Čtení z dnešního dne: Středa 6.5.

Sk 15,1-6; Jan 15,1-8

Komentář k Sk 15,1-6: Strážci Zákona pečlivě dbali na jeho přesné dodržování. Nenecháváme si my kazit radost z toho, co Bůh svobodně koná? Nestavíme mu do cesty naše plány, „přikázání“ a obyčeje?

www.vira.cz

Věnuji moře času přípravě pastoračních strategií, ale modlitbou ´ztrácím´ jen málo času?

Věnuji moře času přípravě pastoračních strategií, ale modlitbou ´ztrácím´ jen málo času?

(6.5.2015)

Abychom mohli evangelizovat, 
musíme se modlit, 
především modlit.

Celý článek

Slabost bereme jen jako nevýhodu. Pro člověka je ale i velkým dobrem…

Slabost bereme jen jako nevýhodu. Pro člověka je ale i velkým dobrem…

(30.4.2015) Vojtěch Kodet

Maria chválí mocného Boha,
že shlédl na její nepatrnost.
Podobně se apoštol Pavel
chlubil svou slabostí,
aby na něm spočinula Boží moc.

Celý článek

Nedat se zavalit prací

Nedat se zavalit prací

(29.4.2015) Michel Quoist

Horečná činnost je jedním z velkých soužení moderního světa. Člověk má příliš co dělat a chtěl by udělat vše. Protože na to nemá dost času, spěchá, běží, nervuje se, je vydrážděn, propadá malomyslnosti, ztrácí odvahu a nakonec se stává nesnesitelným.

Celý článek

Je velmi obtížné být dobrou autoritou (Jean Vanier)

Je velmi obtížné být dobrou autoritou (Jean Vanier)

(27.4.2015)

Čím dál, tím zřetelněji vidím, 
jak je obtížné dobře zastávat úlohu autority. 
A to hned z několika důvodů...

Celý článek

Chceme-li pevným krokem následovat svého Pána...

Chceme-li pevným krokem následovat svého Pána...

(24.4.2015)

Chceme-li pevným krokem
následovat  svého Pána,
ať už v hojnosti nebo v protivenstvích,
Mějme na něj upřený svůj pohled, 
neboť on dává klidnému svědomí radost,
uzdravuje svědomí zraněné hříchem
a všem dává jistotu naděje ve spásu...

Celý článek

Dostávám odvahu projít temnotou a nenechat se přemoci strachem

Dostávám odvahu projít temnotou a nenechat se přemoci strachem

(21.4.2015)

Štěpán plný Ducha svatého zvolal:
„Vidím nebesa otevřená…“ (srov. Sk 7,55-56)

Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování.
Když se zahledím do těchto zářivých nebes,
dostávám odvahu projít temnotou,
nenechat se přemoci strachem...

Celý článek

666, aneb existuje mnoho věcí, které jsou na újmu povolání

666, aneb existuje mnoho věcí, které jsou na újmu povolání

(19.4.2015) Christoph kardinál Schönborn

S obavami se ptáme,
zda dnes nevysychá půda pro modlitbu.
Může se ale dařit modlitbě,
jestliže například průměrný Američan
stráví 15 let svého života
před televizní obrazovkou?

Celý článek

Každý má v druhých to, co sám neobdržel

Každý má v druhých to, co sám neobdržel

(15.4.2015) Řehoř Veliký

Náš stvořitel a Pán vše uspořádal tak,
že když se chce někdo vyvyšovat pro dary, které obdržel,
musí se zároveň pokořit pro ctnosti,
které nemá. 

Celý článek

Křesťané patří k nejpronásledovanější skupině společnosti

Křesťané patří k nejpronásledovanější skupině společnosti

(11.4.2015) Andrea Riccardi

Krutost ničí,
láska probouzí k životu

Celý článek

Církev je už 2000 let hrdá na jednoho nerozumného mladíka

Církev je už 2000 let hrdá na jednoho nerozumného mladíka

(6.4.2015) Benedikt XVI., Vojtěch Kodet

Štěpáne, Štěpáne, proč jen jsi nebyl trochu víc opatrný? Nemuseli by tě ukamenovat! Kdybys byl opatrnější, nemuselo se ti to stát... Proč jsi tolik mluvil o tom Kristu? Člověk přeci nemusí být hned fanatikem…

Celý článek

Zpívejme Aleluja, i když jsme plni starostí

Zpívejme Aleluja, i když jsme plni starostí

(4.4.2015) Augustin z Hippo, Anselm Grün

„Zpívejme Aleluja zde na zemi,
kde jsme ještě plni starostí,
abychom je jednou mohli zpívat ´tam´ v jistotě...
Zpívejme Aleluja dnes ne proto,
abychom se radovali z klidu,
ale abychom našli útěchu v trápení.
 

Celý článek

Velikonoce v pekle

Velikonoce v pekle

(4.4.2015)

Velikonoce v pekle zajateckého tábora

Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské ateistické dozorce, aby mu dovolili slavit velikonoční bohoslužbu. Byla to laskavost, které ale brzy litovali. 

Celý článek

Kříž: Bůh se činí zranitelným

Kříž: Bůh se činí zranitelným

(2.4.2015) Anselm Grün

Miluje-li Bůh člověka,
činí se tím zranitelným...

Celý článek

Nelogické rozdělení světa na profánní a posvátný

Nelogické rozdělení světa na profánní a posvátný

(29.3.2015) Tomáš Špidlík

Snad žádné jiné slovo není tolik konfúzní jako výraz “svět”. I v biblické mluvě najdeme dvojí postoj: asketický, který se “světa” zásadně zříká, a dogmatický, pro který je “svět” stále uskutečňované slovo Stvořitele.

Celý článek

O cokoliv budeš Boha žádat...

O cokoliv budeš Boha žádat...

(24.3.2015)

O cokoliv budeš Boha žádat, dostaneš to, byla-li tvá prosba obrácena k Boží slávě a k dobru bližního. Ale i v případě, že bys prosil o něco, co sám potřebuješ, co se ti hodí nebo co slouží k tvému osobnímu dobru, neboj se: jestliže to skutečně potřebuješ, Bůh ti to dopřeje.

Celý článek

Zapiš si má slova do srdce. V době krize ti budou velmi potřebná.

Zapiš si má slova do srdce. V době krize ti budou velmi potřebná.

(19.3.2015)

Uprostřed noci utrpení a zkoušky
je Boží slovo světlem na naší cestě.
Toto slovo se současně stává modlitbou,
kterou je třeba neúnavně opakovat.

Celý článek

[nahoru]

NAVRCHOLU.czMapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2015

© 2000 - 2014 Pastorace.cz