Myslíš si,  že ten, kdo pro tebe tak trpěl, tě opustí?  - archív citátů

28. 11. 2023, Jan Stříbrný a kol.

Adventní pastorační inspirace od mučedníka nacismu

V roce 1938 byla od českých zemí odtržena obec Sedloňov a připojena k Říši. Místní farář P. Wihan ale na místě zůstal. V adventu připravoval pro své farníky duchovní setkání, nazývaná „Heimabend“ (Domácí večer). Jeho působení ale vadilo místním nacistům.  

24. 11. 2023

Byl Ježíš blázen, anebo Král?

"Jediným zločinem, ze kterého Herodes obvinil Ježíše, bylo to, že je blázen... Já si to také myslím. Vždyť to bylo bláznovství, že hledal malá srdce smrtelných lidí, aby si z nich udělal trůny, on – Král slávy, trůnící na cherubech." (sv. Terezie od Dítěte Ježíše). Ježíš boří naše tradiční představy o kralování.

16. 11. 2023, papež František

Evangelizace nevychází z nátlaku, ale z plnosti

Evangelium není ideologie. Ideologie se neumějí usmívat, evangelium však vyvolává úsměv, protože se dotýká naší duše radostnou zvěstí.

10. 11. 2023, papež František

Strategie církve ve dvou slovech

Klanění a služba.

7. 11. 2023

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2023 – červená středa 27.11. 2024. Texty si lze nechat zasílat vytištěné poštou, anebo si je zde stáhnout z internetu.

31. 10. 2023

Příliš často se zaobíráme svými nedokonalostmi

Zabývání se vlastními hříchy a přání být dokonalým nás mohou odvádět od podstaty víry...

26. 10. 2023

Bůh od církve třetího tisíciletí očekává synodalitu

Výběr z listu Božímu lidu, který 25. října 2023 schválili delegáti řádného shromáždění synody.

Archiv článků

Nejčtenější články za 180 dní

11. 9. 2023

Beatifikována jedna celá rodina

Beatifikována jedna celá rodina

V neděli 10. září 2023 byla blahořečena jedna kompletní rodina. Manželé Ulmovi a jejich sedm dětí (včetně jednoho nenarozeného) byli beatifikováni přímo v jejich bydlišti…
Celý článek

31. 8. 2023, papež František

Vatican Media

Církev není společenstvím lepších

Jsme Bohem voláni takoví, jací jsme, s problémy, které máme, s omezeními, která máme, s ohromnou radostí, s touhou být lepší, s touhou vítězit. V církvi je místo pro…
Celý článek

10. 7. 2023, Petr Karas

šachy, černá, bíla / Fotk Yakup Ipek z Pixabay

Úkolem křesťana není nehřešit

Jak s biřmovanci zpracovávám téma osobních negativ a pozitiv.
Celý článek

Nejčtenější články za 365 dní

8. 4. 2023, Greig Pete

slza, oko, detail, pláč, smutek, žena / foto Anemone123 Pixabay

První, kdo viděl vzkříšeného Ježíše, ho viděl přes slzy

Marie Magdaléna šla s pláčem k Ježíšovu hrobu. Pak ale přes vlastní slzy uviděla odpověď na všechny své modlitby...
Celý článek

11. 9. 2023

Beatifikována jedna celá rodina

Beatifikována jedna celá rodina

V neděli 10. září 2023 byla blahořečena jedna kompletní rodina. Manželé Ulmovi a jejich sedm dětí (včetně jednoho nenarozeného) byli beatifikováni přímo v jejich bydlišti…
Celý článek

12. 12. 2022, Madeleine Delbrelová

kostel, cedule, ukazatel / -ima-

Tradiční hodnoty anebo víra?

Víra smísená s něčím, co vírou není, zanikne.
Celý článek

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7; Žalm 80; 1 Kor 1,3-9
Mk 13,33-37

V Markově evangeliu ukončuje Ježíš své veřejné vystoupení výzvou: „Bděte!“ V pěti závěrečných verších zazní třikrát. Pán z podobenství svěřil služebníkům příslušný úsek práce a moc či autoritu, aby své úkoly mohli plnit. Zvláštní důraz je položen na vrátného, u něj nejvíce záleží, aby na stráži neusnul. Mnohým z nás se vícekrát stalo, že jsme „usnuli na vavřínech“. Kristus těsně před svým zatčením burcuje, aby jeho následovníci nežili v naivním pocitu, že je všechno v klidu, že oni nenesou odpovědnost, že oni nemusejí nic... Ježíš nevolá po strachu, ale po připravenosti. Kola dějin se dala do pohybu a mohlo by se snadno stát, že pomyslný vůz událostí nám ujede.

Zdroj: Nedělní liturgie

Mikuláš (6.12.)

Mikuláš (6.12.)
(5. 12. 2023) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Obklopen příslušníky STB žehnal městu Vodňany: P. Tomáš Beránek († 3. prosince 1954, Brno, vězeňská nemocnice)

Obklopen příslušníky STB žehnal městu Vodňany: P. Tomáš Beránek († 3. prosince 1954, Brno, vězeňská nemocnice)
(2. 12. 2023) Aktivní a oblíbený kněz P. Beránek zasadil na Vodňansku hluboké kořeny víry a po únoru 1948 se neohroženě stavěl i za…

Advent

Advent
(2. 12. 2023) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

František Xaverský 3.12.

(1. 12. 2023) Světácký mladý muž v Paříži – pak misionář. V šestačtyřiceti letech zemřel u bran Číny...

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2023) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2023) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2023) První systematický apoštol médií ve XX. století