www.vira.cz www.vira.cz http://www.vira.cz/ cs www.vira.cz https://www.pastorace.cz/defaultHeaderImage?idLang=1 http://www.vira.cz/ 362 108 15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie https://www.pastorace.cz/aktuality/158-slavnost-nanebevzeti-panny-marie K čemu nám slouží tento svátek? Wed, 12. Aug 2020 22:00:00 GMT Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svaty-maxmilian-maria-kolbe-svatek-148 "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz) Wed, 12. Aug 2020 22:00:00 GMT Naše drobné skutky se nepodobají nádhernému stromu, který z nich může vyrůst https://www.pastorace.cz/clanky/nase-drobne-skutky-se-zdaleka-nepodobaji-nadhernemu-stromu-ktery-z-nich-muze-vyrust <p>Naše skutky jsou jako hořčičné zrnko,<br /> jež se vůbec nepodobá nádhernému stromu,<br /> který z&nbsp;něho vyroste.&nbsp;</p> Tue, 11. Aug 2020 12:48:00 GMT Slavnost nanebevzetí Panny Marie 15.8. https://www.pastorace.cz/aktuality/slavnost-nanebevzeti-panny-marie-158 <p><a href="https://www.maria.cz/clanky/nebe-je-otevrene-nenahani-strach" title="Nebe je otevřené, nenahání strach">Nebe je otevřené, nenahání strach</a>&nbsp;(na Maria.cz)</p> Mon, 10. Aug 2020 14:50:00 GMT Charita pro Libanon https://www.pastorace.cz/aktuality/charita-pro-libanon <p><span style="font-size: 0.95em;">V&nbsp;reakci na výbuch, který v úterý 4. srpna 2020 otřásl libanonským Bejrútem, vyhlašuje Charita Česká republika&hellip;</span></p> Mon, 10. Aug 2020 09:32:00 GMT Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007) https://www.pastorace.cz/aktuality/abbe-pierre-vyroci-narozeni-5-81912-22-12007 Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí františkánský kněz. Tento člověk nikdy neváhal jít proti proudu. Tue, 04. Aug 2020 10:14:00 GMT Proměnění Páně (6.8.) https://www.pastorace.cz/aktuality/promeneni-pane-68 <p>Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života&hellip;</p> Mon, 03. Aug 2020 22:00:00 GMT Věřit, že Bůh nám důvěřuje https://www.pastorace.cz/clanky/verit-ze-buh-nam-duveruje <p>Jestliže ti nedůvěřují tví rodiče nebo lidé kolem tebe, je to jejich problém, ale Bůh ti důvěřuje.</p> Mon, 03. Aug 2020 14:26:00 GMT Jan Maria Vianney (svátek 4.8.) https://www.pastorace.cz/aktuality/jan-maria-vianney-svatek-48 “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney (který netrpěl rozhodně leností a nečinností). ... Jindy říká: “Jsou lidé, kterým život z víry připadá nudný - to je znamením, že že nežijí z Ducha svatého". (z článku <a href="http://www.pastorace.cz/Clanky/Duch-svaty-uzdravuje-ze-stresu-a-z-rutiny.html">Duch svatý uzdravuje ze stresu a rutiny</a>) Sat, 01. Aug 2020 22:00:00 GMT Jít dál a dál, nezastavovat se, nemyslet moc na minulost https://www.pastorace.cz/clanky/jit-dal-a-dal-nezastavovat-se-nemyslet-moc-na-minulost <p>Stojíme na ramenou předků, v&nbsp;dobrém i ve zlém a přicházíme na svět s&nbsp;danostmi, které jsme si nevybrali: rodiče, jejich geny, zemi, místo a datum zrození. Rodinné prostředí a celé mládí.</p> Thu, 30. Jul 2020 14:12:00 GMT Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-ignac-z-loyoly-svatek-317 <p>Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do služby jinému králi: Ježíši Kristu.</p> Wed, 29. Jul 2020 22:00:00 GMT Václav Dvořák († 30. 7. 2008) https://www.pastorace.cz/aktuality/vaclav-dvorak-30-7-2008 <p>Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v Německu a následně v komunistickém vězení. Byl klíčovou postavou celé jedné větve české podzemní církve a důležitou osobou při obnově života církve po listopadové revoluci (1989). Život ho sice naučil vyjadřovat se i neuhlazenými slovy, ale zachoval si vždy svou tvář.</p> Tue, 28. Jul 2020 22:00:00 GMT sv. Marta (29.7.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-marta-297 <p>Člověk se mnohdy nechá strhnout naléhavými potřebami a opomene to, co je opravdu důležité. Toto nebezpečí číhá na každém kroku.&nbsp;</p> Tue, 28. Jul 2020 07:43:00 GMT Ve vězení jsem se naučil víc, než v klášteře https://www.pastorace.cz/clanky/ve-vezeni-jsem-se-zatim-naucil-vic-nez-v-klastere <p>Z&nbsp;dopisu Bohuslava Buriana z internačního tábora &nbsp;24. června 1943.</p> Wed, 22. Jul 2020 15:21:00 GMT Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7. https://www.pastorace.cz/aktuality/svata-marie-magdalena-magdalska-magda-svatek-227 Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií. (odkaz na kna.cz) Sun, 19. Jul 2020 22:00:00 GMT Sv. Eliáš (20.7.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-elias-207 V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby přivedl lid k obrácení. „Prorok Eliáš povstal jako oheň a jeho slovo plálo jak pochodeň“ Sir 48,1. (odkaz na vojtechkodet.cz) Fri, 17. Jul 2020 22:00:00 GMT Jak se proměnili Abrahám a Izák při oběti na hoře? https://www.pastorace.cz/clanky/jak-se-promenili-abraham-a-izak-pri-obeti-na-hore <p>V&nbsp;knize Genesis je Abrahám Bohem volán k&nbsp;tomu, aby šel obětovat svého syna Izáka. Vysvětlit bezezbytku tento zvláštní příběh není asi možné. Abrahám si Izáka vymodlil, byl pro něho znamením Boží lásky a zaslíbení. Pochopit, proč nyní Bůh chce, aby ho zabil, vlastně zcela nelze. &nbsp;</p> Wed, 15. Jul 2020 22:00:00 GMT 17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek https://www.pastorace.cz/aktuality/17-cervence-1794-bylo-popraveno-sestnact-karmelitanek z kláštera Compiègne u Paříže Wed, 15. Jul 2020 22:00:00 GMT Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902 https://www.pastorace.cz/aktuality/josef-toufar-vyroci-narozeni-1471902 Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902 Sat, 11. Jul 2020 22:00:00 GMT Sv. Benedikt z Nursie (11.7.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-benedikt-z-nursie-117 Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu. Fri, 10. Jul 2020 09:19:00 GMT Jak svatý Ambrož neměl čas na svatého Augustina…. https://www.pastorace.cz/clanky/jak-svaty-ambroz-nemel-cas-na-svateho-augustina <p>Ambrož nevěděl o léčkách mého života. Nemohl jsem se ho ale zeptat, protože mě od něj oddělovaly zástupy ustaraných lidí, jimž v jejich slabosti sloužil&hellip;</p> Wed, 08. Jul 2020 09:37:00 GMT Svatí Cyril a Metoděj (5.7.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svati-cyril-a-metodej-57 <p>svátek 5.7.</p> Fri, 03. Jul 2020 22:00:00 GMT Svatý Prokop (svátek 4.7.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svaty-prokop-svatek-47 (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053) Thu, 02. Jul 2020 22:00:00 GMT Svátek sv. Tomáše (3.7.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svatek-sv-tomase-37 <p>&quot;Má-li někdo pochybnosti, není nenormální...&quot;</p> Wed, 01. Jul 2020 22:00:00 GMT Bolest je dobrá, ukazuje ti, kde je problém https://www.pastorace.cz/clanky/bolest-je-dobra-ukazuje-ti-kde-je-problem <p>Bolest je dobrá,&nbsp;<br /> ukazuje ti, kde je problém.&nbsp;<br /> Nesnaž se bolest zmírnit,&nbsp;<br /> dokud nenajdeš problém.&nbsp;</p> Wed, 01. Jul 2020 10:14:00 GMT Petr a Pavel (svátek 29.6.) https://www.pastorace.cz/aktuality/petr-a-pavel-svatek-296 <p>Petr a Pavel / dva sloupy církve / rybář a učenec / skála a učitel pohanů / oba ukazují svou lásku ke Kristu svým životem</p> Fri, 26. Jun 2020 22:00:00 GMT Nedělní videokázání (NEJEN) pro děti https://www.pastorace.cz/aktuality/nedelni-kazani-nejen-pro-deti <p>Ježíš řekl svým apoštolům: &bdquo;Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mě hoden. A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden.</p> Fri, 26. Jun 2020 12:53:00 GMT 27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková https://www.pastorace.cz/aktuality/27-cervna-1950-byla-komunisty-popravena-milada-horakova <p>27. 6. se proto připomíná Den památky obětí komunistického režimu. / &quot;Jsem odevzdaná do vůle Boží - chci splnit zákony Boží a zachovat své čestné lidské jméno. Neplačte.&quot; (Milada Horáková) &bdquo;Vaše děti toho budou jednou litovat, co jste zavedli&ldquo; (<a href="http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Josef-Toufar-zivotopis.html">Josef Toufar</a> v diskuzi s komunisty).</p> Wed, 24. Jun 2020 22:00:00 GMT Mé srdce sténalo a světlo v mých očích haslo https://www.pastorace.cz/clanky/me-srdce-stenalo-a-svetlo-v-mych-ocich-haslo <p>Mé štěstí je přidržovat se Boha, protože když nebudu trvat v&nbsp;něm, nebudu moci trvat ani sám v&nbsp;sobě. Ty jsi můj Pán, bez tebe nemám štěstí. (Sv. Augustin)</p> Tue, 23. Jun 2020 10:19:00 GMT Jan Křtitel (svátek 24. 6.) https://www.pastorace.cz/aktuality/jan-krtitel-svatek-24-6 <p>Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen Janově mučednické smrti, ale nezvykle i jeho narození. Od dnešního dne přesně za půl roku budeme slavit narození Krista.&nbsp;</p> Mon, 22. Jun 2020 22:00:00 GMT Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.) https://www.pastorace.cz/aktuality/sv-jan-fisher-svatek-226 Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535 Sat, 20. Jun 2020 22:00:00 GMT Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.) https://www.pastorace.cz/aktuality/patron-lidi-zavislych-na-alkoholu-matt-talbot-196 <p>Matt se narodil 2.&nbsp;5.&nbsp;1856 v&nbsp;Dublinu v&nbsp;Irsku.&nbsp;Všichni muži v&nbsp;rodině pili tak, že se někteří upili k&nbsp;smrti. Takovýto kříž nenesla jen Mattova matka, ale i mnoho dalších irských žen.</p> Wed, 17. Jun 2020 22:00:00 GMT Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.) https://www.pastorace.cz/aktuality/jan-nepomucky-neumann-svatek-196 <p>Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými světy: syn Němce a Češky slouží v Americe bílým, indiánům i černochům.</p> Tue, 16. Jun 2020 22:00:00 GMT Citová odtažitost se stala mou součástí https://www.pastorace.cz/clanky/citova-odtazitost-se-stala-mou-soucasti <p>Protože jsem v dětství zakusil odmítání, už jako malý jsem svůj život uzavřel před druhými lidmi. Došel jsem k závěru, že mohu svůj život prožít izolovaně, bez pomoci kohokoliv jiného. Lidi jsem vnímal jen jako původce bolesti, tak jsem se rozhodl držet si je od těla.</p> Mon, 15. Jun 2020 14:05:00 GMT Jaroslav Škarvada - oblíbený a optimistický člověk - pomocný pražský biskup († 14.6.2010) https://www.pastorace.cz/aktuality/jaroslav-skarvada-oblibeny-a-optimisticky-clovek-pomocny-prazsky-biskup-1462010 <p>&quot;Na konci života nevidím nějakou tmu hrobu, anebo pec krematoria. Na mě tam čeká otevřená náruč Boha. Není to hezký pohled do budoucnosti?&quot; (<a href="http://www.pastorace.cz/Jmenny-rejstrik/Skarvada.html">Jaroslav Škarvada</a>)</p> Fri, 12. Jun 2020 22:00:00 GMT Adorace ve vlaku https://www.pastorace.cz/clanky/adorace-ve-vlaku <p>Velkou část života trávím na cestách ve vlaku. Kdyby se ty hodiny nasčítaly, konečná cifra by byla v řádu roků.</p> Wed, 10. Jun 2020 15:03:00 GMT Noc kostelů https://www.pastorace.cz/aktuality/noc-kostelu <p><a href="http://www.vira.cz/nockostelu/"><img alt="Noc kostelů" src="http://www.vira.cz/admin/files/2016/noc-kostelu-napis.jpg" style="width: 165px; height: 36px; margin: 10px 5px;" title="Noc kostelů" /></a></p> <p>Základní informace o <a href="http://www.vira.cz/nockostelu/">Noci kostelů</a>.</p> Sun, 07. Jun 2020 22:00:00 GMT Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost https://www.pastorace.cz/aktuality/nejsvetejsi-srdce-jezisovo-slavnost <p>Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto svátku?</p> Fri, 05. Jun 2020 22:00:00 GMT Slavnost Těla a krve Páně (´Božího těla´) https://www.pastorace.cz/aktuality/slavnost-tela-a-krve-pane-boziho-tela <p>Svátek, který katolická církev slaví ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice, aby zvlášť oslavila - eucharistii.</p> Thu, 04. Jun 2020 22:00:00 GMT Invaze spojeneckých vojsk v Normandii (výročí 6. června 1944) https://www.pastorace.cz/aktuality/invaze-spojeneckych-vojsk-v-normandii-vyroci-6-cervna-1944 Není zapotřebí jen lidí odvážných, chytrých a silných… Wed, 03. Jun 2020 23:00:00 GMT 5. června -´Světový den životního prostředí´ https://www.pastorace.cz/aktuality/5-cervna-svetovy-den-zivotniho-prostredi Sama Země má svou důstojnost, kterou máme respektovat. (Benedikt XVI.) 5. 6. se připomíná "<a href="http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/5-cervna-se-pripomina-Svetovy-den-zivotniho-prostredi.html">Světový den životního prostředí</a> Tue, 02. Jun 2020 22:00:00 GMT Co se nám vybaví, když se řekne církev? https://www.pastorace.cz/clanky/co-se-nam-vybavi-kdyz-se-rekne-cirkev <p>Často asi především její hierarchická podoba. Je to do jisté míry logické.&nbsp;&nbsp;Ale je to ten jediný a pro dnešní svět skutečně nejvýstižnější obraz církve?&nbsp;&nbsp;</p> Tue, 02. Jun 2020 08:56:00 GMT Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze https://www.pastorace.cz/aktuality/svatek-jezise-krista-nejvyssiho-a-vecneho-kneze <p>Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum Domini nostri Iesu Christi Summi et Æterni Sacerdotis).</p> Sun, 31. May 2020 22:00:00 GMT Slavnost Nejsvětější Trojice https://www.pastorace.cz/aktuality/slavnost-nejsvetejsi-trojice <p>Svátek připomíná ústřední křesťanskou nauku o Bohu, který je Láska, a který existuje ve společenství tří osob: Bůh - Otec, Bůh - Syn (Ježíš Kristus) a Bůh - Duch svatý.</p> Sun, 31. May 2020 22:00:00 GMT Ubožáku, tobě se líbí křesťanství? https://www.pastorace.cz/aktuality/ubozaku-tobe-se-libi-krestanstvi Sv. Justin, mučedník - svátek 1.6. Sat, 30. May 2020 22:00:00 GMT Svatá Zdislava (1220 Křižanov - 1252 Lemberk) https://www.pastorace.cz/aktuality/svata-zdislava-1220-krizanov-1252-lemberk Svátek 30.5. Thu, 28. May 2020 22:00:00 GMT Duch Svatý spojuje všechny kameny https://www.pastorace.cz/clanky/duch-svaty-spojuje-vsechny-kameny <p>Pokud odejmete Ducha, zničíte svorník, kameny vypadnou a celá stavba se zboří. Každý kámen má v&nbsp;budově své místo.</p> Wed, 27. May 2020 11:22:00 GMT Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951) https://www.pastorace.cz/aktuality/knez-s-cernou-paskou-pres-oko-emil-kapaun-23-5-1951 <p>Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce 1951. Jeho služba zachránila mnoho ostatních zajatců před smrtí. Americký prezident Barack Obama ho posmrtně vyznamenal Medailí cti. (* 20. 4. 1916 Pilsen Kansas USA + 23. 5 1951 Pyokdong KLDR)</p> Thu, 21. May 2020 22:00:00 GMT Den modliteb za pronásledované křesťany https://www.pastorace.cz/aktuality/den-modliteb-za-pronasledovane-krestany <p>Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.</p> Thu, 21. May 2020 22:00:00 GMT Den modliteb za církev v Číně (24.5.) https://www.pastorace.cz/aktuality/den-modliteb-za-cirkev-v-cine-245 Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně... Thu, 21. May 2020 22:00:00 GMT Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svata-rita-patronka-v-beznadejnych-situacich <p>Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli -&nbsp;zdroji smíření.</p> Wed, 20. May 2020 22:00:00 GMT Koronavirus je jako velký megafon https://www.pastorace.cz/clanky/koronavirus-jako-velky-megafon <p>Koronavirus získal své jméno díky tomu, že se viditelně podobá koruně. Koruna je symbolem moci a autority &ndash; a tento virus má nad námi lidmi opravdu obrovskou moc. Povšimněte si, k čemu všemu miliardy lidí donutil, a co všechno kvůli němu naopak dělat nemůžeme.</p> Wed, 20. May 2020 10:28:00 GMT 21.5. bl. Franz Jägerstätter https://www.pastorace.cz/aktuality/215-bl-franz-jagerstatter <p>Franz&nbsp;Jägerstätter byl rakouský&nbsp;farmář, který&nbsp;který nesouhlasil&nbsp;s nadvládou nacistů a&nbsp;ve&nbsp;druhé světové válce za ně&nbsp;odmítl&nbsp;bojovat. Byl vězněn, mučen a popraven. Papežem&nbsp;Benediktem XVI. byl roku 2007 prohlášen za blahoslaveného.&nbsp;S manželkou Františkou měli&nbsp;tři dcery.&nbsp;Památka&nbsp;Franze Jägerstättera&nbsp;se připomíná v den Jägerstätterova křtu 21. května</p> Tue, 19. May 2020 08:54:00 GMT Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.) https://www.pastorace.cz/aktuality/zivot-plny-prekazek-protivenstvi-a-hledani-klement-maria-hofbauer-dvorak-svatek-205 * 1751, Tasovice u Znojma<br /> + 1820, Vídeň, Rakousko Mon, 18. May 2020 22:00:00 GMT Světový den sdělovacích prostředků https://www.pastorace.cz/aktuality/svetovy-den-sdelovacich-prostredku <p>Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha Svatého (Letnice). Poprvé se tento den slavil roku 1967, roku 1985 byl prohlášen za Světový den.</p> Sun, 17. May 2020 22:01:00 GMT Letnice, Svatodušní svátky... https://www.pastorace.cz/aktuality/letnice-svatodusni-svatky <p>O <a href="http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Letnice-Svatodusni-svatky.html">Letnicích</a> křesťané slaví slavnost seslání <a href="http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Duch-svaty-letnice.html">Ducha svatého</a> - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes) v církvi.</p> Sun, 17. May 2020 22:00:00 GMT Svatodušní novéna https://www.pastorace.cz/aktuality/svatodusni-novena <p>Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Podklady k modlitbě na každý den (odkaz na vojtechkodet.cz)</p> Sun, 17. May 2020 22:00:00 GMT Nanebevstoupení Páně https://www.pastorace.cz/aktuality/nanebevstoupeni-pane <p>Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná &quot;novéna&quot; - devět dní modliteb před Slavností seslání Ducha svatého.</p> Sun, 17. May 2020 22:00:00 GMT Konvertité – radosti i strasti https://www.pastorace.cz/clanky/konvertite-radosti-i-strasti <p>Nikdo, ani konvertita, nemůže žít trvale v&nbsp;idealizované církvi mezi idealizovanými křesťany. Potřebuje se dopracovat ke zralé lásce, která dokáže milovat lidi reálné, je schopna překonat zklamání, a k&nbsp;trpělivosti, která unese i hledání odpovědí na zatím nezodpovězené otázky.</p> Thu, 14. May 2020 13:57:00 GMT ´Pobožný lenoch´sv. Izidor (svátek 15.května) https://www.pastorace.cz/aktuality/pobozny-lenochsv-izidor-svatek-15kvetna Svatý Izidor rolník (1080-1130) Wed, 13. May 2020 22:00:00 GMT Svatý Jan Nepomucký (16. 5.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svaty-jan-nepomucky-16-5 Jan Nepomucký - v černých vodách času naše hvězda... Wed, 13. May 2020 22:00:00 GMT 15. květen - Mezinárodní den rodiny https://www.pastorace.cz/aktuality/15-kveten-mezinarodni-den-rodiny Ježíš, Boží Syn, se stal člověkem v rodině. Základem dobré rodiny je dobré <a href="http://www.vira.cz/Rejstrik-vecny/manzelstvi-partnerstvi.html">manželství</a>. Tue, 12. May 2020 22:00:00 GMT Svatý Pankrác (svátek 12.5.) https://www.pastorace.cz/aktuality/svaty-pankrac-svatek-125 Svatý Pankrác zemřel mučednickou smrtí pro Krista, když mu bylo pouhých čtrnáct let. Stalo se tak 12. května roku 304 Sun, 10. May 2020 22:00:00 GMT S Marií jsem se spřátelil až v pozdním věku https://www.pastorace.cz/clanky/s-marii-jsem-se-spratelil-az-v-pozdnim-veku <p>Klanět se Marii&nbsp;<br /> ​jako bohyni?</p> Thu, 07. May 2020 14:37:00 GMT