Kristovo dílo můžeš dělat jenom tehdy,

když je děláš s ním. 

Pouze Duch
může zplodit to,
co je Duch.

www.pastorace.cz