Raduj se, když tě zarmoutí ten, koho miluješ protože očišťuje tvou duši, činí ji krásnou, jemnou... - archív citátů

29. 3. 2001

Katechetický věstník č. 8, duben 2001 (pražská příloha)

Rozhovor s Bohem. Člověk: ?Čím si lidé nejvíc komplikují život?? Bůh odpověděl...
... to, že jak usilovně přemýšlejí o budoucnosti, zapomínají na přítomnost, a tak vlastně nežijí ani v současnosti , ani v budoucnosti...

... že žijí tak, jako by nikdy neměli umřít a umírají, jako by ani nikdy nežili...

... že jsou brzy znuděni dětstvím a spěchají do dospělosti, a potom se opět touží vrátit do dětství?

... že přicházejí o zdraví při shromažďování bohatství a potom o něj zase přicházejí při snaze si zdraví opět spravit.

(pro katechety z internetu vybral spolupracovník ADKS, bohoslovec Vít Audy, 5.r.KTF UK)


Loučíme se a děkujeme:
Za všechny katechety i naší arcidiecéze se loučíme s otcem biskupem Jiřím Paďourem. Děkujeme mu za starostlivost o katechetické záležitosti i za vždycky podanou pomocnou ruku. Přejeme mu v novém působišti hodně ochotných a spolehlivých spolupracovníků!


Pověření:
Arcibiskup M. Vlk pověřil zodpovědností za katechezi v pražské arcidiecézi biskupského vikáře P. ing. A. Opatrného, ředitele Pastoračního střediska v Praze.


Vikariátní setkání katechetů:
datum den Akce typ místo čas
5.4. Čt Jílové vik. Říčany 18:30
25.4. St IV. pražský vik. Karlín 18:15


Připomínáme:
Nezapomeňte poslat do 30.3.2001 do Slaného práce vašich dětí, které se zúčastnily akce Moje veršovaná modlitba. Znovu připomínám adresu: P. Mgr. P. Táborský, Vinařického 16, 27401 Slaný. O nejzajímavější příspěvky projevila zájem PhDr. M. Koronthályová pro časopis Unie katolických žen Babyka.


Bibliodrama - kurs:
ADKS pro vás, kteří máte zájem o nové metody práce s biblickým textem, uspořádá od září do listopadu 2001 kurs pod vedením odbornice Mgr. Eleny Strupkové v prostorách DKŠ, Platnéřská 4, Praha 1. Celkem osm setkání bude vždy v pondělí od 18.30 - 20.00 hodin. Poplatek za celý kurs činí 250 Kč, pro evidované katechety s platnou kanonickou misí je poplatek snížen na 100 Kč za kurs. Přihlášky zasílejte do 30.5.2001 do ADKS. Počet míst je z metodických důvodů omezen na 12 osob.


Katecheze předškolních dětí:
V ADKS můžeme poskytnout kontakt na pracovnici Křesťanského centra Adonaj paní Olgu Jaškovou, která se touto problematikou zabývá a nabízí výměnu materiálů a zkušeností. Uvítá i vaše nápady.


Hygiena a bezpečnost při výuce náboženství.
Na učitele náboženství a všechny,kteří pracují s dětmi a mládeží, se vztahují stejná práva a povinnosti, jako na ostatní pedagogy. Upozorňujeme, že ředitelství škol obdržela - jako ústřední dodávku MŠMT ČR- závaznou publikaci Bezpečnost práce pro ředitele. Je potřebné se s ní ve vlastním zájmu a zájmu dětí seznámit. Není možné z neznalosti nedodržovat předpisy, týkající se základních požadavků při výuce, vycházkách, výletech, poutích, hrách i dalších akcích. Příručky jsou podle informace z MŠMT ČR k nahlédnutí a prostudování u všech ředitelů škol.


Nahrávky přednášek z duchovní obnovy pro katechety 17.3.?01:
Účastníkům duchovní obnovy 17.3.?01 v klášteře sv. Jiljí nabízíme možnost nahrání dvou přednášek a mešní homilie otce biskupa Jiřího Paďoura OFMCap. Zájemci nechť dodají dvě prázdné audio kazety (C - 90 min.) na ADKS.
Zkuste upéct VELKÝ BIBLICKÝ KOLÁČ
Nabízíme osvědčený recept z výuky náboženství ve Freiburgu im Bresgau

Jestli chcete odhalit tajemství tohoto koláče, musíte nejdřív zjistit přísady, které pro tuhle dobrotu potřebujete:

4 a půl hrnku - 1. Královská 5,2
1 a půl hrnku - Žalm 55, 22a
2 hrnky - Soudců 14,14
2 hrnky - 1. Samuelova 30,12; 2. údaj
2 hrnky - Náhum 3, 12
1 hrnek - Numeri 17, 23
půl hrnku - 1. Korinťanům 3,2
6 kusů - Job 39,14
špetka - Marek 9, 50
3 lžičky - nebiblická přísada! - prášek do pečiva

Máte všechno? Tak můžete začít:
Dej přísady do ...... - Deuteronomium 23, 25
a ušlehej ..... - Římanům 11,16.
..? - 1. Samuelova 30,12 mají být bez jader,
..... - Nahum 3, 12 nakrájet nadrobno,
...... - Numeri 17, 23 oloupat a nastrouhat.
Hotové ...... - Římanům 11, 16 posypat ....... -1. Královská 5, 2
a dát do ...... - Ozeáš 7, 4
a nechat péci po dobu ...... ........ - Matouš 20, 12.

Pokud byste měli pochybnosti o přísadách, na ADKS se můžete dozvědět správné řešení.
RADOSTNOU PRÁCI S BIBLÍ A DOBROU CHUŤ!Papežské misijní dílo PMD ? duben:

Misijní dílo dětí
PMD má za cíl přiblížit dětem v naší zemi život jejich chudých kamarádů na misiích tak, aby jejich problémy vzaly za své. Snahou PMD je vysvětlit dětem a všem, kteří je vychovávají, že hlavním posláním tohoto díla je pomoc chudým lidem a služba církvi. Učí je, že se skrze křest sami stávají misionáři a že oni se mohou zapojit do této činnosti. PMD mimo jiné podporuje projekty, které pomáhají školám a nemocničním zařízením v misijních oblastech, i projekty zaměřené proti zneužívání dětí a obchodu s nimi.
(PMD nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí, e-mail: misie@vrchlab.cz, tel.+fax: 0438/421 108)


VPP- vzájemná pedagogická poradna
Návrh na řešení minulého problému:
Měla jsem ve své třídě církevní školy obdobný případ těhotné studentky. V jejím případě zařídili rodiče /nebyli věřící/ nekompromisně potrat přes nesouhlas dcery i jejího partnera - studentka i partner původně souhlasili s pobytem dívky v azylovém zařízení.
Velmi potřebné byly pohovory se studentkami, kolegy a rodiči na téma předmanželského života, sexuality a pohovory o problémech s tím spojených. Nutné byly i debaty, které směřovaly k pochopení, že situace dívky je natolik složitá, že vyžaduje pomoc a podporu k dalšímu životu od všech, kteří jsou kolem ní. Bylo to velmi obtížné, ale naštěstí se ve škole podařilo docílit neodsuzování, nepohrdání, ale naopak laskavé přijetí nešťastné dívky./M.D./


Častý problém: Jak správně pedagogicky reagovat na nečekanou situaci při hodině?
Z práce s dětmi v jednom z pražských kostelů k evangeliu o povolání apoštolů - rybářů:
kněz bezchybně a do důsledků podrobně vysvětlil povolání apoštolů /kněží, řeholníků, laiků/ a společné probrání evangelního textu pak dospělo do fáze správného pochopení ?lovení duší?. V tuto chvíli na naléhavou opakovanou otázku: ?Který jezuita je přímo nazýván lovcem duší??, odpověděla jedna přemýšlivá holčička , že si myslí, že to bude jezuita vodník!
Kněz zvládl situaci s jemným pedagogickým taktem a umem, letmým poukazem na pohádku a realitu a dovedl obratně vrátit v tu chvíli rozptýlenou pozornost dětí k podstatě otázky (zmíněný lovec duší je Andrzej Bobola). /E.B./


ZRCÁTKO

K
Monika je rozladěná.Spory s matkou už jsou v poslední době na denním pořádku.Teď to zase vybouchlo.
Babička, která je už pořádně stará a nevyléčitelně nemocná, šíří kolem sebe divný puch a věčně si naříká. Monika si domů nemůže pozvat žádnou kamarádku, ani přítele.
Včera zavedla Monika s babičkou hovor na to, jestli si myslí, že eutanazie je dobrá věc. Babička jí přikyvovala a dokonce Monice řekla, že by sama chtěla polknout nějaký prášek a napořád usnout a už mít od všeho pokoj. Do pokoje ale přišla matka a začala Monice nadávat, že by snad byla schopná babičku zabít. Monika matce vyčetla oba její potraty a řekla, že je to stejné. Matka začala křičet, že chtěla dopřát Monice samostatný dětský pokoj a ne aby se v něm mačkaly další děti a tohle má za to!
?No, a teď v tom pokoji máme babku a tak to je stejné řešení jako tvoje, ne?? řičela zase Monika, teď naštěstí už z doslechu babičky.
?Potraty mi poradila zrovna babička, sama bych byla neměla odvahu, ale svěřila se mi tenkrát, že ona byla na třech.?
?Tak vidíš! To ještě vedete o čtyři lidi. Mám co dohánět!? práskla včera Monika dveřmi. I dneska si myslí, že eutanazie je dobré řešení
/E.B./
Věstník č. 8 arcidiecézního katechetického střediska Praha
školní rok 2000/01 - duben

Arcidiecézní katechetické středisko
Arcibiskupství pražského
160 00 Praha 6 - Dejvice, Thákurova 3
tel: 02/ 20 181 317
e-mail: adks@arcibiskpraha.cz

Čtení z dnešního dne: Sobota 24.3.

Ez 37,21-28; Jan 11,45-56

Komentář k Ez 37,21-28: Úryvek mohu číst jako zaslíbení církve, společnosti bez hranic. Jako nového, osvobozeného národa. On je schopný oživit i to, co se nám zdá již mrtvé…

Zdroj: Nedělní liturgie

Divine Attraction, Nomads + Natives a Mate.O/TU dalšími hosty letního festivalu UNITED

Divine Attraction, Nomads + Natives a Mate.O/TU dalšími hosty letního festivalu UNITED
(19. 3. 2018) Festival UNITED naplňuje každý srpen valašský Vsetín. Kromě zahraničních kapel Christafari a LZ7 teď přibývají...

Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef

(18. 3. 2018) Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží...

Svatý Josef (svátek 19.3.)

(17. 3. 2018) Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se...

Den sv. Patrika (17.3)

(16. 3. 2018) Pro našince je velkolepá oslava, spojená se svátkem sv. Patrika, možná trochu nepochopitelnou podívanou, která však má...

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2018) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za...

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu
(13. 3. 2018) Pět dní plných zajímavých témat, neuvěřitelné bohoslužby, setkání s pětistovkou mladých z celé Evropy, cool velikonoční...