www.vira.cz www.vira.cz http://www.vira.cz/ cs www.vira.cz https://www.pastorace.cz/defaultHeaderImage?idLang=1 http://www.vira.cz/ 362 108 Je svatost pro každého? videoseriál "Víra do kapsy" https://www.pastorace.cz/aktuality/je-svatost-pro-kazdeho-videoserial-vira-do-kapsy <p>Při hledání odpovědi na otázku, zda je svatost opravdu pro každého, jsme zašli za salesiánem Liborem Všetulou, který má na starosti mediální centrum v Čechách, metodičkou a lektorkou výchovného projektu Cesty zrání saleziánkou Evou Rušínovou a knězem a známým autorem Mariánem Gavendou.</p> Wed, 17. Jul 2019 12:48:00 GMT Co je to spiritualita? https://www.pastorace.cz/clanky/co-je-spiritualita <p>Spiritualita mluví o následování Krista ve vlastním životě. Nejde o papouškování, ale o to, svým způsobem žít tu lásku, kterou žil Kristus. Uskutečnit v&nbsp;sobě jako člověk Boží život. Kdo tedy Krista následuje, uskutečňuje Boží synovství, stává se Božím dítětem.</p> Tue, 16. Jul 2019 13:34:00 GMT 17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek https://www.pastorace.cz/aktuality/17-cervence-1794-bylo-popraveno-sestnact-karmelitanek z kláštera Compiègne u Paříže Mon, 15. Jul 2019 22:00:00 GMT Když děti (ne)poslouchají - letní vydání časopisu Rodinný život https://www.pastorace.cz/aktuality/kdyz-deti-neposlouchaji-letni-vydani-casopisu-rodinny-zivot <p>Časopis je orientován na rodinu a rodinný život ve všech jeho pestrých podobách a projevech, radostech nebo starostech všedních i svátečních dnů. Zaměřuje se na problematiku výchovy dětí, vztahy mezi manžely, na duchovní život rodiny, život v neúplné rodině, seniorský věk apod. Časopis přináší informace o různých akcích a prorodinných aktivitách. Je určený každému, kdo v rodině žije nebo se zabývá problematikou rodinného života.</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 15. Jul 2019 09:42:00 GMT Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902 https://www.pastorace.cz/aktuality/josef-toufar-vyroci-narozeni-1471902 Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902 Thu, 11. Jul 2019 22:00:00 GMT Překonat stadium narcismu – nutný předpoklad manželství https://www.pastorace.cz/clanky/prekonat-stadium-narcismu-nutny-predpoklad-manzelstvi <p>Pro manželství je zásadně nutné, aby člověk překonal stadium narcismu, které si z&nbsp;dětství může nést stále s&nbsp;sebou.</p> Wed, 10. Jul 2019 13:14:00 GMT Doporučujeme: Tvůj křest a biřmování s promluvami papeže Františka https://www.pastorace.cz/aktuality/doporucujeme-tvuj-krest-a-birmovani-s-promluvami-papeze-frantiska <p>Základem knížky je devět promluv papeže Františka věnovaných křtu a biřmování. Autor k nim připojuje svoji úvahu, inspirativní slovo církevních otců, otázky k zamyšlení a osobní modlitbu.</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 10. Jul 2019 09:34:00 GMT Sv. Benedikt z Nursie (11.7.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-benedikt-z-nursie-117 Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu. Wed, 10. Jul 2019 09:19:00 GMT Někdo žije své křesťanství trochu jako pohanské náboženství https://www.pastorace.cz/clanky/nekdo-zije-sve-krestanstvi-trochu-jako-pohanske-nabozenstvi <p>Mnozí z nás vyrůstali v křesťanské rodině a osvojili si náboženské zvyklosti dřív, než si stačili položit otázku, co to znamená být křesťanem. Jiní objevili křesťanství až jako dospělí, takže nejsou tolik v zajetí zvykovosti, ale i oni ...</p> Fri, 05. Jul 2019 22:16:00 GMT Svatí Cyril a Metoděj (5.7.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svati-cyril-a-metodej-57 <p>svátek 5.7.</p> Wed, 03. Jul 2019 22:00:00 GMT Svatý Prokop (svátek 4.7.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svaty-prokop-svatek-47 (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053) Tue, 02. Jul 2019 22:00:00 GMT Možnost cíleně přispět a pomoci rodině v těžké situaci https://www.pastorace.cz/aktuality/moznost-cilene-prispet-a-pomoci-rodine-v-tezke-situaci <p>Je doba prázdnin a dovolených. Mnozí z nás plánují, jak a kde si vhodně odpočinout. Jsou ale mezi námi i lidé, kteří...</p> Tue, 02. Jul 2019 07:57:00 GMT Svátek sv. Tomáše (3.7.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svatek-sv-tomase-37 "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..." Mon, 01. Jul 2019 22:00:00 GMT ... aby i naši vnuci mohli říkat: Dědictví otců zachovej nám, Pane https://www.pastorace.cz/clanky/aby-i-nasi-vnuci-mohli-rikat-dedictvi-otcu-zachovej-nam-pane <p>Stojíme na ramenou předků a naše děti budou stát na těch našich.</p> Sat, 29. Jun 2019 13:57:00 GMT Modlitba za česko-německé porozumění ve Skocích se zpěvy z Taizé 6. 7. https://www.pastorace.cz/aktuality/modlitba-za-cesko-nemecke-porozumeni-ve-skocich-se-zpevy-z-taize-6-7 <p>Již podesáté se sjedou poutníci z&nbsp;Čech a Německa v&nbsp;předvečer poutní mše u &bdquo;Panenky Skákavé&ldquo; na Karlovarsku. Do opuštěného kostela, dříve proslaveného velkými poutěmi, přijíždějí, aby strávili 2 hodiny v&nbsp;usebrání při doprovodu meditativních zpěvů z&nbsp;francouzské klášterní komunity v Taizé.&nbsp;</p> Thu, 27. Jun 2019 08:59:00 GMT Petr a Pavel (svátek 29.6.) https://www.pastorace.cz/aktuality/petr-a-pavel-svatek-296 <p>Petr a Pavel / dva sloupy církve / rybář a učenec / skála a učitel pohanů / oba ukazují svou lásku ke Kristu svým životem</p> Wed, 26. Jun 2019 22:00:00 GMT DOPORUČUJEME k přečtení: Radost z Boha (Marek Orko Vácha) https://www.pastorace.cz/aktuality/doporucujeme-k-precteni-radost-z-boha-marek-orko-vacha <p>Příručka pro biřmovance, jak přežít v drsném světě. Letmé nahlédnutí do hlubin pokladů katolické církve &ndash; tak charakterizuje Marek Orko Vácha svou novou knihu Radost z Boha, která je určena zejména biřmovancům.&nbsp;</p> Wed, 26. Jun 2019 12:35:00 GMT Všichni máme rádi jistoty https://www.pastorace.cz/clanky/vsichni-mame-radi-jistoty <p>Jak se mohl asi cítit ubohý, starý muž Abrahám, který byl zvyklý na život ve své zemi, když ho Bůh povolal a připravil o všechny jistoty. Měl bohatství,&nbsp;dobytek, sluhy, stál v&nbsp;čele svého kmene, a tu se mu najednou zjevil Bůh a řekl: &bdquo;Tak, Abraháme, sbal si své věci a běž do jiné země. Tu ti ukážu později.&ldquo;&nbsp;</p> Tue, 25. Jun 2019 12:40:00 GMT 27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková https://www.pastorace.cz/aktuality/27-cervna-1950-byla-komunisty-popravena-milada-horakova <p>27. 6. se proto připomíná Den památky obětí komunistického režimu. / &quot;Jsem odevzdaná do vůle Boží - chci splnit zákony Boží a zachovat své čestné lidské jméno. Neplačte.&quot; (Milada Horáková) &bdquo;Vaše děti toho budou jednou litovat, co jste zavedli&ldquo; (<a href="http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Josef-Toufar-zivotopis.html">Josef Toufar</a> v diskuzi s komunisty).</p> Mon, 24. Jun 2019 22:00:00 GMT Jan Křtitel (svátek 24. 6.) https://www.pastorace.cz/aktuality/jan-krtitel-svatek-24-6 <p>Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen Janově mučednické smrti, ale nezvykle i jeho narození. Od dnešního dne přesně za půl roku budeme slavit narození Krista.&nbsp;</p> Sat, 22. Jun 2019 22:00:00 GMT Neodpuštění připomíná jízdu autem se zataženou ruční brzdou https://www.pastorace.cz/clanky/neodpusteni-pripomina-jizdu-autem-se-zatazenou-rucni-brzdou <p>Neodpuštění v našem duchovním životě připomíná jízdu autem se zataženou ruční brzdou. Odráží se v kvalitě našich mezilidských vztahů, narušuje naši duševní stabilitu a rovněž naše&nbsp;snažení je jakési jalové.&nbsp;</p> Fri, 21. Jun 2019 13:29:00 GMT Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-jan-fisher-svatek-226 Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535 Thu, 20. Jun 2019 22:00:00 GMT Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost https://www.pastorace.cz/aktuality/nejsvetejsi-srdce-jezisovo-slavnost <p>Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto svátku?</p> Thu, 20. Jun 2019 22:00:00 GMT Eucharistie: videoseriál "Víra do kapsy" https://www.pastorace.cz/aktuality/eucharistie-videoserial-vira-do-kapsy <p>Kdo je pro tebe eucharistický Kristus? Tuto nevšední otázku jsme položili našim hostům v květnovém magazínu Víra do kapsy s podtitulem Eucharistie. Pozvání podělit se se svým osobním svědectvím přijalo několik laiků a řeholníků.</p> Wed, 19. Jun 2019 10:44:00 GMT Knižní tip: Život Jana Nepomuka Neumanna od Jamese J. Galvina https://www.pastorace.cz/aktuality/knizni-tip-zivot-jana-nepomuka-neumanna-od-jamese-j-galvina <p>Životopisný příběh misionáře Jana Nepomuka Neumanna nám přibližuje nelehkou situaci v Severní Americe v první polovině 19. století. V této době, která církvi a křesťanské víře příliš nepřála, se Neumann neúnavně stará o evropské přistěhovalce, jejich vzdělání a duchovní život.&nbsp;</p> Wed, 19. Jun 2019 09:12:00 GMT Věčné zřídlo máme v živém chlebu, třebaže je noc… (Jan od Kříže) https://www.pastorace.cz/clanky/vecne-zridlo-mame-v-zivem-chlebu-trebaze-je-noc-jan-od-krize <p>... Já znám ten pramen dobře,<br /> jenž prýští, tryská proudem,<br /> třebaže noc je! ...&nbsp;</p> <p>Ten živý pramen, po kterém tak toužím,<br /> zřím v chlebu života, je chlebem božím,<br /> třebaže noc je. ...</p> Wed, 19. Jun 2019 07:30:00 GMT Vzácné Bible v Kutné Hoře - od čtvrtka 20. do neděle 23. června 2019 https://www.pastorace.cz/aktuality/vzacne-bible-v-kutne-hore-od-ctvrtka-20-do-nedele-23-cervna-2019 <p>Bible. Kniha knih, nejvíce vydávaná a čtená kniha světa. Bible a knihtisk patří již stovky let neodmyslitelně k&nbsp;sobě. Proto budou v kutnohorské&nbsp;expozici KNIHTISKÁRNA od čtvrtka 20. do neděle 23. června 2019 k&nbsp;vidění vzácné historické tisky biblí ze soukromé sbírky sběratele Vlastimila Brunclíka.</p> Tue, 18. Jun 2019 07:51:00 GMT Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.) https://www.pastorace.cz/aktuality/patron-lidi-zavislych-na-alkoholu-matt-talbot-196 <p>Matt se narodil 2.&nbsp;5.&nbsp;1856 v&nbsp;Dublinu v&nbsp;Irsku.&nbsp;Všichni muži v&nbsp;rodině pili tak, že se někteří upili k&nbsp;smrti. Takovýto kříž nenesla jen Mattova matka, ale i mnoho dalších irských žen.</p> Mon, 17. Jun 2019 22:00:00 GMT Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.) https://www.pastorace.cz/aktuality/jan-nepomucky-neumann-svatek-196 <p>Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými světy: syn Němce a Češky slouží v Americe bílým, indiánům i černochům.</p> Sun, 16. Jun 2019 22:00:00 GMT Slavnost Těla a krve Páně (´Božího těla´) https://www.pastorace.cz/aktuality/slavnost-tela-a-krve-pane-boziho-tela <p>Svátek, který katolická církev slaví ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice, aby zvlášť oslavila - eucharistii.</p> Sat, 15. Jun 2019 22:00:00 GMT Slavnost Nejsvětější Trojice https://www.pastorace.cz/aktuality/slavnost-nejsvetejsi-trojice <p>Svátek připomíná ústřední křesťanskou nauku o Bohu, který je Láska, a který existuje ve společenství tří osob: Bůh - Otec, Bůh - Syn (Ježíš Kristus) a Bůh - Duch svatý.</p> Thu, 13. Jun 2019 22:00:00 GMT Křesťané žijí na zemi, domov však mají v nebi https://www.pastorace.cz/clanky/krestane-ziji-na-zemi-bydli-vsak-v-nebi <p>Boží blízkost a lásku, kterou nyní můžeme vnímat jen pomocí symbolů a znamení, jednou zažijeme tváří v tvář. To je křesťanská naděje, to je zdroj naší vytrvalosti a houževnatosti.</p> Thu, 13. Jun 2019 09:40:00 GMT Výběr z letáčků Brněnské tiskové misie k využití např. v kostelích https://www.pastorace.cz/aktuality/vyber-z-letacku-brnenske-tiskove-misie-k-vyuziti-napr-v-kostelich <p>Brzy budou prázdniny a kostely budou otevřeny i pro náhodné kolemjdoucí, trávící v našem okolí třeba dovolenou. Připravili jsme pro vás výběr letáčků z Brněnské tiskové misie.</p> Thu, 13. Jun 2019 09:02:00 GMT Jaroslav Škarvada - oblíbený a optimistický člověk - pomocný pražský biskup († 14.6.2010) https://www.pastorace.cz/aktuality/jaroslav-skarvada-oblibeny-a-optimisticky-clovek-pomocny-prazsky-biskup-1462010 <p>&quot;Na konci života nevidím nějakou tmu hrobu, anebo pec krematoria. Na mě tam čeká otevřená náruč Boha. Není to hezký pohled do budoucnosti?&quot; (<a href="http://www.pastorace.cz/Jmenny-rejstrik/Skarvada.html">Jaroslav Škarvada</a>)</p> Wed, 12. Jun 2019 22:00:00 GMT Duchovní odkaz Tomáše kardinála Špidlíka - 21. října 2019 https://www.pastorace.cz/aktuality/duchovni-odkaz-tomase-kardinala-spidlika-21-rijna-2019 <p>Pozvání na mezinárodní konferenci ke 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka, kterou bude pořádat Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR dne 21. října 2019.</p> Wed, 12. Jun 2019 08:29:00 GMT Krize mužství? https://www.pastorace.cz/clanky/krize-muzstvi <p>Proč se dnes tak mluví o krizi mužských vzorů? Co je příčinou?&nbsp;To je dlouhodobý proces, který se táhne od počátku průmyslové revoluce. Předtím synové trávili podstatnou část života po boku svých tátů a dědů, pracovali společně na poli nebo v řemesle, ale rozvojem továren a administrativy se tátové z rodin &bdquo;začali vytrácet&ldquo;.&nbsp;</p> Tue, 11. Jun 2019 12:40:00 GMT Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze https://www.pastorace.cz/aktuality/svatek-jezise-krista-nejvyssiho-a-vecneho-kneze <p>Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum Domini nostri Iesu Christi Summi et Æterni Sacerdotis).</p> Mon, 10. Jun 2019 22:00:00 GMT Při biřmování dostáváme dar Ducha, abychom ho přinášeli druhým https://www.pastorace.cz/clanky/pri-birmovani-dostavame-dar-ducha-abychom-ho-prinaseli-druhym <p>Dar Ducha svatého dostáváme proto, abychom dávali, nikoli proto, abychom si dary uschovali uvnitř, jako by naše duše byla skladištěm. Máme je přinášet druhým. V&nbsp;tom spočívá křesťanský život.</p> Fri, 07. Jun 2019 13:29:00 GMT Aleš Opatrný oceněn Universitou Karlovou https://www.pastorace.cz/aktuality/doc-ing-ales-opatrny-thd-obdrzel-stribrnou-pametni-medaili-uk <p>Dne 23. května předal prorektor prof. Jan Royt doc. Aleši Opatrnému během slavnostního zakončení akademického roku Te Deum stříbrnou pamětní medaili Univerzity Karlovy.</p> Fri, 07. Jun 2019 09:20:00 GMT YOUCAT Vzpomínkové album: Moje první svaté přijímání https://www.pastorace.cz/aktuality/vzpominkove-album-moje-prvni-svate-prijimani-youcat <p>Seznamuje malé čtenáře a čtenářky s tím, kdo je Ježíš, co je na jeho příběhu nejdůležitější a jak z toho žije církev.&nbsp;</p> Fri, 07. Jun 2019 07:50:00 GMT Červnové vydání dívčího časopisu IN! https://www.pastorace.cz/aktuality/cervnove-vydani-divciho-casopisu-in <p>Prázdniny se blíží nezadržitelným tempem a některé z&nbsp;nás &bdquo;honí&ldquo; známky na poslední chvíli. Proto vám přinášíme pár tipů, jak tento poslední měsíc školy využít na maximum. A pokud se vše zadaří, uspořádejte si pořádnou rozlučkovou pátry. :-)</p> Thu, 06. Jun 2019 07:47:00 GMT V mém životě byly okamžiky nevýslovného žalu https://www.pastorace.cz/clanky/v-mem-zivote-byly-okamziky-nevyslovneho-zalu <p>Jsem šťastný i ve své vězeňské cele,&nbsp;protože ty, Ježíši,&nbsp;jsi se mnou.</p> Tue, 04. Jun 2019 09:22:00 GMT Invaze spojeneckých vojsk v Normandii (výročí 6. června 1944) https://www.pastorace.cz/aktuality/invaze-spojeneckych-vojsk-v-normandii-vyroci-6-cervna-1944 Není zapotřebí jen lidí odvážných, chytrých a silných… Mon, 03. Jun 2019 23:00:00 GMT 5. června -´Světový den životního prostředí´ https://www.pastorace.cz/aktuality/5-cervna-svetovy-den-zivotniho-prostredi Sama Země má svou důstojnost, kterou máme respektovat. (Benedikt XVI.) 5. 6. se připomíná "<a href="http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/5-cervna-se-pripomina-Svetovy-den-zivotniho-prostredi.html">Světový den životního prostředí</a> Sun, 02. Jun 2019 22:00:00 GMT Letnice, Svatodušní svátky... https://www.pastorace.cz/aktuality/letnice-svatodusni-svatky <p>O <a href="http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Letnice-Svatodusni-svatky.html">Letnicích</a> křesťané slaví slavnost seslání <a href="http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Duch-svaty-letnice.html">Ducha svatého</a> - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes) v církvi.</p> Sat, 01. Jun 2019 22:00:00 GMT Média: videoseriál "Víra do kapsy" https://www.pastorace.cz/aktuality/media-videoserial-vira-do-kapsy <p>Co je úkolem médií? Říkají nám pravdu? Jaké nároky klademe na novináře? Jak se můžeme objektivně informovat? I na tyto otázky se Vám pokusí přinést odpovědi nový díl pořadu Víra do kapsy, kde si popovídáme s autorem knihy Křesťan v (internetové) síti, redaktorem konzervativního deníku Postoj a pedagogem Imrichem Gazdou, pedagogem a salesiánem Josefem Lusconěm, redaktorem Postoje Pavlem Rábarem a studentyžurnalistiny z Katolické univerzity.</p> Sat, 01. Jun 2019 10:16:00 GMT To, co konáme ve všední den, může být Boho-služba, služba Bohu... https://www.pastorace.cz/clanky/to-co-koname-ve-vsedni-den-muzeme-zit-jako-boho-sluzbu-sluzbu-bohu <p>Ježíš řekl při Poslední večeři dvakrát: &bdquo;Toto konejte&ldquo;! Když učedníkům dal k jídlu své tělo a&nbsp;když jim umyl nohy.</p> Thu, 30. May 2019 22:10:00 GMT Ubožáku, tobě se líbí křesťanství? https://www.pastorace.cz/aktuality/ubozaku-tobe-se-libi-krestanstvi Sv. Justin, mučedník - svátek 1.6. Thu, 30. May 2019 22:00:00 GMT Světový den sdělovacích prostředků https://www.pastorace.cz/aktuality/svetovy-den-sdelovacich-prostredku <p>Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, nebo-li týden před Slavností seslání Ducha Svatého (Letnice). Poprvé se tento den slavil roku 1967, roku 1985 byl prohlášen za Světový den.</p> Wed, 29. May 2019 22:01:00 GMT Svatodušní novéna https://www.pastorace.cz/aktuality/svatodusni-novena <p>Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Podklady k modlitbě na každý den (odkaz na vojtechkodet.cz)</p> Wed, 29. May 2019 22:00:00 GMT Svatá Zdislava (1220 Křižanov - 1252 Lemberk) https://www.pastorace.cz/aktuality/svata-zdislava-1220-krizanov-1252-lemberk Svátek 30.5. Tue, 28. May 2019 22:00:00 GMT Nanebevstoupení Páně https://www.pastorace.cz/aktuality/nanebevstoupeni-pane <p>Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná &quot;novéna&quot; - devět dní modliteb před Slavností seslání Ducha svatého.</p> Mon, 27. May 2019 22:00:00 GMT Mezinárodní křesťanský hudební festival Campfest zveřejnil jména zahraničních interpretů https://www.pastorace.cz/aktuality/mezinarodni-krestansky-hudebni-festival-campfest-zverejnil-jmena-zahranicnich-interpretu <p>CampFest - ako predovšetkým hudobný festival - ponúka priestor pre hudobníkov a kapely rôznych žánrov a&nbsp;talentov. Organizátori zverejnili mená zahraničných účinkujúcich, ktorých uvidíte 1.- 4. augusta 2019, na Ranči Kráľova Lehota (SK).</p> Mon, 27. May 2019 08:01:00 GMT Zobrazujte si na svém webu kratičký biblický citát https://www.pastorace.cz/aktuality/zobrazujte-si-na-svem-webu-kraticky-biblicky-citat <p>Vložením krátkého kódu do vašich&nbsp;stránek si tak můžete na svém webu nechat zobrazovat každodenně aktualizovaný...</p> Mon, 27. May 2019 07:48:00 GMT Ježíšův pokoj je jako hlubina v moři, jehož hladinou zmítají vlny https://www.pastorace.cz/clanky/jezisuv-pokoj-je-jako-hlubina-v-mori-jehoz-hladinou-zmitaji-vlny <p>Člověk, který žije s&nbsp;Ježíšovým pokojem, nikdy neztrácí humor</p> Sun, 26. May 2019 22:00:00 GMT Den modliteb za pronásledované křesťany https://www.pastorace.cz/aktuality/den-modliteb-za-pronasledovane-krestany <p>Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.</p> Thu, 23. May 2019 22:00:00 GMT Ježíš NEřekl: ´Prosimvás pojte zpátky, dyť já to tak nemyslel´ https://www.pastorace.cz/clanky/jezis-nerekl-ja-to-tak-nemyslel <p>Když někteří z Ježíšových posluchačů slyšeli, že by měli jíst jeho tělo a pít jeho krev, přišlo jim to natolik absurdní, že přestali být jeho učedníky. A Ježíš je v tu chvíli nezadržel, aby se jim omluvil, že to bylo jen přirovnání.</p> Thu, 23. May 2019 13:18:00 GMT Modlitba za ty kdo mají odpovědnost za společnost a stát(y) https://www.pastorace.cz/aktuality/modlitba-za-ty-kdo-maji-odpovednost-za-spolecnost-a-staty <p>V pátek se také v Česku otevřou volební místnosti pro volby do Evropského parlamentu. Můžete se připojit například následující modlitbou, aby nově zvolení politici usilovali o pravý pokoj a šťastnou budoucnost nás všech:</p> Thu, 23. May 2019 12:29:00 GMT Noc kostelů https://www.pastorace.cz/aktuality/noc-kostelu <p><a href="http://www.vira.cz/nockostelu/"><img alt="Noc kostelů" src="http://www.vira.cz/admin/files/2016/noc-kostelu-napis.jpg" style="width: 165px; height: 36px; margin: 10px 5px;" title="Noc kostelů" /></a></p> <p>V pátek 24. května 2019&nbsp;večer se na mnoha místech otevřou dveře a brány kostelů. Nabízíme vám základní informace o <a href="http://www.vira.cz/nockostelu/">Noci kostelů</a> a dva tématické letáky.</p> Wed, 22. May 2019 22:00:00 GMT Jak odpustit? - videoseriál "Víra do kapsy" https://www.pastorace.cz/aktuality/jak-odpustit-videoserial-vira-do-kapsy <p>Jak vyjít z vězení neodpuštění? Musím odpustit hned? Jaké druhy odpuštění existují?<br /> Pozvání&nbsp;přijal salesián don Pavel Grach, český premonstráti o. Marek František Drábek a psychiatrička - psychoterapeutka MUDr. Daniela Hrtusová.</p> Wed, 22. May 2019 14:18:00 GMT Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951) https://www.pastorace.cz/aktuality/knez-s-cernou-paskou-pres-oko-emil-kapaun-23-5-1951 <p>Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce 1951. Jeho služba zachránila mnoho ostatních zajatců před smrtí. Americký prezident Barack Obama ho posmrtně vyznamenal Medailí cti. (* 20. 4. 1916 Pilsen Kansas USA + 23. 5 1951 Pyokdong KLDR)</p> Tue, 21. May 2019 22:00:00 GMT Den modliteb za církev v Číně (24.5.) https://www.pastorace.cz/aktuality/den-modliteb-za-cirkev-v-cine-245 Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně... Tue, 21. May 2019 22:00:00 GMT Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svata-rita-patronka-v-beznadejnych-situacich <p>Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli -&nbsp;zdroji smíření.</p> Mon, 20. May 2019 22:00:00 GMT Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích https://www.pastorace.cz/clanky/svata-rita-patronka-v-beznadejnych-situacich <p>Manžel sv. Rity (1381&ndash;1447) byl úkladně zavražděn, její synové zemřeli.&nbsp;Rita se nakonec vydala cestou míru. Stala se tak symbolem usmíření. Se sv. Ritou je spojována symbolika&nbsp;<span style="font-size: 0.95em;">trnů a růží.&nbsp;</span></p> Mon, 20. May 2019 14:14:00 GMT Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.) https://www.pastorace.cz/aktuality/zivot-plny-prekazek-protivenstvi-a-hledani-klement-maria-hofbauer-dvorak-svatek-205 * 1751, Tasovice u Znojma<br /> + 1820, Vídeň, Rakousko Sat, 18. May 2019 22:00:00 GMT Mezinárodní festival Slezská lilie v půlce června https://www.pastorace.cz/aktuality/mezinarodni-festival-slezska-lilie-v-pulce-cervna <p>Devátý ročník mezinárodního křesťanského festivalu Slezská lilie proběhne v Ostravě od 14. do 16. června 2019. Koncerty, přednášky, chvály a mše sv.</p> Fri, 17. May 2019 09:14:00 GMT Eucharistie nám dává sílu, radost a jiskru https://www.pastorace.cz/clanky/eucharistie-nam-dava-silu-radost-a-jiskru <p>Bůh stvořil člověka tak, že musí jíst a pít, bez pokrmu se neobejde. Ale aby lidem došlo, že ve skutečnosti se &ndash; více než bez jídla a pití &ndash; neobejdou bez Boha, stává se sám Boží Syn pokrmem a nápojem. A to, co v našem životě působí normální strava, to nám nadpřirozeným způsobem dává přijímání eucharistie...</p> Fri, 17. May 2019 08:32:00 GMT Kdo popírá existenci ďábla, nechápe transcendenci Boha https://www.pastorace.cz/aktuality/kdo-popira-existenci-dabla-nechape-transcendenci-boha <p>V&nbsp;listě Židům i prvním Janově listě jasně stojí, že Boží Syn přišel proto, aby udělal konec ďáblově činnosti. A toto tvrzení nelze nijak přeslechnout...</p> Wed, 15. May 2019 12:17:00 GMT Co je duchovní doprovázení? https://www.pastorace.cz/clanky/co-je-duchovni-doprovazeni <p>Duchovní doprovázení (nebo také vedení, jak se dřív říkalo) umožňuje lépe se orientovat na cestě&nbsp;a pomáhá dostat se bezpečně dál. Smyslem doprovázení je pomoc, a nikoliv vytváření závislosti nebo přebírání odpovědnosti za druhého.</p> Tue, 14. May 2019 13:08:00 GMT ´Pobožný lenoch´sv. Izidor (svátek 15.května) https://www.pastorace.cz/aktuality/pobozny-lenochsv-izidor-svatek-15kvetna Svatý Izidor rolník (1080-1130) Mon, 13. May 2019 22:00:00 GMT Svatý Jan Nepomucký (16. 5.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svaty-jan-nepomucky-16-5 Jan Nepomucký - v černých vodách času naše hvězda... Mon, 13. May 2019 22:00:00 GMT 15. květen - Mezinárodní den rodiny https://www.pastorace.cz/aktuality/15-kveten-mezinarodni-den-rodiny Ježíš, Boží Syn, se stal člověkem v rodině. Základem dobré rodiny je dobré <a href="http://www.vira.cz/Rejstrik-vecny/manzelstvi-partnerstvi.html">manželství</a>. Sun, 12. May 2019 22:00:00 GMT Svatý Pankrác (svátek 12.5.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svaty-pankrac-svatek-125 Svatý Pankrác zemřel mučednickou smrtí pro Krista, když mu bylo pouhých čtrnáct let. Stalo se tak 12. května roku 304 Fri, 10. May 2019 22:00:00 GMT Týden modliteb za duchovní povolání https://www.pastorace.cz/aktuality/tyden-modliteb-za-duchovni-povolani <p>Týden modliteb za duchovní povolání každoročně vrcholí o 4. neděli velikonoční, která se nazývá nedělí Dobrého pastýře (dle liturgických čtení Jan 10,1-30). Podkladem těchto modliteb je Ježíšovo slovo: &bdquo;Proste Pána žní, aby poslal dělníky na svou žeň&ldquo; a &ldquo;Získávejte mi učedníky&hellip;&ldquo; Každý rok k tomuto tématu vydává své poselství papež.</p> Thu, 09. May 2019 22:00:00 GMT Vztah s matkou nás poznamenal https://www.pastorace.cz/clanky/vztah-s-matkou-nas-hluboce-poznamenal <p>Záleží na našich vlastních zkušenostech, zda v&nbsp;nás slovo matka vyvolá vřelé představy, či zda nám tuhne krev v&nbsp;žilách.</p> Wed, 08. May 2019 22:50:00 GMT Zemřel Jean Vanier, zakladatel hnutí Archa https://www.pastorace.cz/aktuality/zemrel-jean-vanier-zakladatel-hnuti-archa <p>Ve věku 90 let zemřel 7.5.2019 Jean Vanier. Celý svůj život věnoval přinášení naděje trpícím lidem: &bdquo;Poselství evangelia spočívá v tom, že se máme stávat slitovní &ndash; říkal. - Pokud se staneš mužem a ženou slitování, budeš se podobat Ježíši.&ldquo;</p> Tue, 07. May 2019 12:07:00 GMT Panna Maria není bohyně https://www.pastorace.cz/clanky/panna-maria-neni-bohyne <p>Mariina moc a mateřská láska přitahují lidi napříč kulturami. S pohanskými bohyněmi však Matka Boží nemá nic společného.</p> Mon, 06. May 2019 15:08:00 GMT Svatý Jan Sarkander (svátek 6.5.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svaty-jan-sarkander-svatek-65 <p>Na osobu vězněného kněze Jana Sarkandera se zástupně vylila veškerá zášť, nakumulovaná letitými náboženskými nesváry a nespravedlnostmi, jejichž aktéři stáli na obou stranách. (odkaz na kna.cz)</p> Sat, 04. May 2019 22:00:00 GMT Pozvánka na gospelový festival Lumen 7. – 8. června 2019 v Trnave https://www.pastorace.cz/aktuality/pozvanka-na-gospelovy-festival-lumen-7-8-cervna-2019-v-trnave <p>Skvělá zpráva pro milovníky&nbsp;gospelové&nbsp;hudby - letošním headlinerem Festivalu Lumen bude&nbsp;HillsongYoung&amp;Free&nbsp;z daleké Austrálie!</p> <p>&nbsp;</p> Sat, 04. May 2019 09:10:00 GMT Den matek https://www.pastorace.cz/aktuality/den-matek <p>Svátek matek (den matek) se slaví druhou květnovou neděli.</p> Fri, 03. May 2019 22:00:00 GMT Májové vydání časopisu pro dívky IN! https://www.pastorace.cz/aktuality/majove-vydani-casopisu-pro-divky-in <p>V květnovém čísle najdete i kvízy a testy, soutěže, zajímavosti, tvoření a pár receptů na dobroty.</p> Fri, 03. May 2019 08:42:00 GMT Žena v církvi: videoseriál "Víra do kapsy" https://www.pastorace.cz/aktuality/zena-v-cirkvi-videoserial-vira-do-kapsy <p>Nový díl pořadu Víra do kapsy seznamuje s rolí žen v Církvi.</p> Thu, 02. May 2019 13:58:00 GMT Týden modliteb za povolání https://www.pastorace.cz/aktuality/tyden-modliteb-za-povolani <p>​Od 6. do 12. května&nbsp;se modlíme zvláštním způsobem za duchovní povolání. Již tradiční Týden modliteb za povolání vyvrcholí na 4. neděli velikonoční, neděli Dobrého pastýře, kdy si církev po celém světě připomene už 56. Světový den modliteb za povolání. U této příležitosti se i letos na všechny věřící, především ale na mladé křesťany hledající své životní místo a poslání, obrací papež František se svým poselstvím (plný text poselství je v příloze), jehož hlavní myšlenkou je tentokrát&nbsp;&bdquo;Odvaha riskovat pro Boží příslib&ldquo;.</p> Thu, 02. May 2019 13:50:00 GMT Křesťanský festival UNITED koncem srpna ve Vsetíně https://www.pastorace.cz/aktuality/krestansky-festival-united-koncem-srpna-ve-vsetine <p>Ve dnech 22. 8. -&nbsp;24. 8. 2019 se ve Vsetíně uskuteční &nbsp;křesťanský festival UNITED&nbsp;s&nbsp;různorodým programem. Ten kromě hudby zahrnuje semináře, workshopy, službu modliteb a duchovního poradenství, divadlo, film, program pro děti a sporty. Hlavním hostem letošního ročníku bude britský hudebník, skladatel a producent Martin Smith, který se do Česka vrací&nbsp;po čtyřech letech.&nbsp;</p> Thu, 02. May 2019 08:36:00 GMT Panna Maria není bohyně (Vojtěch Kodet) https://www.pastorace.cz/aktuality/panna-maria-neni-bohyne-vojtech-kodet <p>Jak by ne/měla vypadat zdravá mariánská úcta? (Odkaz na Vojtechkodet.cz)</p> Mon, 29. Apr 2019 22:00:00 GMT Květen - měsíc Panny Marie https://www.pastorace.cz/aktuality/kveten-mesic-panny-marie <p>Měsíc květen bývá oblíben z různých hledisek.</p> Mon, 29. Apr 2019 22:00:00 GMT Aby Bible nezůstala v knihovnách, ale vydala se tam, kde žijí lidé... https://www.pastorace.cz/clanky/aby-bible-nezustala-v-knihovnach-ale-vydala-se-tam-kde-ziji-lide <p>Modleme se a dejme se do práce, aby Bible nestála v knihovně mezi mnoha dalšími knihami, které o ní mluví, nýbrž konala svůj běh cestami tohoto světa a utábořila se tam, kde žijí lidé.</p> Mon, 29. Apr 2019 15:20:00 GMT 1.5. Sv. Josefa, Dělníka - Svátek práce https://www.pastorace.cz/aktuality/15-sv-josefa-delnika-svatek-prace Člověk se v práci nejen realizuje, ale je to zároveň i služba bližnímu, společnosti, a tím i Kristu. Sun, 28. Apr 2019 22:00:00 GMT Druhá neděle velikonoční - svátek Božího milosrdenství https://www.pastorace.cz/aktuality/druha-nedele-velikonocni-svatek-boziho-milosrdenstvi <p>Na první neděli po Velikonocích se slaví Svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. v den svatořečení polské řeholnice Faustyny Kowalské &ndash; 30. dubna 2000.</p> Sat, 27. Apr 2019 14:00:00 GMT Jan Pavel II. https://www.pastorace.cz/aktuality/jan-pavel-ii <p>27. 4. 2014 o neděli Božího milosrdenství byl ve Vatikánu svatořečen papež Jan Pavel II. (* 18. května 1920 + 2. dubna 2005).</p> Fri, 26. Apr 2019 22:00:00 GMT Doporučujeme k přečtení https://www.pastorace.cz/aktuality/doporucujeme-k-precteni <p>Rozhovor o tom,&nbsp;co znamená být člověkem, manželem, otcem a křesťanem v dnešním chaotickém světě...</p> Thu, 25. Apr 2019 13:01:00 GMT Skrze vlastní slzy… https://www.pastorace.cz/clanky/skrze-vlastni-slzy <p>Poslední Velikonoce učedníků s Ježíšem byly jako zlý sen. Na počátku následujícího týdne šla&nbsp;Marie Magdaléna s pláčem k Ježíšovu hrobu. Jistě se jí hlavou honily mnohé otázky, které nějak známe i my. Pak ale přes vlastní slzy uviděla odpověď na všechny své modlitby...</p> Wed, 24. Apr 2019 11:11:00 GMT Den Země - 22. dubna https://www.pastorace.cz/aktuality/den-zeme-22-dubna <p>22. dubna si celosvětově připomínáme Den Země. Nejde o svátek, kdy bychom se měli stát nějakými pohanskými uctívači Matky Země. Ne. Ale jako křesťané máme cítit zodpovědnost za svět, který nám byl svěřen a ve kterém čteme jako v&nbsp;knize o moudrosti a kráse otištěné jeho Stvořitelem.</p> Sun, 21. Apr 2019 23:57:00 GMT Svatý Vojtěch (23. duben) https://www.pastorace.cz/aktuality/svaty-vojtech-23-duben Dvakrát z Čech odešel a dvakrát se vrátil. Svůj život završil mučednickou smrtí při hlásání evangelia pohanům v krajinách tehdejšího Pruska. Bylo mu 41 let. Sun, 21. Apr 2019 22:00:00 GMT Velikonoční "Pokoj vám", neboli šalóm https://www.pastorace.cz/aktuality/velikonocni-pokoj-vam-neboli-salom <p><span style="font-size: 0.95em;">Výraz &quot;pokoj vám&quot;, v hebrejštině &quot;shalom&quot;, shrnuje celé velikonoční poselství....</span></p> Sun, 21. Apr 2019 09:24:00 GMT Velikonoční aleluja https://www.pastorace.cz/aktuality/velikonocni-aleluja <p><span style="font-size: 0.95em;">Co znamená výraz Aleluja + Aleluja od Georga Friedricha Händela</span></p> Sun, 21. Apr 2019 09:18:00 GMT Sám Bůh, náš Pastýř, přišel, aby nás našel a zachránil https://www.pastorace.cz/clanky/sam-buh-nas-pastyr-prisel-aby-nas-nasel-a-zachranil <p>Církev na celém světě naplněná úžasem prvních učedníků, stále znovu hlásá: &bdquo;Ježíš vstal z mrtvých!&ldquo; &ndash; &bdquo;Vpravdě, vstal z mrtvých, jak předpověděl!&ldquo;</p> Sun, 21. Apr 2019 04:00:00 GMT Celosvětový den skautů - 24. duben https://www.pastorace.cz/aktuality/celosvetovy-den-skautu-24-duben Na svátek sv. Jiří se po celém světě připomíná Den skautů. Sat, 20. Apr 2019 22:00:00 GMT Zmatek Bílé soboty prožila řada světců https://www.pastorace.cz/clanky/zmatek-bile-soboty-prozila-rada-nejvyznamnejsich-svetcu-v-historii <p>Od soumraku Velkého pátku do svítání o Velikonoční neděli, Bůh nechal celé stvoření ve stavu zmatku a čirého zoufalství.&nbsp;Celé Ježíšovo okolí bylo zděšené. Jan píše, že &bdquo;se učedníci kvůli strachu z židovských představených sešli za zavřenými dveřmi&ldquo; (20, 19). Učedníci se báli, a kromě toho pociťovali hluboký zmatek.&nbsp;</p> Fri, 19. Apr 2019 16:00:00 GMT P. Emil Kapaun - výročí narození 20. 4. 1916 https://www.pastorace.cz/aktuality/p-emil-kapaun-vyroci-narozeni-20-4-1916 <p>Emil Kapaun byl Americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce 1951. Jeho služba zachránila mnoho ostatních zajatců před smrtí. Americký prezident Barack Obama ho posmrtně vyznamenal Medailí cti.</p> Thu, 18. Apr 2019 22:00:00 GMT Bílá sobota https://www.pastorace.cz/aktuality/bila-sobota <p>Bílá sobota je druhým dnem, kdy Ježíš ležel v hrobě. Den zmatku a ticha. Ježíšovi učedníci byli v tento den konfrontováni s tvrdou realitou Ježíšovi smrti, nejistoty a jistě i zoufalství.</p> Thu, 18. Apr 2019 19:25:00 GMT Velký pátek https://www.pastorace.cz/aktuality/velky-patek <p><span style="font-size: 0.95em;">Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži.</span></p> Thu, 18. Apr 2019 13:02:00 GMT Zelený čtvrtek https://www.pastorace.cz/aktuality/zeleny-ctvrtek <p>Význam a obsah Zeleného čtvrtku. Proč je zelený?</p> Wed, 17. Apr 2019 10:16:00 GMT Milý Jidáši... https://www.pastorace.cz/clanky/mily-jidasi <p>Visel jsi na dřevě stromu ještě dříve než Ježíš na dřevě kříže. Sám ses odsoudil mnohem rychleji, než byl v&nbsp;zinscenovaném procesu odsouzen tvůj Pán. Udělals to, protožes byl přesvědčen, že za zradu není odpuštění. A přitom právě v&nbsp;této chvíli Ježíš odpouštěl Petrovi, který ho stejné noci zradil hned třikrát.</p> Wed, 17. Apr 2019 10:10:00 GMT Spouštíme novou službu – texty P. Richardse v češtině https://www.pastorace.cz/aktuality/spoustime-novou-sluzbu-texty-p-richardse-v-cestine <p>Americký kněz P. Larry Richards zveřejňuje každý den na svém twittrovém účtu kratičký komentář k&nbsp;nějakému biblickému citátu (mnohdy vybraného dle liturgického kalendáře). Na základě autorova svolení budeme na našem twittrovém účtu&nbsp;retweetovat některé jeho citáty a komentáře v&nbsp;českém překladu.&nbsp;</p> Wed, 17. Apr 2019 08:52:00 GMT Rodinný život 2/2019 https://www.pastorace.cz/aktuality/rodinny-zivot-2-2019 <p>Ženy a muži &ndash; rozdílné světy, které se snaží najít vzájemnou rovnováhu. Dvě strany jedné mince. Jsou ženy horší řidičky a muži roztržití hledači zbloudilých ponožek? Proč nás Bůh stvořil tak rozdílné, když máme žít spolu?&nbsp;</p> Tue, 16. Apr 2019 13:25:00 GMT Velikonoční rozhovor s redemptoristou Davidem Horáčkem. Sledujte živě v úterý od 19:00 ze Svaté Hory https://www.pastorace.cz/aktuality/velikonocni-rozhovor-s-redemptoristou-davidem-horackem-sledujte-zive-v-utery-od-1900-ze-svate-hory <p>O čem jsou doopravdy Velikonoce? Jak je prožívají na Svaté Hoře u&nbsp;Příbrami? Páter David Horáček, redemptorista a administrátor svatohorské farnosti přijal pozvání GymTV, školní televize Gymnázia Příbram do šestého vysílání jejího pořadu Z&nbsp;profilu. Zveme vás ke sledování v úterý od 19:00.</p> Mon, 15. Apr 2019 10:28:00 GMT Proč se Velikonoce nazývají Velikonoce? https://www.pastorace.cz/aktuality/proc-se-velikonoce-nazyvaji-velikonoce <p>Proč neříkáme třeba Vajíčkonoce? Nebo Jaronoce?</p> Sun, 14. Apr 2019 22:00:00 GMT Květná neděle https://www.pastorace.cz/aktuality/kvetna-nedele <p>Květná (nebo též Pašijová) neděle je označení pro poslední postní neděli před Velikonocemi. Název svátku je odvozen od kvetoucích ratolestí, které mají připomínat palmové větve, jimiž lid vítal Ježíše při jeho vjezdu do Jeruzaléma před Velikonocemi.</p> Sun, 14. Apr 2019 05:23:00 GMT Kříž je klíč, který otevírá bránu smrti https://www.pastorace.cz/clanky/kriz-je-klic-ktery-otevira-branu-smrti <p>Ke každému zámku patří klíč. Každá brána má svůj zámek a ten lze otevřít pouze jediným klíčem. Smrt bránu zavřela a hřích ji uzamkl. Kříž je tím klíčem, který otevírá bránu smrti a odemyká zámek hříchu. Kříž otevírá nebeskou bránu a jiný klíč neexistuje.</p> Sat, 13. Apr 2019 22:01:00 GMT Sv. Damián de Veuster - největší Belgičan všech dob (svátek 15. 4.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-damian-de-veuster-nejvetsi-belgican-vsech-dob-svatek-15-4 Diváci vlámské televize VRT nedávno zvolili v anketě největší Belgičan všech dob P. Damiána de Veuster Sat, 13. Apr 2019 22:00:00 GMT Velikonoce https://www.pastorace.cz/aktuality/velikonoce <p>Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc</p> Sat, 13. Apr 2019 22:00:00 GMT Velikonoce - svátky jara? https://www.pastorace.cz/aktuality/velikonoce-svatky-jara <p>Velikonoce jsou svým původem svátkem jara. Již ale Židé dali kananejskému pohanskému svátku jara zcela nový význam svátkem Paschy. Křesťané pak rozpoznali v tajemství Velikonoc opravdové jaro: život je silnější než smrt. (Anselm Grün)</p> Sat, 13. Apr 2019 22:00:00 GMT Händel: i v temnotách života přinesl skvělé hudební plody. https://www.pastorace.cz/aktuality/handel-i-v-temnotach-zivota-prinesl-skvele-hudebni-plody (* 23. února 1685 Halle + <b>14. dubna</b> 1759 Londýn) Po prodělané mrtvici se dostal na pokraj zhroucení, a ochrnula i jeho tvůrčí síla. Jednoho dne mu však došel dopis od básníka Jennense, který mu nabízel text oratoria s titulem The Messiah - Mesiáš... Fri, 12. Apr 2019 22:00:00 GMT Velikonoční festival duchovní hudby, 14 - 28/4/2019, Brno https://www.pastorace.cz/aktuality/velikonocni-festival-duchovni-hudby-1428-4-2019-brno <p>Nabízí 6 koncertů v&nbsp;5 brněnských chrámech a kostelech a v&nbsp;Besedním domě a tři večerní koncerty při svíčkách, tzv. Temné hodinky.&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> Fri, 12. Apr 2019 07:42:00 GMT Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery https://www.pastorace.cz/aktuality/akce-k-13-dubna-1950-prepadli-komuniste-vsechny-muzske-klastery <p>13. dubna 1950 přepadla komunistická Státní bezpečnosti v rámci &quot;akce K&quot; mužské kláštery na území celého Československa. Tímto začala likvidace mužských klášterů v socialistickém Československu. Řeholníci byli internováni a budovy uzmula do správy státní moc. <strong>Dějiny ale nakonec (opět) ukázaly, že Ježíšovo dílo lze pronásledovat, škodit mu, ale nelze ho zničit...</strong></p> Thu, 11. Apr 2019 22:00:00 GMT