Schopnost žasnout

člověku prospívá...

www.pastorace.cz