Každý ať Krista následuje podle své životní situace a tomu odpovídající formou. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
32. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Sestry a bratři, pojďme naproti ženichovi Kristu a přednesme mu svoje prosby: [1]

 

1.      Naplň svou církev olejem radosti, ať svítí všem lidem na cestě k tobě. [2]

 

2.      Dej křesťanům, aby svými životy psali tvé evangelium.

 

3.      Daruj národům politiky a státníky, které si žádá tato složitá doba.

 

4.      Pomáhej ženichům a nevěstám, aby se sobě navzájem odevzdali upřímně a navždy.

 

5.      Dej se nalézt těmi, kdo hledají moudrost v knihách, v televizi a na internetu. [3]

 

6.      Dopřej klidný spánek těm, kdo nemohou usnout bolestmi a starostmi. [4]

 

7.      Opatruj ty, kdo nechtějí ztratit jedinou vteřinu, aby neztratili celou věčnost.

 

8.      Dej i nám, tebe prosícím, prozíravost a bdělost, abychom, až přijdeš, nezůstali za dveřmi. [5]

 

9.      Přizvi naše zesnulé ke své svatební hostině v nebi. [6]

 

Slyš nás a vyslyš, Pane, v tomto čase příhodném. [7]

Vždyť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

________________________

[1] Viz Mt 25,1-13.

[2] Viz tamtéž.

[3] Srov. Mdr 6,12-16; 1 Kor 1,19-24.

[4] Srov. Ž 63,7n.

[5] Srov. Mt 25,6-13.

[6] Srov. tamtéž, 10; 1 Sol 4,13-18.

[7] Srov. Ž 88,3 (vstupní antifona); 2 Kor 6,2.

Autor: Krbec Jan

Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Pátek 18.10. svátek sv. Lukáše

2 Tim 4,9-17b; Lk 10,1-9

Komentář k 2 Tim 4,9-17b: Pouze Lukáš, „milý lékař“ je v těžké chvíli s Pavlem. Kéž je mi vzorem ve své stálosti! Jeho evangeliu vděčíme za popis událostí z Ježíšova dětství a přiblížení Ježíšovy matky Marie.

Zdroj: Nedělní liturgie

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2019) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný
(10. 10. 2019) Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat…

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7. 10. 2019) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Panna Maria Růžencová

(6. 10. 2019) Dne 7. 10. se slaví památka Panny Marie Růžencové.

Svatá Faustina (Faustyna) Kowalská / 5. říjen

(4. 10. 2019) Faustina Kowalská je zvěstovatelkou Božího milosrdenství. Její poselství dalo vzniknout duchovnímu hnutí úcty k Božímu…