www.vira.cz www.vira.cz http://www.vira.cz/ cs www.vira.cz https://www.pastorace.cz/defaultHeaderImage?idLang=1 http://www.vira.cz/ 362 108 Kolaborant celník Matouš prodával svobodu své vlasti https://www.pastorace.cz/clanky/matous-celnik-odpad-spolecnosti <p>Matouš byl celník - výběrčí daní pro Římany. Prodával&nbsp;tak svobodu své vlasti, a proto jej lidé nenáviděli. Považovali ho&nbsp;za kolaboranty a&nbsp;zrádce vlasti. A Ježíš, když Matouše uviděl, řekl mu: &quot;Následuj mě&quot;.&nbsp;&nbsp;Zvolil si&nbsp; tak apoštola mezi těmito nejhoršími lidmi.&nbsp;</p> Mon, 20. Sep 2021 09:51:00 GMT 21.9. sv. Matouš https://www.pastorace.cz/aktuality/219-sv-matous <p>Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi</p> Sun, 19. Sep 2021 22:00:00 GMT 20. září - památka korejských mučedníků https://www.pastorace.cz/aktuality/20-zari-pamatka-korejskych-mucedniku <p>&quot;... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam, kde se budeme radovat jedni z druhých v nebeské blaženosti...&quot; (Sv. Ondřej Kim Taegona)</p> Sat, 18. Sep 2021 22:00:00 GMT Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů https://www.pastorace.cz/aktuality/teolog-ktery-nebyl-odtazeny-od-kazdodennich-a-aktualnich-problemu <p>Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku &ndash; 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)</p> Wed, 15. Sep 2021 22:00:00 GMT Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.) https://www.pastorace.cz/aktuality/jak-se-stavet-k-odpadlikum-od-cirkve-svati-kornelius-a-cyprian-svatek-179 <p>Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do církve vrátit. V církvi došlo k názorovému rozporu: někteří byli pro shovívavý přístup k odpadlíkům, zatímco jiní žádali přísný postup a čistky.</p> Wed, 15. Sep 2021 22:00:00 GMT Jak mě jako malého židovského kluka fascinoval kříž https://www.pastorace.cz/clanky/jak-me-jako-maleho-zidovskeho-kluka-fascinoval-kriz <p>Vyrůstal jsem v nepraktikující židovské rodině ve Francii. S Ježíšem jsem se poprvé setkal o letních prázdninách. Bylo mi osm a v mém pokoji visel na zdi kříž. Kristus mě nevýslovně přitahoval. Během dne jsem se do pokoje často vracel a díval se na něj.&nbsp;</p> Tue, 14. Sep 2021 09:42:00 GMT Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie https://www.pastorace.cz/aktuality/knez-ktereho-zastrelila-sicilska-mafie <p>15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné &ndash; zachránit děti ulice, které rostou pro mafii. Není divu, že se brzy &ndash; po necelých třech letech &ndash; stal otec Puglisi mafii nepohodlným. Mafie totiž staví na tom, že do zločinů zapojuje pro sebe najaté děti, které se tak stávají příští mafiánskou generací. Kněz Giuseppe Puglisi byl zavražděn 15. září 1993, na své narozeniny. Zemřel zcela sám.</p> Mon, 13. Sep 2021 22:00:00 GMT Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021 https://www.pastorace.cz/aktuality/papez-frantisek-na-slovensku-12-1592021 <p>Odkazy na zdroje informací o cestě papeža Františka na Slovensko.</p> Mon, 13. Sep 2021 10:05:00 GMT Svátek povýšení svatého kříže - 14. září https://www.pastorace.cz/aktuality/svatek-povyseni-svateho-krize-14-zari <p>Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku</p> Mon, 13. Sep 2021 07:35:00 GMT Sv. Jan Zlatoústý (13.9.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-jan-zlatousty-139 <p>Jan Zlatoústý (Chrysostomos) byl oblíbeným a neohroženým kazatelem, který čelil vlně intrik a byl opakovaně posílán do vyhnanství. Zemřel vysílen útrapami 14. IX. 407 ve vesnici Komaně (blízko dnešního města Tokátu v&nbsp;severním Turecku).</p> Sat, 11. Sep 2021 09:07:00 GMT Svatá Ludmila - pracovní listy pro děti https://www.pastorace.cz/aktuality/svata-ludmila-pracovni-listy-pro-deti <p><a href="http://deti.vira.cz/clanky/Svata-Ludmila-pracovni-listy-pro-deti.html" target="_blank"><img alt="" src="http://deti.vira.cz/obrazek.php?id=108-6-11-2014-nahled.jpeg" style="height:198px; margin-left:15px; margin-right:15px; width:150px" /></a></p> <p>16. září slavíme svátek svaté Ludmily. Nabízíme vám několik pracovních listů k tomuto tématu.</p> Fri, 10. Sep 2021 12:29:00 GMT Svatá Ludmila žila v náročné době plné změn https://www.pastorace.cz/clanky/svata-ludmila-zila-v-narocne-dobe-plne-zmen <p>V září 2021 si připomínáme 1100. výročí od tragické smrti první české světice sv. Ludmily.</p> Thu, 09. Sep 2021 05:17:00 GMT Narození Panny Marie 8. 9. https://www.pastorace.cz/aktuality/narozeni-panny-marie-8-9 <p>Nejsme loutky v rukou Božích. On má s každým z nás plán, projekt, nabídku, šanci, záměr.</p> Mon, 06. Sep 2021 22:00:00 GMT SETKÁNÍ KŘESŤANSKÝCH ZDRAVOTNÍKŮ 2021 https://www.pastorace.cz/aktuality/setkani-krestanskych-zdravotniku-2021 <p>16. 10. 2021 od 8:30 do 16 hodin&nbsp;Kostel sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1 (&quot;Nemocnice pod Petřínem&quot;)&nbsp;nebo na youtube</p> Mon, 06. Sep 2021 13:51:00 GMT Chcete se věnovat katechezi, výuce náboženství nebo pedagogické práci ve farnostech? https://www.pastorace.cz/aktuality/katecheticky-kurz <p>Nový běh dvouletého katechetického kurzu v Praze.</p> Mon, 06. Sep 2021 13:45:00 GMT Proti fašismu a nacismu: františkán minorita Placido Cortese https://www.pastorace.cz/clanky/proti-fasismu-a-nacismu-frantiskan-minorita-placido-cortese <p>Placido Cortese se narodil v Dalmácii - dnešním Chorvatsku - 7.3.1907. V roce 1944 byl brutálně umučen Gestapem za jeho pomoc potřebným a zapojení v odboji.</p> Mon, 06. Sep 2021 11:03:00 GMT Dobrodruh v Ježíšových službách - legendární profesor Kolakovič (* 8. září 1906) https://www.pastorace.cz/aktuality/dobrodruh-v-jezisovych-sluzbach-legendarni-profesor-kolakovic-8-zari-1906 <p>Chorvat, který byl podle někoho byl prorok, div ne světec. Podle jiných &bdquo;dobrodruh a megaloman&ldquo;, &bdquo;tajný vatikánský agent&ldquo;, &bdquo;zakuklený komunista&ldquo;, podle StB &bdquo;špion světového formátu&ldquo;. K dovršení všeho to nebyl Kolakovič, ale původně se jmenoval Poglajen. Narodil se 8. září 1906 v chorvatské Podgorici.</p> Fri, 03. Sep 2021 22:00:00 GMT sv. Řehoř Veliký (svátek 3.9.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-rehor-veliky-svatek-39 <p>Jeden z nejvýznamnějších papežů historie.</p> Wed, 01. Sep 2021 22:00:00 GMT Existuje absolutně správné rozhodnutí? https://www.pastorace.cz/clanky/existuje-absolutne-spravne-rozhodnuti <p>V&nbsp;dnešní době se mnoho lidí zdráhá rozhodovat, protože chtějí učinit to jediné absolutně správné rozhodnutí. Ale takové neexistuje. Existují jen moudrá rozhodnutí. A&nbsp;pak samozřejmě přicházejí otázky, jestli jsme se přece jen neměli rozhodnout jinak.</p> Wed, 01. Sep 2021 12:08:00 GMT Umučení svatého Jana Křtitele (29.8.) https://www.pastorace.cz/aktuality/umuceni-svateho-jana-krtitele-298 <p>O umučení Předchůdce Páně podává zprávu evangelium Matoušovo (14,3-12) a Markovo (6, 17-29).</p> Fri, 27. Aug 2021 22:00:00 GMT Moje matka Monika nepolevila a nepřestávala se za mě modlit https://www.pastorace.cz/aktuality/moje-matka-monika-nepolevila-a-neprestavala-se-za-mne-modlit <p>Napomenutí mé matky mi připadala jako ženské řeči. Jeden biskup jí pak řekl:&nbsp;&bdquo;Nech ho v tom, ale modli se za něho&nbsp;k&nbsp;Pánu.&ldquo;</p> Fri, 27. Aug 2021 14:51:00 GMT Sv. Augustin (svátek 28.8.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-augustin-svatek-288 <p>Narodil se roku 354 v Tagaste v Numidii (dnešní Souk Ahras v severovýchodním Alžírsku). Vynikal neobyčejným nadáním a hloubkou ducha, v mládí však očekával světlo od filozofie, stal se stoupencem manicheismu a podléhal nespoutané smyslnosti.</p> Thu, 26. Aug 2021 22:00:00 GMT Den modliteb za péči o stvoření 1. září https://www.pastorace.cz/aktuality/den-modliteb-za-peci-o-stvoreni-1-9 <p>1. 9. je příležitostí uvědomit si znovu své povolání spravovat svět a starat se o něj. <a href="http://www.zitlaudatosi.cz/index.php/zapojte-se/" target="_blank">Iniciativa Žít Laudato si&acute;</a>&nbsp;navrhuje oslavit tento den&nbsp;ve farnosti společně.&nbsp;Je také dnem díků za krásu Božího díla, nám svěřeného do péče, dnem proseb o pomoc při ochraně stvoření, dnem proseb za odpuštění hříchů proti světu, ve kterém žijeme.&nbsp;</p> <p>Dohodněte se svým duchovním správcem, že po dopolední mši svaté pozvete všechny na farní odpoledne, při němž přítomným představíte otázky vztahu křesťanů ke stvořenému světu.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 26. Aug 2021 09:30:00 GMT Je úplně jedno, kde mě pohřbíte https://www.pastorace.cz/clanky/je-uplne-jedno-kde-me-pohrbite-svata-monika <p>Není třeba se obávat, že by Bůh na konci věků nevěděl, z jakého místa mě má vzkřísit. (sv. Monika)</p> Wed, 25. Aug 2021 12:27:00 GMT Sv. Monika (svátek 27.8.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-monika-svatek-278 <p>Narodila se v roce 331 nebo 332 v křesťanské rodině v Tagaste v Numidii (v dnešním severovýchodním Alžírsku).</p> Tue, 24. Aug 2021 22:00:00 GMT Založil první bezplatnou základní školu (1597) a byl pronásledován církví https://www.pastorace.cz/aktuality/josef-kalasansky <p>Svatý Josef Kalasánský (svátek 25.8.)</p> Tue, 24. Aug 2021 08:34:00 GMT sv. Bartoloměj (svátek 24.8.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-bartolomej-svatek-248 <p>&bdquo;Čím nás může tento takřka anonymní světec inspirovat?</p> Sun, 22. Aug 2021 22:00:00 GMT Který překlad Bible je nejlepší? https://www.pastorace.cz/clanky/ktery-preklad-bible-je-nejlepsi <p>Různorodost biblických překladů je přirozeným výsledkem bohatství a rozmanitosti jazyků. Mezi různými jazyky totiž nepanuje přesná matematická shoda, kdy by každému slovu ve zdrojovém jazyce odpovídal právě jeden ekvivalent v&nbsp;cílovém jazyce. Navíc biblická hebrejština disponuje omezeným počtem slov.</p> Fri, 20. Aug 2021 11:54:00 GMT 21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy https://www.pastorace.cz/aktuality/2181968-komunismus-bratrstvis-kulometem-u-hlavy <p>21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a lákavé, ale jsou ze své podstaty člověku nepřátelské a přinášejí zkázu. (odkaz na vira.cz)</p> Wed, 18. Aug 2021 22:00:00 GMT Doporučujeme k přečtení: Expedice Bible. Základní výbava https://www.pastorace.cz/aktuality/doporucujeme-k-precteni-expedice-bible-zakladni-vybava <p>Co jste chtěli vědět o&nbsp;Bibli, a&nbsp;báli jste se zeptat, protože víte, že byste to měli už dávno vědět.</p> Tue, 17. Aug 2021 12:00:00 GMT S Bohem není nic ztraceno https://www.pastorace.cz/clanky/s-bohem-neni-nic-ztraceno <p>Nezveličujme problémy</p> Sat, 14. Aug 2021 09:50:00 GMT Hlasujte, prosíme, pro stavbu roku https://www.pastorace.cz/aktuality/hlasujte-prosime-pro-stavbu-roku <p>V minulém roce byla dokončena stavba unikátního kostela Krista Spasitele na sídlišti Barrandov v Praze.&nbsp;</p> Fri, 13. Aug 2021 07:44:00 GMT 15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie https://www.pastorace.cz/aktuality/158-slavnost-nanebevzeti-panny-marie <p>K čemu nám slouží tento svátek?</p> Thu, 12. Aug 2021 22:00:00 GMT Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svaty-maxmilian-maria-kolbe-svatek-148 <p>&quot;Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla...&quot; (odkaz na kna.cz)</p> Thu, 12. Aug 2021 22:00:00 GMT Doporučujeme k přečtení: Příběh zapřisáhlé ateistky https://www.pastorace.cz/aktuality/doporucujeme-k-precteni-pribeh-zaprisahle-ateistky <p>Autobiiografický příběh autorky, dříve zapřisáhlé ateistky. Svou vlastní zkušenost setkání s&nbsp;Bohem autorka popisuje velmi výmluvně a&nbsp;přesvědčivě.</p> Thu, 12. Aug 2021 11:23:00 GMT Zemřel biskup Petr Esterka, který emigroval doslova před pohraniční elektrické dráty https://www.pastorace.cz/aktuality/zemrel-biskup-petr-esterka-ktery-emigroval-doslova-pred-pohranicni-elektricke-draty <p>V&nbsp;USA zemřel 10.8.2021 biskup Petr Esterka ve věku 85 let. V&nbsp;padesátých letech se doslova prostříhal přes&hellip;</p> Wed, 11. Aug 2021 14:27:00 GMT Nebe je otevřené, nenahání strach 15.8. https://www.pastorace.cz/aktuality/slavnost-nanebevzeti-panny-marie-158 <p><a href="https://www.maria.cz/clanky/nebe-je-otevrene-nenahani-strach" title="Nebe je otevřené, nenahání strach">Nebe je otevřené, nenahání strach</a>&nbsp;(na Maria.cz)</p> Tue, 10. Aug 2021 14:50:00 GMT Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943 https://www.pastorace.cz/aktuality/odpirac-sluzby-v-hitlerove-armade-franz-jagerstatter-popraven-981943 <p>Rakouský farmář&nbsp;Franze Jägerstättera nesouhlasil&nbsp;s nadvládou nacistů a&nbsp;ve&nbsp;druhé světové válce za ně&nbsp;odmítl&nbsp;bojovat. Byl vězněn, mučen a popraven. Papežem&nbsp;Benediktem XVI. byl roku 2007 prohlášen za blahoslaveného.&nbsp;S manželkou Františkou měli&nbsp;tři dcery.&nbsp;</p> Sat, 07. Aug 2021 09:58:00 GMT SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-terezie-benedikta-od-krize-edita-steinova-9-srpna <p>Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...</p> Sat, 07. Aug 2021 08:37:00 GMT V mlze našeho všedního života... https://www.pastorace.cz/clanky/v-mlze-naseho-vsedniho-zivota <p>V&nbsp;údolí našeho všedního života si máme připomínat své zážitky z&nbsp;&bdquo;vrcholů hory&ldquo;.</p> Fri, 06. Aug 2021 09:35:00 GMT Vojenský kaplan českého původu Emil Kapaun byl vyznamenán korejským prezidentem https://www.pastorace.cz/aktuality/vojensky-kaplan-byl-vyznamenan-prezidentem-korejskym <p>Vojenský&nbsp;kaplan českého původu Emil Kapaun inspiroval své muže během korejské války klidným a odvážným vedením a ve svých spoluvězních vzbuzoval touhu zůstat silný - i poté, co už sám nemohl.</p> <p>Jeho činy mu nakonec vynesly nejvyšší vojenské vyznamenání národa a také potenciální cestu ke svatosti.<br /> Kapaun se narodil 20. dubna 1916 na venkově v Plzni v Kansasu. On a jeho bratr Eugene se naučili dělat domácí práce a opravovat věci kolem rodinné farmy - dovednost, která později Kapaunovi dobře posloužila.<br /> &nbsp;</p> Wed, 04. Aug 2021 08:06:00 GMT Proměnění Páně (6.8.) https://www.pastorace.cz/aktuality/promeneni-pane-68 <p>Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života&hellip;</p> Tue, 03. Aug 2021 22:00:00 GMT Jan Maria Vianney nepatřil mezi chytré https://www.pastorace.cz/clanky/jan-maria-vianney-nepatril-mezi-chytre <p>Pán dokáže použít kohokoli. Stačí se jen vložit do jeho rukou a poprosit, aby nás použil. A on to udělá, protože v&nbsp;nás věří. To je to nejdůležitější &ndash; věřit, že Bůh nám důvěřuje.</p> Tue, 03. Aug 2021 11:07:00 GMT Jan Maria Vianney (svátek 4.8.) https://www.pastorace.cz/aktuality/jan-maria-vianney-svatek-48 <p>&ldquo;Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa&ldquo;, říká svatý Jan Maria Vianney (který netrpěl rozhodně leností a nečinností). ... Jindy říká: &ldquo;Jsou lidé, kterým život z víry připadá nudný - to je znamením, že že nežijí z Ducha svatého&quot;. (z článku <a href="http://www.pastorace.cz/Clanky/Duch-svaty-uzdravuje-ze-stresu-a-z-rutiny.html">Duch svatý uzdravuje ze stresu a rutiny</a>)</p> Sun, 01. Aug 2021 22:00:00 GMT Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-ignac-z-loyoly-svatek-317 <p>Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do služby jinému králi: Ježíši Kristu.</p> Thu, 29. Jul 2021 22:00:00 GMT Václav Dvořák († 30. 7. 2008) https://www.pastorace.cz/aktuality/vaclav-dvorak-30-7-2008 <p>Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v Německu a následně v komunistickém vězení. Byl klíčovou postavou celé jedné větve české podzemní církve a důležitou osobou při obnově života církve po listopadové revoluci (1989). Život ho sice naučil vyjadřovat se i neuhlazenými slovy, ale zachoval si vždy svou tvář.</p> Wed, 28. Jul 2021 22:00:00 GMT Než mě Bůh obklíčil, byla mi nabídnuta svobodná volba https://www.pastorace.cz/clanky/nez-me-buh-obklicil-byla-mi-nabidnuta-svobodna-volba <p>Jel jsem jednou autobusem vzhůru na Headigton Hill. Měl jsem pocit, že je mi &ndash; právě tehdy a tam &ndash; dána svobodná volba.</p> Wed, 28. Jul 2021 10:36:00 GMT sv. Marta (29.7.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-marta-297 <p>Člověk se mnohdy nechá strhnout naléhavými potřebami a opomene to, co je opravdu důležité. Toto nebezpečí číhá na každém kroku.&nbsp;</p> Wed, 28. Jul 2021 07:43:00 GMT Doporučujeme: Komiks o sv. Ignácovi z Loyoly https://www.pastorace.cz/aktuality/doporucujeme-komiks-o-sv-ignacovi-z-loyoly <p>Ignác hledá něco víc je název zajímavého komiksu (nejen) pro děti. Komiks přehledně a zjímavě vyobrazuje napínavý život bouřliváka sv. Ignáce z Loyoy. Komiks obsahuje i mnoho zajímavých postřehů ze života sv. Ignáce, které nejsou obecně známé.</p> Sat, 24. Jul 2021 22:11:00 GMT Světový den prarodičů a starých lidí (25. července) https://www.pastorace.cz/aktuality/svetovy-den-prarodicu-a-starych-lidi-25-cervence <p>V neděli 25. července 2021 se slaví první Světový den prarodičů a starých lidí. Papež František pro něj zvolil motto parafrázující Ježíšova slova z Matoušova evangelia: &bdquo;Já jsem s tebou po všechny dny&ldquo; (srov. Mt 28,20) a doprovodil je zvláštním videoposelstvím..</p> Fri, 23. Jul 2021 09:39:00 GMT Máš na starosti péči o druhé? Nezanedbávej přitom sebe! https://www.pastorace.cz/clanky/mas-na-starosti-peci-o-duse-nezanedbavej-pritom-peci-o-sebe <p>Nic není pro služebníky církve tak potřebné, jako vnitřní modlitba; má předcházet, provázet i následovat všechno, co konáme.</p> Wed, 21. Jul 2021 04:32:00 GMT Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7. https://www.pastorace.cz/aktuality/svata-marie-magdalena-magdalska-magda-svatek-227 <p>Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií.&nbsp;</p> Mon, 19. Jul 2021 22:00:00 GMT Sv. Eliáš (20.7.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-elias-207 <p>V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby přivedl lid k obrácení. &bdquo;Prorok Eliáš povstal jako oheň a jeho slovo plálo jak pochodeň&ldquo; Sir 48,1. (odkaz na vojtechkodet.cz)</p> Sat, 17. Jul 2021 22:00:00 GMT ignac-komiks redirect https://www.pastorace.cz/red/ignac-komiks Fri, 16. Jul 2021 09:15:00 GMT Doporučujeme k přečtení: Hroznýš v dívčí škole https://www.pastorace.cz/aktuality/doporucujeme-k-precteni-hroznys-v-divci-skole <p>Kniha o jedné nestandartní škole, ne/standartním životě&nbsp;z víry,&nbsp;ne/standartním Božím&hellip;</p> Fri, 16. Jul 2021 08:24:00 GMT 17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek https://www.pastorace.cz/aktuality/17-cervence-1794-bylo-popraveno-sestnact-karmelitanek z kláštera Compiègne u Paříže Thu, 15. Jul 2021 22:00:00 GMT Mrzačení našeho poselství https://www.pastorace.cz/clanky/mrzaceni-naseho-poselstvi <p>Rychlost komunikace a zájmová selekce obsahu prováděná&nbsp;médii&nbsp;v dnešním světě, vystavují poselství, které hlásáme, více než kdy jindy riziku jeho zmrzačení a redukci na pár druhotných aspektů. Odtud plyne, že některé otázky, které jsou součástí učení církve, zůstávají mimo kontext, který jim dává smysl.</p> Thu, 15. Jul 2021 11:46:00 GMT Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902 https://www.pastorace.cz/aktuality/josef-toufar-vyroci-narozeni-1471902 <p>Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902</p> Sun, 11. Jul 2021 22:00:00 GMT Sv. Benedikt z Nursie (11.7.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-benedikt-z-nursie-117 <p>Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.</p> Sat, 10. Jul 2021 09:19:00 GMT Nová kniha: Svědectví z Hospice https://www.pastorace.cz/aktuality/nova-kniha-svedectvi-z-hospice <p>MUDr. Viola Svobodová pracovala jako lékařka na brněnských klinikách celý svůj profesní život. Nakonec dostala nabídku práce v hospici.&nbsp;</p> Fri, 09. Jul 2021 14:41:00 GMT Pastorační péče v hospici https://www.pastorace.cz/clanky/pastoracni-pece-v-hospici <p>Na pokoj k&nbsp;nemocnému vstupuji vždy podle pravidla: &bdquo;Klika &ndash; rohožka&ldquo;. V klidu se na chvíli zastavím&nbsp;na rohožce (skutečné nebo pomyslné), pak na chvíli podržím&nbsp;kliku u dveří a řeknu: &quot;Pane Bože, jestli myslíš, tak já tam tedy jdu. Jestli chceš, abych mu něco řekla, tak mi pověz co.&quot; Potom už není potřeba si dělat starosti.</p> Fri, 09. Jul 2021 14:34:00 GMT Svatí Cyril a Metoděj (5.7.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svati-cyril-a-metodej-57 <p>svátek 5.7.</p> Sat, 03. Jul 2021 22:00:00 GMT Svatý Prokop (svátek 4.7.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svaty-prokop-svatek-47 <p>(*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)</p> Fri, 02. Jul 2021 22:00:00 GMT Život je poslání, úkol, i bolest https://www.pastorace.cz/clanky/zivot-je-poslani-ukol-i-bolest-j-moscati <p>Jeden z mladých lékařů, kteří chodili na přednášky MUDr.&nbsp;Moscatiho, se trápil tím, že byl nucen dělat venkovského lékaře, ačkoliv aspiroval na vědeckou kariéru. Vyrovnával se s&nbsp;tím těžce. Moscati mu s otcovskou jemností napsal dopis.</p> Thu, 01. Jul 2021 22:00:00 GMT Svátek sv. Tomáše (3.7.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svatek-sv-tomase-37 <p>&quot;Má-li někdo pochybnosti, není nenormální...&quot;</p> Thu, 01. Jul 2021 22:00:00 GMT Kněží, neodkládejte svou křehkost! https://www.pastorace.cz/clanky/knezi-neodkladejte-svou-krehkost <p>Každý kněz-superman končí špatně. Naše křehkosti jsou místem pro setkání s&nbsp;Pánem.</p> Sun, 27. Jun 2021 14:33:00 GMT Petr a Pavel (svátek 29.6.) https://www.pastorace.cz/aktuality/petr-a-pavel-svatek-296 <p>Petr a Pavel / dva sloupy církve / rybář a učenec / skála a učitel pohanů / oba ukazují svou lásku ke Kristu svým životem</p> Sat, 26. Jun 2021 22:00:00 GMT 27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková https://www.pastorace.cz/aktuality/27-cervna-1950-byla-komunisty-popravena-milada-horakova <p>27. 6. se proto připomíná Den památky obětí komunistického režimu. / &quot;Jsem odevzdaná do vůle Boží - chci splnit zákony Boží a zachovat své čestné lidské jméno. Neplačte.&quot; (Milada Horáková) &bdquo;Vaše děti toho budou jednou litovat, co jste zavedli&ldquo; (<a href="http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Josef-Toufar-zivotopis.html">Josef Toufar</a> v diskuzi s komunisty).</p> Thu, 24. Jun 2021 22:00:00 GMT Pochybnosti Jana Křtitele a pochybnosti naše https://www.pastorace.cz/clanky/pochybnosti-jana-krtitele-a-pochybnosti-nase <p>Moje osobní zkušenost se&nbsp;zapomenutou baterkou a Božím zjevením.</p> Wed, 23. Jun 2021 08:48:00 GMT Jan Křtitel (svátek 24. 6.) https://www.pastorace.cz/aktuality/jan-krtitel-svatek-24-6 <p>Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen Janově mučednické smrti, ale nezvykle i jeho narození. Od dnešního dne přesně za půl roku budeme slavit narození Krista.&nbsp;</p> Tue, 22. Jun 2021 22:00:00 GMT Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-jan-fisher-svatek-226 <p>Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535</p> Sun, 20. Jun 2021 22:00:00 GMT Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad) https://www.pastorace.cz/aktuality/kazani-papeze-pavla-vi-pri-svatoreceni-sv-jana-nepomuckeho-neumanna-cesky-preklad <p><span style="font-size: 0.95em;">Z&nbsp;neděle&nbsp;19.6.1977. Text byl původně pronesen&nbsp;v angličtině, italštině a krátce také v němčině. Zde nabízíme český překlad.&nbsp;</span></p> Fri, 18. Jun 2021 08:29:00 GMT Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.) https://www.pastorace.cz/aktuality/patron-lidi-zavislych-na-alkoholu-matt-talbot-196 <p>Matt se narodil 2.&nbsp;5.&nbsp;1856 v&nbsp;Dublinu v&nbsp;Irsku.&nbsp;Všichni muži v&nbsp;rodině pili tak, že se někteří upili k&nbsp;smrti. Takovýto kříž nenesla jen Mattova matka, ale i mnoho dalších irských žen.</p> Thu, 17. Jun 2021 22:00:00 GMT Pomůžete mi zemřít? https://www.pastorace.cz/clanky/muzete-mi-pomoci-zemrit <p>Často zůstávám stát v&nbsp;úžasu nad upřímností pacientů, kteří se na mne takto přímo obrátí.&nbsp;</p> Thu, 17. Jun 2021 11:47:00 GMT Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.) https://www.pastorace.cz/aktuality/jan-nepomucky-neumann-svatek-196 <p>Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými světy: syn Němce a Češky slouží v Americe bílým, indiánům i černochům.</p> Mon, 14. Jun 2021 22:00:00 GMT Konkrétní tipy pro solidní spiritualitu https://www.pastorace.cz/clanky/konkretni-tipy-pro-solidni-spiritualitu <p>Rád bych vám svěřil něco, co bych nazval Rady na cestu. Mé zaměstnání je duchovní doprovázení, tedy být na cestě s&nbsp;těmi, kteří usilují o solidní spiritualitu, a na této cestě je doprovázet. Následující rady jsou tedy shrnutím doporučení, která dnes vidím jako nejefektivnější nástroje duchovního života.</p> Mon, 14. Jun 2021 14:39:00 GMT On-line večerní seminář a exercicie s P. ELIASEM VELLOU OFM https://www.pastorace.cz/aktuality/on-line-vecerni-seminar-a-exercicie-s-p-eliasem-vellou-ofm <p>Úterý 29. 6. 2021 až&nbsp; pátek 2. 7. 2021 v Koclířově jako duchovní&nbsp; příprava na slavnost našich otců víry svatých&nbsp; Cyrila a Metoděje.</p> Mon, 14. Jun 2021 12:24:00 GMT