Bez Boha nemůžeš učinit nic, co by prospělo jeho království. - archív citátů

28. 11. 2010

Kázání a materiály pro děti

Na našem webu, v sekci Kázání, exegeze vám (postupně) pro každou neděli nabízíme náměty a podklady pro kázání dětem na základě příslušných nedělních liturgických textů.
Náměty zpracovává a nám poskytuje P. Angelo Scarano a katechetka Lída Vyskočilová z farnosti Praha ? Stodůlky / Nové Butovice.

Aktuální podklady pro adventní neděle cyklu A najdete zde: Advent (cyklus A).

Vaši přípravu na advent je možné obohatit také využitím různých pracovních listů, rébusů a katechetických pomůcek, které najdete v sekci Rébusy, křížovky nebo vyzkoušením si několika netradičních výtvarných adventních technik na stránkách www.deti.vira.cz - Adventní a zimní vyrábění.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 20.11.

1 Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Lk 18,35-43

Komentář k 1 Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64: Spolu s novým stylem, vynuceným řeckou nadvládou, přichází: porušení zákona, oddání se modloslužbě. Nepřipadá ti, že jsou lidé stále stejní? Chci jít proti proudu!

Zdroj: Nedělní liturgie

Slavnost Ježíše Krista Krále

(20. 11. 2017) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém...

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...

Litanie ke Kristu Králi

(16. 11. 2017) Kriste, Králi všeho tvorstva, smiluj se nad námi. Kriste, Králi národů, Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nebe i...

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(15. 11. 2017) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen...

Sv. Anežka Česká (svátek 13.11.)

(12. 11. 2017) Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. ...