www.vira.cz www.vira.cz http://www.vira.cz/ cs www.vira.cz https://www.pastorace.cz/defaultHeaderImage?idLang=1 http://www.vira.cz/ 362 108 Händel - výročí narození (* 23. února 1685) https://www.pastorace.cz/aktuality/handel-vyroci-narozeni-23-unora-1685 Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody... Fri, 21. Feb 2020 23:00:00 GMT Stolec svatého Petra (22.2.) https://www.pastorace.cz/aktuality/stolec-svateho-petra-222 <p>Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a jako první&nbsp;jí svěřil právě Petrovi.&nbsp;</p> Thu, 20. Feb 2020 23:00:00 GMT Slovo „ctnost“ ztratilo v dnešním jazyce význam https://www.pastorace.cz/clanky/slovo-ctnost-ztratilo-v-dnesnim-jazyce-vyznam <p>Působení tří božských ctností je základem křesťanského života. Co to znamená pro nás prakticky?</p> Sun, 16. Feb 2020 23:40:00 GMT Knižní tip: Pán se stará - Josef Prokeš https://www.pastorace.cz/aktuality/knizni-tip-pan-se-stara-josef-prokes <p>Kniha&nbsp;vede čtenáře k novému pohledu na víru. V krátkých textech se zabývá celou řadou závažných křesťanských témat, k nimž přistupuje s otevřeností, poctivostí a autenticitou, přitom ale s důkladným vzděláním a duchovní zkušeností.&nbsp;</p> Wed, 12. Feb 2020 14:21:00 GMT sv. Valentin z Terni (14. února) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-valentin-z-terni-14-unora <p>Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil mučednickou smrt stětím. Svatopisci obvykle určují jeho úmrtí do roku 273. (odkaz na text z encyklopedie svatých)</p> Tue, 11. Feb 2020 23:00:00 GMT Neexistuje jeden Bůh, tvrdí New age https://www.pastorace.cz/clanky/new-age-neexistuje-jeden-buh <p>New Age učí, že jeden Bůh neexistuje. Vytvořila jej prý pouze lidská představivost. Skutečný bůh je prý skrytá síla v&nbsp;každé lidské bytosti. Když se s&nbsp;ní ve svém nitru dostaneme do kontaktu, začneme sebe pokládat za boha.</p> Sun, 09. Feb 2020 23:08:00 GMT Panna Maria Lurdská a Světový den nemocných (11.2.) https://www.pastorace.cz/aktuality/panna-maria-lurdska-a-svetovy-den-nemocnych-112 <p>11.2. se slaví svátek Panny Marie lurdské a Světový den nemocných.</p> Sat, 08. Feb 2020 23:00:00 GMT Svatá Josefina Bakita (svátek 8.2.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svata-josefina-bakita-svatek-82 Svatá Josefina Bakita (*1869 Súdán +1947 Itálie) byla v osmi letech unesena od své rodiny. „Volala jsem maminku a tatínka s úzkostí v duši, jakou nelze vypovědět. Nikdo mne však neslyšel." Byla tak vyděšená, že zapomněla své jméno. Pojmenovali ji tedy „Bakita“, což ironií osudu znamená „mající štěstí“. Thu, 06. Feb 2020 23:00:00 GMT Týden manželství https://www.pastorace.cz/aktuality/tyden-manzelstvi Dobré manželství není samozřejmost. To si uvědomují i orgranizátoři Národního týdne manželství, který se pořádá od roku 1996 ve Velké Británii, odkud se akce rozšířila do dalších mnoha zemí světa. Od roku 2007 se akce pořádá i v ČR. Wed, 05. Feb 2020 23:00:00 GMT Blahoslavený rakouský sedlák, který odmítl bojovat za nacisty https://www.pastorace.cz/aktuality/blahoslaveny-rakousky-sedlak-ktery-odmitl-bojovat-za-nacisty <p><span style="font-size: 0.95em;">Film Skrytý život (Hidden life) od Terrence Malicka vykresluje životní příběh rakouského farmáře Franze Jägerstättera.</span></p> Wed, 05. Feb 2020 09:51:00 GMT Jsem schopen snést příkoří, kříž a ponížení? https://www.pastorace.cz/clanky/jsem-schopen-snest-prikori-kriz-a-ponizeni <p>Jakou mírou měřím druhým?&nbsp;Je to míra velkodušná, plná Boží lásky, anebo přízemní? Jakou mírou měřím druhým, takovou budu souzen já sám.&nbsp;Svůj styl posuzování poznám podle postoje, jaký zaujímám vůči&nbsp;příkoří a ponížení, jimž jsem vystaven.</p> Tue, 04. Feb 2020 08:50:00 GMT Pouť ke sv. Valentinu v Praze na Vyšehradě v sobotu 15.2. https://www.pastorace.cz/aktuality/pout-ke-sv-valentinu-v-praze-na-vysehrade-v-sobotu-152 <p>Pouť ke sv. Valentinu v Praze na Vyšehradě letos připadne na sobotu 15. února.</p> Mon, 03. Feb 2020 15:44:00 GMT Naslouchat mládeži - nutný předpoklad hlásání https://www.pastorace.cz/clanky/naslouchat-mladezi-predpoklad-hlasani-evangelia <p>&bdquo;Naslouchat&ldquo; a &bdquo;doprovázet&ldquo; oproti &bdquo;vy musíte&ldquo; a &bdquo;vy byste měli&ldquo;...</p> Fri, 31. Jan 2020 09:49:00 GMT Hromnice, Svátek Uvedení Páně do chrámu a Světový den zasvěcených osob (2.2.) https://www.pastorace.cz/aktuality/hromnice-svatek-uvedeni-pane-do-chramu-a-svetovy-den-zasvecenych-osob-22 <p>Svátek Uvedení Páně do chrámu (2.2.) se lidově nazývá Hromnice. Tento den se slaví i Světový den zasvěcených osob.</p> Wed, 29. Jan 2020 23:00:00 GMT Knižní tip: Láskou za lásku - Edita Steinová https://www.pastorace.cz/aktuality/knizni-tip-laskou-za-lasku-edita-steinova <p>Brilantně a&nbsp;přitom vroucně napsaný životopis Terezie z&nbsp; Avily z&nbsp; pera Edity Steinové ukazuje niternou&nbsp; spřízněnost obou velkých žen církve.&nbsp;</p> Wed, 29. Jan 2020 13:24:00 GMT Modlitba za svět: od Afghánistánu po Zimbabwe https://www.pastorace.cz/aktuality/modlitba-za-svet-od-afghanistanu-po-zimbabwe <p>Co může udělat pro mír ve světě obyčejný člověk? Nic? Jen čekat, co udělají vlády světa a jak budou reagovat jednotlivé národy na různé národnostní nebo náboženské konflikty? Rozhodli jsme se, že něco přece jen uděláme. Vzniká nový několikaletý projekt Modlitba za svět.</p> Mon, 27. Jan 2020 11:22:00 GMT Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí https://www.pastorace.cz/aktuality/nedele-boziho-slova <p>Vždy 3. neděle liturgického mezidobí má být v církvi věnována &bdquo;slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním&ldquo;.</p> Mon, 27. Jan 2020 11:10:00 GMT Bůh s námi i v koncentráku https://www.pastorace.cz/clanky/buh-s-nami-i-v-koncentraku <p>Bůh dokáže vše využít pro naše dobro...</p> Sun, 26. Jan 2020 23:00:00 GMT Byl odsouzen k smrti zastřelením, byl deportován na Sibiř... Fjodor Michajlovič Dostojevskij https://www.pastorace.cz/aktuality/byl-odsouzen-k-smrti-zastrelenim-byl-deportovan-na-sibir-fjodor-michajlovic-dostojevskij Říká-li se, že člověk v životě neumírá jen jednou, pak to obzvlášť platí pro život ruského spisovatele Dostojevského, který zemřel <b>28.1. 1881</b>. Před smrtí si nechal z evangelia svatého Lukáše předčítat příběh o ztraceném synovi. Sun, 26. Jan 2020 23:00:00 GMT Den památky obětí holocaustu 27.1. https://www.pastorace.cz/aktuality/den-pamatky-obeti-holocaustu-271 Holokaust - holocaust - šoa - genocida - znamená systematické pronásledování vyvražďování Židů za Druhé světové války. Termín holokaust byl později rozšířen i pro vyvražďování jiných etnických, náboženskyých a politických skupin - např. genocida ve Rwandě 1994. (odkaz na vira.cz) Sat, 25. Jan 2020 23:00:00 GMT Obrácení svatého Pavla (svátek 25.1.) https://www.pastorace.cz/aktuality/obraceni-svateho-pavla-svatek-251 <p>Pavlovo setkání s Kristem na cestě do Damašku způsobilo v jeho životě doslova revoluční obrat. Kristus se stal smyslem jeho existence a nejhlubším motivem celé jeho apoštolské práce. Ježíš Kristus může utvářet i náš vlastní život. (Benedikt XVI.)</p> Thu, 23. Jan 2020 23:00:00 GMT Obrácení svatého Pavla (Benedikt XVI.) https://www.pastorace.cz/clanky/obraceni-svateho-pavla-benedikt-xvi <p>Na cestě do Damašku nastal u Pavla zlom, či dokonce převrácení perspektivy. Tehdy náhle začal považovat za &bdquo;škodu&ldquo; a &bdquo;brak&ldquo;, &ldquo;, co pro něj dosud bylo nejvyšším ideálem&hellip; Co z toho vyplývá pro nás?</p> Thu, 23. Jan 2020 23:00:00 GMT František Saleský (svátek 24.1) https://www.pastorace.cz/aktuality/frantisek-salesky-svatek-241 Učitel duchovního života pro všední život, Učitel církve, patron novinářů a spisovatelů. Wed, 22. Jan 2020 23:00:00 GMT 21.1.2014 zemřel P. Karel Fořt - ´Otec Karel z RFE´ https://www.pastorace.cz/aktuality/2112014-zemrel-p-karel-fort-otec-karel-z-rfe Dlouholetý oblíbený redaktor náboženského vysílání Radia Svobodná Evropa. Mon, 20. Jan 2020 23:00:00 GMT Hudba spojuje https://www.pastorace.cz/aktuality/hudba-spojuje <p>Jako místo setkání pro všechny křesťany různých církví na Praze 6 a jejich přátele vznikl kulturní projekt Koncert podané ruky. Proběhne 26. ledna 2020 v&nbsp;18 hod v&nbsp;kostele sv. Gotharda v&nbsp;Praze 6 Bubenči.&nbsp; I když třeba nepatříme do stejné farnosti, spojuje nás místo, kde žijeme, kde jsou naše kostely, naše společenství.</p> <p>&nbsp;</p> Sun, 19. Jan 2020 11:18:00 GMT Rozdělení křesťanů je negativní svědectví https://www.pastorace.cz/clanky/rozdeleni-krestanu <p>Věrohodnost křesťanské zvěsti by byla mnohem větší, kdyby křesťané překonali svoje rozdělení. Vzhledem k&nbsp;závažnosti negativního svědectví, kterým je rozdělení mezi křesťany, je hledání cest k&nbsp;jednotě opravdu naléhavým.</p> Thu, 16. Jan 2020 23:00:00 GMT Knižní tip: S Bohem v Rusku - Walter Ciszek https://www.pastorace.cz/aktuality/knizni-tip-s-bohem-v-rusku-walter-ciszek <p>Walter Ciszek se narodil v&nbsp;rodině polských emigrantů. Po vstupu k&nbsp;jezuitům se přihlásil k&nbsp;misijní práci v&nbsp;Rusku a&nbsp;přijal východní obřad. Když vypukla II. světová válka, byl právě v&nbsp;polské oblasti obsazené Rudou armádou.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 15. Jan 2020 09:56:00 GMT Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly... https://www.pastorace.cz/aktuality/tyden-modliteb-za-jednotu-krestanu-smireni-krestanu-presahuje-lidske-sily <p>&quot;Týden modliteb za jednotu křesťanů&quot; se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem Letnic) a je odezvou na Ježíšovu tzv. velekněžskou modlitbu, ve které prosil ?aby všichni byli jedno? (srov. Jan 17, 18).</p> Mon, 13. Jan 2020 23:00:00 GMT Skrývají vlastní slabost ... pod tvrdost své autority https://www.pastorace.cz/clanky/pod-tvrdost-sve-autority-skryvaji-vlastni-slabost <p>Falešní a nadřazení mistři zbožnosti se snaží očišťovat druhé předtím, než očistili sami sebe. Právě tihle lidé končí tím, že znetvořují samu zbožnost.</p> Mon, 13. Jan 2020 11:24:00 GMT Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914) https://www.pastorace.cz/aktuality/etty-hillesum-vyroci-narozeni-15-1-1914 Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v židovské rodině v Holandsku. Získala právnické vzdělání a studovala i psychologii. V roce 1942 se dobrovolně přihlásila do koncentračního tábora, aby mohla sdílet utrpení se svými souvěrci. 30. listopadu 1943 byla v Osvětimi se svými rodiči a bratry popravena. Etty si během druhé světové války psala deníky, které se po válce staly bestsellerem (odkaz na kna.cz). Sun, 12. Jan 2020 23:00:00 GMT 15.1.2008 zemřel jeden z českých předních biblistů Profesor Jan Heller https://www.pastorace.cz/aktuality/1512008-zemrel-jeden-z-ceskych-prednich-biblistu-profesor-jan-heller Když se přiblíží stáří, sil ubývá. Co bude dál? Někdo ulpí na tom, co uplývá. To rozmnožuje bolest. Někomu je však dáno zahlédnout otevřenou náruč toho, který nás miluje, a to navzdory všemu, co jsme tu pokazili... (Jan Heller) Sun, 12. Jan 2020 17:20:00 GMT Přímluvy na základě aktuálního dění https://www.pastorace.cz/aktuality/primluvy-na-zaklade-aktualniho-deni <p>Web Pastorace.cz nabízí ke stažení &quot;Modlitbu věřících&quot;, tedy přímluvy pro každou nedělní mši, koncipované na základě aktuálního dění v církvi, ve světě i v naší zemi.</p> Sat, 11. Jan 2020 10:00:00 GMT Marie Elekta od Ježíše (1605–1663), svátek 11.1. https://www.pastorace.cz/aktuality/marie-elekta-od-jezise-16051663-svatek-111 V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka Elekta... (odkaz na vojtechkodet.cz) Thu, 09. Jan 2020 23:00:00 GMT Svátek Křtu Páně https://www.pastorace.cz/aktuality/svatek-krtu-pane V neděli po slavnosti <a href="http://www.pastorace.cz/Aktuality/Zjeveni-Pane-Trech-kralu-KMB.html">Zjevení Páně</a> (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně. Wed, 08. Jan 2020 23:00:00 GMT Křest Páně neslavíme kvůli křtu https://www.pastorace.cz/clanky/krest-pane-neslavime-kvuli-krtu <p>Svátek Křtu Páně je zakončením vánoční doby. Jak souvisí křest s tajemstvím narození?</p> Wed, 08. Jan 2020 12:33:00 GMT Sekta Sinčchondži - varování https://www.pastorace.cz/aktuality/sekta-sincchondzi-varovani <p>Toto hnutí provádí intenzivní nábor a cílí také na mladé věřící, obzvláště pak děvčata.&nbsp;Členové sekty ztratí svoji identitu, změní svoji osobnost a přestanou myslet sami za sebe</p> Mon, 06. Jan 2020 14:37:00 GMT Jiří Reinsberg - výročí úmrtí (+ 6. 1. 2004) https://www.pastorace.cz/aktuality/jiri-reinsberg-vyroci-umrti-6-1-2004 6. 1. 2004 zemřel výrazný, legendární a vyhledávaný farář u Panny Marie před Týnem na pražském Staroměstském náměstí a u sv. Havla P. <a href="http://www.pastorace.cz/Jmenny-rejstrik/Reinsberg.html">Jiří Reinsberg</a> (* 1918). Sun, 05. Jan 2020 23:00:00 GMT Cesta mudrců symbolizuje úděl každého člověka. Náš život je poutí https://www.pastorace.cz/clanky/cesta-mudrcu-symbolizuje-kazdeho-cloveka-nas-zivot-je-pouti <p>Na cestě je důležité bdít a&nbsp;naslouchat Bohu, který k nám neustále mluví. Zvláště naslouchání evangeliu.</p> Fri, 03. Jan 2020 10:04:00 GMT Zjevení Páně (6.1.), K+M+B+ https://www.pastorace.cz/aktuality/zjeveni-pane-61-kmb <p>Slavnost Zjevení Páně (epifanie) připomíná zjevení Boží slávy mezi lidmi. Čtení při mši svaté tento den mluví o zjevení mudrcům - &bdquo;Třem králům&ldquo;. Modlitby mše svaté mluví o zjevení Boží slávy.</p> Thu, 02. Jan 2020 18:29:00 GMT První světice USA - vdova s pěti dětmi. Alžběta Anna Bayley Setonová (svátek 4.1.) https://www.pastorace.cz/aktuality/prvni-svetice-usa-vdova-s-peti-detmi-alzbeta-anna-bayley-setonova-svatek-41 Svatá Alžběta Anna Bayley Setonová, americká světice, se narodila roku 1774 v New Yorku. Stala se první světicí své země. Do svých 31 let ale nebyla ani katoličkou. Wed, 01. Jan 2020 23:00:00 GMT Knižní tip: Rozbít led - Alexandr Meň https://www.pastorace.cz/aktuality/knizni-tip-rozbit-led-alexandr-men <p>Život jednoho z&nbsp;nejvýznamnějších představitelů ruského pravoslaví dvacátého století Alexandra Meně (1935&ndash;1990), který po celý život působil jako kněz v&nbsp;různých farnostech Moskevské oblasti.</p> Wed, 01. Jan 2020 13:01:00 GMT Jméno Ježíš https://www.pastorace.cz/aktuality/jmeno-jezis <p>V neděli mezi 1. a 6. lednem (ev. v některý ze všedních dní v tomto datu) se slaví Svátek Nejsvětějšího Jména Ježíš.</p> Tue, 31. Dec 2019 23:00:00 GMT Budoucnost je v Božích rukou... https://www.pastorace.cz/aktuality/budoucnost-je-v-bozich-rukou Texty k tématu <a href="http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Cas.html">čas</a> a budoucnost. Sat, 28. Dec 2019 23:00:00 GMT Konflikty, žádná tragédie: Videoseriál "Víra do kapsy" https://www.pastorace.cz/aktuality/konflikty-zadna-tragedie-videoserial-vira-do-kapsy <p>Je dobré snažit se za každou cenu o bezkonfliktní vztahy? Jak řešit konflikty jinak než dosud? Vyplatí se v manželství zametat konflikty pod koberec?Odpovědi jsme hledali s psychologem a mediátorem Máriem Schwarzem, správcem farnosti Bratislava - Podunajské Biskupice Josefem Vadkertim a Andreou Ábelovou z občanského sdružení Pre Rodiny</p> Sat, 28. Dec 2019 13:02:00 GMT Křesťanské vánoce jsou pro vládce nepohodlné https://www.pastorace.cz/aktuality/krestanske-vanoce-jsou-pro-vladce-nepohodlne <p>Vánoce jsou považovány za nebezpečné, protože připomínají, že lidská důstojnost pochází od Boha a nikoliv z rozhodnutí vlády, že člověk nepatří pozemským vládcům, nýbrž Bohu.</p> Sat, 28. Dec 2019 11:23:00 GMT Rodina: nenechat se omezovat problémy https://www.pastorace.cz/clanky/rodina-nazaretska-nenechali-se-omezovat-nesnazemi-a-problemy <p>Je asi dost běžné považovat za ideál&nbsp;rodiny pokojný, vydařený život nerušený nenadálými událostmi. Vždyť přece &ldquo;pokojný život&rdquo; je znamením Božího požehnání. Rodina nazaretská nám ale ukazuje trochu jiný &ldquo;ideál&rdquo;: její život nebyl vůbec jednoduchý, bez problémů. Ba naopak.</p> Fri, 27. Dec 2019 11:00:00 GMT Svatý Jan evangelista https://www.pastorace.cz/aktuality/svaty-jan-evangelista <p>svátek 27.12.</p> Thu, 26. Dec 2019 00:00:00 GMT 26.12. svátek sv. Štěpána - ´fanatika´ https://www.pastorace.cz/aktuality/2612-svatek-sv-stepana-fanatika <p>První křestanský mučedník, konvertita, jáhen, &quot;fanatik&quot;...</p> Wed, 25. Dec 2019 23:00:00 GMT Svátek svaté rodiny https://www.pastorace.cz/aktuality/svatek-svate-rodiny Ježíš, Boží Syn, se stal člověkem v rodině. (Jan Pavel II.) Tue, 24. Dec 2019 23:00:00 GMT Sdílet vánoční radosti s druhými, i když jsme sami zklamaní https://www.pastorace.cz/clanky/sdilet-vanocni-radosti-s-druhymi-i-kdyz-jsme-sami-zklamani <p>Sdílet radost s druhými a zapomínat na své trápení: není to jeden z nejkrásnějších projevů křesťanské lásky? Napodobujeme tak nebeského Otce, který se o svaté noci radoval nad svým synem</p> Sun, 22. Dec 2019 18:09:00 GMT Komu letos někdo zemřel, https://www.pastorace.cz/aktuality/komu-letos-nekdo-zemrel <p>potřebuje o Vánocích zvláštní pochopení a (nejen pastorační) péči...</p> Fri, 20. Dec 2019 14:54:00 GMT Betlémská hvězda je hvězdou temné noci https://www.pastorace.cz/clanky/betlemska-hvezda-je-hvezdou-temne-noci-edita-steinova <p>Betlémská hvězda je hvězdou temné noci &ndash; tak je tomu i dnes. Realita zla a&nbsp;vtělení spolu úzce souvisejí.&nbsp;(Edita Steinová)</p> Tue, 17. Dec 2019 23:00:00 GMT Koledy - Mp3, texty, noty, akordy https://www.pastorace.cz/aktuality/koledy-mp3-texty-noty-akordy <p><span style="font-size: 0.95em;">Koledy nesou hluboké&nbsp;poselství. Jsou to písně nejdelších nocí, písně o naději a světle v temnotách.</span></p> Mon, 16. Dec 2019 14:46:00 GMT Papež František - výročí narození (17. 12. 1936) https://www.pastorace.cz/aktuality/papez-frantisek-vyroci-narozeni-17-12-1936 <p><a title="" class="wysiwyg fancybox" href="http://www.vira.cz/admin/clanky/images/088047100142617122468.jpg"><img src="http://www.vira.cz/admin/clanky/images/088047100142617122468.jpg" style="margin: 3px; width: 100%; height: auto; max-width: 160px;" /></a><br /><p> <a href="http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Papez-Frantisek.html">Papež František ve věcném rejstříku</a> a ve<a href="http://www.pastorace.cz/Jmenny-rejstrik/Frantisek.html"> jmenném rejstříku</a> webu pastorace.cz</p> Sun, 15. Dec 2019 23:00:00 GMT Vánoce https://www.pastorace.cz/aktuality/vanoce <p>Informace o Vánocích, biblické texty, koledy a noty ke stažení, recepty, texty k zamyšlení, materiály pro děti&nbsp;atd.&nbsp;</p> Thu, 12. Dec 2019 23:00:00 GMT Knižní tip: Ruku v ruce s Ježíšem - Elias Vella https://www.pastorace.cz/aktuality/knizni-tip-ruku-v-ruce-s-jezisem-elias-vella <p>Nestačí, když Ježíše poznáváme rozumem nebo si o něm něco nastudujeme. Nestačí, ani když k němu chováme zbožnou úctu a máme jeho obraz pověšený nad postelí.&nbsp;</p> Wed, 11. Dec 2019 16:31:00 GMT Hledej svou vysílenou ovci, která zabloudila https://www.pastorace.cz/clanky/hledej-svou-vysilenou-ovci-ktera-zabloudila <p>Přijď Pane Ježíši, hledej svou vysílenou ovci, která zabloudila.&nbsp;Vždyť víš, že už dlouho čekám na tvůj příchod. Vím, že přijdeš brzy.</p> Tue, 10. Dec 2019 14:48:00 GMT Jan od Kříže (svátek 14.12.) https://www.pastorace.cz/aktuality/jan-od-krize-svatek-1412 Neměl dar humoru, neměl vůdcovské a organizační vlohy, nebyl strhujícím kazatelem, byl malé postavy... Zemřel 14. 12. 1591. Mon, 09. Dec 2019 23:00:00 GMT Duch svatý nemůže vstoupit do pyšného a soběstačného https://www.pastorace.cz/clanky/duch-svaty-nemuze-vstoupit-do-pysneho-a-sobestacneho-cloveka <p>Bůh se ale zjevuje v nepatrnosti, drobnosti, v pokoře... &nbsp;Když se křesťanská obec neubírá cestou maličkých, přichází o budoucnost; zhroutí se. Viděli jsme to na velkých dějinných projektech křesťanů, kteří se snažili panovat silou a dobývat.</p> Wed, 04. Dec 2019 15:05:00 GMT Mikuláš (6.12.) https://www.pastorace.cz/aktuality/mikulas-612 <p><a href="http://www.vira.cz/mikulas/">Mikulášova</a> velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)</p> Mon, 02. Dec 2019 23:00:00 GMT Kdy začíná advent 2019? https://www.pastorace.cz/aktuality/kdy-zacina-advent-2018 <p><span style="font-size: 0.95em;">Datum 1. adventní neděle&nbsp;2019&nbsp;připadá na&nbsp;neděli 1.12.2019</span></p> Fri, 29. Nov 2019 15:49:00 GMT Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12. https://www.pastorace.cz/aktuality/odolal-nabidce-trafiky-a-sel-na-smrt-svaty-edmund-kampian-svatek-112 Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl svého přesvědčení výměnou za skvělý post. Odpovědí bylo jeho poslední „ne“. Thu, 28. Nov 2019 23:00:00 GMT Co jsou roráty? https://www.pastorace.cz/aktuality/co-jsou-roraty <p>Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách&nbsp;jen za svitu svící&hellip;</p> Thu, 28. Nov 2019 11:04:00 GMT Tip k přečtení: Vojtěch Kodet - nedělní promluvy https://www.pastorace.cz/aktuality/tip-k-precteni-vojtech-kodet-nedelni-promluvy <p>Jsme pozváni Ježíšovo slovo poznávat, přebývat v něm, mít k němu důvěrný vztah. Toto slovo nás totiž připodobňuje Ježíši, postupně mění naše smýšlení v jeho smýšlení a uvádí nás do hlubšího poznání Ježíše, a tím také do hlubšího poznání nás samotných, naší důstojnosti, smyslu našeho života a našeho poslání.&nbsp;</p> Wed, 27. Nov 2019 11:16:00 GMT Adventní kartičky pro děti https://www.pastorace.cz/aktuality/adventni-karticky-pro-deti <p>Letos jsme pro děti připravili adventní kartičky s inspirací na každý den. Cílem není dychtivě plnit úkoly, ale...</p> Wed, 27. Nov 2019 10:46:00 GMT Advent https://www.pastorace.cz/aktuality/advent <p>Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....</p> Tue, 26. Nov 2019 23:00:00 GMT Emoce v modlitbě. "Bože ve dne i v noci před tebou úpím..." https://www.pastorace.cz/clanky/emoce-v-modlitbe-zalmy <p>Biblická kniha Žalmů vyjadřuje širokou škálu pocitů, jimiž každý člověk prochází &ndash; od hluboké deprese přes pochybnost a naději až k&nbsp;naprosté euforii.</p> Tue, 26. Nov 2019 13:50:00 GMT Červená středa #RedWednesday - Společně za víru a svobodu - 27. 11. 2019 https://www.pastorace.cz/aktuality/cervena-streda-redwednesday-spolecne-za-viru-a-svobodu-27-11-2019 <p>Připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro svou víru chtějí Česká biskupská konference s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR. Připojují se&nbsp;k iniciativě křesťanské organizace Aid to the Church in Need. Akce se v tentýž den koná v několika zemích světa.</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 26. Nov 2019 09:05:00 GMT Životní prostředí vs. náboženství: slyšet se navzájem https://www.pastorace.cz/aktuality/zivotni-prostredi-vs-nabozenstvi-slyset-se-navzajem <p>Slyšet se navzájem si jako hlavní cíl kladla mezioborová konference, která se zabývala životním prostředím a náboženstvím. Akce proběhla na Evangelické teologické fakultě.</p> Mon, 25. Nov 2019 15:07:00 GMT Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.) https://www.pastorace.cz/aktuality/blahoslaveny-don-giacomo-jakub-alberione-svatek-2611 První systematický apoštol médií ve XX. století Sun, 24. Nov 2019 23:00:00 GMT Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů https://www.pastorace.cz/aktuality/texty-na-nastenky-vyslo-dalsi-vydani-predtistenych-textu <p>Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období&nbsp;advent 2019 &ndash; Ježíše Krista Krále 2020. Texty si lze nechat zasílat vytištěné poštou, anebo si je zde stáhnout z internetu.</p> Fri, 22. Nov 2019 17:13:00 GMT Knižní tip: Myšlenky svatého Šarbela - Hanna Skandar https://www.pastorace.cz/aktuality/knizni-tip-myslenky-svateho-sarbela-hanna-skandar <p>Knížečka obsahuje stručný životopis otce Šarbela a úryvky z jeho promluv. Z textů je patrná duchovní hloubka tohoto světce, jeho pokora a nevýslovná láska k&nbsp;Bohu a k&nbsp;lidem.&nbsp;</p> Fri, 22. Nov 2019 17:03:00 GMT Litanie ke Kristu Králi https://www.pastorace.cz/aktuality/litanie-ke-kristu-krali <p>Kriste, Králi králů,<br /> Kriste, Králi nad životem i smrtí...<br /> (odkaz na vojtechkodet.cz)</p> Thu, 21. Nov 2019 23:00:00 GMT Slavnost Ježíše Krista Krále https://www.pastorace.cz/aktuality/slavnost-jezise-krista-krale <p>Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém mezidobí - poslední neděli před adventem).</p> Thu, 21. Nov 2019 23:00:00 GMT Lidská díla se rozpadnou https://www.pastorace.cz/clanky/lidska-dila-se-rozpadnou <p>Boží království se podobá staveništi rozestavěného chrámu. Odevzdejte se Pánu. Tak se dostanete na své pravé místo a nestane se, že byste se sami umístili tam, kde vás to láká.&nbsp;Podílejte se na věčné stavbě!</p> Thu, 21. Nov 2019 11:16:00 GMT C. S. Lewis https://www.pastorace.cz/aktuality/c-s-lewis ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963) Wed, 20. Nov 2019 23:00:00 GMT Orientace ve lžích patří k cestě za Kristem https://www.pastorace.cz/clanky/orientace-ve-lzich-patri-k-ceste-za-kristem <p>Vnášejme do naší rozdělené a strachem sužované společnosti naději a radost, jejichž zdrojem je skutečnost, že živý&nbsp; zmrtvýchvstalý&nbsp; Pán&nbsp; je&nbsp; vítězem&nbsp; i&nbsp; nad&nbsp; všemi&nbsp; lidskými&nbsp; úzkostmi&nbsp; a&nbsp; bezradností.</p> Sat, 16. Nov 2019 15:52:00 GMT Den Bible https://www.pastorace.cz/aktuality/den-bible <p><i>&quot;Četba Božího slova pozvedá naši duši, aby nás nepřemohlo zoufalství, a na druhé straně v nás vyvolává bázeň, aby námi nezmítala vichřice pýchy....&quot; (Sv. Augustin). </i><br /> V neděli týden před slavností Ježíše Krista Krále probíhá každý rok tzv. Den Bible.</p> Fri, 15. Nov 2019 23:00:00 GMT