Čtení z dnešního dne: Neděle 14. 2.

Dt 26,4-10; Žalm 91; Řím 10,8-13
Lk 4,1-13

Postní doba se pro mnoho lidí jeví jako smutný čas, kdy si odříkáme a rozjímáme o utrpení. Ale to je zkreslení tohoto úžasného období. Postní doba se především soustředí na obnovu naší víry. Vracíme se ke kořenům, k samému jádru vlastní víry a spolu s těmi, kteří mají být pokřtěni, si klademe otázky: Co je základem naší víry? Jak vypadá náš vztah s Bohem? Uvěřili jsme natolik, že se o víru opíráme ve svém životě? Třeba právě tváří tvář nabídkám „světa“, které chtějí přehlušit hlas víry, jak to dnes Ježíš zakouší na poušti. Ale Bůh je mocný ochránce a touží nás zachránit, nést ve svém náručí, jak zpívá dnešní žalm.

www.vira.cz

My se nepostíme, protože to dělají ostatní náboženství...

My se nepostíme, protože to dělají ostatní náboženství...

(9.2.2016)

My se nepostíme, protože to dělají ostatní náboženství, protože je to lidsky zdravé, protože to posílí naši vůli, protože, cizími slovy řečeno, se jedná o antropologickou konstantu. 

Celý článek

První světice Afriky Josefina Bakita: dívka unesená do otroctví

První světice Afriky Josefina Bakita: dívka unesená do otroctví

(8.2.2016)

Svatá Josefina Bakita (*1869 Súdán +1947 Itálie) byla v osmi letech unesena od své rodiny. „Volala jsem maminku a tatínka s úzkostí v duši, jakou nelze vypovědět. Nikdo mne však neslyšel."  Byla tak vyděšená, že dokonce zapomněla své jméno. Pojmenovali ji tak „Bakita“, což ironií osudu znamená „mající štěstí“.

Celý článek

Den co den nás provází milosrdenství Boží...

(3.2.2016) Benedikt XVI.

Den co den nás provází Boží milosrdenství. 
Tuto skutečnost můžeme vnímat,  jen máme-li bdělé srdce. 
Každému z nás totiž hrozí nebezpečí, 
že budeme prožívat pouze své každodenní těžkosti.

Celý článek

Hromnice: střetnutí chaosu a světla

Hromnice: střetnutí chaosu a světla

(2.2.2016) Benedikt XVI.

Druhého února se slaví svátek Hromnic - prastarý církevní svátek. Jeho bezprostředním podnětem je připomínka toho, že Maria a Josef donesli Ježíše čtyřicátý den po narození do chrámu v Jeruzalémě k předepsané oběti očišťování.

Celý článek

Víra, která dokáže přenášet hory

(26.1.2016) Anselm Grün

Často se ocitáme před celou horou problémů
a ty nám zastírají výhled do budoucnosti.
Nedokážeme se pohnout z místa,
protože nám ta hora stojí v cestě. 

Celý článek

Apoštol Pavel pochopil, že křesťané nejsou zrádci

Apoštol Pavel pochopil, že křesťané nejsou zrádci

(22.1.2016) Benedikt XVI.

Pavel byl v mládí zapřisáhlým nepřítelem nového hnutí založeného jako Kristova církev. Byl jejím nepřítelem, protože v ní viděl ohrožení věrnosti (židovské) tradici Božího lidu, vedeného vírou v jediného Boha. Izraelité platili tuto věrnost krví...

Celý článek

Cesta k jednotě: neuvíznout v konfliktu (papež František)

(18.1.2016) papež František

Konflikt v církvi a mezi církvemi
nelze ignorovat nebo zastírat.
Musí se přijmout.
Avšak zůstaneme-li v něm uvězněni,
ztratíme nadhled, horizonty se zužují
a sama realita zůstává rozdrobena.

Celý článek

Nejednotu nelze překonávat ovládáním druhých...

(12.1.2016)

Křesťané jsou rozděleni především kvůli
své úzkoprsosti a svým hříchům.
Musí proto snášet své rozdělení jako společný hřích
a neposlušnost vůči Kristu.
Nejednotu nebude možné překonat ovládáním druhých,
pýchou, sobectvím a nenávistí,
ale v duchu bratrské lásky,
bez níž se křesťanské povolání
nemůže uskutečnit.

Celý článek

Je třeba křesťanské hodnoty vyslovovat novým jazykem (Anton Srholec)

Je třeba křesťanské hodnoty vyslovovat novým jazykem (Anton Srholec)

(8.1.2016) Anton Srholec

Je třeba odlišit podstatné od okrajového.
Nevázat křesťanství na přežité formy. 

Celý článek

Církev potřebuje pyšné lidi…

Církev potřebuje pyšné lidi…

(6.1.2016) Elias Vella

Apoštol Petr
byl velmi namyšlený
a pyšný muž.

Celý článek

Usilujme o mír v situacích, ve kterých se denně nacházíme (papež František)

Usilujme o mír v situacích, ve kterých se denně nacházíme (papež František)

(3.1.2016) papež František

Navzdory každému opačnému zdání
je na každé úrovni
a v každé situaci
vždycky možná
svornost

Celý článek

Ježíšovo milosrdenství není pouhý sentiment. Je to síla. (papež František)

Ježíšovo milosrdenství není pouhý sentiment. Je to síla. (papež František)

(29.12.2015) papež František

Bůh na nás ustavičně hledí s milosrdenstvím; nezapomínejme na to. Stále nás milosrdně očekává. Nemějme strach se k Němu přiblížit! Má milosrdné srdce. Ukážeme-li mu svoje vnitřní rány, svoje hříchy, On nám vždycky odpustí. Je čirým milosrdenstvím. Jděme za Ježíšem!

Celý článek

Rok 2015 s papežem Františkem

(29.12.2015) papež František


Boží milost může nalézt východiska ze situací, které jsou neřešitelné (papež František)

(27.12.2015) papež František

Jedině Boží Milosrdenství může vysvobodit lidstvo
z tolika – někdy monstrózních - forem zla,
které v něm plodí egoismus.
Boží milost může obrátit srdce
a nalézt východiska ze situací,
které jsou lidsky neřešitelné.
(Z poselství Urbi et Orbi papeže Františka 25.12.2015)

Celý článek

Štepán - konvertita, nadšený hlasatel víry a první mučedník pro Krista

Štepán - konvertita, nadšený hlasatel víry a první mučedník pro Krista

(26.12.2015)

Krev prolitá mučedníky je semenem, z něhož vyrůstají noví křesťané, řekl později křesťanský spisovatel Tertulián. Kameny, které zabily Štěpána, aby bylo zničeno jeho učení a jeho společenství, se tak paradoxně staly stavebními kameny církve – církve jako společenství lidí, „živých kamenů“.

Celý článek

To Světlo svítí stále, zejména tehdy, když procházíme nejistotou a nesnázemi

To Světlo svítí stále, zejména tehdy, když procházíme nejistotou a nesnázemi

(21.12.2015) Benedikt XVI.

Kdykoliv se člověk v dějinách pokoušel zhasit Boží světlo, nastala tragická údobí poznamenaná násilím. Pokud nejsou pojmy „svoboda“, „společné dobro“, „spravedlnost“ pevně zakotveny v Bohu a v jeho lásce – onom Bohu, který ukázal svou tvář v Ježíši Kristu – zůstávají velmi často v moci lidských zájmů.

Celý článek

[nahoru]

NAVRCHOLU.czMapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2016

© 2000 - 2016 Pastorace.cz