Čtení z dnešního dne: Pátek 31.7.

Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58

Komentář k Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37: Nezastavujme se jen u výčtu dní, ale všimněme si důrazu na shromáždění. Shromáždění ke cti Hospodina a k radosti člověka ze společenství. Jaký rozdíl oproti našemu „time-managementu“, směřujícímu často jen k vyššímu zisku a k využití druhých!

www.vira.cz

Proč se zpovídáme? A proč je to dobré?

Proč se zpovídáme? A proč je to dobré?

(27.7.2015) Aleš Opatrný

Pro člověka je nesporně užitečné,
když se zamyslí nad kvalitami
a nekvalitami vlastního života.

Celý článek

Nepokoj nám přináší více škod než užitku

Nepokoj nám přináší více škod než užitku

(20.7.2015) Jacques Philippe

Duch Boží je duchem pokoje, promlouvá a jedná v ovzduší pokoje a jemnosti, nikdy však ve zmatku a rozruchu. Je-li naše nitro neustále hlučné a rozrušené, tichý hlas Ducha jím těžko pronikne.

Celý článek

Plevel v církvi

Plevel v církvi

(14.7.2015)

Třebas vidíme, že je v církvi koukol, 
nesmí to být na překážku naší víře a lásce...

Celý článek

Nenamáhej při modlitbě přespříliš svůj mozek

Nenamáhej při modlitbě přespříliš svůj mozek

(7.7.2015)

Modlitba je oporou světa,
mostem překlenujícím zkoušky,
obranou proti pokušením,
pokrmem duše,
a odstraněním smutku.
Modlitba ukazuje,
kde se na naší životní cestě nacházíme,
a je předzvěstí věčné slávy.

Celý článek

Prosím vás, abyste nedůvěřovali jen sami sobě

Prosím vás, abyste nedůvěřovali jen sami sobě

(30.6.2015)

Prosím vás, abyste všechny své úkoly zcela zakotvili v Bohu a nedůvěřovali jen své moci, svému vědění ani lidskému mínění. Za tohoto předpokladu vás mohu považovat za dostatečně ozbrojené proti velikým duchovním i tělesným protivenstvím, která na vás mohou dolehnout.

Celý článek

Smrt neničí nic, co je dobré

Smrt neničí nic, co je dobré

(26.6.2015) Terezie z Lisieux

Svatí mi dodávají odvahy v mém vězení. Říkají mi: Dokud jsi v řetězech, nemůžeš plnit své poslání, ale později, po smrti, nastane čas pro tvou práci a úsilí. (sv. Terezie od Dítěte Ježíše)

Celý článek

Hodný neznamená svatý

Hodný neznamená svatý

(23.6.2015) Josef Maureder

Existují neuvěřitelně podivné představy o "svatosti" - jako kdyby musel být z jiné planety nebo alespoň povznesen nad lidské pocity a potřeby. To nemá s pravou dokonalostí či svatostí v křesťanském smyslu nic společného. Míněna však není ani "perfektnost" a "výjimečnost".  A že je někdo hodný, má také málo společného se svatostí...

Celý článek

Uzdravení vztahů, které jsme zatížili svým hříchem (Vojtěch Kodet)

Uzdravení vztahů, které jsme zatížili svým hříchem (Vojtěch Kodet)

(18.6.2015) Vojtěch Kodet

"Je důležité, abychom ani před sebou, ani před zpovědníkem, natožpak před Bohem nehráli divadlo, vyvarovali se všech zbožných frází a předstoupili před Pána opravdu takoví, jací jsme, s touhou po proměně, kterou si sami nedáme." Potkat v životě moudrého a citlivého zpovědníka není vůbec samozřejmé. O radostech i strastech této části kněžské služby hovoříme s karmelitánem P. VOJTĚCHEM KODETEM.

Celý článek

Můj duchovní život je primitivní

Můj duchovní život je primitivní

(13.6.2015)

rozhovor s kapucínem, bratrem Radkem Navrátilem

Celý článek

Ze srdce Páně s důvěrou čerpám to, čeho se mi v životě nedostává (sv. Bernard)

Ze srdce Páně s důvěrou čerpám to, čeho se mi v životě nedostává (sv. Bernard)

(9.6.2015)

Kde jinde je bezpečný a jistý úkryt
i odpočinek pro slabé
než ve Spasitelových ranách?  
Svět kolem nás hlučí, tělo nás svírá, ďábel klade nástrahy.
Já však neklesám, neboť mé základy stojí na pevné skále.

Celý článek

S Tóbitem nebylo k vydržení

S Tóbitem nebylo k vydržení

(5.6.2015)

Biblický Tóbit sice „konal spravedlivé skutky“, ale byl tak zaslepený, že kromě sebe neviděl nikoho jiného. A byl tak „dokonalý“, že s ním nebylo k vydržení. Naštěstí i z tohoto vede cesta ven…

Celý článek

Kdo se klaní Ježíši, neklaní se už žádné jiné pozemské moci…

Kdo se klaní Ježíši, neklaní se už žádné jiné pozemské moci…

(1.6.2015)

Latinské slovo pro adoraci je ad-oratio
přitisknutí úst k ústům,
políbení, objetí,
tedy vposledku lásku.

Celý článek

Apoštolát laiků: právo i úkol

Apoštolát laiků: právo i úkol

(29.5.2015) Aleš Opatrný

Když mluví koncil o apoštolské činnosti laiků mluví o ní jako o jejich vlastním úkolu, nikoliv o nějakém náhradním nebo nouzovém řešení. Tyto myšlenky jsou jen logickým vyústěním ekleziologických myšlenek, obsažených zejména v konstituci o církvi Lumen gentium, které představují církev jako lid Boží, jako tajemné tělo Kristovo a rozhodně neomezují chápání církve pouze na klérus.

Celý článek

Maria mluví a myslí na základě Božího slova

Maria mluví a myslí na základě Božího slova

(25.5.2015) Benedikt XVI.

Maria mluví a myslí na základě Božího slova.
Boží slovo se stává jejím slovem
a její slovo se zase rodí ze slova Božího.
Tak se mimo jiné projevuje,
že její myšlenky jsou v harmonii s Božím myšlením,
že její vůle je v jednotě s vůlí Boží.

Celý článek

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer

(20.5.2015) Kateřina Lachmanová

Svatý Klement Maria Hofbauer je živým svědectvím toho, že Boží prozřetelnost umí psát rovně i po křivolakých řádcích. Prožité utrpení jej nezlomilo, naopak mu pomohlo vnitřně dozrát. Stává se tak oblíbeným duchovním pastýřem.

Celý článek

Jak dnes žijeme rodinu

Jak dnes žijeme rodinu

(13.5.2015) Aleš Opatrný

Budeme o rodině uvažovat z různých stran.
Vyhneme v mediích často opakovaným
a mnohdy řádně nedoloženým tvrzením...

Koncpekt přednášky na vikariátním dni. 

Celý článek

[nahoru]

NAVRCHOLU.cz

Praktické odkazy

Náhodný tip

Vystoupit z církve?
Jedna mladá žena, moje známá, mi před nějakým časem napsala, že je naštvaná na...

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2015

© 2000 - 2014 Pastorace.cz