www.vira.cz www.vira.cz http://www.vira.cz/ cs www.vira.cz https://www.pastorace.cz/defaultHeaderImage?idLang=1 http://www.vira.cz/ 362 108 Už nejsem katolička https://www.pastorace.cz/clanky/uz-nejsem-katolicka <p>Co lidem nabízíme? Nabízíme jim jen&nbsp;učení o Ježíši, nebo&nbsp;Ježíše?</p> Wed, 25. May 2022 09:10:00 GMT Sestra Maria Restituta Kafková – dobře zpracovaný dokument k poslechu https://www.pastorace.cz/aktuality/sestra-maria-restituta-kafkova-dobre-zpracovany-dokument-k-poslechu <p>Gestapo si pro ni přišlo na operační sál. Smrt našla pod gilotinou. Řeholnice Marie Restituta Kafková&hellip;</p> Tue, 24. May 2022 13:10:00 GMT 26. KVĚTNA - SV. FILIP NERI https://www.pastorace.cz/aktuality/26-kvetna-sv-filip-neri <p>Filip Neri se narodil dne 21. července roku 1515 ve Florencii v rodině Františka a Lukrecie z Mosciana. O jeho dětství nemáme mnoho zpráv. Jedno z mála dochovaných svědectví je od sestry Elizabety, která popisuje jeho povahu, tak veselou a nezištnou, že mu přezdívali &bdquo;Pippo buono&ldquo; &ndash; &bdquo;dobrák Filip&ldquo;; avšak obzvláště zbožný tehdy nebyl.</p> Mon, 23. May 2022 22:07:00 GMT Svatodušní novéna https://www.pastorace.cz/aktuality/svatodusni-novena <p>Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Podklady k modlitbě na každý den (odkaz na vojtechkodet.cz)</p> Sun, 22. May 2022 22:00:00 GMT Letnice, Svatodušní svátky... https://www.pastorace.cz/aktuality/letnice-svatodusni-svatky <p>O <a href="http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Letnice-Svatodusni-svatky.html">Letnicích</a> křesťané slaví slavnost seslání <a href="http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Duch-svaty-letnice.html">Ducha svatého</a> - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes) v církvi.</p> Sun, 22. May 2022 16:00:00 GMT Světový den sdělovacích prostředků https://www.pastorace.cz/aktuality/svetovy-den-sdelovacich-prostredku <p>Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha Svatého (Letnice). Poprvé se tento den slavil roku 1967, roku 1985 byl prohlášen za Světový den.</p> Sun, 22. May 2022 15:01:00 GMT Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951) https://www.pastorace.cz/aktuality/knez-s-cernou-paskou-pres-oko-emil-kapaun-23-5-1951 <p>Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce 1951. Jeho služba zachránila mnoho ostatních zajatců před smrtí. Americký prezident Barack Obama ho posmrtně vyznamenal Medailí cti. (* 20. 4. 1916 Pilsen Kansas USA + 23. 5 1951 Pyokdong KLDR)</p> Sat, 21. May 2022 22:00:00 GMT Den modliteb za církev v Číně (24.5.) https://www.pastorace.cz/aktuality/den-modliteb-za-cirkev-v-cine-245 Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně... Sat, 21. May 2022 22:00:00 GMT Nanebevstoupení Páně https://www.pastorace.cz/aktuality/nanebevstoupeni-pane <p>Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná &quot;novéna&quot; - devět dní modliteb před Slavností seslání Ducha svatého.</p> Sat, 21. May 2022 22:00:00 GMT Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svata-rita-patronka-v-beznadejnych-situacich <p>Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli -&nbsp;zdroji smíření.</p> Fri, 20. May 2022 22:00:00 GMT 21.5. bl. Franz Jägerstätter https://www.pastorace.cz/aktuality/215-bl-franz-jagerstatter <p>Franz&nbsp;Jägerstätter byl rakouský&nbsp;farmář,&nbsp;<br /> který považoval nacismus jako neslučitelný s křesťanstvím.<br /> Odmítl tak bojovat na nacistické straně&nbsp;ve&nbsp;druhé světové válce.&nbsp;<br /> Byl vězněn, mučen a 9. 8. 1943 popraven.&nbsp;<br /> S manželkou Františkou měli&nbsp;tři dcery.&nbsp;&nbsp;<br /> Roku 2007 byl prohlášen za blahoslaveného.&nbsp;&nbsp;<br /> Památka&nbsp;Franze Jägerstättera&nbsp;se připomíná<br /> v den Jägerstätterova křtu 21. května.&nbsp;</p> Thu, 19. May 2022 08:54:00 GMT Podivín Titus Brandsma svatořečen https://www.pastorace.cz/clanky/podivin-titus-brandsma-byl-svatorecen <p>V&nbsp;neděli 15. 5. 2022 papež František kanonizoval neobvyklého odpůrce nacismu: Holanďan Titus Brandsma (1881-1942) byl složitou osobností, která nám má co říci i dnes. Titovo úsilí o mír a usmíření má v čase války na Ukrajině velký význam.</p> Thu, 19. May 2022 07:00:00 GMT Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.) https://www.pastorace.cz/aktuality/zivot-plny-prekazek-protivenstvi-a-hledani-klement-maria-hofbauer-dvorak-svatek-205 * 1751, Tasovice u Znojma<br /> + 1820, Vídeň, Rakousko Wed, 18. May 2022 22:00:00 GMT Kdyby se Petr modlil, možná by neblbnul s tím mečem https://www.pastorace.cz/aktuality/kdyby-se-petr-modlil-mozna-by-neblbnul-s-tim-mecem <p><span data-offset-key="8btvb-0-0" style="font-family: inherit;">Apoštolové se v Getsemanech moc nepředvedli. Bez modlitby nedokážeme být Ježíšovými učedníky.</span><span data-offset-key="df68-0-0" style="font-family: inherit;"></span></p> Tue, 17. May 2022 14:48:00 GMT Den modliteb za pronásledované křesťany https://www.pastorace.cz/aktuality/den-modliteb-za-pronasledovane-krestany <p>Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.</p> Sun, 15. May 2022 22:00:00 GMT Josef kardinál Beran († 17. 5. 1969 Řím) https://www.pastorace.cz/aktuality/josef-beran-kardinal <p>*&nbsp;29. prosinec&nbsp;1888 Plzeň / &dagger;&nbsp;17. květen&nbsp;1969 Řím</p> Sun, 15. May 2022 10:46:00 GMT Titus Brandsma - svatořečen 15.5. https://www.pastorace.cz/aktuality/titus-brandsma-bude-svatorecen <p>V neděli 15.5.2022 bude svatořečen&nbsp;holandský kněz,&nbsp;karmelitán&nbsp;a novinář Titus&nbsp;Brandsma, který byl popraven v&nbsp;roce 1942 v&nbsp;koncentračním táboře Dachau.&nbsp;</p> Sat, 14. May 2022 05:30:00 GMT ´Pobožný lenoch´sv. Izidor (svátek 15.května) https://www.pastorace.cz/aktuality/pobozny-lenochsv-izidor-svatek-15kvetna Svatý Izidor rolník (1080-1130) Fri, 13. May 2022 22:00:00 GMT Svatý Jan Nepomucký (16. 5.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svaty-jan-nepomucky-16-5 Jan Nepomucký - v černých vodách času naše hvězda... Fri, 13. May 2022 22:00:00 GMT 15. květen - Mezinárodní den rodiny https://www.pastorace.cz/aktuality/15-kveten-mezinarodni-den-rodiny Ježíš, Boží Syn, se stal člověkem v rodině. Základem dobré rodiny je dobré <a href="http://www.vira.cz/Rejstrik-vecny/manzelstvi-partnerstvi.html">manželství</a>. Thu, 12. May 2022 22:00:00 GMT Snění o návratu (do) minulosti https://www.pastorace.cz/clanky/sneni-o-navratu-do-minulosti <p>Být věřícím křesťanem je v současné společnosti jaksi &bdquo;nenormální&ldquo;. Mnozí si tak lámou hlavu, jak to v církvi udělat, &bdquo;aby to zas bylo jako dřív&ldquo;...</p> Thu, 12. May 2022 12:18:00 GMT Svatý Pankrác (svátek 12.5.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svaty-pankrac-svatek-125 Svatý Pankrác zemřel mučednickou smrtí pro Krista, když mu bylo pouhých čtrnáct let. Stalo se tak 12. května roku 304 Tue, 10. May 2022 22:00:00 GMT Nezatěžoval své hlásání odbornými citacemi, ale volil běžná a známá slova https://www.pastorace.cz/clanky/nezatezoval-sve-hlasani-odbornymi-citacemi-ale-volil-bezna-a-znama-slova <p>15. 5. 2022 bude svatořečený bl. César de Bus (* 1544), který je označován jako otec katecheze &bdquo;vtělené&ldquo; do kultury své doby. Užíval jednoduchý jazyk a běžná slova, aby všem zpřístupnil křesťanskou nauku.</p> Thu, 05. May 2022 14:38:00 GMT Podpořte prosíme letní křesťanskou akci pro děti, https://www.pastorace.cz/aktuality/podporte-prosime-letni-krestanskou-akci-pro-deti <p><span style="font-size: 0.95em;">která se opět uskuteční na jednom z největších setkání křesťanů v&nbsp;České republice&hellip;</span></p> Thu, 05. May 2022 09:42:00 GMT Svatý Jan Sarkander (svátek 6.5.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svaty-jan-sarkander-svatek-65 <p>Na osobu vězněného kněze Jana Sarkandera se zástupně vylila veškerá zášť, nakumulovaná letitými náboženskými nesváry a nespravedlnostmi, jejichž aktéři stáli na obou stranách. (odkaz na kna.cz)</p> Wed, 04. May 2022 22:00:00 GMT Den matek https://www.pastorace.cz/aktuality/den-matek <p>Svátek matek (den matek) se slaví druhou květnovou neděli.</p> Sun, 01. May 2022 22:00:00 GMT Týden modliteb za duchovní povolání https://www.pastorace.cz/aktuality/tyden-modliteb-za-duchovni-povolani <p>Týden modliteb za duchovní povolání každoročně vrcholí o 4. neděli velikonoční, která se nazývá nedělí Dobrého pastýře (dle liturgických čtení Jan 10,1-30). Podkladem těchto modliteb je Ježíšovo slovo: &bdquo;Proste Pána žní, aby poslal dělníky na svou žeň&ldquo; a &ldquo;Získávejte mi učedníky&hellip;&ldquo; Každý rok k tomuto tématu vydává své poselství papež.</p> Sat, 30. Apr 2022 22:00:00 GMT Kdy jsme dost křesťansky vyzbrojeni https://www.pastorace.cz/clanky/kdy-jsme-dostatecne-krestansky-vyzbrojeni <p>Prosím vás,&nbsp;abyste všechny své úkoly&nbsp;zcela zakotvili v&nbsp;Bohu&nbsp;a nedůvěřovali jen své moci,&nbsp;svému vědění ani lidskému mínění.&nbsp;Za tohoto předpokladu&nbsp;vás mohu považovat za dostatečně ozbrojené.</p> Fri, 29. Apr 2022 22:10:00 GMT Panna Maria není bohyně (Vojtěch Kodet) https://www.pastorace.cz/aktuality/panna-maria-neni-bohyne-vojtech-kodet <p>Jak by ne/měla vypadat zdravá mariánská úcta? (Odkaz na Vojtechkodet.cz)</p> Fri, 29. Apr 2022 22:00:00 GMT Květen - měsíc Panny Marie https://www.pastorace.cz/aktuality/kveten-mesic-panny-marie <p>Měsíc květen bývá oblíben z různých hledisek.</p> Fri, 29. Apr 2022 22:00:00 GMT 1.5. Sv. Josefa, Dělníka - Svátek práce https://www.pastorace.cz/aktuality/15-sv-josefa-delnika-svatek-prace <p>Člověk se v práci nejen realizuje, ale je to zároveň i služba bližnímu, společnosti, a tím i Kristu.</p> Thu, 28. Apr 2022 22:00:00 GMT Jan Pavel II. https://www.pastorace.cz/aktuality/jan-pavel-ii <p>27. 4. 2014 o neděli Božího milosrdenství byl ve Vatikánu svatořečen papež Jan Pavel II. (* 18. května 1920 + 2. dubna 2005).</p> Tue, 26. Apr 2022 22:00:00 GMT Jak kázal autor známé novény odevzdanosti https://www.pastorace.cz/clanky/jak-kazal-autor-zname-noveny-odevzdanosti <p>V Neapoli snad neexistuje kostel, kam by ho nikdy nepozvali. Někdy kázal až osmkrát či devětkrát za jediný den.</p> Tue, 26. Apr 2022 14:21:00 GMT Byl nevěřící Tomáš nevěřící, anebo závistivý? https://www.pastorace.cz/clanky/byl-tomas-neverici-anebo-zavistivy <p>Přestože každý z apoštolů, kteří viděli na vlastní oči vzkříšeného Ježíše, poskytl Tomášovi přesvědčivé svědectví, nechtěl uvěřit. Je možné, že jeho nevěřícnost plyne ze závisti. Lze vytušit jeho myšlenky: &bdquo;To není spravedlivé.&ldquo; Místo aby přiznal svou závist, hraje chytrého. Závist je zvláště absurdní tam, kde se dotýká duchovního života.</p> Sat, 23. Apr 2022 22:10:00 GMT Den Země - 22. dubna https://www.pastorace.cz/aktuality/den-zeme-22-dubna <p>22. dubna si celosvětově připomínáme Den Země. Nejde o svátek, kdy bychom se měli stát nějakými pohanskými uctívači Matky Země. Ne. Ale jako křesťané máme cítit zodpovědnost za svět, který nám byl svěřen a ve kterém čteme jako v&nbsp;knize o moudrosti a kráse otištěné jeho Stvořitelem.</p> Thu, 21. Apr 2022 23:57:00 GMT Svatý Vojtěch (23. duben) https://www.pastorace.cz/aktuality/svaty-vojtech-23-duben <p>Dvakrát z Čech odešel a dvakrát se vrátil. Svůj život završil mučednickou smrtí při hlásání evangelia pohanům v krajinách tehdejšího Pruska. Bylo mu 41 let.</p> Thu, 21. Apr 2022 22:00:00 GMT Uspořádání světa se může ze dne na den změnit, vše pomíjí https://www.pastorace.cz/aktuality/usporadani-sveta-se-muze-ze-dne-na-den-zmenit-vse-pomiji <p>Události na Ukrajině nám náhle připomněly,&nbsp;že&nbsp;uspořádání světa se může ze dne na den změnit,&nbsp;že vše pomíjí, stárne&nbsp;a vše &ndash; nejenom blažené mládí &ndash; jednou skončí.</p> Thu, 21. Apr 2022 10:01:00 GMT Synodální cesta vyvolává emoce https://www.pastorace.cz/clanky/boze-dej-abych-si-uvedomil-ze-nejsem-ty <p>Synodální cesta, kterou vyhlásil papež František, po světě vyvolává značné a rozdílné emoce. Zatímco mnozí jsou šťastní, že se někdo zajímá o to, co si skutečně myslí, jiní neskrývají obavy a mají dojem, že tím dochází k podkopání podstaty církve.</p> Wed, 20. Apr 2022 22:56:00 GMT Celosvětový den skautů - 24. duben https://www.pastorace.cz/aktuality/celosvetovy-den-skautu-24-duben <p>Na svátek sv. Jiří se po celém světě připomíná Den skautů.</p> Wed, 20. Apr 2022 22:00:00 GMT Druhá neděle velikonoční - svátek Božího milosrdenství https://www.pastorace.cz/aktuality/druha-nedele-velikonocni-svatek-boziho-milosrdenstvi <p>Na první neděli po Velikonocích se slaví Svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. v den svatořečení polské řeholnice Faustyny Kowalské &ndash; 30. dubna 2000.</p> Wed, 20. Apr 2022 14:00:00 GMT P. Emil Kapaun - výročí narození 20. 4. 1916 https://www.pastorace.cz/aktuality/p-emil-kapaun-vyroci-narozeni-20-4-1916 <p>Emil Kapaun byl Americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce 1951. Jeho služba zachránila mnoho ostatních zajatců před smrtí. Americký prezident Barack Obama ho posmrtně vyznamenal Medailí cti.</p> Mon, 18. Apr 2022 22:00:00 GMT Světlo Kristovo! https://www.pastorace.cz/clanky/svetlo-kristovo <p>Temnota symbolizuje chvíle našich pochyb, zoufalství, slabosti, ale též chvíle, kdy jsme sešli z&nbsp;cesty... Na prahu setmělého kostela se kněz zastaví a zpívá: &bdquo;Světlo Kristovo!&ldquo; Celé shromáždění pak v&nbsp;tichosti vstupuje do kostela, vedené tímto nepatrným velikonočním plamínkem.&nbsp;</p> Sat, 16. Apr 2022 08:22:00 GMT Bílá sobota https://www.pastorace.cz/aktuality/bila-sobota <p>Bílá sobota je druhým dnem, kdy Ježíš ležel v hrobě. Den zmatku a ticha. Ježíšovi učedníci byli v tento den konfrontováni s tvrdou realitou Ježíšovi smrti, nejistoty a jistě i zoufalství.</p> Fri, 15. Apr 2022 17:25:00 GMT Velký pátek https://www.pastorace.cz/aktuality/velky-patek <p><span style="font-size: 0.95em;">Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži.</span></p> Thu, 14. Apr 2022 17:02:00 GMT Křesťanské knihy v ukrajinštině - pro uprchlíky v ČR https://www.pastorace.cz/aktuality/krestanske-knihy-v-ukrajinstine-pro-uprchliky-v-cr <p>Na e-shopu&nbsp;paulinky.cz&nbsp;i&nbsp;v kamenném knihkupectví je&nbsp;k dispozici několik knižních titulů&nbsp;<a href="https://www.paulinky.cz/obchod/Ukrajinsky/">v&nbsp;ukrajinštině</a>.&hellip;</p> Thu, 14. Apr 2022 14:19:00 GMT Sv. Damián de Veuster - největší Belgičan všech dob (svátek 15. 4.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-damian-de-veuster-nejvetsi-belgican-vsech-dob-svatek-15-4 <p>Diváci vlámské televize VRT nedávno zvolili v anketě největší Belgičan všech dob P. Damiána de Veuster</p> Wed, 13. Apr 2022 22:00:00 GMT Pastorace ve válce na Ukrajině: Nevěděl jsem, co mám dělat… https://www.pastorace.cz/clanky/kryty-na-ukrajine-budou-jednou-prazdne-jako-jezisuv-hrob <p>Kryty na Ukrajině budou jednou prázdné - jako Ježíšův hrob.</p> Wed, 13. Apr 2022 09:09:00 GMT Händel: i v temnotách života přinesl skvělé hudební plody. https://www.pastorace.cz/aktuality/handel-i-v-temnotach-zivota-prinesl-skvele-hudebni-plody <p>(* 23. února 1685 Halle + <b>14. dubna</b> 1759 Londýn) Po prodělané mrtvici se dostal na pokraj zhroucení, a ochrnula i jeho tvůrčí síla. Jednoho dne mu však došel dopis od básníka Jennense, který mu nabízel text oratoria s titulem The Messiah - Mesiáš...</p> Tue, 12. Apr 2022 22:00:00 GMT Aktivizace života farností - konference - úterý 24. května 2022, Hradec Králové https://www.pastorace.cz/aktuality/aktivizace-zivota-farnosti-konference-utery-24-kvetna-2022-hradec-kralove <p>Pojďme sdílet nápady, zkušenosti a objevovat nové cesty v&nbsp;pastoraci napříč celou republikou!</p> Tue, 12. Apr 2022 10:22:00 GMT Zelený čtvrtek https://www.pastorace.cz/aktuality/zeleny-ctvrtek <p>Význam a obsah Zeleného čtvrtku. Proč je zelený?</p> Mon, 11. Apr 2022 22:16:00 GMT Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery https://www.pastorace.cz/aktuality/akce-k-13-dubna-1950-prepadli-komuniste-vsechny-muzske-klastery <p>13. dubna 1950 přepadla komunistická Státní bezpečnosti v rámci &quot;akce K&quot; mužské kláštery na území celého Československa. Tímto začala likvidace mužských klášterů v socialistickém Československu. Řeholníci byli internováni a budovy uzmula do správy státní moc. <strong>Dějiny ale nakonec (opět) ukázaly, že Ježíšovo dílo lze pronásledovat, škodit mu, ale nelze ho zničit...</strong></p> Mon, 11. Apr 2022 22:00:00 GMT Velikonoční triduum den po dni (papež František) https://www.pastorace.cz/aktuality/velikonocni-triduum-den-po-dni-papez-frantisek <p>I v&nbsp;současné pandemii je Kristův kříž jako maják a znamení naděje, která neklame. (z webu velikonoce.vira.cz)</p> Mon, 11. Apr 2022 14:39:00 GMT Ježíšova prohra https://www.pastorace.cz/clanky/jezisova-prohra <p>Z&nbsp;lidského hlediska byla Ježíšova mise propadák &ndash; a právě toto selhání je v&nbsp;jistém smyslu jádrem křesťanské teologie.</p> Mon, 11. Apr 2022 14:00:00 GMT Šimon z Kyrény jako průvodce Velikonocemi - video https://www.pastorace.cz/aktuality/simon-z-kyreny-jako-pruvodce-velikonocemi-video <p>Představení Šimona z Kyrény jako průvodce letošních Velikonoc... / P. Josef Prokeš Lomec.cz</p> Sat, 09. Apr 2022 19:53:00 GMT Květná neděle https://www.pastorace.cz/aktuality/kvetna-nedele <p>Květná (nebo též Pašijová) neděle je označení pro poslední postní neděli před Velikonocemi. Název svátku je odvozen od kvetoucích ratolestí, které mají připomínat palmové větve, jimiž lid vítal Ježíše při jeho vjezdu do Jeruzaléma před Velikonocemi.</p> Thu, 07. Apr 2022 05:23:00 GMT Velikonoce během války je třeba slavit zvlášť intenzivně https://www.pastorace.cz/clanky/velikonoce-je-behem-valky-treba-slavit-zvlast-intenzivne <p>V době, kdy lidé umírají jen několik stovek kilometrů od nás na válečné frontě, si člověk klade otázku, zda má právo se z něčeho radovat, zda může odjet na dovolenou, zda smí slavit sváteční dny.</p> Mon, 04. Apr 2022 19:53:00 GMT Velikonoce https://www.pastorace.cz/aktuality/velikonoce <p>Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.</p> Sat, 02. Apr 2022 22:00:00 GMT Velikonoce - pracovní listy pro děti https://www.pastorace.cz/aktuality/velikonoce-pracovni-listy-pro-deti <p>Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...</p> Thu, 31. Mar 2022 22:00:00 GMT Nechme si někdy pomoci od Šimonů z Kyrény https://www.pastorace.cz/clanky/nechme-si-nekdy-pomoci <p>Nesnažme se vše zvládnout a překonat vlastními silami, ale dovolme druhým, aby nám pomohli. I na křížové cestě se objevil muž jménem Šimon z&nbsp;Kyrény, který pomohl Ježíšovi s křížem.</p> Wed, 30. Mar 2022 14:09:00 GMT Terezie z Avily - výročí narození https://www.pastorace.cz/aktuality/terezie-z-avily-vyroci-narozeni <p>Svatá Terezie od Ježíše, &quot;Terezie z Ávily&quot; (28. 3. 1515 Ávila &ndash; 4. 10. 1582 Alba de Tormes)<br /> Nic ať tě nemate, nic ať tě heděsí. Vždyť kdo má Boha nic mu neschází. Bůh sám ti dostačí. (Svatá Terezie z Avily)<br /> Nada te turbe, nada te espante: quien a Dios tiente nada le falta. Nada te turbe, nada te espante: Solo Dios basta. (Sancta Teresa de Jesus).</p> Sat, 26. Mar 2022 23:00:00 GMT Modlitba zasvěcení Ukrajiny a Ruska https://www.pastorace.cz/aktuality/modlitba-zasveceni-ukrajiny-a-ruska <p><span style="font-size: 0.95em;">a odkaz na přímý přenos kající bohoslužby s papežem Františkem...</span></p> Fri, 25. Mar 2022 06:58:00 GMT Časně ráno 25. března 1951 v zajateckém táboře v Severní Korei https://www.pastorace.cz/aktuality/casne-rano-25-brezna-1951-v-zajateckem-tabore-v-severni-korei <p>Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské ateistické dozorce, aby mu dovolili slavit velikonoční bohoslužbu. Byla to laskavost, které ale brzy litovali.</p> Thu, 24. Mar 2022 23:00:00 GMT Shincheonji - sekta?! https://www.pastorace.cz/aktuality/sekta-ktera-se-stale-vice-siri-i-v-cr-shincheonji <p>V poslední době se již vícekrát upozorňovalo na působení náboženské skupiny Shincheonji, která loví zejména mezi mládeží&hellip;</p> Thu, 24. Mar 2022 13:29:00 GMT Šimon z Kyrény v průběhu války https://www.pastorace.cz/clanky/simon-z-kyreny-v-prubehu-valky <p>Na náměstí před kostelem jsem potkal kněze, který se modlil ze svého breviáře a nezajímal se o to, co se kolem něho děje. Pozdravil jsem ho a vysvětlil mu, že se tu zanedlouho bude bojovat a že by bylo rozumnější, kdyby i s&nbsp;farníky odešel do hor. Neodpověděl mi&hellip;</p> Wed, 23. Mar 2022 11:39:00 GMT Zvěstování Páně (25.3.) https://www.pastorace.cz/aktuality/zvestovani-pane-253 <p>Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se jmenuje Maria. (kardinál Joachim Meisner)</p> Mon, 21. Mar 2022 23:00:00 GMT Užitečné informace pro ty, kdo jsou v kontaktu s uprchlíky https://www.pastorace.cz/aktuality/uzitecne-informace-pro-ty-kdo-jsou-v-kontaktu-s-uprchliky <p>Užitečné informace pro všechny, kdo jsou v kontaktu s uprchlíky, a pro ty, kteří jim pomáhají.</p> Mon, 21. Mar 2022 14:29:00 GMT Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef https://www.pastorace.cz/aktuality/inaugurace-papeze-frantiska-19-3-2013-a-svaty-josef <p>Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží povolání a papežem byl Jorge Bergoglio zvolen 13. 3. 2013 - několik dní před svátkem sv. Josefa. Proto si datum své inaugurace zvolil právě svátek sv. Josefa 19. 3. Odkaz na sv. Josefa má i ve svém papežském znaku.</p> Thu, 17. Mar 2022 23:00:00 GMT Svatý Josef (svátek 19.3.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svaty-josef-svatek-193 <p>Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se o něm mluví, ale bohužel v kategoriích kýče...</p> Wed, 16. Mar 2022 23:00:00 GMT Jiří Grygar (* 17. 3. 1936) https://www.pastorace.cz/aktuality/jiri-grygar-17-3-1936 <p><a href="http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Jiri-Grygar.html"><img alt="Jiří Grygar" src="http://www.vira.cz/admin/files/2016/grygar_domo(1).jpg" style="width: 104px; height: 151px; margin: 5px 30px;" title="Jiří Grygar" /></a></p> <p>Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za což získal řadu ocenění včetně ocenění UNESCO</p> Tue, 15. Mar 2022 23:00:00 GMT Den sv. Patrika (17.3) https://www.pastorace.cz/aktuality/den-sv-patrika-173 <p>Pro našince je velkolepá oslava, spojená se svátkem sv. Patrika, možná trochu nepochopitelnou podívanou, která však má co do činění s národní hrdostí a úctou k vlastním tradicím. (odkaz na vira.cz)</p> Tue, 15. Mar 2022 23:00:00 GMT Za každé situace si uchovat vnitřní pokoj https://www.pastorace.cz/clanky/za-kazde-situace-si-uchovat-vnitrni-pokoj <p>Naším cílem není snaha dělat spoustu věcí (byť dobrých a správných) jen podle našich plánů a schopností. Ale především bychom se měli zaměřit na&nbsp;duchovní podmínky, které Bohu umožňují v&nbsp;nás jednat. Jen tak budeme moci nést &bdquo;trvalý užitek&ldquo; (srov. Jan 15,16).</p> Tue, 15. Mar 2022 15:10:00 GMT Papež František - výročí volby (13. 3. 2013) https://www.pastorace.cz/aktuality/papez-frantisek-vyroci-volby-13-3-2013 <p><a title="" class="wysiwyg fancybox" href="http://www.vira.cz/admin/clanky/images/088047100142617122468.jpg"><img alt="" src="http://www.vira.cz/admin/clanky/images/088047100142617122468.jpg" style="margin: 3px; width: 100%; height: auto; max-width: 160px;" /></a></p> <p><a href="http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Papez-Frantisek.html">Papež František ve věcném rejstříku</a>&nbsp;a ve<a href="http://www.pastorace.cz/Jmenny-rejstrik/Frantisek.html">&nbsp;jmenném rejstříku</a> webu pastorace.cz</p> Thu, 10. Mar 2022 23:00:00 GMT Řehoř Veliký (+ 12. 3. 604) https://www.pastorace.cz/aktuality/rehor-veliky-12-3-604 <p>byl výrazný papež, který provedl církev a společnost chaotickým dějinným přelomem mezi starověkem a středověkem.</p> Wed, 09. Mar 2022 23:00:00 GMT Kněžská služba je sterilní - bez vztahu s Pánem https://www.pastorace.cz/clanky/bez-vztahu-s-panem-je-knezska-sluzba-sterilni <p>&bdquo;Bez smysluplného vztahu s Pánem je kněžská služba odsouzena k tomu, aby se stala sterilní.&ldquo; Výběr ze slov papeže Františka na mezinárodním sympoziu o kněžství, které proběhlo v únoru&nbsp;2022.</p> Mon, 07. Mar 2022 11:44:00 GMT MDŽ - Mezinárodní den žen - 8.3. https://www.pastorace.cz/aktuality/mdz-mezinarodni-den-zen-83 <p>Kontroverzní svátek? Máme slavit Mezinárodní den žen, nebo Den matek?</p> Mon, 07. Mar 2022 00:00:00 GMT Proti válce je třeba kázat https://www.pastorace.cz/clanky/proti-valce-je-treba-kazat <p>Klidně si jděme nyní zaplavat. Život stojí za to, abychom ho žili. Jinak by nebylo třeba bránit ho.</p> Wed, 02. Mar 2022 11:06:00 GMT Papež se obrací k celému světu: modlete se a postěte ve středu 2.3.22 https://www.pastorace.cz/aktuality/papez-se-obraci-k-celemu-svetu-modlete-se-a-postete-ve-stredu-2322 <p>Vyzývám všechny, aby z&nbsp;příští středy 2. března, Popeleční středy, učinili Den postu za mír.</p> Tue, 01. Mar 2022 21:30:00 GMT Postní doba vrcholí ohněm https://www.pastorace.cz/clanky/postni-doba-vrcholi-ohnem <p>Postní doba&nbsp;začíná popelcem, ale vrcholí ohněm</p> Tue, 01. Mar 2022 15:49:00 GMT Svatý ´Sudeťák´ P. Hubert Engelmar Unzeitig (svátek 2.3.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svaty-sudetak-p-hubert-engelmar-unzeitig-svatek-23 <p>P. Hubert Engelmar Unzeitig byl sudetský Němec, který se narodil 1. března 1911 v Hradci nad Svitavou severně od Brna. Zemřel 2. března 1945 v Dachau, den po svých 34. narozeninách.</p> Sun, 27. Feb 2022 23:00:00 GMT Křížové cesty https://www.pastorace.cz/aktuality/krizove-cesty <p><i>Propojit vše těžké v našem životě s Kristem...</i> Soubor různých Křížových cest.</p> Sun, 27. Feb 2022 10:00:00 GMT Oto Mádr, přední český teolog a jeden z nejdéle vězněných kněží u nás (+ 27. 2. 2011) https://www.pastorace.cz/aktuality/oto-madr-predni-cesky-teolog-a-jeden-z-nejdele-veznenych-knezi-u-nas-27-2-2011 <p>Oto Mádr - výrazná osobnost české katolické církve 20. století</p> Fri, 25. Feb 2022 23:00:00 GMT Vojenské přepadení Ukrajiny https://www.pastorace.cz/clanky/vojenske-prepadeni-ukrajiny <p>Nevyžádané exercicie&hellip;&nbsp;</p> Fri, 25. Feb 2022 13:42:00 GMT Proti komunismu, nacismu a jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem https://www.pastorace.cz/aktuality/proti-jakekoliv-totalite-lze-bojovat-i-jinak-nez-mecem <p>V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost &ndash; a sice Ten, který neprolévá krev druhých, ale který svou krev dal! (P. Karel Fořt, z Radia Svobodná Evropa RFE). Další texty k tématu <a href="http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/1948.html">únor 1948</a>, <a href="http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Komunismus-a-socialismus.html">komunismus</a> a <a href="http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/totalita.html">totalita</a>...</p> Thu, 24. Feb 2022 23:00:00 GMT Popeleční středou začíná Postní doba https://www.pastorace.cz/aktuality/popelecni-stredou-zacina-postni-doba <p>Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...</p> Wed, 23. Feb 2022 23:56:00 GMT 25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar https://www.pastorace.cz/aktuality/2521950-zemrel-komunisty-umuceny-knez-josef-toufar <p>Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.</p> Wed, 23. Feb 2022 23:00:00 GMT Händel - výročí narození (* 23. února 1685) https://www.pastorace.cz/aktuality/handel-vyroci-narozeni-23-unora-1685 <p>Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...</p> Mon, 21. Feb 2022 23:00:00 GMT Církev je jako stavba kostela https://www.pastorace.cz/clanky/cirkev-je-jako-stavba-kostela <p>Ve svém slavném díle &bdquo;O Boží obci&ldquo; svatý Augustin přirovnává budování křesťanského společenství ke stavbě kostela. Avšak pokud&nbsp;lidé věřící v&nbsp;Krista nejsou&nbsp;spojeni láskou, nemohou&nbsp;dům Páně budovat&hellip;</p> Mon, 21. Feb 2022 15:17:00 GMT Stolec svatého Petra (22.2.) https://www.pastorace.cz/aktuality/stolec-svateho-petra-222 <p>Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a jako první&nbsp;jí svěřil právě Petrovi.&nbsp;</p> Sun, 20. Feb 2022 23:00:00 GMT