Navigace: Tematické texty H HříchZávěrečné poznámky, myšlenky, literatura, odkazy Další myšlenky

Další myšlenky

* Pokus o rozdělení:
- těžký (smrtelný) - vylučující zcela ze společenství s Bohem
- lehký (zraňující)

* Jak posoudit závažnost:
- subjektivně - svědomí
- objektivně
- Písmo
- Církev - učitelský úřad, pastýři - vedeni Bohem
- Dohady teologů
- rozumový úsudek

* Tzv. "hlavní hříchy" - "7 hlavních hříchů", kořeny dalších hříchů: Pýcha, závist, nespravedlivý hněv, lakomství, smilstvo, nestřídmost, lenost

* Pokušení: je to svádění ke hříchu. Pramenem: já; okolní svět; ďábel


* Opustit Ježíšovu - Boží, představu o tom, co je dobré a správné a přidržet se představy své - to může udělat každý... (viz Jer 2,13)

* Hříchy mohou ukazovat na obdarování člověka


Čtení z dnešního dne: Pátek 23.2.

Ez 18,21-28; Mt 5,20-26

Komentář k Mt 5,20-26: Často nás jde k oltáři tak málo… Není to právě tím, že se nedovedeme s druhými smířit, a tak raději zůsteneme doma?

Zdroj: Nedělní liturgie

Proti jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(23. 2. 2018) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost – a sice...

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2018) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

(21. 2. 2018) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a...

Katecheze o rodinách pro rodiny

Katecheze o rodinách pro rodiny
(20. 2. 2018) Papež František nabízí šest katechezí s mottem: "Mluvme o rodině! Buďme rodinou!"

Přijímací řízení KTF - do konce února

Přijímací řízení KTF - do konce února
(20. 2. 2018) Přemýšlíte, kam se vydat po střední škole? Rádi byste rozšířili obzory možností studia svých dětí? Anebo Vaši potomci...

Když děti nepřicházejí

Když děti nepřicházejí
(20. 2. 2018) Nové číslo časopisu Rodinný život nese téma opředené mnoha otazníky, jež se ovšem dotýká stále většího počtu...