www.vira.cz www.vira.cz http://www.vira.cz/ cs www.vira.cz https://www.pastorace.cz/defaultHeaderImage?idLang=1 http://www.vira.cz/ 362 108 15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie https://www.pastorace.cz/aktuality/158-slavnost-nanebevzeti-panny-marie <p>K čemu nám slouží tento svátek?</p> Fri, 12. Aug 2022 22:00:00 GMT Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svaty-maxmilian-maria-kolbe-svatek-148 <p>&quot;Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla...&quot; (odkaz na kna.cz)</p> Fri, 12. Aug 2022 22:00:00 GMT Nebe je otevřené, nenahání strach 15.8. https://www.pastorace.cz/aktuality/slavnost-nanebevzeti-panny-marie-158 <p><a href="https://www.maria.cz/clanky/nebe-je-otevrene-nenahani-strach" title="Nebe je otevřené, nenahání strach">Nebe je otevřené, nenahání strach</a>&nbsp;(na Maria.cz)</p> Wed, 10. Aug 2022 14:50:00 GMT Osvobodit se od břemene náboženství https://www.pastorace.cz/clanky/osvobodit-se-od-bremene-nabozenstvi <p>Pouze tehdy, když upnu svůj pohled na Ježíše a začnu jej skutečně poslouchat, osvobodím se od břemene náboženství sestávajícího pouze z&nbsp;obřadů, zásluh, skutků a povinností.</p> Mon, 08. Aug 2022 12:33:00 GMT Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943 https://www.pastorace.cz/aktuality/odpirac-sluzby-v-hitlerove-armade-franz-jagerstatter-popraven-981943 <p>Rakouský farmář&nbsp;Franze Jägerstättera nesouhlasil&nbsp;s nadvládou nacistů a&nbsp;ve&nbsp;druhé světové válce za ně&nbsp;odmítl&nbsp;bojovat. Byl vězněn, mučen a popraven. Papežem&nbsp;Benediktem XVI. byl roku 2007 prohlášen za blahoslaveného.&nbsp;S manželkou Františkou měli&nbsp;tři dcery.&nbsp;</p> Sun, 07. Aug 2022 09:58:00 GMT SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-terezie-benedikta-od-krize-edita-steinova-9-srpna <p>Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...</p> Sun, 07. Aug 2022 08:37:00 GMT Proměnění Páně (6.8.) https://www.pastorace.cz/aktuality/promeneni-pane-68 <p>Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života&hellip;</p> Wed, 03. Aug 2022 22:00:00 GMT Na ateistickém gymnáziu jsem učil náboženství https://www.pastorace.cz/clanky/takzvany-svet-bez-viry <p>Takzvaný svět bez víry.</p> Tue, 02. Aug 2022 13:51:00 GMT Jan Maria Vianney (svátek 4.8.) https://www.pastorace.cz/aktuality/jan-maria-vianney-svatek-48 <p>&ldquo;Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa&ldquo;, říká svatý Jan Maria Vianney (který netrpěl rozhodně leností a nečinností). ... Jindy říká: &ldquo;Jsou lidé, kterým život z víry připadá nudný - to je znamením, že že nežijí z Ducha svatého&quot;. (z článku <a href="http://www.pastorace.cz/Clanky/Duch-svaty-uzdravuje-ze-stresu-a-z-rutiny.html">Duch svatý uzdravuje ze stresu a rutiny</a>)</p> Mon, 01. Aug 2022 22:00:00 GMT Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-ignac-z-loyoly-svatek-317 <p>Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do služby jinému králi: Ježíši Kristu.</p> Fri, 29. Jul 2022 22:00:00 GMT Václav Dvořák († 30. 7. 2008) https://www.pastorace.cz/aktuality/vaclav-dvorak-30-7-2008 <p>Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v Německu a následně v komunistickém vězení. Byl klíčovou postavou celé jedné větve české podzemní církve a důležitou osobou při obnově života církve po listopadové revoluci (1989). Život ho sice naučil vyjadřovat se i neuhlazenými slovy, ale zachoval si vždy svou tvář.</p> Thu, 28. Jul 2022 22:00:00 GMT sv. Marta (29.7.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-marta-297 <p>Člověk se mnohdy nechá strhnout naléhavými potřebami a opomene to, co je opravdu důležité. Toto nebezpečí číhá na každém kroku.&nbsp;</p> Thu, 28. Jul 2022 07:43:00 GMT Bláznivý Němec chce přepadnout papeže https://www.pastorace.cz/clanky/blaznivy-nemec-chce-prepadnout-papeze <p>Prelát v pestrobarevném taláru a s&nbsp;knihou v&nbsp;červené vazbě v&nbsp;ruce se na mě díval, jako bych spadl z&nbsp;višně. Potom vystoupil o tři schody výše a seshora na mě zahřměl: &quot;O&nbsp;vaší prosbě nechce Svatý otec nic slyšet!&ldquo; To mě rozčílilo: &bdquo;Kdo tu rozhoduje, co chce Svatý otec slyšet, vy, nebo on?&ldquo;</p> Tue, 26. Jul 2022 13:05:00 GMT Gereon Goldmann, OFM + 26.7.2003 https://www.pastorace.cz/aktuality/gereon-goldmann-ofm-2672003 <p>Německý františkán, který za II. světové války prošel s německou armádou část Evropy a Afriky jako zdravotník a následně jako zajatec...&nbsp;</p> Mon, 25. Jul 2022 10:15:00 GMT Světový den prarodičů a seniorů (vždy 4. neděle v červenci) https://www.pastorace.cz/aktuality/svetovy-den-prarodicu-a-starych-lidi-25-cervence <p>Papež František vyhlásil Světový den prarodičů a seniorů,&nbsp;který se vždy koná 4. neděli v červenci -&nbsp;&nbsp;v blízkosti svátku Jáchyma a Anny,&nbsp;Ježíšových prarodičů (26.7.).</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Sat, 23. Jul 2022 09:39:00 GMT Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7. https://www.pastorace.cz/aktuality/svata-marie-magdalena-magdalska-magda-svatek-227 <p>Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií.&nbsp;</p> Tue, 19. Jul 2022 22:00:00 GMT Misie NENÍ jen pro misionáře v dalekých zemích https://www.pastorace.cz/clanky/misie-neni-sverena-jen-misionarum-v-dalekych-zemich-ale-kazdemu <p>Co rozumět pod slovem &bdquo;misie&ldquo;, nezůstaneme-li jen u hezkého obrázku, jak bílý misionář vykládá malým černouškům katechismus?</p> Tue, 19. Jul 2022 07:01:00 GMT Sv. Eliáš (20.7.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-elias-207 <p>V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby přivedl lid k obrácení. &bdquo;Prorok Eliáš povstal jako oheň a jeho slovo plálo jak pochodeň&ldquo; Sir 48,1. (odkaz na vojtechkodet.cz)</p> Sun, 17. Jul 2022 22:00:00 GMT 17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek https://www.pastorace.cz/aktuality/17-cervence-1794-bylo-popraveno-sestnact-karmelitanek z kláštera Compiègne u Paříže Fri, 15. Jul 2022 22:00:00 GMT Peníze ve farnostech nemusí být problém https://www.pastorace.cz/clanky/penize-ve-farnostech-nemusi-byt-problem <p>Ceníme si toho, do čeho jsme ochotni dát své peníze.</p> Wed, 13. Jul 2022 13:55:00 GMT Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902 https://www.pastorace.cz/aktuality/josef-toufar-vyroci-narozeni-1471902 <p>Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902</p> Mon, 11. Jul 2022 22:00:00 GMT Sv. Benedikt z Nursie (11.7.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-benedikt-z-nursie-117 <p>Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.</p> Sun, 10. Jul 2022 09:19:00 GMT Bída světa je důvodem našeho poslání, nikoli jeho překážkou https://www.pastorace.cz/clanky/bida-sveta-je-duvodem-naseho-poslani-nikoli-jeho-prekazkou <p>Naše doba po nás žádá, abychom objevili nové formy poslání.</p> Wed, 06. Jul 2022 10:17:00 GMT Svatí Cyril a Metoděj (5.7.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svati-cyril-a-metodej-57 <p>svátek 5.7.</p> Sun, 03. Jul 2022 22:00:00 GMT Svatý Prokop (svátek 4.7.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svaty-prokop-svatek-47 <p>(*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)</p> Sat, 02. Jul 2022 22:00:00 GMT Svátek sv. Tomáše (3.7.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svatek-sv-tomase-37 <p>&quot;Má-li někdo pochybnosti, není nenormální...&quot;</p> Fri, 01. Jul 2022 22:00:00 GMT Evangelium není destilovaná voda https://www.pastorace.cz/clanky/evangelium-neni-destilovana-voda <p>Evangelium není destilovaná voda a jeho hlásání není neutrální.&nbsp;</p> Thu, 30. Jun 2022 10:58:00 GMT Petr a Pavel (svátek 29.6.) https://www.pastorace.cz/aktuality/petr-a-pavel-svatek-296 <p>Petr a Pavel / dva sloupy církve / rybář a učenec / skála a učitel pohanů / oba ukazují svou lásku ke Kristu svým životem</p> Sun, 26. Jun 2022 22:00:00 GMT 27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková https://www.pastorace.cz/aktuality/27-cervna-1950-byla-komunisty-popravena-milada-horakova <p>27. 6. se proto připomíná Den památky obětí komunistického režimu. / &quot;Jsem odevzdaná do vůle Boží - chci splnit zákony Boží a zachovat své čestné lidské jméno. Neplačte.&quot; (Milada Horáková) &bdquo;Vaše děti toho budou jednou litovat, co jste zavedli&ldquo; (<a href="http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Josef-Toufar-zivotopis.html">Josef Toufar</a> v diskuzi s komunisty).</p> Fri, 24. Jun 2022 22:00:00 GMT Kardinál Beran - pořad k poslechu https://www.pastorace.cz/aktuality/kardinal-beran-porad-k-poslechu <p>Kardinála Berana hlídala StB celých 14 let.&nbsp;Podcast z řady Hrdinové.</p> Fri, 24. Jun 2022 07:35:00 GMT Odešli z katolické církve. Kam směřují? https://www.pastorace.cz/clanky/odesli-z-katolicke-cirkve-kam-smeruji <p>Všimli jste si někdy, že většina bývalých katolíků odcházejících do jiných církevních společenství si vybírá takové církve, které od nich očekávají víc než ta, kterou opouštějí? Je to v rozporu s tím, co bychom čekali.</p> Thu, 23. Jun 2022 10:09:00 GMT Jan Křtitel (svátek 24. 6.) https://www.pastorace.cz/aktuality/jan-krtitel-svatek-24-6 <p>Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen Janově mučednické smrti, ale nezvykle i jeho narození. Od dnešního dne přesně za půl roku budeme slavit narození Krista.&nbsp;</p> Wed, 22. Jun 2022 22:00:00 GMT Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-jan-fisher-svatek-226 <p>Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535</p> Mon, 20. Jun 2022 22:00:00 GMT sv. Tomáš More (22.6.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-tomas-more-226 <p>Filozof, politik, humorista, mučedník... Popraven (1535) králem Jindřichem VII.&nbsp;</p> Mon, 20. Jun 2022 10:10:00 GMT Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost https://www.pastorace.cz/aktuality/nejsvetejsi-srdce-jezisovo-slavnost <p>Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto svátku?</p> Sun, 19. Jun 2022 15:00:00 GMT Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.) https://www.pastorace.cz/aktuality/patron-lidi-zavislych-na-alkoholu-matt-talbot-196 <p>Matt se narodil 2.&nbsp;5.&nbsp;1856 v&nbsp;Dublinu v&nbsp;Irsku.&nbsp;Všichni muži v&nbsp;rodině pili tak, že se někteří upili k&nbsp;smrti. Takovýto kříž nenesla jen Mattova matka, ale i mnoho dalších irských žen.</p> Fri, 17. Jun 2022 22:00:00 GMT O co jde v exhortaci Milovaná Amazonie https://www.pastorace.cz/clanky/o-co-jde-v-exhortaci-milovana-amazonie <p>Mnoho lidí alespoň zběžně slyšelo o &bdquo;amazonské exhortaci&ldquo;&nbsp;Querida Amazonia papeže Františka. Její komentáře se bohužel redukovaly hlavně na otázku svěcení ženatých mužů. Ale jak tomu bývá, exhortace má daleko širší záběr a význam.</p> Fri, 17. Jun 2022 12:46:00 GMT Styl biblického překladu a jazyk - mezinárodní konference 1.7. 2022 v Praze https://www.pastorace.cz/aktuality/styl-biblickeho-prekladu-a-jazyk-mezinarodni-konference-17-2022-v-praze <p>Jazyk a styl biblického překladu &ndash;<span style="font-size: 0.95em;">&nbsp;mezinárodní symposium zaměřené na jazyk a styl biblických překladů. V pátek 1. července od 8.30.</span></p> Thu, 16. Jun 2022 14:23:00 GMT Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.) https://www.pastorace.cz/aktuality/jan-nepomucky-neumann-svatek-196 <p>Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými světy: syn Němce a Češky slouží v Americe bílým, indiánům i černochům.</p> Tue, 14. Jun 2022 22:00:00 GMT Slavnost Těla a krve Páně (´Božího těla´) https://www.pastorace.cz/aktuality/slavnost-tela-a-krve-pane-boziho-tela <p>Svátek, který katolická církev slaví ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice, aby zvlášť oslavila - eucharistii.</p> Sun, 12. Jun 2022 15:00:00 GMT Poslední Boží tělo v Lidicích 1942 https://www.pastorace.cz/clanky/posledni-bozi-telo-v-lidicich <p>Byl čtvrtek 4. června 1942 a lidický farář Josef Štemberka se chystá na nedělní slavnost Božího Těla. Je nutné připravit průvod, venkovní oltáře, výzdobu kostela a hudbu. Při pátečních bohoslužbách se modlí za rodiny Horákových a Stříbrných.</p> Sun, 12. Jun 2022 14:09:00 GMT Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svaty-antonin-z-padovy-svatek-136 <p>Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve šlechtické rodiny.&nbsp;</p> Sat, 11. Jun 2022 14:17:00 GMT Lidický farář Josef Štemberka vychoval známého kněze P. Františka Kohlíčka https://www.pastorace.cz/clanky/lidicky-farar-josef-stemberka-vychoval-znameho-kneze-p-frantiska-kohlicka <p>Zpočátku války byly v&nbsp;Lidicích i veselejší nadějnější chvíle. Například slavná primiční mše novokněze&nbsp;P. Františka Kohlíčka&nbsp;z&nbsp;vedlejší obce Buštěhrad, která se konala 29. června 1940.&nbsp;</p> Thu, 09. Jun 2022 13:19:00 GMT Celoživotní vzdělávání (téměř) pro každého! https://www.pastorace.cz/aktuality/celozivotni-vzdelavani-temer-pro-kazdeho <p><span style="font-size: 0.95em;">Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze pořádá v akademickém roce 2022/2023 kromě denního studia také&hellip;</span></p> Wed, 08. Jun 2022 09:55:00 GMT Noc kostelů https://www.pastorace.cz/aktuality/noc-kostelu <p><a href="http://www.vira.cz/nockostelu/"><img alt="Noc kostelů" src="http://www.vira.cz/admin/files/2016/noc-kostelu-napis.jpg" style="width: 165px; height: 36px; margin: 10px 5px;" title="Noc kostelů" /></a></p> <p>Základní informace o <a href="http://www.vira.cz/nockostelu/">Noci kostelů</a>.</p> Tue, 07. Jun 2022 22:00:00 GMT Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze https://www.pastorace.cz/aktuality/svatek-jezise-krista-nejvyssiho-a-vecneho-kneze <p>Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum Domini nostri Iesu Christi Summi et Æterni Sacerdotis).</p> Sun, 05. Jun 2022 22:00:00 GMT Nejsvětější Trojice https://www.pastorace.cz/aktuality/slavnost-nejsvetejsi-trojice <p>V&nbsp; neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.</p> Sun, 05. Jun 2022 15:00:00 GMT Svatý Norbert – zasažený bleskem (6. červen) https://www.pastorace.cz/aktuality/svaty-norbert-zasazeny-bleskem-6-cerven <p>Norbert (asi 1085 &ndash; 1134) byl zprvu podjáhnem ve službách kolínského arcibiskupa a později císaře Jindřicha V. S duchovním životem si hlavu nedělal. Zábavu vyhledával více než modlitby, hostiny měl raději než posty. Zkrátka byl zářný příklad toho, jak by se klerik neměl chovat. Navzdory reformním snahám papežů a biskupů nebyl ve své době jediným takovým.</p> Sat, 04. Jun 2022 13:44:00 GMT Invaze spojeneckých vojsk v Normandii (výročí 6. června 1944) https://www.pastorace.cz/aktuality/invaze-spojeneckych-vojsk-v-normandii-vyroci-6-cervna-1944 <p>Není zapotřebí jen lidí odvážných, chytrých a silných&hellip;</p> Fri, 03. Jun 2022 23:00:00 GMT Vstoupila jsem do katolické církve https://www.pastorace.cz/clanky/prestoupila-jsem-do-katolicke-cirkve <p>Nemyslím si, že by katolická církev byla dokonalá.&nbsp;Před několika lety jsem ale do ní přestoupila. Měla jsem pro to své důvody.&nbsp;</p> Fri, 03. Jun 2022 18:21:00 GMT 5. června -´Světový den životního prostředí´ https://www.pastorace.cz/aktuality/5-cervna-svetovy-den-zivotniho-prostredi <p>Sama Země má svou důstojnost, kterou máme respektovat. (Benedikt XVI.) 5. 6. se připomíná &quot;<a href="http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/5-cervna-se-pripomina-Svetovy-den-zivotniho-prostredi.html">Světový den životního prostředí</a></p> Thu, 02. Jun 2022 22:00:00 GMT Jsme nositeli veliké pravdy https://www.pastorace.cz/aktuality/jsme-nositeli-velike-pravdy <p>Zamlčovat pravdu o Bohu z&nbsp;respektu vůči nevěřícím by se rovnalo vyretušování uměleckých děl z&nbsp;úcty k&nbsp;nevidoucím...&nbsp;</p> Thu, 02. Jun 2022 14:50:00 GMT Uchováváme mrtvou tradici https://www.pastorace.cz/aktuality/uchovavame-mrtvou-tradici <p>Ve všech stoletích existovala v&nbsp;církvi móda určitého zpátečnictví, kterou však v&nbsp;tomto století vidím jako cosi nebezpečného.&nbsp;</p> Thu, 02. Jun 2022 14:42:00 GMT Pomohl komunistickým partyzánům - ti ho pak umučili. Blahoslavený Luigi Lenzini https://www.pastorace.cz/aktuality/luigi-lenzini <p>V&nbsp;italské diecézi Modena byl 28.5.2022 beatifikován italský kněz Luigi Lenzini, umučený komunistickými partyzány na sklonku druhé světové války.&nbsp;</p> Thu, 02. Jun 2022 13:16:00 GMT Ubožáku, tobě se líbí křesťanství? https://www.pastorace.cz/aktuality/ubozaku-tobe-se-libi-krestanstvi <p>Sv. Justin, mučedník - svátek 1.6.</p> Mon, 30. May 2022 22:00:00 GMT Kdo se mohl více považovat za slabé, ne-li apoštolové? https://www.pastorace.cz/clanky/duch-svaty-je-silou-i-pro-tebe <p>Milost Ducha svatého se právem nazývá &bdquo;silou&ldquo;, neboť ti, kteří ji přijímají, se stávají silnějšími než všechna protivenství tohoto světa.&nbsp;</p> Mon, 30. May 2022 10:00:00 GMT Svatá Zdislava (1220 Křižanov - 1252 Lemberk) https://www.pastorace.cz/aktuality/svata-zdislava-1220-krizanov-1252-lemberk <p>Svátek 30.5.</p> Sat, 28. May 2022 22:00:00 GMT Letnice, Svatodušní svátky... https://www.pastorace.cz/aktuality/letnice-svatodusni-svatky <p>O <a href="http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Letnice-Svatodusni-svatky.html">Letnicích</a> křesťané slaví slavnost seslání <a href="http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Duch-svaty-letnice.html">Ducha svatého</a> - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes) v církvi.</p> Sat, 28. May 2022 16:00:00 GMT Už nejsem katolička https://www.pastorace.cz/clanky/uz-nejsem-katolicka <p>Co lidem nabízíme? Nabízíme jim jen&nbsp;učení o Ježíši, nebo&nbsp;Ježíše?</p> Wed, 25. May 2022 09:10:00 GMT Sestra Maria Restituta Kafková – dobře zpracovaný dokument k poslechu https://www.pastorace.cz/aktuality/sestra-maria-restituta-kafkova-dobre-zpracovany-dokument-k-poslechu <p>Gestapo si pro ni přišlo na operační sál. Smrt našla pod gilotinou. Řeholnice Marie Restituta Kafková&hellip;</p> Tue, 24. May 2022 13:10:00 GMT 26. KVĚTNA - SV. FILIP NERI https://www.pastorace.cz/aktuality/26-kvetna-sv-filip-neri <p>Filip Neri se narodil dne 21. července roku 1515 ve Florencii v rodině Františka a Lukrecie z Mosciana. O jeho dětství nemáme mnoho zpráv. Jedno z mála dochovaných svědectví je od sestry Elizabety, která popisuje jeho povahu, tak veselou a nezištnou, že mu přezdívali &bdquo;Pippo buono&ldquo; &ndash; &bdquo;dobrák Filip&ldquo;; avšak obzvláště zbožný tehdy nebyl.</p> Mon, 23. May 2022 22:07:00 GMT Svatodušní novéna https://www.pastorace.cz/aktuality/svatodusni-novena <p>Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Podklady k modlitbě na každý den (odkaz na vojtechkodet.cz)</p> Sun, 22. May 2022 22:00:00 GMT Světový den sdělovacích prostředků https://www.pastorace.cz/aktuality/svetovy-den-sdelovacich-prostredku <p>Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha Svatého (Letnice). Poprvé se tento den slavil roku 1967, roku 1985 byl prohlášen za Světový den.</p> Sun, 22. May 2022 15:01:00 GMT Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951) https://www.pastorace.cz/aktuality/knez-s-cernou-paskou-pres-oko-emil-kapaun-23-5-1951 <p>Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce 1951. Jeho služba zachránila mnoho ostatních zajatců před smrtí. Americký prezident Barack Obama ho posmrtně vyznamenal Medailí cti. (* 20. 4. 1916 Pilsen Kansas USA + 23. 5 1951 Pyokdong KLDR)</p> Sat, 21. May 2022 22:00:00 GMT Den modliteb za církev v Číně (24.5.) https://www.pastorace.cz/aktuality/den-modliteb-za-cirkev-v-cine-245 Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně... Sat, 21. May 2022 22:00:00 GMT Nanebevstoupení Páně https://www.pastorace.cz/aktuality/nanebevstoupeni-pane <p>Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná &quot;novéna&quot; - devět dní modliteb před Slavností seslání Ducha svatého.</p> Sat, 21. May 2022 22:00:00 GMT Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svata-rita-patronka-v-beznadejnych-situacich <p>Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli -&nbsp;zdroji smíření.</p> Fri, 20. May 2022 22:00:00 GMT 21.5. bl. Franz Jägerstätter https://www.pastorace.cz/aktuality/215-bl-franz-jagerstatter <p>Franz&nbsp;Jägerstätter byl rakouský&nbsp;farmář,&nbsp;<br /> který považoval nacismus jako neslučitelný s křesťanstvím.<br /> Odmítl tak bojovat na nacistické straně&nbsp;ve&nbsp;druhé světové válce.&nbsp;<br /> Byl vězněn, mučen a 9. 8. 1943 popraven.&nbsp;<br /> S manželkou Františkou měli&nbsp;tři dcery.&nbsp;&nbsp;<br /> Roku 2007 byl prohlášen za blahoslaveného.&nbsp;&nbsp;<br /> Památka&nbsp;Franze Jägerstättera&nbsp;se připomíná<br /> v den Jägerstätterova křtu 21. května.&nbsp;</p> Thu, 19. May 2022 08:54:00 GMT Podivín Titus Brandsma svatořečen https://www.pastorace.cz/clanky/podivin-titus-brandsma-byl-svatorecen <p>V&nbsp;neděli 15. 5. 2022 papež František kanonizoval neobvyklého odpůrce nacismu: Holanďan Titus Brandsma (1881-1942) byl složitou osobností, která nám má co říci i dnes. Titovo úsilí o mír a usmíření má v čase války na Ukrajině velký význam.</p> Thu, 19. May 2022 07:00:00 GMT Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.) https://www.pastorace.cz/aktuality/zivot-plny-prekazek-protivenstvi-a-hledani-klement-maria-hofbauer-dvorak-svatek-205 * 1751, Tasovice u Znojma<br /> + 1820, Vídeň, Rakousko Wed, 18. May 2022 22:00:00 GMT Kdyby se Petr modlil, možná by neblbnul s tím mečem https://www.pastorace.cz/aktuality/kdyby-se-petr-modlil-mozna-by-neblbnul-s-tim-mecem <p><span data-offset-key="8btvb-0-0" style="font-family: inherit;">Apoštolové se v Getsemanech moc nepředvedli. Bez modlitby nedokážeme být Ježíšovými učedníky.</span><span data-offset-key="df68-0-0" style="font-family: inherit;"></span></p> Tue, 17. May 2022 14:48:00 GMT Den modliteb za pronásledované křesťany https://www.pastorace.cz/aktuality/den-modliteb-za-pronasledovane-krestany <p>Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.</p> Sun, 15. May 2022 22:00:00 GMT Josef kardinál Beran († 17. 5. 1969 Řím) https://www.pastorace.cz/aktuality/josef-beran-kardinal <p>*&nbsp;29. prosinec&nbsp;1888 Plzeň / &dagger;&nbsp;17. květen&nbsp;1969 Řím</p> Sun, 15. May 2022 10:46:00 GMT Titus Brandsma - svatořečen 15.5. https://www.pastorace.cz/aktuality/titus-brandsma-bude-svatorecen <p>V neděli 15.5.2022 bude svatořečen&nbsp;holandský kněz,&nbsp;karmelitán&nbsp;a novinář Titus&nbsp;Brandsma, který byl popraven v&nbsp;roce 1942 v&nbsp;koncentračním táboře Dachau.&nbsp;</p> Sat, 14. May 2022 05:30:00 GMT ´Pobožný lenoch´sv. Izidor (svátek 15.května) https://www.pastorace.cz/aktuality/pobozny-lenochsv-izidor-svatek-15kvetna Svatý Izidor rolník (1080-1130) Fri, 13. May 2022 22:00:00 GMT Svatý Jan Nepomucký (16. 5.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svaty-jan-nepomucky-16-5 Jan Nepomucký - v černých vodách času naše hvězda... Fri, 13. May 2022 22:00:00 GMT 15. květen - Mezinárodní den rodiny https://www.pastorace.cz/aktuality/15-kveten-mezinarodni-den-rodiny Ježíš, Boží Syn, se stal člověkem v rodině. Základem dobré rodiny je dobré <a href="http://www.vira.cz/Rejstrik-vecny/manzelstvi-partnerstvi.html">manželství</a>. Thu, 12. May 2022 22:00:00 GMT Snění o návratu minulosti https://www.pastorace.cz/clanky/sneni-o-navratu-do-minulosti <p>Být věřícím křesťanem je v současné společnosti jaksi &bdquo;nenormální&ldquo;. Mnozí si tak lámou hlavu, jak to v církvi udělat, &bdquo;aby to zas bylo jako dřív&ldquo;...</p> Thu, 12. May 2022 12:18:00 GMT Svatý Pankrác (svátek 12.5.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svaty-pankrac-svatek-125 Svatý Pankrác zemřel mučednickou smrtí pro Krista, když mu bylo pouhých čtrnáct let. Stalo se tak 12. května roku 304 Tue, 10. May 2022 22:00:00 GMT