www.vira.cz www.vira.cz http://www.vira.cz/ cs www.vira.cz https://www.pastorace.cz/defaultHeaderImage?idLang=1 http://www.vira.cz/ 362 108 Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý... https://www.pastorace.cz/aktuality/terezie-z-avily-svaty-ktery-je-smutny-je-smutny-svaty ... Opravdová svatost s sebou nese radost, protože „svatý, který je smutný, je smutný svatý“. Svatí, na rozdíl od odvážných hrdinů, jsou plodem Boží milosti. Každý světec nám nabízí jeden z mnoha rysů Boží tváře. ... (Poselství papeže Františka u příležitosti pětistého výročí narození svaté Terezie - odkaz na vojtechkodet.cz) Sun, 13. Oct 2019 22:00:00 GMT Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný https://www.pastorace.cz/aktuality/doporucujeme-k-precteni-o-nesnazich-v-manzelstvi-ales-opatrny <p>Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby&nbsp;a problémy nemusí znamenat katastrofu. &bdquo;Je třeba hledat cestu dál &ndash; a ne cestu k ukončení vztahu a společného života,&ldquo; říká s nadějí autor.</p> Thu, 10. Oct 2019 12:18:00 GMT Víra není domýšlivá a sebejistá https://www.pastorace.cz/clanky/vira-neni-domysliva-a-sebejista <p>Víra přirovnatelná k&nbsp;hořčičnému zrnu je vírou, která není domýšlivá a sebejistá, není velká, jak někdy věřící předstírají. Je to víra, která ve své pokoře vnímá, že velice potřebuje Boha. A&nbsp;ve svojí nepatrnosti se Mu v důvěře odevzdává.&nbsp;</p> Mon, 07. Oct 2019 14:15:00 GMT Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-vintir-spolecny-svetec-cechu-a-nemcu-svatek-910 dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl pochován v břevnovském klášteře v Praze. Sun, 06. Oct 2019 22:00:00 GMT Panna Maria Růžencová https://www.pastorace.cz/aktuality/panna-maria-ruzencova Dne 7. 10. se slaví památka Panny Marie Růžencové. Sat, 05. Oct 2019 22:00:00 GMT Svatá Faustina (Faustyna) Kowalská / 5. říjen https://www.pastorace.cz/aktuality/svata-faustina-faustyna-kowalska-5-rijen Faustina Kowalská je zvěstovatelkou Božího milosrdenství. Její poselství dalo vzniknout duchovnímu hnutí úcty k Božímu milosrdenství zrovna uprostřed nejméně milosrdných událostí v dějinách – mezi dvěma světovými válkami. Thu, 03. Oct 2019 22:00:00 GMT Misie byla vepsána do DNA každého křesťana https://www.pastorace.cz/clanky/misie-byla-vepsana-do-dna-kazdeho-krestana <p>Konání mimořádného misijního měsíce v říjnu tohoto roku, je příhodným okamžikem k zapojení všech pokřtěných, aby se s větší odpovědností a tvořivostí zhostili výzev, kladených dnešní misijní činností. Misie se má stát vzorcem církevního života a pastorace.</p> Thu, 03. Oct 2019 12:01:00 GMT 4. října: svátek svatého Františka z Assisi https://www.pastorace.cz/aktuality/4-rijna-svatek-svateho-frantiska-z-assisi Celý Františkův život byl jedním velkolepým zpěvem lásky. Láska vedla Františka k mystickému sjednocení s Ukřižovaným, láska ho přiváděla k úžasu nad slávou Vzkříšeného. Plody této lásky ve Františkových následovnících nás vedou k tomu, abychom vzdávali díky Bohu za Františkův život. (ze <a href="http://www.ikarmel.cz/kniha/Slovnik-krestanskych-mystiku_101309.html" target="blank">Slovníku křesťanských mystiků</a>) Wed, 02. Oct 2019 22:00:00 GMT Knižní tip: Církev na kolenou - Jeremy Jennings https://www.pastorace.cz/aktuality/knizni-tip-cirkev-na-kolenou-jeremy-jennings-https-wwwikarmelcz-produkt-cirkev-na-kolenou <p>V čem je přínosná společná modlitba? Podle jakých pravidel organizovat menší i větší modlitební setkání? A jak se zapojit, abychom z modlitby neměli stres, ale radost?</p> Wed, 02. Oct 2019 14:59:00 GMT KURZ „MANAGEMENT FARNOSTI” pro kněží i laiky - 11. října na Svaté Hoře u Příbrami https://www.pastorace.cz/aktuality/kurz-management-farnosti-pro-knezi-i-laiky-11-rijna-na-svate-hore-u-pribrami <p>P. Stanislav Přibyl CSsR, generální sekretář České biskupské konference, představí&nbsp;na celodenním kurzu&nbsp;jak se orientovat v džungli právních norem, ekonomických předpisů, jak požádat o grant a přitom neztratit ani hlavu ani víru.</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 01. Oct 2019 09:55:00 GMT Svatý František - pracovní listy pro děti (4.10.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svaty-frantisek-pracovni-listy-pro-deti-410 <p><a href="http://deti.vira.cz/clanky/Svaty-Frantisek-nove-pracovni-listy-1.html" target="_blank"><img alt="Svatý František - nové pracovní listy" class="border0 mb obrR" src="http://deti.vira.cz/obrazek.php?id=114-6-11-2014.jpeg" style="height:162px; width:150px" title="Svatý František - nové pracovní listy" /></a></p> Mon, 30. Sep 2019 22:00:00 GMT Každý máme svého osobního průvodce - anděla (2.10.) https://www.pastorace.cz/aktuality/kazdy-mame-sveho-osobniho-pruvodce-andela-210 Hle, pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl a přivedl tě na místo, jež jsem ti určil. Uctívej ho a naslouchej jeho hlasu a nebouři se proti němu. V něm přebývá mé Jméno. (srv. Bible, Exodus 23,20-23) Mon, 30. Sep 2019 22:00:00 GMT Mají senioři místo ve společnosti? https://www.pastorace.cz/clanky/maji-seniori-misto-ve-spolecnosti <p>Věnuje civilizace pozornost starým lidem? Je tu pro ně místo?&nbsp;</p> Mon, 30. Sep 2019 10:06:00 GMT Slavnost sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic 5.-6.10. 2019 https://www.pastorace.cz/aktuality/slavnost-sv-vintire-v-dobre-vode-u-hartmanic-5-610-2019 <p>Ve farnosti Dobrá Voda u Hartmanic se o víkendu 5.-6.10. 2019 bude konat pouť sv. Vintíře. Dobrá Voda je místem, kde světec, poustevník a diplomat blahoslavený Vintíř roku 1045 zemřel. Slavnost bude zahájena v sobotu 5. října v 18 hodin zpěvem nešpor (večerních chval) v kostele v Dobré Vodě. Poutní mše svatá se bude konat v neděli 6. října ve 13.00 h. Hlavní celebrantem a kazatelem bude opat Thomas Maria Freihart OSB z Weltenburgu, nejstaršího benediktinského kláštera v&nbsp;Bavorsku. Spolu s&nbsp;místním duchovním správcem, P. Janem Kulhánkem a dalšími českými a německými kněžími bude sloužit dvoujazyčnou liturgii.</p> <p>Oběd a možnost společného posezení po bohoslužbě nabídne i letos Dům sv. Vintíře.</p> Mon, 30. Sep 2019 07:27:00 GMT 1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše https://www.pastorace.cz/aktuality/1-rijna-sv-terezie-od-ditete-jezise Dívka z bohaté rodiny, která vstoupila do přísného kláštera. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie stala bestsellerem. Její teologický, misionářský a duchovní vliv je obrovský. (odkaz na kna.cz) Sun, 29. Sep 2019 22:00:00 GMT Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody https://www.pastorace.cz/aktuality/mnichovsky-arcibiskup-lituje-mnichovske-dohody <p>Na Národní svatováclavské pouti 28. září 2013 ve Staré Boleslavi promluvil i mnichovský kardinál Reinhard Marx. Text přinášíme v plném znění (opatřený redakčními mezititulky)</p> Sat, 28. Sep 2019 12:44:00 GMT Svátek tří archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (29. září) https://www.pastorace.cz/aktuality/svatek-tri-archandelu-michaela-gabriela-a-rafaela-29-zari Svátek tří archandělů připomíná anděly jako prostředníky mezi vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami a lidskými životy na straně druhé. Fri, 27. Sep 2019 22:00:00 GMT Karel IV. stanovil, že svatý Václav je věčný panovník, https://www.pastorace.cz/clanky/karel-iv-stanovil-ze-svaty-vaclav-je-vecny-panovnik <p>&nbsp;... zatímco aktuální vládce je jen jeho zástupcem.&nbsp;Ze života svatého Václava a informace o jeho soše na Karlově mostě.</p> Fri, 27. Sep 2019 14:04:00 GMT Nezapomeňme na tradici svatováclavskou... https://www.pastorace.cz/aktuality/nezapomenme-na-tradici-svatovaclavskou Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí...<br /> <a href="http://www.vira.cz/admin/files/2011/2004-04-081042-missa-chrismatis-592.jpg"><img src="http://www.vira.cz/admin/files/2011/2004-04-081042-missa-chrismatis-592.jpg" width="160"></a> Wed, 25. Sep 2019 22:00:00 GMT Stigmata. Proč? https://www.pastorace.cz/clanky/stigmata-proc <p>Jeden mladý americký lékař prý řekl otci Piovi: &bdquo;Já nevěřím ve vaše stigmata. Dostal jste je, protože jste velmi usilovně myslel na rány Ukřižovaného.&ldquo; A milý bratr mu odpověděl s&nbsp;dobráckým úsměvem: &bdquo;Výborně, synku. Zkus tedy intenzivně myslet na vola...&ldquo;</p> Mon, 23. Sep 2019 14:35:00 GMT Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života – rekolekce s J. Augystynem v Praze https://www.pastorace.cz/aktuality/eucharistie-zdroj-lasky-odvahy-a-radosti-zivota-rekolekce-s-j-augystynem-v-praze <p>Pastorační středisko v Praze pořádá ve dnech 8.&ndash;9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem Augustynem SJ. Přihlašujte se nejpozději do 31. října 2019&nbsp;</p> Mon, 23. Sep 2019 11:54:00 GMT Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? https://www.pastorace.cz/aktuality/jak-roste-vinna-reva-a-jak-se-dela-vino <p><a href="http://deti.vira.cz/clanky/Vino-a-vinna-reva.html" target="_blank"><img alt="Víno a vinná réva - pracovní listy pro děti" class="border0 obrR" src="http://deti.vira.cz/obrazek.php?id=116-6-11-2014-nahled.jpeg" style="height:213px; margin:5px; width:160px" title="Víno a vinná réva" /></a></p> Pracovní listy pro děti. V září dozrávají hrozny vinné révy a slaví se "vinobraní". A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli? Mon, 23. Sep 2019 07:31:00 GMT Svatý Václav - pracovní listy pro děti https://www.pastorace.cz/aktuality/svaty-vaclav-pracovni-listy-pro-deti <p><a href="http://deti.vira.cz/clanky/Svaty-Vaclav-nove-pracovni-listy-pro-deti.html" target="_blank"><img alt="" src="http://deti.vira.cz/obrazek.php?id=109-6-11-2014-nahled.jpeg" style="margin:5px 2px" /></a></p> <p><a href="http://deti.vira.cz/clanky/Svaty-Vaclav-nove-pracovni-listy-pro-deti.html" target="_blank">Svatý Václav - omalovánka, komiks, pracovní listy a další na deti.vira.cz</a></p> Sat, 21. Sep 2019 23:01:00 GMT Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás https://www.pastorace.cz/aktuality/konkretni-odkaz-svateho-vaclava-pro-kazdeho-z-nas <p>Jak následovat &quot;dědice&quot; české země? Asi ho nebudeme následovat zrovna v statečném hájení českého území. ...</p> Fri, 20. Sep 2019 22:00:00 GMT 21.9. sv. Matouš https://www.pastorace.cz/aktuality/219-sv-matous Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi Thu, 19. Sep 2019 22:00:00 GMT 20. září - památka korejských mučedníků https://www.pastorace.cz/aktuality/20-zari-pamatka-korejskych-mucedniku "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam, kde se budeme radovat jedni z druhých v nebeské blaženosti..." (Sv. Ondřej Kim Taegona) Wed, 18. Sep 2019 22:00:00 GMT Je pozoruhodné, že si Ježíš vybral židovského celníka Matouše, který byl ve službách Římanů https://www.pastorace.cz/clanky/povolavani-matousu-aneb-dynamika-boziho-povolani-a-lidske-odpovedi <p>V jediném verši je geniálně vyjádřena dynamika Božího povolání a lidské odpovědi.&nbsp;</p> Wed, 18. Sep 2019 22:00:00 GMT Knižní tip: Vatikán a italský fašismus - Marek Šmíd https://www.pastorace.cz/aktuality/knizni-tip-vatikan-a-italsky-fasismus-marek-smid <p>Kniha přibližuje především diplomatické styky Svatého stolce a fašistické Itálie v letech 1922&ndash;1945, tedy v období, které počíná nástupem Benita Mussoliniho do čela italského státu a zvolením papeže Pia XI. a končí v závěru druhé světové války.</p> Wed, 18. Sep 2019 14:39:00 GMT Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů https://www.pastorace.cz/aktuality/teolog-ktery-nebyl-odtazeny-od-kazdodennich-a-aktualnich-problemu Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – <b>17. 9.</b> 1959, komunistická věznice Leopoldov) Sun, 15. Sep 2019 22:00:00 GMT Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.) https://www.pastorace.cz/aktuality/jak-se-stavet-k-odpadlikum-od-cirkve-svati-kornelius-a-cyprian-svatek-179 Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do církve vrátit. V církvi došlo k názorovému rozporu: někteří byli pro shovívavý přístup k odpadlíkům, zatímco jiní žádali přísný postup a čistky. Sun, 15. Sep 2019 22:00:00 GMT Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie https://www.pastorace.cz/aktuality/knez-ktereho-zastrelila-sicilska-mafie 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné – zachránit děti ulice, které rostou pro mafii. Není divu, že se brzy – po necelých třech letech – stal otec Puglisi mafii nepohodlným. Mafie totiž staví na tom, že do zločinů zapojuje pro sebe najaté děti, které se tak stávají příští mafiánskou generací. Kněz Giuseppe Puglisi byl zavražděn 15. září 1993, na své narozeniny. Zemřel zcela sám. Fri, 13. Sep 2019 22:00:00 GMT Když děláme znamení kříže, stavíme pevnost proti nepříteli https://www.pastorace.cz/clanky/kdyz-delame-znameni-krize-stavime-pevnost-proti-nepriteli <p>Ježíšův kříž je poznávacím znamením křesťanů. Věřící si již ve 2. století zvykli začínat znamením kříže každou svou činnost -&nbsp;protože ve všem, co děláme, v&nbsp;nás žije Kristus, který se za&nbsp; nás obětoval (Gal 2,20).</p> Fri, 13. Sep 2019 08:08:00 GMT Svátek povýšení svatého kříže - 14. září https://www.pastorace.cz/aktuality/svatek-povyseni-svateho-krize-14-zari Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku Fri, 13. Sep 2019 07:35:00 GMT Sv. Jan Zlatoústý (13.9.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-jan-zlatousty-139 <p>Jan Zlatoústý (Chrysostomos) byl oblíbeným a neohroženým kazatelem, který čelil vlně intrik a byl opakovaně posílán do vyhnanství. Zemřel vysílen útrapami 14. IX. 407 ve vesnici Komaně (blízko dnešního města Tokátu v&nbsp;severním Turecku).</p> Wed, 11. Sep 2019 09:07:00 GMT Nový katechetický kurz 2019 - 2021 https://www.pastorace.cz/aktuality/novy-katecheticky-kurz-2019-2021 <p>Ve spolupráci s&nbsp;Katolickou teologickou fakultou v Praze se otevírá nový běh dvouletého katechetického kurzu</p> Tue, 10. Sep 2019 13:02:00 GMT Svatá Ludmila - pracovní listy pro děti https://www.pastorace.cz/aktuality/svata-ludmila-pracovni-listy-pro-deti <p><a href="http://deti.vira.cz/clanky/Svata-Ludmila-pracovni-listy-pro-deti.html" target="_blank"><img alt="" src="http://deti.vira.cz/obrazek.php?id=108-6-11-2014-nahled.jpeg" style="height:198px; margin-left:15px; margin-right:15px; width:150px" /></a></p> 16. září slavíme svátek svaté Ludmily. Nabízíme vám několik pracovních listů k tomuto tématu. Tue, 10. Sep 2019 12:29:00 GMT Uctívejme Krista tak, jak to chce on sám https://www.pastorace.cz/clanky/uctivejme-krista-tak-jak-to-chce-on-sam <p>Tomu, kdo je uctíván, je přece milejší taková pocta, jakou si sám přeje, nikoliv taková, jakou si vymyslíme my&hellip;</p> Sun, 08. Sep 2019 22:57:00 GMT Narození Panny Marie 8. 9. https://www.pastorace.cz/aktuality/narozeni-panny-marie-8-9 Nejsme loutky v rukou Božích. On má s každým z nás plán, projekt, nabídku, šanci, záměr. Fri, 06. Sep 2019 22:00:00 GMT Výběr z nabídky Brněnské tiskové misie nejen k začátku školního roku https://www.pastorace.cz/aktuality/vyber-z-letacku-btm-do-kostelu-i-jinam-1 <p>Aktuální nabídka materiálů z&nbsp;<a href="http://www.btm.cz" target="_blank">Brněnské tiskové misie</a>&nbsp;nejen k začátku školního roku.</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 05. Sep 2019 13:57:00 GMT Proč je snadné vidět na všem jen to špatné a jak ze spirály negativismu ven? https://www.pastorace.cz/aktuality/proc-je-snadne-videt-na-vsem-jen-to-spatne-a-jak-ze-spiraly-negativismu-ven <p>Proč je dobré mít k životu pozitivní přístup a jak se to naučit? Jak funguje pozitivní myšlení pro lidi v náročné situaci nebo s těžkým životem? Jak lze trénovat vděčnost, která prokazatelně podporuje spokojenost?</p> Wed, 04. Sep 2019 12:06:00 GMT I dnes se mnoho lidí podobá farizeům https://www.pastorace.cz/clanky/i-dnes-se-mnoho-lidi-podoba-farizeum <p>Také dnes si lidé dávají mnoho práce s&nbsp;tím, aby okrášlili to, co je vidět navenek, ale nedbají o čistotu vlastní duše.</p> Tue, 03. Sep 2019 22:18:00 GMT Dobrodruh v Ježíšových službách - legendární profesor Kolakovič (* 8. září 1906) https://www.pastorace.cz/aktuality/dobrodruh-v-jezisovych-sluzbach-legendarni-profesor-kolakovic-8-zari-1906 Chorvat, který byl podle někoho byl prorok, div ne světec. Podle jiných „dobrodruh a megaloman“, „tajný vatikánský agent“, „zakuklený komunista“, podle StB „špion světového formátu“. K dovršení všeho to nebyl Kolakovič, ale původně se jmenoval Poglajen. Narodil se 8. září 1906 v chorvatské Podgorici. Tue, 03. Sep 2019 22:00:00 GMT sv. Řehoř Veliký (svátek 3.9.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-rehor-veliky-svatek-39 Jeden z nejvýznamnějších papežů historie. Sun, 01. Sep 2019 22:00:00 GMT Umučení svatého Jana Křtitele (29.8.) https://www.pastorace.cz/aktuality/umuceni-svateho-jana-krtitele-298 <p>O umučení Předchůdce Páně podává zprávu evangelium Matoušovo (14,3-12) a Markovo (6, 17-29).</p> Tue, 27. Aug 2019 22:00:00 GMT Sv. Augustin (svátek 28.8.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-augustin-svatek-288 Narodil se roku 354 v Tagaste v Numidii (dnešní Souk Ahras v severovýchodním Alžírsku). Vynikal neobyčejným nadáním a hloubkou ducha, v mládí však očekával světlo od filozofie, stal se stoupencem manicheismu a podléhal nespoutané smyslnosti. Mon, 26. Aug 2019 22:00:00 GMT Někdy se zamýšlím nad tím, jak využívám svůj čas https://www.pastorace.cz/clanky/nekdy-se-zamyslim-nad-tim-jak-vyuzivam-svuj-cas <p>Někdy se zamýšlím nad tím, jak využívám svůj čas. Není to žádná sláva, připomíná mi to účinnost parního stroje. Čtyři procenta jdou na pohyb a těch zbylých devadesát šest procent se ztrácí bez užitku jako teplo.&nbsp;</p> Mon, 26. Aug 2019 13:57:00 GMT Den modliteb za péči o stvoření 1. září a festival TAKE CARE https://www.pastorace.cz/aktuality/den-modliteb-za-peci-o-stvoreni-1-9 <p>1. 9. je příležitostí uvědomit si znovu své povolání spravovat svět a starat se o něj. <a href="http://www.zitlaudatosi.cz/index.php/zapojte-se/" target="_blank">Iniciativa Žít Laudato si&acute;</a>&nbsp;navrhuje oslavit tento den&nbsp;ve farnosti společně.&nbsp;Je také dnem díků za krásu Božího díla, nám svěřeného do péče, dnem proseb o pomoc při ochraně stvoření, dnem proseb za odpuštění hříchů proti světu, ve kterém žijeme.&nbsp;</p> <p>Dohodněte se svým duchovním správcem, že po dopolední mši svaté pozvete všechny na farní odpoledne, při němž přítomným představíte otázky vztahu křesťanů ke stvořenému světu.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 26. Aug 2019 09:30:00 GMT Sv. Monika (svátek 27.8.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-monika-svatek-278 Narodila se v roce 331 nebo 332 v křesťanské rodině v Tagaste v Numidii (v dnešním severovýchodním Alžírsku). Sat, 24. Aug 2019 22:00:00 GMT sv. Bartoloměj (svátek 24.8.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-bartolomej-svatek-248 „Čím nás může tento takřka anonymní světec inspirovat? Thu, 22. Aug 2019 22:00:00 GMT Doporučujeme: Všední život s Duchem Svatým https://www.pastorace.cz/aktuality/doporucujeme-vsedni-zivot-s-duchem-svatym <p>Na příkladech z&nbsp;vlastního života i&nbsp;z&nbsp;života světců (Jan Pavel II., Terezie z&nbsp;Lisieux aj.) autorka knihy ukazuje, jak nám Duch Svatý pomáhá v&nbsp;konkrétních situacích všedních dnů. Zmiňuje také nejčastější nástrahy a&nbsp;překážky v&nbsp;přijetí jeho darů a&nbsp;nabízí řešení, jak s&nbsp;těmito překážkami bojovat.</p> Wed, 21. Aug 2019 11:25:00 GMT Existuje absolutně správné rozhodnutí? https://www.pastorace.cz/clanky/existuje-absolutne-spravne-rozhodnuti <p>V&nbsp;dnešní době se mnoho lidí zdráhá rozhodovat, protože chtějí učinit to jediné absolutně správné rozhodnutí. Ale takové neexistuje. Existují jen moudrá rozhodnutí. A&nbsp;pak samozřejmě přicházejí otázky, jestli jsme se přece jen neměli rozhodnout jinak.</p> Tue, 20. Aug 2019 12:08:00 GMT 21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy https://www.pastorace.cz/aktuality/2181968-komunismus-bratrstvis-kulometem-u-hlavy <p>21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a lákavé, ale jsou ze své podstaty člověku nepřátelské a přinášejí zkázu. (odkaz na vira.cz)</p> Sun, 18. Aug 2019 22:00:00 GMT Ježíš (jen) jako hasič? https://www.pastorace.cz/clanky/jezis-jen-jako-hasic <p>Čtyři fáze setkávání s Ježíšem na osobní cestě víry.</p> Wed, 14. Aug 2019 09:29:00 GMT 15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie https://www.pastorace.cz/aktuality/158-slavnost-nanebevzeti-panny-marie K čemu nám slouží tento svátek? Mon, 12. Aug 2019 22:00:00 GMT Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svaty-maxmilian-maria-kolbe-svatek-148 "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz) Mon, 12. Aug 2019 22:00:00 GMT Setkat se s Bohem na cestách https://www.pastorace.cz/clanky/setkat-se-s-bohem-na-cestach <p>S&nbsp;trochou nadsázky mohu říci, že nebýt modlitby na různých cestách, asi bych jen těžko nějak hluboce věřil v&nbsp;Boha.</p> Wed, 07. Aug 2019 14:20:00 GMT Knižní tip pro děti a katechety: Bůh je tady! https://www.pastorace.cz/aktuality/knizni-tip-pro-deti-buh-je-tady <p>Kniha je určena dětem raného školního věku a představuje pomůcku, jak s nimi vést rozhovory o křesťanských tématech.&nbsp;</p> Wed, 07. Aug 2019 11:13:00 GMT Exercicie na Lomci 19. - 23. 8. s P. Josefem Prokešem - Evangelii gaudium https://www.pastorace.cz/aktuality/exercicie-na-lomci-19-23-8-evangelii-gaudium <p>Jak srozumitelně předávat Boží slovo v dnešním světě? Jak prožívat evangelium tak, aby bylo přitažlivé i pro naše okolí? Vede P. Josef Prokeš</p> Mon, 05. Aug 2019 08:57:00 GMT Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007) https://www.pastorace.cz/aktuality/abbe-pierre-vyroci-narozeni-5-81912-22-12007 Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí františkánský kněz. Tento člověk nikdy neváhal jít proti proudu. Sun, 04. Aug 2019 10:14:00 GMT Proměnění Páně (6.8.) https://www.pastorace.cz/aktuality/promeneni-pane-68 <p>Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života&hellip;</p> Sat, 03. Aug 2019 22:00:00 GMT Život s Bohem nás má otevřít pro naši původní krásu https://www.pastorace.cz/clanky/zivot-s-bohem-nas-ma-otevrit-pro-nasi-puvodni-krasu <p>Událost Ježíšova proměnění na hoře je obrazem naděje, že i my budeme stále více proměňováni</p> Fri, 02. Aug 2019 13:58:00 GMT Jan Maria Vianney (svátek 4.8.) https://www.pastorace.cz/aktuality/jan-maria-vianney-svatek-48 “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney (který netrpěl rozhodně leností a nečinností). ... Jindy říká: “Jsou lidé, kterým život z víry připadá nudný - to je znamením, že že nežijí z Ducha svatého". (z článku <a href="http://www.pastorace.cz/Clanky/Duch-svaty-uzdravuje-ze-stresu-a-z-rutiny.html">Duch svatý uzdravuje ze stresu a rutiny</a>) Thu, 01. Aug 2019 22:00:00 GMT CAMPFEST - HUDEBNÍ FESTIVAL UŽ ZA PÁR DNÍ https://www.pastorace.cz/aktuality/campfest-hudebni-festival-uz-za-par-dni <p>Po roku čakania je to tu. CampFest Open Air Music Festival sa čoskoro začne na Ranči Kráľova Lehota a&nbsp;bude trvať od 01.-04. augusta 2019. Hudba, slovo, divadlo, stanovanie, zábava a&nbsp;nádherná príroda Liptova vás bude sprevádzať počas troch dní, ak sa odhodláte a&nbsp;prídete sa presvedčiť sami.</p> Tue, 30. Jul 2019 08:46:00 GMT Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-ignac-z-loyoly-svatek-317 <p>Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do služby jinému králi: Ježíši Kristu.</p> Mon, 29. Jul 2019 22:00:00 GMT Václav Dvořák († 30. 7. 2008) https://www.pastorace.cz/aktuality/vaclav-dvorak-30-7-2008 <p>Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v Německu a následně v komunistickém vězení. Byl klíčovou postavou celé jedné větve české podzemní církve a důležitou osobou při obnově života církve po listopadové revoluci (1989). Život ho sice naučil vyjadřovat se i neuhlazenými slovy, ale zachoval si vždy svou tvář.</p> Sun, 28. Jul 2019 22:00:00 GMT sv. Marta (29.7.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-marta-297 <p>Člověk se mnohdy nechá strhnout naléhavými potřebami a opomene to, co je opravdu důležité. Toto nebezpečí číhá na každém kroku.&nbsp;</p> Sun, 28. Jul 2019 07:43:00 GMT Stačí, abychom byli jako lišejníky https://www.pastorace.cz/clanky/budme-jako-lisejniky <p>Lišejníky jsou průkopníky života na skalních pustinách. Uchytí se v&nbsp;nehostinném prostředí, kde by se jiné rostliny neuživily. Postupně skalní podklad zušlechťují a tak připravují vhodné prostředí pro vyšší rostlinné formy života.&nbsp;</p> Sat, 27. Jul 2019 14:11:00 GMT Knižní tip: kreslená Přísloví krále Šalamouna https://www.pastorace.cz/aktuality/knizni-tip-kreslena-prislovi-krale-salamouna <p>Ivan Steiger je světově známým karikaturistou, jehož kresby vycházely v mnoha západoevropských a amerických novinách a časopisech. Podle svých slov autor nalezl smysl svého života až v okamžiku, kdy v exilu ztratil schopnost ho vyjadřovat slovy. O svých obrázcích proto říká, že je nekreslí, ale &bdquo;píše&ldquo;.&nbsp;</p> Wed, 24. Jul 2019 10:56:00 GMT Potřebujeme vidět smysl každé cesty https://www.pastorace.cz/clanky/potrebujeme-videt-smysl-kazde-cesty <p>Vrcholový kříž&nbsp;</p> Tue, 23. Jul 2019 16:18:00 GMT Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7. https://www.pastorace.cz/aktuality/svata-marie-magdalena-magdalska-magda-svatek-227 Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií. (odkaz na kna.cz) Fri, 19. Jul 2019 22:00:00 GMT Sv. Eliáš (20.7.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-elias-207 V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby přivedl lid k obrácení. „Prorok Eliáš povstal jako oheň a jeho slovo plálo jak pochodeň“ Sir 48,1. (odkaz na vojtechkodet.cz) Wed, 17. Jul 2019 22:00:00 GMT Je svatost pro každého? videoseriál "Víra do kapsy" https://www.pastorace.cz/aktuality/je-svatost-pro-kazdeho-videoserial-vira-do-kapsy <p>Při hledání odpovědi na otázku, zda je svatost opravdu pro každého, jsme zašli za salesiánem Liborem Všetulou, který má na starosti mediální centrum v Čechách, metodičkou a lektorkou výchovného projektu Cesty zrání saleziánkou Evou Rušínovou a knězem a známým autorem Mariánem Gavendou.</p> Wed, 17. Jul 2019 12:48:00 GMT Co je to spiritualita? https://www.pastorace.cz/clanky/co-je-spiritualita <p>Spiritualita mluví o následování Krista ve vlastním životě. Nejde o papouškování, ale o to, svým způsobem žít tu lásku, kterou žil Kristus. Uskutečnit v&nbsp;sobě jako člověk Boží život. Kdo tedy Krista následuje, uskutečňuje Boží synovství, stává se Božím dítětem.</p> Tue, 16. Jul 2019 13:34:00 GMT 17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek https://www.pastorace.cz/aktuality/17-cervence-1794-bylo-popraveno-sestnact-karmelitanek z kláštera Compiègne u Paříže Mon, 15. Jul 2019 22:00:00 GMT Když děti (ne)poslouchají - letní vydání časopisu Rodinný život https://www.pastorace.cz/aktuality/kdyz-deti-neposlouchaji-letni-vydani-casopisu-rodinny-zivot <p>Časopis je orientován na rodinu a rodinný život ve všech jeho pestrých podobách a projevech, radostech nebo starostech všedních i svátečních dnů. Zaměřuje se na problematiku výchovy dětí, vztahy mezi manžely, na duchovní život rodiny, život v neúplné rodině, seniorský věk apod. Časopis přináší informace o různých akcích a prorodinných aktivitách. Je určený každému, kdo v rodině žije nebo se zabývá problematikou rodinného života.</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 15. Jul 2019 09:42:00 GMT Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902 https://www.pastorace.cz/aktuality/josef-toufar-vyroci-narozeni-1471902 Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902 Thu, 11. Jul 2019 22:00:00 GMT Překonat stadium narcismu – nutný předpoklad manželství https://www.pastorace.cz/clanky/prekonat-stadium-narcismu-nutny-predpoklad-manzelstvi <p>Pro manželství je zásadně nutné, aby člověk překonal stadium narcismu, které si z&nbsp;dětství může nést stále s&nbsp;sebou.</p> Wed, 10. Jul 2019 13:14:00 GMT Doporučujeme: Tvůj křest a biřmování s promluvami papeže Františka https://www.pastorace.cz/aktuality/doporucujeme-tvuj-krest-a-birmovani-s-promluvami-papeze-frantiska <p>Základem knížky je devět promluv papeže Františka věnovaných křtu a biřmování. Autor k nim připojuje svoji úvahu, inspirativní slovo církevních otců, otázky k zamyšlení a osobní modlitbu.</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 10. Jul 2019 09:34:00 GMT Sv. Benedikt z Nursie (11.7.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-benedikt-z-nursie-117 Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu. Wed, 10. Jul 2019 09:19:00 GMT