Čtení z dnešního dne: Sobota 20.9.

1 Kor 15,35-37.42-49; Lk 8,4-15

Komentář k 1 Kor 15,35-37.42-49: Náš původ je v nebi a tam směřujeme. Jsme Boží děti, koruna jeho stvoření. Děkuj za dar života, za dar spásy, za „otevřené nebe“, do kterého směřuje tvoje cesta.

www.vira.cz

Respektování vlastních hranic ve službě bližnímu...

Respektování vlastních hranic ve službě bližnímu...

(17.9.2014) Petr Goldmann

Miluj bližního – NE VÍCE NEŽ SEBE...

Celý článek

Panna Maria Bolestná – příležitost k oslavám

Panna Maria Bolestná – příležitost k oslavám

(15.9.2014) Notker Wolf

Podívejte na církevní kalendář. Samý svátek! Církev však neslaví jenom svátky radosti. V rytmu církevního roku jde jak o utrpení a umírání, tak i o narození nebo vítězství nad smrtí.

Celý článek

Kdo očekává milosrdenství, musí se sám milosrdně chovat

Kdo očekává milosrdenství, musí se sám milosrdně chovat

(11.9.2014)

Lukáš v evangeliu používá termín milosrdenství tam, kde  Matouš používá slovo dokonalost. Jaký důvod má tato odlišnost? Jedná se o protiklad?

Celý článek

Boží vůdcovská role v našem putování životem

Boží vůdcovská role v našem putování životem

(8.9.2014) Wilfrid Stinissen

Bůh přišel k nám, a proto i my můžeme přijít k němu. Náš život je jedním velkým hledáním Boha. Jakmile se vydáme na cestu, On k nám sám přijde, půjde s námi a převezme vedení naší výpravy.

Celý článek

Možná nejsme schopni dávat mnoho, ale...

Možná nejsme schopni dávat mnoho, ale...

(2.9.2014) Matka Tereza

„Ať je moje radost ve vás,“ říká Ježíš. Co je Ježíšova radost? Je to důsledek jeho neustálého spojení s Bohem, konání Otcovy vůle. 

Celý článek

Bohatství nepatří ďáblovi, jak se někteří domnívají

Bohatství nepatří ďáblovi, jak se někteří domnívají

(28.8.2014)

Nezbavuj se peněz, jako by se jednalo o cosi zlého. 
Stačí, abys jich používal správně. 

Celý článek

Kdo žije v Kristu, žije v nebi

Kdo žije v Kristu, žije v nebi

(25.8.2014) Wilfrid Stinissen

Odjakživa existovalo jisté tajuplné napětí mezi nebem a zemí. Už na první straně Bible stojí: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi (Gn 1,1). Nebe je Božím příbytkem a země je svěřena lidem. Zřejmě ale nebylo v původním Božím plánu, aby byl protiklad tak velký, jak se nakonec stalo.

Celý článek

Vidíš, jak jsi neschopný...

Vidíš, jak jsi neschopný...

(18.8.2014) Norbert Baumert

Kolik těch, kdo následují Krista, je souženo minulou nebo přítomnou vinou? Stále znovu se tím trápí, a když se přistihnou u nějaké chyby, napadne je myšlenka: "Vidíš, jak jsi neschopný", "je to s tebou marné" nebo "z tebe nikdy nic nebude"! Takové myšlenky nic nevyjasňují ani nebudují, proto nejsou od Boha.

Celý článek

Poselství lesa

Poselství  lesa

(11.8.2014) Wilfrid Stinissen

Učíme se obdivovat Boží stvoření, žasnout nad ním a hlouběji vnímat události a věci v jejich původní podobě.

Celý článek

Událost Proměnění Páně

Událost Proměnění Páně

(6.8.2014) Benedikt XVI.

Událost Proměnění Páně 
obrací náš pohled k Božímu světlu,
abychom se tak vymanili
z temnot
života… 

Celý článek

První světová válka a Josef Toufar...

První světová válka a Josef Toufar...

(4.8.2014) Miloš Doležal

Vojíni se vracejí domů na dovolenou a říkají: 'Kdyby byl Pán Bůh, nemohl by se již na to dívati.' Vojíni již hrozně trpí hladem a vší trýzní.“

Celý článek

Mystika je umění vidět

Mystika je umění vidět

(1.8.2014) Karel Satoria, Marek Orko Vácha

Mystika je umění vidět. Jde v ní o bojové umění nezbytné v utkání s profánnem. Mystika usvědčuje profánno ze lži. Ne, nic, absolutně nic není obyčejné, Bohem neobydlené.

Celý článek

Co pro jezuitu znamená být papežem? Papež František odpovídá

Co pro jezuitu znamená být papežem? Papež František odpovídá

(28.7.2014) papež František

Nedůvěřuji rozhodnutím, přijatým bez rozmyslu. Nikdy nedůvěřuji prvnímu rozhodnutí, tedy první věci, která mě napadne, když mám něco rozhodnout. Většinou je to chybná volba. Musím čekat, vnitřně hodnotit a dopřát si potřebný čas. 

Celý článek

Vojáci ve válce nemají jména. Doma ale ano...

Vojáci ve válce nemají jména. Doma ale ano...

(24.7.2014) Petr Šabaka

Památníky na první světovou válku mají jedno společné. Jsou na nich uvedena jména padlých. Nejsou to anonymní oběti války. Ačkoliv na ve statistikách, strategických plánech velitelů a politiků to byly hodnosti, kusy, počty a čísla. Doma ale doma byli milováni. 

Celý článek

Pokušení být v církvi jen jako ´nájemník´

Pokušení být v církvi jen jako ´nájemník´

(21.7.2014) papež František

Církev není rigidní, církev je svobodná – zdůraznil papež František a vykreslil přitom tři skupiny lidí, kteří se označují za křesťany: uniformisty, alternativisty a prospěcháři. Pro ně církev není domem, berou ji jen do nájmu.

Celý článek

Lze si hříchy ´odpracovat´?

Lze si hříchy ´odpracovat´?

(16.7.2014) Aleš Opatrný

Svátost smíření je zcela jedinečné a osobní setkání s Bohem. Jak toto setkání prožijeme, závisí plně na naší víře. Na víře v odpouštějícího Boha toužícího zbavit nás našich dluhů, které zatěžují život člověka.

Celý článek

[nahoru]

NAVRCHOLU.cz

Praktické odkazy

Náhodný tip

Modlitba argentinských nocí
Životem procházíme dnes tak, jako se v sobotu procházíme po zoologické zahradě.

Vybraná témata

z webu vira.cz: Láska | Manželství
Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2014

© 2000 - 2014 Pastorace.cz