www.vira.cz www.vira.cz http://www.vira.cz/ cs www.vira.cz https://www.pastorace.cz/defaultHeaderImage?idLang=1 http://www.vira.cz/ 362 108 P. Vojtěch Kodet - obsáhlý knižní rozhovor https://www.pastorace.cz/aktuality/p-vojtech-kodet-obsahly-knizni-rozhovor <p>Známý duchovní autor, karmelitán P. Vojtěch Kodet v obsáhlém knižním rozhovoru.</p> Mon, 06. Dec 2021 20:05:00 GMT Člověk s Biblí může být jen zbožný slaboch https://www.pastorace.cz/clanky/clovek-s-bibli-muze-byt-jen-zbozny-slaboch <p>&quot;Myslel si, že člověk s&nbsp;Biblí může být jen zbožný slaboch, ale přepočítal se&hellip;&quot; Aneb ze zkušeností&nbsp;německého františkána ve&nbsp;Wehrmachtu na frontě v Rusku.&nbsp;</p> Fri, 03. Dec 2021 15:29:00 GMT Mikuláš (6.12.) https://www.pastorace.cz/aktuality/mikulas-612 <p><a href="http://www.vira.cz/mikulas/">Mikulášova</a> velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)</p> Tue, 30. Nov 2021 23:00:00 GMT Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12. https://www.pastorace.cz/aktuality/odolal-nabidce-trafiky-a-sel-na-smrt-svaty-edmund-kampian-svatek-112 <p>Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl svého přesvědčení výměnou za skvělý post. Odpovědí bylo jeho poslední &bdquo;ne&ldquo;.</p> Sun, 28. Nov 2021 23:00:00 GMT Co jsou roráty? https://www.pastorace.cz/aktuality/co-jsou-roraty <p>Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách&nbsp;jen za svitu svící&hellip;</p> Sun, 28. Nov 2021 11:04:00 GMT Advent v nesvobodě https://www.pastorace.cz/clanky/advent-v-kriminale <p>Opět se blížily Vánoce (1955), druhé v kriminále. Předcházelo jim předvánoční období smutku a depresí, nejkritičtější období lidí odloučených od domova.&nbsp;</p> Sun, 28. Nov 2021 07:28:00 GMT Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.) https://www.pastorace.cz/aktuality/blahoslaveny-don-giacomo-jakub-alberione-svatek-2611 <p>První systematický apoštol médií ve XX. století</p> Wed, 24. Nov 2021 23:00:00 GMT Kdy začíná advent? https://www.pastorace.cz/aktuality/kdy-zacina-advent-2018 <p><span style="font-size: 0.95em;">Datum 1. adventní neděle...</span></p> Wed, 24. Nov 2021 15:49:00 GMT Nechte se prosím, očkovat! https://www.pastorace.cz/aktuality/nechte-se-prosim-ockovat <p>Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z&nbsp;menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj, který pomáhá.</p> Wed, 24. Nov 2021 15:29:00 GMT Advent https://www.pastorace.cz/aktuality/advent <p>Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....</p> Sun, 21. Nov 2021 23:00:00 GMT C. S. Lewis https://www.pastorace.cz/aktuality/c-s-lewis <p>ateista, konvertita, apologeta a &acute;tvůrce Narnie&acute; (&dagger; 22. 11. 1963)</p> Sat, 20. Nov 2021 23:00:00 GMT Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů https://www.pastorace.cz/aktuality/texty-na-nastenky-vyslo-dalsi-vydani-predtistenych-textu <p>Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období&nbsp;advent 2021&nbsp;&ndash; Ježíše Krista Krále 2022. Texty si lze nechat zasílat vytištěné poštou, anebo si je zde stáhnout z internetu.</p> Fri, 19. Nov 2021 13:18:00 GMT Litanie ke Kristu Králi https://www.pastorace.cz/aktuality/litanie-ke-kristu-krali <p>Kriste, Králi králů,<br /> Kriste, Králi nad životem i smrtí...<br /> (odkaz na vojtechkodet.cz)</p> Thu, 18. Nov 2021 23:00:00 GMT Josef z Nazareta připomíná církvi, aby hleděla na to, co svět přehlíží https://www.pastorace.cz/clanky/josef-z-nazareta-pripomina-cirkvi-aby-hledela-na-to-co-svet-prehlizi <p>Pán zná okrajové části našeho srdce, okrajové části naší duše, okrajové části naší společnosti, našeho města, naší rodiny, tedy tu skrytou část, kterou neukazujeme.</p> Wed, 17. Nov 2021 12:01:00 GMT Slavnost Ježíše Krista Krále https://www.pastorace.cz/aktuality/slavnost-jezise-krista-krale <p>Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém mezidobí - poslední neděli před adventem).</p> Sun, 14. Nov 2021 23:00:00 GMT Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989 https://www.pastorace.cz/aktuality/vystrizliveni-z-ruzovych-snu-listopadu-1989 <p>Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen úžasný listopadový obrat. Současná situace našeho národa mne ale však skličuje (František Lukeš). (odkaz na kna.cz)</p> Sun, 14. Nov 2021 09:33:00 GMT Sv. Anežka Česká (svátek 13.11.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-anezka-ceska-svatek-1311 <p>Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. ...</p> Thu, 11. Nov 2021 23:00:00 GMT Synoda jako Exodus (z Egypta) https://www.pastorace.cz/clanky/synoda-jako-exodus-z-egypta <p>Jak nás může cesta Exodu inspirovat na společné cestě naší církve.&nbsp;</p> Thu, 11. Nov 2021 10:37:00 GMT Světový den chudých https://www.pastorace.cz/aktuality/svetovy-den-chudych <p>Světový den chudých se připomíná vždy 33. neděli v&nbsp;mezidobí, tedy neděli před slavností Ježíše Krista Krále.</p> Mon, 08. Nov 2021 23:00:00 GMT Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svaty-martin-z-tours-svatek-1111 <p>Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se římský voják Martin před branami města Amiens rozdělil se žebrákem o svůj plášť. Poté měl vidění, v němž se mu Kristus zjevil oděný do toho kusu pláště, kterým podaroval chudáka v Amiens.</p> Mon, 08. Nov 2021 23:00:00 GMT Sv. Alžběta od Nejsvětější Trojice (9.11.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-alzbeta-od-nejsvetejsi-trojice-911 <p>Alžběta z Dijonu: horkokrevná, temperamentní a neznámá světice. Karmelitka, která pomýšlela na sebevraždu...</p> Sun, 07. Nov 2021 23:00:00 GMT Svátek posvěcení Lateránské baziliky v Římě 9.11. https://www.pastorace.cz/aktuality/svatek-posveceni-lateranske-baziliky-v-rime-911 <p>Bazilika sv. Jana z Lateranu je nazývána &bdquo;matkou všech chrámů města Říma a celého světa&ldquo;.</p> Sat, 06. Nov 2021 23:00:00 GMT Svatá Anežka (13. 11.) - pracovní listy pro děti https://www.pastorace.cz/aktuality/svata-anezka-13-11-pracovni-listy-pro-deti <p>Svatá Anežka se narodila ve 13. století jako královská dcera, její otec byl král Přemysl Otakar I. Anežka ale netoužila stát se královnou, vybrala si cestu chudoby podle vzoru svatého Františka a svaté Kláry.</p> Fri, 05. Nov 2021 23:00:00 GMT Umírající pacienti byli odvezeni do koupelny https://www.pastorace.cz/clanky/umirajici-pacienti-byli-odvezeni-do-koupelny <p>Na medicíně nás neučili, co s&nbsp;nevyléčitelným pacientem. Úkolem medicíny bylo za každou cenu život zachránit nebo aspoň prodloužit.</p> Tue, 02. Nov 2021 16:03:00 GMT Na cestě od klerikální a zaopatřovatelské církve k církvi jako Božímu lidu (kard. Walter Kasper) https://www.pastorace.cz/aktuality/na-ceste-od-klerikalni-a-zaopatrovatelske-cirkve-k-cirkvi-jako-bozimu-lidu-kard-walter-kasper <p>Synoda o synodalitě / odkaz na web svetkrestanstva</p> Mon, 01. Nov 2021 13:27:00 GMT 1.11.1950 ve válce v Koreji... https://www.pastorace.cz/aktuality/1111950-ve-valce-v-koreji <p>Psal se rok 1950, byl první listopad. Americký vojenský kaplan v Unsanu v Severní Koreji otec Emil Kapaun odsloužil čtyři mše pro vojáky třetího praporu osmého jízdního pluku a šel do svého stanu spát dříve než jindy.</p> Sat, 30. Oct 2021 22:00:00 GMT Obřady a přikázání namísto Boha? https://www.pastorace.cz/clanky/obrady-a-prikazani-namisto-boha <p>Duch je počátkem duchovního života. Právě On, a nikoli naše díla, mění srdce. On proměňuje srdce: nikoli to, co děláme my, nýbrž působení Ducha v nás mění srdce. Duch, který vane, kam a jak se mu zachce, vede církev a my jsme povoláni k poslušnosti vůči jeho konání.</p> Fri, 29. Oct 2021 14:14:00 GMT Jedinečná šance! Podpořme zodpovědné dlužníky, https://www.pastorace.cz/aktuality/jedinecna-sance-podporme-zodpovedne-dluzniky <p>aby dosáhli na oddlužení v akci milostivé léto. Pomoci lze drobným dílem...</p> Fri, 29. Oct 2021 11:24:00 GMT Biskup, který zmrzačil svou diecézi https://www.pastorace.cz/aktuality/biskup-ktery-zmrzacil-svou-diecezi <p>Svatý Wolfgang (svátek 31.10.) svou diecézi zmenšil tak, aby českým křesťanům dal českou diecézi s jejich vlastním biskupem a se sídlem v Praze. Jeho okolí protestovalo.</p> Thu, 28. Oct 2021 22:00:00 GMT Památka zesnulých, vzpomínka na všechny zemřelé, ´dušičky´ https://www.pastorace.cz/aktuality/pamatka-zesnulych-vzpominka-na-vsechny-zemrele-dusicky <p>&quot;Je nutné mluvit o smrti ... ne proto, abychom měli strach, ale abychom od něho byli osvobozeni.&quot; (Raniero Cantalamessa).</p> Wed, 27. Oct 2021 22:00:00 GMT 28. říjen 1918 https://www.pastorace.cz/aktuality/28-rijen-1918-osvobozeni-od-rakouske-nadvlady <p>Tomáš Garrigue Masaryk byl prezident&nbsp;osvoboditel. Osvobodil nás. Ovšem na pouhých 20 let.</p> Tue, 26. Oct 2021 09:34:00 GMT Boxer ve Vatikánu - skutečný příběh https://www.pastorace.cz/aktuality/boxer-ve-vatikanu-skutecny-pribeh <p>monsignora O Flaherty (* 28. února 1898 + <b>&nbsp;30. října</b>&nbsp;1963), který za války zachránil tisíce lidí. Příběh má všechny znaky dobře vymyšleného thrilleru, jen s tím rozdílem, že není vymyšlený.</p> Sat, 23. Oct 2021 23:00:00 GMT Misionáři – chlapi do nepohody https://www.pastorace.cz/clanky/misionari-chlapi-do-nepohody <p>První měsíce mého pobytu v Africe mi pomohly pochopit, jak důležitá je přítomnost misionářů, jak tu vůbec žijí a pracují. Poznala jsem je jako skutečné chlapy do nepohody, kteří umějí opravit generátor, řídit traktor, zorganizovat neuvěřitelné věci. Jsou též schopni kompetentně diskutovat s&nbsp;novináři. Vídala jsem je ráno i večer, jak se tiše modlí v&nbsp;přítmí kaple.</p> Fri, 22. Oct 2021 10:31:00 GMT Nevšední biskup v neklidné době - sv. Antonín Maria Klaret - 24.10. https://www.pastorace.cz/aktuality/nevsedni-biskup-v-neklidne-dobe-sv-antonin-maria-klaret-2410 <p>Antonín Maria Klaret se narodil roku 1807 do velmi neklidného Španělska. Za svou aktivitu musel do vyhnanství. Jako na biskupa na něj byl několikrát spáchán atentát. Využíval všechna média tehdejší doby. Zemřel 24.10.1870 ve vyhnanství ve Francii.</p> Thu, 21. Oct 2021 22:00:00 GMT Synoda 2021-2023: proč, co, jak? Krátké video https://www.pastorace.cz/aktuality/synoda-proc-co-jak-video <p>Odpovídá P. Roman Czudek, rektor papežské kolenje Nepomucenum v Římě.</p> Wed, 20. Oct 2021 09:48:00 GMT Blahoslavený Karel Habsburský, "Rakouský" (21.10.) https://www.pastorace.cz/aktuality/blahoslaveny-karel-habsbursky-2110 <p>Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě...&nbsp;</p> Tue, 19. Oct 2021 22:00:00 GMT P. Jerzy Popiełuszko a jeho mučednická smrt 19.10.1984 https://www.pastorace.cz/clanky/p-jerzy-popieuszko-a-jeho-mucednicka-smrt-19101984 <p>Pátečního rána 19. října 1984 P. Jiří Popiełuszko usedá do svého auta. Slíbil, že ve farnosti v Bydhošti severozápadně od Varšavy bude sloužit mši svatou a povede modlitbu růžence. Už ve chvíli, kdy vyjeli z Varšavy, si jeho věrný řidič Waldemar Chrostowski všiml, že je sleduje nějaké auto.</p> Mon, 18. Oct 2021 14:50:00 GMT Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984) https://www.pastorace.cz/aktuality/jerzy-popieuszko-19101984 <p>V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli lidé ze širokého okolí. Jeho činnost byla představitelům komunistickému režimu natolik nepříjemná, že mladého kněze nechali v roce 1984&nbsp;zavraždit.&nbsp;</p> Sat, 16. Oct 2021 22:01:00 GMT Žijeme v minulosti nebo v utopii https://www.pastorace.cz/clanky/zijeme-v-minulosti-kterou-jsme-si-zidealizovali-nebo-zijeme-v-utopii-ktera-jeste-neexistuje <p>Žijeme v minulosti, kterou jsme si zidealizovali. Nebo žijeme v utopii, která ještě neexistuje.&nbsp;Synoda a svatý Josef.</p> Fri, 15. Oct 2021 15:01:00 GMT Co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka https://www.pastorace.cz/aktuality/co-nam-chce-buh-rici-skrze-zkusenosti-moderniho-cloveka <p>Papež zvolil novou formu synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka</p> Fri, 15. Oct 2021 14:33:00 GMT Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem https://www.pastorace.cz/aktuality/jan-pavel-ii-vyroci-zvoleni-papezem <p>16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II. patřil k nejvýznamnějším postavám, které ovlivnily 20. století.</p> Thu, 14. Oct 2021 22:00:00 GMT Ohlédnutí a poučení z Plenárního sněmu Katolické církve v ČR (1997-2005) https://www.pastorace.cz/aktuality/ohlednuti-a-pouceni-z-plenarniho-snemu-katolicke-cirkve-v-cr-1997-2005 <p>V procesu synody 2021-2023 může být užitečné připomenouit si klady i úskalí&nbsp;&nbsp;Plenárního sněmu Katolické církve v ČR (1997-2005).</p> Thu, 14. Oct 2021 10:20:00 GMT Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý... https://www.pastorace.cz/aktuality/terezie-z-avily-svaty-ktery-je-smutny-je-smutny-svaty <p>Opravdová svatost s sebou nese radost.</p> Wed, 13. Oct 2021 22:00:00 GMT Synoda není církevní sjezd, konference či kongres https://www.pastorace.cz/clanky/synoda-neni-cirkevnim-sjezdem-konferenci-ci-kongresem <p>Bůh nepřebývá v nějakých aseptických a klidných místech, daleko od reality, ale kráčí s námi a oslovuje nás, ať jsme kdekoli, na někdy hrbolatých cestách života.</p> Mon, 11. Oct 2021 09:49:00 GMT Katolík se má míchat do politiky https://www.pastorace.cz/clanky/katolik-se-ma-michat-do-politiky <p>Existuje rozšířený zvyk nadávat na vládu a kritizovat, co se nedaří. Vládci jsou možná hříšníci,&nbsp;my však máme spolupracovat &ndash; vyjádřit svůj názor, promluvit i opravit, neboť všichni musíme mít účast na společném dobru. Častokrát jsme slyšeli, že dobrý katolík se nemíchá do politiky. To však není pravda a není to dobrá cesta.</p> Thu, 07. Oct 2021 14:04:00 GMT Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-vintir-spolecny-svetec-cechu-a-nemcu-svatek-910 <p>dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl pochován v břevnovském klášteře v Praze.</p> Wed, 06. Oct 2021 22:00:00 GMT Můžete podpořit „svůj“ hospic https://www.pastorace.cz/aktuality/muzete-podporit-svuj-hospic <p>V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.</p> Wed, 06. Oct 2021 12:47:00 GMT Kurz Komunikace s generacemi X, Y, Z / 25. 11. / Praha https://www.pastorace.cz/aktuality/kurz-komunikace-s-generacemi-x-y-z-25-11-praha <p>Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve</p> Wed, 06. Oct 2021 12:36:00 GMT Komunikace na sociálních sítích – kurz / 18. 11. / Praha https://www.pastorace.cz/aktuality/komunikace-na-socialnich-sitich-kurz-18-11-praha <p>Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve</p> Wed, 06. Oct 2021 12:35:00 GMT Řešení konfliktních situací - kurz / 16. 11. / Praha https://www.pastorace.cz/aktuality/reseni-konfliktnich-situaci-kurz-16-11-praha <p>Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve</p> Wed, 06. Oct 2021 12:30:00 GMT Růženec v temných chvílích života https://www.pastorace.cz/aktuality/ruzenec-v-temnych-chvilich-zivota <p>Do kláštera vtrhli ozbrojení muži. Násilně mě vedou na&nbsp;nádvoří...</p> Tue, 05. Oct 2021 10:45:00 GMT Panna Maria Růžencová https://www.pastorace.cz/aktuality/panna-maria-ruzencova <p>Dne 7. 10. se slaví památka Panny Marie Růžencové.</p> Mon, 04. Oct 2021 22:00:00 GMT Svatá Faustina (Faustyna) Kowalská / 5. říjen https://www.pastorace.cz/aktuality/svata-faustina-faustyna-kowalska-5-rijen <p>Faustina Kowalská je zvěstovatelkou Božího milosrdenství. Její poselství dalo vzniknout duchovnímu hnutí úcty k Božímu milosrdenství zrovna uprostřed nejméně milosrdných událostí v dějinách &ndash; mezi dvěma světovými válkami.</p> Sun, 03. Oct 2021 22:00:00 GMT Víte, co byla první dezinformace? https://www.pastorace.cz/clanky/vite-co-byla-prvni-dezinformace <p>Dezinformace a fake news mají destruktivní účinky. Mají potenciál rozdělovat naše rodiny, společenství i celou naši společnost nenávistí. Ten kdo šíří dezinformace, škodí sám sobě i druhým, kontaminuje duchovní život a prostor pro působení Ducha svatého.</p> Sun, 03. Oct 2021 12:06:00 GMT 4. října: svátek svatého Františka z Assisi https://www.pastorace.cz/aktuality/4-rijna-svatek-svateho-frantiska-z-assisi <p>Celý Františkův život byl jedním velkolepým zpěvem lásky. Láska vedla Františka k mystickému sjednocení s Ukřižovaným, láska ho přiváděla k úžasu nad slávou Vzkříšeného. Plody této lásky ve Františkových následovnících nás vedou k tomu, abychom vzdávali díky Bohu za Františkův život. (ze <a href="http://www.ikarmel.cz/kniha/Slovnik-krestanskych-mystiku_101309.html" target="blank">Slovníku křesťanských mystiků</a>)</p> Sat, 02. Oct 2021 22:00:00 GMT Svatý František - pracovní listy pro děti (4.10.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svaty-frantisek-pracovni-listy-pro-deti-410 <p><a href="http://deti.vira.cz/clanky/Svaty-Frantisek-nove-pracovni-listy-1.html" target="_blank"><img alt="Svatý František - nové pracovní listy" class="border0 mb obrR" src="http://deti.vira.cz/obrazek.php?id=114-6-11-2014.jpeg" style="height:162px; width:150px" title="Svatý František - nové pracovní listy" /></a></p> Thu, 30. Sep 2021 22:00:00 GMT Každý máme svého osobního průvodce - anděla (2.10.) https://www.pastorace.cz/aktuality/kazdy-mame-sveho-osobniho-pruvodce-andela-210 <p>Hle, pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl a přivedl tě na místo, jež jsem ti určil. Uctívej ho a naslouchej jeho hlasu a nebouři se proti němu. V něm přebývá mé Jméno. (srv. Bible, Exodus 23,20-23)</p> Thu, 30. Sep 2021 22:00:00 GMT Stárnutí jako zrající víno, nebo jako ocet? https://www.pastorace.cz/clanky/starnuti-jako-zrajici-vino-nebo-jako-ocet <p>U&nbsp;některých lidí vnímáme proces stárnutí jako zrající dobré víno. U jiných naopak jako ocet&hellip;</p> Thu, 30. Sep 2021 13:16:00 GMT 1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše https://www.pastorace.cz/aktuality/1-rijna-sv-terezie-od-ditete-jezise <p>Dívka z bohaté rodiny, která vstoupila do přísného kláštera. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie stala bestsellerem. Její teologický, misionářský a duchovní vliv je obrovský. (odkaz na kna.cz)</p> Wed, 29. Sep 2021 22:00:00 GMT Mezinárodní den seniorů 1.10. https://www.pastorace.cz/aktuality/mezinarodni-den-senioru-110 <p>Kde není úcta vůči starým, není budoucnost pro mladé...</p> Tue, 28. Sep 2021 22:19:00 GMT Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody https://www.pastorace.cz/aktuality/mnichovsky-arcibiskup-lituje-mnichovske-dohody <p>Na Národní svatováclavské pouti 28. září 2013 ve Staré Boleslavi promluvil i mnichovský kardinál Reinhard Marx. Text přinášíme v plném znění (opatřený redakčními mezititulky)</p> Tue, 28. Sep 2021 12:44:00 GMT Svátek tří archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (29. září) https://www.pastorace.cz/aktuality/svatek-tri-archandelu-michaela-gabriela-a-rafaela-29-zari <p>Svátek tří archandělů připomíná anděly jako prostředníky mezi vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami a lidskými životy na straně druhé.</p> Mon, 27. Sep 2021 22:00:00 GMT Stal se knězem kvůli dobrému bydlu https://www.pastorace.cz/clanky/stal-se-knezem-kvuli-dobremu-bydlu <p>Svatý Vincenc z Pauly se narodil roku 1581 v&nbsp;zapadlé francouzské vesničce. Ke kněžství ho nasměrovali rodiče, protože stát se knězem byla v té době jediná možnost společenského vzestupu. Na kněze byl vysvěcen již v pouhých devatenácti letech. A hned začal usilovat o nějaké výhodné místo. Avšak&hellip;</p> Sun, 26. Sep 2021 14:19:00 GMT Svatý Vincenc z Pauly (27.9.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svaty-vincenc-z-pauly-279 <p>Stal se knězem kvůli dobrému bydlu.</p> Sat, 25. Sep 2021 22:31:00 GMT Nezapomeňme na tradici svatováclavskou... https://www.pastorace.cz/aktuality/nezapomenme-na-tradici-svatovaclavskou <p>Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí...<br /> <a href="http://www.vira.cz/admin/files/2011/2004-04-081042-missa-chrismatis-592.jpg"><img alt="" src="http://www.vira.cz/admin/files/2011/2004-04-081042-missa-chrismatis-592.jpg" width="160" /></a></p> Sat, 25. Sep 2021 22:00:00 GMT Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás https://www.pastorace.cz/aktuality/konkretni-odkaz-svateho-vaclava-pro-kazdeho-z-nas <p>Jak následovat &quot;dědice&quot; české země? Asi ho nebudeme následovat zrovna v statečném hájení českého území. ...</p> Thu, 23. Sep 2021 22:00:00 GMT Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? https://www.pastorace.cz/aktuality/jak-roste-vinna-reva-a-jak-se-dela-vino <p><a href="http://deti.vira.cz/clanky/Vino-a-vinna-reva.html" target="_blank"><img alt="Víno a vinná réva - pracovní listy pro děti" class="border0 obrR" src="http://deti.vira.cz/obrazek.php?id=116-6-11-2014-nahled.jpeg" style="height:213px; margin:5px; width:160px" title="Víno a vinná réva" /></a></p> <p>Pracovní listy pro děti. V září dozrávají hrozny vinné révy a slaví se &quot;vinobraní&quot;. A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?</p> Thu, 23. Sep 2021 15:31:00 GMT Svatý Václav - pracovní listy pro děti https://www.pastorace.cz/aktuality/svaty-vaclav-pracovni-listy-pro-deti <p><a href="http://deti.vira.cz/clanky/Svaty-Vaclav-nove-pracovni-listy-pro-deti.html" target="_blank"><img alt="" src="http://deti.vira.cz/obrazek.php?id=109-6-11-2014-nahled.jpeg" style="margin:5px 2px" /></a></p> <p><a href="http://deti.vira.cz/clanky/Svaty-Vaclav-nove-pracovni-listy-pro-deti.html" target="_blank">Svatý Václav - omalovánka, komiks, pracovní listy a další na deti.vira.cz</a></p> Thu, 23. Sep 2021 15:01:00 GMT Ve tvé duši jsou všechny roční období (P. Pio) https://www.pastorace.cz/clanky/ve-tve-dusi-jsou-vsechny-rocni-obdobi-p-pio-z-pietrelciny <p>Tento přírodní jev&nbsp;vystihuje realitu o putování člověka k Otci. Též naše životní putování prochází duchovními zimami a jary. Procházíme těmito zkušenostmi odumírání, ztrácení se a slabosti, jež ale vedou díky Božímu zásahu vždy k dalšímu novému jaru duchovního růstu.&nbsp;</p> Wed, 22. Sep 2021 22:18:00 GMT Sv. Padre Pio (23.9.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-padre-pio-239 <p>Otec Pio z Pietrelciny (1887 - 1968) je jednou z nejvýraznějších světeckých postav 20. století. Po celých padesát let nosil viditelná stigmata, měl dar prorokování, bilokace, vhledu do lidských srdcí, dar uzdravování a osvobozování...</p> Tue, 21. Sep 2021 22:00:00 GMT Sobota pro ženy 16.10.2021 v Praze Dejvicích https://www.pastorace.cz/aktuality/sobota-pro-zeny-16102021-v-praze-dejvicich <p>Jedná se o program s dlouholetou tradicí. Původně to byla duchovně-vzdělávací setkání pro manželky, v současnosti jsou otevřena všem ženám od 18 let&hellip;</p> Tue, 21. Sep 2021 14:22:00 GMT Kolaborant celník Matouš prodával svobodu své vlasti https://www.pastorace.cz/clanky/matous-celnik-odpad-spolecnosti <p>Matouš byl celník - výběrčí daní pro Římany. Prodával&nbsp;tak svobodu své vlasti, a proto jej lidé nenáviděli. Považovali ho&nbsp;za kolaboranty a&nbsp;zrádce vlasti. A Ježíš, když Matouše uviděl, řekl mu: &quot;Následuj mě&quot;.&nbsp;&nbsp;Zvolil si&nbsp; tak apoštola mezi těmito nejhoršími lidmi.&nbsp;</p> Mon, 20. Sep 2021 09:51:00 GMT 21.9. sv. Matouš https://www.pastorace.cz/aktuality/219-sv-matous <p>Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi</p> Sun, 19. Sep 2021 22:00:00 GMT 20. září - památka korejských mučedníků https://www.pastorace.cz/aktuality/20-zari-pamatka-korejskych-mucedniku <p>&quot;... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam, kde se budeme radovat jedni z druhých v nebeské blaženosti...&quot; (Sv. Ondřej Kim Taegona)</p> Sat, 18. Sep 2021 22:00:00 GMT Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů https://www.pastorace.cz/aktuality/teolog-ktery-nebyl-odtazeny-od-kazdodennich-a-aktualnich-problemu <p>Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku &ndash; 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)</p> Wed, 15. Sep 2021 22:00:00 GMT Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.) https://www.pastorace.cz/aktuality/jak-se-stavet-k-odpadlikum-od-cirkve-svati-kornelius-a-cyprian-svatek-179 <p>Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do církve vrátit. V církvi došlo k názorovému rozporu: někteří byli pro shovívavý přístup k odpadlíkům, zatímco jiní žádali přísný postup a čistky.</p> Wed, 15. Sep 2021 22:00:00 GMT Jako malého židovského kluka mě fascinoval kříž https://www.pastorace.cz/clanky/jak-me-jako-maleho-zidovskeho-kluka-fascinoval-kriz <p>Vyrůstal jsem v nepraktikující židovské rodině ve Francii. S Ježíšem jsem se poprvé setkal o letních prázdninách. Bylo mi osm a v mém pokoji visel na zdi kříž. Kristus mě nevýslovně přitahoval. Během dne jsem se do pokoje často vracel a díval se na něj.&nbsp;</p> Tue, 14. Sep 2021 09:42:00 GMT Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie https://www.pastorace.cz/aktuality/knez-ktereho-zastrelila-sicilska-mafie <p>15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné &ndash; zachránit děti ulice, které rostou pro mafii. Není divu, že se brzy &ndash; po necelých třech letech &ndash; stal otec Puglisi mafii nepohodlným. Mafie totiž staví na tom, že do zločinů zapojuje pro sebe najaté děti, které se tak stávají příští mafiánskou generací. Kněz Giuseppe Puglisi byl zavražděn 15. září 1993, na své narozeniny. Zemřel zcela sám.</p> Mon, 13. Sep 2021 22:00:00 GMT Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021 https://www.pastorace.cz/aktuality/papez-frantisek-na-slovensku-12-1592021 <p>Odkazy na zdroje informací o cestě papeža Františka na Slovensko.</p> Mon, 13. Sep 2021 10:05:00 GMT Svátek povýšení svatého kříže - 14. září https://www.pastorace.cz/aktuality/svatek-povyseni-svateho-krize-14-zari <p>Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku</p> Mon, 13. Sep 2021 07:35:00 GMT Sv. Jan Zlatoústý (13.9.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-jan-zlatousty-139 <p>Jan Zlatoústý (Chrysostomos) byl oblíbeným a neohroženým kazatelem, který čelil vlně intrik a byl opakovaně posílán do vyhnanství. Zemřel vysílen útrapami 14. IX. 407 ve vesnici Komaně (blízko dnešního města Tokátu v&nbsp;severním Turecku).</p> Sat, 11. Sep 2021 09:07:00 GMT Svatá Ludmila - pracovní listy pro děti https://www.pastorace.cz/aktuality/svata-ludmila-pracovni-listy-pro-deti <p><a href="http://deti.vira.cz/clanky/Svata-Ludmila-pracovni-listy-pro-deti.html" target="_blank"><img alt="" src="http://deti.vira.cz/obrazek.php?id=108-6-11-2014-nahled.jpeg" style="height:198px; margin-left:15px; margin-right:15px; width:150px" /></a></p> <p>16. září slavíme svátek svaté Ludmily. Nabízíme vám několik pracovních listů k tomuto tématu.</p> Fri, 10. Sep 2021 12:29:00 GMT Svatá Ludmila žila v náročné době plné změn https://www.pastorace.cz/clanky/svata-ludmila-zila-v-narocne-dobe-plne-zmen <p>V září 2021 si připomínáme 1100. výročí od tragické smrti první české světice sv. Ludmily.</p> Thu, 09. Sep 2021 05:17:00 GMT Narození Panny Marie 8. 9. https://www.pastorace.cz/aktuality/narozeni-panny-marie-8-9 <p>Nejsme loutky v rukou Božích. On má s každým z nás plán, projekt, nabídku, šanci, záměr.</p> Mon, 06. Sep 2021 22:00:00 GMT SETKÁNÍ KŘESŤANSKÝCH ZDRAVOTNÍKŮ 2021 https://www.pastorace.cz/aktuality/setkani-krestanskych-zdravotniku-2021 <p>16. 10. 2021 od 8:30 do 16 hodin&nbsp;Kostel sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1 (&quot;Nemocnice pod Petřínem&quot;)&nbsp;nebo na youtube</p> Mon, 06. Sep 2021 13:51:00 GMT Chcete se věnovat katechezi, výuce náboženství nebo pedagogické práci ve farnostech? https://www.pastorace.cz/aktuality/katecheticky-kurz <p>Nový běh dvouletého katechetického kurzu v Praze.</p> Mon, 06. Sep 2021 13:45:00 GMT Proti fašismu a nacismu: františkán minorita Placido Cortese https://www.pastorace.cz/clanky/proti-fasismu-a-nacismu-frantiskan-minorita-placido-cortese <p>Placido Cortese se narodil v Dalmácii - dnešním Chorvatsku - 7.3.1907. V roce 1944 byl brutálně umučen Gestapem za jeho pomoc potřebným a zapojení v odboji.</p> Mon, 06. Sep 2021 11:03:00 GMT Dobrodruh v Ježíšových službách - legendární profesor Kolakovič (* 8. září 1906) https://www.pastorace.cz/aktuality/dobrodruh-v-jezisovych-sluzbach-legendarni-profesor-kolakovic-8-zari-1906 <p>Chorvat, který byl podle někoho byl prorok, div ne světec. Podle jiných &bdquo;dobrodruh a megaloman&ldquo;, &bdquo;tajný vatikánský agent&ldquo;, &bdquo;zakuklený komunista&ldquo;, podle StB &bdquo;špion světového formátu&ldquo;. K dovršení všeho to nebyl Kolakovič, ale původně se jmenoval Poglajen. Narodil se 8. září 1906 v chorvatské Podgorici.</p> Fri, 03. Sep 2021 22:00:00 GMT sv. Řehoř Veliký (svátek 3.9.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-rehor-veliky-svatek-39 <p>Jeden z nejvýznamnějších papežů historie.</p> Wed, 01. Sep 2021 22:00:00 GMT Existuje absolutně správné rozhodnutí? https://www.pastorace.cz/clanky/existuje-absolutne-spravne-rozhodnuti <p>V&nbsp;dnešní době se mnoho lidí zdráhá rozhodovat, protože chtějí učinit to jediné absolutně správné rozhodnutí. Ale takové neexistuje. Existují jen moudrá rozhodnutí. A&nbsp;pak samozřejmě přicházejí otázky, jestli jsme se přece jen neměli rozhodnout jinak.</p> Wed, 01. Sep 2021 12:08:00 GMT