Světu by chybělo něco zcela zásadního,

pokud by v něm chyběl čas věnovaný modlitbě.

Pravým dovršením díla stvoření
je modlitba a radost z Boží štědrosti a velikosti.
K tomuto cíli míří veškerý běh času.
Pokud věnujeme čas modlitbě,
dostáváme se do kontaktu
se zamýšleným dovršením stvoření.

www.pastorace.cz