Buďte ve svém jednání laskaví Vyhýbejte se jakékoli podobě násilí,  - archív citátů

15. 4. 2003

Velikonoce na Radiu Proglas

Programová velikonoční nabídka.
Úterý 15. dubna 2003

00:05 Do života: rozhovor s Petrem Stokláskem, členem výkonného výboru České asociace petanquových klubů 01:00 J. H. D'Anglebert: Troisieme Suite pro cembalo 02:00 Pravoslavní (R) 02:30 Koncert skupiny Madalen ze studia Proglasu (R) 03:30 Dobré ráno s Proglasem 04:45 Jitro s dechovkou 05:00 Informace o pořadech 05:05 Písničky 05:27 Myšlenka na den 05:30 J. M. Leclair: Sonáta pro smyčce F dur 05:40 Ranní chvály 6:00 Zprávy BBC 06:05 Písničky 06:45 Ranní zíváček 07:00 Zprávy BBC 07:05 Zprávy z regionů 07:45 Třikrát z Proglasu 08:00 Dobré ráno s BBC 08:30 Písničky 08:45 Radio Vatikán včera 09:00 G. Ch. Wagenseil: Koncert pro harfu, dvoje housle a cello 09:15 Čtvrthodinka TWR (Zadáno pro dámy) 9:30 Knihovnička: novinky Karmelitánského nakladatelství (2/2, R) 9:45 Písničky 10:25 Informace o pořadech 10:30 Vonička lidových písní 11:00 Zprávy BBC 11:05 Povídka B. Rejnušové: Portréty (R 22:00) 11:35 Písničky 11:57 Myšlenka na den (R) 12:00 Angelus Domini 12:05 Hudební siesta 13:00 Svět o jedné (BBC) 13:15 Odpoledne s Proglasem (písničky) 14:00 Zprávy BBC 14:05 Písničky 14:20 Dnešek v kalendáři 14:30 Třikrát z Proglasu 15:00 Zprávy BBC 15:05 Pozvánky 15:40 Listárna 15:57 Myšlenka na den (R) 16:00 Zprávy BBC 16:05 Vzkazy 16:20 Informace o pořadech 16:30 Riskuj, telefonická soutěž pro děti 17:30 Oktáva: Křížová cesta svatohorská: František Xaver Thuri (rozhovor s autorem) 17:55 Denní tichá chvíle 18:00 Mše svatá 18:35 Hudební zastavení 18:45 Písnička a pohádka pro děti 19:00 Zprávy BBC 19:05 Zprávy redakce Radia Proglas 19:15 Do života: rozhovor se Štěpánem Policerem a Martinem Novákem o sboru mladých (R so 22:30) 19:45 Písničky 20:00 Rozhovor s písničkářkou Žofií Kabelkovou 20:45 Radio Vatikán dnes 21:00 Světem bible (TWR) 21:30 Večerní chvály 21:45 Písničky 22:00 Povídka B. Rejnušové: Portréty (R) 22:30 R. White: Lamentations 23:00 Živý růženec 23:45 Čtení z liturgie hodin 23:55 Simeonovo kantikum a hymnaStředa 16. dubna 2003

00:05 Kulatý stůl víry: Velikonoce v křesťanských církvích (R) 01:00 P. Vranický: Smyčcový kvartet D dur 02:00 Velikonoce v liturgii (rozhovor s prof. F. Kunetkou z Olomouce) 02:30 Noční bdění s etnickou hudbou 03:00 Česká škola v Estonsku (R) 03:30 Dobré ráno s Proglasem 04:45 Jitro s dechovkou 05:00 Informace o pořadech 05:05 Písničky 05:27 Myšlenka na den 05:30 J. V. A. Stamic: Orchestrální trio A dur 05:40 Ranní chvály 6:00 Zprávy BBC 06:05 Písničky 06:45 Ranní zíváček 07:00 Zprávy BBC 07:05 Zprávy z regionů 07:45 Třikrát z Proglasu 08:00 Dobré ráno s BBC 08:30 Písničky 08:45 Radio Vatikán včera 09:00 W. A. Mozart: Koncert pro lesní roh a orchestr Es dur 09:15 Čtvrthodinka TWR (Sestřihy) 9:30 Magdazín: návštěva jedné velké rodiny 10:25 Informace o pořadech 10:30 Vonička lidových písní 11:00 Zprávy BBC 11:05 Povídka B. Rejnušové: Tři jablka (R 22:00) 11:35 Písničky 11:57 Myšlenka na den (R) 12:00 Angelus Domini 12:05 M. Bruch: De profundis, F. X. Thuri: Koncert G dur pro varhany 13:00 Svět o jedné (BBC) 13:15 Odpoledne s Proglasem (písničky) 14:00 Zprávy BBC 14:05 Písničky 14:20 Dnešek v kalendáři 14:30 Třikrát z Proglasu 15:00 Zprávy BBC 15:05 Pozvánky 15:40 Listárna 15:57 Myšlenka na den (R) 16:00 Zprávy BBC 16:05 Vzkazy 16:20 Informace o pořadech 16:30 Rozhlasové městečko 17:30 Kolem světa, aneb o etnické hudbě (písně lásky) 17:55 Denní tichá chvíle 18:00 Modlitba růžence 18:35 Hudební zastavení 18:45 Písnička a pohádka pro děti 19:00 Zprávy BBC 19:05 Zprávy redakce Radia Proglas 19:15 J. D. Zelenka: Lamentace pro středu svatého týdne 19:45 Písničky 20:00 Rozhovor se slovenským křesťanským písničkářem Markem Novotným 20:45 Radio Vatikán dnes 21:00 Světem bible (TWR) 21:30 Večerní chvály 21:45 Písničky 22:00 Povídka B. Rejnušové: Tři jablka (R) 22:30 Křesťan a svět: rozhovor s Janou Slámovou, ředitelkou Evangelické akademie v Brně (R) 23:00 Noční cukrárna 23:45 Čtení z liturgie hodin 23:55 Simeonovo kantikum a hymnaZelený čtvrtek 17. dubna 2003

00:05 Noční cukrárna 01:00 J. N. Hummel: Sonáta A dur pro violoncello a klavír 02:00 Předvelikonoční Jeruzalém (rozhovor s P. Martinem Mojžíšem, R) 02:30 Noční bdění s folkem 03:00 Josef Strnadel: Rok pod horami (ukázka, R) 03:30 Dobré ráno s Proglasem 04:45 Jitro s dechovkou 05:00 Informace o pořadech 05:05 Písničky 05:27 Myšlenka na den 05:30 J. M. Leclair: Sonáta pro smyčce A dur 05:40 Ranní chvály 6:00 Zprávy BBC 06:05 Písničky 06:45 Ranní zíváček 07:00 Zprávy BBC 07:05 Zprávy z regionů 07:45 Třikrát z Proglasu 08:00 Dobré ráno s BBC 08:30 Písničky 08:45 Radio Vatikán včera 09:00 G. P. Telemann: Koncert Es dur 09:15 Čtvrthodinka TWR (Slova naděje) 9:30 Vítejte, senioři (Minuty pro zdraví) 10:25 Informace o pořadech 10:30 Vonička 11:00 Zprávy BBC 11:05 Hořké umučení Pána našeho Ježíše Krista podle vidění Kateřiny Emmerichové (1/2, R 22:00) 11:35 Písničky 11:57 Myšlenka na den (R) 12:00 Angelus Domini 12:05 L. van Beethoven: Kristus na hoře Olivetské 13:00 Svět o jedné (BBC) 13:15 Odpoledne s Proglasem (písničky) 14:00 Zprávy BBC 14:05 Písničky 14:20 Dnešek v kalendáři 14:30 Třikrát z Proglasu 15:00 Zprávy BBC 15:05 Pozvánky 15:40 Listárna 15:57 Myšlenka na den (R) 16:00 Zprávy BBC 16:05 Vzkazy 16:20 Informace o pořadech 16:30 Pašijové pásmo 17:30 Studio Kristián: rozhovor s P. Alešem Opatrným o Zeleném čtvrtku a Velikonocích 17:55 Denní tichá chvíle 18:00 Mše svatá z kostela sv. Augustina v Brně 19:05 J. D. Zelenka: Lamentace pro čtvrtek svatého týdne 19:30 Oběť ve Starém a Novém zákoně (rozhovor s prof. J. Hellerem) 20:00 Rozhovor se zástupci scholy Drahanovice a Slatinice 20:45 Radio Vatikán dnes 21:00 Ze života Církve česko-slovenské husitské (R ze čt 19:15) 21:30 Večerní chvály 21:45 Písničky 22:00 Hořké umučení Pána našeho Ježíše Krista podle vidění Kateřiny Emmerichové (1/2, R) 22:30 T. Massaino: Lamentace pro svatý týden, R. White: Lamentace 23:45 Čtení z liturgie hodin 23:55 Simeonovo kantikum a hymnaVelký pátek 18. dubna 2003

00:05 Oktáva: Křížová cesta svatohorská F. X. Thuriho 00:35 Jazz 01:00 L. Boccherini: Kytarový kvintet e moll 02:00 Studio Hedvika: návštěva ostravské Vesničky soužití (R) 02:30 Noční hudební abeceda 03:00 Karel Čapek: Apokryfy Ukřižování a Pilátův večer (R) 03:30 Dobré ráno s Proglasem 05:00 Informace o pořadech 05:05 Písničky 05:27 Myšlenka na den 05:30 G. Allegri: Miserere 05:40 Ranní chvály 6:00 Zprávy BBC 06:05 Písničky 06:45 Ranní zíváček 07:00 Zprávy BBC 07:05 Zprávy z regionů 07:45 Třikrát z Proglasu 08:00 Dobré ráno s BBC 08:30 Písničky 08:45 Radio Vatikán včera 09:00 Gregoriánský chorál 09:15 Čtvrthodinka TWR (Brýlemi slova) 9:30 Písničky 10:25 Informace o pořadech 10:30 J. D. Zelenka: Lamentatce proroka Jeremiáše (pro svatý týden) 11:00 Zprávy BBC 11:05 Hořké umučení Pána našeho Ježíše Krista podle vidění Kateřiny Emmerichové (2/2, R) 11:35 Písničky 11:57 Myšlenka na den (R) 12:00 Angelus Domini 12:05 T. L. da Victoria: Responsoria, A. Pärt: Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Joanem 14:00 Zprávy BBC 14:05 Písničky 14:20 Dnešek v kalendáři 14:30 Křesťanské písně 15:00 F. X. Thuri: Křížová cesta svatohorská s meditacemi J. Paďoura 15:45 J. S. Bach: Janovy pašije 17:35 Rozjímání nad umučením Páně 17:55 Denní tichá chvíle 18:00 Obřady Velkého pátku 19:30 J. D. Zelenka: Lamentace pro Velký pátek, J. Haydn: Sedm Vykupitelových slov na kříži 20:45 Radio Vatikán dnes 21:00 Pravoslavní 21:30 Večerní chvály 21:45 Písničky 22:00 Hořké umučení Pána našeho Ježíše Krista podle vidění Kateřiny Emmerichové (2/2, R) 22:25 Uctívání kříže (téma kříže v repertoiru Svatého týdne) 23:00 Živý růženec 23:45 Čtení z liturgie hodin 23:55 Simeonovo kantikum a hymnaBílá sobota 19. dubna 2003

00:05 Anonymus: Uctívání kříže 00:45 K. J. Erben: Poklad 01:00 F. X. Brixi: Jidáš Iškariotský 02:30 Rozhovor se sborem od 3A z LIberce 03:30 Dobré ráno s Proglasem 05:00 L. Rossi: Oratorium na Svatý týden 06:00 Informace o pořadech 06:05 Písničky 06:27 Myšlenka na den 06:30 Ranní chvály 06:45 Písničky 07:00 Radio Vatikán včera 07:15 Písničky 07:30 Na sobotní frekvenci Proglasu (TWR) 08:45 Písničky 9:00 Pozvánky 09:30 Barvínek: internetové stránky pro děti (R) 10:25 Informace o pořadech 10:30 Vonička 11:00 Zprávy 11:05 Magdazín: rozhovor s jáhnem Františkem Bačovským (R) 11:57 Myšlenka na den (R) 12:00 Angelus Domini 12:05 J. D. Zelenka: Kajícníci u hrobu Vykupitele, J. S. Bach: Kantáta 14:00 Kulatý stůl víry: Velikonoce v křesťanských církvích (R) 15:00 Křížová cesta pěvěckého sboru z chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Bratislavě 15:45 Dnešek v kalendáři 15:57 Myšlenka na den (R) 16:00 Zprávy 16:05 Čteme z křesťanských periodik 16:30 Turínské plátno 17:00 F. X. Brixi: Opus patheticum de septem doloribus Beatae Mariae Virginis 17:30 Rozjímání nad významem Bílé soboty 18:00 Obřady Bílé soboty (přímý přenos z kokstela sv. Augustina v Brně) 20:00 F. Liszt: Christus - pašie a zmrtvýchvstání 21:00 Vzkazy 21:45 Radio Vatikán dnes 22:00 Denní tichá chvíle 22:05 Večerní chvály 22:15 Písničky 22:30 Do života: rozhovor se Štěpánem Policerem a Martinem Novákem o sborech (R) 23:30 Písničky 23:45 Čtení z liturgie hodin 23:55 Simeonovo kantikum a hymna


Boží hod velikonoční - neděle 20. dubna 2003

00:05 Kolem se toč (předpremiéra) 01:05 Písničky 01:30 Pravoslavní (R) 02:00 Anonymus: Gregoriánský chorál 02:30 Křesťanská hudba ve světě 03:00 Velikonoce na Chodsku (předpremiéra) 03:15 Dobré ráno s Proglasem 05:00 H. Schütz: Příběh Vzkříšení 05:30 Myšlenka na den 05:33 Písničky 06:00 Informace o pořadech 06:05 Krůčky k jednotě 06:30 Ranní chvály 06:45 F. X. Brixi: Regina coeli 07:00 Radio Vatikán včera (česky a slovensky) 07:30 Písničky 07:45 Studna slova (TWR) 08:00 J. S. Bach: Velikonoční oratorium 09:00 Mše svatá (přímý přenos z kostela sv. Tomáše v Brně) 10:00 A. Dvořák: Te Deum 10:25 Informace o pořadech 10:30 Čteme z křesťanských periodik 10:55 Proglaso 11:57 Myšlenka na den (R) 12:00 Urbi et orbi 12:30 G. F. Handel: Te Deum, Mesiáš 13:55 Proglaso - písemné zadání (R) 14:00 Nedělní pohádka 14:30 Blahopřání 15:57 Myšlenka na den (R) 16:00 Zprávy 16:05 Vzkazy 16:20 Informace o pořadech 16:30 Písničky z archívu 17:00 Křesťan a svět: rozhovor s bývalým vězněm Petrem Záleským z Mutěnic na Hodonínsku (1/2, R st 22:30) 17:30 Vonička lidových písní 18:00 Sváteční slovo P. Martina Holíka 18:25 Proglaso - písemné zadání (R) 18:45 Večerní zíváček (písnička a pohádka pro děti) 19:00 Kolem se toč 20:00 Písničky 20:15 Radio Vatikán dnes 20:30 G. F. Händel: Juda Makabejský (1/2) 21:45 Denní tichá chvíle a večerní chvály 22:00 G. F. Händel: Juda Makabejský (2/2) 23:20 Informace o pořadech 23:25 Písničky 23:45 Čtení z liturgie hodin 23:55 Simeonovo kantikum a hymnaPondělí 21. dubna 2003
00:05 Folklorní okénko: zvyky velikonočního pondělí (R) 01:00 Jak se vám líbí 02:00 G. P. Telemann: Trio Es dur, Solo h moll 02:30 Muzikantské narozeniny 03:00 Velikonoční svátky u Lužických Srbů (R) 03:30 Dobré ráno s Proglasem 04:45 Jitro s dechovkou 05:00 Skladby pro trubku a varhany 6:00 Informace o pořadech 06:05 Písničky 06:27 Myšlenka na den 06:30 Ranní chvály 07:00 Zprávy BBC 07:05 Zprávy z regionů 07:30 TWR 07:45 Písničky 08:40 Radio Vatikán včera 09:00 Mše svatá 09:45 A. Vivaldi: Koncert C dur pro dvě trubky 10:00 Velikonoce na Chodsku 10:25 Informace o pořadech 10:30 Vonička lidových písní 11:00 Zprávy BBC 11:05 Fynn: Pane Bůh, tady Anna (1/17, R 22:00) 11:35 Písničky 11:57 Myšlenka na den (R) 12:00 Angelus Domini 12:05 P. I. Čajkovskij: Italské capriccio, B. Martinů: Otvírání studánek, M. Ravel: Bolero 13:00 Knihovnička Proglasu: J. Philipe: Ve škole Ducha svatého (R út 9:30) 13:15 Odpoledne s Proglasem (písničky) 14:00 Pohádka 14:30 Třikrát z Proglasu 15:00 Zprávy BBC 15:05 Pozvánky 15:45 Dnešek v kalendáři 15:57 Myšlenka na den (R) 16:00 Zprávy BBC 16:05 Vzkazy 16:20 Informace o pořadech 16:30 Hitparáda Kolem se toč 17:30 Studio Radim: obnova bývalého augustiniánského kláštera ve Šternberku 17:55 Denní tichá chvíle 18:00 Modlitba růžence 18:35 Hudební zastavení 18:45 Písnička a pohádka pro děti 19:00 Zprávy BBC 19:15 Křesťan a svět: Evangelizační škola Mládí - světlo ve Francii (R) 19:45 Písničky 20:00 Jak se Vám líbí 20:45 Radio Vatikán dnes 21:00 Světem bible (TWR) 21:30 Večerní chvály 21:45 Písničky 22:00 Fynn: Pane Bůh, tady Anna (1/17, R) 22:30 Krůčky k jednotě 23:00 Noční linka s Lucií Endlicherovou 23:55 Simeonovo kantikum a hymna
Čtení na pokračování: Fynn: Pane Bůh, tady Anna (2 - 5/17, út - pá 11:05, R 22:00), čte Dana Pilchová


Úterý 22. dubna 2003

0:05 Do života (R) 1:00 R. Schumann: Album pro mládež 2:00 Pravoslavní (R z pá 19:15) 9:15 Zadáno pro dámy (TWR) 9:30 Knihovnička Proglasu: J. Philipe: Ve škole Ducha svatého (R z ne 13:20) 12:05 A. Vivaldi: Koncert A dur, J.Haydn: Symfonie C dur 15:40 Listárna 16:30 Barvínek (práce s dětmi v církvi, R so 9:30) 17:30 Oktáva: Gymnasia cantant (rozhovor o festivalu středoškolských sborů) 18:00 Mše svatá 19:15 Do života: brněnské studentské časopisy, R so 22:30) 20:00 Rozhovor se skupinou Rudovous 22:30 J. S. Bach: Kantáta "Potěšte svá srdce" 23:00 Živý růženecStředa 23. dubna 2003

0:05 Všimli jsme si (R z pá 16:30) 1:00 L. van Beethoven: dvě klavírní sonáty 2:00 Obnova bývalého augustiniánského kláštera ve Šternberku (R z po 17:30) 2:30 Noční bdění s etnickou hudbou 9:15 Sestřihy (TWR) 9:30 Magdazín: návštěva brněnského klubu dvojčat a vícerčat (R so 11:05) 12:05 A. Dvořák: Symfonie c moll "Zlonické zvony" 15:40 Listárna 16:30 Rozhlasové městečko 17:00 A capella 18:00 Modlitba růžence 19:15 Písničky 20:00 Pozvánka na festival keltské kultury Beltine do Telče 22:30 Rozhovor s Petrem Záleským z Mutěnic (1/2, R z ne 17:00) 23:00 Noční cukrárnaČtvrtek 24. dubna 2003

0:05 Noční cukrárna 1:00 B. Smetana: Smyčcový kvartet e moll "Z mého života" 2:00 Studio Kristián: Oběť ve Starém a Novém zákoně (R ze čt 17:30) 2:30 Noční bdění s folkem 9:15 Slova naděje (TWR) 9:30 Vítejte, senioři (Minuty pro zdraví) 12:05 J. P. Rameau: Orchestrální suita "Chrámy slávy" 15:40 Listárna 16:30 Slyšte lidé: profil zpěváka a skladatele Roberta Křesťana (R ze so 19:15) 17:30 Osobnost Alberta Schweitzera (rozhovor s prof. J. Smolíkem, R čt 2:00) 18:00 Mše svatá 19:15 Slezská církev evangelická na Radiu Proglas (R čt 22:30) 20:00 Jak se vám líbí dechovka: čím žijí české kapely 22:30 Oběť ve Starém a Novém zákoně (R ze čt 19:15) 23:00 Zpěvy pro dobu velikonočníPátek 25. dubna 2003

0:05 Oktáva: Gymnasia cantant (rozhovor o festivalu středoškolských sborů (R z út 17:30) 0:35 Jazz 1:00 A. Soler: Sonáty pro cembalo 2:00 Studio Hedvika (R) 9:15 Brýlemi slova (TWR) 9:30 Výchova v rodině (přednáší P. Rudolf Smahel, 31/40) 12:05 J. B. Foerster: Symfonie c moll "Veliká noc" 16:30 Publicistický magazín (aktuální témata očima zpravodajské redakce Radia Proglas, R st 0:05) 17:30 Pohlednice ze severní Moravy 18:00 Mše svatá 19:15 Pravoslavní (R út 2:00) 20:00 Koncert křesťanské folkové skupiny Hrozen ze studia Proglasu 22:30 J. B. Lully: Duchovní sbory 23:00 Živý růženecSobota 26. dubna 2003

0:05 Jak se vám líbí 1:00 W. A. Mozart: Klavírní trio 2:30 Noční bdění s jazzem a blues 5:30 Myšlenka na den (R 11:57, 15:57) 6:30 Ranní chvály 7:00 Radio Vatikán včera 7:30 TWR: Na sobotní frekvenci Proglasu 9:00 Pozvánky 9:30 Barvínek (práce s dětmi v církvi, R z út 16:30) 10:30 Vonička lidových písní 11:00 Zprávy 11:05 Magdazín: návštěva jedné velké početné rodiny (R) 12:00 Anděl Páně 12:05 G. P. Telemann: Mesiáš 14:00 Sobotní čtení: Když krajem táhli Švédi (9/32) 15:00 Pozvánka na festival křesťanské hudby Lumen na Slovensko (R) 15:45 Dnešek v kalendáři 16:00 Zprávy 16:05 Vzkazy 17:30 Folklorní okénko: pozvánka na květnové folklorní festivaly a koncerty (R po 0:05) 18:30 Čteme z křesťanských periodik 19:00 Zrcadlo týdne 19:15 Slyšte lidé: Bílý gospel (3. díl seriálu Gospel train, R čt 16:30) 20:15 Radio Vatikán dnes 20:30 Modlitba růžence 21:15 G. Donizetti: Nápoj lásky (3/3) 22:30 Do života: brněnské studentské časopisy (R z út 19:15) 23:45 Čtení z liturgie hodinNeděle 27. dubna 2003

0:05 Hitparáda Kolem se toč (předpremiéra) 2:00 W. A. Mozart: Mannheimská sonáta A dur a e moll 2:30 Křesťanská hudba ve světě 3:00 Zrcadlo týdne (R) 3:15 Dobré ráno s Proglasem 5:30 Myšlenka na den (R 11:57, 15:57) 6:05 Krůčky k jednotě (R) 6:30 Ranní chvály 7:00 Radio Vatikán včera 8:00 W. A. Mozart: Mše c moll 9:00 Přímý přenos mše svaté z kostela sv. Augustina v Brně 10:30 Čteme z křesťanských periodik (R) 10:55 Proglaso (telefonická soutěž pro děti) 12:00 Anděl Páně 12:05 L. van Beethoven: Klavírní koncert c moll, A. Dvořák: Symfonie G dur 13:20 Knihovnička Proglasu (R út 9:30) 14:30 Blahopřání s písničkou 16:00 Zprávy 16:05 Vzkazy 16:30 Písničky z archivu 17:00 Křesťan a svět: rozhovor s bývalým politickým vězněm Petrem Záleským 2/2, R út 22:30) 17:30 Vonička lidových písní 18:00 Modlitba rodin 18:45 Písnička a pohádka pro děti 19:00 Hitparáda Kolem se toč 20:15 Radio Vatikán dnes 20:30 G. F. Händel: Vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista (1/2) 23:00 G. F. Händel: Vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista (2/2) 23:45 Čtení z liturgie hodin


R = opakování
Změna programu vyhrazena!

Čtení z dnešního dne: Neděle 18. 3.

Jer 31,31-34; Žalm 51; Žid 5,7-9
Jan 12,20-33

Poutníci – pohané – byli zvědaví a chtěli se setkat s kontroverzní osobností. Jejich zvědavost se chce pobavit na dramatu člověka ohroženého smrtí. Tohle Kristus naprosto nepřijímá. Proto Pán odpoví: „Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služebník.“ Tato odpověď však platí i dnes. Setkat se s Kristem lze! Ale nikoli jen pro zvědavost. Je třeba se nejprve rozhodnout, zda ho chceme následovat. Pak se s ním setkáme.

Zdroj: Nedělní liturgie

Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef

(18. 3. 2018) Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží...

Svatý Josef (svátek 19.3.)

(17. 3. 2018) Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se...

Den sv. Patrika (17.3)

(16. 3. 2018) Pro našince je velkolepá oslava, spojená se svátkem sv. Patrika, možná trochu nepochopitelnou podívanou, která však má...

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2018) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za...

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu
(13. 3. 2018) Pět dní plných zajímavých témat, neuvěřitelné bohoslužby, setkání s pětistovkou mladých z celé Evropy, cool velikonoční...

Papež František - výročí volby (13. 3. 2013)

(11. 3. 2018) Papež František ve věcném rejstříku a ve jmenném rejstříku webu pastorace.cz