www.vira.cz www.vira.cz http://www.vira.cz/ cs www.vira.cz https://www.pastorace.cz/defaultHeaderImage?idLang=1 http://www.vira.cz/ 362 108 Rozdělení křesťanů https://www.pastorace.cz/clanky/rozdeleni-krestanu <p>Věrohodnost křesťanské zvěsti by byla mnohem větší, kdyby křesťané překonali svoje rozdělení. Vzhledem k&nbsp;závažnosti negativního svědectví, kterým je rozdělení mezi křesťany, je hledání cest k&nbsp;jednotě opravdu naléhavým.</p> Thu, 16. Jan 2020 23:00:00 GMT Knižní tip: S Bohem v Rusku - Walter Ciszek https://www.pastorace.cz/aktuality/knizni-tip-s-bohem-v-rusku-walter-ciszek <p>Walter Ciszek se narodil v&nbsp;rodině polských emigrantů. Po vstupu k&nbsp;jezuitům se přihlásil k&nbsp;misijní práci v&nbsp;Rusku a&nbsp;přijal východní obřad. Když vypukla II. světová válka, byl právě v&nbsp;polské oblasti obsazené Rudou armádou.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 15. Jan 2020 09:56:00 GMT Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly... https://www.pastorace.cz/aktuality/tyden-modliteb-za-jednotu-krestanu-smireni-krestanu-presahuje-lidske-sily <p>&quot;Týden modliteb za jednotu křesťanů&quot; se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem Letnic) a je odezvou na Ježíšovu tzv. velekněžskou modlitbu, ve které prosil ?aby všichni byli jedno? (srov. Jan 17, 18).</p> Mon, 13. Jan 2020 23:00:00 GMT Skrývají vlastní slabost ... pod tvrdost své autority https://www.pastorace.cz/clanky/pod-tvrdost-sve-autority-skryvaji-vlastni-slabost <p>Falešní a nadřazení mistři zbožnosti se snaží očišťovat druhé předtím, než očistili sami sebe. Právě tihle lidé končí tím, že znetvořují samu zbožnost.</p> Mon, 13. Jan 2020 11:24:00 GMT Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914) https://www.pastorace.cz/aktuality/etty-hillesum-vyroci-narozeni-15-1-1914 Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v židovské rodině v Holandsku. Získala právnické vzdělání a studovala i psychologii. V roce 1942 se dobrovolně přihlásila do koncentračního tábora, aby mohla sdílet utrpení se svými souvěrci. 30. listopadu 1943 byla v Osvětimi se svými rodiči a bratry popravena. Etty si během druhé světové války psala deníky, které se po válce staly bestsellerem (odkaz na kna.cz). Sun, 12. Jan 2020 23:00:00 GMT 15.1.2008 zemřel jeden z českých předních biblistů Profesor Jan Heller https://www.pastorace.cz/aktuality/1512008-zemrel-jeden-z-ceskych-prednich-biblistu-profesor-jan-heller Když se přiblíží stáří, sil ubývá. Co bude dál? Někdo ulpí na tom, co uplývá. To rozmnožuje bolest. Někomu je však dáno zahlédnout otevřenou náruč toho, který nás miluje, a to navzdory všemu, co jsme tu pokazili... (Jan Heller) Sun, 12. Jan 2020 17:20:00 GMT Přímluvy na základě aktuálního dění https://www.pastorace.cz/aktuality/primluvy-na-zaklade-aktualniho-deni <p>Web Pastorace.cz nabízí ke stažení &quot;Modlitbu věřících&quot;, tedy přímluvy pro každou nedělní mši, koncipované na základě aktuálního dění v církvi, ve světě i v naší zemi.</p> Sat, 11. Jan 2020 10:00:00 GMT Marie Elekta od Ježíše (1605–1663), svátek 11.1. https://www.pastorace.cz/aktuality/marie-elekta-od-jezise-16051663-svatek-111 V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka Elekta... (odkaz na vojtechkodet.cz) Thu, 09. Jan 2020 23:00:00 GMT Svátek Křtu Páně https://www.pastorace.cz/aktuality/svatek-krtu-pane V neděli po slavnosti <a href="http://www.pastorace.cz/Aktuality/Zjeveni-Pane-Trech-kralu-KMB.html">Zjevení Páně</a> (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně. Wed, 08. Jan 2020 23:00:00 GMT Křest Páně neslavíme kvůli křtu https://www.pastorace.cz/clanky/krest-pane-neslavime-kvuli-krtu <p>Svátek Křtu Páně je zakončením vánoční doby. Jak souvisí křest s tajemstvím narození?</p> Wed, 08. Jan 2020 12:33:00 GMT Sekta Sinčchondži - varování https://www.pastorace.cz/aktuality/sekta-sincchondzi-varovani <p>Toto hnutí provádí intenzivní nábor a cílí také na mladé věřící, obzvláště pak děvčata.&nbsp;Členové sekty ztratí svoji identitu, změní svoji osobnost a přestanou myslet sami za sebe</p> Mon, 06. Jan 2020 14:37:00 GMT Jiří Reinsberg - výročí úmrtí (+ 6. 1. 2004) https://www.pastorace.cz/aktuality/jiri-reinsberg-vyroci-umrti-6-1-2004 6. 1. 2004 zemřel výrazný, legendární a vyhledávaný farář u Panny Marie před Týnem na pražském Staroměstském náměstí a u sv. Havla P. <a href="http://www.pastorace.cz/Jmenny-rejstrik/Reinsberg.html">Jiří Reinsberg</a> (* 1918). Sun, 05. Jan 2020 23:00:00 GMT Cesta mudrců symbolizuje úděl každého člověka. Náš život je poutí https://www.pastorace.cz/clanky/cesta-mudrcu-symbolizuje-kazdeho-cloveka-nas-zivot-je-pouti <p>Na cestě je důležité bdít a&nbsp;naslouchat Bohu, který k nám neustále mluví. Zvláště naslouchání evangeliu.</p> Fri, 03. Jan 2020 10:04:00 GMT Zjevení Páně (6.1.), K+M+B+ https://www.pastorace.cz/aktuality/zjeveni-pane-61-kmb <p>Slavnost Zjevení Páně (epifanie) připomíná zjevení Boží slávy mezi lidmi. Čtení při mši svaté tento den mluví o zjevení mudrcům - &bdquo;Třem králům&ldquo;. Modlitby mše svaté mluví o zjevení Boží slávy.</p> Thu, 02. Jan 2020 18:29:00 GMT První světice USA - vdova s pěti dětmi. Alžběta Anna Bayley Setonová (svátek 4.1.) https://www.pastorace.cz/aktuality/prvni-svetice-usa-vdova-s-peti-detmi-alzbeta-anna-bayley-setonova-svatek-41 Svatá Alžběta Anna Bayley Setonová, americká světice, se narodila roku 1774 v New Yorku. Stala se první světicí své země. Do svých 31 let ale nebyla ani katoličkou. Wed, 01. Jan 2020 23:00:00 GMT Knižní tip: Rozbít led - Alexandr Meň https://www.pastorace.cz/aktuality/knizni-tip-rozbit-led-alexandr-men <p>Život jednoho z&nbsp;nejvýznamnějších představitelů ruského pravoslaví dvacátého století Alexandra Meně (1935&ndash;1990), který po celý život působil jako kněz v&nbsp;různých farnostech Moskevské oblasti.</p> Wed, 01. Jan 2020 13:01:00 GMT Jméno Ježíš https://www.pastorace.cz/aktuality/jmeno-jezis <p>V neděli mezi 1. a 6. lednem (ev. v některý ze všedních dní v tomto datu) se slaví Svátek Nejsvětějšího Jména Ježíš.</p> Tue, 31. Dec 2019 23:00:00 GMT Budoucnost je v Božích rukou... https://www.pastorace.cz/aktuality/budoucnost-je-v-bozich-rukou Texty k tématu <a href="http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Cas.html">čas</a> a budoucnost. Sat, 28. Dec 2019 23:00:00 GMT Konflikty, žádná tragédie: Videoseriál "Víra do kapsy" https://www.pastorace.cz/aktuality/konflikty-zadna-tragedie-videoserial-vira-do-kapsy <p>Je dobré snažit se za každou cenu o bezkonfliktní vztahy? Jak řešit konflikty jinak než dosud? Vyplatí se v manželství zametat konflikty pod koberec?Odpovědi jsme hledali s psychologem a mediátorem Máriem Schwarzem, správcem farnosti Bratislava - Podunajské Biskupice Josefem Vadkertim a Andreou Ábelovou z občanského sdružení Pre Rodiny</p> Sat, 28. Dec 2019 13:02:00 GMT Křesťanské vánoce jsou pro vládce nepohodlné https://www.pastorace.cz/aktuality/krestanske-vanoce-jsou-pro-vladce-nepohodlne <p>Vánoce jsou považovány za nebezpečné, protože připomínají, že lidská důstojnost pochází od Boha a nikoliv z rozhodnutí vlády, že člověk nepatří pozemským vládcům, nýbrž Bohu.</p> Sat, 28. Dec 2019 11:23:00 GMT Rodina: nenechat se omezovat problémy https://www.pastorace.cz/clanky/rodina-nazaretska-nenechali-se-omezovat-nesnazemi-a-problemy <p>Je asi dost běžné považovat za ideál&nbsp;rodiny pokojný, vydařený život nerušený nenadálými událostmi. Vždyť přece &ldquo;pokojný život&rdquo; je znamením Božího požehnání. Rodina nazaretská nám ale ukazuje trochu jiný &ldquo;ideál&rdquo;: její život nebyl vůbec jednoduchý, bez problémů. Ba naopak.</p> Fri, 27. Dec 2019 11:00:00 GMT Svatý Jan evangelista https://www.pastorace.cz/aktuality/svaty-jan-evangelista <p>svátek 27.12.</p> Thu, 26. Dec 2019 00:00:00 GMT 26.12. svátek sv. Štěpána - ´fanatika´ https://www.pastorace.cz/aktuality/2612-svatek-sv-stepana-fanatika <p>První křestanský mučedník, konvertita, jáhen, &quot;fanatik&quot;...</p> Wed, 25. Dec 2019 23:00:00 GMT Svátek svaté rodiny https://www.pastorace.cz/aktuality/svatek-svate-rodiny Ježíš, Boží Syn, se stal člověkem v rodině. (Jan Pavel II.) Tue, 24. Dec 2019 23:00:00 GMT Sdílet vánoční radosti s druhými, i když jsme sami zklamaní https://www.pastorace.cz/clanky/sdilet-vanocni-radosti-s-druhymi-i-kdyz-jsme-sami-zklamani <p>Sdílet radost s druhými a zapomínat na své trápení: není to jeden z nejkrásnějších projevů křesťanské lásky? Napodobujeme tak nebeského Otce, který se o svaté noci radoval nad svým synem</p> Sun, 22. Dec 2019 18:09:00 GMT Komu letos někdo zemřel, https://www.pastorace.cz/aktuality/komu-letos-nekdo-zemrel <p>potřebuje o Vánocích zvláštní pochopení a (nejen pastorační) péči...</p> Fri, 20. Dec 2019 14:54:00 GMT Betlémská hvězda je hvězdou temné noci https://www.pastorace.cz/clanky/betlemska-hvezda-je-hvezdou-temne-noci-edita-steinova <p>Betlémská hvězda je hvězdou temné noci &ndash; tak je tomu i dnes. Realita zla a&nbsp;vtělení spolu úzce souvisejí.&nbsp;(Edita Steinová)</p> Tue, 17. Dec 2019 23:00:00 GMT Koledy - Mp3, texty, noty, akordy https://www.pastorace.cz/aktuality/koledy-mp3-texty-noty-akordy <p><span style="font-size: 0.95em;">Koledy nesou hluboké&nbsp;poselství. Jsou to písně nejdelších nocí, písně o naději a světle v temnotách.</span></p> Mon, 16. Dec 2019 14:46:00 GMT Papež František - výročí narození (17. 12. 1936) https://www.pastorace.cz/aktuality/papez-frantisek-vyroci-narozeni-17-12-1936 <p><a title="" class="wysiwyg fancybox" href="http://www.vira.cz/admin/clanky/images/088047100142617122468.jpg"><img src="http://www.vira.cz/admin/clanky/images/088047100142617122468.jpg" style="margin: 3px; width: 100%; height: auto; max-width: 160px;" /></a><br /><p> <a href="http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Papez-Frantisek.html">Papež František ve věcném rejstříku</a> a ve<a href="http://www.pastorace.cz/Jmenny-rejstrik/Frantisek.html"> jmenném rejstříku</a> webu pastorace.cz</p> Sun, 15. Dec 2019 23:00:00 GMT Vánoce https://www.pastorace.cz/aktuality/vanoce <p>Informace o Vánocích, biblické texty, koledy a noty ke stažení, recepty, texty k zamyšlení, materiály pro děti&nbsp;atd.&nbsp;</p> Thu, 12. Dec 2019 23:00:00 GMT Knižní tip: Ruku v ruce s Ježíšem - Elias Vella https://www.pastorace.cz/aktuality/knizni-tip-ruku-v-ruce-s-jezisem-elias-vella <p>Nestačí, když Ježíše poznáváme rozumem nebo si o něm něco nastudujeme. Nestačí, ani když k němu chováme zbožnou úctu a máme jeho obraz pověšený nad postelí.&nbsp;</p> Wed, 11. Dec 2019 16:31:00 GMT Hledej svou vysílenou ovci, která zabloudila https://www.pastorace.cz/clanky/hledej-svou-vysilenou-ovci-ktera-zabloudila <p>Přijď Pane Ježíši, hledej svou vysílenou ovci, která zabloudila.&nbsp;Vždyť víš, že už dlouho čekám na tvůj příchod. Vím, že přijdeš brzy.</p> Tue, 10. Dec 2019 14:48:00 GMT Jan od Kříže (svátek 14.12.) https://www.pastorace.cz/aktuality/jan-od-krize-svatek-1412 Neměl dar humoru, neměl vůdcovské a organizační vlohy, nebyl strhujícím kazatelem, byl malé postavy... Zemřel 14. 12. 1591. Mon, 09. Dec 2019 23:00:00 GMT Duch svatý nemůže vstoupit do pyšného a soběstačného https://www.pastorace.cz/clanky/duch-svaty-nemuze-vstoupit-do-pysneho-a-sobestacneho-cloveka <p>Bůh se ale zjevuje v nepatrnosti, drobnosti, v pokoře... &nbsp;Když se křesťanská obec neubírá cestou maličkých, přichází o budoucnost; zhroutí se. Viděli jsme to na velkých dějinných projektech křesťanů, kteří se snažili panovat silou a dobývat.</p> Wed, 04. Dec 2019 15:05:00 GMT Mikuláš (6.12.) https://www.pastorace.cz/aktuality/mikulas-612 <p><a href="http://www.vira.cz/mikulas/">Mikulášova</a> velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)</p> Mon, 02. Dec 2019 23:00:00 GMT Kdy začíná advent 2019? https://www.pastorace.cz/aktuality/kdy-zacina-advent-2018 <p><span style="font-size: 0.95em;">Datum 1. adventní neděle&nbsp;2019&nbsp;připadá na&nbsp;neděli 1.12.2019</span></p> Fri, 29. Nov 2019 15:49:00 GMT Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12. https://www.pastorace.cz/aktuality/odolal-nabidce-trafiky-a-sel-na-smrt-svaty-edmund-kampian-svatek-112 Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl svého přesvědčení výměnou za skvělý post. Odpovědí bylo jeho poslední „ne“. Thu, 28. Nov 2019 23:00:00 GMT Co jsou roráty? https://www.pastorace.cz/aktuality/co-jsou-roraty <p>Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách&nbsp;jen za svitu svící&hellip;</p> Thu, 28. Nov 2019 11:04:00 GMT Tip k přečtení: Vojtěch Kodet - nedělní promluvy https://www.pastorace.cz/aktuality/tip-k-precteni-vojtech-kodet-nedelni-promluvy <p>Jsme pozváni Ježíšovo slovo poznávat, přebývat v něm, mít k němu důvěrný vztah. Toto slovo nás totiž připodobňuje Ježíši, postupně mění naše smýšlení v jeho smýšlení a uvádí nás do hlubšího poznání Ježíše, a tím také do hlubšího poznání nás samotných, naší důstojnosti, smyslu našeho života a našeho poslání.&nbsp;</p> Wed, 27. Nov 2019 11:16:00 GMT Adventní kartičky pro děti https://www.pastorace.cz/aktuality/adventni-karticky-pro-deti <p>Letos jsme pro děti připravili adventní kartičky s inspirací na každý den. Cílem není dychtivě plnit úkoly, ale...</p> Wed, 27. Nov 2019 10:46:00 GMT Advent https://www.pastorace.cz/aktuality/advent <p>Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....</p> Tue, 26. Nov 2019 23:00:00 GMT Emoce v modlitbě. "Bože ve dne i v noci před tebou úpím..." https://www.pastorace.cz/clanky/emoce-v-modlitbe-zalmy <p>Biblická kniha Žalmů vyjadřuje širokou škálu pocitů, jimiž každý člověk prochází &ndash; od hluboké deprese přes pochybnost a naději až k&nbsp;naprosté euforii.</p> Tue, 26. Nov 2019 13:50:00 GMT Červená středa #RedWednesday - Společně za víru a svobodu - 27. 11. 2019 https://www.pastorace.cz/aktuality/cervena-streda-redwednesday-spolecne-za-viru-a-svobodu-27-11-2019 <p>Připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro svou víru chtějí Česká biskupská konference s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR. Připojují se&nbsp;k iniciativě křesťanské organizace Aid to the Church in Need. Akce se v tentýž den koná v několika zemích světa.</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 26. Nov 2019 09:05:00 GMT Životní prostředí vs. náboženství: slyšet se navzájem https://www.pastorace.cz/aktuality/zivotni-prostredi-vs-nabozenstvi-slyset-se-navzajem <p>Slyšet se navzájem si jako hlavní cíl kladla mezioborová konference, která se zabývala životním prostředím a náboženstvím. Akce proběhla na Evangelické teologické fakultě.</p> Mon, 25. Nov 2019 15:07:00 GMT Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.) https://www.pastorace.cz/aktuality/blahoslaveny-don-giacomo-jakub-alberione-svatek-2611 První systematický apoštol médií ve XX. století Sun, 24. Nov 2019 23:00:00 GMT Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů https://www.pastorace.cz/aktuality/texty-na-nastenky-vyslo-dalsi-vydani-predtistenych-textu <p>Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období&nbsp;advent 2019 &ndash; Ježíše Krista Krále 2020. Texty si lze nechat zasílat vytištěné poštou, anebo si je zde stáhnout z internetu.</p> Fri, 22. Nov 2019 17:13:00 GMT Knižní tip: Myšlenky svatého Šarbela - Hanna Skandar https://www.pastorace.cz/aktuality/knizni-tip-myslenky-svateho-sarbela-hanna-skandar <p>Knížečka obsahuje stručný životopis otce Šarbela a úryvky z jeho promluv. Z textů je patrná duchovní hloubka tohoto světce, jeho pokora a nevýslovná láska k&nbsp;Bohu a k&nbsp;lidem.&nbsp;</p> Fri, 22. Nov 2019 17:03:00 GMT Litanie ke Kristu Králi https://www.pastorace.cz/aktuality/litanie-ke-kristu-krali <p>Kriste, Králi králů,<br /> Kriste, Králi nad životem i smrtí...<br /> (odkaz na vojtechkodet.cz)</p> Thu, 21. Nov 2019 23:00:00 GMT Slavnost Ježíše Krista Krále https://www.pastorace.cz/aktuality/slavnost-jezise-krista-krale <p>Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém mezidobí - poslední neděli před adventem).</p> Thu, 21. Nov 2019 23:00:00 GMT Lidská díla se rozpadnou https://www.pastorace.cz/clanky/lidska-dila-se-rozpadnou <p>Boží království se podobá staveništi rozestavěného chrámu. Odevzdejte se Pánu. Tak se dostanete na své pravé místo a nestane se, že byste se sami umístili tam, kde vás to láká.&nbsp;Podílejte se na věčné stavbě!</p> Thu, 21. Nov 2019 11:16:00 GMT C. S. Lewis https://www.pastorace.cz/aktuality/c-s-lewis ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963) Wed, 20. Nov 2019 23:00:00 GMT Orientace ve lžích patří k cestě za Kristem https://www.pastorace.cz/clanky/orientace-ve-lzich-patri-k-ceste-za-kristem <p>Vnášejme do naší rozdělené a strachem sužované společnosti naději a radost, jejichž zdrojem je skutečnost, že živý&nbsp; zmrtvýchvstalý&nbsp; Pán&nbsp; je&nbsp; vítězem&nbsp; i&nbsp; nad&nbsp; všemi&nbsp; lidskými&nbsp; úzkostmi&nbsp; a&nbsp; bezradností.</p> Sat, 16. Nov 2019 15:52:00 GMT Den Bible https://www.pastorace.cz/aktuality/den-bible <p><i>&quot;Četba Božího slova pozvedá naši duši, aby nás nepřemohlo zoufalství, a na druhé straně v nás vyvolává bázeň, aby námi nezmítala vichřice pýchy....&quot; (Sv. Augustin). </i><br /> V neděli týden před slavností Ježíše Krista Krále probíhá každý rok tzv. Den Bible.</p> Fri, 15. Nov 2019 23:00:00 GMT Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989 https://www.pastorace.cz/aktuality/vystrizliveni-z-ruzovych-snu-listopadu-1989 <p>Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen úžasný listopadový obrat. Současná situace našeho národa mne ale však skličuje (František Lukeš). (odkaz na kna.cz)</p> Thu, 14. Nov 2019 09:33:00 GMT Jakého občana by chtěli všichni diktátoři? https://www.pastorace.cz/clanky/jakeho-obcana-by-chteli-vsichni-diktatori <p>Tam, kde bylo třeba přitakávat,<br /> vzorný občan pan Nikdo přitakával.<br /> Tam, kde bylo třeba odporovat,<br /> odporoval.<br /> Nikdy nepřestával tleskat první.<br /> Nikdy nečetl zakázané knihy.</p> Thu, 14. Nov 2019 08:48:00 GMT Světový den chudých https://www.pastorace.cz/aktuality/svetovy-den-chudych <p>Světový den chudých se připomíná vždy 33. neděli v&nbsp;mezidobí, tedy neděli před slavností Ježíše Krista Krále.</p> Wed, 13. Nov 2019 23:00:00 GMT Knižní tip: Naděje na neděli - Jan Sokol https://www.pastorace.cz/aktuality/knizni-tip-nadeje-na-nedeli-jan-sokol <p>Sokolovy texty jako obvykle zaujmou srozumitelným podáním závažných a nejednou též problematických témat. V tomto případě však ke čtenářskému zážitku přispívá i původní žánr kázání, k jehož samotné podstatě patří umění zaujmout a vyslovit na omezeném prostoru přesvědčivě to podstatné.</p> Wed, 13. Nov 2019 16:45:00 GMT Sv. Anežka Česká (svátek 13.11.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-anezka-ceska-svatek-1311 Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. ... Mon, 11. Nov 2019 23:00:00 GMT Autentická vzpomínka na svatořečení Anežky České v r. 1989 v Římě https://www.pastorace.cz/clanky/autenticka-vzpominka-na-svatoreceni-anezky-ceske-v-r-1989 <p>Z&nbsp;bolševického Československa začínaly přijíždět do Říma zvláštní vlaky...</p> Mon, 11. Nov 2019 11:00:00 GMT Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svaty-martin-z-tours-svatek-1111 Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se římský voják Martin před branami města Amiens rozdělil se žebrákem o svůj plášť. Poté měl vidění, v němž se mu Kristus zjevil oděný do toho kusu pláště, kterým podaroval chudáka v Amiens. Fri, 08. Nov 2019 23:00:00 GMT Sv. Alžběta od Nejsvětější Trojice (9.11.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-alzbeta-od-nejsvetejsi-trojice-911 Alžběta z Dijonu: horkokrevná, temperamentní a neznámá světice. Karmelitka, která pomýšlela na sebevraždu... Thu, 07. Nov 2019 23:00:00 GMT Svátek posvěcení Lateránské baziliky v Římě 9.11. https://www.pastorace.cz/aktuality/svatek-posveceni-lateranske-baziliky-v-rime-911 Bazilika sv. Jana z Lateranu je nazývána „matkou všech chrámů města Říma a celého světa“. Wed, 06. Nov 2019 23:00:00 GMT Co řekl o smrti před svou smrtí oblíbený P. Josef Mixa https://www.pastorace.cz/aktuality/co-rekl-o-smrti-pred-svou-smrti-oblibeny-p-josef-mixa-jako-miliardar-bych-na-smrtelne-posteli-zjistil-ze-je-to-vsechno-na-prd <p>Odkaz na kna.cz / Zajímavé myšlenky o smrti od P. Josefa&nbsp;Mixy, který zemřel 27. 10.&nbsp;2019&nbsp;</p> Wed, 06. Nov 2019 09:01:00 GMT Svatá Anežka (13. 11.) - pracovní listy pro děti https://www.pastorace.cz/aktuality/svata-anezka-13-11-pracovni-listy-pro-deti Svatá Anežka se narodila ve 13. století jako královská dcera, její otec byl král Přemysl Otakar I. Anežka ale netoužila stát se královnou, vybrala si cestu chudoby podle vzoru svatého Františka a svaté Kláry. Tue, 05. Nov 2019 23:00:00 GMT Doporučujeme k přečtení: EVANGELIZACE A VÍRA - Aleš Opatrný https://www.pastorace.cz/aktuality/doporucujeme-k-precteni-evangelizace-a-vira-ales-opatrny <p>Kniha Aleše Opatrného se nezabývá evangelizačními postupy a doporučeními, jak konkrétně evangelizaci v těch nebo oněch podmínkách vést. Snaží se podněcovat k přemýšlení zejména o trojici úzce souvisejících zásadních pojmů &ndash; evangelizace, víra a charakteristiky současné společnosti. K tomu patří také úvahy o dnešní cestě církve a o laicích jako důležitých činitelích v oblasti evangelizace. Evangelizace je zde chápána jako přiblížení evangelia člověku, které mění jeho život. Víra jako dialogická skutečnost, odehrávající se mezi hovořícím Bohem a vnímajícím člověkem, který Boží zvěst přijímá jako odpověď na své existenciální otázky. Důraz je přitom kladen na vnímání příhodného času (kairos), kdy je člověk s Božím přispěním schopen evangelium přijímat. Charakteristiky současné společnosti jsou viděny jako důležitý podklad pro chápání našich současníků.</p> Tue, 05. Nov 2019 09:53:00 GMT Projevy opovržení a odmítání vůči lidem, kteří jednají zle https://www.pastorace.cz/clanky/projevy-opovrzeni-a-odmitani <p>Projevy opovržení a odmítání vůči lidem, kteří jednají zle, nevedou k ničemu jinému než k&nbsp;jejich izolaci a zatvrzelosti ve zlu, kterého se dopouštějí.</p> Mon, 04. Nov 2019 09:53:00 GMT 1.11.1950 ve válce v Koreji... https://www.pastorace.cz/aktuality/1111950-ve-valce-v-koreji Psal se rok 1950, byl první listopad. Americký vojenský kaplan v Unsanu v Severní Koreji otec Emil Kapaun odsloužil čtyři mše pro vojáky třetího praporu osmého jízdního pluku a šel do svého stanu spát dříve než jindy. Wed, 30. Oct 2019 23:00:00 GMT Výběr z letáčků BTM do kostelů i jinam https://www.pastorace.cz/aktuality/vyber-z-letacku-btm-do-kostelu-i-jinam <p>Aktuální nabídka tentokrát misijních&nbsp;letáčků z&nbsp;<a href="http://www.btm.cz" target="_blank">Brněnské tiskové misie</a>.</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 30. Oct 2019 14:57:00 GMT Zesnulý kněz Josef Mixa: "Já a knězem?! Kravina!" https://www.pastorace.cz/aktuality/zemrely-knez-josef-mixa-ja-a-knezem-kravina <p>Klečel jsem vedle ní a&nbsp;najednou jsem uslyšel jakoby vnitřní hlas: &bdquo;Budeš knězem.&ldquo; Říkal jsem si:&nbsp; &quot;To je kravina &ndash; jsem inženýr, jsem zamilovaný, chci mít rodinu, a co teď s&nbsp;nějakými hlasy? Připadalo mi, že jsem se asi zbláznil.</p> Wed, 30. Oct 2019 09:51:00 GMT Biskup, který zmrzačil svou diecézi https://www.pastorace.cz/aktuality/biskup-ktery-zmrzacil-svou-diecezi Svatý Wolfgang (svátek 31.10.) svou diecézi zmenšil tak, aby českým křesťanům dal českou diecézi s jejich vlastním biskupem a se sídlem v Praze. Jeho okolí protestovalo. Mon, 28. Oct 2019 23:00:00 GMT Nebe, peklo, očistec… https://www.pastorace.cz/clanky/nebe-peklo-ocistec <p>Jako křesťané věříme, že i&nbsp;zfušovaný život má šanci být proměněn. Ve smrti se setkáváme s&nbsp;Bohem&nbsp;&ndash; i&nbsp;se vším, co jsme tady napáchali nedobrého&nbsp;&ndash; a&nbsp;můžeme se odevzdat jeho lásce. Ale: čím víc jsme se minuli se svým životem, tím bolestivější bude naše setkání s&nbsp;Bohem.</p> Mon, 28. Oct 2019 15:58:00 GMT 28. říjen 1918 Osvobození od rakouské nadvlády https://www.pastorace.cz/aktuality/28-rijen-1918-osvobozeni-od-rakouske-nadvlady <p>Tomáš Garrigue Masaryk byl prezident&nbsp;osvoboditel. Osvobodil nás. Ovšem na pouhých 20 let.</p> Sat, 26. Oct 2019 09:34:00 GMT Památka zesnulých, vzpomínka na všechny zemřelé, ´dušičky´ https://www.pastorace.cz/aktuality/pamatka-zesnulych-vzpominka-na-vsechny-zemrele-dusicky <p>&quot;Je nutné mluvit o smrti ... ne proto, abychom měli strach, ale abychom od něho byli osvobozeni.&quot; (Raniero Cantalamessa).</p> Fri, 25. Oct 2019 22:00:00 GMT Boxer ve Vatikánu - skutečný příběh https://www.pastorace.cz/aktuality/boxer-ve-vatikanu-skutecny-pribeh monsignora O Flaherty (* 28. února 1898 + <b> 30. října</b> 1963), který za války zachránil tisíce lidí. Příběh má všechny znaky dobře vymyšleného thrilleru, jen s tím rozdílem, že není vymyšlený. Wed, 23. Oct 2019 23:00:00 GMT Tip na knížky pro děti i dospělé, kterým někdo umřel https://www.pastorace.cz/aktuality/tip-na-knizky-z-nakladatelstvi-cesta-domu-pro-deti-i-dospele-kterym-nekdo-umrel <p><em>Cesta domů</em> provozuje Domácí hospic&nbsp;a poskytuje poradenské služby v oblasti péče o&nbsp;nevyléčitelně nemocné a umírající. Pomáhá pozůstalým v době zármutku. Zároveň se snaží o zvýšení povědomí v oblasti paliativní péče formou vzdělávání odborníků a osvětových kampaní.</p> Tue, 22. Oct 2019 09:34:00 GMT Nevšední biskup v neklidné době - sv. Antonín Maria Klaret - 24.10. https://www.pastorace.cz/aktuality/nevsedni-biskup-v-neklidne-dobe-sv-antonin-maria-klaret-2410 Antonín Maria Klaret se narodil roku 1807 do velmi neklidného Španělska. Za svou aktivitu musel do vyhnanství. Jako na biskupa na něj byl několikrát spáchán atentát. Využíval všechna média tehdejší doby. Zemřel 24.10.1870 ve vyhnanství ve Francii. Mon, 21. Oct 2019 22:00:00 GMT Zásady pastorační pomoci pro manželství řešící krizi https://www.pastorace.cz/clanky/zasady-pastoracni-pomoci-pro-manzelstvi-resici-krizi <p>Ten, kdo chce manželům v obtížích pomoci, musí poctivě vážit, kde jsou hranice jeho kompetencí.&nbsp;Protože pastorační pomoc nevylučuje i pomoc odbornou...</p> Mon, 21. Oct 2019 10:37:00 GMT Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD https://www.pastorace.cz/aktuality/doporucujeme-ke-zhlednuti-animovany-film-o-papezi-janu-pavlu-ii-na-dvd <p>Při příležitosti svátku sv. Jana Pavla II. (22.10.) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola</p> Sun, 20. Oct 2019 22:00:00 GMT Blahoslavený Karel Habsburský (21.10.) https://www.pastorace.cz/aktuality/blahoslaveny-karel-habsbursky-2110 Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... (odkaz na web kna.cz) Sat, 19. Oct 2019 22:00:00 GMT Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy" https://www.pastorace.cz/aktuality/proc-misie-videoserial-vira-do-kapsy <p>V říjnu 2019 zve papež František všechny pokřtěné křesťany ke slavení Mimořádného misijního měsíce. Více o našem misijním poslání řekne provinciální delegát pro salesiánské mise Štefan Kormančík SDB, misijní dobrovolnice Veronika Rendeková a Elena Caunerová FMA z misijní organizace VIDES.</p> Fri, 18. Oct 2019 12:14:00 GMT Oblíbené rekolekce s J. Augystynem https://www.pastorace.cz/aktuality/eucharistie-zdroj-lasky-odvahy-a-radosti-zivota-rekolekce-s-j-augystynem-v-praze <p>8.&ndash;9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie &ndash; zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační středisko v Praze. Přihlašujte se nejpozději do 31. října 2019&nbsp;</p> Thu, 17. Oct 2019 11:54:00 GMT Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984) https://www.pastorace.cz/aktuality/jerzy-popieuszko-19101984 <p>V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli lidé ze širokého okolí. Jeho činnost byla představitelům komunistickému režimu natolik nepříjemná, že mladého kněze nechali před v roce 1984&nbsp;zavraždit.&nbsp;</p> Wed, 16. Oct 2019 22:01:00 GMT Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem https://www.pastorace.cz/aktuality/jan-pavel-ii-vyroci-zvoleni-papezem 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II. patřil k nejvýznamnějším postavám, které ovlivnily 20. století. <br> Mon, 14. Oct 2019 22:00:00 GMT Bůh mě nestvořil bezdůvodně. Jsem součást velikého díla https://www.pastorace.cz/clanky/buh-me-nestvoril-bezduvodne-jsem-soucasti-velikeho-dila <p>Bůh mě stvořil a svěřil mi úkol, který neobdržel nikdo jiný. Nechám-li se jím vést, mohu i - nevědomě - činit dobro, konat jeho dílo, být andělem pokoje a hlasatelem pravdy na svém místě.</p> Mon, 14. Oct 2019 11:48:00 GMT Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý... https://www.pastorace.cz/aktuality/terezie-z-avily-svaty-ktery-je-smutny-je-smutny-svaty <p>Opravdová svatost s sebou nese radost.</p> Sun, 13. Oct 2019 22:00:00 GMT