Čtení z dnešního dne: Pondělí 6.7.

Gn 28,10-22a; Mt 9,18-26

Komentář k Gn 28,10-22a: Skrze Ježíše, který sestoupil na naši lidskou úroveň, se Hospodin naprosto odhalil a vydal. Je na mně, abych žebřík, opřený o nebe, využil k výstupu!

www.vira.cz

Prosím vás, abyste nedůvěřovali jen sami sobě

Prosím vás, abyste nedůvěřovali jen sami sobě

(30.6.2015)

Prosím vás,
abyste všechny své úkoly
zcela zakotvili v Bohu
a nedůvěřovali jen své moci,
svému vědění ani lidskému mínění.
Za tohoto předpokladu
vás mohu považovat za dostatečně ozbrojené
proti velikým duchovním i tělesným protivenstvím,
která na vás mohou dolehnout.

Celý článek

Smrt neničí nic, co je dobré

Smrt neničí nic, co je dobré

(26.6.2015) Terezie z Lisieux

Svatí mi dodávají odvahy v mém vězení. Říkají mi: Dokud jsi v řetězech, nemůžeš plnit své poslání, ale později, po smrti, nastane čas pro tvou práci a úsilí. (sv. Terezie od Dítěte Ježíše)

Celý článek

Hodný neznamená svatý

Hodný neznamená svatý

(23.6.2015) Josef Maureder

Existují neuvěřitelně podivné představy o "svatosti" - jako kdyby musel být z jiné planety nebo alespoň povznesen nad lidské pocity a potřeby. To nemá s pravou dokonalostí či svatostí v křesťanském smyslu nic společného. Míněna však není ani "perfektnost" a "výjimečnost".  A že je někdo hodný, má také málo společného se svatostí...

Celý článek

Uzdravení našich vztahů, které jsme zatížili svým hříchem (Vojtěch Kodet)

Uzdravení našich vztahů, které jsme zatížili svým hříchem (Vojtěch Kodet)

(18.6.2015) Vojtěch Kodet

"Je důležité, abychom ani před sebou, ani před zpovědníkem, natožpak před Bohem nehráli divadlo, vyvarovali se všech zbožných frází a předstoupili před Pána opravdu takoví, jací jsme, s touhou po proměně, kterou si sami nedáme." Potkat v životě moudrého a citlivého zpovědníka není vůbec samozřejmé. O radostech i strastech této části kněžské služby hovoříme s karmelitánem P. VOJTĚCHEM KODETEM.

Celý článek

Můj duchovní život je primitivní

Můj duchovní život je primitivní

(13.6.2015)

rozhovor s kapucínem, bratrem Radkem Navrátilem

Celý článek

Ze srdce Páně s důvěrou čerpám to, čeho se mi nedostává (sv. Bernard)

Ze srdce Páně s důvěrou čerpám to, čeho se mi nedostává (sv. Bernard)

(9.6.2015)

Kde jinde je bezpečný a jistý úkryt
i odpočinek pro slabé
než ve Spasitelových ranách?  
Svět kolem nás hlučí, tělo nás svírá, ďábel klade nástrahy.
Já však neklesám, neboť mé základy stojí na pevné skále.

Celý článek

S Tóbitem nebylo k vydržení

S Tóbitem nebylo k vydržení

(5.6.2015)

Biblický Tóbit sice „konal spravedlivé skutky“, ale byl tak zaslepený, že kromě sebe neviděl nikoho jiného. A byl tak „dokonalý“, že s ním nebylo k vydržení. Naštěstí i z tohoto vede cesta ven…

Celý článek

Kdo se klaní Ježíši, neklaní se už žádné jiné pozemské moci…

Kdo se klaní Ježíši, neklaní se už žádné jiné pozemské moci…

(1.6.2015)

Latinské slovo pro adoraci je ad-oratio
přitisknutí úst k ústům,
políbení, objetí,
tedy vposledku lásku.

Celý článek

Apoštolát laiků: právo i úkol

Apoštolát laiků: právo i úkol

(29.5.2015) Aleš Opatrný

Když mluví koncil o apoštolské činnosti laiků mluví o ní jako o jejich vlastním úkolu, nikoliv o nějakém náhradním nebo nouzovém řešení. Tyto myšlenky jsou jen logickým vyústěním ekleziologických myšlenek, obsažených zejména v konstituci o církvi Lumen gentium, které představují církev jako lid Boží, jako tajemné tělo Kristovo a rozhodně neomezují chápání církve pouze na klérus.

Celý článek

Maria mluví a myslí na základě Božího slova

Maria mluví a myslí na základě Božího slova

(25.5.2015) Benedikt XVI.

Maria mluví a myslí na základě Božího slova.
Boží slovo se stává jejím slovem
a její slovo se zase rodí ze slova Božího.
Tak se mimo jiné projevuje,
že její myšlenky jsou v harmonii s Božím myšlením,
že její vůle je v jednotě s vůlí Boží.

Celý článek

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer

(20.5.2015) Kateřina Lachmanová

Svatý Klement Maria Hofbauer je živým svědectvím toho, že Boží prozřetelnost umí psát rovně i po křivolakých řádcích. Prožité utrpení jej nezlomilo, naopak mu pomohlo vnitřně dozrát. Stává se tak oblíbeným duchovním pastýřem.

Celý článek

Jak dnes žijeme rodinu

Jak dnes žijeme rodinu

(13.5.2015) Aleš Opatrný

Budeme o rodině uvažovat z různých stran.
Vyhneme v mediích často opakovaným
a mnohdy řádně nedoloženým tvrzením...

Koncpekt přednášky na vikariátním dni. 

Celý článek

Ježíšovo nanebevstoupení je pro nás útěchou (papež František)

Ježíšovo nanebevstoupení je pro nás útěchou (papež František)

(11.5.2015) papež František

Putujeme totiž životem
a Kristus nám otevřel cestu k Bohu.
Je jako horolezecký průvodce,
který při výstupu na horu dosáhne vrcholu
a nás přitahuje k sobě.

Celý článek

Věnuji moře času přípravě pastoračních strategií, ale modlitbou ´ztrácím´ jen málo času?

Věnuji moře času přípravě pastoračních strategií, ale modlitbou ´ztrácím´ jen málo času?

(6.5.2015)

Abychom mohli evangelizovat, 
musíme se modlit, 
především modlit.

Celý článek

Slabost bereme jen jako nevýhodu. Pro člověka je ale i velkým dobrem…

Slabost bereme jen jako nevýhodu. Pro člověka je ale i velkým dobrem…

(30.4.2015) Vojtěch Kodet

Maria chválí mocného Boha,
že shlédl na její nepatrnost.
Podobně se apoštol Pavel
chlubil svou slabostí,
aby na něm spočinula Boží moc.

Celý článek

Nedat se zavalit prací

Nedat se zavalit prací

(29.4.2015) Michel Quoist

Horečná činnost je jedním z velkých soužení moderního světa. Člověk má příliš co dělat a chtěl by udělat vše. Protože na to nemá dost času, spěchá, běží, nervuje se, je vydrážděn, propadá malomyslnosti, ztrácí odvahu a nakonec se stává nesnesitelným.

Celý článek

[nahoru]

NAVRCHOLU.czMapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2015

© 2000 - 2014 Pastorace.cz