Čtení z dnešního dne: Neděle 20. 4.

Sk 10,34a.37-43; Žalm 118; Kol 3,1-4
Jan 20,1-9

Aleluja naplňuje dnešní den. Toto slovo je rozkazem: „Chvalte Pána!“ Nejen, že apoštolové zakouší překvapení ze setkání s živým Kristem, ale především hřích, který znamenal oddělení od Boha, je přemožen vítězstvím bohočlověka Krista. Jak podivuhodné tajemství. Bůh svět nepředělal, nezahubil, stále běží ve stejných kolejích, a přece je něco zcela jinak. Nejsme již jen otroky hmotného světa, vlastních vášní… ale máme volný přístup do Boží blízkosti. To je dar vykoupení, to je radostné Aleluja.

www.vira.cz

Vážení čtenáři, (nejen) k Velikonocům Vám přejeme vše dobré od Toho,
který před námi prošlapal cestu skrze beznaděj a smrt 
k naplněnému životu! (Redakce webu)

"Jít ve stopách Ježíšových je naším povoláním. 
Je to jediná cesta, která vede skrze smrt k životu."  
(Joachim Meisner)

Jít ve stopách Ježíšových je naším povoláním.  Je to jediná cesta, která vede skrze smrt k životu.  (Joachim Meisner)


Jak má člověk stát o vzkříšení a život u Boha - se kterým se nezná?

Jak má člověk stát o vzkříšení a život u Boha - se kterým se nezná?

(20.4.2014) Aleš Opatrný

V  hovoru o křesťanské naději za hranicí smrti narážíme na skutečnost, že křesťanský náboženský jazyk je mnohým nesrozumitelný nebo je mu rozuměno jinak, protože posluchači se pohybují v jiných myšlenkových okruzích, než jsou křesťanské.

Celý článek

Podivuhodné zpracování velikonočního tématu

(17.4.2014) Michal Němeček

Vážení přátelé, příznivci, kolegové a čtenáři webu, dostal jsem od jedné malé holčičky (Františky) dárek k Velikonocům. A byl jsem fascinován. Darovala mi nakreslenou scenérii ukřižování. Ale... 

Celý článek

Tomášova nevíra je nám užitečná (Benedikt XVI.)

Tomášova nevíra je nám užitečná (Benedikt XVI.)

(16.4.2014) Benedikt XVI.

Každého z nás může pokoušet Tomášova nedůvěřivost. 

Celý článek

Jak prožít Velikonoce?

Jak prožít Velikonoce?

(11.4.2014) Vojtěch Kodet

Velikonocemi můžeme projít, aniž se  setkáme s Kristem...

Celý článek

Netradiční přání novomanželům :-)

(10.4.2014)

Irský kněz P. Ray Kelly farář z Oldcastle popřál na konci svatebního obřadu (5.4.2014) novomanželskému páru upravenou písní  Leonarda Cohena Hallelujah :-) Bůh ať žehná jejich společné cestě životem!

Celý článek

Jak jsem se vrátil obnoven z duchovní obnovy ve věznici, aneb Blues rýnovické věznice

Jak jsem se vrátil obnoven z duchovní obnovy ve věznici, aneb Blues rýnovické věznice

(7.4.2014)

Za svůj dosavadní život jsem překročil práh věznice dvakrát. Pokaždé to bylo dobrovolně a jen na skok a pokaždé mě přes něj převedla souhra různých náhod. K té druhé návštěvě došlo minulý rok v červenci v rámci duchovní obnovy ve věznici v Rýnovicích.

Celý článek

Kristus nás už tolikrát ´nechal ve štychu´!

Kristus nás už tolikrát ´nechal ve štychu´!

(2.4.2014) Angelo Scarano

Nevěřili jsme snad tolikrát v Krista, ale on nás přesto  "nechal ve štychu"? 

Celý článek

Etymologicko teologická úvaha nad pojmy hřích a dluh

Etymologicko teologická úvaha nad pojmy hřích a dluh

(29.3.2014) Jan Samohýl

Jedno z velkých témat filosofie je snaha vymezit, co nebo kým je člověk. Obtížnost otázky vedla k mnoha odpovědím a některé definice měli i politický dopad.

Celý článek

Neděle je pro křesťany shrnutím celých dějin spásy

Neděle je pro křesťany shrnutím celých dějin spásy

(26.3.2014)

Neděle je křesťanům shrnutím obsahu veškeré bohoslužby, rekapitulací celých dějin spásy. Svěcení Dne Páně znamená zachovávání principů křesťanské víry. Pařížský augustinián XII. století zpívá v jedné skladbě: "Buď pozdraven Dni, koruno všech našich dnů, Dni Kristova vítězství, Dni Slunce, jež osvítilo celý svět. Buď pozdraven dni Kristův.

Celý článek

Bohu můžeme tykat. Úvaha ke svátku Zvěstování Páně (25.3.)

Bohu můžeme tykat. Úvaha ke svátku Zvěstování Páně (25.3.)

(20.3.2014) Benedikt XVI.

Bůh od nás není daleko, nezůstává neznámý, neskrývá se v hádance jako potenciální nebezpečí. Bůh je nám nablízku, je nám tak blízko, že se stává dítětem a my můžeme tomuto Bohu tykat. (Benedikt XVI.)

Celý článek

Náboženská statečnost Josefa a Abraháma

Náboženská statečnost Josefa a Abraháma

(17.3.2014) Karel Satoria

Abrahámův čin neobětování Izáka byl velkým krokem v poznání pravého Boha. Je to čin ve stejné linii náboženské statečnosti, s jakou se setkáváme u Josefa, který se rozhodl neuposlechnout mojžíšský zákon, nenechal kamenováním odstranit hřích své cizoložné snoubenky, jak Zákon přikazoval, a místo toho, aby ji vydal, chtěl ji nejen v tajnosti propustit, ale dokonce dal před jasnou literou Zákona přednost snovému zážitku.

Celý článek

Spravedlivý muž - svatý Josef (Benedikt XVI.)

Spravedlivý muž - svatý Josef (Benedikt XVI.)

(14.3.2014) Benedikt XVI.

Označení svatého Josefa výrazem „spravedlivý“ (cadik) podává  jeho celkový obraz a zároveň ho řadí mezi velké postavy Starého zákona – počínaje Abrahámem, spravedlivým. 

Celý článek

Velká postní předsevzetí jsou vcelku k ničemu

Velká postní předsevzetí jsou vcelku k ničemu

(11.3.2014) Aleš Opatrný

Každá cesta, i ta nejdelší,
se dá ujít malými kroky,
které konáme vytrvale.

Celý článek

Modlitba je jako dítě volající s pláčem po mléku (podle Jana Zlatoústého)

Modlitba je jako dítě volající s pláčem po mléku (podle Jana Zlatoústého)

(7.3.2014) Jan Zlatoústý

Modlitba je světlem duše, je prostřednicí mezi Bohem a lidmi. Duše se jí pozvedá až vzhůru do nebes, s nevýslovnou láskou objímá Pána a jako dítě volající s pláčem po matce touží po nebeském mléku. Vyslovuje svá nejvlastnější přání a dostává dary, které přesahují vše viditelné a přirozené. 

Celý článek

Postní doba nás vede blíže k Bohu (Benedikt XVI.)

Postní doba nás vede blíže k Bohu (Benedikt XVI.)

(4.3.2014) Benedikt XVI.

Postní doba nás povzbuzuje, abychom nechali svůj život prostoupit slovem Božím a poznali základní pravdu, tedy kdo jsme, odkud přicházíme a kam máme směřovat, která cesta je správná a po které se máme v životě dát.

Celý článek

Pane, dej, abychom nezpychli proto, žes nám dal své požehnání…

Pane, dej, abychom nezpychli proto, žes nám dal své požehnání…

(26.2.2014)

Pane, učiň nás lidmi důvěry, protože když do tebe vkládáme svou naději, osvobozuje nás to od tísně vycházející z obav, že všechno závisí jen a jen na nás a že to prostě nedokážeme.

Celý článek

[nahoru]

NAVRCHOLU.cz

Praktické odkazy

Náhodný tip

Tajemství Nejsvětější Troji...
Říká se, že tajemství Nejsvětější trojice je nepochopitelné, snad tomu...

Vybraná témata

z webu vira.cz: Láska | Manželství
Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2014

© 2000 - 2014 Pastorace.cz