Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
32. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Sestry a bratři, pojďme naproti ženichovi Kristu a přednesme mu svoje prosby: [1]

 

1.      Naplň svou církev olejem radosti, ať svítí všem lidem na cestě k tobě. [2]

 

2.      Dej křesťanům, aby svými životy psali tvé evangelium.

 

3.      Daruj národům politiky a státníky, které si žádá tato složitá doba.

 

4.      Pomáhej ženichům a nevěstám, aby se sobě navzájem odevzdali upřímně a navždy.

 

5.      Dej se nalézt těmi, kdo hledají moudrost v knihách, v televizi a na internetu. [3]

 

6.      Dopřej klidný spánek těm, kdo nemohou usnout bolestmi a starostmi. [4]

 

7.      Opatruj ty, kdo nechtějí ztratit jedinou vteřinu, aby neztratili celou věčnost.

 

8.      Dej i nám, tebe prosícím, prozíravost a bdělost, abychom, až přijdeš, nezůstali za dveřmi. [5]

 

9.      Přizvi naše zesnulé ke své svatební hostině v nebi. [6]

 

Slyš nás a vyslyš, Pane, v tomto čase příhodném. [7]

Vždyť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

________________________

[1] Viz Mt 25,1-13.

[2] Viz tamtéž.

[3] Srov. Mdr 6,12-16; 1 Kor 1,19-24.

[4] Srov. Ž 63,7n.

[5] Srov. Mt 25,6-13.

[6] Srov. tamtéž, 10; 1 Sol 4,13-18.

[7] Srov. Ž 88,3 (vstupní antifona); 2 Kor 6,2.

Autor: Krbec Jan

Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Středa 27.5.

SK 20,28-38; JAN 17,11B-19

Komentář k Jan 17,11b-19: Být ve světě – a přitom nebýt ze světa. Musím unést toto pnutí… Chci přitom naplňovat Ježíšovu úpěnlivou prosbu za jednotu?

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2020) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

21.5. bl. Franz Jägerstätter

(19. 5. 2020) Franz Jägerstätter byl rakouský farmář, který který nesouhlasil s nadvládou nacistů…

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.)

(19. 5. 2020) * 1751, Tasovice u Znojma + 1820, Vídeň, Rakousko

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(18. 5. 2020) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Nanebevstoupení Páně

(18. 5. 2020) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz