Katechetické a pastorační podklady na internetu

Ignác Mucha, 28.10.2009, Kroměříž

Tento dokument je ke stažení na www.pastorace.cz/internet

 

- Internet je médium prakticky neregulované, neregulovatelné, necenzurované, necenzurovatelné a decentralizované. Ten, kdo má přístup k internetu, má možnost prezentovat sebe a své myšlenky prakticky bez regulace a cenzury. Internet nabízí bezbřehý výběr informací a názorů. Je to skladiště, skládka informací. Prezentují se tam jak informace, které mají nějakého garanta, tak i informace, které nejsou  nikým garantované, nebo jsou jakýmsi koncensem řady názorů řady lidí. Tak např. v oslavované encyklopedii Wikipedie není vlastně žádná uvedená informace někým garantovaná. Každý tam může jako encyklopedické heslo uvést i naprosto zmýlený názor. Od toho pak vznikl pojem: "wikirealita" - neboli jakási subjektivní realita... Je tedy třeba:

1/ umět vybírat
2/ nabízet dobré a kvalitní materiály (kvalita x kvantita)

 

- "Na internetu se dá najít opravdu "všelicos", co může "posloužit" katechezi různým způsobem. Je třeba rozlišovat kvalitu materiálů a jejich použití podle typu katecheze, případně pro vyučování náboženství. Ta kvalita je opravdu různorodá a nejvíce se to týká práce s biblickými texty, přístupu ke svatým v katechezi apod. To je závislé na tom, jak chápeme identitu katecheze a identitu vyučování náboženství a jak jsou jejich autoři kompetentní. Vzhledem ke zkušenostem z praxe na tomto rozlišování účelu a kvality pomůcek velmi záleží. To je také jeden z důvodů, proč vznikl časopis "Cesty katecheze". Toto rozlišování není v naší církvi samozřejmostí." (Z poznámky Marie Zimmermannové)

 

Osnova setkání s katechety:

- Vzájemná informace o zkušenostech využívání internetu.

- Pastorační projekty ze skupiny www.vira.cz
- Jak využívají internet některá katechetická a pastorační centra. Reakce některých center na zaslaný dotazník o využívání internetu.

- Zajímavé a užitečné odkazy (zpracováno dle podkladů M. Zimmermannové a Pastoračního střediska Praha)

 

 

 

Středisko / Projekt

1/ jaké konkrétní katechetické a pastorační podklady a pomůcky nabízí Vaše středisko NA INTERNETU a kde... 2/ kde NA INTERNETU (i v cizích jazycích) čerpáte podněty pro Vaši konkrétní katechetickou a pastorační práci.
www.vira.cz

Víra na internetu

Pastorační středisko Praha

WWW.VIRA.CZ je internetovým informačním zdrojem o víře a života z víry. Posláním tohoto webu je nabízet různé pohledy na víru a život z ní.

Co na webu vira.cz naleznete:

- Články, komentáře – aktuální pohledy na křesťanský život ve světě
- Biblický citát na každý den - krátký citát z biblických liturgických čtení na příslušný den. (Bognerův liturgický překlad). Biblický citát se zobrazuje na titulní straně, dále je možné jej odebírat e-mailem (ev. na mobil), či si jej nechat zobrazovat na Vašem webu, který provozujete...
- Téma týdne – krátké zamyšlení nad biblickým textem z příslušné neděle dle liturgického kalendáře.
- Glosář – stručně podané základní témata víry a života.
- Knihovna – texty vydané Pastoračním střediskem a různými křesťanskými nakladatelstvími (převzato se svolením).
- Nedělní liturgie – nedělní biblické a liturgické texty s krátkým komentářem a souřadnice biblických čtení na každý den v týdnu s krátkým komentářem.
- Online rozhovory – online komunikace se zajímavými lidmi nad nejrůznějšími tématy. Systém funguje jako řada obdobných modulů na internetu: otázky můžete zadávat i před započetím rozhovoru. Během on-line rozhovoru pak můžete aktuálně reagovat a komunikovat s naším hostem. Všechny rozhovory jsou po ukončení dostupné v archivu.
- Otázky a odpovědi – vysvětlení prvků křesťanské víry formou otázek a odpovědí. Vybrané ottázky a odpovědi jsou zveřejněné v archivu.
- Odkazy - linky – odkazy na jiné zajímavé www stránky.
- Zasílání mailem - několik možností k přihlášení odběru pravidelných i občasných emailů - denní kratičký biblický citát - vhodné i pro mobily, nedělní biblické texty, téma týdne, Infomail o dění na webu...

- Vanoce.vira.cz / velikonoce.vira.cz

Naše některé další projekty:

www.krestanstvi.cz - základní kerygmatický vhled do křesťanské víry.
www.maria.cz - základní info o úctě Marii

 
Víra dětem

www.deti.vira.cz

Pastorační středisko Praha

Projekt Víra dětem nabízí doplňkové materiály ke katechezi zaměřené především na prožívání liturgického roku skrze výtvarnou činnost, tj. omalovánky, šablony na sklo, obrázkové příběhy, rébusy... Dále stránky obsahují většinu biblických příběhů převyprávěných jazykem srozumitelným dětem - mnohé příběhy jsou doplněny omalovánkou/omalovánkami ke stažení.

Materiály jsou postupně doplňovány.

Tim 2,2          
http://www.timdvadva.net/index.php

 

Caté ouest (franc.)   
http://www.cate-ouest.com/

 

christian Bible coloring (angličtina)     
http://coloring.ws/christian.htm

 

Kinderbibel (němčina)    
http://www.kirche-in-not.de/kinderbibel

www.pastorace.cz

Pastorační středisko Praha

Co nabízíme
Web má být širokou nabídkou podkladů pro pastorační činnost a duchovní život. Cílem není systematické zpracování témat, ale spíše nabídka "polotovarů" a prostor pro sdílení (nápadů, názorů, informací).

Rubriky webu
Tématické texty, kázání, články, texty na nástěnky...

Tématické texty
Texty týkající se křesťanského života, víry a pohledu na svět.
Naleznete zde podklady k vyučování, přednáškám, katechezím, článkům, ale i k osobnímu zamyšlení a orientaci. Poskytujeme zde i rozsáhlé odkazy na literaturu vztahující se k tématu. Redakce webu si nečiní nárok na systematické a vyčerpávající zpracování témat. Záměrem je co nejpestřejší nabídka textů a pramenů. Databázi textů průběžně doplňujeme a rozšiřujeme!

Kázání, promluvy
Vypracovaná kázání, event. materiály k jejich přípravě, včetně kázání Aleše Opatrného "Stůl slova". Databázi textů průběžně plníme!

Liturgický kalendář

Texty na nástěnky
Soubor předtištěných graficky upravených textů na barevných papírech. Jde o texty reflektující jak liturgický rok, tak i jednotlivé oblasti života z víry a života vůbec. Texty jsou zamýšleny jako polotovar určený např. k rozstříhání, doplnění obrázky apod. Vychází cca 2 x za rok.
 
 
DKC Brno

Jitka Šebková

Na stránkách www.biskusptvi.cz máme vlastní stránky Diecézního katechetického centra v Brně. Na nich mohou katecheté najít aktuální (i méně aktuální) informace, pomůcky, odkazy atd. Na adrese http://www.biskupstvi.cz/kc/pomucky.html jsou vyvěšeny naše tzv. luštěnky a další metodické materiály (např. návody na prožívání adventní a postní doby pro děti doma i celou farnost aj., kopírovatelné předlohy). Zatím jsou tyto materiály rozděleny do skupin: Advent, Vánoce, Postní doba, Velikonoce, Duch Svatý, Panna Maria, Dětské mše, sv. Pavel, Papež. Z těchto materiálů se také dozvíte, odkud jsou vzaty. Pocházejí především z Katechetického věstníku, který je krom minulého ročníku vyvěšen na stránkách také v rubrice Katechetický věstník. Někdy je znám i inspirační zdroj, takže se vždy snažíme o to, aby bylo citováno, či řečeno, odkud námět pomůcky pochází, kde lze pomůcku či realizaci případně najít. Na náš web se snažíme dávat svoje autorské věci, nesnažíme se věšet si k nám něco, co má již někdo jiný. Pokud je to důležité, dobré a potřebné, odkážeme na příslušné cizí stránky.

Jak už jsem psala, na našich stránkách v rubrice Katechetický věstník jsou čísla minulých ročníků Katechetikého věstníku ke stažení. Postupně se snažíme, aby katecheté mohli snadněji hledat, orientovat se a stahovat si to, co potřebují.

V rubrice Pomůcky máme také náhledy a odkazy na námi vydané pomůcky, případně informace o materiálech jiných katechetických center, které nabízíme.

 

Jsme si vědomi toho, že mnoho pomůcek, které jsme sami vydali, na našich stránkách nemáme. Doháníme tak jen slabě to, v čem nás předstihli jiní správci webů, kteří si vesele bez našeho vědomí a souhlasu vyvěšovali a vyvěšují naše materiály a kopírovatelné přílohy na své stránky, a to často bez odkazu, odkud to vzali. Někdy se až divíme (v hrůze), v jaké kvalitě na naše materiály na jiných webech narazíme - oskenované obrázky "vytržené z kontextu", křivě naskenované luštěnky apod. Alespoň je však vidět, že naše pomůcky slouží a chtějí je využít i jiní.

Inspiračními zdroji nám jsou především knihy a časopisy, tedy více materiály tištěné (české, italské a německé). Pokud potřebujeme nějakou myšlenku, odbracíme se na české weby - pastorace.cz, vira.cz apod. Vždy záleží na tom, co zrovna na dané téma hledáme. Pak volíme portály nejprve české, pak německé a italské (googlujeme). Myslím, že nemáme preferované web. stránky, české ani zahraniční.

 

Katechetické a pedagogické centrum Biskupství ostravsko-opavského

http://kpc-ostrava.archa.info

 Mnoho materiálů vydáváme v tištěné podobě, v elektronické máme pouze tyto:

A) pro výuku náboženství

Pro výuku náboženství - Materiály pro výuku náboženství:

http://kpc-ostrava.archa.info/index.php?action=main&parentId=99&id_page_cate

gory=103&seo=Materialy-pro-vyuku-nabozenstvi (přihlášky, úvodní dopisy a také další materiály ke stažení - některé jsou pro učitele, některé přímo využitelné pro žáky)

 

B) pro katechezi

Pro farnost - Materiály pro katechezi:

http://kpc-ostrava.archa.info/index.php?action=main&parentId=98&id_page_cate

gory=111&seo=Materialy-pro-katechezi

(materiály pro dobu adventní a vánoční, materiály k době postní a adventní)

 

C) preevangelizační vstupy do škol a školní projekty (máme je pro interní potřebu k dispozici na CD, k volnému stažení jsme zveřejnili pouze dva adventní projekty) Pro školu - Projekty:

http://kpc-ostrava.archa.info/index.php?action=main&parentId=101&id_page_category=106&seo=Projekty

 (dva adventní projekty)

Čerpáme pouze z tištěných pramenů.

 

Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého

 http://kc.diecezehk.cz.

Naše centrum se zaměřuje především na vzdělávací a formační programy pro všechny, kdo se na nějaké formě katecheze nebo na výuce náboženství podílejí. Zaměřujeme se více na proměnu katechetických přístupů a myšlení, než na tvorbu konkrétních návodů. Tvorba pomůcek je jen doplňková, ale některé lze z našich stránek stáhnout. Jakousi "specialitou" našeho centra jsou programy pro školy zaměřené na křesťanskou osvětu. K tomu připravujeme i konkrétní pomůcky a metodiky a jsou ke stažení na stránce www.diecezehk.cz/skoly/materialyRVP.php

 

Jinak naše centrum se velmi aktivně podílí na tvorbě profesního periodika Cesty katecheze, kde k jednotlivým článkům vytváříme konkrétní pomůcky a metodiky. Jejich předností je, že jsou odborně recenzované. Jsou ke stažení na stránkách www.cestykatecheze.cz v rubrice "Ke stažení". I když jsou volně přístupné, základ k nim poskytuje tištěný časopis, kde je uveden smysl a kontext použití takové pomůcky.

Co se týče zahraničních stránek, jsou různé, které navštěvujeme. Většinou se nám jedná o obrázky nebo jednoduché nápady, kterými se necháme inspirovat pro naše vlastní materiály.

 

 

KC Olomouc

www.ado.cz/katechete

 

Na internetu nabízíme materiály v těchto dvou hlavních kategoriích - a) doplňkové materiály ke katechetickým a pastoračním projektům, které realizujeme v naší arcidiecézi (k Roku sv. Pavla - internetové obrázkové skládačky, internetová pexesa a omalovánky k postavám z Bible a postavám českých světců, což je projekt, který realizujeme v naší arcidiecézi již třetím rokem)

 

b) aktuální tématická nabídka různých materiálů, např. k začátku školního roku (což je právě teď) nebo k liturgické době, k Roku sv. Pavla apod. Jedná se o nabídku literatury, internetových odkazů a dalších materiálů.

Kromě toho máme na našem webu rubriku s nabídkou různých formulářů, tiskopisů, katechetických materiálů k různým liturgickým dobám, seznam DVD k zapůjčení atd.

To vše je na našich stránkách www.ado.cz/katechete

Z českých internetových stránek používáme především web Katechetického a pedagogického centra v Hradci králové,

dále např. weby: www.pastorace.cz nebo www.katecheze.cz či http://deti.vira.cz/

 

Obsah zahraničních webů v angličtině, němčině a částečně francouzštině nám zmapovali externí spolupracovníci, ale zatím jsme jejich výsledky ještě nezpracovali.

 

KC Plzeň

Krzysztof Dedek [dedek@bip.cz]

X

www.pastorace.cz, www.signaly.cz, www.vira.cz, www.katolik.cz, Z polských stránekTi mohu doporučit www.Angelus.pl, www.katecheza.info, www.katecheza.kapucyni.krakow.pl, nejlepší katechetické stránky jsou umístěny na top seznamu na stránkách www.katecheza.toplista.pl

www.katecheze.cz

Jiří Kaňa

Na mě jsou napsané pouze stránky www.katecheze.cz a to ještě od doby, kdy jsem byl u katechetů v ČBK. I když podle původního záměru měla tyto stránky spravovat katechetická sekce ČBK, sešlo z toho, protože se od začátku vyvíjely jako "open project" a bylo by složité ručit za jejich obsah. Takže nakonec zůstaly v soukromých rukách (tedy mých) a jejich kvalita podle toho i vypadá... Aktualizuji je systémem co dům dá, autorství jednotlivých příspěvků řeším odkazem. Z toho asi pochopíte, že nejde o žádný koncepčně promyšlený projekt, a že dosud čeká na svého spasitele.....

Pěkné dny přeje Jiří Kaňa

 
 

Centrum pro rodinný život Olomouc  www.rodinnyzivot.cz

www.rodinnnyzivot.eu

Na internetu nabízí naše Centrum pro rodinný život Olomouc tyto materiály:

Pro společenství manželů nabízíme katechetické texty, v archivu od r. 2000. (http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/2)

Pro společenství seniorů pastorační texty, v archivu od r. 1996.

(http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/6)

Vybrané články z našeho časopisu Rodinný život.

(www.rodinnnyzivot.eu)

 

Centrum pro rodinu Praha

http://cpr.apha.cz, www.manzelstvi.cz

www.manzelstvi.cz

 

V.Kohut: Obsah manželského slibu, ...

http://cpr.apha.cz/kohut

 

Příprava na manželství ...

cpr.apha.cz/priprava-na-manzelstvi-zakladni-material

 

Modlitba rodin 2003

http://cpr.apha.cz/modlitba-rodin-2003

 

Modlitba rodin 2002

http://cpr.apha.cz/modlitba-rodin-2002

 

P.Goldmann: Dvojí přístup k mateřství

http://cpr.apha.cz/goldmann

 

K.Pilík: Lidskou lásku jsem se naučil ...

http://cpr.apha.cz/pilik

 

Lidská sexualita - první škola náboženství

cpr.apha.cz/lidska-sexualita-prvni-skola-nabozenstvi/

 

Manželské okénko s Louisem Evelym

cpr.apha.cz/manzelske-okenko-s-luisem-evelym

 

Stáváme se rodiči

cpr.apha.cz/stavame-se-rodici

 

K náboženské výchově ...

cpr.apha.cz/k-nabozenske-vychove-v-predskolnim-veku

 

Sexuální výchova předškolních dětí

cpr.apha.cz/sexualni-vychova-predskolnich-deti

 

Svobodní, rozvedení a nevlastní ro.. 

cpr.apha.cz/svobodni-rozvedeni-a-nevlastni-rodice

 

Jak mluvit s dětmi o smrti

cpr.apha.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-smrti

 

Rodiče, děti a televize

cpr.apha.cz/rodice-deti-a-televize

 

Postižené dítě cpr.apha.cz/postizene-dite

 

K umělé antikoncepci

cpr.apha.cz/thdr-jiri-skoblik-ua

 

Sexualita z pohledu morálky

cpr.apha.cz/skoblik-sex

 

Teologická východiska katolické sexuální etiky

cpr.apha.cz/skoblik-vychodiska

viz  http://manzelstvi.cz/Odkazy/
 
České katolické biblické dílo: www.biblickedilo.cz

1/České katolické biblické dílo: www.biblickedilo.cz nabízíme kurzy praktické práce s Biblí, biblické duchovní obnovy, metodické kurzy k vedení biblických skupinek, kurzy biblických postaviček. Na webu nabízíme výklady ke všem liturgickým čtením z neděle, připravené scenare biblickych setkani, nabídku biblických aktivit v diecézích

 

2/ inspiraci čerpáme především z německy mluvících zemí. Např.

Katolická biblická federace - 
www.c-b-f.org 

Německé biblické dílo   www.bibelwerk.de

Rakouské biblické dílo www.bibelwerk.at

Švýcarské biblické dílo      www.bibelwerk.ch

Slovenské biblické dílo      www.kbd.sk

Biblické dílo Linec    
www.dioezese-linz.at/bibel

Biblické postavičky         www.biblickepostavicky.cz       
Lucián

www.lucianpms.cz

Materiály pro práci s dětmi a další informace
Materiály jsou původní.
Materiály, které občas používáme pro inspiraci, je časopis DUHA a jeho stránky, i v němčině.
www.BTM.cz

Brněnská tisková misie

Na webu máme ke stažení některé texty našich letáků, které se dají použít např. na nástěnky. Nejsou zde všechny texty, zatím jen ty nejzajímavější.

 

Brněnská tisková misie - nabízí své materiály (především letáčky) široké církevní i laické veřejnosti. Jsou vhodné pro katechetickou, pastorační a misijní práci na nejrůznější témata. Jsou určeny pro všechny věkové kategorie - děti, mládež, seniory a najdou uplatnění ve vyučování a výchově dětí, mládeže, návštěvě nemocných, písemné pastorační péči, při misijních akcích církve, osobní evangelizaci (laický apoštolát). Řada produktů je vhodná jako drobné dárkové předměty. Kompletní nabídka je uveřejněna na našich internetových stránkách: www.btm.cz. Jako nezisková organizace je nabízíme za dobrovolný dar.

Podklady pro tvorbu letáčků čerpáme především ze stránek jednotlivých společenství a církví, z organizací pak nejvíce na www.vira.cz, dále na stránkách ostatních misijních organizacích (např. ACET, ČEA, KMS, KPK, TWR, HCJB, Dětská misie, osobní svědectví na www.jezis.cz aj.).

 

Farnost Most

 

Na farních stránkách farnosti Most je k dispozici několik solidních překladů z práce německé biskupské konference atd.

viz rubriky diaspora, ke stažení, atd.

http://www.farnost-most.cz/analyzy

 

posledním překladem, snad inspirativním je "Víc než struktury", který se také týká katecheze určitě. Zvětšující se území a klesající počty duchovních a dobrovolníků asi dorazily i k nám.

Josef Hurt

 

 

 

Zajímavé a užitečné odkazy /zpracováno dle podkladů M. Zimmermannové a Pastoračního střediska Praha/

 

 

Zásadnější stránky v češtině

 

www.vira.cz
Víra na internetu
Populárně podaná témata života z víry, Nedělní biblické texty na webu i mailem, biblické sms, výběr z křesťanských knih, Otázky a odpovědi, Linka důvěry, online rozhovory

www.pastorace.cz
Podklady pro pastorační činnost a duchovní život. Kázání, texty na nástěnky, tématické texty...

Vanoce.vira.cz
Informace, koledy, mp3, recepty, omalovánky

Velikonoce.vira.cz
Přehledná orientace ve svátku Velikonoc. Obsah je zaměřen na všechny věkové kategorie.

www.deti.vira.cz
Víra dětem
Materiály ke katechezi zaměřené především na prožívání liturgického roku skrze výtvarnou činnost, tj. omalovánky, šablony na sklo, obrázkové příběhy, rébusy... Dále stránky obsahují většinu biblických příběhů převyprávěných jazykem srozumitelným dětem - mnohé příběhy jsou doplněny omalovánkou/omalovánkami ke stažení.

www.katechismus.cz KKC na internetu

www.iencyklopedie.cz
iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice...

www.JEZIS.cz  Svědectví lidí, kteří se setkali s Boží láskou

Myšlenky biskupa Karla Herbsta  http://www.sdb.cz/tematka/

 

www.vira.cz/odkazy-na-jine-weby
Odkazy na jiné další weby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katechetické stránky

http://www.elledici.org/catechesi/index.php
Italský časopis CATECHESI. Články ke stažení.

http://www.textweek.com/scripture.htm
Obsáhlá databáze nejrůznějších článků, kázání, komentářů k biblickým textům a k liturgickým svátkům včetně obrázků. Zdroje pocházejí z různáých církví, u odkazů je uvedeno, ze které církve pochází. Angličtina.

http://www.lumenvitae.be/index.php?id_nav=05&id_cat=01000&lang=fr
Revue Lumen Vitae – belgický časopis, mezinárodně rozšířený, nejkvalitnější katechetický časopis

http://www.nyfaithformation.org/resources/index.cfm?c=1241
Stránky obsahují odkazy na katechetické zdroje. Arcidiecéze New Yourk. Angličtina.

http://www.catechist.com/
Oficiální časopis Národní katolické katechetické společnosti v USA

 http://www.catholiceducation.org/
Katolické národní vzdělávací centrum, USA – články, odkazy.

http://www.nccbuscc.org/education/catechetics/support.shtml
Biskupská konference USA – Sekretariát pro vzdělávání – aktuální dokumenty, pojetí katecheze apod.

http://www.catecheticsonline.com/homepage.php
řada odkazů na další katechetické zdroje, USA, anglicky

http://catechistsjourney.loyolapress.com/
Stránky pro katechety, kteří chtějí sdílet své zkušenosti z katechetické činnosti. Nápady, postupy...

http://www.silk.net/RelEd/
Rozcestník zdrojů pro katolické učitele – nejrůznější nabídka, desítky odkazů; angličtina

http://www.cptryon.org/prayer/adx/index.html
Uvedení do modliteb a zvyků: Advent a Vánoce. Anglicky.  

Biblické stránky

http://www.christiananswers.net
Encyklopedie Bible. Tento web shromažďuje cenný poklad a rychle přístupná biblická fakta (více než 4 100 článků a definicí (které stále narůstají)/ zahrnuje 96 000 hesel, odkazů na Bibli, definice, význam slov a odpovědí biblistů. Web je stále doplňován. Hesla jsou vzájemně provázaná, některé stránky obsahují fotografie a odkazy na omalovánky pro děti.
Jazyk: angličtina

http://www.christusrex.org/
Úvodní stránka obsahuje desítky odkazů v několika jazycích včetně polštiny.
Cenné jsou odkazy na fotografie a informace ze Svaté země. K dispozici jsou stovky obrázků. (Svatá země, Vatikán).
Mj. je k dispozici stránka s odkazy na Modlitbu Páně a další modlitby (Zdrávas Maria, Věřím v Boha...) v téměř 1600 jazycích a dialektech. Např. v češtině je modlitba uvedena asi v 10 verzích z různých zdrojů.
Odkazy na další zdroje nabízejí i stránky zabývající se sociální problematikou apod.
Jazyky: angličtina, italština

Speciální: http://www.etf.cuni.cz/~nidlova/w-svetlo.html
O výraze „Světlo“ v Janovských spisech. Velmi obsáhlé. Zdroj: etf.cuni. Česky.

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/hs-online.htm
Digitalizované rukopisy biblí, které obsahují řadu obrázků

http://www.manuscriptorium.com/Site/ENG/free_documents.asp
Digitalizované rukopisy biblí

Theophilos.sk  Bible volně ke stažení (freeware)  

Umělecká díla s biblickou tématikou i jiná

http://research.yale.edu:8084/divdl/eikon/subjects.jsp?subjectid=470
Databáze obrazů pro biblická studia včetně obrázků z katakomb. Angličtina.

www.artmuseum.cz
Obsáhlá databáze stovek autorů desítek světových zemí všech dob a všech žánrů. Výčet jejich děl není vyčerpávající. Ta, která jsou uvedena, obsahují i zobrazení děl

http://www.bible-art.info/
Biblické obrazy od různých světových malířů řazené tématicky, většinou podle biblických osob. Stránka obsahuje další odkazy:
www.bible-people.info - stories of Bible men and women  
     www.bible-archaeology.info - archaeology of the Bible  
     www.womeninthebible.net - outstanding Bible women 
     www.bible-lands.info - maps, photographs and information
     www.bible-topten.com - films, heroes, villains, perversions...
     www.bible-architecture.info - houses, palaces, fortifications

http://www.jesuswalk.com/philippians/artwork-st-paul.htm
Seznam uměleckých děl, na kterých je zobrazen sv. Pavel (průřez stoletími). V seznamu jsou odkazy i na vlastní obrazy.
Stránky http://www.jesuswalk.com obsahují několik desítek dalších knih Nového zákona, k nimž jsou k dispozici komentáře a také stránky s uměleckými díly.

http://www.aug.edu/augusta/iconography/index.html
Křesťanská ikonografie: několik set jmen osobnosti (biblické postavy, svatí), jejich zobrazení v uměleckých dílech. Anglicky.

http://www.christusrex.org/www2/art/gallery.htm
Obrazy různých umělců. Členění podle námětu a podle umělců. Angličtina.

http://www.creationism.org/images/DoreBibleIllus/index.htm
Černobílé biblické obrazy francouzského malíře 19. stol. Gustava Doré (několik desítek obrazů)

http://www.ainvaresart.com/
Biblické obrazy současného estonského malíře Aina Varese. Barevné s komentáři.Angličtina.

 http://www.nostalghia.cz/webs/andrej/galerie/um_dila.php
Umělecká díla ve filmech Andreje Tarkovského / česky

http://www.estrellafineart.com/lika_tov1.htm
Lika Tov – Biblické obrazy, moderní, podbarvená perokresba.

Biblické náměty Marca Chagalla

http://www.bluer.net/opere_olio.html Zajímavé oleje. Italština.

http://arthist.cla.umn.edu/aict/html/medieval/echart3.html raná křesťanská díla 

Biblické obrázky a obrazy spíše pro děti

 http://globalrecordings.net/
Obsahuje barevné obrázky s texty k biblickým příběhům. Jsou umístěny v rubrice Bible pictures, a to ve dvou sériích:

http://globalrecordings.net/topic/looklistenlive  (příběhy z celé  Bible)

http://globalrecordings.net/topic/thelivingchrist (jen o Ježíši)
Každý odkaz obsahuje několik sérií obrázků s komentáři. Obrázky jsou barevné, pro děti a jsou malé (jen 210x140 pixelů)

http://www.instonebrewer.com/bpg2009/
Obsahuje tzv. Bible picture gallery – Obsáhlá galerie biblických obrázků nejrůznějšího typu a kvality

http://www.thebricktestament.com/
Ilustrovaná Bible pro děti, typu comicsu. Scény jsou sestaveny ze stavebnice podobné legu. Obsahuje desítky příběhů biblických postav Starého i Nového zákona. Ty jsou ještě rozděleny do několika epizod.

http://www.ebibleteacher.com/children/cards_free.htm
Obsahuje karty s barevnými obrázky biblických postav k vytištění. Starý i Nový zákon. Určeno dětem. Angličtina.

 http://www.qumran2.net/indice.pax?c=disegni
Stovky nejrůznějších barevných i černobílých obrázků s křesťanskou tématikou rozčleněné do desítek kategorií

Křížová cesta pro děti – malé obrázky, perokresba 

Biblická místa (popis) a mapy

http://www.keyway.ca/ Jednoduché žlutomodré mapy, desítky hesel. Stránky obsahují i další texty a údaje. Nejsou katolické.

http://www.creationism.org/images/SmithBibleAtlas/index.htm
Atlas velkých barevných biblických map z roku 1915 (Smith Bible Atlas), celkem 15 map.

http://www.sacred-destinations.com/italy/rome-convent-of-santa-cecilia-in-trastevere.htm
římské památky 

Fotografie

http://www.imagesoftheworld.org/
Fotografie z celého světa, mj. i z Izraele; obsahuje také fotografie ze zemí, kde jsou rozšířena různá světová náboženství

http://www.campanatour.cz/fotogalerie/indie.htm
Stovky velmi pěkných fotografií z desítek zemí světa. Česky.

http://www.creationism.org/universe/index.htm
Fotografie NASA z vesmíru. Planety, galaxie... 

Historické materiály, souvislosti

http://www.clavmon.cz/
Stránky Kabinetu pro klasická studia AV ČR – rozcestník do jednotlivých oborů, včetně antiky, biblických studií, slovník středověké latiny apod.

http://www.moraviamagna.cz/
Společnost pro historii, kulturu a umění. Velká Morava a počátky přemyslovského státu. Obsahuje např. legendy.

http://www.listar.cz/cm.htm Cyril a Metoděj a jejich doba

http://dejepis.info/
Přehled učiva dějepisu na gymnáziích a obsahu několika seminářů o historii. Celkem více než 250 témat podaných v rozsahu poznámek ze studia. Pro orientaci. česky

 http://ao-institut.cz/Galerie/Ceska-zeme/
Historie českého národa v obrazech. 

Židovství

http://www.volny.cz/cce.zizkov/079cp.shtml
Přehledný obrázek židovských svátků

http://www.coseti.org/www.oldsynagogues.org/ahavas_00.htm
moderní, barevné a pěkné mozaiky k hlavním židovským svátkům

http://www.olam.cz/encyklopedie/encyklopedie_obsah.html
židovská encyklopedie několika hlavních pojmů s obsáhlým pojednáním (Boží jméno, dějiny, Tóra, Tenach, Talmud, kněží a levité, modlitba v židovství, posvátné místo setkávání, popis chrámu, chrámové oběti, popis synagogy, židovský kalendář, Davidova hvězda). česky

 http://www.jewishencyclopedia.com/directory.jsp?letter=a
Židovská encyklopedie biblických pojmů (nejen) s krátkým vysvětlením a odkazem na Bibli. angličtina 

Osobnosti

http://www.creationism.org/books/price/PredicmtEvol/OldnFree.htm
Fotografie několika vědců 19. stol. – biologů

Sborník, soubory v pdf s jednotlivými příspěvky na téa Světec a jeho funkce ve společnosti. Slovensky.

http://www.talbot.edu/ce20/educators/alphabetical.cfm
160 křesťanských učitelů 20. století – životopisy, díla. Americký projekt. Angličtina. 

Patristika

http://www.geocities.com/baruchmar/index.htm
Přepisy děl církevních otců. Slovensky.

http://revue.theofil.cz/revue-clanky.php?sekce=5
Revue pro život z víry – část z patristiky 

Ikony

http://www.orthodox-icon.com/portfolio/iconography.html
Vladimír Grygorenko

http://www.ikony-karlova.cz/
Štěpánka Čížková - Karlová 

Různé

http://lphrc.org/Chant/index.html Notace gregoriánského chorálu.Anglicky.

https://akela.mendelu.cz/~foltynek/dny.html
Přehled významných dní – aneb co lidé slaví. Česky.

http://www.slovnik.cz/ vícejazyčný slovník i se složenými výrazy a krátkými výklady

Nástin dějin liturgie.

http://www.libri.cz/databaze/jmena/ Encyklopedie křestních jmen

EXIT316:  křesťanský publicisticko-vzdělávací program pro mládež. Vychází z víry v Boha, víry v Krista a víry v Bibli a jeho cílem je ukázat mladým lidem na další, dnes již často zapomenutou a neznámou možnost řešení jejich každodenních problémů podle biblických principů.
Naprostá většina mladých lidí frčí po dálnici života, poháněni materialistickou společností. EXIT316 chce ukázat na alternativu, sjezd s této dálnice, na biblické poselství Jan 3:16.
http://www.exit316.cz/
http://www.turbo316.cz/

Kaštánková podobenství
Animovaná biblická podobenství pro děti.  Ke  každému podobenství je připraven krátký  vysvětlující text,  jako pomůcka pro katechety, vychovatele i rodiče dětí.

www.kanan.cz
Materiály, pro přípravu dětí na nedělní mši svatou...

Časopis Duha

www.signaly.cz stránky pro mládež

www.katolik.cz