Vylej před Bohem své srdce

"Lidé, doufejte v Boha v každé době, před ním vylejte své srdce,

Bůh je naše útočiště!" (Žalm 62,8-9)

Řekni Bohu o všech svých radostech a trápeních – právě teď tě poslouchá.

Důvěřuj v jeho lásku k tobě!

Pokoj s tebou!

www.pastorace.cz