Ze srdce Páně s důvěrou čerpám to,

čeho se mi v životě nedostává.

(sv. Bernard)

Více zde

www.pastorace.cz