Navigace: Tematické texty V Vzkříšení, život věčnýDelší texty Vzkříšení (Marie Cekotová)

Vzkříšení (Marie Cekotová)

Až zhasne plamen
jediným dechnutím větru,
až uvadne poslední květina
a vychladne sluneční žár,
až zhroutí se paláce pochybné moci,
po věky tvořené rukama tisíců,
až země se v základech otřese
a padnou ohromné masívy hor,
až poslední bárky ke břehu doplují
a z času zbude jenom cár,
pak vzejde Nové ráno.

A ve světle jasnějším
než byly kdy paprsky pozemského slunce
spatříme Novou zemi s vítězným Králem,
který svou smrtí přemohl smrt navždy.


Čtení z dnešního dne: Sobota 24.2.

Dt 26,16-19; Mt 5,43-48

Komentář k Mt 5,43-48: Snaha o dokonalost, překračování hranic. To je nabídka přiblížení se k Bohu. Vždyť mám být jeho obrazem!

Zdroj: Nedělní liturgie

25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar

(24. 2. 2018) Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.

P. Pavel Kučera - uprchlík a uprchlický farář

(24. 2. 2018) Tzv. uprchlický farář P . Pavel Kučera utekl v roce 1964 z komunistického Československa. Jeho posláním se pak na dlouhá...

Proti jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(23. 2. 2018) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost – a sice...

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2018) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

(21. 2. 2018) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a...

Katecheze o rodinách pro rodiny

Katecheze o rodinách pro rodiny
(20. 2. 2018) Papež František nabízí šest katechezí s mottem: "Mluvme o rodině! Buďme rodinou!"