Půst je od slova pustit.  - archív citátů

Navigace: Tematické texty P Příběhy ke katecheziO lásce Král a sedlák- cokoli jste učinili...

Král a sedlák- cokoli jste učinili...


Kdo obstojí při posledním soudu?
Kdo s láskou pomáhá těm, kdo pomoc potřebují. Ježíš říká: „Cokoliv jste učinili jednomu z mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“

______________________


Tato příhoda se odehrála kdysi dávno ve španělském království:

Jednoho dne se král Richard vypravil na lov. Zastihla ho bouřka a on se při ní ocitl uprostřed lesa docela sám. Když nastal večer, vydal se na zpáteční cestu ke královskému paláci, ale zabloudil. Celou noc musel strávit venku. Soužil ho hlad a zima a marně hledal cestu v nekonečném lese.

Úplně promočený a vyčerpaný zahlédl konečně časně ráno osamělý selský dvůr. Zaklepal na dveře, pak ještě jednou, ale nikdo neotevíral. Zoufalý král se pokusil dveře otevřít. Nebyly zavřené, a tak vešel.

Tu vyskočil od kuchyňského stolu sedlák a rozkřikl se na něj: „Ty drzý lumpe, ty tu chceš něco ukrást, co?! Koukej se klidit, nebo na tebe pošlu psy!“

Král žebrá a prosí, ale sedlák je tím zuřivější. Nakonec uhodil krále do tváře a přirazil mu dveře před nosem. Král se však díky pomoci jiných lidí, které potkal, dostal zase domů.

Za tři dny si nechal sedláka zavolat do královského paláce. Sedlák si pomyslil: „Proč musím ke králi? Přece jsem nic neudělal! Vždyť ho ani neznám.“

Ve velkém sále musel docela sám předstoupit před shromážděná knížata říše. Král byl v slavnostním odění, v ruce žezlo, na hlavě korunu.

Dlouho se díval na třesoucího se sedláka a mlčel. Pak řekl: „Poznáváš mě?“

Sedlák byl tím vším a těmi slovy tak ohromený, že brzy nato zemřel.

Tato slova uslyšíme na posledním soudu i my: „Poznáváš mě? Byl jsem hladový, byl jsem nemocný, byl jsem cizincem.“

Doufejme, že nikomu z nás nebude muset Kristus Král říci: „Jdi ode mne do věčného ohně! Cokoliv jsi neučinil jednomu z těchto nepatrných, ani mně jsi neučinil" (Mt 25, 41.45) 


 

Se svolením zpracováno podle knihy:
Příběhy psané životem, Pierre Lefevre,
kterou vydalo nakladatelství Portál.
Redakčně upraveno

 

Související texty k tématu:

 

"Příběhy pomáhají s katechezí"
Příběhy ke katechezi“ vznikly z potřeby rychle a účinně najít vhodný příběh k určitému tématu, který chceme sdělit druhým. Povídky jsou sesbírány v rámci Arcidiecézního katechetického střediska v Praze. Ve spolupráci s webovým portálem Pastorace.cz mohou sloužit širokému spektru uživatelů. Všechny povídky jsou zveřejněny s laskavým svolením vydavatelů. Rozdělení: dle témat / seznam jednotlivých příběhů.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 19.2.

Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46

Komentář k Mt 25,31-46: Každý je během studia zvědavý, jaké si „vytáhne“ před zkouškou otázky. Ježíš nám je dopředu oznamuje. Využiji toho, abych obstál?

Zdroj: Nedělní liturgie

Křížové cesty

(16. 2. 2018) Propojit vše těžké v našem životě s Kristem... Soubor různých Křížových cest.

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2018) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil...

Popeleční středou začíná Postní doba

(11. 2. 2018) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným... Postní doba, půst,...

Exercicie online pro postní dobu

Exercicie online pro postní dobu
(10. 2. 2018) Exercicie připravili karmelitáni z duchovního centra d’Avon v Paříži a jsou překládány do několika jazyků. Letos...

Panna Maria Lurdská a Světový den nemocných (11.2.)

(9. 2. 2018) 11.2. se slaví svátek Panny Marie lurdské a Světový den nemocných.

Svatá Josefina Bakita (svátek 8.2.)

(7. 2. 2018) Svatá Josefina Bakita (*1869 Súdán +1947 Itálie) byla v osmi letech unesena od své rodiny. „Volala jsem maminku a...