Vznešená slova

nečiní člověka svatým a spravedlivým, 

ale život podle Božího slova...

www.pastorace.cz