Nanebevzetí Panny Marie je pozváním,

abychom důvěřovali Bohu

a také pozváním k napodobování Marie,
která řekla: Jsem služebnice Páně, dávám se Pánu k dispozici.

 

Více textu zde

 

K tématu Nanebevzetí Panny Marie více na webu maria.cz

 

www.pastorace.cz