Maria bojuje po našem boku (papež František) - archiv citátů

Věcný rejstřík

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

Mikuláš

Mikulášovou velikostí byla každodenní dobrota a laskavost. (Benedikt XVI.)
Heslo Mikuláš (na webu vira.cz)

 • Mikuláš zprostředkovává setkání s Ježíšem (Benedikt XVI.) (tematický text) - Jeho velikostí nebylo hrdinství, které se nechává mučit, zavřít a popravit. Jeho velikostí byla neustálá každodenní dobrota a laskavost.
 • Mikulášův podraz (článek) - Jako každý rok, tak i letos Mikuláš opět zavítal do našeho sídlištního kostela.
 • Jak jsem potkala Mikuláše :-) (tematický text) - Rozhodla jsem se koupit mamce k jejím šedesátým narozeninám takové pohodlné relaxační houpací křeslo, po kterém už dlouho touží.
 • Mikuláš - jak celý zvyk vznikl (P. Piťha) (tematický text) - Nebylo výjimkou, že se např. při nesplacení dluhu bralo do zástavy dítě, aby bylo prodáno na otročím trhu.
 • Mikuláš - soubor textů (tematický text)
 • Psychický otřes z čerta a Mikuláše? (Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.) (tematický text) - Myslím, že dnešní český Mikuláš není ani kulturní přežitek ani pekelná výrobna psychických traumat ohrožujících mladou českou generaci. Jen je třeba užívat ho s rozumem.
 • r. 2012 V době sv. Mikuláše byly děti brány do zástavy a prodávány do otroctví (tematický text) - Z textů o svatém Mikuláši vysvítá, že byl odmalička velmi štědrý, zatímco jeho otec byl skrblický boháč. Mikuláš občas neváhal vzít něco z otcova majetku a rozdat to chudým
 • Mikuláš - jak celý zvyk vznikl (článek) - Z textů o svatém Mikuláši vysvítá, že byl odmalička velmi štědrý, zatímco jeho otec byl skrblický boháč. Mikuláš občas neváhal ukrást něco z otcova majetku a rozdat to chudým. Nepřál si, aby ti, které obdaroval, věděli, kdo je.
 • Mikuláš - karikatura křesťanského svátku ? (Jan Mazanec) (tematický text) - Za léta a staletí tohoto svátku bylo už vše zesvětštěno natolik, že kromě názvu a exteriéru (oblečení) je karikaturou křesťanského svátku a v běžně praktikované podobě...
 • Mikuláš - kázání Jiřího Reinsberga (tematický text) - Věděl, že jsou lidé chudí. Věděl, že on má. Chtěl jim pomoci a nechtěl je znectít
 • Mikuláš - tajenka pro děti (tematický text)
 • Mikulášova detektivní kancelář (článek) - Zamyšlení o svatém Mikuláši
 • Řekla Mikulášovi: Ať mě čerti klidně odnesou, maminka mě bije... (tematický text) - Pak nastala chvíle, kdy Mikuláš pohrozil asi šestileté holčičce, že pokud bude zlobit, odnesou ji čerti. Tehdy dítě vstalo, rozpačitě vykročilo k Mikulášovi a rázně prohlásilo: "Tak ať mě odnesou hned. Mně je to jedno. Tatínek bumbá a maminka mě bije."
 • Základní informace o Mikulášovi (tematický text) - Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz: Mikuláš, světec a přítel dětí, patron zajatců, biskup, mučedník a pomocník v nouzi.
 • Ať si mě raději odnesou čerti (než být doma s rodinou)... (článek) - Asi do svých 16 let jsem chodil za čerta. Bylo to v bývalých Sudetech a bylo nás dobře přes deset. Onehdy jsme vešli do domácnosti, která už od prvního pohledu patřila k těm, jak se dnes říká, sociálně slabším. Vše probíhalo podle běžného scénáře. Pak nastala chvíle, kdy Mikuláš pohrozil asi šestileté holčičce, že pokud bude zlobit, odnesou ji čerti. Tehdy dítě vstalo, rozpačitě vykročilo k Mikulášovi a rázně prohlásilo: "Tak ať mě odnesou hned. Mně je to jedno. Tatínek bumbá a maminka mě bije."
 • Brněnská tisková misie: aktuální nabídka adventních a vánočních tiskovin (aktualita) - Příběhy a zamyšlení k Adventu, sv. Mikuláši, Vánocům, tematická přání, pohlednice, dárky, DVD, stolní hry s křesťanským poselstvím...
 • Heslo z encyklopedie náboženství (tematický text) - Mikuláš, biskup. Jeden z nejoblíbenějších a nejvíce uctívaných křesťanských světců; tato legendární postava se spojuje se jménem biskupa z Lykie, který působil asi v první polovině 4. stol.
 • Mikuláš - přítel dětí, patron zajatců a pomocník v nouzi (článek) - Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz: Mikuláš, světec a přítel dětí, patron zajatců, biskup, mučedník a pomocník v nouzi. Historicky doložená data: Mikuláš se narodil kolem r. 270 v řeckém Patrasu. Kolem roku 300 se jako mladý muž stal biskupem v Myře (Turecko). Brzy poté zde začalo pronásledování křesťanů. I Mikuláš se dostal kolem r. 310 do zajetí a byl v žaláři těžce trýzněn. Ještě poznamenán utrpěným mučením, vystoupil r. 325 na Nicejském koncilu. Více se o jeho životě a působení s jistotou neví. Je známo už jen přibližné datum biskupova úmrtí: 6.12. mezi roky 345 a 351.
 • Mikuláš - základní informace (článek) - Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz: Mikuláš, světec a přítel dětí, patron zajatců, biskup, mučedník a pomocník v nouzi.
 • Mikuláš dělal to, co se naučil od Ježíše (článek) - Nikolaos byl za svého mládí bohatý a věděl, že jsou lidé, kteří nemají. A udělal překrásnou věc, kterou se naučil od Krista Ježíše. Ten také kdysi v Káni přinesl lidem, kteří neměli, dar. A oni tehdy vůbec nevěděli, že je to od Něj a že je to dar. Mikuláš udělal něco podobného. Věděl, že jsou lidé chudí. Věděl, že on má...
 • Mikuláš očima dětského psychiatra (Max Kašparů) (tematický text) - Není rok, aby se v mé ordinaci neobjevilo některé z dětí, které se stalo obětí mikulášské návštěvy.
 • Mikuláš: informace, zvyky, životopis, atributy (tematický text)
 • Scénka na mikulášskou besídku (tematický text) - scénka na mikulášskou besídku

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Neděle 26. 3.

1 Sam 16,1b.6-7.10-13a; Žalm 23; Ef 5,8-14
Jan 9,1-41

V úryvku evangelia se do konfrontace dostává hned několik skupin lidí. Nejen uzdravený slepec a farizeové, ale i slepcovi rodiče. Jakoby „zdravý rozum“ velel, že obyčejný chlapík chodící po ulici nemůže být Božím synem. Jenže tento typ zdravého rozumu v této chvíli neobstojí. Lidé, se kterými uzdravený vede dialog, jsou představitelé víry! Oni první měli rozpoznat Mesiáše. Jak to, že zcela selhávají? Jak to, že mesiáš oslovuje žebráky, chudé a nikoli elitu? Protože Mesiáše pozná jen ten, kdo ho hledá, očekává, kdo touží se s ním setkat… Kdo ho prosí za uzdravení. Jak legračně vyznívá otázka farizeů (tedy těch, kteří dávají najevo, že usilují o dokonalost): „Jsme snad i my slepí?“ v níž předpokládají jasnou odpověď. Nyní je třeba hledat, jaké skutečné místo v příběhu zaujímáme my. Kterou z postav jsme my? Jsme to totiž často my sami, kdo spolu s farizeji považujeme svůj postoj za tak jasně daný, že neumožňuje vstup skutečného Božího pohledu!