Povinnost bez lásky

činí člověka mrzutým.

Převzato z "Destarera bezlásky"

www.pastorace.cz