To, co jsme vykonali, zůstane s námi navždy a navěky... - archiv citátů

29.6.2007

Adopce farnosti, aneb CHCETE MĚ?

Farnosti FATYMu („FArní TÝM“ na Znojemsku) adpoptovaly před osmi lety mrtvou severočeskou farnost Jeníkov.
Na počátku tohoto projektu, který se uskutečňuje od Velikonoc 1999, byla nejen touha pomoci nějaké mrtvé farnosti v českém pohraničí, ale také záměr iniciovat "misijní podnět" pro život "skomírajících" pohraničních farností Znojemska dle slov papeže Jana Pavla II.: "Víra zesílí předáváním! Nová evangelizace křesťanských národů najde podnět a oporu v práci pro misii na celém světě." (Redemptoris misio čl. 3). Proč by to, co má v rámci nové evangelizace dle slov papežů fungovat v celosvětovém měřítku (tj. víra v starých křesťanských národů se posílí jejich obnovený zapojením do misií ve světě), nemohlo fungovat i v rámci jedné země?Celý projekt, má tedy 3 cíle:

1/ pomoc mrtvé farnosti
(ve farnosti Jeníkov, kterou jsme adoptovali, nebyly před adopcí již řadu let vůbec žádné bohoslužby a nikdo z farnosti se neučastnil ani bohoslužeb v okolí, pouze stál kostel, fara a dvě kaple, dvě další kaple ve farnosti byly postuně zbourány),

2/ impuls pro oživení skomírajících farností
jihomoravského pohraničí (ve většině farností, které FATYM podél hranice s Rakouskem spravuje, vládla "poraženecká atmosféra": my už jsme tu poslení... - díky adopci farnosti, která je na tom ještě daleko hůře, si lidé začali uvědomovat, že jsou schopni někomu pomoci, nejen pomoc přijímat, a že to tedy s nimi není beznadějné...),

3/ otestování projektu jako pilotního
a zjištění jeho širší použitelnosti v rámci nové evangelizace v ČR (neboť farností vhodných k adopci i schopných adoptovat je v rámci ČR více - nyní tento pilotní projekt nabízí již osmiletou zkušenost, která může být reflektována).Stručný popis a charakteristika projektu:

V adoptované farnosti Jeníkov je dle možnosti trvalá posádka ze řad dlouhodobých spolupracovníků FATYMu. V současné době jde o dvě dívky, které navštěvují školky ve farnosti, pořádají volnočasové aktivity, navštěvují farníky, budují a udržují základnu pro přijetí dalších, kteří přijíždějí z Moravy, scházejí se k modlitbě, které se mohou zůčastnit i další... Po čase se vždy vracejí na Znojemsko načerpat síly.

Několikrát do měsíce přijíždí do Jeníkova na jeden až tři dny některý z kněží (nebo jáhnů) působící ve farnostech FATYMu na Znojemsku s posádkou věřících a často i nevěřících (máme starší devítimístný mikrobus).

Jeden z kněží FATYMu, je vedle svých ustavnovení na jihu Moravy ustanoven ještě jako aministrator in spiritualibus (správce farnosti ve věcech duchovních) v severočeském Jeníkově - o péči o farnost Jeníkov se však fakticky dělí s ostatními kněžími z farností, které adopci provedly.

Celá řada pravidelných akcí je nasměrována na naši adoptivní farnost: podzimní moravská pouť do Jeníkova, květnová pěší pouť z Prahy do Jeníkova, červnová cykopouť z Vranova nad Dyjí do Jeníkova, týdenní pobyt Soluňáků (kluci, kteří uvažují o kněžství) v Jeníkově, koncerty, přednášky, pobyty rodin...

Naopak celá řada pravidelných akcí ve farnostech FATYMu je pořádána i pro lidi z Jeníkovské farnosti: srpnová pěší pouť z Vranova na Velehrad, duchovní obnovy exercičního typu v Prosiměřicích, pobyty pro děti, mládež a rodiny z Jeníkova ve farnostech na Znojemsku...

Farní zpravodaj farností FATYMu (4x do roka) vychází i v mutaci pro Jeníkov, a je roznášen do všech 640 domácností farnosti.A výsledky?

Otec Marek Dunda, moderátor FATYMu Vranov nad Dyjí říká: "Adopce Jeníkova, podobně jako mnohé jiné věci, žije díky několika nadšencům, kteří stále oživují tuto ideu. Je pravdou, že z Jeníkova se nestala živá farnost, ale také je pravda, že se již mnohé podařilo ovlivnit k dobrému. Někteří z nás v této souvislosti zažili obrovské Boží požehnání. Chceme tedy povzbudit ty, kteří vnímají, že by mohli pomoci v jiné farnosti, aby se nebáli a neváhali. A pokud by někdo byl ochoten jakýmkoliv způsobem pomoci službě FATYMu v Jeníkově, budeme za to velmi vděční."Po osmi letech trvání projektu o něm informuje krátký film Chcete mě? aneb jak se adoptuje farnost , který je k dispozici i on-line.
Další prameny:


- FATYM

- Chcete mě? aneb jak se adoptuje farnost - film na www.TV-MIS.cz

- Informace o družbě s Jeníkovem ke stažení

- Články s tématem adopce farnosti Jeníkov na webu FATYMu[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 27.7.

Ex 19,1-2.9-11.16-20b; Mt 13,10-17

Komentář k Mt 13,10-17: Stále být ve střehu, stále pozorovat a naslouchat, to je recept proti „otupění srdce“. To hrozí tím víc, čím jednodušeji a snadněji prožívám „svou víru“.

Zdroj: Nedělní liturgie

Mediálně spolupracujeme:

CSM 2017 Olomouc / Celostátní setkání mládeže 15. - 20. 8. 2017

Festival United 24.8. - 26.8. 2017 Vsetín

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(27.7.2017) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v...

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20.7.2017) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z...

Sv. Eliáš (20.7.)

(18.7.2017) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16.7.2017) z kláštera Compiègne u Paříže

Prosba o Vaši pomoc

(12.7.2017) Svou krví můžete zachránit život. Hledá se akutně dárce kostní dřeně pro 16 letého Jakuba z Brna.

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12.7.2017) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10.7.2017) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(3.7.2017) svátek 5.7.