www.vira.cz www.vira.cz http://www.vira.cz/ cs www.vira.cz https://www.pastorace.cz/defaultHeaderImage?idLang=1 http://www.vira.cz/ 362 108 Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů https://www.pastorace.cz/aktuality/texty-na-nastenky-vyslo-dalsi-vydani-predtistenych-textu <p>Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období&nbsp;advent 2019 &ndash; Ježíše Krista Krále 2020. Texty si lze nechat zasílat vytištěné poštou, anebo si je zde stáhnout z internetu.</p> Fri, 22. Nov 2019 17:13:00 GMT Knižní tip: Myšlenky svatého Šarbela - Hanna Skandar https://www.pastorace.cz/aktuality/knizni-tip-myslenky-svateho-sarbela-hanna-skandar <p>Knížečka obsahuje stručný životopis otce Šarbela a úryvky z jeho promluv. Z textů je patrná duchovní hloubka tohoto světce, jeho pokora a nevýslovná láska k&nbsp;Bohu a k&nbsp;lidem.&nbsp;</p> Fri, 22. Nov 2019 17:03:00 GMT Litanie ke Kristu Králi https://www.pastorace.cz/aktuality/litanie-ke-kristu-krali <p>Kriste, Králi králů,<br /> Kriste, Králi nad životem i smrtí...<br /> (odkaz na vojtechkodet.cz)</p> Thu, 21. Nov 2019 23:00:00 GMT Slavnost Ježíše Krista Krále https://www.pastorace.cz/aktuality/slavnost-jezise-krista-krale <p>Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém mezidobí - poslední neděli před adventem).</p> Thu, 21. Nov 2019 23:00:00 GMT Lidská díla se rozpadnou https://www.pastorace.cz/clanky/lidska-dila-se-rozpadnou <p>Boží království se podobá staveništi rozestavěného chrámu. Odevzdejte se Pánu. Tak se dostanete na své pravé místo a nestane se, že byste se sami umístili tam, kde vás to láká.&nbsp;Podílejte se na věčné stavbě!</p> Thu, 21. Nov 2019 11:16:00 GMT C. S. Lewis https://www.pastorace.cz/aktuality/c-s-lewis ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963) Wed, 20. Nov 2019 23:00:00 GMT Červená středa #RedWednesday - Společně za víru a svobodu - 27. 11. 2019 https://www.pastorace.cz/aktuality/cervena-streda-redwednesday-spolecne-za-viru-a-svobodu-27-11-2019 <p>Připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro svou víru chtějí Česká biskupská konference s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR. Připojují se&nbsp;k iniciativě křesťanské organizace Aid to the Church in Need. Akce se v tentýž den koná v několika zemích světa.</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 18. Nov 2019 09:05:00 GMT Orientace ve lžích patří k cestě za Kristem https://www.pastorace.cz/clanky/orientace-ve-lzich-patri-k-ceste-za-kristem <p>Vnášejme do naší rozdělené a strachem sužované společnosti naději a radost, jejichž zdrojem je skutečnost, že živý&nbsp; zmrtvýchvstalý&nbsp; Pán&nbsp; je&nbsp; vítězem&nbsp; i&nbsp; nad&nbsp; všemi&nbsp; lidskými&nbsp; úzkostmi&nbsp; a&nbsp; bezradností.</p> Sat, 16. Nov 2019 15:52:00 GMT Den Bible https://www.pastorace.cz/aktuality/den-bible <p><i>&quot;Četba Božího slova pozvedá naši duši, aby nás nepřemohlo zoufalství, a na druhé straně v nás vyvolává bázeň, aby námi nezmítala vichřice pýchy....&quot; (Sv. Augustin). </i><br /> V neděli týden před slavností Ježíše Krista Krále probíhá každý rok tzv. Den Bible.</p> Fri, 15. Nov 2019 23:00:00 GMT Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989 https://www.pastorace.cz/aktuality/vystrizliveni-z-ruzovych-snu-listopadu-1989 <p>Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen úžasný listopadový obrat. Současná situace našeho národa mne ale však skličuje (František Lukeš). (odkaz na kna.cz)</p> Thu, 14. Nov 2019 09:33:00 GMT Jakého občana by chtěli všichni diktátoři? https://www.pastorace.cz/clanky/jakeho-obcana-by-chteli-vsichni-diktatori <p>Tam, kde bylo třeba přitakávat,<br /> vzorný občan pan Nikdo přitakával.<br /> Tam, kde bylo třeba odporovat,<br /> odporoval.<br /> Nikdy nepřestával tleskat první.<br /> Nikdy nečetl zakázané knihy.</p> Thu, 14. Nov 2019 08:48:00 GMT Světový den chudých https://www.pastorace.cz/aktuality/svetovy-den-chudych <p>Světový den chudých se připomíná vždy 33. neděli v&nbsp;mezidobí, tedy neděli před slavností Ježíše Krista Krále.</p> Wed, 13. Nov 2019 23:00:00 GMT Knižní tip: Naděje na neděli - Jan Sokol https://www.pastorace.cz/aktuality/knizni-tip-nadeje-na-nedeli-jan-sokol <p>Sokolovy texty jako obvykle zaujmou srozumitelným podáním závažných a nejednou též problematických témat. V tomto případě však ke čtenářskému zážitku přispívá i původní žánr kázání, k jehož samotné podstatě patří umění zaujmout a vyslovit na omezeném prostoru přesvědčivě to podstatné.</p> Wed, 13. Nov 2019 16:45:00 GMT Sv. Anežka Česká (svátek 13.11.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-anezka-ceska-svatek-1311 Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. ... Mon, 11. Nov 2019 23:00:00 GMT Autentická vzpomínka na svatořečení Anežky České v r. 1989 v Římě https://www.pastorace.cz/clanky/autenticka-vzpominka-na-svatoreceni-anezky-ceske-v-r-1989 <p>Z&nbsp;bolševického Československa začínaly přijíždět do Říma zvláštní vlaky...</p> Mon, 11. Nov 2019 11:00:00 GMT Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svaty-martin-z-tours-svatek-1111 Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se římský voják Martin před branami města Amiens rozdělil se žebrákem o svůj plášť. Poté měl vidění, v němž se mu Kristus zjevil oděný do toho kusu pláště, kterým podaroval chudáka v Amiens. Fri, 08. Nov 2019 23:00:00 GMT Sv. Alžběta od Nejsvětější Trojice (9.11.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-alzbeta-od-nejsvetejsi-trojice-911 Alžběta z Dijonu: horkokrevná, temperamentní a neznámá světice. Karmelitka, která pomýšlela na sebevraždu... Thu, 07. Nov 2019 23:00:00 GMT Svátek posvěcení Lateránské baziliky v Římě 9.11. https://www.pastorace.cz/aktuality/svatek-posveceni-lateranske-baziliky-v-rime-911 Bazilika sv. Jana z Lateranu je nazývána „matkou všech chrámů města Říma a celého světa“. Wed, 06. Nov 2019 23:00:00 GMT Co řekl o smrti před svou smrtí oblíbený P. Josef Mixa https://www.pastorace.cz/aktuality/co-rekl-o-smrti-pred-svou-smrti-oblibeny-p-josef-mixa-jako-miliardar-bych-na-smrtelne-posteli-zjistil-ze-je-to-vsechno-na-prd <p>Odkaz na kna.cz / Zajímavé myšlenky o smrti od P. Josefa&nbsp;Mixy, který zemřel 27. 10.&nbsp;2019&nbsp;</p> Wed, 06. Nov 2019 09:01:00 GMT Svatá Anežka (13. 11.) - pracovní listy pro děti https://www.pastorace.cz/aktuality/svata-anezka-13-11-pracovni-listy-pro-deti Svatá Anežka se narodila ve 13. století jako královská dcera, její otec byl král Přemysl Otakar I. Anežka ale netoužila stát se královnou, vybrala si cestu chudoby podle vzoru svatého Františka a svaté Kláry. Tue, 05. Nov 2019 23:00:00 GMT Doporučujeme k přečtení: EVANGELIZACE A VÍRA - Aleš Opatrný https://www.pastorace.cz/aktuality/doporucujeme-k-precteni-evangelizace-a-vira-ales-opatrny <p>Kniha Aleše Opatrného se nezabývá evangelizačními postupy a doporučeními, jak konkrétně evangelizaci v těch nebo oněch podmínkách vést. Snaží se podněcovat k přemýšlení zejména o trojici úzce souvisejících zásadních pojmů &ndash; evangelizace, víra a charakteristiky současné společnosti. K tomu patří také úvahy o dnešní cestě církve a o laicích jako důležitých činitelích v oblasti evangelizace. Evangelizace je zde chápána jako přiblížení evangelia člověku, které mění jeho život. Víra jako dialogická skutečnost, odehrávající se mezi hovořícím Bohem a vnímajícím člověkem, který Boží zvěst přijímá jako odpověď na své existenciální otázky. Důraz je přitom kladen na vnímání příhodného času (kairos), kdy je člověk s Božím přispěním schopen evangelium přijímat. Charakteristiky současné společnosti jsou viděny jako důležitý podklad pro chápání našich současníků.</p> Tue, 05. Nov 2019 09:53:00 GMT Projevy opovržení a odmítání vůči lidem, kteří jednají zle https://www.pastorace.cz/clanky/projevy-opovrzeni-a-odmitani <p>Projevy opovržení a odmítání vůči lidem, kteří jednají zle, nevedou k ničemu jinému než k&nbsp;jejich izolaci a zatvrzelosti ve zlu, kterého se dopouštějí.</p> Mon, 04. Nov 2019 09:53:00 GMT 1.11.1950 ve válce v Koreji... https://www.pastorace.cz/aktuality/1111950-ve-valce-v-koreji Psal se rok 1950, byl první listopad. Americký vojenský kaplan v Unsanu v Severní Koreji otec Emil Kapaun odsloužil čtyři mše pro vojáky třetího praporu osmého jízdního pluku a šel do svého stanu spát dříve než jindy. Wed, 30. Oct 2019 23:00:00 GMT Výběr z letáčků BTM do kostelů i jinam https://www.pastorace.cz/aktuality/vyber-z-letacku-btm-do-kostelu-i-jinam <p>Aktuální nabídka tentokrát misijních&nbsp;letáčků z&nbsp;<a href="http://www.btm.cz" target="_blank">Brněnské tiskové misie</a>.</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 30. Oct 2019 14:57:00 GMT Zesnulý kněz Josef Mixa: "Já a knězem?! Kravina!" https://www.pastorace.cz/aktuality/zemrely-knez-josef-mixa-ja-a-knezem-kravina <p>Klečel jsem vedle ní a&nbsp;najednou jsem uslyšel jakoby vnitřní hlas: &bdquo;Budeš knězem.&ldquo; Říkal jsem si:&nbsp; &quot;To je kravina &ndash; jsem inženýr, jsem zamilovaný, chci mít rodinu, a co teď s&nbsp;nějakými hlasy? Připadalo mi, že jsem se asi zbláznil.</p> Wed, 30. Oct 2019 09:51:00 GMT Biskup, který zmrzačil svou diecézi https://www.pastorace.cz/aktuality/biskup-ktery-zmrzacil-svou-diecezi Svatý Wolfgang (svátek 31.10.) svou diecézi zmenšil tak, aby českým křesťanům dal českou diecézi s jejich vlastním biskupem a se sídlem v Praze. Jeho okolí protestovalo. Mon, 28. Oct 2019 23:00:00 GMT Nebe, peklo, očistec… https://www.pastorace.cz/clanky/nebe-peklo-ocistec <p>Jako křesťané věříme, že i&nbsp;zfušovaný život má šanci být proměněn. Ve smrti se setkáváme s&nbsp;Bohem&nbsp;&ndash; i&nbsp;se vším, co jsme tady napáchali nedobrého&nbsp;&ndash; a&nbsp;můžeme se odevzdat jeho lásce. Ale: čím víc jsme se minuli se svým životem, tím bolestivější bude naše setkání s&nbsp;Bohem.</p> Mon, 28. Oct 2019 15:58:00 GMT 28. říjen 1918 Osvobození od rakouské nadvlády https://www.pastorace.cz/aktuality/28-rijen-1918-osvobozeni-od-rakouske-nadvlady <p>Tomáš Garrigue Masaryk byl prezident&nbsp;osvoboditel. Osvobodil nás. Ovšem na pouhých 20 let.</p> Sat, 26. Oct 2019 09:34:00 GMT Památka zesnulých, vzpomínka na všechny zemřelé, ´dušičky´ https://www.pastorace.cz/aktuality/pamatka-zesnulych-vzpominka-na-vsechny-zemrele-dusicky <p>&quot;Je nutné mluvit o smrti ... ne proto, abychom měli strach, ale abychom od něho byli osvobozeni.&quot; (Raniero Cantalamessa).</p> Fri, 25. Oct 2019 22:00:00 GMT Boxer ve Vatikánu - skutečný příběh https://www.pastorace.cz/aktuality/boxer-ve-vatikanu-skutecny-pribeh monsignora O Flaherty (* 28. února 1898 + <b> 30. října</b> 1963), který za války zachránil tisíce lidí. Příběh má všechny znaky dobře vymyšleného thrilleru, jen s tím rozdílem, že není vymyšlený. Wed, 23. Oct 2019 23:00:00 GMT Tip na knížky pro děti i dospělé, kterým někdo umřel https://www.pastorace.cz/aktuality/tip-na-knizky-z-nakladatelstvi-cesta-domu-pro-deti-i-dospele-kterym-nekdo-umrel <p><em>Cesta domů</em> provozuje Domácí hospic&nbsp;a poskytuje poradenské služby v oblasti péče o&nbsp;nevyléčitelně nemocné a umírající. Pomáhá pozůstalým v době zármutku. Zároveň se snaží o zvýšení povědomí v oblasti paliativní péče formou vzdělávání odborníků a osvětových kampaní.</p> Tue, 22. Oct 2019 09:34:00 GMT Nevšední biskup v neklidné době - sv. Antonín Maria Klaret - 24.10. https://www.pastorace.cz/aktuality/nevsedni-biskup-v-neklidne-dobe-sv-antonin-maria-klaret-2410 Antonín Maria Klaret se narodil roku 1807 do velmi neklidného Španělska. Za svou aktivitu musel do vyhnanství. Jako na biskupa na něj byl několikrát spáchán atentát. Využíval všechna média tehdejší doby. Zemřel 24.10.1870 ve vyhnanství ve Francii. Mon, 21. Oct 2019 22:00:00 GMT Zásady pastorační pomoci pro manželství řešící krizi https://www.pastorace.cz/clanky/zasady-pastoracni-pomoci-pro-manzelstvi-resici-krizi <p>Ten, kdo chce manželům v obtížích pomoci, musí poctivě vážit, kde jsou hranice jeho kompetencí.&nbsp;Protože pastorační pomoc nevylučuje i pomoc odbornou...</p> Mon, 21. Oct 2019 10:37:00 GMT Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD https://www.pastorace.cz/aktuality/doporucujeme-ke-zhlednuti-animovany-film-o-papezi-janu-pavlu-ii-na-dvd <p>Při příležitosti svátku sv. Jana Pavla II. (22.10.) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola</p> Sun, 20. Oct 2019 22:00:00 GMT Blahoslavený Karel Habsburský (21.10.) https://www.pastorace.cz/aktuality/blahoslaveny-karel-habsbursky-2110 Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... (odkaz na web kna.cz) Sat, 19. Oct 2019 22:00:00 GMT Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy" https://www.pastorace.cz/aktuality/proc-misie-videoserial-vira-do-kapsy <p>V říjnu 2019 zve papež František všechny pokřtěné křesťany ke slavení Mimořádného misijního měsíce. Více o našem misijním poslání řekne provinciální delegát pro salesiánské mise Štefan Kormančík SDB, misijní dobrovolnice Veronika Rendeková a Elena Caunerová FMA z misijní organizace VIDES.</p> Fri, 18. Oct 2019 12:14:00 GMT Oblíbené rekolekce s J. Augystynem https://www.pastorace.cz/aktuality/eucharistie-zdroj-lasky-odvahy-a-radosti-zivota-rekolekce-s-j-augystynem-v-praze <p>8.&ndash;9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie &ndash; zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační středisko v Praze. Přihlašujte se nejpozději do 31. října 2019&nbsp;</p> Thu, 17. Oct 2019 11:54:00 GMT Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984) https://www.pastorace.cz/aktuality/jerzy-popieuszko-19101984 <p>V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli lidé ze širokého okolí. Jeho činnost byla představitelům komunistickému režimu natolik nepříjemná, že mladého kněze nechali před v roce 1984&nbsp;zavraždit.&nbsp;</p> Wed, 16. Oct 2019 22:01:00 GMT Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem https://www.pastorace.cz/aktuality/jan-pavel-ii-vyroci-zvoleni-papezem 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II. patřil k nejvýznamnějším postavám, které ovlivnily 20. století. <br> Mon, 14. Oct 2019 22:00:00 GMT Bůh mě nestvořil bezdůvodně. Jsem součást velikého díla https://www.pastorace.cz/clanky/buh-me-nestvoril-bezduvodne-jsem-soucasti-velikeho-dila <p>Bůh mě stvořil a svěřil mi úkol, který neobdržel nikdo jiný. Nechám-li se jím vést, mohu i - nevědomě - činit dobro, konat jeho dílo, být andělem pokoje a hlasatelem pravdy na svém místě.</p> Mon, 14. Oct 2019 11:48:00 GMT Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý... https://www.pastorace.cz/aktuality/terezie-z-avily-svaty-ktery-je-smutny-je-smutny-svaty <p>Opravdová svatost s sebou nese radost.</p> Sun, 13. Oct 2019 22:00:00 GMT Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný https://www.pastorace.cz/aktuality/doporucujeme-k-precteni-o-nesnazich-v-manzelstvi-ales-opatrny <p>Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby&nbsp;a problémy nemusí znamenat katastrofu. &bdquo;Je třeba hledat cestu dál &ndash; a ne cestu k ukončení vztahu a společného života,&ldquo; říká s nadějí autor.</p> Thu, 10. Oct 2019 12:18:00 GMT Víra není domýšlivá a sebejistá https://www.pastorace.cz/clanky/vira-neni-domysliva-a-sebejista <p>Víra přirovnatelná k&nbsp;hořčičnému zrnu je vírou, která není domýšlivá a sebejistá, není velká, jak někdy věřící předstírají. Je to víra, která ve své pokoře vnímá, že velice potřebuje Boha. A&nbsp;ve svojí nepatrnosti se Mu v důvěře odevzdává.&nbsp;</p> Mon, 07. Oct 2019 14:15:00 GMT Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-vintir-spolecny-svetec-cechu-a-nemcu-svatek-910 dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl pochován v břevnovském klášteře v Praze. Sun, 06. Oct 2019 22:00:00 GMT Panna Maria Růžencová https://www.pastorace.cz/aktuality/panna-maria-ruzencova Dne 7. 10. se slaví památka Panny Marie Růžencové. Sat, 05. Oct 2019 22:00:00 GMT Svatá Faustina (Faustyna) Kowalská / 5. říjen https://www.pastorace.cz/aktuality/svata-faustina-faustyna-kowalska-5-rijen Faustina Kowalská je zvěstovatelkou Božího milosrdenství. Její poselství dalo vzniknout duchovnímu hnutí úcty k Božímu milosrdenství zrovna uprostřed nejméně milosrdných událostí v dějinách – mezi dvěma světovými válkami. Thu, 03. Oct 2019 22:00:00 GMT Misie byla vepsána do DNA každého křesťana https://www.pastorace.cz/clanky/misie-byla-vepsana-do-dna-kazdeho-krestana <p>Konání mimořádného misijního měsíce v říjnu tohoto roku, je příhodným okamžikem k zapojení všech pokřtěných, aby se s větší odpovědností a tvořivostí zhostili výzev, kladených dnešní misijní činností. Misie se má stát vzorcem církevního života a pastorace.</p> Thu, 03. Oct 2019 12:01:00 GMT 4. října: svátek svatého Františka z Assisi https://www.pastorace.cz/aktuality/4-rijna-svatek-svateho-frantiska-z-assisi Celý Františkův život byl jedním velkolepým zpěvem lásky. Láska vedla Františka k mystickému sjednocení s Ukřižovaným, láska ho přiváděla k úžasu nad slávou Vzkříšeného. Plody této lásky ve Františkových následovnících nás vedou k tomu, abychom vzdávali díky Bohu za Františkův život. (ze <a href="http://www.ikarmel.cz/kniha/Slovnik-krestanskych-mystiku_101309.html" target="blank">Slovníku křesťanských mystiků</a>) Wed, 02. Oct 2019 22:00:00 GMT Knižní tip: Církev na kolenou - Jeremy Jennings https://www.pastorace.cz/aktuality/knizni-tip-cirkev-na-kolenou-jeremy-jennings-https-wwwikarmelcz-produkt-cirkev-na-kolenou <p>V čem je přínosná společná modlitba? Podle jakých pravidel organizovat menší i větší modlitební setkání? A jak se zapojit, abychom z modlitby neměli stres, ale radost?</p> Wed, 02. Oct 2019 14:59:00 GMT KURZ „MANAGEMENT FARNOSTI” pro kněží i laiky - 11. října na Svaté Hoře u Příbrami https://www.pastorace.cz/aktuality/kurz-management-farnosti-pro-knezi-i-laiky-11-rijna-na-svate-hore-u-pribrami <p>P. Stanislav Přibyl CSsR, generální sekretář České biskupské konference, představí&nbsp;na celodenním kurzu&nbsp;jak se orientovat v džungli právních norem, ekonomických předpisů, jak požádat o grant a přitom neztratit ani hlavu ani víru.</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 01. Oct 2019 09:55:00 GMT Svatý František - pracovní listy pro děti (4.10.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svaty-frantisek-pracovni-listy-pro-deti-410 <p><a href="http://deti.vira.cz/clanky/Svaty-Frantisek-nove-pracovni-listy-1.html" target="_blank"><img alt="Svatý František - nové pracovní listy" class="border0 mb obrR" src="http://deti.vira.cz/obrazek.php?id=114-6-11-2014.jpeg" style="height:162px; width:150px" title="Svatý František - nové pracovní listy" /></a></p> Mon, 30. Sep 2019 22:00:00 GMT Každý máme svého osobního průvodce - anděla (2.10.) https://www.pastorace.cz/aktuality/kazdy-mame-sveho-osobniho-pruvodce-andela-210 Hle, pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl a přivedl tě na místo, jež jsem ti určil. Uctívej ho a naslouchej jeho hlasu a nebouři se proti němu. V něm přebývá mé Jméno. (srv. Bible, Exodus 23,20-23) Mon, 30. Sep 2019 22:00:00 GMT Mají senioři místo ve společnosti? https://www.pastorace.cz/clanky/maji-seniori-misto-ve-spolecnosti <p>Věnuje civilizace pozornost starým lidem? Je tu pro ně místo?&nbsp;</p> Mon, 30. Sep 2019 10:06:00 GMT Slavnost sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic 5.-6.10. 2019 https://www.pastorace.cz/aktuality/slavnost-sv-vintire-v-dobre-vode-u-hartmanic-5-610-2019 <p>Ve farnosti Dobrá Voda u Hartmanic se o víkendu 5.-6.10. 2019 bude konat pouť sv. Vintíře. Dobrá Voda je místem, kde světec, poustevník a diplomat blahoslavený Vintíř roku 1045 zemřel. Slavnost bude zahájena v sobotu 5. října v 18 hodin zpěvem nešpor (večerních chval) v kostele v Dobré Vodě. Poutní mše svatá se bude konat v neděli 6. října ve 13.00 h. Hlavní celebrantem a kazatelem bude opat Thomas Maria Freihart OSB z Weltenburgu, nejstaršího benediktinského kláštera v&nbsp;Bavorsku. Spolu s&nbsp;místním duchovním správcem, P. Janem Kulhánkem a dalšími českými a německými kněžími bude sloužit dvoujazyčnou liturgii.</p> <p>Oběd a možnost společného posezení po bohoslužbě nabídne i letos Dům sv. Vintíře.</p> Mon, 30. Sep 2019 07:27:00 GMT 1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše https://www.pastorace.cz/aktuality/1-rijna-sv-terezie-od-ditete-jezise Dívka z bohaté rodiny, která vstoupila do přísného kláštera. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie stala bestsellerem. Její teologický, misionářský a duchovní vliv je obrovský. (odkaz na kna.cz) Sun, 29. Sep 2019 22:00:00 GMT Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody https://www.pastorace.cz/aktuality/mnichovsky-arcibiskup-lituje-mnichovske-dohody <p>Na Národní svatováclavské pouti 28. září 2013 ve Staré Boleslavi promluvil i mnichovský kardinál Reinhard Marx. Text přinášíme v plném znění (opatřený redakčními mezititulky)</p> Sat, 28. Sep 2019 12:44:00 GMT Svátek tří archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (29. září) https://www.pastorace.cz/aktuality/svatek-tri-archandelu-michaela-gabriela-a-rafaela-29-zari Svátek tří archandělů připomíná anděly jako prostředníky mezi vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami a lidskými životy na straně druhé. Fri, 27. Sep 2019 22:00:00 GMT Karel IV. stanovil, že svatý Václav je věčný panovník, https://www.pastorace.cz/clanky/karel-iv-stanovil-ze-svaty-vaclav-je-vecny-panovnik <p>&nbsp;... zatímco aktuální vládce je jen jeho zástupcem.&nbsp;Ze života svatého Václava a informace o jeho soše na Karlově mostě.</p> Fri, 27. Sep 2019 14:04:00 GMT Nezapomeňme na tradici svatováclavskou... https://www.pastorace.cz/aktuality/nezapomenme-na-tradici-svatovaclavskou Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí...<br /> <a href="http://www.vira.cz/admin/files/2011/2004-04-081042-missa-chrismatis-592.jpg"><img src="http://www.vira.cz/admin/files/2011/2004-04-081042-missa-chrismatis-592.jpg" width="160"></a> Wed, 25. Sep 2019 22:00:00 GMT Stigmata. Proč? https://www.pastorace.cz/clanky/stigmata-proc <p>Jeden mladý americký lékař prý řekl otci Piovi: &bdquo;Já nevěřím ve vaše stigmata. Dostal jste je, protože jste velmi usilovně myslel na rány Ukřižovaného.&ldquo; A milý bratr mu odpověděl s&nbsp;dobráckým úsměvem: &bdquo;Výborně, synku. Zkus tedy intenzivně myslet na vola...&ldquo;</p> Mon, 23. Sep 2019 14:35:00 GMT Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? https://www.pastorace.cz/aktuality/jak-roste-vinna-reva-a-jak-se-dela-vino <p><a href="http://deti.vira.cz/clanky/Vino-a-vinna-reva.html" target="_blank"><img alt="Víno a vinná réva - pracovní listy pro děti" class="border0 obrR" src="http://deti.vira.cz/obrazek.php?id=116-6-11-2014-nahled.jpeg" style="height:213px; margin:5px; width:160px" title="Víno a vinná réva" /></a></p> Pracovní listy pro děti. V září dozrávají hrozny vinné révy a slaví se "vinobraní". A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli? Mon, 23. Sep 2019 07:31:00 GMT Svatý Václav - pracovní listy pro děti https://www.pastorace.cz/aktuality/svaty-vaclav-pracovni-listy-pro-deti <p><a href="http://deti.vira.cz/clanky/Svaty-Vaclav-nove-pracovni-listy-pro-deti.html" target="_blank"><img alt="" src="http://deti.vira.cz/obrazek.php?id=109-6-11-2014-nahled.jpeg" style="margin:5px 2px" /></a></p> <p><a href="http://deti.vira.cz/clanky/Svaty-Vaclav-nove-pracovni-listy-pro-deti.html" target="_blank">Svatý Václav - omalovánka, komiks, pracovní listy a další na deti.vira.cz</a></p> Sat, 21. Sep 2019 23:01:00 GMT Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás https://www.pastorace.cz/aktuality/konkretni-odkaz-svateho-vaclava-pro-kazdeho-z-nas <p>Jak následovat &quot;dědice&quot; české země? Asi ho nebudeme následovat zrovna v statečném hájení českého území. ...</p> Fri, 20. Sep 2019 22:00:00 GMT 21.9. sv. Matouš https://www.pastorace.cz/aktuality/219-sv-matous Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi Thu, 19. Sep 2019 22:00:00 GMT 20. září - památka korejských mučedníků https://www.pastorace.cz/aktuality/20-zari-pamatka-korejskych-mucedniku "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam, kde se budeme radovat jedni z druhých v nebeské blaženosti..." (Sv. Ondřej Kim Taegona) Wed, 18. Sep 2019 22:00:00 GMT Je pozoruhodné, že si Ježíš vybral židovského celníka Matouše, který byl ve službách Římanů https://www.pastorace.cz/clanky/povolavani-matousu-aneb-dynamika-boziho-povolani-a-lidske-odpovedi <p>V jediném verši je geniálně vyjádřena dynamika Božího povolání a lidské odpovědi.&nbsp;</p> Wed, 18. Sep 2019 22:00:00 GMT Knižní tip: Vatikán a italský fašismus - Marek Šmíd https://www.pastorace.cz/aktuality/knizni-tip-vatikan-a-italsky-fasismus-marek-smid <p>Kniha přibližuje především diplomatické styky Svatého stolce a fašistické Itálie v letech 1922&ndash;1945, tedy v období, které počíná nástupem Benita Mussoliniho do čela italského státu a zvolením papeže Pia XI. a končí v závěru druhé světové války.</p> Wed, 18. Sep 2019 14:39:00 GMT Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů https://www.pastorace.cz/aktuality/teolog-ktery-nebyl-odtazeny-od-kazdodennich-a-aktualnich-problemu Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – <b>17. 9.</b> 1959, komunistická věznice Leopoldov) Sun, 15. Sep 2019 22:00:00 GMT Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.) https://www.pastorace.cz/aktuality/jak-se-stavet-k-odpadlikum-od-cirkve-svati-kornelius-a-cyprian-svatek-179 Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do církve vrátit. V církvi došlo k názorovému rozporu: někteří byli pro shovívavý přístup k odpadlíkům, zatímco jiní žádali přísný postup a čistky. Sun, 15. Sep 2019 22:00:00 GMT Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie https://www.pastorace.cz/aktuality/knez-ktereho-zastrelila-sicilska-mafie 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné – zachránit děti ulice, které rostou pro mafii. Není divu, že se brzy – po necelých třech letech – stal otec Puglisi mafii nepohodlným. Mafie totiž staví na tom, že do zločinů zapojuje pro sebe najaté děti, které se tak stávají příští mafiánskou generací. Kněz Giuseppe Puglisi byl zavražděn 15. září 1993, na své narozeniny. Zemřel zcela sám. Fri, 13. Sep 2019 22:00:00 GMT Když děláme znamení kříže, stavíme pevnost proti nepříteli https://www.pastorace.cz/clanky/kdyz-delame-znameni-krize-stavime-pevnost-proti-nepriteli <p>Ježíšův kříž je poznávacím znamením křesťanů. Věřící si již ve 2. století zvykli začínat znamením kříže každou svou činnost -&nbsp;protože ve všem, co děláme, v&nbsp;nás žije Kristus, který se za&nbsp; nás obětoval (Gal 2,20).</p> Fri, 13. Sep 2019 08:08:00 GMT Svátek povýšení svatého kříže - 14. září https://www.pastorace.cz/aktuality/svatek-povyseni-svateho-krize-14-zari Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku Fri, 13. Sep 2019 07:35:00 GMT Sv. Jan Zlatoústý (13.9.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-jan-zlatousty-139 <p>Jan Zlatoústý (Chrysostomos) byl oblíbeným a neohroženým kazatelem, který čelil vlně intrik a byl opakovaně posílán do vyhnanství. Zemřel vysílen útrapami 14. IX. 407 ve vesnici Komaně (blízko dnešního města Tokátu v&nbsp;severním Turecku).</p> Wed, 11. Sep 2019 09:07:00 GMT Nový katechetický kurz 2019 - 2021 https://www.pastorace.cz/aktuality/novy-katecheticky-kurz-2019-2021 <p>Ve spolupráci s&nbsp;Katolickou teologickou fakultou v Praze se otevírá nový běh dvouletého katechetického kurzu</p> Tue, 10. Sep 2019 13:02:00 GMT Svatá Ludmila - pracovní listy pro děti https://www.pastorace.cz/aktuality/svata-ludmila-pracovni-listy-pro-deti <p><a href="http://deti.vira.cz/clanky/Svata-Ludmila-pracovni-listy-pro-deti.html" target="_blank"><img alt="" src="http://deti.vira.cz/obrazek.php?id=108-6-11-2014-nahled.jpeg" style="height:198px; margin-left:15px; margin-right:15px; width:150px" /></a></p> 16. září slavíme svátek svaté Ludmily. Nabízíme vám několik pracovních listů k tomuto tématu. Tue, 10. Sep 2019 12:29:00 GMT Uctívejme Krista tak, jak to chce on sám https://www.pastorace.cz/clanky/uctivejme-krista-tak-jak-to-chce-on-sam <p>Tomu, kdo je uctíván, je přece milejší taková pocta, jakou si sám přeje, nikoliv taková, jakou si vymyslíme my&hellip;</p> Sun, 08. Sep 2019 22:57:00 GMT Narození Panny Marie 8. 9. https://www.pastorace.cz/aktuality/narozeni-panny-marie-8-9 Nejsme loutky v rukou Božích. On má s každým z nás plán, projekt, nabídku, šanci, záměr. Fri, 06. Sep 2019 22:00:00 GMT Výběr z nabídky Brněnské tiskové misie nejen k začátku školního roku https://www.pastorace.cz/aktuality/vyber-z-letacku-btm-do-kostelu-i-jinam-1 <p>Aktuální nabídka materiálů z&nbsp;<a href="http://www.btm.cz" target="_blank">Brněnské tiskové misie</a>&nbsp;nejen k začátku školního roku.</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 05. Sep 2019 13:57:00 GMT Proč je snadné vidět na všem jen to špatné a jak ze spirály negativismu ven? https://www.pastorace.cz/aktuality/proc-je-snadne-videt-na-vsem-jen-to-spatne-a-jak-ze-spiraly-negativismu-ven <p>Proč je dobré mít k životu pozitivní přístup a jak se to naučit? Jak funguje pozitivní myšlení pro lidi v náročné situaci nebo s těžkým životem? Jak lze trénovat vděčnost, která prokazatelně podporuje spokojenost?</p> Wed, 04. Sep 2019 12:06:00 GMT I dnes se mnoho lidí podobá farizeům https://www.pastorace.cz/clanky/i-dnes-se-mnoho-lidi-podoba-farizeum <p>Také dnes si lidé dávají mnoho práce s&nbsp;tím, aby okrášlili to, co je vidět navenek, ale nedbají o čistotu vlastní duše.</p> Tue, 03. Sep 2019 22:18:00 GMT Dobrodruh v Ježíšových službách - legendární profesor Kolakovič (* 8. září 1906) https://www.pastorace.cz/aktuality/dobrodruh-v-jezisovych-sluzbach-legendarni-profesor-kolakovic-8-zari-1906 Chorvat, který byl podle někoho byl prorok, div ne světec. Podle jiných „dobrodruh a megaloman“, „tajný vatikánský agent“, „zakuklený komunista“, podle StB „špion světového formátu“. K dovršení všeho to nebyl Kolakovič, ale původně se jmenoval Poglajen. Narodil se 8. září 1906 v chorvatské Podgorici. Tue, 03. Sep 2019 22:00:00 GMT sv. Řehoř Veliký (svátek 3.9.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-rehor-veliky-svatek-39 Jeden z nejvýznamnějších papežů historie. Sun, 01. Sep 2019 22:00:00 GMT Umučení svatého Jana Křtitele (29.8.) https://www.pastorace.cz/aktuality/umuceni-svateho-jana-krtitele-298 <p>O umučení Předchůdce Páně podává zprávu evangelium Matoušovo (14,3-12) a Markovo (6, 17-29).</p> Tue, 27. Aug 2019 22:00:00 GMT Sv. Augustin (svátek 28.8.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-augustin-svatek-288 Narodil se roku 354 v Tagaste v Numidii (dnešní Souk Ahras v severovýchodním Alžírsku). Vynikal neobyčejným nadáním a hloubkou ducha, v mládí však očekával světlo od filozofie, stal se stoupencem manicheismu a podléhal nespoutané smyslnosti. Mon, 26. Aug 2019 22:00:00 GMT Někdy se zamýšlím nad tím, jak využívám svůj čas https://www.pastorace.cz/clanky/nekdy-se-zamyslim-nad-tim-jak-vyuzivam-svuj-cas <p>Někdy se zamýšlím nad tím, jak využívám svůj čas. Není to žádná sláva, připomíná mi to účinnost parního stroje. Čtyři procenta jdou na pohyb a těch zbylých devadesát šest procent se ztrácí bez užitku jako teplo.&nbsp;</p> Mon, 26. Aug 2019 13:57:00 GMT Den modliteb za péči o stvoření 1. září a festival TAKE CARE https://www.pastorace.cz/aktuality/den-modliteb-za-peci-o-stvoreni-1-9 <p>1. 9. je příležitostí uvědomit si znovu své povolání spravovat svět a starat se o něj. <a href="http://www.zitlaudatosi.cz/index.php/zapojte-se/" target="_blank">Iniciativa Žít Laudato si&acute;</a>&nbsp;navrhuje oslavit tento den&nbsp;ve farnosti společně.&nbsp;Je také dnem díků za krásu Božího díla, nám svěřeného do péče, dnem proseb o pomoc při ochraně stvoření, dnem proseb za odpuštění hříchů proti světu, ve kterém žijeme.&nbsp;</p> <p>Dohodněte se svým duchovním správcem, že po dopolední mši svaté pozvete všechny na farní odpoledne, při němž přítomným představíte otázky vztahu křesťanů ke stvořenému světu.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 26. Aug 2019 09:30:00 GMT Sv. Monika (svátek 27.8.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-monika-svatek-278 Narodila se v roce 331 nebo 332 v křesťanské rodině v Tagaste v Numidii (v dnešním severovýchodním Alžírsku). Sat, 24. Aug 2019 22:00:00 GMT sv. Bartoloměj (svátek 24.8.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-bartolomej-svatek-248 „Čím nás může tento takřka anonymní světec inspirovat? Thu, 22. Aug 2019 22:00:00 GMT Doporučujeme: Všední život s Duchem Svatým https://www.pastorace.cz/aktuality/doporucujeme-vsedni-zivot-s-duchem-svatym <p>Na příkladech z&nbsp;vlastního života i&nbsp;z&nbsp;života světců (Jan Pavel II., Terezie z&nbsp;Lisieux aj.) autorka knihy ukazuje, jak nám Duch Svatý pomáhá v&nbsp;konkrétních situacích všedních dnů. Zmiňuje také nejčastější nástrahy a&nbsp;překážky v&nbsp;přijetí jeho darů a&nbsp;nabízí řešení, jak s&nbsp;těmito překážkami bojovat.</p> Wed, 21. Aug 2019 11:25:00 GMT Existuje absolutně správné rozhodnutí? https://www.pastorace.cz/clanky/existuje-absolutne-spravne-rozhodnuti <p>V&nbsp;dnešní době se mnoho lidí zdráhá rozhodovat, protože chtějí učinit to jediné absolutně správné rozhodnutí. Ale takové neexistuje. Existují jen moudrá rozhodnutí. A&nbsp;pak samozřejmě přicházejí otázky, jestli jsme se přece jen neměli rozhodnout jinak.</p> Tue, 20. Aug 2019 12:08:00 GMT 21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy https://www.pastorace.cz/aktuality/2181968-komunismus-bratrstvis-kulometem-u-hlavy <p>21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a lákavé, ale jsou ze své podstaty člověku nepřátelské a přinášejí zkázu. (odkaz na vira.cz)</p> Sun, 18. Aug 2019 22:00:00 GMT