Nelze ani domyslit, co dokáže udělat Bůh

 ze zlomků našeho života, 

jestliže mu je zcela přenecháme. (Blaise Pascal)

www.pastorace.cz