Čtení z dnešního dne: Úterý 27.1.

Žid 10,1-10; Mk 3,31-35

Komentář k Mk 3,31-35: Být Ježíšovým bratrem, sestrou, je krásné. Jak vypadají mé vztahy k sourozencům v mé vlastní rodině?

www.vira.cz

O pastoraci par excellence - vyšla nová praktická příručka o pastoraci zvláštních skupin

(23.1.2015) Aleš Opatrný

Pastorace zvláštních skupin Aleš Opatrný

Vyšla nová publikace "Pastorace zvláštních skupin". Jde o přehlednou publikaci, která nemá v češtině obdoby. 

"V současné pastoraci se vyskytují čím dál častěji problémy lidí, které souvisí s vírou, ale nejsou řešitelné jen cestou zbožnosti, svátostné praxe a sdílení v křesťanském společenství. Úkolem pastorace jistě není vše vyřešit, ale spíš doprovázet k lidsky důstojnému zvládání situace ve světle evangelní zvěsti a s pomocí i jiných vědních disciplín, než jen teologických. Záměrem publikace je proto upozornit na obtížné oblasti, ve kterých se má konat pastorační péče církve, vybavit čtenáře prostředky pro o orientaci a doprovázení..." 
(Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, ThD. -  autor)

... Celý článek

Emoce na nás mají vliv. Je to tak správně. Je ale třeba je usměrnit

Emoce na nás mají vliv. Je to tak správně. Je ale třeba je usměrnit

(22.1.2015)

Někdy narazíme na člověka, který své emoce totálně vytěsnil a chová se jako „robot“. Jindy se setkáme s prudkou emotivní reakci někoho blízkého, který si se sebou neví rady… Emoce ovlivňují vše, co prožíváme. Ovlivňují i náš vztah k Bohu a potažmo i naši modlitbu. / Rozhovor o emocích a jedné zajímavé knize

Celý článek

Falešná jednota křesťanů?

Falešná jednota křesťanů?

(19.1.2015) Vojtěch Kodet

V Písmu čteme i o falešné jednotě, kdy se lidé semkli ve své ctižádosti a svévolnosti. Např. text o stavbě babylonské věže: „Celá země byla jednotná v řeči i v činech. …  Tu si řekli vespolek: ‘Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi’…“ (Gn 11,1-4). Společenství se svorně, ale svévolně pro něco rozhodlo – a rozhodlo se špatně.

Celý článek

Nečekejme s ekumenismem na teology (papež František)

Nečekejme s ekumenismem na teology (papež František)

(15.1.2015) papež František

„Nedávno jsem byl v Albánii, kde očití svědci vyprávěli o pronásledování křesťanů za komunistické diktatury. Tehdy se komunisté neptali – ´Jsi katolík nebo pravoslavný?´ Ale: ´Jsi křesťan?´ Prásk!“

Celý článek

Ranní modlitba - jednoduše

Ranní modlitba - jednoduše

(12.1.2015) Anthony Surožskij / Bloom

Probudili jsme se ze spánku, který nás odděluje od včerejška. Probuzení nám nabízí novou skutečnost, den, který tu nikdy před tím nebyl, neznámý čas a prostor, který se před námi rozprostírá jako zasněžené pole, jež dosud nikdo nepošlapal. Poprosme Pána, aby požehnal tento den a nás v něm.

Celý článek

Bůh žije v nás

Bůh žije v nás

(7.1.2015) Bratr Roger Schutz

„Bůh je duch“ a jeho přítomnost je neviditelná.
Žije v nás neustále: ve chvílích temnoty,
stejně jako v okamžicích plného světla.
Přebývá v duši každého člověka.

Celý článek

Cesta mudrců symbolizuje každého člověka. Náš život je poutí.

Cesta mudrců symbolizuje každého člověka.  Náš život je poutí.

(5.1.2015) papež František

Cesta mudrců („Tří králů“) symbolizuje úděl každého člověka. Náš život je poutí. Cestou jsme osvěcováni světly, abychom nalezli plnost pravdy a lásky, kterou my křesťané rozpoznáváme v Ježíši, Světlu světa. Důležité je bdít a naslouchat Bohu, který k nám neustále mluví. Zvláště naslouchání evangeliu, nám umožňuje setkat se s živým Ježíšem a učinit zkušenost s Ním a Jeho láskou. (Papež František)

Celý článek

Tříkrálové žehnání domu...

Tříkrálové žehnání domu...

(4.1.2015) Anselm Grün

Jako děti jsme byli pokaždé nadšeni žehnáním domu na Tři krále (neboli správně liturgicky o slavnosti Zjevení Páně). Ten den jsme totiž směli prosytit celý dům vůní kadidla. Zcela fascinováni jsme si vypůjčili z našeho kostela kadidelnici a nacpali do ní tolik kadidla, aby se jeho libá vůně dostala v našem domě opravdu všude.

Celý článek

Zdravotní stav člověka neovlivňuje jen psychická, ale i duchovní stránka

Zdravotní stav člověka neovlivňuje jen psychická, ale i duchovní stránka

(30.12.2014) Jaro Křivohlavý

V posledních letech jsem se zabýval otázkou odpouštění – jaké má odpuštění, případně neodpuštění vliv na psychiku i na tělesný život člověka. Na základě laboratorních pokusů psychologové zjistili zajímavé souvislosti mezi odpouštěním a činností imunobiologického aparátu. Ukazuje se, že ti lidé, kteří neodpustí člověku, který jim něco zlého udělal, se vlastně poškozují („mstí“) na vlastním organismu.

Celý článek

Nemusíme se bát vztahovat k Bohu ruce!

Nemusíme se bát vztahovat k Bohu ruce!

(29.12.2014)

Často je pro mne velmi těžké
přijmout Boží vůli,
protože mám strach,
aby jeho vůlí nebylo ve skutečnosti něco,
co nechci. (Giulia Gabrieliová, 14 let)

Celý článek

Rodina nazaretská: nenechali se omezovat nesnázemi a problémy...

Rodina nazaretská: nenechali se omezovat nesnázemi a problémy...

(27.12.2014) Angelo Scarano

Je asi dost běžné považovat za ideál rodiny pokojný, vydařený život nerušený nenadálými událostmi. Vždyť přece “pokojný život” je znamením Božího požehnání. Rodina nazaretská nám ale ukazuje trochu jiný “ideál”: její život nebyl vůbec jednoduchý, bez problémů. Ba naopak.

Celý článek

Vánoce nám nabízejí něhu Boží lásky

Vánoce nám nabízejí něhu Boží lásky

(22.12.2014) Charles Journet

Jak nás nemá vyvést z míry tajemství Vánoc,
kde se nám dává najevo nejen láska Boha,
ale něha jeho lásky.

Celý článek

Proč do Taizé přijíždí tolik mladých lidí?

 Proč do Taizé přijíždí tolik mladých lidí?

(20.12.2014) Bratr Roger Schutz

Mladí začali přijíždět ve větším počtu v letech 1958–1960. Nedělali jsme nic pro to, abychom je přitahovali, bylo to překvapení. Jak to, že jich k nám přichází tolik v době, kdy se tak málo mladých účastní modliteb v kostelích? Nemohli jsme je posílat pryč: přišli se modlit, hledat. Neměli jsme však místo, abychom je mohli všechny přijmout.

Celý článek

Jak nerezignovat na jakékoli prožívání adventu?

Jak nerezignovat na jakékoli prožívání adventu?

(19.12.2014) Vojtěch Kodet

Většina lidí žije úplně stejně, ať už je advent nebo není… Pro většinu lidí je období adventu jedním z nejhektičtějších v roce. Nikdo není zvědavý na další požadavky, natož moralizování. Musí ale přece existovat řešení, abychom i v této uspěchané době zcela nerezignovali na duchovní hodnoty spojené s adventem i  Vánocemi a neminuli to podstatné… 

Celý článek

Útěk Jana od Kříže z vězení

Útěk Jana od Kříže z vězení

(10.12.2014)

Od únosu Jana od Kříže uplynulo devět měsíců. Nikdo netušil, zda žije a kde se nalézá. Věznili ho v Toledu, v cele tak nízké, že ani přes svou malou výšku se v ní nemohl napřímit. Hlídali ho ti, kteří vůči reformátorovi planuli obzvláštní nenávistí. 

Celý článek

Svěřuji svá trápení i radosti do Pánových rukou, protože jsou to ty správné ruce

Svěřuji svá trápení i radosti do Pánových rukou, protože jsou to ty správné ruce

(7.12.2014)

A totéž mohou dělat všichni.
 

Giulia Gabrieli (3.3.1997 - 19.8.2011) čtrnáctiletá italská dívka, která vážně onemocněla a po dva roky bojovala o život... Tyto dva roky se ale nesly ve znamení radosti ze života,  umění vidět věci jinak a k prohloubení její víry...

Celý článek

[nahoru]

NAVRCHOLU.cz

Praktické odkazy

Náhodný tip

Četba Božího slova nás prov...
Četba Božího slova pozvedá naši duši, aby nás nepřemohlo zoufalství, a na...

Vybraná témata

z webu vira.cz: Láska | Manželství
Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2015

© 2000 - 2014 Pastorace.cz