jak si to pak sníme. Jsme tedy svobodní? Rozhovor s jezuitou&nbsp;P. JANEM&nbsp;REGNEREM.</p> Tue, 29 Sep 2015 14:36:00 GMT Kázání Dominika Duky na Národní svatováclavské pouti 2015 http://www.dominikduka.cz/kazaniK/kazani-na-narodni-svatovaclavske-pouti-2015/ Je čas, abychom si uvědomili vážnost doby, její výzvy, ale i nebezpečí, která jsou realitou. Sun, 27 Sep 2015 22:00:00 GMT ´Zelená´ecyklika Laudato si´v češtině http://www.pastorace.cz/Aktuality/Zelenaecyklika-Laudato-siv-cestine.html <p><a href="http://www.paulinky.cz/obchod/detail/Laudato-si" target="_blank"><img alt="Laudato si´ Encyklika papeže Františka o péči o společný domov" src="/admin/files/2015/Laudato-si-WEB_20150701121754_1.jpg" style="height:256px; margin-bottom:3px; margin-top:3px; width:165px" /></a></p> V češtině vyšla "revoluční" encyklika papeže Františka "o péči o společný domov". Thu, 24 Sep 2015 09:14:00 GMT Naše sestra matka země patří mezi nejvíce trýzněné chudé http://www.pastorace.cz/Clanky/Nase-sestra-matka-zeme-patri-mezi-nejvice-tryznene-chude.html <p>Přemítání nad encyklikou Laudato si&acute; papeže Františka (Pavel Nováček)</p> <p><em>Neuvěřitelným způsobem se rozšiřují.naše možnosti&nbsp;<br /> ovlivňovat svět v&nbsp;dobrém<br /> i ve zlém...</em></p> Thu, 24 Sep 2015 08:47:00 GMT Laudato si´ - přemítání nad encyklikou (Pavel Nováček) http://www.pastorace.cz/Knihovna/Laudato-si-premitani-nad-encyklikou-Pavel-Novacek.html Vzhledem ke globálnímu zhoršování stavu životního prostředí se papež František obrací ke každému člověku této planety, nejen ke křesťanům nebo členům katolické církve. Navazuje tak na papeže Jana Pavla II., který vyzval ke „globální ekologické konverzi“. Thu, 24 Sep 2015 07:11:00 GMT Doporučujeme novou pastorační publikaci http://www.pastorace.cz/Clanky/O-pastoraci-svatosti-prehledne-a-srozumitelne-vysla-nova-prirucka-Pastorace-svatosti.html <p><a href="http://www.pastorace.cz/Clanky/O-pastoraci-svatosti-prehledne-a-srozumitelne-vysla-nova-prirucka-Pastorace-svatosti.html" target="blank"><img alt="" class="book-pict" src="http://www.pastorace.cz/admin/files/2015/pastorace-svatosti-opatrny-101910.jpg" style="background-color:rgb(255, 249, 227); border:1px solid rgb(153, 51, 0); margin:5px 20px; text-align:justify" /><br /> Pastorace svátostí</a> (knižní tip)</p> Thu, 17 Sep 2015 13:55:00 GMT Přehledně a srozumitelně o svátostech - vyšla nová příručka Pastorace svátostí http://www.pastorace.cz/Clanky/O-pastoraci-svatosti-prehledne-a-srozumitelne-vysla-nova-prirucka-Pastorace-svatosti.html <p><img alt="Pastorace svátostí - Aleš Opatrný " src="/admin/files/2015/pastorace-svatosti-opatrny-101910.jpg" style="float:left; margin:5px" /><br /> Publikace nabízí solidní, přehledný a srozumitelný&nbsp;teologický základ k&nbsp;chápání svátostí a forem&nbsp;jejich slavení. Práce vychází ze snadno dostupných a&nbsp;zásadních textů -&nbsp;především z&nbsp;dokumentů&nbsp;Druhého vatikánského koncilu a Katechismu katolické církve. Publikace je svým formátem vhodná jak do pastoračního &quot;terénu&quot;, tak i ke studiu.</p> Thu, 17 Sep 2015 12:59:00 GMT Existují pastýři, kteří si tak rádi nechávají říkat, ale své povinnosti plnit nechtějí (sv. Augustin) http://www.pastorace.cz/Clanky/Existuji-pastyri-kteri-si-tak-radi-nechavaji-rikat-ale-sve-povinnosti-plnit-nechteji-sv-Augustin.html <p>Myslí jen na svoje zájmy,<br /> ne na zájmy Ježíše Krista...</p> Mon, 14 Sep 2015 22:00:00 GMT Dominik Duka k uprchlické krizi http://www.dominikduka.cz/vyjadreniv/k-uprchlicke-krizi/ Pomáhat je potřeba, ale obezřetně, říká kardinál Duka... Fri, 11 Sep 2015 22:00:00 GMT Svůj kříž neneseš sám! (papež František) http://www.pastorace.cz/Clanky/Svuj-kriz-neneses-sam-papez-Frantisek.html <p><span style="font-size:13.3333px">Ježíš se svým křížem kráčí po našich cestách<br /> a bere na sebe naše obavy,<br /> naše problémy,<br /> naše &nbsp;utrpení,&nbsp;</span><br /> <span style="font-size:13.3333px">i ta nejhlubší.</span></p> Thu, 10 Sep 2015 11:08:00 GMT Bože věčný, dej ať nezapomenu, že tu nejsem navždy http://www.pastorace.cz/Clanky/Boze-vecny-dej-at-nezapomenu-ze-tu-nejsem-navzdy.html <p>Bože věčný, dej ať nikdy nezapomenu, že tu nejsem navždy. Dej, ať si stále uvědomuji, že jsem jen poutníkem na zemi, kde nemám trvalé místo. Zachovej mne svou milostí, dobrý Pane, aby mě nezaujaly radosti země natolik, že bych zapomněl toužit po čistších radostech nebeských.</p> Mon, 07 Sep 2015 22:00:00 GMT Nemohu nabídnout víc než svou prostou existenci http://www.pastorace.cz/Clanky/Nemohu-nabidnout-vic-nez-svou-prostou-existenci.html <p><span style="font-size:13.3333330154419px">Asi měsíc před konáním Dnů víry jsem byla požádána, abych se v&nbsp;jejich rámci zúčastnila návštěv v&nbsp;domově pro seniory. Nemám v tomto ohledu vůbec žádné zkušenosti, nepočítám-li staroušky ve vlastní rodině a nejbližším okolí. Přes velké váhání jsem nakonec souhlasila.</span></p> Thu, 03 Sep 2015 22:00:00 GMT sv. Řehoř Veliký (svátek 3.9.) http://www.pastorace.cz/Jmenny-rejstrik/Rehor-Veliky.html Jeden z nejvýznamnějších papežů historie. Tue, 01 Sep 2015 22:00:00 GMT Pancíř sv. Patrika http://www.pastorace.cz/Clanky/Modlitba-odevzdani.html <p><span style="font-size:13.3333330154419px">Kriste&nbsp;buď se mnou,&nbsp;</span><br /> <span style="font-size:13.3333330154419px">Kriste&nbsp;buď&nbsp;přede mnou,&nbsp;</span><br /> <span style="font-size:13.3333330154419px">Kriste buď&nbsp;za mnou,&nbsp;</span><br /> <span style="font-size:13.3333330154419px">Kriste&nbsp;buď ve mne... &nbsp;</span><br /> <span style="font-size:13.3333330154419px">(z hymnu připisovaného&nbsp;sv. Patrikovi). Text hymnu je v článku.</span><br /> &nbsp;</p> <div> <div style="font-size: 13.3333330154419px;"><iframe frameborder="0" height="397" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/0BGugMak4ys?rel=0" width="529"></iframe></div> </div> Mon, 31 Aug 2015 22:00:00 GMT Veď mne ty, jenž jsi Světlo uprostřed temnot http://www.pastorace.cz/Clanky/Ve-mne-ty-jenz-jsi-Svetlo-uprostred-temnot-ktere-mne-obklopuji.html <p><span style="font-size:13.3333330154419px">Veď mne ty, jenž jsi Světlo<br /> uprostřed temnot, které mne obklopují,<br /> veď mne kupředu!<br /> Noc je temná a já jsem tak daleko<br /> od pravého domova.&nbsp;</span></p> Fri, 28 Aug 2015 22:00:00 GMT Deset zlatých pravidel katechety a jeho desatero http://www.pastorace.cz/Clanky/Deset-zlatych-pravidel-katechety-a-jeho-desatero.html <p>Katecheta dává důvěru, povzbuzuje a neměl by přebírat styl nudného a přísného učitele.&nbsp;</p> Mon, 24 Aug 2015 22:00:00 GMT sv. Bartoloměj (svátek 24.8.) http://www.pastorace.cz/Aktuality/sv-Bartolomej-svatek-248.html „Čím nás může tento takřka anonymní světec inspirovat? Sat, 22 Aug 2015 22:00:00 GMT Ježíši, přetvoř moje srdce podle srdce svého http://www.pastorace.cz/Clanky/Pretvor-srdce-nase-podle-srdce-sveho.html <p>Nevidím už Ježíše<br /> jako naivně ztvárňované božstvo<br /> v kostelích mého dětství</p> Wed, 19 Aug 2015 22:00:00 GMT 21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Komunismus-a-socialismus.html 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a lákavé, ale jsou ze své podstaty člověku nepřátelské a přinášejí zkázu. (odkaz na vira.cz) Tue, 18 Aug 2015 22:00:00 GMT Mše svatá v hlubině jáchymovských lágrů http://www.pastorace.cz/Clanky/Mse-svata-v-hlubine-jachymovskych-lagru.html <p>Rozvěsili jsme po stěnách kahany, na schůdek položili utěrku, vytáhli kousek chleba, víno v lahvičce od léků, malou bibli a&nbsp;postavili jsme se do půlkruhu...</p> Sat, 15 Aug 2015 22:00:00 GMT Neobávejte se o - na první pohled slabého - Boha http://www.pastorace.cz/Clanky/Neobavejte-se-o-na-prvni-pohled-slabeho-Boha.html <p>Nanebevzetí&nbsp;<span style="font-size:10pt">Panny Marie &nbsp;</span><br /> <span style="font-size:10pt">je pozváním,&nbsp;</span><span style="font-size:10pt">abychom důvěřovali<br /> Bohu.</span></p> Wed, 12 Aug 2015 22:00:00 GMT Proč někteří lidé stále hledají chyby a nedostatky druhých http://www.pastorace.cz/Clanky/Cizi-chyby.html <p><span style="font-size:13.3333330154419px">Americký kardinál Fulton Sheen upozorňuje, že tím, že člověk&nbsp;</span><span style="font-size:13.3333330154419px">vytěsní a vyloučí&nbsp;</span><span style="font-size:13.3333330154419px">svou osobní vinu</span><span style="font-size:13.3333330154419px">, má potřebu přenášet své skutečné, byť nepřiznané, viny na druhé. Čím víc popírá svůj vlastní hřích, tím víc chyb nachází na druhých. Takový člověk pak shání drby, loví senzace, pomlouvá a vše kritizuje.</span></p> Sun, 09 Aug 2015 22:00:00 GMT Kapka balzámu na nejhlubší a nejpalčivější bolesti (papež František) http://www.pastorace.cz/Clanky/Kapka-balzamu-na-nejhlubsi-a-nejpalcivejsi-bolesti-papez-Frantisek.html <p><span style="font-size:10pt">Toto je pro mne obyčejná svatost:<br /> žena vychovávající děti,<br /> muž vydělávající na chléb,<br /> nemocní, staří kněží, kteří nesou mnohé bolesti,<br /> ale také úsměv, protože sloužili Pánu,<br /> tvrdě pracující řeholnice,<br /> které žijí ve skryté svatosti.</span></p> Sun, 02 Aug 2015 22:00:00 GMT Proč se zpovídáme? A proč je to dobré? http://www.pastorace.cz/Clanky/Proc-se-zpovidame-A-proc-je-to-dobre.html <p><span style="font-size:10pt">Pro člověka je&nbsp;</span><span style="font-size:13.3333330154419px">nesporně&nbsp;</span><span style="font-size:10pt">užitečné,<br /> když se zamyslí nad kvalitami<br /> a nekvalitami vlastního života.</span></p> Sun, 26 Jul 2015 22:00:00 GMT Modlitba za biskupskou synodu http://www.pastorace.cz/Aktuality/Modlitba-za-biskupskou-synodu.html Během své cesty do Latinské Ameriky vyzval papež František k intenzivnějším modlitbám za biskupskou synodu, která se bude ve dnech 4. – 25. října 2015 věnovat rodině. Nabízíme text modlitby, kterou papež sám napsal. Wed, 22 Jul 2015 22:00:00 GMT Nepokoj nám přináší více škod než užitku http://www.pastorace.cz/Clanky/Nepokoj-prinasi-vice-skod-nez-uzitku.html <p>Duch Boží je duchem pokoje, promlouvá a jedná v ovzduší pokoje a jemnosti, nikdy však ve zmatku a rozruchu. Je-li naše nitro neustále hlučné a rozrušené, tichý hlas Ducha jím těžko pronikne.</p> Sun, 19 Jul 2015 22:00:00 GMT Plevel v církvi http://www.pastorace.cz/Clanky/Plevel-v-cirkvi.html <p><span style="font-size:13.3333330154419px">Třebas vidíme, že je v&nbsp;církvi koukol,&nbsp;</span><br /> <span style="font-size:13.3333330154419px">nesmí to být na překážku naší víře a lásce...</span></p> Tue, 14 Jul 2015 15:07:00 GMT Evangelizace s odvahou a citem - příručka do kapsy http://www.pastorace.cz/Aktuality/Evangelizace-s-odvahou-a-citem-prirucka-do-kapsy.html <p><a href="http://www.ikarmel.cz/kniha/Evangelizace-s-odvahou-a-citem_101972.html" target="blank"><img alt="" class="book-pict" src="http://www.ikarmel.cz/img/obalky/101972.jpg" style="background-color:rgb(255, 249, 227); border:1px solid rgb(153, 51, 0); margin:5px 20px; text-align:justify" /><br /> Evangelizace s odvahou a citem</a> (knižní tip - odkaz na ikarmel.cz)</p> Wed, 08 Jul 2015 09:07:00 GMT Nenamáhej při modlitbě přespříliš svůj mozek http://www.pastorace.cz/Clanky/Nenamahej-pri-modlitbe-presprilis-svuj-mozek.html <p><span style="font-size:13.3333330154419px">M</span><span style="font-size:13.3333330154419px">odlitba je oporou světa,<br /> mostem překlenujícím zkoušky,<br /> obranou proti pokušením,<br /> pokrmem duše,<br /> a odstraněním smutku.<br /> Modlitba ukazuje,<br /> kde se na naší životní cestě nacházíme,<br /> a je předzvěstí věčné slávy.</span></p> Tue, 07 Jul 2015 15:07:00 GMT Jan Hus - vyhodnocení odkazu http://www.pastorace.cz/Aktuality/Jan-Hus-vyhodnoceni-odkazu.html <p><a href="http://ikarmel.cz/kniha/Husovska-dilemata_101927.html" target="blank"><img alt="" class="book-pict" src="http://ikarmel.cz/img/obalky/101927.jpg" style="background-color:rgb(255, 249, 227); border:1px solid rgb(153, 51, 0); margin:5px 20px; text-align:justify" /><br /> Ctirad Václav Pospíšil<br /> Husovská dilemata</a> (knižní tip - odkaz na ikarmel.cz)</p> Sun, 05 Jul 2015 09:03:00 GMT Jan Hus dneška (Dominik Duka) http://www.dominikduka.cz/vyjadreni/jan-hus-dneska/ Současné výročí smrti Mistra Jana Husa se stalo součástí i pravidelného sobotního komentáře 4. července na Radiu Proglas. Sat, 04 Jul 2015 20:42:00 GMT Prosím vás, abyste nedůvěřovali jen sami sobě http://www.pastorace.cz/Clanky/Prosim-vas-abyste-neduverovali-jen-sami-sobe.html <p><span style="font-size:13.3333330154419px">Prosím vás,&nbsp;abyste všechny své úkoly&nbsp;zcela zakotvili v&nbsp;Bohu&nbsp;a nedůvěřovali jen své moci,&nbsp;svému vědění ani lidskému mínění.&nbsp;Za tohoto předpokladu&nbsp;vás mohu považovat za dostatečně ozbrojené&nbsp;proti velikým duchovním i tělesným protivenstvím,&nbsp;která na vás mohou dolehnout.</span></p> Mon, 29 Jun 2015 22:00:00 GMT Smrt neničí nic, co je dobré http://www.pastorace.cz/Clanky/Smrt-nenici-nic-co-je-dobre.html <p><span style="font-size:13.3333330154419px">Svatí mi dodávají odvahy v&nbsp;mém vězení. Říkají mi: Dokud jsi v&nbsp;řetězech, nemůžeš plnit své poslání, ale později, po smrti, nastane čas pro tvou práci a úsilí. (</span><span style="font-size:10pt">sv. Terezie od Dítěte Ježíše)</span></p> Fri, 26 Jun 2015 10:21:00 GMT Hodný neznamená svatý http://www.pastorace.cz/Clanky/Neuveritelne-podivne-predstavy-o-svatosti.html <p>Existují neuvěřitelně podivné představy o &quot;svatosti&quot; - jako kdyby musel být z jiné planety nebo alespoň povznesen nad lidské pocity a potřeby. To nemá s pravou dokonalostí či svatostí v křesťanském smyslu nic společného. Míněna však není ani &quot;perfektnost&quot; a&nbsp;&quot;výjimečnost&quot;.&nbsp;<span style="font-size:13.3333330154419px">&nbsp;A že je někdo hodný, má také málo společného se svatostí...</span></p> Mon, 22 Jun 2015 22:00:00 GMT Láska je silnější než smrt (papež František 17.6.2015) http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Laska-je-silnejsi-nez-smrt-papez-Frantisek.html Naši drazí nezmizeli do temnot nicoty. Jsou v dobrých a mocných rukou Božích. Thu, 18 Jun 2015 07:48:00 GMT Uzdravení vztahů, které jsme zatížili svým hříchem (Vojtěch Kodet) http://www.pastorace.cz/Clanky/zpoved-svatost-smireni-Vojtech-Kodet.html <p><span style="font-family:calibri,arial ce,helvetica ce,arial,helvetica,sans-serif; font-size:13.6000003814697px">&quot;Je důležité, abychom ani před sebou, ani před zpovědníkem, natožpak před Bohem nehráli divadlo, vyvarovali se všech zbožných frází a předstoupili před Pána opravdu takoví, jací jsme, s touhou po proměně, kterou si sami nedáme.&quot;&nbsp;</span><span style="font-size:10pt">Potkat v životě moudrého a citlivého zpovědníka není vůbec samozřejmé. O radostech i strastech této části kněžské služby hovoříme s karmelitánem P. VOJTĚCHEM KODETEM.</span></p> Wed, 17 Jun 2015 22:00:00 GMT Věda a víra - Dominik Duka o Dnech víry http://www.dominikduka.cz/vyjadreni/veda-a-vira/ O jedné ze zkušeností učiněných během evangelizační akce Dny víry v Praze uvažuje v aktuální glose 13. června 2015 pro Radio Proglas pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka. Sat, 13 Jun 2015 22:00:00 GMT Můj duchovní život je primitivní http://www.pastorace.cz/Clanky/Zit-evangelium.html <p><span style="font-size:10pt">rozhovor s kapucínem, bratrem Radkem Navrátilem</span></p> Fri, 12 Jun 2015 22:00:00 GMT Vztah Jana Husa a jeho následovníků a katolické teologie http://www.pastorace.cz/Aktuality/Vztah-JanaHusa-a-jeho-nasledovniku-a-katolicke-teologie.html Redakce časopisu AUC Theologica, vydávaného Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, se rozhodla přispět k letošnímu šestistému výročí smrti rektora pražského vysokého učení a katolického kněze Jana Husa Thu, 11 Jun 2015 13:13:00 GMT Katolická teologická fakulta vypsala 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ http://www.ktf.cuni.cz/KTF-1132.html?news=1104&locale=cz pro akademický rok 2015/2016 pro všechny studijní programy. <a href="http://www.ktf.cuni.cz/KTF-1132.html?news=1104&locale=cz" target="blank">Bližší informace naleznete zde</a> Wed, 10 Jun 2015 09:35:00 GMT Mezinárodní křesťanský festival Slezská lilie http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Mezinarodni-krestansky-festival-Slezska-lilie.html 13. – 14. června 2015. <p><a href="http://www.slezskalilie.cz/" target="_blank"><img alt="Slezská lilie - festival / 2015" src="http://www.vira.cz/admin/files/2015/slezskalilie2015-160x160.jpg" style="width: 160px; height: 160px; margin: 5px;" /></a><br /></p> Tue, 09 Jun 2015 06:48:00 GMT Ze srdce Páně s důvěrou čerpám to, čeho se mi v životě nedostává (sv. Bernard) http://www.pastorace.cz/Clanky/Ze-srdce-Pane-s-duverou-cerpam-to-ceho-se-mi-nedostava-sv-Bernard.html <p>Kde jinde je bezpečný a jistý úkryt<br /> i odpočinek pro slabé<br /> než ve Spasitelových ranách? &nbsp;<br /> Svět kolem nás hlučí, tělo nás svírá, ďábel klade nástrahy.<br /> Já však neklesám, neboť mé základy stojí na pevné skále.</p> Mon, 08 Jun 2015 22:00:00 GMT S Tóbitem nebylo k vydržení http://www.pastorace.cz/Clanky/S-Tobiasem-nebylo-k-vydrzeni.html <p><span style="font-size:10pt">Biblický Tóbit&nbsp;sice &bdquo;konal spravedlivé skutky&ldquo;,&nbsp;ale byl tak zaslepený,&nbsp;že kromě sebe neviděl nikoho jiného.&nbsp;A byl tak &bdquo;dokonalý&ldquo;, že s&nbsp;ním nebylo k&nbsp;vydržení. Naštěstí i z&nbsp;tohoto vede&nbsp;cesta ven&hellip;</span></p> Thu, 04 Jun 2015 22:00:00 GMT Kdo se klaní Ježíši, neklaní se už žádné jiné pozemské moci… http://www.pastorace.cz/Clanky/Kdo-se-klani-Jezisi-neklani-se-uz-zadne-jine-pozemske-moci.html <p><span style="font-size:13.3333330154419px">Latinské slovo pro adoraci je&nbsp;</span><span style="font-size:13.3333330154419px">ad-oratio</span><span style="font-size:13.3333330154419px">:&nbsp;</span><br /> <span style="font-size:13.3333330154419px">přitisknutí úst k ústům,<br /> políbení, objetí,<br /> tedy vposledku lásku.</span></p> Mon, 01 Jun 2015 11:17:00 GMT Apoštolát laiků: právo i úkol http://www.pastorace.cz/Clanky/Apostolat-laiku-pravo-i-ukol.html <p>Když mluví koncil o apoštolské činnosti laiků mluví o ní jako o jejich vlastním úkolu, nikoliv o nějakém náhradním nebo nouzovém řešení. Tyto myšlenky jsou jen logickým vyústěním ekleziologických myšlenek, obsažených zejména v konstituci o církvi Lumen gentium, které představují církev jako lid Boží, jako tajemné tělo Kristovo a rozhodně neomezují chápání církve pouze na klérus.</p> Thu, 28 May 2015 22:00:00 GMT V Praze proběhnou Dny víry (30.5. - 6.6. 2015) http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/V-Praze-probehnou-Dny-viry.html <p><a href="http://www.dnyviry.cz/" target="_blank"><img alt="Dny víry Praha 30.5. - 6.6.2015" src="http://www.vira.cz/admin/files/2015/dny_viry_banner_2-160.png" style="margin: 3px;" /></a></p> Noc kostelů a Dny víry, jejichž přípravy právě vrcholí, přináší řadu podnětů a inspirací, jak lze strávit volný čas od pátku 29.5. do soboty 6. 6. 2015. Oba projekty jsou připravené a otevřené pro nejširší veřejnost. Mon, 25 May 2015 12:26:00 GMT Nahlédněte do života Katolické teologické fakulty se zpravodajem DOXA http://www.pastorace.cz/Aktuality/Nahlednete-do-zivota-Katolicke-teologicke-fakulty-se-zpravodajem-DOXA.html Letos se na Katolické teologické fakultě zrodil nový <a href="http://www.ktf.cuni.cz/KTF-1132.html?news=1025&locale=cz" target="blank">zpravodaj</a>, který si neklade za cíl pouze informovat o dění na fakultě, ale také rozvíjet dialog mezi vyučujícími, studenty a absolventy fakulty... Mon, 25 May 2015 10:42:00 GMT Maria mluví a myslí na základě Božího slova http://www.pastorace.cz/Clanky/Maria-mluvi-a-mysli-na-zaklade-Boziho-slova.html <p><span style="font-size:13.3333330154419px">Maria mluví a myslí na základě Božího slova.<br /> Boží slovo se stává jejím slovem<br /> a její slovo se zase rodí ze slova Božího.<br /> Tak se mimo jiné projevuje,<br /> že její myšlenky jsou v harmonii s Božím myšlením,<br /> že její vůle je v jednotě s&nbsp;vůlí Boží.</span></p> Sun, 24 May 2015 22:00:00 GMT Tv Noe: Templetonova cena: Mysl a duch http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Tv-Noe-Templetonova-cena-Mysl-a-duch.html Televize Noe uvede exkluzivní rozhovor s předsedou Templetonovy nadace Johnem M. Templetonem, Jr. a kanadským filozofem Charlesem Taylorem. Premiéra: sobota 23. 5. ve 20:50 Fri, 22 May 2015 14:29:00 GMT Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.) http://www.pastorace.cz/Clanky/Klement-Maria-Hofbauer-Dvorak.html * 1751, Tasovice u Znojma<br /> + 1820, Vídeň, Rakousko Mon, 18 May 2015 22:00:00 GMT Sportovní akce pro mladé http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Sportovni-akce-pro-mlade-lidi.html <p><a href="http://www.iskam.cz" target="_blank"><img alt="SKAM" src="http://www.vira.cz/admin/files/2015/skambanner2015-160pix.jpg" style="margin: 5px;" /></a> </p>Zveme vás na sportovní akci pro mladé lidi – na SKAM (Setkání Křesťanské Aktivní Mládeže), která se bude konat 19. – 20. 6. 2015 v Praze – Dolní Počernice. Tento rok oslavíme již 10. výročí akce! Fri, 15 May 2015 11:28:00 GMT Jak dnes žijeme rodinu http://www.pastorace.cz/Clanky/rodiny-dnes.html <p><span style="font-size:13.3333330154419px">Budeme o rodině&nbsp;uvažovat z&nbsp;různých stran.<br /> Vyhneme v&nbsp;mediích často opakovaným<br /> a mnohdy řádně nedoloženým tvrzením...</span><br /> <em><span style="font-size:10pt">Konc</span><span style="font-size:10pt">pekt přednášky na</span><span style="font-size:10pt">&nbsp;vikariátním dni.&nbsp;</span></em></p> Tue, 12 May 2015 22:00:00 GMT Ježíšovo nanebevstoupení je pro nás útěchou (papež František) http://www.pastorace.cz/Clanky/Jezisovo-nanebevstoupeni-je-pro-nas-utechou-papez-Frantisek.html <div style="font-size: 13.3333330154419px;"> <p><span style="font-size:10pt">Putujeme totiž životem<br /> a Kristus nám otevřel cestu k&nbsp;Bohu.<br /> Je jako horolezecký průvodce,<br /> který při výstupu na horu dosáhne vrcholu<br /> a&nbsp;nás přitahuje k&nbsp;sobě.</span></p> </div> Sun, 10 May 2015 22:00:00 GMT Věnuji moře času přípravě pastoračních strategií, ale modlitbou ´ztrácím´ jen málo času? http://www.pastorace.cz/Clanky/aktivismus-evangelizace-modlitba.html <p><span style="font-size:10pt">Abychom mohli evangelizovat,&nbsp;</span><br /> <span style="font-size:10pt">musíme se modlit,&nbsp;</span><br /> <span style="font-size:10pt">především modlit.</span></p> Tue, 05 May 2015 22:00:00 GMT 3 dny křesťanské spirituality v Brně 8. - 10. 5. 2015 - s Alešem Opatrným http://www.pastorace.cz/Aktuality/3-dny-krestanske-spirituality-v-Brne-8-10-5-2015-s-Alesem-Opatrnym.html Již poněkolikáté se v Brně koná oblíbená akce, na kterou letos přislíbil účast Mons. Aleš Opatrný. Sun, 03 May 2015 22:00:00 GMT Tv Noe: Prezident Zeman ve Vatikánu http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Tv-Noe-Prezident-Zeman-ve-Vatikanu.html Diskusní pořad V souvislostech nabídne reflexi nedávného setkání prezidenta Zemana s papežem Františkem. Premiéra v sobotu 2. 5. v 19:30 na televizi Noe Thu, 30 Apr 2015 14:09:00 GMT Slabost bereme jen jako nevýhodu. Pro člověka je ale i velkým dobrem… http://www.pastorace.cz/Clanky/Slabost-bereme-jen-jako-nevyhodu.html <p>Maria chválí mocného Boha,<br /> že shlédl na její nepatrnost.<br /> Podobně se apoštol Pavel<br /> chlubil svou slabostí,<br /> aby na něm spočinula Boží moc.</p> Wed, 29 Apr 2015 22:00:00 GMT Nedat se zavalit prací http://www.pastorace.cz/Clanky/Nedat-se-zavalit-praci.html <p>Horečná činnost je jedním z velkých soužení moderního světa. Člověk má příliš co dělat a chtěl by udělat vše. Protože na to nemá dost času, spěchá, běží, nervuje se, je vydrážděn, propadá malomyslnosti, ztrácí odvahu a nakonec se stává nesnesitelným.</p> Tue, 28 Apr 2015 22:00:00 GMT Katolická charismatická konference 8. – 12. 7. 2015 http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Katolicka-charismaticka-konference-8-12-7-2015.html I v letošním roce se brněnské výstaviště zaplní více než sedmi tisíci návštěvníky, kteří se po dobu pěti dnů budou účastnit přednášek s duchovní tematikou, společných modliteb, bohoslužeb i kulturního programu... Mon, 27 Apr 2015 13:49:00 GMT Hradišťan - koncert v jedinečném prostředí břevnovského kláštera http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Hradistan-koncert-v-jedinecnem-prostredi-brevnovskeho-klastera.html Zveme vás na koncert v jedinečném prostředí klášterního kostela břevnovského kláštera v Praze. Koncert se koná v pondělí 8. 6. 2015 v 19:00. Jde o benefiční koncert na podporu Domova svaté rodiny, který pečuje o postižené klienty. Mon, 27 Apr 2015 13:36:00 GMT Je velmi obtížné být dobrou autoritou (Jean Vanier) http://www.pastorace.cz/Clanky/Je-velmi-obtizne-dobre-zastavat-ulohu-autority-Jean-Vanier.html <p><span style="font-size:13.3333330154419px">Čím dál, tím zřetelněji vidím,&nbsp;</span><br /> <span style="font-size:13.3333330154419px">jak je obtížné dobře zastávat úlohu autority.&nbsp;</span><br /> <span style="font-size:13.3333330154419px">A to hned z několika důvodů...</span></p> Mon, 27 Apr 2015 09:08:00 GMT Nepál zeměstřesení - Charita ČR http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Nepal-zemestreseni-Charita-CR.html 25. dubna 2015 zasáhlo Nepál silné zemětřesení. Zatím je potvrzeno několik tisíc obětí na životech. Charita ČR se přidává k mezinárodní humanitární pomoci skrze okamžitou pomoc kolegům v Nepálu a vyhlášením veřejné sbírky. Sun, 26 Apr 2015 17:02:00 GMT Chceme-li pevným krokem následovat svého Pána... http://www.pastorace.cz/Clanky/Chceme-li-pevnym-krokem-nasledovat-sveho-Pana-mejme-na-nej-stale-upreny-svuj-pohled.html <p>Chceme-li&nbsp;<span style="font-size:13.3333330154419px">pevným krokem</span><br /> <span style="font-size:10pt">následovat &nbsp;svého Pána,</span><br /> <span style="font-size:10pt">ať už v&nbsp;hojnosti nebo v&nbsp;protivenstvích,</span><br /> <span style="font-size:10pt">Mějme na něj upřený </span><span style="font-size:13.3333330154419px">svůj pohled,&nbsp;</span><br /> <span style="font-size:10pt">neboť on dává klidnému svědomí radost,</span><br /> <span style="font-size:10pt">uzdravuje svědomí zraněné hříchem</span><br /> <span style="font-size:10pt">a všem dává jistotu naděje ve spásu...</span></p> Fri, 24 Apr 2015 08:30:00 GMT Letní křesťanský festival pro mládež UNITED http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/umited-2015.html Kateřina Lachmanová, Marek Macák, Ondřej Szturc a Lukáš Targosz jsou hlavními řečníky festivalu UNITED 2015, který se uskuteční od čtvrtka 20. 8. do soboty 22. 8. 2015 ve Vsetíně. Wed, 22 Apr 2015 15:07:00 GMT Britský křesťanský hudebník a skladatel Martin Smith 5.6. vystoupí v pražské Lucerně http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Martin-Smith.html Jeho jméno je spjato především s britskou kapelou Delirious?, jejichž inspirativní písně si našly své posluchače bez nadsázky takřka po celém světě. Wed, 22 Apr 2015 15:06:00 GMT Svatý Vojtěch (23. duben) http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Svaty-Vojtech-zivotopis.html Dvakrát z Čech odešel a dvakrát se vrátil. Svůj život završil mučednickou smrtí při hlásání evangelia pohanům v krajinách tehdejšího Pruska. Bylo mu 41 let. Tue, 21 Apr 2015 22:00:00 GMT Dostávám odvahu projít temnotou a nenechat se přemoci strachem http://www.pastorace.cz/Clanky/Dostavam-odvahu-projit-temnotou-a-nenechat-se-premoci-strachem.html <p><span style="font-size:13.3333330154419px">Štěpán plný Ducha svatého zvolal:<br /> &bdquo;Vidím nebesa otevřená&hellip;&ldquo; (srov. Sk 7,55-56)</span><br /> Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování.<br /> Když se zahledím do těchto zářivých nebes,<br /> dostávám odvahu projít temnotou,<br /> nenechat se přemoci strachem...</p> Tue, 21 Apr 2015 11:20:00 GMT Skauting a Václav Havel - diskuze přenášená portálem ČT24 http://www.pastorace.cz/Aktuality/Skauting-a-Vaclav-Havel-diskuze-prenasena-portalem-CT24.html čtvrtek 23. dubna 2015, 19:00 – 21:00 Mon, 20 Apr 2015 22:00:00 GMT 666, aneb existuje mnoho věcí, které jsou na újmu povolání http://www.pastorace.cz/Clanky/666-aneb-existuje-mnoho-veci-ktere-jsou-na-ujmu-modlitbe.html <p>S obavami se ptáme,<br /> zda dnes <span style="font-size:13.3333330154419px">nevysychá&nbsp;</span>půda pro modlitbu.<br /> Může se ale dařit modlitbě,<br /> jestliže například&nbsp;průměrný Američan<br /> stráví 15 let svého života<br /> před televizní obrazovkou?</p> Sat, 18 Apr 2015 22:00:00 GMT P. Emil Kapaun - výročí narození 20. 4. 1916 http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Kapaun-Emil.html Emil Kapaun byl Americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce 1951. Jeho služba zachránila mnoho ostatních zajatců před smrtí. Americký prezident Barack Obama ho posmrtně vyznamenal Medailí cti. Sat, 18 Apr 2015 22:00:00 GMT Spor o Mistra Jana Husa (Dominik Duka) http://www.dominikduka.cz/vyjadreni/spor-o-mistra-jana-husa/ Nad interpretací života a díla Mistra Jana Husa se v komentáři pro Radio Proglas zamýšlí kardinál Dominik Duka. Fri, 17 Apr 2015 22:00:00 GMT Organizátoři festivalu UNITED vyjíždějí do několika českých měst http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Organizatori-festivalu-UNITED-vyjizdi-na-setkani-s-priznivci-festivalu-do-nekolika-ceskych-mest.html <p><a href="http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Organizatori-festivalu-UNITED-vyjizdi-na-setkani-s-priznivci-festivalu-do-nekolika-ceskych-mest.html"><img alt="" src="http://www.vira.cz/admin/files/2015/UNITED-CITY-2015-vizual-01-160.jpg" style="width: 160px; height: 83px; margin: 5px;" /></a></p> <p>Organizační tým festivalu UNITED navštíví v termínu <strong>20.-26.4.2015 šest českých měst,</strong> kde se uskuteční večerní setkání s návštěvníky festivalu. Na setkání jsou zváni také všichni, kteří na UNITED ještě nebyli a mají zájem dozvědět se více.</p> Wed, 15 Apr 2015 14:28:00 GMT Každý má v druhých to, co sám neobdržel http://www.pastorace.cz/Clanky/Kazdy-ma-v-druhych-to-co-sam-neobdrzel.html <p>Náš stvořitel a Pán vše uspořádal tak,<br /> že když se chce někdo vyvyšovat pro dary, které obdržel,<br /> musí se zároveň pokořit pro ctnosti,<br /> které nemá.&nbsp;</p> Wed, 15 Apr 2015 10:06:00 GMT Nabídka studijních a badatelských stipendií pro pobyty v Německu http://www.pastorace.cz/Aktuality/Nabidka-studijnich-a-badatelskych-stipendii-pro-pobyty-v-Nemecku-1.html Německá katolická stipendijní organizace Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst e.V. (KAAD) poskytuje již více než 50 let mladým křesťanským akademikům ze zahraničí studijní a badatelská stipendia. Tue, 14 Apr 2015 14:42:00 GMT Křesťané patří k nejpronásledovanější skupině společnosti http://www.pastorace.cz/Clanky/Krutost-nici-laska-probouzi-k-zivotu.html <p>Krutost ničí,<br /> láska probouzí k životu</p> Fri, 10 Apr 2015 22:00:00 GMT Týden modliteb za duchovní povolání http://www.pastorace.cz/Aktuality/Den-modliteb-za-duchovni-povolani.html <p><a href="http://www.pastorace.cz/Aktuality/Den-modliteb-za-duchovni-povolani.html"><img alt="Follow me / Týden modliteb za duchovní povolání / foto -ima-" src="/admin/files/2016/2015-10-080903-seminar-follow.JPG" style="float:left; height:264px; margin:10px; width:165px" /></a></p> Týden modliteb za <a href="http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Povolani-duchovni.html">duchovní povolání</a> každoročně vrcholí o 4. neděli velikonoční, která se nazývá nedělí Dobrého pastýře (dle liturgických čtení Jan 10,1-30). Podkladem těchto modliteb je Ježíšovo slovo: „Proste Pána žní, aby poslal dělníky na svou žeň“ a “Získávejte mi učedníky…“ Každý rok k tomuto tématu vydává své poselství papež. Fri, 10 Apr 2015 22:00:00 GMT Rád si zasportuješ a zasoutěžíš? http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Akce-SKAM.html Potkáváš se rád s mladými lidmi? Chceš vyrazit někam se svým spolčem či partou a zažít něco netradičního? Plánuješ prožít konec školního roku aktivně? Rád si zasportuješ a zasoutěžíš? ... Tak přijď na zábavní a sportovní akci SKAM (Setkání Křesťanské Aktivní Mládeže), která se koná ve dnech 19. – 20. 6. 2015 a to v Praze – Dolních Počernicích. Tento rok oslavíme 10. výročí konání akce! Thu, 09 Apr 2015 08:31:00 GMT Církev je už 2000 let hrdá na jednoho nerozumného mladíka http://www.pastorace.cz/Clanky/Stepane-Stepane-clovek-nemusi-byt-hned-fanatikem.html <p>Štěpáne, Štěpáne, proč jen jsi nebyl trochu víc opatrný? Nemuseli by tě ukamenovat! Kdybys byl opatrnější, nemuselo se ti to stát... Proč jsi tolik mluvil o&nbsp;tom Kristu? Člověk přeci nemusí být hned fanatikem&hellip;</p> Sun, 05 Apr 2015 22:00:00 GMT O Velikonocích jsme poznali, kdo je Bůh (Dominik Duka) http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/O-Velikonocich-jsme-poznali-kdo-je-Buh-Dominik-Duka.html Z cyklu velikonočních videí Arcibiskupství pražského Sun, 05 Apr 2015 21:20:00 GMT Zpívejme Aleluja, i když jsme plni starostí http://www.pastorace.cz/Clanky/Zpivejme-Aleluja-i-kdyz-jsme-plni-starosti.html <p>&bdquo;Zpívejme Aleluja zde na zemi,<br /> kde jsme ještě plni starostí,<br /> abychom je jednou mohli zpívat &acute;tam&acute; v jistotě...<br /> Zpívejme Aleluja dnes ne proto,<br /> abychom se radovali z klidu,<br /> ale abychom našli útěchu v trápení.<br /> &nbsp;</p> Sat, 04 Apr 2015 17:00:00 GMT Velikonoce v pekle http://www.pastorace.cz/Clanky/Emil-Kapaun-Velikonoce-v-pekle-zajateckeho-tabora.html <p><em>Velikonoce v pekle&nbsp;<em>zajateckého tábora</em></em></p> <p><span style="font-size:13.3333330154419px">Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské ateistické dozorce, aby mu dovolili slavit velikonoční bohoslužbu. Byla to laskavost, které ale brzy litovali.&nbsp;</span></p> Fri, 03 Apr 2015 22:00:00 GMT Kříž: Bůh se činí zranitelným http://www.pastorace.cz/Clanky/Kriz-Buh-se-cini-zranitelnym.html <p>Miluje-li Bůh člověka,<br /> činí se tím zranitelným...</p> Wed, 01 Apr 2015 22:00:00 GMT Velikonoce jsou tak trochu divné svátky (Dominik Duka) http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Velikonoce-jsou-tak-trochu-divne-svatky-Dominik-Duka.html Fotofilm s komentářem. Wed, 01 Apr 2015 21:25:00 GMT Velikonoční triduum (P. Vojtěch Kodet) http://www.vojtechkodet.cz/ke-zhlednuti/postni-obnova-velikonocni-triduum.html Přednášky na téma ´Velikonoční triduum´ - Večeře Páně, Velký pátek a Liturgie vzkříšení. Online na TV NOE Wed, 01 Apr 2015 18:56:00 GMT TV NOE o Velikonocích http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/TV-NOE-o-Velikonocich.html Výběr z pořadů Wed, 01 Apr 2015 16:41:00 GMT Úspěšný film ´Poslední vrchol´na TV NOE (čt 2.4.2015 ve 20:25) http://www.pastorace.cz/Aktuality/Uspesny-film-Posledni-vrcholna-TV-NOE.html Pablo Domínguez Prieto, španělský kněz překypující radostí s velkou zálibou v horolezectví, věděl, že zemře mladý a přál si, aby to bylo v horách. Wed, 01 Apr 2015 08:40:00 GMT Cyklus velikonočních videí Arcibiskupství pražského http://www.apha.cz/cyklus-velikonocnich-videi-arcibiskupstvi-prazskeho Arcibiskupství pražské vypracovalo k letošním Velikonocům cyklus populárně naučných duchovních zamyšlení, ve kterých postupně P. Badal, P. Halík a kardinál Dominik Duka zamyslí nad určitým tématem, spojeným s Velikonocemi. Sun, 29 Mar 2015 22:00:00 GMT Nelogické rozdělení světa na profánní a posvátný http://www.pastorace.cz/Clanky/Nelogicke-rozdeleni-sveta-na-profanni-a-posvatny.html <p>Snad žádné jiné slovo není tolik konfúzní jako výraz &ldquo;svět&rdquo;. I v biblické mluvě najdeme dvojí postoj: asketický, který se &ldquo;světa&rdquo; zásadně zříká, a dogmatický, pro který je &ldquo;svět&rdquo; stále uskutečňované slovo Stvořitele.</p> Sat, 28 Mar 2015 22:00:00 GMT Terezie z Avily - výročí narození http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Terezie-z-Avily.html Svatá Terezie od Ježíše, "Terezie z Ávily" (28. 3. 1515 Ávila – 4. 10. 1582 Alba de Tormes)<br /> Nic ať tě nemate, nic ať tě heděsí. Vždyť kdo má Boha nic mu neschází. Bůh sám ti dostačí. (Svatá Terezie z Avily)<br /> Nada te turbe, nada te espante: quien a Dios tiente nada le falta. Nada te turbe, nada te espante: Solo Dios basta. (Sancta Teresa de Jesus). Thu, 26 Mar 2015 22:00:00 GMT Časně ráno 25. března 1951 v zajateckém táboře v Severní Korei http://www.pastorace.cz/Clanky/Emil-Kapaun-Velikonoce-v-pekle-zajateckeho-tabora.html Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské ateistické dozorce, aby mu dovolili slavit velikonoční bohoslužbu. Byla to laskavost, které ale brzy litovali. Tue, 24 Mar 2015 22:00:00 GMT O cokoliv budeš Boha žádat... http://www.pastorace.cz/Clanky/O-cokoliv-budes-Boha-zadat.html <p>O cokoliv budeš Boha žádat, dostaneš to, byla-li tvá prosba obrácena k Boží slávě a k dobru bližního.&nbsp;<span style="font-size:13.3333330154419px">Ale i v&nbsp;případě, že bys prosil o něco, co sám potřebuješ, co se ti hodí nebo co slouží k&nbsp;tvému osobnímu dobru, neboj se: jestliže to skutečně potřebuješ, Bůh ti to dopřeje.</span></p> Tue, 24 Mar 2015 14:18:00 GMT Křížová cesta ze Sušice: omalovánky a domalovánky pro DĚTI http://deti.vira.cz/clanky/susicka-krizova-cesta-omalovanky-a-domalovanky.html <p><a href="http://deti.vira.cz/clanky/susicka-krizova-cesta-omalovanky-a-domalovanky.html" target="_blank"><img alt="Křížová cesta v Sušici na vrch "Andělíček" - omalovánka a domalovánka pro děti" src="http://deti.vira.cz/obrazek.php?id=1282-18-3-2015-nahled.jpeg" style="width: 95px; height: 140px; margin: 5px 20px;" title="Sušická křížová cesta - podklady pro děti" /></a></p> Vydejte se s námi na jednu zajímavou křížovou cestu a nezapomeňte si s sebou vytisknout náš (d)omalovánkovo-rébusový sešit. Sešit lze samozřejmě použít i když se do Sušice nevydáte... Mon, 23 Mar 2015 11:41:00 GMT Malý kurz duchovní péče o nemocné - DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ http://www.pastorace.cz/Clanky/Maly-kurz-duchovni-pece-o-nemocne-na-pokracovani.html přinášíme vám další pokračování kurzu péče o nemocné, jehož autorem je pastoralista praktik i teoretik: Aleš Opatrný Sun, 22 Mar 2015 22:00:00 GMT Ateističtí češi? http://www.pastorace.cz/Aktuality/Ateisticti-cesi.html Nesmíme se uzavírat do sebe, ale –jak nám to připomíná postní liturgie- podle Pána Ježíše nežít sami sobě... Sat, 21 Mar 2015 22:00:00 GMT Žehnám tě, tvore vodo http://www.pastorace.cz/Clanky/Zehnam-te-tvore-vodo.html <p>Bílá sobota, jediný den bez liturgie, kříže zakryty, tma prvopočátečního chaosu. Dnes bude znovu stvořen svět. Hluboko po západu slunce se zapaluje před kostelem oheň, zapalujeme ho posvátným křesáním nebo třením dřev, je posvěcen paškál a modlitba přináší první temně opojný závan tajemna.</p> Thu, 19 Mar 2015 22:00:00 GMT Zapiš si má slova do srdce. V době krize ti budou velmi potřebná. http://www.pastorace.cz/Clanky/Zapis-si-slova-Bible-do-srdce-v-dobe-pokuseni-ti-budou-potrebna.html <p>Uprostřed noci utrpení a zkoušky<br /> je Boží slovo světlem na naší cestě.<br /> Toto slovo se současně stává modlitbou,<br /> kterou je třeba neúnavně opakovat.</p> Thu, 19 Mar 2015 13:29:00 GMT Den sv. Patrika (17.3) http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Svaty-Patrik.html Pro našince je velkolepá oslava, spojená se svátkem sv. Patrika, možná trochu nepochopitelnou podívanou, která však má co do činění s národní hrdostí a úctou k vlastním tradicím. (odkaz na vira.cz) Sun, 15 Mar 2015 22:00:00 GMT Povolání sv. Josefa se týká i každého z nás (papež František) http://www.pastorace.cz/Clanky/Povolani-sv-Josefa-se-tyka-i-nas-vsech-papez-Frantisek.html <p>Péče a ochrana vyžaduje dobrotu, je třeba žít ji s něhou. V evangeliích se svatý Josef jeví jako silný, odvážný a pracovitý muž, ale z jeho duše vysvítá velká něha, která není ctností slabocha, ba naopak, pojí se k síle ducha a všímavosti, k soucitu a opravdové otevřenosti vůči druhému, ke schopnosti milovat. Nesmíme se obávat dobroty, něhy!</p> Sat, 14 Mar 2015 22:00:00 GMT Papež František - výročí volby (13. 3. 2013) http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Papez-Frantisek-strucny-zivotopis.html <p><img src="http://www.vira.cz/admin/clanky/images/088047100142617122468.jpg" style="height: 90px; width: 160px; margin: 3px;" /><br /><p> <a href="http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Papez-Frantisek.html">Papež František ve věcném rejstříku</a> a ve<a href="http://www.pastorace.cz/Jmenny-rejstrik/Frantisek.html"> jmenném rejstříku</a> webu pastorace.cz</p> Tue, 10 Mar 2015 22:00:00 GMT V Praze se v červnu uskuteční Dny víry. Zapojíte se? http://www.pastorace.cz/Aktuality/V-Praze-se-v-cervnu-uskutecni-Dny-viry-Zapojite-se.html První červnový týden se v Praze uskuteční městská misie s názvem Dny víry. Mon, 09 Mar 2015 13:21:00 GMT Do nebe si vezmeme jen to, oč se rozdělíme s druhými… (papež František) http://www.pastorace.cz/Clanky/Do-nebe-si-vezmeme-jen-to-oc-se-rozdelime-s-druhymi-papez-Frantisek.html <p><span style="font-size:10pt">Moc peněz<br /> je tak velká,&nbsp;</span><br /> <span style="font-size:10pt">že tě odvede<br /> od víry.</span></p> Mon, 09 Mar 2015 10:08:00 GMT Velikonoce pro mládež http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Velikonoce-pro-mladez.html V německém poutním místě Altöttingu 2. - 6. dubna. Bus z Brna... <p><a href="http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Velikonoce-pro-mladez.html"><img alt="" src="http://www.vira.cz/admin/files/2015/mlade-velikonoce-160.jpg" style="width: 160px; height: 113px;" /></a></p> Mon, 09 Mar 2015 07:44:00 GMT Dokumentární film ´Opři žebřík o nebe´ http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Dokumentarni-film-Opri-zebrik-o-nebe.html V lednu přišel do kin dokument režisérky Jany Ševčíkové „Opři žebřík o nebe“. Je o slovenském faráři Mariánu Kuffovi, který se na své faře v malé vesnici Žakovce pod Tatrami stará o lidí z okraje společnosti – alkoholiky, narkomany, propuštěné vězně, ... Sun, 08 Mar 2015 13:03:00 GMT Nemějte strach z mlčení a klidu (Benedikt XVI.) http://www.pastorace.cz/Clanky/Nemejte-strach-z-mlceni-a-klidu.html <p><span style="font-size:13.3333330154419px">Necháváme si trochu prostoru pro naslouchání šepotu Boha,<br /> který nás volá, abychom postupovali směrem k dobru?<br /> Přátelé, nemějte strach z mlčení a klidu, naslouchejte Bohu.</span></p> Wed, 04 Mar 2015 22:00:00 GMT Nabídka tiskovin k Velikonocům http://www.onlineemail.cz/action/online.php?campaign=5QIBMIC1RGHJWH4O8PLV8T6CTH6FP1 Jako každý rok lze objednat různé zajímavé letáčky a tiskoviny k tématu Velikonoce</a> od Brněnské tiskové misie (odkaz na velikonoční nabídku BTM). Mon, 02 Mar 2015 14:12:00 GMT Jak se nenechat udusit ´černou kronikou´ života? http://www.pastorace.cz/Clanky/Jak-se-nenechat-udusit-cernou-kronikou-zivota.html <p><span style="font-size:13.3333330154419px">Život nám často - můžeme říci neustále - staví před oči nejrůznější &nbsp;tragické situace plné nenávisti, která ovládá tento svět. Když se nad tuto černou kroniku nedokážeme povznést, riskujeme, že v sobě zcela udusíme důvěru a naději. &nbsp;Co máme dělat?</span></p> Mon, 02 Mar 2015 13:32:00 GMT Syrsko-katolický patriarcha: Mezinárodní demokracie zradila své vlastní principy http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21546 Organizace spojených národů, Spojené státy americké a Evropská unie – nás bohužel skutečně zradily! Hledí si pouze vlastních ekonomických zájmů, tedy ropy. Spojily se s vládními systémy, kde neexistují občanská ani náboženská svoboda, kde ženy téměř nemají práva. Zapomínají na principy pravé demokracie. (odkaz na radiovaticana.cz) Mon, 02 Mar 2015 09:36:00 GMT 24 hodin pro Pána http://www.pastorace.cz/Aktuality/24-hodin-pro-Pana.html 24 hodin pro Pána je název nové iniciativy, která vznikla na podnět papeže Františka. Po celém světě budou od pátku 4. března 17:00 hodin otevřeny některé kostely, jež nabídnou možnost zpovědi, modlitby nebo rozhovoru s knězem. Podle papeže tak má vzniknout nová tradice, která proběhne každoročně před 4. nedělí v postním období. Sat, 28 Feb 2015 22:00:00 GMT Víru nelze studovat http://www.pastorace.cz/Clanky/Viru-nelze-studovat.html <p><span style="font-size:13.3333330154419px">Víru předávají matky a babičky. Jednou věcí je předat víru a jinou věcí je učit věcem víry. Víra je dar a nelze ji studovat. Studují se věci víry k jejímu lepšímu chápání, ale studiem nikdy k víře nedojdeš. Víra je darem Ducha svatého. (Papež František)</span></p> Mon, 23 Feb 2015 22:00:00 GMT Noví kardinálové http://www.pastorace.cz/Aktuality/Novi-kardinalove.html V pravidelném sobotním komentáři na Radiu Proglas 21. února 2014 se kardinál Duka vrací k návštěvě Říma a ustanovení dvaceti nových kardinálů. Co obnáší titul kardinála a jaký by správný kardinál měl mít vlastnosti? Sun, 22 Feb 2015 22:00:00 GMT Křížová cesta s papežem Františkem http://www.pastorace.cz/Aktuality/Krizova-cesta-s-papezem-Frantiskem.html <p><a href="http://www.pastorace.cz/Aktuality/Krizova-cesta-s-papezem-Frantiskem.html"><img alt="Křížová cesta s papežem Františkem" src="http://www.paulinky.cz/_d/Krizova-cesta-s-papezem-Frantiskem_20150107095833_1.jpg" style="height:275px; margin:2px 3px; width:160px" title="Papež František - Křížová cesta na základě Evangelii gaudium" /></a></p> Brožura do kapsy - Knižní tip z nakladatelství Paulínky Fri, 20 Feb 2015 11:19:00 GMT Půst jako šance... http://www.pastorace.cz/Clanky/Pust-jako-sance.html <p>Půst jako šance něco pustit / upustit / vypustit / odpustit / připustit a napustit</p> Fri, 20 Feb 2015 10:09:00 GMT Jak se dělá misie? - P. Patrick Collins http://www.pastorace.cz/Aktuality/Jak-se-dela-misie-P-Patrick-Collins.html 7. března 2015 mezi 9 a 17 hodinou vás zveme do Pastoračního střediska (Kolejní 4, Praha 6) na seminář P. Patricka Collinse, CM s názvem Jak se dělá misie? Seminář je součástí příprav na misijní týden Dny víry, který se bude konat letos v Praze. Fri, 20 Feb 2015 09:42:00 GMT Jaký má půst smysl? http://www.vojtechkodet.cz/temata/duchovni-zivot/kdyz-se-rekne-pust.html Rozhovor s P. Vojtěchem Kodetem O.Carm. pro Katolický týdeník (odkaz na vojtechkodet.cz) Fri, 20 Feb 2015 07:46:00 GMT Čtyři večery o evangelizaci (Kateřina Lachmanová a její hosté) http://www.pastorace.cz/Aktuality/Ctyri-vecery-o-evangelizaci-Katerina-Lachmanova-a-jeji-hoste.html Zajímá Vás evangelizace? Měla by snad? Máte z ní strach či trapný pocit? Lze vůbec evangelizovat vkusně? Rádi byste někomu řekli o své víře, ale nevíte, jak na to? Fri, 20 Feb 2015 07:44:00 GMT Postní doba nás vede blíže k Bohu (Benedikt XVI.) http://www.pastorace.cz/Clanky/Postni-doba-nas-povzbuzuje.html <p><span style="font-size:10pt">Postní doba nás povzbuzuje, abychom nechali svůj život prostoupit slovem Božím a poznali základní pravdu, tedy kdo jsme, odkud přicházíme a kam máme směřovat, která cesta je správná a po které se máme v životě dá</span><span style="font-size:10pt">t.</span></p> Wed, 18 Feb 2015 22:00:00 GMT Postní doba na TV NOE s P. Vojtěchem Kodetem http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Postni-doba-na-TV-NOE-s-P-Vojtechem-Kodetem.html TV NOE připravila cyklus Postní duchovní obnovy. Premiéra prvního dílu bude na Popeleční středu, 18.února ve 21:15 Tue, 17 Feb 2015 15:26:00 GMT Postní doba je vhodnou dobou k dávání (papež František) http://www.pastorace.cz/Clanky/Postni-doba-je-vhodnou-dobou-k-davani-papez-Frantisek.html <p>Udělá nám dobře,&nbsp;<br /> když pomůžeme<br /> druhým.</p> Mon, 16 Feb 2015 14:43:00 GMT Pomoc pro plodné prožití postní doby http://ikarmel.cz/kniha/Postni-obnova_20180.html <p><a href="http://ikarmel.cz/kniha/Postni-obnova_20180.html" target="blank"><img alt="" class="book-pict" src="http://ikarmel.cz/img/obalky/20180.jpg" style="background-color:rgb(255, 249, 227); border:1px solid rgb(153, 51, 0); margin:5px 20px; text-align:justify" /><br /> Postní obnova<br> Vojtěch Kodet</a> (knižní tip - odkaz na ikarmel.cz)</p> Fri, 13 Feb 2015 15:39:00 GMT Bez Boha jsme ještě míň než prach na starém nábytku na půdě http://www.pastorace.cz/Clanky/Bez-Boha-jsme-jeste-min-nez-prach-na-starem-nabytku-na-pude.html <p>Ale díky Bohu<br /> se z&nbsp;prachu můžeme proměnit<br /> v&nbsp;lidskou bytost,<br /> která myslí, logicky zvažuje,<br /> učí se, modlí se<br /> a pomáhá bližnímu&hellip; &nbsp;</p> Wed, 11 Feb 2015 22:00:00 GMT Hromniční glosa Dominika Duky na radiu Proglas http://www.pastorace.cz/Aktuality/Hromnicni-glosa-Dominika-Duky-na-radiu-Proglas.html V pravidelné sobotní Glose 7. února na Radiu Proglas se kardinál Duka v souvislosti s dnem zasvěcených osob zamýšlí výzvami, kterým musejí řeholníci, řeholnice a další zasvěcené osoby čelit. Tue, 10 Feb 2015 22:00:00 GMT Láká Vás objevovat skrytá zákoutí EVROPSKÉ KULTURY a HISTORIE? http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Laka-Vas-objevovat-skryta-zakouti-EVROPSKE-KULTURY-a-HISTORIE.html Obdivujete UMĚNÍ a toužíte ho studovat? Zajímá Vás TEOLOGIE? Pak je Katolická teologická fakulta UK místem právě pro Vás! Tue, 10 Feb 2015 12:40:00 GMT Malý kurz duchovní péče o nemocné - na pokračování http://www.pastorace.cz/Clanky/Maly-kurz-duchovni-pece-o-nemocne-na-pokracovani.html <p>Při příležitosti světového dne nemocných (11.2.) začneme na tomto webu zveřejňovat malý kurz pastorační péče o nemocné. &nbsp;Autorem kurzu je pastoralista - tělem i duší - praktik i teoretik - <span style="color:rgb(12, 12, 12); font-size:12px">Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, ThD.</span>&nbsp;Každé jednotlivé pokračování bude avizováno buď jako článek, anebo jako aktualita...</p> Mon, 09 Feb 2015 22:00:00 GMT Malý kurz duchovní péče o nemocné http://www.pastorace.cz/Knihovna/Maly-kurz-duchovni-pece-o-nemocne.html Malý pokračovací kurz základů péče o nemocné... Mon, 09 Feb 2015 12:39:00 GMT Ležel jsem několik dní v nemocnici http://www.pastorace.cz/Clanky/Lezel-jsem-nekolik-dni-v-nemocnici.html <p>Poležel jsem si několik dní v&nbsp;nemocnici. Každý, kdo tam alespoň pár dní pobýval, ví, že nemocnice je tak trochu jiná realita. Svět ve světě. Platí tam trochu jiné zákonitosti, než &bdquo;venku&ldquo;. I čas tam plyne jinak.</p> Sun, 08 Feb 2015 22:00:00 GMT Vzpomínka na P. Štemberku http://www.pastorace.cz/Aktuality/Vzpominka-na-P-Stemberku.html z webu DominikDuka.cz Thu, 05 Feb 2015 22:00:00 GMT Kurz EVANGELIZACE na Katolické teologické fakultě v Praze od 24.2.2015 http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Kurz-EVANGELIZACE-ktf-2015.html Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy vypisuje v rámci programu Celoživotního vzdělávání kurz EVANGELIZACE. Jde o placený jednosemestrální kurz (500 Kč za semestr), který probíhá v letním semestru tj. od 24.2.2015 do 19.5.2015. Thu, 05 Feb 2015 10:49:00 GMT Nebojte se nemocných! Potřebují vás! http://www.pastorace.cz/Clanky/Nebojte-se-nemocnych-Potrebuji-vas.html <p>Je hodně nemocných, kteří zůstávají osamoceni ‒ jejich přátelé je opustí, protože se nemocných bojí. Nebojte se jich! Právě toto vzdálení v nás nemocných probouzí obavy. Ale když jsou ostatní nablízku, stojí po našem boku, kladou nám ruku na rameno a říkají: &bdquo;Uvidíš, že to zvládneš!&ldquo;, pak vám to dává sílu žít.&nbsp;</p> Wed, 04 Feb 2015 22:00:00 GMT Facebookový Dialog s kardinálem Dukou o víře http://www.pastorace.cz/Aktuality/Facebookovy-Dialog-s-kardinalem-Dukou-o-vire.html V tiskové zprávě Arcibiskupství pražské představuje nový projekt pražského arcibiskupa kardinála Duky k dialogu mezi o víře. Projekt startuje 5. února 2015. Wed, 04 Feb 2015 22:00:00 GMT Dny víry v Praze http://www.pastorace.cz/Aktuality/Dny-viry.html <p><img alt="" src="/admin/files/2015/dny-viry-logo-jpg.jpg" style="height:101px; margin:5px; width:82px" /></p> Prahu čeká na jaře 2015 městská misie s názvem Dny víry. Tue, 03 Feb 2015 13:49:00 GMT Velehrad o víkendu zaplní mladí věřící na akci Absolventský Velehrad http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/absolventsky-velehrad.html O víkendu 6. – 8. 2. 2015 se vydají mladí věřící na Velehrad, aby se opět setkali na akci Absolventský Velehrad. Účastníci budou mít možnost sdílet zkušenosti z profesního života mladého křesťana, vést dialog o odpovědnosti za naše okolí i navázat nová přátelství a kontakty. Tue, 03 Feb 2015 08:10:00 GMT v pátek 13. února – modlitba za mír http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Patek-13-unora-modlitba-za-mir.html V letošním roce si připomínáme neblahé výročí 70. let od náletu na Prahu dne 14. února 1945. V chrámu Panny Marie a slovanských patronů v Emauzích se v předvečer tohoto výročí, v pátek 13. února v 18:00 hodin bude konat ekumenická bohoslužba. Jedná se o prosebnou bohoslužbu za pokoj mezi národy, za odvrácení války, za pronásledované křesťany a za oběti násilí a teroru. Sun, 01 Feb 2015 22:00:00 GMT Emil Kapaun - kněz, který působil tam, kde smrt byla lepší než život http://www.vira.cz/Texty/Clanky/emil-kapaun.html Stručně o Čechoameričanovi, který si získal srdce mnoha lidí (odkaz na vira.cz) Sat, 31 Jan 2015 11:05:00 GMT Měly by se děti s handicapem vzdělávat spolu s ostatními? http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Mely-by-se-deti-s-handicapem-vzdelavat-spolu-s-ostatnimi.html Tv Noe: V souvislostech o inkluzivním vzdělávání. Premiéra v sobotu 31.1. v 19:30 na televizi Noe. Fri, 30 Jan 2015 12:32:00 GMT Žehnat má každý z nás http://www.pastorace.cz/Clanky/Pozehnani-starce-Simeona-nas-vybizi-abychom-zehnali-svym-detem.html <p>Když Maria s Josefem přinesli své dítě do chrámu, setkali se tam se starcem Simeonem. Ten vzal dítě do náručí, aby je požehnal. A&nbsp;vyslovil i podivuhodná slova o tomto dítěti. <em>Nejhlubším určením každého člověka je to, že slouží druhým ke spáse, aby tak skrze něho mohli dojít uzdravení a dospět k celistvosti.</em></p> Thu, 29 Jan 2015 22:00:00 GMT Děti z Hamburku skvěle ztělesnily Händlovo Aleluja :-) http://www.vira.cz/Texty/Clanky/aleluja-hamburg-georg-haendl.html <p><a href="http://www.vira.cz/Texty/Clanky/aleluja-hamburg-georg-haendl.html" target="_blank"><img alt="" src="/admin/files/2015/aleluja-160.jpg" style="height:101px; width:160px" /></a></p> Děti a učitelé z Hamburku ztělesnili jedno z nejznámějších provedení "aleluja" z Händlova oratoria Mesiáš (video :-) Thu, 29 Jan 2015 13:12:00 GMT Světový den nemocných a udílení svátosti nemocných http://www.pastorace.cz/Aktuality/Svetovy-den-nemocnych-a-udileni-svatosti-nemocnych.html Ve Světový den nemocných 11.2.2015 v kostele sv. Karla Boromejského v Praze nabízíme přijetí svátosti nemocných a to v kontextu přímluvné modlitby a naslouchání při svátosti smíření. Wed, 28 Jan 2015 07:15:00 GMT Co byste doporučila člověku, který se chce začít modlit, a neví jak na to? http://www.pastorace.cz/Clanky/Co-byste-doporucila-cloveku-ktery-se-chce-zacit-modlit-a-nevi-jak-na-to.html <p>Modlitba a normální život - jak to jde skloubit?&nbsp;Odpovídá sestra Marie Sára od Ducha svatého z kláštera bosých karmelitek v Praze Hradčanech.</p> Tue, 27 Jan 2015 22:00:00 GMT Jedinečná, praktická a přehledná příručka o pastoraci zvláštních skupin http://www.pastorace.cz/Clanky/Pastorace-zvlastnich-skupin-Ales-Opatrny.html "Přibývají problémy lidí, které souvisí s vírou, ale nejsou řešitelné jen cestou zbožnosti..." <p><a href="http://ikarmel.cz/kniha/Pastorace-zvlastnich-skupin_PMV0083.html" target="_blank"><img alt="Pastorace zvláštních skupin Aleš Opatrný" src="http://www.pastorace.cz/admin/files/2015/ao-pastorace.jpg" style="border-style:solid; border-width:1px; height:255px; margin:2px; width:160px" /></a></p> Sat, 24 Jan 2015 14:54:00 GMT O pastoraci par excellence - vyšla nová praktická příručka o pastoraci zvláštních skupin http://www.pastorace.cz/Clanky/Pastorace-zvlastnich-skupin-Ales-Opatrny.html <p><a href="http://ikarmel.cz/kniha/Pastorace-zvlastnich-skupin_PMV0083.html" style="color: black;" target="_blank"><img alt="Pastorace zvláštních skupin Aleš Opatrný" src="/admin/files/2015/ao-pastorace.jpg" style="border-style:solid; border-width:1px; float:right; height:287px; margin:5px 20px; width:180px" /></a></p> <p><em>Vyšla nová publikace &quot;Pastorace zvláštních skupin&quot;. Jde o přehlednou publikaci, která nemá v češtině obdoby.</em>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&quot;V&nbsp;současné pastoraci se vyskytují čím dál častěji problémy lidí, které souvisí s&nbsp;vírou, ale nejsou řešitelné jen cestou zbožnosti, svátostné praxe a sdílení v&nbsp;křesťanském společenství.&nbsp;Úkolem pastorace jistě není vše vyřešit, ale spíš doprovázet k&nbsp;lidsky důstojnému zvládání situace ve světle evangelní zvěsti a s&nbsp;pomocí i jiných vědních disciplín, než jen teologických. Záměrem publikace je proto upozornit na obtížné oblasti, ve kterých se má konat pastorační péče církve, vybavit čtenáře prostředky pro o&nbsp;orientaci a&nbsp;doprovázení...&quot;&nbsp;<br /> (Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, ThD. - &nbsp;autor)</p> Fri, 23 Jan 2015 13:59:00 GMT Kurz angličtiny pro ty, kdo se angažují v církvi (červen / červenec 2015) http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Kurz-anglictiny.html V červnu 2015 se bude v Praze opět konat čtyřtýdenní kurz angličtiny. Přihlašovat je možné se do konce února. Thu, 22 Jan 2015 13:57:00 GMT Národní eucharistický kongres http://www.pastorace.cz/Aktuality/Narodni-eucharisticky-kongres.html V létě loňského roku rozhodla na svém zasedání Česká biskupská konference, že se v roce 2015 uskuteční historicky první Národní eucharistický kongres v České republice. Jeho vyvrcholením bude konference, které se uskuteční od 15. do 17. října 2015 v Brně na biskupském gymnáziu. Hlavním dnem Národního eucharistického kongresu bude sobota 17. října 2015. Thu, 22 Jan 2015 09:39:00 GMT Emoce na nás mají vliv. Je to tak správně. Ale je třeba je usměrnit http://www.pastorace.cz/Clanky/emoce-na-nas-maji-vliv-kniha-vsemocne-emoce.html <p><span style="font-size:10pt">Někdy narazíme na člověka, který své emoce totálně vytěsnil a chová se jako &bdquo;robot&ldquo;. Jindy se setkáme s prudkou emotivní reakci někoho blízkého, který si se sebou neví rady&hellip; E</span>moce ovlivňují vše, co prožíváme. Ovlivňují i náš vztah k Bohu a potažmo i naši modlitbu.&nbsp;<span style="font-size:10pt">/&nbsp;Rozhovor o emocích a jedné zajímavé knize</span></p> Wed, 21 Jan 2015 22:00:00 GMT Co řekl papež František doopravdy o ´množících se králících´? http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Co-rekl-papez-Frantisek-mnozici-se-kralici.html Média podávají různě - více či méně bulvárně, vytrženě z kontextu a zkresleně - to, co řekl papež František na tiskové konferenci v letadle z Filipín. Není na škodu se podívat co a jak doopravdy řekl: Wed, 21 Jan 2015 08:58:00 GMT Duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Vojtech-Kodet-proc-se-nam-nedari-evangelizovat.html 20.–21. února 2015 jste zváni do Pastoračního střediska (Kolejní 4, Praha 6) na postní duchovní obnovu P. <a href="http://www.vojtechkodet.cz/" target="blank">Vojtěcha Kodeta</a> O.Carm. Program začne v pátek 20. února v 18:30 (do cca 20:30) a pokračovat bude v sobotu od 9:00 do cca 18:00. Tue, 20 Jan 2015 13:32:00 GMT Papež František žehná Miloši Zemanovi a lidu České republiky http://www.pastorace.cz/Aktuality/Papez-Frantisek-zehna-Milosi-Zemanovi-a-lidu-Ceske-republiky.html Ujišťuji o své modlitbě za vás a lid České republiky, ve které pro vás všechny vyprošuji Boží požehnání pokoje a prosperity. František Tue, 20 Jan 2015 09:45:00 GMT Ranní modlitba - jednoduše http://www.pastorace.cz/Clanky/RANO-VSTAT-A-JEDNODUSE.html <p>Probudili jsme se ze spánku, který nás odděluje od včerejška. Probuzení nám nabízí novou skutečnost, den, který tu nikdy před tím nebyl, neznámý čas a prostor, který se před námi rozprostírá jako zasněžené pole, jež dosud nikdo nepošlapal.&nbsp;Poprosme Pána,&nbsp;aby požehnal tento den a nás v něm.</p> Mon, 19 Jan 2015 22:00:00 GMT Falešná jednota křesťanů? http://www.pastorace.cz/Clanky/Falesna-jednota-krestanu.html <p>V&nbsp;Písmu čteme i o falešné jednotě, kdy se lidé semkli ve své ctižádosti a&nbsp;svévolnosti. Např. text o stavbě babylonské věže: &bdquo;Celá země byla jednotná v&nbsp;řeči i v&nbsp;činech. &hellip;&nbsp; Tu si řekli vespolek: &lsquo;Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v&nbsp;nebi. Tak si učiníme jméno a&nbsp;nebudeme rozptýleni po celé zemi&rsquo;&hellip;&ldquo; (Gn 11,1-4). Společenství se svorně, ale svévolně pro něco rozhodlo - a rozhodlo se špatně.</p> Sun, 18 Jan 2015 22:00:00 GMT Výjimečná publikace: pohledy na manželství z různých úhlů http://www.pastorace.cz/Aktuality/Vyjimecna-publikace-pohledy-na-manzelstvi-z-ruznych-uhlu.html <p><a href="http://ikarmel.cz/kniha/Evangelium-pro-rodinu-dnesni-doby_REF0330.html" target="blank"><img alt="" class="book-pict" src="http://ikarmel.cz/img/obalky/REF0330.jpg" style="background-color:rgb(255, 249, 227); border:1px solid rgb(153, 51, 0); margin:5px 20px; text-align:justify" /></a><br /> Evangelium pro rodinu dnešní doby<br> Pastorační výzvy v podmínkách evangelizace (knižní tip) Fri, 16 Jan 2015 12:56:00 GMT Nečekejme s ekumenismem na teology (papež František) http://www.pastorace.cz/Clanky/Necekejme-s-ekumenismem-na-teology-papez-Frantisek.html <p><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); font-family:arial ce,helvetica ce,arial,helvetica,sans-serif; font-size:13px">&bdquo;Nedávno jsem byl v Albánii, kde očití svědci vyprávěli o pronásledování křesťanů za komunistické diktatury. Tehdy se komunisté neptali - &acute;Jsi katolík nebo pravoslavný?&acute; Ale: &acute;Jsi křesťan?&acute; Prásk!&ldquo;</span></p> Wed, 14 Jan 2015 22:00:00 GMT Výročí pokřtění 14 českých pánů http://www.pastorace.cz/Aktuality/Vyroci-pokrteni-14-ceskych-panu.html Dne 13. ledna roku 845 bylo v Řezně pokřtěno 14 českých kmenových vladyků i se svými družinami. Tímto aktem náležejícím k počátkům křesťanství v Čechách se představitelé českých kmenů přihlásili k západní křesťanské kultuře. Tue, 13 Jan 2015 22:00:00 GMT Pojeď na setkání mládeže - o prodlouženém víkendu 30. 1. - 1. 2. 2015 http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Poje-na-setkani-mladeze-o-prodlouzenem-vikendu-30-1-1-2-2015.html do Nitry na 20. ročník setkání "On je živý!" Thu, 08 Jan 2015 10:56:00 GMT Bůh žije v nás http://www.pastorace.cz/Clanky/Buh-zije-v-nas.html <p>&bdquo;Bůh je duch&ldquo; a jeho přítomnost je neviditelná.<br /> Žije v nás neustále: ve chvílích temnoty,<br /> stejně jako v okamžicích plného světla.<br /> Přebývá v duši každého člověka.</p> Tue, 06 Jan 2015 22:00:00 GMT Den otevřených dveří na Katolické teologické fakultě v Praze http://www.pastorace.cz/Aktuality/Den-otevrenych-dveri-na-Katolicke-teologicke-fakulte-v-Praze.html Ve středu 14. ledna 2015 ve 14 hod. Mon, 05 Jan 2015 22:00:00 GMT Cesta mudrců symbolizuje každého člověka. Náš život je poutí. http://www.pastorace.cz/Clanky/Cesta-mudrcu-symbolizuje-kazdeho-cloveka-Nas-zivot-je-pouti.html <p>Cesta mudrců (&bdquo;Tří králů&ldquo;)&nbsp;symbolizuje úděl každého člověka. Náš život je poutí. Cestou jsme osvěcováni světly, abychom nalezli plnost pravdy a&nbsp;lásky, kterou my křesťané rozpoznáváme v&nbsp;Ježíši, Světlu světa. Důležité je bdít a&nbsp;naslouchat Bohu, který k nám neustále mluví. Zvláště naslouchání evangeliu, nám umožňuje setkat se s živým Ježíšem a učinit zkušenost s&nbsp;Ním a Jeho láskou. <em>(Papež František)</em></p> Mon, 05 Jan 2015 09:04:00 GMT Tříkrálové žehnání domu... http://www.pastorace.cz/Clanky/Trikralove-zehnani-domu.html <p>Jako děti jsme byli pokaždé nadšeni žehnáním domu na Tři krále (neboli správně liturgicky o slavnosti Zjevení Páně). Ten den jsme totiž směli prosytit celý dům vůní kadidla. Zcela fascinováni jsme si vypůjčili z našeho kostela kadidelnici a nacpali do ní tolik kadidla, aby se jeho libá vůně dostala v našem domě opravdu všude.</p> Sat, 03 Jan 2015 22:00:00 GMT Zemřel Jaro Křivohlavý - skvělý psycholog http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Zemrel-Jaro-Krivohlavy-skvely-psycholog.html Se zármutkem a s vděčností za život zaměřený na lásku k Bohu a bližním oznamujeme, že dne 27. 12. 2014 ve věku nedožitých 90 let zemřel námi milovaný Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc. Tue, 30 Dec 2014 10:21:00 GMT Zdravotní stav člověka neovlivňuje jen psychická, ale i duchovní stránka http://www.pastorace.cz/Clanky/Zdravotni-stav-neovlivnuje-jen-psychicka-ale-i-duchovni-stranka.html <p>V posledních letech jsem se zabýval otázkou odpouštění - jaké má odpuštění, případně neodpuštění vliv na psychiku i na tělesný život člověka. Na základě laboratorních pokusů psychologové zjistili zajímavé souvislosti mezi odpouštěním a činností imunobiologického aparátu. Ukazuje se, že ti lidé, kteří neodpustí člověku, který jim něco zlého udělal, se vlastně poškozují (&bdquo;mstí&ldquo;) na vlastním organismu.</p> Mon, 29 Dec 2014 22:00:00 GMT Novoroční evropské setkání mládeže v Praze http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Taize-praha-2014.html <p><a href="http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Taize-praha-2014.html" style="font-size: 10pt; color: black;"><img alt="Taizé Praha" src="http://www.vira.cz/admin/files/2014/taize-praha-160.jpg" style="width: 160px; height: 126px; margin: 5px;" title="Taizé Praha 2014 - setkání mládeže" /></a></p>Desetitisíce mladých lidí z celé Evropy se od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015 setkají v Praze na evropském setkání mladých. Bude to další zastavení na „pouti důvěry na zemi“, kterou organizuje komunita Taizé. Mon, 29 Dec 2014 11:18:00 GMT Nemusíme se bát vztahovat k Bohu ruce! http://www.pastorace.cz/Clanky/Nemusime-se-bat-vztahovat-k-Bohu-ruce.html <p>Často je pro mne velmi těžké<br /> přijmout Boží vůli,<br /> protože mám strach,<br /> aby jeho vůlí nebylo ve skutečnosti něco,<br /> co nechci.&nbsp;(Giulia Gabrieliová, 14 let)</p> Sun, 28 Dec 2014 22:00:00 GMT Rodina nazaretská: nenechali se omezovat nesnázemi a problémy... http://www.pastorace.cz/Clanky/Rodina-nazaretska-nasim-idealem.html <p>Je asi dost běžné považovat za ideál&nbsp;rodiny pokojný, vydařený život nerušený nenadálými událostmi. Vždyť přece &ldquo;pokojný život&rdquo; je znamením Božího požehnání. Rodina nazaretská nám ale ukazuje trochu jiný &ldquo;ideál&rdquo;: její život nebyl vůbec jednoduchý, bez problémů. Ba naopak.</p> Sat, 27 Dec 2014 10:00:00 GMT Vánoční tipy televize Noe http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Vanocni-tipy-televize-Noe.html Přinášíme přehled pořadů televize Noe, které byste během letošních Vánoc neměli minout. Kromě tradičních duchovních pořadů a koncertů nabízí televize Noe také řadu výjimečných filmových lahůdek Mon, 22 Dec 2014 10:16:00 GMT Taizé v Praze: stále se hledá 2 500 míst v hostitelských rodinách http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Posledni-vyzva-pred-setkanim-Taize-v-Praze.html Poslední výzva před setkáním Taizé v Praze: stále se hledá 2 500 míst v hostitelských rodinách (Ještě) není pozdě prožít konec roku v solidaritě a sdílení Mon, 22 Dec 2014 08:19:00 GMT Vánoce nám nabízejí něhu Boží lásky http://www.pastorace.cz/Clanky/Vanoce-nam-nabizeji-nehu-Bozi-lasky.html <p>Jak nás nemá vyvést z míry tajemství Vánoc,<br /> kde se nám dává najevo nejen láska Boha,<br /> ale něha jeho lásky.</p> Sun, 21 Dec 2014 22:00:00 GMT Proč do Taizé přijíždí tolik mladých lidí? http://www.pastorace.cz/Clanky/Proc-prijizdeji-mladi-lide-do-Taize-v-tak-velkem-poctu.html <p><span style="font-size:10pt">Mladí začali přijíždět ve větším počtu v letech 1958-1960. Nedělali jsme nic pro to, abychom je přitahovali, bylo to překvapení. Jak to, že jich k nám přichází tolik v době, kdy se tak málo mladých účastní modliteb v kostelích? Nemohli jsme je posílat pryč: přišli se modlit, hledat. Neměli jsme však místo, abychom je mohli všechny přijmout.</span></p> Sat, 20 Dec 2014 15:05:00 GMT Jak nerezignovat na jakékoli prožívání adventu? http://www.pastorace.cz/Clanky/Jak-nerezignovat-na-advent.html <p>Většina lidí žije úplně stejně, ať už je advent nebo není&hellip; Pro většinu lidí je období adventu jedním z nejhektičtějších v roce.&nbsp;N<span style="font-size:1em">ikdo není zvědavý na další požadavky,&nbsp;</span><span style="font-size:1em">natož moralizování.&nbsp;</span>Musí ale přece existovat řešení, abychom i v této uspěchané době zcela nerezignovali na duchovní hodnoty spojené s adventem i &nbsp;Vánocemi a neminuli to podstatné&hellip;&nbsp;</p> Fri, 19 Dec 2014 11:15:00 GMT V modlitbě přináší Bůh do lidského nitra světlo http://www.modlitba.cz/texty/clanky/v-modlitbe-prinasi-buh-do-lidskeho-nitra-svetlo-bratr-roger-z-taize.html Bratr Roger z Taizé (odkaz na modlitba.cz) Wed, 17 Dec 2014 08:39:00 GMT Papež František - výročí narození (17. 12. 1936) http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Papez-Frantisek-strucny-zivotopis.html <p><img src="http://www.vira.cz/admin/clanky/images/088047100142617122468.jpg" style="height: 90px; width: 160px; margin: 3px;" /><br /><p> <a href="http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Papez-Frantisek.html">Papež František ve věcném rejstříku</a> a ve<a href="http://www.pastorace.cz/Jmenny-rejstrik/Frantisek.html"> jmenném rejstříku</a> webu pastorace.cz</p> Mon, 15 Dec 2014 22:00:00 GMT TV Noe: O církvi s Tomášem Halíkem http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/TV-Noe-O-cirkvi-s-Tomasem-Halikem.html V pořadu Dům ze skla? se bude Tomáš Halík spolu s moderátorkou Irenou Pulicarovou věnovat aktuálnímu dění v církvi. Premiéra pořadu v pondělí 16.12. ve 20:00 na televizi Noe. Fri, 12 Dec 2014 15:19:00 GMT Útěk Jana od Kříže z vězení http://www.pastorace.cz/Clanky/Utek-Jana-od-Krize-z-vezeni.html <p>Od únosu Jana od Kříže uplynulo devět měsíců. Nikdo netušil, zda žije a kde se nalézá. Věznili ho v&nbsp;Toledu, v&nbsp;cele tak nízké, že ani přes svou malou výšku se v&nbsp;ní nemohl napřímit. Hlídali ho ti, kteří vůči reformátorovi planuli obzvláštní nenávistí.&nbsp;</p> Tue, 09 Dec 2014 22:00:00 GMT Svěřuji svá trápení i radosti do Pánových rukou, protože jsou to ty správné ruce http://www.pastorace.cz/Clanky/Sveruji-sva-trapeni-i-radosti-do-Panovych-rukou.html <p>A totéž mohou dělat všichni.<br /> &nbsp;</p> <p><em>Giulia Gabrieli (3.3.1997 - 19.8.2011)&nbsp;</em><em>čtrnáctiletá italská dívka, která vážně onemocněla a po dva roky bojovala o život...&nbsp;</em><em>Tyto dva roky se ale nesly ve znamení radosti ze života, &nbsp;</em><em>umění vidět věci jinak&nbsp;a k prohloubení její víry...</em></p> Sat, 06 Dec 2014 22:00:00 GMT Dárek jednou zaplacený, který přijde každý měsíc http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/casopis-IN-predplatne.html Předplatné časopisu IN! Fri, 05 Dec 2014 11:15:00 GMT Doporučujeme k přečtení: Giulia Gabrieliová Jednou nohou v nebi http://www.pastorace.cz/Aktuality/Giulia-Gabrieliova-Jednou-nohou-v-nebi.html <p><a href="http://www.paulinky.cz/obchod/detail/Jednou-nohou-v-nebi" target="_blank"><img alt="Giulia Gabrieli Jednou nohou v nebi" src="http://www.paulinky.cz/_d/Jednou-nohou-v-nebi_20140506161250_1.jpg" style="height:233px; margin:2px 5px; width:160px" /></a></p> Příběh čtrnáctileté italské dívky, která vážně onemocněla a po dva roky bojovala o život. Tyto dva roky se ale nesly ve znamení radosti ze života, umění vidět věci jinak a k prohloubení její víry. Thu, 04 Dec 2014 14:55:00 GMT Dodržujete pitný režim? http://www.pastorace.cz/Clanky/Dodrzujeme-pitny-rezim.html <p>Tato otázka je relevantní i na webu pastorace.cz,..</p> Thu, 04 Dec 2014 08:36:00 GMT Adventní sbírka Paulínek na rozdávání Božího slova http://www.pastorace.cz/Aktuality/Adventni-sbirka-Paulinek-na-rozdavani-Boziho-slova.html <a href="http://www.paulinky.cz/Kdo-jsme" target="blank">Česká komunita sester paulínek</a> chce vydat tzv. Evangelium do kapsy, které bude určeno pro chudé, hledající, katechumeny a další potřebné. Finančně přispět může každý (i nepatrně)... Tue, 02 Dec 2014 12:24:00 GMT V dětství jsem se modlil hlavně u zubaře... http://www.pastorace.cz/Clanky/V-detstvi-jsem-se-usilovne-modlil-hlavne-u-zubare-aby-mi-nic-nedelal.html <p>Co pro vás osobně znamená modlitba?<br /> Odpovídá P.&nbsp;Dr. Ing. Ladislav Herián, ThD.</p> Sun, 30 Nov 2014 17:21:00 GMT V dětství jsem se modlil hlavně u zubaře... http://www.modlitba.cz/modlitba-v-zivote/rozhovory/co-pro-tebe-znamena-modlitba/ladislav-heryan/ Jak se modlí P. Ladislav Herián? ... (odkaz na modlitba.cz) Sun, 30 Nov 2014 15:19:00 GMT Rok zasvěceného života http://www.vojtechkodet.cz/temata/cirkev-a-svet/rok-zasveceneho-zivota.html 30. listopadu 2014 na první neděli adventní začíná Rok zasvěceného života (odkaz na vojtechkodet.cz) Sat, 29 Nov 2014 14:49:00 GMT Film ´Poslední vrchol´ vyšel na DVD http://www.pastorace.cz/Aktuality/Film-Posledni-vrchol-vysel-na-DVD.html Film, který svou návštěvností předčil všechna očekávání... <p><a href="http://www.pastorace.cz/Aktuality/Film-Posledni-vrchol-vysel-na-DVD.html"><img alt="" src="http://www.ikarmel.cz/img/obalky/LZR001.jpg" style="margin:2px 20px" /></a></p> Tue, 25 Nov 2014 12:40:00 GMT Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.) http://www.pastorace.cz/Clanky/Don-Giacomo-Jakub-Alberione.html První systematický apoštol médií ve XX. století Mon, 24 Nov 2014 22:00:00 GMT Advent nám pomáhá http://www.pastorace.cz/Clanky/Advent-nam-pomaha-videt-horizont-nadeje.html <p>Adventem začínáme&nbsp;nový liturgický rok, tedy&nbsp;<em>novou cestu Božího lidu&nbsp;</em>s Ježíšem Kristem, naším Pastýřem, který nás vede dějinami k naplnění Božího království.&nbsp;Jako v životě každého z nás je třeba se neustále znovu vydávat na cestu, pozvedat se a opětovně nacházet smysl cíle vlastní existence, neustále obnovovat horizont, ke kterému se ubíráme.&nbsp;<em>Horizont naděje!</em>&nbsp;</p> Mon, 24 Nov 2014 11:44:00 GMT Čest a sláva nesmrtelnému Králi (Jan Pavel II.) http://www.pastorace.cz/Clanky/Cest-a-slava-nesmrtelnemu-Krali-Jan-Pavel-II.html <p><span style="font-size:10pt">Pane Ježíši Kriste, Plnosti časů a Králi věků!&nbsp;</span><span style="font-size:10pt">Dej nám&nbsp;</span><span style="font-size:10pt">prosté srdce, abychom dokázali poznat, že ty, Syn Nejvyššího, ses stal naším bratrem...</span></p> Fri, 21 Nov 2014 11:35:00 GMT Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky http://www.pastorace.cz/Clanky/Vysel-dalsi-soubor-textu-na-nastenky.html pro období XI. 2014 - XI. 2015 Fri, 21 Nov 2014 11:11:00 GMT Advent http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Advent.html <p>- <a href="http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/advent-zakladni-informace.html" title="advent - základní info">Základní informace</a><br /> - <a href="http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Advent.html">Advent</a> (soubor textů)<br /> - <a href="http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Texty-na-nastenky.html" title="Texty na nástěnky - Advent">Texty na nástěnky</a><br /> - <a href="http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/adventni-venec.html" title="adventní věnec">Adventní věnec</a><br /> - <a href="http://deti.vira.cz/kalendar/advent/">Advent pro děti</a></p> Thu, 20 Nov 2014 22:00:00 GMT Boží útěcha pro náš život: Duch svatý http://www.pastorace.cz/Clanky/Bozi-utecha-pro-nas-zivot-Duch-svaty.html <p>Jednou z&nbsp;nejzákladnějších lidských zkušeností je nenaplněnost. Člověk je teprve na cestě ke svému naplnění, a zatímco po ní kráčí, trpí, je zarmoucený a stýská se mu. Těmto nelehkým zkušenostem vychází vstříc Boží útěcha. Duch svatý - osoba milující celou plností své přirozenosti - se sklání nad nedostatkem lidské plnosti a vdechuje nám zkušenost útěchy.</p> Sun, 16 Nov 2014 22:00:00 GMT Litanie ke Kristu Králi http://www.vojtechkodet.cz/modlitby/litanie/litanie-ke-kristu-krali.html Kriste, Králi všeho tvorstva, <em>smiluj se nad námi.</em><br /> Kriste, Králi národů,</span><br /> Kriste, Králi králů,</span><br /> Kriste, Králi nebe i země,</span><br /> Kriste, Králi nad životem i smrtí...<br /> (odkaz na vojtechkodet.cz)</p> Sat, 15 Nov 2014 22:00:00 GMT Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989 http://www.kna.cz/ctenarsky-koutek/vystrizliveni-z-ruzovych-snu-listopadu-1989.html Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen úžasný listopadový obrat. Současná situace našeho národa mne ale však skličuje (František Lukeš). (odkaz na kna.cz) Sat, 15 Nov 2014 20:50:00 GMT Duchovní život v komunistickém lágru na Sibiři http://www.pastorace.cz/Clanky/Walter-Ciszek-duchovni-zivot-v-gulagu-na-Sibiri.html <p>Slavnou Sibiř jsem poprvé spatřil z paluby parníku Stalin. V dálce za blízkým břehem se rýsovala&nbsp;skupina baráků, obklopených černým kotoučem ostnatého drátu.</p> Sun, 09 Nov 2014 22:00:00 GMT Oslava sv. Anežky v pražské katedrále v sobotu 15.11.2014 http://www.pastorace.cz/Aktuality/Oslava-sv-Anezky-v-prazske-katedrale-v-sobotu-15112014.html V sobotu 15. listopadu 2014 se od 10.30 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha uskuteční mše svatá, během níž budeme děkovat za 25 let svobody. Sat, 08 Nov 2014 17:31:00 GMT Zkus si sám rozhodnout o věcech souvisejících se smrtí http://www.mojesmrt.cz/ Aplikace Mojesmrt.cz umožňuje sestavit si seznam posledních přání a motivuje lidi, aby včas mluvili o konci života. (odkaz na mojesmrt.cz) Thu, 06 Nov 2014 08:34:00 GMT Kněz ve vřavě bitvy muže proti muži http://www.pastorace.cz/Clanky/Knez-Emil-Kapaun-ve-vrave-bitvy.html <p>Psal se&nbsp;rok 1950, byl první listopad. Prvního listopadu je v&nbsp;katolickém kalendáři slavnost Všech svatých. Americký vojenský kaplan v&nbsp;Unsanu v Severní Koreji otec Emil Kapaun odsloužil čtyři mše pro vojáky třetího praporu osmého jízdního pluku a šel toho dne do svého stanu spát dříve než jindy.</p> Wed, 05 Nov 2014 09:48:00 GMT Máš na starosti péči o duše? Nezanedbávej přitom péči o sebe... http://www.pastorace.cz/Clanky/Mas-na-starosti-peci-o-duse-Nezanedbavej-pritom-peci-o-sebe.html <p><span style="font-size:13.3333330154419px">Jsme jistě všichni slabí, to připouštím. Ale Pán Bůh nám dává prostředky, které nám snadno přinesou pomoc, stojíme-li o to.&nbsp;</span></p> Wed, 05 Nov 2014 04:32:00 GMT V čem se Bohu můžeme nejvíce podobat… http://www.pastorace.cz/Clanky/V-cem-se-Bohu-muzeme-nejvice-podobat.html <p>Bohu se nejvíce podobáme,<br /> když prokazujeme dobro těm,<br /> kteří nám to nemůžou oplatit...</p> Mon, 03 Nov 2014 07:56:00 GMT Nabídka studijních a badatelských stipendií pro pobyty v Německu http://www.pastorace.cz/Aktuality/Nabidka-studijnich-a-badatelskych-stipendii-pro-pobyty-v-Nemecku.html Německá katolická stipendijní organizace Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst e.V. (KAAD) poskytuje již více než 50 let mladým křesťanským akademikům ze zahraničí studijní a badatelská stipendia. Sat, 01 Nov 2014 13:06:00 GMT 1.11.1950 ve válce v Koreji... http://www.pastorace.cz/Clanky/Knez-Emil-Kapaun-ve-vrave-bitvy.html Psal se rok 1950, byl první listopad. Americký vojenský kaplan v Unsanu v Severní Koreji otec Emil Kapaun odsloužil čtyři mše pro vojáky třetího praporu osmého jízdního pluku a šel do svého stanu spát dříve než jindy. Thu, 30 Oct 2014 22:00:00 GMT Očistec? http://www.pastorace.cz/Clanky/Ocistec-je-sice-produktem-premysleni-ale.html <p>Striktní zastánci Bible jakožto jediného pramene našich vědomostí o věcech víry očistec odmítají, protože se o něm v Bibli&nbsp;nic nedočteme. Kritický katolík zapochybuje, kdeže se tento pojem vzal a proč. A někoho možná také napadne jak to přijde, že dnes řada křesťanů nevěří v očistec, ale snadno a rychle věří v reinkarnaci. Kde je tedy původ víry v očistec?</p> Wed, 29 Oct 2014 22:00:00 GMT Exorcisté prokazují lásku a přívětivost (papež František) http://www.pastorace.cz/Aktuality/Exorciste-prokazuji-lasku-a-privetivost-papez-Frantisek.html Ten, kdo rozděluje – ďábel – nás nejenom odděluje od Boha, ale rozděluje také lidi mezi sebou... Wed, 29 Oct 2014 09:32:00 GMT Den půstu za mír na Blízkém východě, v afrických zemích a na Ukrajině - pátek 31. října http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Nemejme-strach-pripojit-se-k-sankcim-vuci-agresorum.html Prosíme, abyste se zapojili do Dne půstu za mír na Blízkém východě, v afrických zemích a na Ukrajině, který proběhne v pátek 31. října 2014. Těm, kteří přišli o domov, všechen majetek a trpí hlady, je nutné pomoci ale i našimi dary... Wed, 29 Oct 2014 09:24:00 GMT Kněží Josef Štemberka a Josef Toufar vyznamenáni in memoriam http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Knezi-Josef-Stemberka-a-Josef-Toufar-vyznamenani-in-memoriam.html Prezident republiky Miloš Zeman udělil 28. října 2014 in memoriam Medaile Za zásluhy o stát lidickému faráři Josefu Štemberkovi a číhošťskému faráři Josefu Toufarovi. Wed, 29 Oct 2014 09:10:00 GMT Model ideálního soužití lze najít v Bohu http://www.pastorace.cz/Clanky/Odpove-na-to-co-je-to-skutecne-spolecenstvi-nalezame-v-Nejsvetejsi-Trojici.html <p>V Nejsvětější Trojici<br /> nalézáme &nbsp;odpověď na to,<br /> co je to skutečné společenství...</p> Sun, 26 Oct 2014 22:00:00 GMT Boxer ve Vatikánu - skutečný příběh http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Sarlatovy-a-cerny-DVD-i-kniha.html monsignora O Flahertyho, který za války zachránil tisíce lidí. Příběh má všechny znaky dobře vymyšleného thrilleru, jen s tím rozdílem, že není vymyšlený: Jde o skutečné postavy a události z doby druhé světové války. Příběh monsignora O Flahertyho (* 28. února 1898 + <b> 30. října</b> 1963) je natolik dramatický, že v roce 1983 byl podle <a href="http://ikarmel.cz/kniha/Sarlatovy-a-cerny_101592.html" target="blank">knihy Šarlatový a černý</a> natočen slavný film s Gregory Peckem v hlavní roli.</p> Thu, 23 Oct 2014 23:00:00 GMT Naše osobní dějiny jsou dějinami Boží lásky k nám (papež František) http://www.pastorace.cz/Clanky/Nase-osobni-dejiny-jsou-dejinami-Bozi-lasky-k-nam-papez-Frantisek.html <p>Když se modlíme,<br /> nezapomínejme na svoji minulost...</p> Thu, 23 Oct 2014 22:00:00 GMT Instruktážní videa pro ministranty http://www.pastorace.cz/Aktuality/Instruktazni-videa-pro-ministranty.html Web Liturgie.cz připravil první sérii osmi krátkých instruktážních videí pro ministranty (i kněze a jáhny). Wed, 22 Oct 2014 10:26:00 GMT Schopnost začínat stále znovu (C. S. Lewis) http://www.pastorace.cz/Clanky/Schopnost-zacinat-stale-znovu-C-S-Lewis.html <p>Proces nových počátků<br /> nás zbavuje iluzí o nás samých<br /> a učí nás záviset na Bohu.</p> Mon, 20 Oct 2014 22:00:00 GMT Pravidelné a osvědčené rekolekce s P. Augustynem http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/rekolekce-augustyn.html 7.–8. listopadu 2014 v Praze Sun, 19 Oct 2014 22:00:00 GMT Kupředu postupujeme jen překonáváním krizí http://www.pastorace.cz/Clanky/Sklenikove-podminky-nejsou-prostredim-pro-duchovni-rust.html <p>Základní zákon duchovního růstu zní: nikoli období klidu a odpočinku, nýbrž zkoušky jsou těmi rozhodujícími okamžiky pokroku. Kupředu postupujeme jen díky překonávání krizí.&nbsp;Skleník není prostředím pro duchovní růst.</p> Thu, 16 Oct 2014 22:00:00 GMT Hledáte v Praze bohoslužbu? http://www.pastorace.cz/Aktuality/Hledate-v-Praze-bohosluzbu.html Mnoho lidí (alespoň někdy) navštíví hlavní město. Jak nalézt bohoslužbu v místech, kde se právě nalézáte a v příhodný čas? Arcibiskupství pražské vychází těmto potřebám vstříc - spustilo novou vylepšenou verzi <a href="http://k.apha.cz/" target="blank">Katalogu pro veřejnost</a>. <br /> Thu, 16 Oct 2014 13:29:00 GMT Nechceme Terezii z Avily! http://www.pastorace.cz/Clanky/Nechceme-Terezii-od-Jezise.html <p>Do&nbsp;kláštera Vtělení v Avile přišla Terezie v&nbsp;doprovodu provinciála karmelitánů, otce Angela de Salazar. Zástup řeholnic je už očekával. Příchozí přivítaly křikem a dupáním. Volaly:&nbsp;<span style="font-size:10pt">&bdquo;Nechceme novou řeholi! Nechceme řeholi poustevníků!&ldquo;&nbsp;</span><span style="font-size:10pt">&bdquo;Nechceme Terezii od Ježíše!&ldquo;</span></p> Tue, 14 Oct 2014 13:16:00 GMT Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý... http://www.vojtechkodet.cz/temata/svati---bozi-pratele/ve-skole-svate-tulacky-poselstvi-papeze-frantiska-u-prilezitosti-petisteho-vyroci-narozeni-svate-terezie.html ... Opravdová svatost s sebou nese radost, protože „svatý, který je smutný, je smutný svatý“. Svatí, na rozdíl od odvážných hrdinů, jsou plodem Boží milosti. Každý světec nám nabízí jeden z mnoha rysů Boží tváře. ... (Poselství papeže Františka u příležitosti pětistého výročí narození svaté Terezie - odkaz na vojtechkodet.cz) Mon, 13 Oct 2014 22:00:00 GMT Již řadu let mě trápí časté bolesti vnitřností… http://www.pastorace.cz/Clanky/Jiz-radu-let-me-trapi-caste-bolesti-vnitrnosti.html <p>Již řadu let mě trápí časté bolesti vnitřností. Bez přestání mě souží velká slabost žaludku, zatímco horečka, byť i lehká, mě neopouští nikdy. Čím jsem skleslejší pro závažnost časných obtíží, tím lépe se mi dýchá v&nbsp;naději na budoucí dobra.&nbsp;(Řehoř Veliký)</p> Sun, 12 Oct 2014 22:00:00 GMT Adventní rekolekce v kněžském semináři v Praze http://www.pastorace.cz/Aktuality/Adventni-rekolekce-v-knezskem-seminari-v-Praze.html Arcibiskupský seminář v Praze zve mladé muže ve věku od 15 do 30 let na adventní duchovní obnovu TAMMÍM, která se koná ve dnech 28. - 30. listopadu 2014. Fri, 10 Oct 2014 09:21:00 GMT V Hradci Králové se sejdou lidé, kteří okusili stáří http://www.pastorace.cz/Aktuality/V-Hradci-Kralove-se-sejdou-lide-kteri-okusili-stari.html a stávají se animátory – „životabudiči“ u lidí, kteří ztratili chuť do života... Přijďte mezi nás: 24. října 2014 na sedmé celostátní setkání animátorů seniorů Wed, 08 Oct 2014 08:27:00 GMT Nikdo nemá odvahu říci: ´Lepší bude, když budeš zticha - když zpíváš, tahá to za uši!´ http://www.pastorace.cz/Clanky/charismata.html <p>Co jsou charismata? Jak je můžeme rozpoznávat a přijímat? A máme je chápat jako něco krásného, anebo jako něco problematického?&nbsp;<em>Katecheze papeže Františka.</em></p> Tue, 07 Oct 2014 22:00:00 GMT Zvěstování bude plodné jen tehdy, pokud budou hlasatelé otevřeni Duchu jako Maria http://www.pastorace.cz/Clanky/Maria-je-matkou-cirkve.html <p>Hlásání bude plodné jen tehdy,<br /> budou-li jeho hlasatelé<br /> otevřeni Duchu jako Maria.</p> Sun, 05 Oct 2014 22:00:00 GMT Tv Noe: Na jedné lodi s Markem O. Váchou http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Tv-Noe-Na-jedne-lodi-s-Markem-O-Vachou.html První díl pořadu Na jedné lodi: O přírodě s Markem O. Váchou a jeho hosty odvysílá televize Noe živě v pondělí 6. října od 20:00. Fri, 03 Oct 2014 11:20:00 GMT Jaká „krása spasí svět“? http://www.pastorace.cz/Aktuality/Jaka-krasa-spasi-svet.html Videozáznam diskuze na zajímavé téma Fri, 03 Oct 2014 11:11:00 GMT Růst sociální nerovnosti ohrožuje demokracii (papež František) http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=20882 Sociální právní stát nemá být demontován (odkaz na Radiovaticana.cz) Fri, 03 Oct 2014 07:44:00 GMT Nechme na sebe hledět Ježíše http://www.pastorace.cz/Clanky/Papez-Frantisek-o-Frantisku-z-Assisi.html <p>Papež František<br /> o Františku z Assisi</p> Thu, 02 Oct 2014 12:00:00 GMT Jak jsem zažil Taizé http://www.pastorace.cz/Clanky/Jak-jsem-zazil-Taize.html <p>V prosinci se koná <a href="http://www.taizepraha.cz/" target="_blank">v Praze mezinárodní setkání mládeže</a> organizované komunitou z Taizé. Přinášíme vám pohled na pobyt přímo v <a href="http://www.taize.fr/cs" target="_blank">Taizé</a> očima devatenáctiletého mladého muže.&nbsp;</p> Wed, 01 Oct 2014 22:00:00 GMT Svátek svatého Vintíře na Šumavě v Dobré Vodě u Hartmanic 11.-12.10.2014 http://www.pastorace.cz/Aktuality/Svatek-svateho-Vintire-pout.html Dobrá Voda je místem, kde světec, poustevník a diplomat sv. <a href="http://www.pastorace.cz/Clanky/Svaty-Vintir-stavitel-mostu-mezi-Cechy-a-Nemci.html">Vintíř</a> zemřel 9.10.1045 v přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Šebíře. Tue, 30 Sep 2014 12:25:00 GMT Nespoléhám na své zásluhy (sv. Terezie z Lisieux) http://www.pastorace.cz/Clanky/Nespoleham-na-sve-zasluhy-sv-Terezie-z-Lisieux.html <p>Terezie se stala svatou proto, že ji nic nezastavilo ani v odvážné důvěře, že Bůh, který ji chce mít svatou, z ní svatou udělá, pokud se mu nebude vzpírat. Ani v jistotě, že Bůh po ní nebude chtít nic jiného, než co mu bude moci dát.</p> Sun, 28 Sep 2014 22:00:00 GMT Celostátní setkání animátorů seniorů http://www.pastorace.cz/Aktuality/Celostatni-setkani-animatoru-senioru.html <p><span style="font-size:10pt"><a href="http://www.pastorace.cz/Aktuality/Celostatni-setkani-animatoru-senioru.html"><img alt="" src="/admin/files/2014/CSAS_273x128.gif" style="height:75px; margin:2px; width:160px" /></a></span></p> Královéhradecké diecézní centrum pro seniory zve současné i potenciální animátory seniorů na již VII. ročník celostátního setkání animátorů seniorů, které se uskuteční 24. 10. 2014 v Hradci Králové. Fri, 26 Sep 2014 09:28:00 GMT Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás http://www.pastorace.cz/Clanky/Velmi-konkretni-Vaclavuv-odkaz-pro-kazdeho-z-nas.html Jak následovat "dědice" české země? Asi ho nebudeme následovat zrovna v statečném hájení českého území. ... Thu, 25 Sep 2014 22:00:00 GMT Četba Božího slova nás provádí mezi léčkami zoufalství a pýchy http://www.pastorace.cz/Clanky/Cetba-Boziho-slova-pozveda-nasi-dusi.html <p>Četba Božího slova pozvedá naši duši,<br /> aby nás nepřemohlo zoufalství,<br /> a na druhé straně v nás vyvolává bázeň,<br /> aby námi nezmítala vichřice pýchy.</p> Wed, 24 Sep 2014 22:00:00 GMT Vydat se Ježíši úplně, i když se cítím jako loď bez kompasu http://www.pastorace.cz/Clanky/Vydat-se-Jezisi-uplne-i-kdyz-se-citim-jako-lo-bez-kompasu.html <p>I když se cítím jako loď bez kompasu,<br /> je potřeba&nbsp;se mu vydat úplně<br /> a nezkoumat, proč mne vede tak a ne jinak.</p> Mon, 22 Sep 2014 22:00:00 GMT Mezinárodní křesťanský festival mládeže ve Francii - videoohlédnutí http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Mezinarodni-krestansky-festival-mladeze-ve-Francii-videoohlednuti.html <p><a href="http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Mezinarodni-krestansky-festival-mladeze-ve-Francii-videoohlednuti.html"><img alt="" src="http://www.vira.cz/admin/files/2014/1.JPG" style="width: 160px; height: 100px; margin: 3px;" /></a></p> Festival mládeže "Welcome to paradise" v Hautecombe. Wed, 17 Sep 2014 12:59:00 GMT Respektování vlastních hranic ve službě bližnímu... http://www.pastorace.cz/Clanky/Miluj-blizniho-NE-VICE-NEZ-SEBE.html <p>Miluj bližního - NE VÍCE NEŽ SEBE...</p> Tue, 16 Sep 2014 22:00:00 GMT Rekolekce s J. Augystynem http://www.apha.cz/osm-duchu-zla na téma Osm duchů zla – zpytování svědomí a rozlišování duchů podle Evagria z Pontu. Pastorační středisko Praha 7.–8. listopadu 2014 (odkaz na Apha.cz) Tue, 16 Sep 2014 11:20:00 GMT Panna Maria Bolestná – příležitost k oslavám http://www.pastorace.cz/Clanky/Panna-Maria-Bolestna-prilezitost-k-oslavam.html <p>Podívejte na církevní kalendář. Samý svátek!&nbsp;Církev však neslaví jenom svátky radosti. V rytmu církevního roku jde jak o utrpení a umírání, tak i o narození nebo vítězství nad smrtí.</p> Sun, 14 Sep 2014 22:00:00 GMT Panna Maria Bolestná (15.9.) http://www.pastorace.cz/Clanky/Panna-Maria-Bolestna-prilezitost-k-oslavam.html Maria je blízká všem ženám tohoto světa Sat, 13 Sep 2014 22:00:00 GMT Sekce pro mládež ČBK zve na Studijně-formační kurz http://www.pastorace.cz/Aktuality/Studijne-formacni-kurz-SFK-CBK.html Cílem kurzu, který založila v roce 2000 ČBK, je prohloubení odbornosti v diecézní pastoraci mládeže. Fri, 12 Sep 2014 11:53:00 GMT Válka není nikdy nutná (Papež František) http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Valka-neni-nikdy-nutna-Papez-Frantisek.html "Výročí rozpoutání první světové války nás učí, že válka nikdy není dostatečným prostředkem k napravení nespravedlností a k dosažení vyrovnaného řešení politických a sociálních svárů." Tue, 09 Sep 2014 12:43:00 GMT Relikvie sv. faráře arského v České republice http://www.pastorace.cz/Aktuality/Relikvie-sv-farare-arskeho-v-Ceske-republice.html V září bude v České republice přítomna vzácná relikvie srdce sv. faráře arského J. M. Vianneye. Relikvie bude putovat po všech diecézích v doprovodu dvou kněží duchovní správy z Arsu. Mon, 08 Sep 2014 09:35:00 GMT Boží vůdcovská role v našem putování životem http://www.pastorace.cz/Clanky/Nevime-kam-nase-pout-vede.html <p>Bůh přišel k nám, a proto i my můžeme přijít k němu. Náš život je jedním velkým hledáním Boha.&nbsp;Jakmile se vydáme na cestu, On k nám sám přijde, půjde s námi a převezme vedení naší výpravy.</p> Sun, 07 Sep 2014 22:00:00 GMT Možná nejsme schopni dávat mnoho, ale... http://www.pastorace.cz/Clanky/Mozna-nejsme-schopni-davat-mnoho-ale.html <p>&bdquo;Ať je moje radost ve vás,&ldquo; říká Ježíš. Co je Ježíšova radost? Je to důsledek jeho neustálého spojení s Bohem, konání Otcovy vůle.&nbsp;</p> Mon, 01 Sep 2014 22:00:00 GMT Ohlédnutí za křesťanským festivalem mládeže UNITED http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Ohlednuti-za-krestanskym-festivalem-mladeze-UNITED.html <p><span style="font-size: 10pt;"><img alt="" src="http://www.vira.cz/admin/files/2014/united-2014-hlavni-scena-160.jpg" style="width: 165px; height: 110px; margin: 5px 1px;" /></span></p> Od čtvrtka 21. srpna do soboty 23. srpna 2014 probíhal ve Vsetíně 4. ročník multižánrového křesťanského festivalu UNITED. Celkový počet zúčastněných lidí dosáhl čísla 3.500. Festival je svým zaměřením a výběrem účinkujících zaměřen hlavně na dospívající a mladé lidi. Fri, 29 Aug 2014 09:21:00 GMT Program papežovy vzpomínky na oběti první světové války http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Program-papezovy-vzpominky-na-obeti-prvni-svetove-valky.html Vatikán zveřejnil oficiální program jednodenní cesty <a href="http://www.pastorace.cz/Jmenny-rejstrik/Frantisek.html">papeže Františka</a> do Vojenského památníku v severoitalské obci Fogliano di Redipuglia. Návštěva se uskuteční v sobotu 13. září u příležitosti stého výročí rozpoutání první světové války. Thu, 28 Aug 2014 15:03:00 GMT Bohatství nepatří ďáblovi, jak se někteří domnívají http://www.pastorace.cz/Clanky/Bohatstvi-nepatri-dablovi-jak-se-nekteri-domnivaji.html <p>Nezbavuj se peněz, jako by se jednalo o cosi zlého.&nbsp;<br /> Stačí,&nbsp;abys jich používal správně.&nbsp;</p> Wed, 27 Aug 2014 22:00:00 GMT Novéna k archandělu Michaelovi http://ikarmel.cz/kniha/Novena-k-archandelu-Michaelovi_101739.html <p><a href="http://ikarmel.cz/kniha/Novena-k-archandelu-Michaelovi_101739.html" target="blank"><img alt="" class="book-pict" src="http://ikarmel.cz/img/obalky/101739.jpg" style="background-color:rgb(255, 249, 227); border:1px solid rgb(153, 51, 0); margin:5px 20px; text-align:justify" /></a><br /> (knižní tip - odkaz na ikarmel.cz)</p> Mon, 25 Aug 2014 14:31:00 GMT Kdo žije v Kristu, žije v nebi http://www.pastorace.cz/Clanky/Kdo-zije-v-Kristu-zije-v-nebi.html <p>Odjakživa existovalo jisté tajuplné napětí mezi nebem a zemí. Už na první straně Bible stojí: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi (Gn 1,1). Nebe je Božím příbytkem a země je svěřena lidem. Zřejmě ale nebylo v původním Božím plánu, aby byl protiklad tak velký, jak se nakonec stalo.</p> Sun, 24 Aug 2014 22:00:00 GMT Vidíš, jak jsi neschopný... http://www.pastorace.cz/Clanky/Krome-Ducha-svateho-nas-nikdo-nesmi-obvinit.html <p>Kolik těch, kdo následují Krista, je souženo minulou nebo přítomnou vinou? Stále znovu se tím trápí, a když se přistihnou u nějaké chyby, napadne je myšlenka: &quot;Vidíš, jak jsi neschopný&quot;, &quot;je to s tebou marné&quot; nebo &quot;z tebe nikdy nic nebude&quot;! Takové myšlenky nic nevyjasňují ani nebudují, proto nejsou od Boha.</p> Sun, 17 Aug 2014 22:00:00 GMT 15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie http://www.pastorace.cz/Clanky/K-cemu-nam-slouzi-Slavnost-Nanebevzeti-Panny-Marie.html K čemu nám slouží tento svátek? Tue, 12 Aug 2014 22:00:00 GMT Poselství lesa http://www.pastorace.cz/Clanky/Poselstvi-lesa.html <p>Učíme se obdivovat Boží stvoření, žasnout nad ním a hlouběji vnímat události a věci v jejich původní podobě.</p> Sun, 10 Aug 2014 22:00:00 GMT Událost Proměnění Páně http://www.pastorace.cz/Clanky/Udalost-Promeneni-Pane.html <p>Událost Proměnění Páně&nbsp;<br /> <span style="font-size:10pt">obrací náš pohled k Božímu světlu,<br /> abychom se tak vymanili<br /> z temnot<br /> života&hellip;&nbsp;</span></p> Wed, 06 Aug 2014 11:37:00 GMT Poselství papeže Františka k setkání skautů v Normandii http://www.pastorace.cz/Aktuality/Poselstvi-papeze-Frantiska-na-setkani-skautu-v-Normandii.html <p><img alt="" src="/admin/files/2014/skauti-ravat.jpg" style="height:107px; margin:5px; width:160px" /></p> „Celé generace vděčí skautské pedagogice za svůj růst..." Tue, 05 Aug 2014 10:26:00 GMT První světová válka a Josef Toufar... http://www.pastorace.cz/Clanky/Prvni-svetova-valka-a-Josef-Toufar.html <p>Vojíni se vracejí domů na dovolenou a říkají: &#39;Kdyby byl Pán Bůh, nemohl by se již na to dívati.&#39; Vojíni již hrozně trpí hladem a vší trýzní.&ldquo;</p> Sun, 03 Aug 2014 22:00:00 GMT Proměnění Páně (6.8.) http://www.pastorace.cz/Clanky/Udalost-Promeneni-Pane.html Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života… Sun, 03 Aug 2014 22:00:00 GMT Jan Maria Vianney (svátek 4.8.) http://www.pastorace.cz/Aktuality/Jan-Maria-Vianney-svatek-48.html “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney (který netrpěl rozhodně leností a nečinností). ... Jindy říká: “Jsou lidé, kterým život z víry připadá nudný - to je znamením, že že nežijí z Ducha svatého". (z článku <a href="http://www.pastorace.cz/Clanky/Duch-svaty-uzdravuje-ze-stresu-a-z-rutiny.html">Duch svatý uzdravuje ze stresu a rutiny</a>) Fri, 01 Aug 2014 22:00:00 GMT Mystika je umění vidět http://www.pastorace.cz/Clanky/Sacra-zajimavej-zivot.html <p>Mystika je umění&nbsp;vidět. Jde v ní&nbsp;o bojové&nbsp;umění&nbsp;nezbytné&nbsp;v utkání&nbsp;s profánnem. Mystika usvědčuje profánno ze lži. Ne, nic, absolutně&nbsp;nic není&nbsp;obyčejné, Bohem neobydlené.</p> Thu, 31 Jul 2014 22:00:00 GMT Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.) http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Ignac-z-Loyoly-1491-1556-zakladatel-Jezuitu.html Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do služby jinému králi: Ježíši Kristu. Mon, 28 Jul 2014 22:00:00 GMT Co pro jezuitu znamená být papežem? Papež František odpovídá http://www.pastorace.cz/Clanky/Co-pro-jezuitu-znamena-byt-papezem-Papez-Frantisek-odpovida.html <p>Nedůvěřuji rozhodnutím, přijatým bez rozmyslu. Nikdy nedůvěřuji prvnímu rozhodnutí, tedy první věci, která mě napadne, když mám něco rozhodnout. Většinou je to chybná volba. Musím čekat, vnitřně hodnotit a dopřát si potřebný čas.&nbsp;</p> <p>Tradice a vzpomínka na minulost nám mají pomáhat k tomu, abychom měli odvahu otevírat Bohu nové prostory. Kdo v současné době stále hledá disciplinární řešení, kdo přehnaně tíhne k věroučné &bdquo;jistotě&ldquo;, kdo se umíněně snaží obnovovat zašlou minulost, ten má statickou a regresivní mentalitu.&nbsp;</p> Sun, 27 Jul 2014 22:00:00 GMT Vojáci ve válce nemají jména. Doma ale ano... http://www.pastorace.cz/Clanky/Vojaci-ve-valce-nemaji-jmena-Doma-ale-ano.html <p>Památníky na první světovou válku mají jedno společné. Jsou na nich uvedena jména padlých. Nejsou to anonymní oběti války. Ačkoliv na ve statistikách, strategických plánech velitelů a politiků to byly hodnosti, kusy, počty a&nbsp;čísla. Doma ale&nbsp;doma byli milováni.&nbsp;</p> Wed, 23 Jul 2014 22:00:00 GMT Součástí letošního ročníku festivalu UNITED bude 16 seminářů http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Soucasti-festivalu-UNITED-je-16-seminaru.html které budou probíhat v rámci odpoledního programu v pátek 22. srpna a v sobotu 23. srpna 2014. <p><a href="http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Soucasti-festivalu-UNITED-je-16-seminaru.html"><img alt="" src="http://www.vira.cz/admin/files/2014/united-2014-banner-120-40.png" style="width: 121px; height: 41px; margin: 15px;" /></a></p> Mon, 21 Jul 2014 12:44:00 GMT Pokušení být v církvi jen jako ´nájemník´ http://www.pastorace.cz/Clanky/Pokuseni-byt-v-cirkvi-jen-jako-najemnik.html <p>Církev není rigidní, církev je svobodná - zdůraznil papež František a vykreslil přitom tři skupiny lidí, kteří se označují za křesťany: uniformisty, alternativisty a prospěcháři. Pro ně církev není domem, berou ji jen do nájmu.</p> Sun, 20 Jul 2014 22:00:00 GMT Lze si hříchy ´odpracovat´? http://www.pastorace.cz/Clanky/Lze-si-hrichy-odpracovat.html <p>Svátost smíření je zcela jedinečné a osobní setkání s&nbsp;Bohem. Jak toto setkání prožijeme, závisí plně na naší víře. Na víře v&nbsp;odpouštějícího Boha toužícího zbavit nás našich dluhů, které zatěžují život člověka.</p> Tue, 15 Jul 2014 22:00:00 GMT V Brně proběhla další Katolická charismatická konference http://www.vira.cz/Texty/Clanky/V-Brne-probehla-Katolicka-charismaticka-konference.html Ve dnech 9. až 13. července 2014 proběhl v Brně na výstavišti 25. ročník<a href="http://konference.cho.cz/" target="_blank"> Katolické charismatické konference</a>. Akce se se zúčastnilo na 7500 lidí, z toho bezmála 1000 dětí. Motto letošní konference bylo: <em>"Pane, nauč nás modlit se!" LK.11.1</em> Mon, 14 Jul 2014 08:24:00 GMT Následovat Ježíše i v odpočinku http://www.pastorace.cz/Clanky/Potrebujeme-prestavky.html <p>Když Ježíš vybídne apoštoly: Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte (Mk 6,31), dostávají tak do jisté míry nové poslání: nikoli pracovat stále na vinici Páně, ale odpočinout si a zotavit se, strávit s ním prázdniny. Mají Ježíše následovat nejen v jeho činnosti, ale i v odpočinku.</p> Sun, 13 Jul 2014 22:00:00 GMT Jan Hus byl provázen nepochopením http://www.pastorace.cz/Aktuality/Jan-Hus-byl-provazen-nepochopenim.html Jan Hus je dnes považován za součást křesťanství nerozdělené západní církve, konstatuje kardinál Dominik Duka v pravidelné sobotní glose na Radiožurnálu. Sat, 12 Jul 2014 22:00:00 GMT Neshody existovaly již v prvotní církvi http://www.pastorace.cz/Clanky/Neshody-existovaly-jiz-v-prvotni-cirkvi.html <p>Problémy nelze řešit tím, že se dělá jako by neexistovaly</p> Tue, 08 Jul 2014 22:00:00 GMT Papež se setkal s oběťmi sexuálních deliktů http://www.pastorace.cz/Aktuality/Papez-se-setkal-s-obetmi-sexualnich-deliktu.html Vím, že vaše zranění jsou zdrojem hluboké a často neutišitelné, emotivní a duchovní bolesti a také zoufalství. Tue, 08 Jul 2014 13:09:00 GMT Co křesťanští kazatelé zamlčují (Tomáš Špidlík) http://www.pastorace.cz/Clanky/Tomas-Spidlik-Co-zamlcuji-krestansti-kazatele.html <p>Věčnost není skokem do neznámé budoucnosti.</p> Thu, 03 Jul 2014 22:00:00 GMT Svatý Prokop (svátek 4.7.) http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Prokop-svaty.html (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053) Wed, 02 Jul 2014 22:00:00 GMT ´Každá pasivita je beze smyslu´ http://www.pastorace.cz/Clanky/Svatek-prace-par-myslenek.html <p>V knize &quot;Hovory s Hitlerem&quot; stojí, že &quot;každá pasivita je beze smyslu&quot;. A tak je ve tváři moderního člověka, který uctívá aktivnost jako modlu, charakteristickým rysem neustálé napětí a přepětí.</p> Sun, 29 Jun 2014 22:00:00 GMT Petr a Pavel (svátek 29.6.) http://www.pastorace.cz/Aktuality/Petr-a-Pavel-svatek.html Pohled na sv. Petra a Pavla může dodat důvěry každému z nás. Ani jeden z nich nebyl bezchybný... Ale pro oba se stalo Boží odpuštění mocí, která nejen smetla jejich hříchy, ale vybavila je i silou k životu a jejich poslání. Thu, 26 Jun 2014 22:00:00 GMT Odložme aroganci (papež František) http://www.pastorace.cz/Clanky/Odlozme-kazdou-formu-arogance.html <p>&quot;Odložme každou formu arogance a skloňme se před těmi, které Pán svěřil naší péči. Mezi nimi mají zvláštní místo naši kněží. Zvláště pro ně ať zůstanou naše srdce, naše ruce a naše dveře otevřené za všech okolností.&quot;&nbsp;Pronesl papež ke členům&nbsp;Italské biskupské konference.</p> Wed, 25 Jun 2014 22:00:00 GMT Většina lidí pochybuje o lásce http://www.pastorace.cz/Clanky/Kazdy-pochybuje-o-lasce.html <p><em>K Svátku Nejsvětějšího srdce Ježíšova</em><br /> Křesťan si ve svém srdci musí znovu připomínat, že je milovaným Božím dítětem. Každý z nás totiž vnitřně o lásce pochybuje a samozřejmě i o lásce Boží.&nbsp;</p> Sun, 22 Jun 2014 22:00:00 GMT Vzpomeňte si na oběti války, která se nesmí opakovat http://www.pastorace.cz/Aktuality/Vzpomente-si-na-obeti-valky-ktera-se-nesmi-opakovat.html Letos si připomínáme 100 let od vypuknutí první světové války, která způsobila bolest a utrpení ve většině rodin našeho národa. Kardinál Dominik Duka v pravidelné sobotní glose vzpomíná ty, kteří se stali obětí války. Sat, 21 Jun 2014 22:00:00 GMT Příspěvek do cyrilometodějského sborníku http://www.pastorace.cz/Aktuality/Prispevek-do-cyrilometodejskeho-sborniku.html Kardinál Dominik Duka přispěl krátkou úvahou do cyrilometodějského sborníku. Sat, 21 Jun 2014 22:00:00 GMT Každý z nás je pokoušen korupcí http://www.pastorace.cz/Clanky/Vsichni-jsme-pokouseni-korupci.html <p>Korupce je hřích, který je na dosah a jehož se dopouští ten, kdo má ekonomickou, politickou či církevní pravomoc nad druhými. Všichni jsme pokoušeni korupcí. Tento hřích je na dosah, protože každý&nbsp;kdo má nějakou pravomoc, cítí se mocný, cítí se skoro Bohem.</p> Thu, 19 Jun 2014 22:00:00 GMT První dny prázdnin na pěkném místě: festival Kefasfest! http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Kefasfest.html <p><a href="http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Kefasfest.html"><img alt="" src="http://www.vira.cz/admin/files/2014/Kefasfest_banner.jpg" style="width: 160px; height: 114px; margin: 5px;" /></a></p> Třetí ročník křesťanského festivalu Kefasfest se uskuteční o víkendu od 27. do 29. června 2014 v areálu kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích. Festival je kvalitní alternativou k současným kulturním trendům. Thu, 19 Jun 2014 13:51:00 GMT Přehled míst, kde se konají pietní modlitby ke stému výročí První světové války http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/modlitba-k-vyroci-prvni-svetove-valky.html <p><a href="http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/modlitba-k-vyroci-prvni-svetove-valky.html"><img alt="První světová válka - česká vlajka u pomníku padlým / foto: -IMA-" src="http://www.vira.cz/admin/files/2014/2014-05-101413-mtreff-ucapa.JPG" style="width: 160px; height: 100px; margin: 2px;" /></a></p> Na mnoha místech naší země si připomínáme smutné události <a href="http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Prvni-svetova-valka-Velka-valka-ktera-cosi-zasadniho-zmenila-v-dejinach.html">První světové války</a>. Proto se mnozí lidé rozhodli uspořádat u památníčků či v kostelích modlitby za padlé i za postižené tímto konfliktem. Připojit se k <a href="http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Modlitby-k-prilezitosti-100-let-od-vypuknuti-Prvni-svetove-valky.html">modlitbám</a> či vzpomínce může každý. Přinášíme vám zde tedy seznam většiny místních akcí pořádaných při této příležitosti. Mon, 16 Jun 2014 22:00:00 GMT Tajemství Trojice je nepochopitelné, a přece tak prosté! http://www.pastorace.cz/Clanky/Tajemstvi-Trojice-je-nepochopitelne-a-prece-tak-proste.html <p>Říká se, že tajemství Nejsvětější Trojice je nepochopitelné, a snad tomu tak doopravdy je!<br /> A přece je tak prosté, když ho žiješ! Když ho zakoušíš, není nic, co by bylo jasnější a pravdivější.</p> Tue, 10 Jun 2014 22:00:00 GMT Co vás zajímá z aktuálního výzkumu vesmíru? http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Co-vas-zajima-z-aktualniho-vyzkumu-vesmiru.html <p><img alt="" id="cms.image:23954-168392-168393" src="http://www.tvnoe.cz/res/data/214/023954_03_168392.jpg" style="border-width: 0px; border-style: solid; margin: 5px;" /></p> Kulatý stůl NA tv noe: Astronomie dnes - živě vysílaná debata s dr. Jiřím Grygarem a prof. Petrem Kulhánkem. Klást otázky je možno již nyní. Tue, 10 Jun 2014 18:00:00 GMT Nové číslo časopisu Rodinný život - Rodina na cestách http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Nove-cislo-casopisu-Rodinny-zivot-Rodina-na-cestach.html Prázdninové číslo časopisu Rodinný život je věnováno cestování. Cestování rozšiřuje naše obzory i srdce. Tue, 10 Jun 2014 10:23:00 GMT Církev nikdy nebude tak lákavá, jako Bůh sám... http://www.pastorace.cz/Clanky/Ukol-cirkve.html <p>Východiskem všech snah o živější církev, která by byla schopna lépe oslovit lidi, není pohled na církev samotnou se všemi jejími strukturami a úřady, akcemi a prohlášeními, strategiemi a metodami, nýbrž pohled na Boha, jak nám jej umožnil Ježíš.</p> Sun, 08 Jun 2014 22:00:00 GMT K nastolení míru je třeba odvahy mnohem více než k rozpoutání války (papež František) http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/K-nastoleni-miru-je-treba-odvahy-mnohem-vice-nez-k-rozpoutani-valky-papez-Frantisek.html <img alt="" src="http://www.vira.cz/admin/files/2014/10440854_705485219516048_5075553753766140460_n.png" style="line-height: 20px; text-align: justify; width: 160px; margin: 5px 10px;" /><br> Prezident Izraele, Šimon Peres, a prezident Palestiny, Mahmúd Abbas, se dnes (8.6.2014) sešli s papežem Františkem a konstantinopolským patriarchou Bartolomějem ve Vatikánských zahradách, kde se uskutečnilo pásmo modliteb. Setkání se odehrávalo ve velmi přátelské atmosféře, oproti původně plánovanému podání ruky se účastníci v závěru objali. (odkaz na vira.cz) Sun, 08 Jun 2014 21:30:00 GMT Noc kostelů http://www.vira.cz/nockostelu/ V pátek 10.6.2016 večer se na mnoha místech otevřou dveře a brány kostelů. Nabízíme vám základní informace o <a href="http://www.vira.cz/nockostelu/">Noci kostelů</a> a dva tématické letáky. Thu, 05 Jun 2014 22:00:00 GMT Invaze spojeneckých vojsk v Normandii (výročí 6. června 1944) http://www.pastorace.cz/Clanky/d-day-normandie.html Není zapotřebí jen lidí odvážných, chytrých a silných… Tue, 03 Jun 2014 23:00:00 GMT Není zapotřebí jen lidí odvážných, chytrých a silných… http://www.pastorace.cz/Clanky/d-day-normandie.html <div> <p><span style="font-size:10pt">Četl jsem knížku, která mě velice oslovila. Jmenuje se&nbsp;</span><span style="font-size:10pt">Invaze a&nbsp;pojednává o vylodění spojeneckých vojsk v&nbsp;Normandii v&nbsp;červnu 1944. </span>Pro úspěch celé akce bylo zapotřebí nejen lidí &bdquo;odvážných&ldquo;,&nbsp;&bdquo;chytrých&ldquo; a &bdquo;silných&ldquo;, ale i všech ostatních&hellip;</p> </div> Tue, 03 Jun 2014 22:00:00 GMT Duch svatý v křesťanovi působí pokoj, lásku a radost http://www.pastorace.cz/Clanky/Kdo-v-krestanovi-pusobi-pokoj-lasku-a-radost-Duch-svaty.html <p>To je křesťanské povolání:<br /> zůstávat v Boží lásce.&nbsp;<br /> <span style="font-size:10pt">Dýchat a žít z onoho kyslíku</span><span style="font-size:10pt">,<br /> žít z onoho vzduchu.<br /> Zůstávat v Boží lásce.&nbsp;</span></p> Sun, 01 Jun 2014 22:00:00 GMT Marii je zbytečné přimalovávat ornamenty nebo svatozáře http://www.pastorace.cz/Clanky/Marii-je-zbytecne-primalovavat-ornamenty-nebo-svatozare.html <p>Maria &nbsp;je originálem&nbsp;Je proto zbytečné,&nbsp;abychom jí přimalovávali kýčovité ornamenty nebo umělé svatozáře.</p> Thu, 29 May 2014 22:00:00 GMT Nenechme se zneklidnit posměváčky, kteří se snaží zesměšnit ´nebe´ http://www.pastorace.cz/Clanky/Nenechme-se-zneklidnit-posmevacky-kteri-se-snazi-zesmesnit-nebe.html <p>Když se lidé pravdivě zahledí&nbsp;do vlastního srdce, poznají, že silně touží po něčem, co v tomto světě nalézt nemohou. Tento svět je plný věcí, jež vám něco takového slibují, nicméně svůj příslib nikdy nenaplní. Touhy, které se v nás probudí, když se poprvé zamilujeme, když zatoužíme navštívit cizí zemi, to vše jsou touhy, které nemůže uspokojit žádný vztah, žádné cestování ani bádání. &nbsp;</p> Mon, 26 May 2014 14:21:00 GMT Tip pro mládež na prázdniny http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/letni-forum-mladeze-2014.html <p><a href="http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/letni-forum-mladeze-2014.html"><img alt="" src="HTTP://WWW.VIRA.CZ/admin/files/2014/emmanuel2014-165.jpg" style="width: 165px; height: 101px;" /></a></p> Přidej se k nám na letní fórum mládeže 15.-20.7.2014 Mon, 26 May 2014 08:42:00 GMT Svatost nemá pranic společného se strnulostí http://www.pastorace.cz/Clanky/Svatost-nema-pranic-spolecneho-se-strnulosti.html <p>Svatost není stavem, je procesem. Či lépe svatost je cestou. A to ani ne tak&nbsp; cestou &bdquo;někam&ldquo; (i když to v&nbsp;jistém smyslu také&hellip;.), jako mnohem spíše cestou &bdquo;s Někým&ldquo;. Cestou, která stejně jako všechny ostatní cesty rozhodně není prosta překážek nebo obtížných a často i sotva schůdných úseků.</p> Fri, 23 May 2014 12:59:00 GMT Kněz s černou páskou přes oko Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951) http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Kapaun-Emil.html <br> <a href="http://www.vira.cz/Texty/Clanky/emil-kapaun.html"><img alt="Emil Kapaun" src="/admin/files/2015/kapaun-vyrez.jpg" style="height:140px; margin:5px; width:160px" /></a> Wed, 21 May 2014 22:00:00 GMT Poklidné "dvojpapežství" http://www.pastorace.cz/Clanky/Poklidne-dvojpapezstvi.html <p>&bdquo;Mezi vámi je i budoucí papež, jemuž již nyní slibuji svou bezpodmínečnou úctu a poslušnost.&ldquo; Těmito slovy vyloučil Benedikt XVI. před volbou nového pontifika jakékoliv pochybnosti, které by se mohly vyskytnout v souvislosti s neobvyklou situací vzniklou tím, že kromě aktuálního papeže je naživu i jeho předchůdce.</p> Mon, 19 May 2014 22:00:00 GMT Slavnost Nejsvětější Trojice http://www.pastorace.cz/Aktuality/Slavnost-Nejsvetejsi-Trojice.html Svátek připomíná ústřední křesťanskou nauku o Bohu, který je Láska, a který existuje ve společenství tří osob: Bůh - Otec, Bůh - Syn (Ježíš Kristus) a Bůh - Duch svatý. Sun, 18 May 2014 22:00:00 GMT Kardinál Josef Beran jako pastoralista http://www.pastorace.cz/Clanky/Kardinal-Josef-Beran-jako-pastoralista.html <p>Ve svých skriptech z&nbsp;pastorální oblasti ani v&nbsp;monografiích nenačrtává Beran žádnou pastorační strategii, ani se nezabývá různými prostory, v&nbsp;nichž se pastorace děje. Ve svém biskupském působení ale Beran reaguje velmi živě na otázky doby, na které chce hledat adekvátní odpovědi.</p> Thu, 15 May 2014 22:00:00 GMT Letnice, Svatodušní svátky... http://www.pastorace.cz/Aktuality/Letnice-Svatodusni-svatky.html O <a href="http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Letnice-Svatodusni-svatky.html">Letnicích</a> křesťané slaví slavnost seslání <a href="http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Duch-svaty-letnice.html">Ducha svatého</a> - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes) v církvi. Wed, 14 May 2014 22:00:00 GMT Jsi-li na dně, chop se Božího Slova http://www.pastorace.cz/Clanky/Jsi-li-zarmoucen-vezmi-si-Bozi-Slovo.html <p>Život nás někdy zraní a my přicházíme smutní do svých &bdquo;Emauz&ldquo; a obracíme se zády k Božímu plánu.&nbsp;</p> Mon, 12 May 2014 22:00:00 GMT Svatý Pankrác (svátek 12.5.) http://www.pastorace.cz/Aktuality/Svaty-Pankrac-svatek-125.html Svatý Pankrác zemřel mučednickou smrtí pro Krista, když mu bylo pouhých čtrnáct let. Stalo se tak 12. května roku 304 Sat, 10 May 2014 22:00:00 GMT Žili jsme v přesvědčení, že katolíci Marii zbožšťují http://www.pastorace.cz/Clanky/Zili-jsme-v-presvedceni-ze-katolici-Marii-zbozstuji.html <p><img class="obrazek_clanek" src="http://www.radiovaticana.cz/images/Ekman.jpg" style="float:right; font-size:10pt; margin:3px 5px" /></p> <p>Před třiceti lety ve Švédsku založili prostestantské charismatické hnutí &quot;Církev Slovo života&quot; (Livets Ord). A měli úspěch. Jeho misie se šíří na Ukrajině, v Rusku, Arméniii, Ázerbajdžánu, Afgánistánu, v Izraeli a v Indii. Náhle však přišel zlom. Zakladatelský pár, Birgitta a Ulf Ekmanovi přestoupili do katolické církve.&nbsp;<em>Rozhovor s Birgittou a Ulfem Ekmanovými.</em></p> Wed, 07 May 2014 22:00:00 GMT Svatý Vojtěch ilustruje, jak zacházíme s lidmi, kteří mají nějakou vizi http://www.pastorace.cz/Aktuality/Svaty-Vojtech-ilustruje-jak-zachazime-s-lidmi-kteri-maji-nejakou-vizi.html Svatý Vojtěch je světcem i pro 21. století, říká v pravidelné sobotní glose na Radiožurnálu kardinál Dominik Duka. Tue, 06 May 2014 22:00:00 GMT TV NOE uvádí - Jacques Rupnik: EU je věcí vyššího morálního řádu http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/TV-NOE-uvadi-Jacques-Rupnik-EU-je-veci-vyssiho-moralniho-radu.html V pořadu V souvislostech vystoupí francouzský politolog a historik Jacques Rupnik, který se zamyslí nad Evropskou unií, jejím poslání i potřebě „myslet evropsky“. Tue, 06 May 2014 12:16:00 GMT Čtyři kaplani - ve víru války http://www.pastorace.cz/Clanky/Ctyri-kaplani-ve-viru-valky.html <p>Příběh amerických vojenských kaplanů ze&nbsp;druhé světové války...</p> Mon, 05 May 2014 22:00:00 GMT Svatý Jan Sarkander (svátek 6.5.) http://www.kna.cz/kalendarium/svaty-jan-sarkander-svatek-65.html Na osobu vězněného kněze Jana Sarkandera se zástupně vylila veškerá zášť, nakumulovaná letitými náboženskými nesváry a nespravedlnostmi, jejichž aktéři stáli na obou stranách. (odkaz na kna.cz) Sun, 04 May 2014 22:00:00 GMT Svatodušní novéna http://www.vojtechkodet.cz/temata/duch-svaty/svatodusni-novena.html Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Podklady k modlitbě na každý den (odkaz na vojtechkodet.cz) Fri, 02 May 2014 22:00:00 GMT Štěpán a Šavel byli spolužáci, kolegové a ideoví protivníci... http://www.pastorace.cz/Clanky/Stepan-a-Savel-byli-spoluzaci-kolegove-a-ideovi-protivnici.html <p><span style="font-size:10pt">Štěpán nepocházel z Palestiny. V Jeruzalémě ale s ohromným nadšením </span>studoval&nbsp;<span style="font-size:10pt">u starého pana profesora, který se jmenoval Gamaliel.&nbsp;</span><span style="font-size:10pt">U Gamaliela se ale také učil velmi renomovaný Šavel z Tarsu z kmene Benjamínova, který měl jméno prvního židovského krále Saula. Štěpán byl Šavlův spolužák, kolega a ideový sok.&nbsp;</span></p> Wed, 30 Apr 2014 22:00:00 GMT Pravidlo ´Modli se a pracuj´ je pomocí k zvládnutí všednosti http://www.pastorace.cz/Clanky/Modli-se-a-pracuj.html <p>Životní pravidlo &quot;modli se a pracuj&quot; je pomocí k duchovnímu zvládnutí všednosti a k rozpoznání, že právě ona je místem, kde ode mne Bůh nejvíce očekává a kde se rozhoduje, zda chci sebe a svůj&nbsp;život zachránit nebo mu jej odevzdat a zpět.</p> Tue, 29 Apr 2014 22:00:00 GMT STIPENDIA DO NĚMECKA http://www.pastorace.cz/Aktuality/STIPENDIA-DO-NEMECKA-1.html Zájemci mohou své pobyty absolvovat na některé z německých vysokých škol, na vědeckých ústavech, v archívech, v klinikách apod. Neexistuje žádné oborové omezení. Tue, 29 Apr 2014 12:41:00 GMT Jan Pavel II. http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Jan-Pavel-II-blahoreceni.html 27. 4. 2014 o <a href="http://www.pastorace.cz/Aktuality/Druha-nedele-velikonocni-svatek-Boziho-milosrdenstvi.html">neděli Božího milosrdenství</a> byl ve Vatikánu svatořečen papež Jan Pavel II. (* 18. května 1920 + 2. dubna 2005). Fri, 25 Apr 2014 22:00:00 GMT Narcismus teologů je nechutný a působí velké škody (Papež František) http://www.pastorace.cz/Clanky/Narcismus-teologu-je-nechutny-a-pusobi-velke-skody-Papez-Frantisek.html <p><span style="font-size:10pt">&bdquo;Teolog, který se nemodlí a neklaní Bohu, se nakonec utopí v nechutném narcismu,&ldquo; řekl papež František v promluvě k shromáždění studentů a profesorů teologie. (Zamyšlení k příležitosti tématu &quot;nevěřící&nbsp;Tomáš&quot; 2 neděle velikonoční).</span></p> Fri, 25 Apr 2014 14:24:00 GMT Zajímavý tip: konference na téma JAKÁ „KRÁSA SPASÍ SVĚT“ http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/konference-JAKA-KRASA-SPASI-SVET.html <p><a href="http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/konference-JAKA-KRASA-SPASI-SVET.html"><img alt="Jaká krása spasí svět - mezinárodní konference v Praze" src="http://www.vira.cz/admin/files/2014/krasa-ktf-cuni-2-160.jpg" style="width: 170px; height: 183px;" /></a></p> Ve dnech 13. - 14. 5. 2014 v Praze na Katolické teologické fakultě UK Fri, 25 Apr 2014 12:25:00 GMT Panna Maria není bohyně (Vojtěch Kodet) http://www.vojtechkodet.cz/rozhovory/panna-maria-neni-bohyne.html <p><a href="http://www.vojtechkodet.cz/rozhovory/panna-maria-neni-bohyne.html" target="blank" title="Panna Maria"><img alt="Panna Maria není bohyně (Vojtěch Kodet)" src="http://www.vojtechkodet.cz/obrazek.php?id=678-24-4-2014-nahled.jpeg" style="margin:5px 35px" title="Panna Maria není bohyně" /></a></p>Jak by měla či neměla vypadat zdravá mariánská úcta? (Odkaz na Vojtechkodet.cz) Thu, 24 Apr 2014 22:00:00 GMT Výraz ´pokoj vám´, v hebrejštině ´shalom´, shrnuje celé velikonoční poselství (Jan Pavel II.) http://www.pastorace.cz/Clanky/Vyraz-pokoj-vam-v-hebrejstine-shalom-shrnuje-cele-velikonocni-poselstvi.html <p>Výraz &quot;pokoj vám&quot;, v hebrejštině &quot;shalom&quot;, obsahuje a shrnuje jistým způsobem celé velikonoční poselství. Pokoj je dar, který nabízí lidem vzkříšený Pán a který je plodem nového života, zahájeného jeho zmrtvýchvstáním.</p> Wed, 23 Apr 2014 22:00:00 GMT Páter boxer - vězeň P. Jan Svatek http://www.pastorace.cz/Clanky/jan-svatek-knez-boxer.html <div><a href="http://www.pastorace.cz/Clanky/jan-svatek-knez-boxer.html" title="Jan Svatek Hroznata v roce 2007&nbsp;-&nbsp;Foto:&nbsp;Post Bellum"><img alt="Jan Svatek Hroznata v roce 2007&nbsp;-&nbsp;Foto:&nbsp;Post Bellum" src="http://media.rozhlas.cz/_obrazek/3095785--jan-svatek-hroznata-v-roce-2007--1-300x225p0.jpeg" style="float:right; height:188px; margin-left:10px; margin-right:10px; width:250px" title="Jan Svatek Hroznata v roce 2007&nbsp;-&nbsp;Foto:&nbsp;Post Bellum" /></a></div> <p>Kněz, kterého ostatní spoluvězni znali jako mírného pobožného člověka, k překvapení všech&nbsp;spráskal&nbsp;agresivního spoluvězně.</p> Mon, 21 Apr 2014 22:00:00 GMT Celosvětový den skautů - 24. duben http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/skaut.html Na svátek sv. Jiří se po celém světě připomíná Den skautů. Mon, 21 Apr 2014 22:00:00 GMT Setkání Křesťanské Aktivní Mládeže (SKAM) http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Setkani-Krestanske-Aktivni-Mladeze-SKAM.html <p><span style="font-size: 10pt;"><a href="http://www.iskam.cz/" target="_blank"><img alt="" src="http://www.vira.cz/admin/files/2014/banner_skam_01.png" style="width: 165px; height: 55px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" /></a></span></p> Praha 20.–21. 6. 2014. Přihlašovat se lze již nyní. Sun, 20 Apr 2014 22:00:00 GMT Jak má člověk stát o vzkříšení a život u Boha - kterého nezná? http://www.pastorace.cz/Clanky/Jak-ma-clovek-stat-o-zivot-u-Boha-se-kterym-se-nezna.html <p>V &nbsp;hovoru o křesťanské naději za hranicí smrti narážíme na skutečnost, že křesťanský náboženský jazyk je mnohým nesrozumitelný nebo je mu rozuměno jinak, protože posluchači se pohybují v jiných myšlenkových okruzích, než jsou křesťanské.</p> Sat, 19 Apr 2014 22:00:00 GMT Svatost a manželství http://www.pastorace.cz/Aktuality/Svatost-a-manzelstvi.html Nové číslo časopisu Rodinný život 2/2014 Sat, 19 Apr 2014 22:00:00 GMT Tomášova nevíra je nám užitečná (Benedikt XVI.) http://www.pastorace.cz/Clanky/Tomasova-nevira-je-nam-uzitecna-Benedikt-XVI.html <p><span style="font-size:10pt">Každého z nás může pokoušet Tomášova nedůvěřivost.&nbsp;</span></p> Thu, 17 Apr 2014 22:00:00 GMT Podivuhodné zpracování velikonočního tématu http://www.pastorace.cz/Clanky/Podivuhodne-zpracovani-velikonocniho-tematu.html Vážení přátelé, příznivci, kolegové a čtenáři webu, dostal jsem od jedné malé holčičky (Františky) dárek k Velikonocům. A byl jsem fascinován. Darovala mi nakreslenou scenérii ukřižování. Ale .. Thu, 17 Apr 2014 08:56:00 GMT 16.4. 1927 se narodil Joseph Ratzinger, emeritní papež Benedikt XVI. http://www.pastorace.cz/Aktuality/164-1927-se-narodil-Joseph-Ratzinger-papez-Benedikt-XVI.html Benedikt XVI. (vlastním jménem Joseph Ratzinger, * 16. dubna 1927) je 265. papež. Zvolen byl 19. dubna 2005. Původem Němec. Mon, 14 Apr 2014 22:00:00 GMT Unikátní a poutavý příběh z romských osad http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/vsechny-moje-deti-marian-kufa-dokument.html <p><a href="http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/vsechny-moje-deti-marian-kufa-dokument.html"><img alt="VŠETKY MOJE DETI / VŠECHNY MOJE DĚTI / Marián Kufa v unikátním dokumentárním filmu" src="http://www.vira.cz/admin/files/2014/kufa.jpg" style="width: 160px; height: 158px; margin: 5px;" /></a></p> Do českých kin se přichází unikátní časosběrný dokument VŠECHNY MOJE DĚTI z nejchudších východoslovenských romských osad. Režisér Ladislav Kaboš v něm autenticky a bez sentimentu hledá cestu k řešení "romského problému". Slovenské diváky film oslovil s nečekanou intenzitou. Mon, 14 Apr 2014 15:24:00 GMT Bohoslužba zahájí výstavu grafik Bohuslava Reynka http://www.pastorace.cz/Aktuality/Bohosluzba-zahaji-vystavu-grafik-Bohuslava-Reynka.html Ve středu 16. dubna 2014 zahájí ekumenická bohoslužba v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 17.00 hodin výstavu grafického díla Bohuslava Reynka. Výstava bude ve Valdštejnské jízdárně otevřena od 16. dubna do 31. července. Fri, 11 Apr 2014 22:00:00 GMT Netradiční přání novomanželům :-) http://www.pastorace.cz/Clanky/Netradicni-prani-novomanzelum.html <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=XYKwqj5QViQ" style="color: rgb(255, 48, 0); font-size: 12px; line-height: 14.399999618530273px; margin: 0px;" target="_blank"><img alt="" src="http://www.vira.cz/admin/files/2014/zpivajici-knez-svatba.jpg" style="float:right; height:104px; margin:6px; width:160px" title="Zpívající kněz na svatbě" /></a></p> <p>Irský kněz P. Ray Kelly farář z&nbsp;Oldcastle popřál na konci svatebního obřadu (5.4.2014) novomanželskému páru upravenou písní &nbsp;Leonarda Cohena Hallelujah. <span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:10pt">Amatérská píseň měla na webu Youtube veliký ohlas a dosáhla několik desítek milionů shlédnutí. Koncem dubna 2014&nbsp;</span><span style="font-size:10pt">ale musela být na popud &quot;</span><span style="font-size:10pt">Sony ATV Publishing&quot; z youtube stažena, neboť Sony ATV Publishing si nárokovala autorská práva... Koncem května již ale byla opět dostupná...</span></strong></span></p> Thu, 10 Apr 2014 08:21:00 GMT V srpnu se ve Vsetíně uskuteční 4. ročník festivalu UNITED http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/festivalu-UNITED-2014.html <p><a href="http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/festivalu-UNITED-2014.html"><img alt="UNITED" src="http://festivalunited.cz/wp-content/uploads/U14_web_logo.png" style="margin: 5px; height: 57px; width: 160px;" /></a></p> Festival UNITED je křesťanský multižánrový festival. Jeho program tvoří společné ranní a večerní duchovní setkání, koncerty, tématické workshopy, divadelní představení, promítání filmů a sportovní aktivity. K dispozici je poradenská služba a modlitební místnost ke ztišení. Wed, 09 Apr 2014 12:53:00 GMT Doporučujeme k přečtení: Sociální práce a teologie http://www.pastorace.cz/Aktuality/Doporucujeme-k-precteni-Socialni-prace-a-teologie.html Inspirace a podněty sociální práce pro teologii. Mon, 07 Apr 2014 22:00:00 GMT Jak jsem se vrátil obnoven z duchovní obnovy ve věznici, aneb Blues rýnovické věznice http://www.pastorace.cz/Clanky/duchovni-obnova-ve-vezeni-Blues-rynovicke-veznice.html <p><span style="font-size:10pt">Za svůj dosavadní život jsem překročil práh věznice dvakrát. Pokaždé to bylo dobrovolně a jen na skok a pokaždé mě přes něj převedla souhra různých náhod.&nbsp;</span><span style="font-size:10pt">K&nbsp;té druhé návštěvě došlo minulý rok v&nbsp;červenci v&nbsp;rámci duchovní obnovy ve věznici v&nbsp;Rýnovicích.</span></p> Mon, 07 Apr 2014 09:57:00 GMT Karikatury Boha / knížka do kapsy http://ikarmel.cz/kniha/Karikatury-Boha_101878.html Karikatur Boha by se dalo najít asi tolik, kolik je na zemi lidí, kteří si o něm utvářejí nějakou představu. (Kateřina Lachmanová) (Odkaz na ikarmel.cz) <p><a href="http://ikarmel.cz/kniha/Karikatury-Boha_101878.html" target="_blank"><img alt="" class="book-pict" src="http://ikarmel.cz/img/obalky/101878.jpg" style="font-family: 'Arial CE', 'Tahoma CE', Arial, 'Helvetica CE', Tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 249, 227); border: 1px solid rgb(153, 51, 0); margin: 5px 25px;" /></a></p> Wed, 02 Apr 2014 09:45:00 GMT Kristus nás už tolikrát ´nechal ve štychu´! http://www.pastorace.cz/Clanky/Kristus-nas-tolikrat-nechal-ve-slamastice.html <p>Nevěřili jsme snad tolikrát v Krista, ale on nás přesto &nbsp;&quot;nechal ve štychu&quot;?&nbsp;</p> Tue, 01 Apr 2014 22:00:00 GMT Jak prožít Velikonoce? http://www.pastorace.cz/Clanky/Jak-prozit-Velikonoce.html <p><span style="font-size:1em">Velikonocemi můžeme projít,&nbsp;aniž se </span>&nbsp;<span style="font-size:1em">setkáme&nbsp;</span><span style="font-size:10pt">s&nbsp;Kristem</span><span style="font-size:1em">...</span></p> Tue, 01 Apr 2014 13:31:00 GMT Katolická charismatická konference 2014 v Brně http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Katolicka-charismaticka-konference-2014-v-Brne.html <br> <a href="http://konference.cho.cz/" target="_blank"><img alt="" src="http://www.vira.cz/admin/files/bannery/kchk_14_banner_120x60.gif" style="width: 120px; height: 60px; margin: 5px 25px;" /></a><br> Ve dnech 9.-13. července Brno opět přivítá více než 7 000 návštěvníků již 25. ročníku Katolické charismatické konference, která se bude konat v prostorách výstaviště BVV. Tue, 01 Apr 2014 12:30:00 GMT Podivuhodné zpracování velikonočního tématu http://www.pastorace.cz/Clanky/Podivuhodne-zpracovani-velikonocniho-tematu.html <p>Vážení přátelé, příznivci, kolegové a čtenáři webu, d<span style="font-size:10pt">ostal jsem od jedné malé holčičky (Františky) dárek k&nbsp;Velikonocům. A byl jsem fascinován. Darovala mi nakreslenou scenérii ukřižování. Ale...&nbsp;</span></p> Mon, 31 Mar 2014 22:00:00 GMT Etymologicko teologická úvaha nad pojmy hřích a dluh http://www.pastorace.cz/Clanky/Etymologicko-teologicka-uvaha-nad-pojmy-hrich-a-dluh.html <p>Jedno z velkých témat filosofie je snaha vymezit, co nebo kým je člověk. Obtížnost otázky vedla k mnoha odpovědím a některé definice měli i politický dopad.</p> Fri, 28 Mar 2014 22:00:00 GMT Velká válka 1914 -1918 a západní civilizace http://www.pastorace.cz/Knihovna/Prvni-svetova-valka-Tomas-Petracek.html První světová válka byla v mnoha směrech zásadnější událostí než druhá světová válka, která byla spíše již jen dovršením války první. První světová válka představuje pro pochopení dějin západní civilizace a pro porozumění současné situaci Evropy klíčový problém a událost. Proto má cenu se zamýšlet nad příčinami, průběhem a důsledky první světové války. Thu, 27 Mar 2014 13:44:00 GMT Osvědčené velikonoční misálky pro děti http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Osvedcene-velikonocni-misalky-pro-deti.html Osvědčené Velikonoční misálky, které se léta používaly ve farnosti Praha – Stodůlky, vyšly konečně i tiskem. <p><a href="http://ikarmel.cz/kniha/Velikonocni-misalky_TRT016.html" target="_blank"><img alt="" src="http://ikarmel.cz/img/obalky/TRT016.jpg" style="border: 1px solid rgb(153, 51, 0); margin: 5px 25px;" /></a></p> Wed, 26 Mar 2014 09:24:00 GMT Neděle je pro křesťany shrnutím celých dějin spásy http://www.pastorace.cz/Clanky/Den-Kristuv.html <p>Neděle je křesťanům shrnutím obsahu veškeré bohoslužby, rekapitulací celých dějin spásy. Svěcení Dne Páně znamená zachovávání principů křesťanské víry. Pařížský augustinián XII. století zpívá v jedné skladbě: &quot;Buď pozdraven Dni, koruno všech našich dnů, Dni Kristova vítězství, Dni Slunce, jež osvítilo celý svět. Buď pozdraven dni Kristův.</p> Tue, 25 Mar 2014 22:00:00 GMT Co takhle letos prožít Velikonoce trochu jinak?! http://mladi.emmanuel.cz/akce/pripravujem/velikonoce-v-altottingu/ <br> <div><a href="http://mladi.emmanuel.cz/akce/pripravujem/velikonoce-v-altottingu/" target="_blank"><img alt="Velikonoce v Altöttingu" class="attachment-full aligncenter" src="http://mladi.emmanuel.cz/wp-content/uploads/2014/03/widget.png" style="margin: 5px auto; padding: 0px; font-family: 'Segoe UI', Calibri, 'Myriad Pro', Myriad, 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif; border: 0px; display: block; text-align: center; color: rgb(0, 113, 187); line-height: 19.5px; max-width: 280px; max-height: 280px; width: 160px; height: 160px;" /></a></div> Ahoj! Co takhle prožít letošní Velikonoce trochu jinak? Je ti 16 - 30 let? Pojeď s námi do Altöttingu a prožij je ve společenství mladých lidí z různých koutů Evropy. Čekají tam na Tebe různé impulzy, liturgie, hudba, workshopy, chvály, adorace, koncert, nová přátelství a mnoho dalšího! Tak neváhej a vezmi i své kamarády. Přihláška a více informací na: <a href="http://mladi.emmanuel.cz/akce/pripravujem/velikonoce-v-altottingu/" target="blank">http://mladi.emmanuel.cz/</a><br> Tue, 25 Mar 2014 12:28:00 GMT Velikonoce - pracovní listy pro děti http://deti.vira.cz/clanky/Velikonoce-nove-pracovni-listy.html Nové pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení... <p><a href="http://deti.vira.cz/clanky/Velikonoce-nove-pracovni-listy.html" target="_blank"><img alt="" src="http://deti.vira.cz/obrazek.php?id=161-6-11-2014-nahled.jpeg" style="height:94px; margin:5px 8px; width:150px" /></a></p> Mon, 24 Mar 2014 13:19:00 GMT Proč se Velikonoce nazývají Velikonoce? http://velikonoce.vira.cz/clanky/Proc-nazev-Velikonoce-Proc-ne-treba-Jaronoce-nebo-Vajickonoce.html <div><a href="http://velikonoce.vira.cz/clanky/Proc-nazev-Velikonoce-Proc-ne-treba-Jaronoce-nebo-Vajickonoce.html"><img alt="Svátek Velikonoc je úzce spojený s myšlenkou svobody" longdesc="Svátek Velikonoc je úzce spojený s myšlenkou svobody" src="http://velikonoce.vira.cz/obrazek.php?id=51-27-3-2015.jpeg" style="width: 160px; margin: 5px 20px;" title="Svátek Velikonoc je úzce spojený s myšlenkou svobody" /></a></div> Když se řekne Velikonoce, většině lidí se zřejmě vybaví pomlázka, vajíčka a volné pondělí. Proč se ale v názvu „Velikonoce“ skrývají slova veliký a noc? Co to má společného se svátky jara? Proč neříkáme třeba Vajíčkonoce? Nebo Jaronoce? Sun, 23 Mar 2014 22:00:00 GMT Bohu můžeme tykat. Úvaha ke svátku Zvěstování Páně (25.3.) http://www.pastorace.cz/Clanky/Bohu-muzeme-Bohu-slavnost-Zvestovani-Pane.html <p><span style="font-size:10pt">Bůh od nás není daleko, nezůstává neznámý, neskrývá se v hádance jako potenciální nebezpečí. Bůh je nám nablízku, je nám tak blízko, že se stává dítětem a my můžeme tomuto Bohu tykat.&nbsp;</span>(Benedikt XVI.)</p> Thu, 20 Mar 2014 11:36:00 GMT Na Ukrajině skonává Sovětský svaz http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=19806 Modlitba je v celé této situaci klíčová. Je to způsob, jak „zažehnat“ zkorumpovanou vládu a stopy sovětské mentality. Říká P. David Nazar SJ, provinciál ukrajinských jezuitů. (odkaz na Radiovaticana.cz) Thu, 20 Mar 2014 08:39:00 GMT Pokušení církve (Vojtěch Kodet) http://www.vojtechkodet.cz/temata/cirkev-a-svet/pokuseni-cirkve.html Církev je vystavena stejným pokušením, jako byl vystaven Ježíš na poušti. Když hlouběji pochopíme Ježíšův boj, snadněji si uvědomíme, co je pokušením také pro církev dnes. (Odkaz na Vojtechkodet.cz) Tue, 18 Mar 2014 10:28:00 GMT Velikonoční letáčky a přání http://btm.cz/index.php?menu=tema_oblasti&klic=Velikonoce Brněnská tisková misie nabízí i letos široký výběr zajímavých a kvalitních letáků s velikonočním tématem. Pro objednávání k Velikonocům je vhodné je objednávat v předstihu, aby je pošta doručila včas. (Odkaz na BTM) Mon, 17 Mar 2014 14:31:00 GMT Náboženská statečnost Josefa a Abraháma http://www.pastorace.cz/Clanky/Nabozenska-statecnost-Josefa-a-Abrahama.html <p>Abrahámův čin neobětování Izáka byl velkým krokem v poznání pravého Boha. Je to čin ve stejné linii náboženské statečnosti, s jakou se setkáváme u Josefa, který se rozhodl neuposlechnout mojžíšský zákon, nenechal kamenováním odstranit hřích své cizoložné snoubenky, jak Zákon přikazoval, a místo toho, aby ji vydal, chtěl ji nejen v tajnosti propustit, ale dokonce dal před jasnou literou Zákona přednost snovému zážitku.</p> Mon, 17 Mar 2014 11:00:00 GMT Svatý Josef (svátek 19.3.) http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Josef-svaty.html Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se o něm mluví, ale bohužel v kategoriích kýče... Sun, 16 Mar 2014 22:00:00 GMT Sv. Patrik http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Svaty-Patrik.html svátek 17. března Sat, 15 Mar 2014 22:00:00 GMT Spravedlivý muž - svatý Josef (Benedikt XVI.) http://www.pastorace.cz/Clanky/Spravedlivy-muz.html <p>Označení svatého Josefa výrazem &bdquo;spravedlivý&ldquo; (cadik)&nbsp;podává&nbsp; jeho celkový obraz a zároveň ho řadí mezi velké postavy Starého zákona - počínaje Abrahámem, spravedlivým.&nbsp;</p> Thu, 13 Mar 2014 22:00:00 GMT Skvělá knížka do kapsy - o zpovědi http://www.pastorace.cz/Aktuality/zpoved-skvela-knizka-do-kapsy.html <p><a href="http://ikarmel.cz/kniha/Jak-potesit-zpovednika_101821.html" target="blank" title="Jak potěšit zpovědníka"><img alt="Jak potěšit zpovědníka " class="book-pict" src="http://ikarmel.cz/img/obalky/101821.jpg" style="background-color:rgb(255, 249, 227); border:1px solid rgb(153, 51, 0); margin:5px 20px; text-align:justify" /><br /> Jak potěšit zpovědníka</a> <br> (odkaz na ikarmel.cz)</p> Thu, 13 Mar 2014 11:08:00 GMT Doporučujeme k přečtení: Teologie a sociální práce. Dvacet let dialogu http://www.pastorace.cz/Aktuality/Doporucujeme-k-precteni-Teologie-a-socialni-prace-Dvacet-let-dialogu.html Vztah teologie a sociální práce s přihlédnutím k pedagogice a etické problematice... Wed, 12 Mar 2014 11:23:00 GMT Velká postní předsevzetí jsou vcelku k ničemu http://www.pastorace.cz/Clanky/Velke-postni-projekty-jsou-vcelku-k-nicemu.html <p>Každá cesta, i ta nejdelší,<br /> se dá ujít malými kroky,<br /> které konáme vytrvale.</p> Mon, 10 Mar 2014 22:00:00 GMT Řehoř Veliký (+ 12. 3. 604) http://www.pastorace.cz/Jmenny-rejstrik/Rehor-Veliky.html 12. března roku 604 zemřel výrazný papež, který provedl církev a společnost chaotickým dějinným přelomem mezi starověkem a středověkem. Sun, 09 Mar 2014 22:00:00 GMT Modlitba je jako dítě volající s pláčem po mléku (podle Jana Zlatoústého) http://www.pastorace.cz/Clanky/Modlitba-je-jako-dite-volajici-s-placem-po-mleku.html <p><span style="font-size:10pt">Modlitba je světlem duše, je prostřednicí mezi Bohem a lidmi. Duše se jí pozvedá až vzhůru do nebes, s nevýslovnou láskou objímá Pána a jako dítě volající s pláčem po matce touží po nebeském mléku. Vyslovuje svá nejvlastnější přání a dostává dary, které přesahují vše viditelné a přirozené.&nbsp;</span></p> Fri, 07 Mar 2014 08:50:00 GMT Setkání vysokoškoláků na Velehradě http://www.pastorace.cz/Aktuality/Setkani-vysokoskolaku-na-Velehrade.html Studenstký Velehrad / 7. - 11. května 2014 / Téma: "LIMITY - Poznej. Přijmi. Překonej." Wed, 05 Mar 2014 22:00:00 GMT Doporučujeme k přečtení: Olga Nešporová, O smrti a pohřbívání. http://www.pastorace.cz/Aktuality/Doporucujeme-k-precteni-Olga-Nesporova-O-smrti-a-pohrbivani.html <p><a href="http://www.ikarmel.cz/kniha/O-smrti-a-pohrbivani_CDK0541.html" target="blank"><img alt="" class="book-pict" src="http://www.ikarmel.cz/img/obalky/CDK0541.jpg" style="background-color:rgb(255, 249, 227); border:1px solid rgb(153, 51, 0); margin:5px 20px; text-align:justify" /><br /> O smrti a pohřbívání</a></p> Wed, 05 Mar 2014 11:14:00 GMT Postní doba - pracovní listy pro děti http://deti.vira.cz/clanky/Blizi-se-Popelecni-streda-pracovni-list-pro-celou-postni-dobu.html 5.3. začíná období půstu - přípravy na Velikonoce (odkaz na deti.vira.cz) Tue, 04 Mar 2014 15:22:00 GMT Pane, dej, abychom nezpychli proto, žes nám dal své požehnání… http://www.pastorace.cz/Clanky/Pane-dej-abychom-nezpychli-proto-zes-nam-dal-sve-pozehnani.html <p>Pane, učiň nás lidmi důvěry, protože když do tebe vkládáme svou naději, osvobozuje nás to od tísně vycházející z obav, že všechno závisí jen a jen na nás a že to prostě nedokážeme.</p> Tue, 25 Feb 2014 22:00:00 GMT Oto Mádr (1917 - 2011)- jeden z nejdéle vězněných kněží u nás... http://www.pastorace.cz/Clanky/V-nedeli-27-unora-2011-zemrel-Oto-Madr-jeden-z-nejdele-veznenych-knezi-u-nas.html <p>Výběr z knižního rozhovoru s Otou Mádrem a základní životopisné informace o jeho životě.<br /> &nbsp;</p> Sat, 22 Feb 2014 22:00:00 GMT 25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar http://www.pastorace.cz/Clanky/Josef-Toufar.html Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží. Fri, 21 Feb 2014 22:00:00 GMT Doporučujeme k přečtení: Jiřina Šiklová, Vyhoštěná smrt. http://www.pastorace.cz/Aktuality/Doporucujeme-k-precteni-Jirina-Siklova-Vyhostena-smrt.html <p><a href="http://ikarmel.cz/kniha/Vyhostena-smrt_KCH0201.html" target="blank"><img alt="" class="book-pict" src="http://ikarmel.cz/img/obalky/KCH0201.jpg" style="background-color:rgb(255, 249, 227); border:1px solid rgb(153, 51, 0); margin:5px 20px; text-align:justify" /><br /> Vyhoštěná smrt</a></p> Thu, 20 Feb 2014 22:00:00 GMT Vyšlo nové číslo Studia theologica 15/4 http://www.pastorace.cz/Aktuality/Vyslo-nove-cislo-Studia-theologica-15-4.html Teologický časopis několika teologických fakult Thu, 20 Feb 2014 13:55:00 GMT Breviář pro APPLE http://www.knez.cz/ptacek/view.php?cisloclanku=2014020001 Dne 18. února 2014 byla v APPLE AppStoru publikována off-line verze Liturgie hodin - Breviáře. (odkaz na knez.cz) Thu, 20 Feb 2014 09:00:00 GMT Reforma liturgické reformy? (František Kunetka) http://www.pastorace.cz/Clanky/Reforma-liturgicke-reformy-Frantisek-Kunetka.html <p>Tradice nepředstavuje nějaký strnulý monolitní monument, ale mnohovrstevný proud, kdy vedle základního &bdquo;proudění&ldquo; mohou určité dílčí tradice vznikat i&nbsp;zanikat. O tradici je třeba pečovat, což znamená, že je třeba ji stále promýšlet a&nbsp;tvůrčím způsobem interpretovat.</p> Wed, 19 Feb 2014 22:00:00 GMT Lužičtí Srbové bojují za záchranu jejich kulturního dědictví http://www.luzice.cz/home/zpravy/zpravy.dot?id=19677 Lužičtí Srbové nesouhlasí s těžbou kaolinu v okolí Róžantu v Lužici (Sasko), protože tak bude silně narušeno, ne-li zničeno významné poutní místo a negativně ovlivněn život lidí a přírody v okolí (odkaz na web Společnosti přátel Lužice) Wed, 19 Feb 2014 12:53:00 GMT TÝDEN TISKOVÉ MISIE V PRAZE (2. - 9. 3. 2014) http://www.pastorace.cz/Aktuality/TYDEN-TISKOVE-MISIE-V-PRAZE-2-9-3-2014.html Nabídka workshopů a setkání s Brněnskou tiskovou misií... Tue, 18 Feb 2014 11:56:00 GMT Vrtkavý apoštol Petr http://www.pastorace.cz/Clanky/Simon-Petr-Ukrizovan-hlavou-dolu.html <p>Petrovo jméno Skála se zdá&nbsp;nepřiměřené, ba přehnané. Petr je vrtkavý, jednou nadšený a pak zase bázlivý. Evangelia vyprávějí o jeho chybách bez přikrašlování, a přesto je povolán stát se hlavou apoštolů a toto pověření není nikdy vzato zpět. Bůh píše často i na křivých řádcích. Nakonec se tento rybář z Galileje stane opravdu &bdquo;Skálou&ldquo;, základem, na němž se zdvihá stavba univerzální církve.</p> Mon, 17 Feb 2014 22:00:00 GMT Nad encyklikou Lumen fidei http://ikarmel.cz/kniha/Ve-svetle-viry_101843.html <p><a href="http://ikarmel.cz/kniha/Ve-svetle-viry_101843.html"><img alt="" class="book-pict" src="http://ikarmel.cz/img/obalky/101843.jpg" style="background-color:rgb(255, 249, 227); border:1px solid rgb(153, 51, 0); margin:5px 20px; text-align:justify" /><br /> Ve světle víry</a> (odkaz na ikarmel.cz)</p> Mon, 17 Feb 2014 11:35:00 GMT Křížové cesty http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Krizove-cesty.html <i>Propojit vše těžké v našem životě s Kristem...</i> Soubor různých Křížových cest. Sat, 15 Feb 2014 22:00:00 GMT Význam slova ´svatý´ prodělal řadu změn... http://www.pastorace.cz/Clanky/Vyznam-slova-svaty-prodelal-behem-dob-radu-zmen.html <p>Život člověka probíhá v nejrozmanitějších vzájemných vztazích. Nikdo není odkázán jen sám na sebe, každý závisí na jiných, je ovlivňován a sám ovlivňuje jiné... Patří to k podstatě života.&nbsp;Mělo by toto ale přestat pro&nbsp;spravedlivé&nbsp;zesnulé, kteří&nbsp;žijí v Bohu?&nbsp;</p> Wed, 12 Feb 2014 22:00:00 GMT Papež František: Jednou větou http://www.paulinky.cz/obchod/detail/Jednou-vetou <p><a href="http://www.paulinky.cz/obchod/detail/Jednou-vetou" target="_blank"><img alt="" src="/admin/files/2014/Jednou-vetou_20140108140537_1.jpg" style="height:235px; margin-bottom:5px; margin-top:5px; width:160px" /></a><br /> Knižní vydání srozumitelných a kratičkých postřehů papeže Františka, které publikoval na sociální síti Twitter. Knížka je malého formátu "do kapsy" - tedy i do kabelky :-)<br /> (knižní tip; odkaz na paulinky.cz)</p> Tue, 11 Feb 2014 13:54:00 GMT Televize Noe: Přímé přenosy z Ad limina http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Televize-Noe-Prime-prenosy-z-Ad-limina.html Návštěva Ad limina apostolorum (k apoštolským prahům) v Římě s českými a moravskými biskupy na televizi Noe. Každý večer v tomto týdnu (od úterý do soboty, 11.-15.2.) přinese televize Noe přímý přenos z návštěvy českých a moravských biskupů v Římě. Mon, 10 Feb 2014 14:16:00 GMT Zříkám se služby římského biskupa (11.2.2013 odstoupil Benedikt XVI.) http://www.pastorace.cz/Clanky/Zrikam-se-sluzby-rimskeho-biskupa.html <p>&bdquo;S plným vědomím závažnosti tohoto úkonu a zcela svobodně prohlašuji, že se zříkám služby římského biskupa, nástupce svatého Petra, která mi byla kardinály svěřena 19. dubna 2005, takže od 28. února 2013 od&nbsp; 8 hodin večer bude římský stolec, stolec svatého Petra, uprázdněn.&ldquo;</p> Sun, 09 Feb 2014 22:00:00 GMT Ten, kdo vede druhé, ať se více než ostatní věnuje kontemplaci http://www.pastorace.cz/Clanky/Ten-kdo-vede-druhe-at-se-vice-nez-ostatni-venuje-kontemplaci.html <p>Ten, kdo vede duše, ať je všem nablízku svým slitováním a ať se více než ostatní věnuje kontemplaci, aby si uměl přisvojit v síle milosrdenství slabost druhých a aby byl schopen vyjít sám ze sebe a skrze vznešené výšiny kontemplace toužit po tom, co je neviditelné. Když pak toužebně upírá svůj zrak k výšinám, ať nepohrdá ubohostí svých bližních, a když se k nim sklání, ať neopomíjí upínat svůj zrak k nebi.</p> Thu, 06 Feb 2014 22:00:00 GMT Nevyslyšená modlitba... http://www.pastorace.cz/Clanky/Nevyslysena-modlitba.html <p>Ježíš říká: &quot;Shodnou-li se dva nebo tři na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou, oč prosí&quot;. Ale&nbsp;každý z nás má&nbsp;tisíc důkazů, že to nefunguje...</p> Sun, 02 Feb 2014 22:00:00 GMT Papež František: Radost evangelia - vyšlo tiskem i v češtině http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Papez-Frantisek-Radost-evangelia-vyslo-tiskem-i-v-cestine.html <p><a href="http://www.paulinky.cz/obchod/detail/Evangelii-gaudium-Radost-evangelia-1" target="_blank"><img alt="" src="http://www.paulinky.cz/_d/Evangelii-gaudium_20140107181425_1.jpg" style="height:246px; margin:5px; width:160px" /></a></p> Sun, 02 Feb 2014 13:00:00 GMT Když se člověk rozhoduje pro Boha, dostává abnormální sílu http://www.pastorace.cz/Clanky/Kdyz-se-clovek-rozhoduje-pro-Boha-tak-dostava-abnormalni-silu.html <p><img src="http://www.vira.cz/img/db/kapitoly/955.jpeg" style="float:right; margin:5px 10px" /><em>Když Pán Bůh chce po člověku nějaký úkol,<br /> když ho chce mít&nbsp;na nějakém určitém místě,<br /> tak mu k tomu dá&nbsp;schopnosti a milosti.</em><br /> <br /> <span style="font-size:10pt">Rozhovor&nbsp;</span><span style="font-size:10pt">se sestrou&nbsp;</span><span style="color:rgb(12, 12, 12); font-size:12px">alžbětinkou Bohumilou&nbsp;</span><br /> <span style="font-size:10pt">o cestě do kláštera,&nbsp;</span><span style="font-size:10pt">duchovním mateřství&nbsp;</span><br /> <span style="font-size:10pt">i o vztazích s muži.</span></p> Wed, 29 Jan 2014 22:00:00 GMT Přijďte na Hradišťan a podpořte dobrou věc http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Prijte-na-Hradistan-a-podporte-dobrou-vec.html <p><a href="http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Prijte-na-Hradistan-a-podporte-dobrou-vec.html"><img alt="Hradišťan - benefice pro Petrovice" src="http://www.vira.cz/admin/files/2014/hradistan-petrovice-529.jpg" style="width: 160px; margin: 5px 5px;" /></a></p> Ve čtvrtek 6. února 2014 v Clarion Congress Hotelu Prague (Freyova 33, Praha 9) od 19.30 hodin proběhne benefiční koncert Hradišťanu Jiřího Pavlici. Výtěžek koncertu podpoří výstavbu nového farního centra na sídlišti v Praze-Petrovicích. Tue, 28 Jan 2014 19:12:00 GMT Vytrvalost je jednou z účinných modlitebních pák. Bůh bere čas vážně. http://www.pastorace.cz/Clanky/Buh-bere-cas-vazne.html <p>Vytrvalost je jednou z účinných modlitebních pák. To není o potřebě dlouho&nbsp;Boha přemlouvat, ale o významné roli času v realizaci velikých věcí. Aby se děly, je potřeba otevřít dveře dokořán a držet je otevřené. Bůh Bere čas vážně.&nbsp;</p> Sat, 25 Jan 2014 22:00:00 GMT Den památky obětí holocaustu 27.1. http://www.vira.cz/Rejstrik-vecny/Holocaust-soa-genocida.html Holokaust - holocaust - šoa - genocida - znamená systematické pronásledování vyvražďování Židů za Druhé světové války. Termín holokaust byl později rozšířen i pro vyvražďování jiných etnických, náboženskyých a politických skupin - např. genocida ve Rwandě 1994. (odkaz na vira.cz) Sat, 25 Jan 2014 22:00:00 GMT Roman Joch: Jak dopadne střet ministrů v nové vládě? Sledujte na TV NOE http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Roman-Joch-Jak-dopadne-stret-ministru-v-nove-vlade-Sledujte-na-TV-NOE.html Televize Noe v sobotu 25. 1. v 19:40 a v neděli 26. 1. ve 12:20 a 22:10 (pořad je též dostupný na webu). Fri, 24 Jan 2014 12:23:00 GMT Jako církev se orientujeme jen na věřící http://www.pastorace.cz/Clanky/Jako-cirkev-jsme-porad-zvykli-se-orientovat-jen-na-verici.html <p>Jako církev jsme pořád zvyklí se orientovat hlavně na věřící a zapomínáme, že jsme posláni i k nevěřícím - to jsou ty ztracené ovce z podobenství o pastýři, který opustí své stádo a jde hledat zatoulanou ovečku. Naše skutečnost je spíš opačná: ze sta ovcí máme v ovčinci jen jednu ovečku, kterou opečováváme, a těch devadesát devět se někam zatoulalo.</p> Wed, 22 Jan 2014 22:00:00 GMT ´Proti totalitě lze bojovat i jinak než mečem´ (21.1.2014 zemřel Karel Fořt) http://www.pastorace.cz/Clanky/Proti-totalite-lze-bojovat-i-jinak-nez-mecem-Karel-Fort.html <p>V únoru 1948 jsme měli zrovna exercicie -&nbsp;přípravu na jáhenství. A tenkrát přišel biskup Hlouch a řekl, že jsme se stali komunistickou zemí a že asi tušíme, co to všechno může znamenat. A tak nám dal na vybranou - kdybychom si své rozhodnutí pro kněžství chtěli ještě rozmyslet...</p> Wed, 22 Jan 2014 05:20:00 GMT