Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 3.9.

Kol 1,9-14; Lk 5,1-11

Komentář k Lk 5,1-11: Jen lidé pokorní, schopní padnout k Ježíšovým nohám, mohou být posláni „lovit lidi“.

www.vira.cz

Pancíř sv. Patrika

(1.9.2015)

Kriste buď se mnou, Kriste buď přede mnou, Kriste buď za mnou, Kriste buď ve mne...  (z hymnu připisovaného sv. Patrikovi). Text hymnu je v článku.
 

Celý článek

Veď mne ty, jenž jsi Světlo uprostřed temnot

Veď mne ty, jenž jsi Světlo uprostřed temnot

(29.8.2015) John Henry Newman

Veď mne ty, jenž jsi Světlo
uprostřed temnot, které mne obklopují,
veď mne kupředu!
Noc je temná a já jsem tak daleko
od pravého domova. 

Celý článek

Deset zlatých pravidel katechety a jeho desatero

Deset zlatých pravidel katechety a jeho desatero

(25.8.2015)

Katecheta dává důvěru, povzbuzuje a neměl by přebírat styl nudného a přísného učitele. 

Celý článek

Ježíši, přetvoř moje srdce podle srdce svého

Ježíši, přetvoř moje srdce podle srdce svého

(20.8.2015)

Nevidím už Ježíše
jako naivně ztvárňované božstvo
v kostelích mého dětství

Celý článek

Mše svatá v hlubině jáchymovských lágrů

Mše svatá v hlubině jáchymovských lágrů

(16.8.2015) Anton Srholec

Rozvěsili jsme po stěnách kahany, na schůdek položili utěrku, vytáhli kousek chleba, víno v lahvičce od léků, malou bibli a postavili jsme se do půlkruhu...

Celý článek

Neobávejte se o - na první pohled slabého - Boha

Neobávejte se o - na první pohled slabého - Boha

(13.8.2015) Benedikt XVI.

Nanebevzetí Panny Marie  
je pozváním, abychom důvěřovali
Bohu.

Celý článek

Proč někteří lidé stále hledají chyby a nedostatky druhých

Proč někteří lidé stále hledají chyby a nedostatky druhých

(10.8.2015) Tomáš Roule

Americký kardinál Fulton Sheen upozorňuje, že tím, že člověk vytěsní a vyloučí svou osobní vinu, má potřebu přenášet své skutečné, byť nepřiznané, viny na druhé. Čím víc popírá svůj vlastní hřích, tím víc chyb nachází na druhých. Takový člověk pak shání drby, loví senzace, pomlouvá a vše kritizuje.

Celý článek

Kapka balzámu na nejhlubší a nejpalčivější bolesti (papež František)

Kapka balzámu na nejhlubší a nejpalčivější bolesti (papež František)

(3.8.2015) papež František

Toto je pro mne obyčejná svatost:
žena vychovávající děti,
muž vydělávající na chléb,
nemocní, staří kněží, kteří nesou mnohé bolesti,
ale také úsměv, protože sloužili Pánu,
tvrdě pracující řeholnice,
které žijí ve skryté svatosti.

Celý článek

Proč se zpovídáme? A proč je to dobré?

Proč se zpovídáme? A proč je to dobré?

(27.7.2015) Aleš Opatrný

Pro člověka je nesporně užitečné,
když se zamyslí nad kvalitami
a nekvalitami vlastního života.

Celý článek

Nepokoj nám přináší více škod než užitku

Nepokoj nám přináší více škod než užitku

(20.7.2015) Jacques Philippe

Duch Boží je duchem pokoje, promlouvá a jedná v ovzduší pokoje a jemnosti, nikdy však ve zmatku a rozruchu. Je-li naše nitro neustále hlučné a rozrušené, tichý hlas Ducha jím těžko pronikne.

Celý článek

Plevel v církvi

Plevel v církvi

(14.7.2015)

Třebas vidíme, že je v církvi koukol, 
nesmí to být na překážku naší víře a lásce...

Celý článek

Nenamáhej při modlitbě přespříliš svůj mozek

Nenamáhej při modlitbě přespříliš svůj mozek

(7.7.2015)

Modlitba je oporou světa,
mostem překlenujícím zkoušky,
obranou proti pokušením,
pokrmem duše,
a odstraněním smutku.
Modlitba ukazuje,
kde se na naší životní cestě nacházíme,
a je předzvěstí věčné slávy.

Celý článek

Prosím vás, abyste nedůvěřovali jen sami sobě

Prosím vás, abyste nedůvěřovali jen sami sobě

(30.6.2015)

Prosím vás, abyste všechny své úkoly zcela zakotvili v Bohu a nedůvěřovali jen své moci, svému vědění ani lidskému mínění. Za tohoto předpokladu vás mohu považovat za dostatečně ozbrojené proti velikým duchovním i tělesným protivenstvím, která na vás mohou dolehnout.

Celý článek

Smrt neničí nic, co je dobré

Smrt neničí nic, co je dobré

(26.6.2015) Terezie z Lisieux (sv. Terezie od Dítěte Ježíše)

Svatí mi dodávají odvahy v mém vězení. Říkají mi: Dokud jsi v řetězech, nemůžeš plnit své poslání, ale později, po smrti, nastane čas pro tvou práci a úsilí. (sv. Terezie od Dítěte Ježíše)

Celý článek

Hodný neznamená svatý

Hodný neznamená svatý

(23.6.2015) Josef Maureder

Existují neuvěřitelně podivné představy o "svatosti" - jako kdyby musel být z jiné planety nebo alespoň povznesen nad lidské pocity a potřeby. To nemá s pravou dokonalostí či svatostí v křesťanském smyslu nic společného. Míněna však není ani "perfektnost" a "výjimečnost".  A že je někdo hodný, má také málo společného se svatostí...

Celý článek

Uzdravení vztahů, které jsme zatížili svým hříchem (Vojtěch Kodet)

Uzdravení vztahů, které jsme zatížili svým hříchem (Vojtěch Kodet)

(18.6.2015) Vojtěch Kodet

"Je důležité, abychom ani před sebou, ani před zpovědníkem, natožpak před Bohem nehráli divadlo, vyvarovali se všech zbožných frází a předstoupili před Pána opravdu takoví, jací jsme, s touhou po proměně, kterou si sami nedáme." Potkat v životě moudrého a citlivého zpovědníka není vůbec samozřejmé. O radostech i strastech této části kněžské služby hovoříme s karmelitánem P. VOJTĚCHEM KODETEM.

Celý článek

[nahoru]

NAVRCHOLU.cz

Praktické odkazy

Náhodný tip

Modlitba argentinských nocí
Životem procházíme dnes tak, jako se v sobotu procházíme po zoologické zahradě.

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2015

© 2000 - 2014 Pastorace.cz