www.vira.cz www.vira.cz http://www.vira.cz/ cs www.vira.cz https://www.pastorace.cz/defaultHeaderImage?idLang=1 http://www.vira.cz/ 362 108 Sv. Monika (svátek 27.8.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-monika-svatek-278 Narodila se v roce 331 nebo 332 v křesťanské rodině v Tagaste v Numidii (v dnešním severovýchodním Alžírsku). Sat, 24. Aug 2019 22:00:00 GMT sv. Bartoloměj (svátek 24.8.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-bartolomej-svatek-248 „Čím nás může tento takřka anonymní světec inspirovat? Thu, 22. Aug 2019 22:00:00 GMT Doporučujeme: Všední život s Duchem Svatým https://www.pastorace.cz/aktuality/doporucujeme-vsedni-zivot-s-duchem-svatym <p>Na příkladech z&nbsp;vlastního života i&nbsp;z&nbsp;života světců (Jan Pavel II., Terezie z&nbsp;Lisieux aj.) autorka knihy ukazuje, jak nám Duch Svatý pomáhá v&nbsp;konkrétních situacích všedních dnů. Zmiňuje také nejčastější nástrahy a&nbsp;překážky v&nbsp;přijetí jeho darů a&nbsp;nabízí řešení, jak s&nbsp;těmito překážkami bojovat.</p> Wed, 21. Aug 2019 11:25:00 GMT Existuje absolutně správné rozhodnutí? https://www.pastorace.cz/clanky/existuje-absolutne-spravne-rozhodnuti <p>V&nbsp;dnešní době se mnoho lidí zdráhá rozhodovat, protože chtějí učinit to jediné absolutně správné rozhodnutí. Ale takové neexistuje. Existují jen moudrá rozhodnutí. A&nbsp;pak samozřejmě přicházejí otázky, jestli jsme se přece jen neměli rozhodnout jinak.</p> Tue, 20. Aug 2019 12:08:00 GMT 21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy https://www.pastorace.cz/aktuality/2181968-komunismus-bratrstvis-kulometem-u-hlavy <p>21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a lákavé, ale jsou ze své podstaty člověku nepřátelské a přinášejí zkázu. (odkaz na vira.cz)</p> Sun, 18. Aug 2019 22:00:00 GMT Ježíš (jen) jako hasič? https://www.pastorace.cz/clanky/jezis-jen-jako-hasic <p>Čtyři fáze setkávání s Ježíšem na osobní cestě víry.</p> Wed, 14. Aug 2019 09:29:00 GMT 15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie https://www.pastorace.cz/aktuality/158-slavnost-nanebevzeti-panny-marie K čemu nám slouží tento svátek? Mon, 12. Aug 2019 22:00:00 GMT Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svaty-maxmilian-maria-kolbe-svatek-148 "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz) Mon, 12. Aug 2019 22:00:00 GMT Setkat se s Bohem na cestách https://www.pastorace.cz/clanky/setkat-se-s-bohem-na-cestach <p>S&nbsp;trochou nadsázky mohu říci, že nebýt modlitby na různých cestách, asi bych jen těžko nějak hluboce věřil v&nbsp;Boha.</p> Wed, 07. Aug 2019 14:20:00 GMT Knižní tip pro děti a katechety: Bůh je tady! https://www.pastorace.cz/aktuality/knizni-tip-pro-deti-buh-je-tady <p>Kniha je určena dětem raného školního věku a představuje pomůcku, jak s nimi vést rozhovory o křesťanských tématech.&nbsp;</p> Wed, 07. Aug 2019 11:13:00 GMT Exercicie na Lomci 19. - 23. 8. s P. Josefem Prokešem - Evangelii gaudium https://www.pastorace.cz/aktuality/exercicie-na-lomci-19-23-8-evangelii-gaudium <p>Jak srozumitelně předávat Boží slovo v dnešním světě? Jak prožívat evangelium tak, aby bylo přitažlivé i pro naše okolí? Vede P. Josef Prokeš</p> Mon, 05. Aug 2019 08:57:00 GMT Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007) https://www.pastorace.cz/aktuality/abbe-pierre-vyroci-narozeni-5-81912-22-12007 Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí františkánský kněz. Tento člověk nikdy neváhal jít proti proudu. Sun, 04. Aug 2019 10:14:00 GMT Proměnění Páně (6.8.) https://www.pastorace.cz/aktuality/promeneni-pane-68 <p>Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života&hellip;</p> Sat, 03. Aug 2019 22:00:00 GMT Život s Bohem nás má otevřít pro naši původní krásu https://www.pastorace.cz/clanky/zivot-s-bohem-nas-ma-otevrit-pro-nasi-puvodni-krasu <p>Událost Ježíšova proměnění na hoře je obrazem naděje, že i my budeme stále více proměňováni</p> Fri, 02. Aug 2019 13:58:00 GMT Jan Maria Vianney (svátek 4.8.) https://www.pastorace.cz/aktuality/jan-maria-vianney-svatek-48 “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney (který netrpěl rozhodně leností a nečinností). ... Jindy říká: “Jsou lidé, kterým život z víry připadá nudný - to je znamením, že že nežijí z Ducha svatého". (z článku <a href="http://www.pastorace.cz/Clanky/Duch-svaty-uzdravuje-ze-stresu-a-z-rutiny.html">Duch svatý uzdravuje ze stresu a rutiny</a>) Thu, 01. Aug 2019 22:00:00 GMT CAMPFEST - HUDEBNÍ FESTIVAL UŽ ZA PÁR DNÍ https://www.pastorace.cz/aktuality/campfest-hudebni-festival-uz-za-par-dni <p>Po roku čakania je to tu. CampFest Open Air Music Festival sa čoskoro začne na Ranči Kráľova Lehota a&nbsp;bude trvať od 01.-04. augusta 2019. Hudba, slovo, divadlo, stanovanie, zábava a&nbsp;nádherná príroda Liptova vás bude sprevádzať počas troch dní, ak sa odhodláte a&nbsp;prídete sa presvedčiť sami.</p> Tue, 30. Jul 2019 08:46:00 GMT Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-ignac-z-loyoly-svatek-317 <p>Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do služby jinému králi: Ježíši Kristu.</p> Mon, 29. Jul 2019 22:00:00 GMT Václav Dvořák († 30. 7. 2008) https://www.pastorace.cz/aktuality/vaclav-dvorak-30-7-2008 <p>Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v Německu a následně v komunistickém vězení. Byl klíčovou postavou celé jedné větve české podzemní církve a důležitou osobou při obnově života církve po listopadové revoluci (1989). Život ho sice naučil vyjadřovat se i neuhlazenými slovy, ale zachoval si vždy svou tvář.</p> Sun, 28. Jul 2019 22:00:00 GMT sv. Marta (29.7.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-marta-297 <p>Člověk se mnohdy nechá strhnout naléhavými potřebami a opomene to, co je opravdu důležité. Toto nebezpečí číhá na každém kroku.&nbsp;</p> Sun, 28. Jul 2019 07:43:00 GMT Stačí, abychom byli jako lišejníky https://www.pastorace.cz/clanky/budme-jako-lisejniky <p>Lišejníky jsou průkopníky života na skalních pustinách. Uchytí se v&nbsp;nehostinném prostředí, kde by se jiné rostliny neuživily. Postupně skalní podklad zušlechťují a tak připravují vhodné prostředí pro vyšší rostlinné formy života.&nbsp;</p> Sat, 27. Jul 2019 14:11:00 GMT Knižní tip: kreslená Přísloví krále Šalamouna https://www.pastorace.cz/aktuality/knizni-tip-kreslena-prislovi-krale-salamouna <p>Ivan Steiger je světově známým karikaturistou, jehož kresby vycházely v mnoha západoevropských a amerických novinách a časopisech. Podle svých slov autor nalezl smysl svého života až v okamžiku, kdy v exilu ztratil schopnost ho vyjadřovat slovy. O svých obrázcích proto říká, že je nekreslí, ale &bdquo;píše&ldquo;.&nbsp;</p> Wed, 24. Jul 2019 10:56:00 GMT Potřebujeme vidět smysl každé cesty https://www.pastorace.cz/clanky/potrebujeme-videt-smysl-kazde-cesty <p>Vrcholový kříž&nbsp;</p> Tue, 23. Jul 2019 16:18:00 GMT Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7. https://www.pastorace.cz/aktuality/svata-marie-magdalena-magdalska-magda-svatek-227 Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií. (odkaz na kna.cz) Fri, 19. Jul 2019 22:00:00 GMT Sv. Eliáš (20.7.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-elias-207 V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby přivedl lid k obrácení. „Prorok Eliáš povstal jako oheň a jeho slovo plálo jak pochodeň“ Sir 48,1. (odkaz na vojtechkodet.cz) Wed, 17. Jul 2019 22:00:00 GMT Je svatost pro každého? videoseriál "Víra do kapsy" https://www.pastorace.cz/aktuality/je-svatost-pro-kazdeho-videoserial-vira-do-kapsy <p>Při hledání odpovědi na otázku, zda je svatost opravdu pro každého, jsme zašli za salesiánem Liborem Všetulou, který má na starosti mediální centrum v Čechách, metodičkou a lektorkou výchovného projektu Cesty zrání saleziánkou Evou Rušínovou a knězem a známým autorem Mariánem Gavendou.</p> Wed, 17. Jul 2019 12:48:00 GMT Co je to spiritualita? https://www.pastorace.cz/clanky/co-je-spiritualita <p>Spiritualita mluví o následování Krista ve vlastním životě. Nejde o papouškování, ale o to, svým způsobem žít tu lásku, kterou žil Kristus. Uskutečnit v&nbsp;sobě jako člověk Boží život. Kdo tedy Krista následuje, uskutečňuje Boží synovství, stává se Božím dítětem.</p> Tue, 16. Jul 2019 13:34:00 GMT 17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek https://www.pastorace.cz/aktuality/17-cervence-1794-bylo-popraveno-sestnact-karmelitanek z kláštera Compiègne u Paříže Mon, 15. Jul 2019 22:00:00 GMT Když děti (ne)poslouchají - letní vydání časopisu Rodinný život https://www.pastorace.cz/aktuality/kdyz-deti-neposlouchaji-letni-vydani-casopisu-rodinny-zivot <p>Časopis je orientován na rodinu a rodinný život ve všech jeho pestrých podobách a projevech, radostech nebo starostech všedních i svátečních dnů. Zaměřuje se na problematiku výchovy dětí, vztahy mezi manžely, na duchovní život rodiny, život v neúplné rodině, seniorský věk apod. Časopis přináší informace o různých akcích a prorodinných aktivitách. Je určený každému, kdo v rodině žije nebo se zabývá problematikou rodinného života.</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 15. Jul 2019 09:42:00 GMT Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902 https://www.pastorace.cz/aktuality/josef-toufar-vyroci-narozeni-1471902 Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902 Thu, 11. Jul 2019 22:00:00 GMT Překonat stadium narcismu – nutný předpoklad manželství https://www.pastorace.cz/clanky/prekonat-stadium-narcismu-nutny-predpoklad-manzelstvi <p>Pro manželství je zásadně nutné, aby člověk překonal stadium narcismu, které si z&nbsp;dětství může nést stále s&nbsp;sebou.</p> Wed, 10. Jul 2019 13:14:00 GMT Doporučujeme: Tvůj křest a biřmování s promluvami papeže Františka https://www.pastorace.cz/aktuality/doporucujeme-tvuj-krest-a-birmovani-s-promluvami-papeze-frantiska <p>Základem knížky je devět promluv papeže Františka věnovaných křtu a biřmování. Autor k nim připojuje svoji úvahu, inspirativní slovo církevních otců, otázky k zamyšlení a osobní modlitbu.</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 10. Jul 2019 09:34:00 GMT Sv. Benedikt z Nursie (11.7.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-benedikt-z-nursie-117 Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu. Wed, 10. Jul 2019 09:19:00 GMT Někdo žije své křesťanství trochu jako pohanské náboženství https://www.pastorace.cz/clanky/nekdo-zije-sve-krestanstvi-trochu-jako-pohanske-nabozenstvi <p>Mnozí z nás vyrůstali v křesťanské rodině a osvojili si náboženské zvyklosti dřív, než si stačili položit otázku, co to znamená být křesťanem. Jiní objevili křesťanství až jako dospělí, takže nejsou tolik v zajetí zvykovosti, ale i oni ...</p> Fri, 05. Jul 2019 22:16:00 GMT Svatí Cyril a Metoděj (5.7.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svati-cyril-a-metodej-57 <p>svátek 5.7.</p> Wed, 03. Jul 2019 22:00:00 GMT Svatý Prokop (svátek 4.7.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svaty-prokop-svatek-47 (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053) Tue, 02. Jul 2019 22:00:00 GMT Možnost cíleně přispět a pomoci rodině v těžké situaci https://www.pastorace.cz/aktuality/moznost-cilene-prispet-a-pomoci-rodine-v-tezke-situaci <p>Je doba prázdnin a dovolených. Mnozí z nás plánují, jak a kde si vhodně odpočinout. Jsou ale mezi námi i lidé, kteří...</p> Tue, 02. Jul 2019 07:57:00 GMT Svátek sv. Tomáše (3.7.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svatek-sv-tomase-37 "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..." Mon, 01. Jul 2019 22:00:00 GMT ... aby i naši vnuci mohli říkat: Dědictví otců zachovej nám, Pane https://www.pastorace.cz/clanky/aby-i-nasi-vnuci-mohli-rikat-dedictvi-otcu-zachovej-nam-pane <p>Stojíme na ramenou předků a naše děti budou stát na těch našich.</p> Sat, 29. Jun 2019 13:57:00 GMT Modlitba za česko-německé porozumění ve Skocích se zpěvy z Taizé 6. 7. https://www.pastorace.cz/aktuality/modlitba-za-cesko-nemecke-porozumeni-ve-skocich-se-zpevy-z-taize-6-7 <p>Již podesáté se sjedou poutníci z&nbsp;Čech a Německa v&nbsp;předvečer poutní mše u &bdquo;Panenky Skákavé&ldquo; na Karlovarsku. Do opuštěného kostela, dříve proslaveného velkými poutěmi, přijíždějí, aby strávili 2 hodiny v&nbsp;usebrání při doprovodu meditativních zpěvů z&nbsp;francouzské klášterní komunity v Taizé.&nbsp;</p> Thu, 27. Jun 2019 08:59:00 GMT Petr a Pavel (svátek 29.6.) https://www.pastorace.cz/aktuality/petr-a-pavel-svatek-296 <p>Petr a Pavel / dva sloupy církve / rybář a učenec / skála a učitel pohanů / oba ukazují svou lásku ke Kristu svým životem</p> Wed, 26. Jun 2019 22:00:00 GMT DOPORUČUJEME k přečtení: Radost z Boha (Marek Orko Vácha) https://www.pastorace.cz/aktuality/doporucujeme-k-precteni-radost-z-boha-marek-orko-vacha <p>Příručka pro biřmovance, jak přežít v drsném světě. Letmé nahlédnutí do hlubin pokladů katolické církve &ndash; tak charakterizuje Marek Orko Vácha svou novou knihu Radost z Boha, která je určena zejména biřmovancům.&nbsp;</p> Wed, 26. Jun 2019 12:35:00 GMT Všichni máme rádi jistoty https://www.pastorace.cz/clanky/vsichni-mame-radi-jistoty <p>Jak se mohl asi cítit ubohý, starý muž Abrahám, který byl zvyklý na život ve své zemi, když ho Bůh povolal a připravil o všechny jistoty. Měl bohatství,&nbsp;dobytek, sluhy, stál v&nbsp;čele svého kmene, a tu se mu najednou zjevil Bůh a řekl: &bdquo;Tak, Abraháme, sbal si své věci a běž do jiné země. Tu ti ukážu později.&ldquo;&nbsp;</p> Tue, 25. Jun 2019 12:40:00 GMT 27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková https://www.pastorace.cz/aktuality/27-cervna-1950-byla-komunisty-popravena-milada-horakova <p>27. 6. se proto připomíná Den památky obětí komunistického režimu. / &quot;Jsem odevzdaná do vůle Boží - chci splnit zákony Boží a zachovat své čestné lidské jméno. Neplačte.&quot; (Milada Horáková) &bdquo;Vaše děti toho budou jednou litovat, co jste zavedli&ldquo; (<a href="http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Josef-Toufar-zivotopis.html">Josef Toufar</a> v diskuzi s komunisty).</p> Mon, 24. Jun 2019 22:00:00 GMT Jan Křtitel (svátek 24. 6.) https://www.pastorace.cz/aktuality/jan-krtitel-svatek-24-6 <p>Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen Janově mučednické smrti, ale nezvykle i jeho narození. Od dnešního dne přesně za půl roku budeme slavit narození Krista.&nbsp;</p> Sat, 22. Jun 2019 22:00:00 GMT Neodpuštění připomíná jízdu autem se zataženou ruční brzdou https://www.pastorace.cz/clanky/neodpusteni-pripomina-jizdu-autem-se-zatazenou-rucni-brzdou <p>Neodpuštění v našem duchovním životě připomíná jízdu autem se zataženou ruční brzdou. Odráží se v kvalitě našich mezilidských vztahů, narušuje naši duševní stabilitu a rovněž naše&nbsp;snažení je jakési jalové.&nbsp;</p> Fri, 21. Jun 2019 13:29:00 GMT Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-jan-fisher-svatek-226 Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535 Thu, 20. Jun 2019 22:00:00 GMT Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost https://www.pastorace.cz/aktuality/nejsvetejsi-srdce-jezisovo-slavnost <p>Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto svátku?</p> Thu, 20. Jun 2019 22:00:00 GMT Eucharistie: videoseriál "Víra do kapsy" https://www.pastorace.cz/aktuality/eucharistie-videoserial-vira-do-kapsy <p>Kdo je pro tebe eucharistický Kristus? Tuto nevšední otázku jsme položili našim hostům v květnovém magazínu Víra do kapsy s podtitulem Eucharistie. Pozvání podělit se se svým osobním svědectvím přijalo několik laiků a řeholníků.</p> Wed, 19. Jun 2019 10:44:00 GMT Knižní tip: Život Jana Nepomuka Neumanna od Jamese J. Galvina https://www.pastorace.cz/aktuality/knizni-tip-zivot-jana-nepomuka-neumanna-od-jamese-j-galvina <p>Životopisný příběh misionáře Jana Nepomuka Neumanna nám přibližuje nelehkou situaci v Severní Americe v první polovině 19. století. V této době, která církvi a křesťanské víře příliš nepřála, se Neumann neúnavně stará o evropské přistěhovalce, jejich vzdělání a duchovní život.&nbsp;</p> Wed, 19. Jun 2019 09:12:00 GMT Věčné zřídlo máme v živém chlebu, třebaže je noc… (Jan od Kříže) https://www.pastorace.cz/clanky/vecne-zridlo-mame-v-zivem-chlebu-trebaze-je-noc-jan-od-krize <p>... Já znám ten pramen dobře,<br /> jenž prýští, tryská proudem,<br /> třebaže noc je! ...&nbsp;</p> <p>Ten živý pramen, po kterém tak toužím,<br /> zřím v chlebu života, je chlebem božím,<br /> třebaže noc je. ...</p> Wed, 19. Jun 2019 07:30:00 GMT Vzácné Bible v Kutné Hoře - od čtvrtka 20. do neděle 23. června 2019 https://www.pastorace.cz/aktuality/vzacne-bible-v-kutne-hore-od-ctvrtka-20-do-nedele-23-cervna-2019 <p>Bible. Kniha knih, nejvíce vydávaná a čtená kniha světa. Bible a knihtisk patří již stovky let neodmyslitelně k&nbsp;sobě. Proto budou v kutnohorské&nbsp;expozici KNIHTISKÁRNA od čtvrtka 20. do neděle 23. června 2019 k&nbsp;vidění vzácné historické tisky biblí ze soukromé sbírky sběratele Vlastimila Brunclíka.</p> Tue, 18. Jun 2019 07:51:00 GMT Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.) https://www.pastorace.cz/aktuality/patron-lidi-zavislych-na-alkoholu-matt-talbot-196 <p>Matt se narodil 2.&nbsp;5.&nbsp;1856 v&nbsp;Dublinu v&nbsp;Irsku.&nbsp;Všichni muži v&nbsp;rodině pili tak, že se někteří upili k&nbsp;smrti. Takovýto kříž nenesla jen Mattova matka, ale i mnoho dalších irských žen.</p> Mon, 17. Jun 2019 22:00:00 GMT Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.) https://www.pastorace.cz/aktuality/jan-nepomucky-neumann-svatek-196 <p>Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými světy: syn Němce a Češky slouží v Americe bílým, indiánům i černochům.</p> Sun, 16. Jun 2019 22:00:00 GMT Slavnost Těla a krve Páně (´Božího těla´) https://www.pastorace.cz/aktuality/slavnost-tela-a-krve-pane-boziho-tela <p>Svátek, který katolická církev slaví ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice, aby zvlášť oslavila - eucharistii.</p> Sat, 15. Jun 2019 22:00:00 GMT Slavnost Nejsvětější Trojice https://www.pastorace.cz/aktuality/slavnost-nejsvetejsi-trojice <p>Svátek připomíná ústřední křesťanskou nauku o Bohu, který je Láska, a který existuje ve společenství tří osob: Bůh - Otec, Bůh - Syn (Ježíš Kristus) a Bůh - Duch svatý.</p> Thu, 13. Jun 2019 22:00:00 GMT Křesťané žijí na zemi, domov však mají v nebi https://www.pastorace.cz/clanky/krestane-ziji-na-zemi-bydli-vsak-v-nebi <p>Boží blízkost a lásku, kterou nyní můžeme vnímat jen pomocí symbolů a znamení, jednou zažijeme tváří v tvář. To je křesťanská naděje, to je zdroj naší vytrvalosti a houževnatosti.</p> Thu, 13. Jun 2019 09:40:00 GMT Výběr z letáčků Brněnské tiskové misie k využití např. v kostelích https://www.pastorace.cz/aktuality/vyber-z-letacku-brnenske-tiskove-misie-k-vyuziti-napr-v-kostelich <p>Brzy budou prázdniny a kostely budou otevřeny i pro náhodné kolemjdoucí, trávící v našem okolí třeba dovolenou. Připravili jsme pro vás výběr letáčků z Brněnské tiskové misie.</p> Thu, 13. Jun 2019 09:02:00 GMT Jaroslav Škarvada - oblíbený a optimistický člověk - pomocný pražský biskup († 14.6.2010) https://www.pastorace.cz/aktuality/jaroslav-skarvada-oblibeny-a-optimisticky-clovek-pomocny-prazsky-biskup-1462010 <p>&quot;Na konci života nevidím nějakou tmu hrobu, anebo pec krematoria. Na mě tam čeká otevřená náruč Boha. Není to hezký pohled do budoucnosti?&quot; (<a href="http://www.pastorace.cz/Jmenny-rejstrik/Skarvada.html">Jaroslav Škarvada</a>)</p> Wed, 12. Jun 2019 22:00:00 GMT Duchovní odkaz Tomáše kardinála Špidlíka - 21. října 2019 https://www.pastorace.cz/aktuality/duchovni-odkaz-tomase-kardinala-spidlika-21-rijna-2019 <p>Pozvání na mezinárodní konferenci ke 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka, kterou bude pořádat Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR dne 21. října 2019.</p> Wed, 12. Jun 2019 08:29:00 GMT Krize mužství? https://www.pastorace.cz/clanky/krize-muzstvi <p>Proč se dnes tak mluví o krizi mužských vzorů? Co je příčinou?&nbsp;To je dlouhodobý proces, který se táhne od počátku průmyslové revoluce. Předtím synové trávili podstatnou část života po boku svých tátů a dědů, pracovali společně na poli nebo v řemesle, ale rozvojem továren a administrativy se tátové z rodin &bdquo;začali vytrácet&ldquo;.&nbsp;</p> Tue, 11. Jun 2019 12:40:00 GMT Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze https://www.pastorace.cz/aktuality/svatek-jezise-krista-nejvyssiho-a-vecneho-kneze <p>Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum Domini nostri Iesu Christi Summi et Æterni Sacerdotis).</p> Mon, 10. Jun 2019 22:00:00 GMT Při biřmování dostáváme dar Ducha, abychom ho přinášeli druhým https://www.pastorace.cz/clanky/pri-birmovani-dostavame-dar-ducha-abychom-ho-prinaseli-druhym <p>Dar Ducha svatého dostáváme proto, abychom dávali, nikoli proto, abychom si dary uschovali uvnitř, jako by naše duše byla skladištěm. Máme je přinášet druhým. V&nbsp;tom spočívá křesťanský život.</p> Fri, 07. Jun 2019 13:29:00 GMT Aleš Opatrný oceněn Universitou Karlovou https://www.pastorace.cz/aktuality/doc-ing-ales-opatrny-thd-obdrzel-stribrnou-pametni-medaili-uk <p>Dne 23. května předal prorektor prof. Jan Royt doc. Aleši Opatrnému během slavnostního zakončení akademického roku Te Deum stříbrnou pamětní medaili Univerzity Karlovy.</p> Fri, 07. Jun 2019 09:20:00 GMT YOUCAT Vzpomínkové album: Moje první svaté přijímání https://www.pastorace.cz/aktuality/vzpominkove-album-moje-prvni-svate-prijimani-youcat <p>Seznamuje malé čtenáře a čtenářky s tím, kdo je Ježíš, co je na jeho příběhu nejdůležitější a jak z toho žije církev.&nbsp;</p> Fri, 07. Jun 2019 07:50:00 GMT Červnové vydání dívčího časopisu IN! https://www.pastorace.cz/aktuality/cervnove-vydani-divciho-casopisu-in <p>Prázdniny se blíží nezadržitelným tempem a některé z&nbsp;nás &bdquo;honí&ldquo; známky na poslední chvíli. Proto vám přinášíme pár tipů, jak tento poslední měsíc školy využít na maximum. A pokud se vše zadaří, uspořádejte si pořádnou rozlučkovou pátry. :-)</p> Thu, 06. Jun 2019 07:47:00 GMT V mém životě byly okamžiky nevýslovného žalu https://www.pastorace.cz/clanky/v-mem-zivote-byly-okamziky-nevyslovneho-zalu <p>Jsem šťastný i ve své vězeňské cele,&nbsp;protože ty, Ježíši,&nbsp;jsi se mnou.</p> Tue, 04. Jun 2019 09:22:00 GMT Invaze spojeneckých vojsk v Normandii (výročí 6. června 1944) https://www.pastorace.cz/aktuality/invaze-spojeneckych-vojsk-v-normandii-vyroci-6-cervna-1944 Není zapotřebí jen lidí odvážných, chytrých a silných… Mon, 03. Jun 2019 23:00:00 GMT 5. června -´Světový den životního prostředí´ https://www.pastorace.cz/aktuality/5-cervna-svetovy-den-zivotniho-prostredi Sama Země má svou důstojnost, kterou máme respektovat. (Benedikt XVI.) 5. 6. se připomíná "<a href="http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/5-cervna-se-pripomina-Svetovy-den-zivotniho-prostredi.html">Světový den životního prostředí</a> Sun, 02. Jun 2019 22:00:00 GMT Letnice, Svatodušní svátky... https://www.pastorace.cz/aktuality/letnice-svatodusni-svatky <p>O <a href="http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Letnice-Svatodusni-svatky.html">Letnicích</a> křesťané slaví slavnost seslání <a href="http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Duch-svaty-letnice.html">Ducha svatého</a> - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes) v církvi.</p> Sat, 01. Jun 2019 22:00:00 GMT Média: videoseriál "Víra do kapsy" https://www.pastorace.cz/aktuality/media-videoserial-vira-do-kapsy <p>Co je úkolem médií? Říkají nám pravdu? Jaké nároky klademe na novináře? Jak se můžeme objektivně informovat? I na tyto otázky se Vám pokusí přinést odpovědi nový díl pořadu Víra do kapsy, kde si popovídáme s autorem knihy Křesťan v (internetové) síti, redaktorem konzervativního deníku Postoj a pedagogem Imrichem Gazdou, pedagogem a salesiánem Josefem Lusconěm, redaktorem Postoje Pavlem Rábarem a studentyžurnalistiny z Katolické univerzity.</p> Sat, 01. Jun 2019 10:16:00 GMT To, co konáme ve všední den, může být Boho-služba, služba Bohu... https://www.pastorace.cz/clanky/to-co-koname-ve-vsedni-den-muzeme-zit-jako-boho-sluzbu-sluzbu-bohu <p>Ježíš řekl při Poslední večeři dvakrát: &bdquo;Toto konejte&ldquo;! Když učedníkům dal k jídlu své tělo a&nbsp;když jim umyl nohy.</p> Thu, 30. May 2019 22:10:00 GMT Ubožáku, tobě se líbí křesťanství? https://www.pastorace.cz/aktuality/ubozaku-tobe-se-libi-krestanstvi Sv. Justin, mučedník - svátek 1.6. Thu, 30. May 2019 22:00:00 GMT Světový den sdělovacích prostředků https://www.pastorace.cz/aktuality/svetovy-den-sdelovacich-prostredku <p>Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, nebo-li týden před Slavností seslání Ducha Svatého (Letnice). Poprvé se tento den slavil roku 1967, roku 1985 byl prohlášen za Světový den.</p> Wed, 29. May 2019 22:01:00 GMT Svatodušní novéna https://www.pastorace.cz/aktuality/svatodusni-novena <p>Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Podklady k modlitbě na každý den (odkaz na vojtechkodet.cz)</p> Wed, 29. May 2019 22:00:00 GMT Svatá Zdislava (1220 Křižanov - 1252 Lemberk) https://www.pastorace.cz/aktuality/svata-zdislava-1220-krizanov-1252-lemberk Svátek 30.5. Tue, 28. May 2019 22:00:00 GMT Nanebevstoupení Páně https://www.pastorace.cz/aktuality/nanebevstoupeni-pane <p>Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná &quot;novéna&quot; - devět dní modliteb před Slavností seslání Ducha svatého.</p> Mon, 27. May 2019 22:00:00 GMT Mezinárodní křesťanský hudební festival Campfest zveřejnil jména zahraničních interpretů https://www.pastorace.cz/aktuality/mezinarodni-krestansky-hudebni-festival-campfest-zverejnil-jmena-zahranicnich-interpretu <p>CampFest - ako predovšetkým hudobný festival - ponúka priestor pre hudobníkov a kapely rôznych žánrov a&nbsp;talentov. Organizátori zverejnili mená zahraničných účinkujúcich, ktorých uvidíte 1.- 4. augusta 2019, na Ranči Kráľova Lehota (SK).</p> Mon, 27. May 2019 08:01:00 GMT Zobrazujte si na svém webu kratičký biblický citát https://www.pastorace.cz/aktuality/zobrazujte-si-na-svem-webu-kraticky-biblicky-citat <p>Vložením krátkého kódu do vašich&nbsp;stránek si tak můžete na svém webu nechat zobrazovat každodenně aktualizovaný...</p> Mon, 27. May 2019 07:48:00 GMT Ježíšův pokoj je jako hlubina v moři, jehož hladinou zmítají vlny https://www.pastorace.cz/clanky/jezisuv-pokoj-je-jako-hlubina-v-mori-jehoz-hladinou-zmitaji-vlny <p>Člověk, který žije s&nbsp;Ježíšovým pokojem, nikdy neztrácí humor</p> Sun, 26. May 2019 22:00:00 GMT Den modliteb za pronásledované křesťany https://www.pastorace.cz/aktuality/den-modliteb-za-pronasledovane-krestany <p>Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.</p> Thu, 23. May 2019 22:00:00 GMT Ježíš NEřekl: ´Prosimvás pojte zpátky, dyť já to tak nemyslel´ https://www.pastorace.cz/clanky/jezis-nerekl-ja-to-tak-nemyslel <p>Když někteří z Ježíšových posluchačů slyšeli, že by měli jíst jeho tělo a pít jeho krev, přišlo jim to natolik absurdní, že přestali být jeho učedníky. A Ježíš je v tu chvíli nezadržel, aby se jim omluvil, že to bylo jen přirovnání.</p> Thu, 23. May 2019 13:18:00 GMT Modlitba za ty kdo mají odpovědnost za společnost a stát(y) https://www.pastorace.cz/aktuality/modlitba-za-ty-kdo-maji-odpovednost-za-spolecnost-a-staty <p>V pátek se také v Česku otevřou volební místnosti pro volby do Evropského parlamentu. Můžete se připojit například následující modlitbou, aby nově zvolení politici usilovali o pravý pokoj a šťastnou budoucnost nás všech:</p> Thu, 23. May 2019 12:29:00 GMT Noc kostelů https://www.pastorace.cz/aktuality/noc-kostelu <p><a href="http://www.vira.cz/nockostelu/"><img alt="Noc kostelů" src="http://www.vira.cz/admin/files/2016/noc-kostelu-napis.jpg" style="width: 165px; height: 36px; margin: 10px 5px;" title="Noc kostelů" /></a></p> <p>V pátek 24. května 2019&nbsp;večer se na mnoha místech otevřou dveře a brány kostelů. Nabízíme vám základní informace o <a href="http://www.vira.cz/nockostelu/">Noci kostelů</a> a dva tématické letáky.</p> Wed, 22. May 2019 22:00:00 GMT Jak odpustit? - videoseriál "Víra do kapsy" https://www.pastorace.cz/aktuality/jak-odpustit-videoserial-vira-do-kapsy <p>Jak vyjít z vězení neodpuštění? Musím odpustit hned? Jaké druhy odpuštění existují?<br /> Pozvání&nbsp;přijal salesián don Pavel Grach, český premonstráti o. Marek František Drábek a psychiatrička - psychoterapeutka MUDr. Daniela Hrtusová.</p> Wed, 22. May 2019 14:18:00 GMT Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951) https://www.pastorace.cz/aktuality/knez-s-cernou-paskou-pres-oko-emil-kapaun-23-5-1951 <p>Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce 1951. Jeho služba zachránila mnoho ostatních zajatců před smrtí. Americký prezident Barack Obama ho posmrtně vyznamenal Medailí cti. (* 20. 4. 1916 Pilsen Kansas USA + 23. 5 1951 Pyokdong KLDR)</p> Tue, 21. May 2019 22:00:00 GMT Den modliteb za církev v Číně (24.5.) https://www.pastorace.cz/aktuality/den-modliteb-za-cirkev-v-cine-245 Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně... Tue, 21. May 2019 22:00:00 GMT Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svata-rita-patronka-v-beznadejnych-situacich <p>Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli -&nbsp;zdroji smíření.</p> Mon, 20. May 2019 22:00:00 GMT Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích https://www.pastorace.cz/clanky/svata-rita-patronka-v-beznadejnych-situacich <p>Manžel sv. Rity (1381&ndash;1447) byl úkladně zavražděn, její synové zemřeli.&nbsp;Rita se nakonec vydala cestou míru. Stala se tak symbolem usmíření. Se sv. Ritou je spojována symbolika&nbsp;<span style="font-size: 0.95em;">trnů a růží.&nbsp;</span></p> Mon, 20. May 2019 14:14:00 GMT Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.) https://www.pastorace.cz/aktuality/zivot-plny-prekazek-protivenstvi-a-hledani-klement-maria-hofbauer-dvorak-svatek-205 * 1751, Tasovice u Znojma<br /> + 1820, Vídeň, Rakousko Sat, 18. May 2019 22:00:00 GMT