7. 3. 2003

Divadelní scénky a hry (nejen) s křesťanskou tématikou k dispozici na webu

Databáze divadelních her a scének vznikala v průběhu roku 2000. Tenkrát jsme si říkali: Není to škoda, když se vymyslí krásná scénka, jednou dvakrát se někde předvede a pak navždycky zapadne? Začali jsme tedy pomocí inzerátů shánět scénky křesťanského původu, něco jsme měli z vlastních zdrojů a postupně se nám vytvářela slušná sbírka.
Původně jsme ji chtěli vydat v tištěné podobě, jenže když jsme zjistili, kolik problémů by to přineslo, jednoznačně zvítězilo umístění na internetu. O jeho výhodách je téměř zbytečné hovořit: vyšší okruh "čtenářů", žádné náklady, možnost neustálé a okamžité aktualizace, možnost stahování souborů atd. Po zveřejnění stránek jsme zaznamenali mnoho dobrých ohlasů, přicházely i nové scénky.

Teď se stránky dočkaly i nové, mnohem profesionálnější podoby, rozšířil se počet rubrik (audiozáznamy her, o divadelních souborech). Rádi bychom, aby stránky sloužily jako zdroj dobrých her pro režiséry, poskytovaly prostor nadějným autorům a umožnily amatérským souborům dát o sobě vědět druhým.

Jan Kafka a spolupracovníci

www.sweb.cz/divadelnihry

Čtení z dnešního dne: Sobota 21.7.

Mich 2,1-5; Mt 12,14-21

Komentář k Mich 2,1-5: Touhu zmocnit se všeho, nač si vzpomenou, „zprivatizovat“ si i Boží věci vidíme i dnes u mocných. Toto vede i dnes k neštěstí. Když to vím, dokážu se proti tomu dle svých skromných možností postavit?

Zdroj: Nedělní liturgie

Skauting prochází obdobím rozkvětu

Skauting prochází obdobím rozkvětu
(20. 7. 2018) Zdálo se, že skauting vyšel z módy. V posledním desetiletí však zažívá dynamický rozvoj. Skauting se...

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20. 7. 2018) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií. (odkaz...

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2018) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2018) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2018) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2018) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.