Čtení z dnešního dne: Úterý 31.3.

Iz 49,1-6; Jan 13,21-33.36-38

Komentář k Iz 49,1-6: Druhý Služebníkův zpěv. Pán jej povolal již od mateřského lůna a vybavil schopnostmi. Také vše, co já mám, je „na leasing“. Pokud si to uvědomím a budu tím víc sloužit, stanu se podobným Ježíšovi!

www.vira.cz

Nelogické rozdělení světa na profánní a posvátný

Nelogické rozdělení světa na profánní a posvátný

(29.3.2015) Tomáš Špidlík

Snad žádné jiné slovo není tolik konfúzní jako výraz “svět”. I v biblické mluvě najdeme dvojí postoj: asketický, který se “světa” zásadně zříká, a dogmatický, pro který je “svět” stále uskutečňované slovo Stvořitele.

Celý článek

O cokoliv budeš Boha žádat...

O cokoliv budeš Boha žádat...

(24.3.2015)

O cokoliv budeš Boha žádat, dostaneš to, byla-li tvá prosba obrácena k Boží slávě a k dobru bližního. Ale i v případě, že bys prosil o něco, co sám potřebuješ, co se ti hodí nebo co slouží k tvému osobnímu dobru, neboj se: jestliže to skutečně potřebuješ, Bůh ti to dopřeje.

Celý článek

Zapiš si má slova do srdce. V době krize ti budou velmi potřebná.

Zapiš si má slova do srdce. V době krize ti budou velmi potřebná.

(19.3.2015)

Uprostřed noci utrpení a zkoušky
je Boží slovo světlem na naší cestě.
Toto slovo se současně stává modlitbou,
kterou je třeba neúnavně opakovat.

Celý článek

Povolání sv. Josefa se týká i každého z nás (papež František)

Povolání  sv. Josefa se týká i každého z nás (papež František)

(15.3.2015) papež František

Péče a ochrana vyžaduje dobrotu, je třeba žít ji s něhou. V evangeliích se svatý Josef jeví jako silný, odvážný a pracovitý muž, ale z jeho duše vysvítá velká něha, která není ctností slabocha, ba naopak, pojí se k síle ducha a všímavosti, k soucitu a opravdové otevřenosti vůči druhému, ke schopnosti milovat. Nesmíme se obávat dobroty, něhy!

Celý článek

Do nebe si vezmeme jen to, oč se rozdělíme s druhými… (papež František)

Do nebe si vezmeme jen to, oč se rozdělíme s druhými… (papež František)

(9.3.2015) papež František

Moc peněz
je tak velká, 

že tě odvede
od víry.

Celý článek

Nemějte strach z mlčení a klidu (Benedikt XVI.)

Nemějte strach z mlčení a klidu (Benedikt XVI.)

(5.3.2015) Benedikt XVI.

Necháváme si trochu prostoru pro naslouchání šepotu Boha,
který nás volá, abychom postupovali směrem k dobru?
Přátelé, nemějte strach z mlčení a klidu, naslouchejte Bohu.

Celý článek

Jak se nenechat udusit ´černou kronikou´ života?

Jak se nenechat udusit  ´černou kronikou´ života?

(2.3.2015)

Život nám často – můžeme říci neustále – staví před oči nejrůznější  tragické situace plné nenávisti, která ovládá tento svět. Když se nad tuto černou kroniku nedokážeme povznést, riskujeme, že v sobě zcela udusíme důvěru a naději.  Co máme dělat?

Celý článek

Víru nelze studovat

Víru nelze studovat

(24.2.2015) papež František

Víru předávají matky a babičky. Jednou věcí je předat víru a jinou věcí je učit věcem víry. Víra je dar a nelze ji studovat. Studují se věci víry k jejímu lepšímu chápání, ale studiem nikdy k víře nedojdeš. Víra je darem Ducha svatého. (Papež František)

Celý článek

Půst jako šance...

Půst jako šance...

(20.2.2015)

Půst jako šance něco pustit / upustit / vypustit / odpustit / připustit a napustit

Celý článek

Postní doba nás vede blíže k Bohu (Benedikt XVI.)

Postní doba nás vede blíže k Bohu (Benedikt XVI.)

(19.2.2015) Benedikt XVI.

Postní doba nás povzbuzuje, abychom nechali svůj život prostoupit slovem Božím a poznali základní pravdu, tedy kdo jsme, odkud přicházíme a kam máme směřovat, která cesta je správná a po které se máme v životě dát.

Celý článek

Postní doba je vhodnou dobou k dávání (papež František)

Postní doba je vhodnou dobou k dávání (papež František)

(16.2.2015) papež František

Udělá nám dobře, 
když pomůžeme
druhým.

Celý článek

Bez Boha jsme ještě míň než prach na starém nábytku na půdě

Bez Boha jsme ještě míň než prach na starém nábytku na půdě

(12.2.2015)

Ale díky Bohu
se z prachu můžeme proměnit
v lidskou bytost,
která myslí, logicky zvažuje,
učí se, modlí se
a pomáhá bližnímu…  

Celý článek

Malý kurz duchovní péče o nemocné - na pokračování

Malý kurz duchovní péče o nemocné - na pokračování

(10.2.2015) Aleš Opatrný

Při příležitosti světového dne nemocných (11.2.) začneme na tomto webu zveřejňovat malý kurz pastorační péče o nemocné.  Autorem kurzu je pastoralista - tělem i duší - praktik i teoretik - Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, ThD. Každé jednotlivé pokračování bude avizováno buď jako článek, anebo jako aktualita...

Celý článek

Ležel jsem několik dní v nemocnici

Ležel jsem několik dní v nemocnici

(9.2.2015) IMA

Poležel jsem si několik dní v nemocnici. Každý, kdo tam alespoň pár dní pobýval, ví, že nemocnice je tak trochu jiná realita. Svět ve světě. Platí tam trochu jiné zákonitosti, než „venku“. I čas tam plyne jinak.

Celý článek

Nebojte se nemocných! Potřebují vás!

Nebojte se nemocných! Potřebují vás!

(5.2.2015)

Je hodně nemocných, kteří zůstávají osamoceni ‒ jejich přátelé je opustí, protože se nemocných bojí. Nebojte se jich! Právě toto vzdálení v nás nemocných probouzí obavy. Ale když jsou ostatní nablízku, stojí po našem boku, kladou nám ruku na rameno a říkají: „Uvidíš, že to zvládneš!“, pak vám to dává sílu žít. 

Celý článek

Žehnat má každý z nás

Žehnat má každý z nás

(30.1.2015) Anselm Grün

Když Maria s Josefem přinesli své dítě do chrámu, setkali se tam se starcem Simeonem. Ten vzal dítě do náručí, aby je požehnal. A vyslovil i podivuhodná slova o tomto dítěti. Nejhlubším určením každého člověka je to, že slouží druhým ke spáse, aby tak skrze něho mohli dojít uzdravení a dospět k celistvosti.

Celý článek

[nahoru]

NAVRCHOLU.cz

Praktické odkazy

Náhodný tip

Modlitba argentinských nocí
Životem procházíme dnes tak, jako se v sobotu procházíme po zoologické zahradě.

Vybraná témata

z webu vira.cz: Láska | Manželství
Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2015

© 2000 - 2014 Pastorace.cz