Každý ať Krista následuje podle

své životní situace a tomu odpovídající formou.

Ať všichni milují toho,
který jediný
nikdy nikoho
nezklame a neklame.

(Sv. Augustin, Promluva 96, 9 v PL 38, s. 588 / LD 10 / 81)

www.pastorace.cz