Pokora je jako malta Ten, kdo staví dům, musí pokládat každý kámen do malty. - archiv citátů

4.1.2001, Petr Kolář

ČT: Summum ius ...

aneb: dokonalé dodržování práva je za těchto okolností dokonalým bezprávím...
Poslední vánoce 20. století proběhly pro mnoho Čechů ve znamení újmy. Šlo o újmu televizní, zpravodajskou, ale spojenou s řadou dalších zmatků. Češi s vypěstovanou televizní závislostí - a těch je u nás při nejmenším stejně vysoké procento, jako v jiných zemích - to nesli velmi nelibě. Jedni mluvili o loutkách, manipulovaných sekretariáty vládních partají, druzí rovnou o vzpouře, o puči, srovnatelném s únorem 48. V tomto okamžiku (2. ledna 2001) ještě není jasné, do čeho celý spor nakonec vyústí, možná to ale na něm není ani to nejdůležitější.

Argumentace obou stran je zčásti logická a přijatelná, zčásti pochybná. Velice podezřele působí to, co na obou stranách zůstává nevysloveno. Žijeme v postkomunistické zemi, kde má vyjma dětí školou povinných kdekdo pošramocenou minulost a tak se diskuse stočila na otázky osobní. Protože je naše důvěra v právo, zákony, jejich dodržování a postih těch, kdo je nedodržují, skoro nulová, vyznívají řeči o zákonnosti a právu jako "křoví", což je dnes běžný výraz pro označení jakési dekorace nejrůznějších podfuků. V České televizi všechno začalo v lednu minulého roku výměnou tehdejšího ředitele, Jakuba Puchalského, za Dušana Chmelíčka. Parlament následně odvolal Radu České televize a jmenoval novou. Zákon sice stanoví, že její členové mají být lidé důvěryhodní, na politických stranách nezávislí, ale s tím si nikdo hlavu nelámal: Zákon je jen křoví a vládní strany do rady delegovaly "své lidi". Dokonce přitom ani moc nehleděly na jejich profesionální způsobilost vykonávat funci, do které je dosadily. Kdosi se tenkrát mdle ozval, ale vcelku byl klid - do té doby, než Rada začala z moci svého úřadu úřadovat a 12. prosince vyměnila ani ne rok starého ředitele České televize. Dvě změny na tak důležitém postu v jediném kalendářním roce, to bylo pro mnohé přece jen příliš!

Televizní kauza byla na světě; čišelo z ní pohrdání právem i lidmi a k tomu se ještě ti, kdo si do té doby zákona moc nevšímali, najednou začali ohánět zákony a demokracií nalevo i napravo. Tady je na místě připomenout víc než dva tisíce let staré Ciceronovo Summum ius, summa iniuria: Dokonalé dodržování práva je za těchto okolností dokonalým bezprávím a jedinou instancí, ke které se tady lze odvolat, je svědomí, individuální i společenské. Znevažované svědomí tu najednou stojí jako jediná hráz proti postkomunistické bezuzdnosti. Měl by v něm spoluznít také hlas církve a křesťanů, protože občanské ctnosti spravedlnosti a úcty ke člověku vyrostly v naší civilizaci z křesťanského ideálu a doposud fungují nejbezpečněji právě ve spojení s ním. Co nám všem hrozí, jakmile se mu vzdálíme, to jsme si za jedenáctileté období od pádu komunizmu snad už dostatečně vyzkoušeli.

Pro RaVat/ceco Petr Kolář SJ
Praha, 2. ledna 2001

Autor: Petr Kolář

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Neděle 24. 9.

Iz 55,6-9; Žalm 145; Flp 1,20c-24.27a
Mt 20,1-16

Když budeme číst celý text Mt 19,16 – 20,34, pak nám vysvitne, že nejde o problematiku výkonu dělníků, ale o skutečnosti trefně popsané příslovím: Co je doma, to se počítá. Vše začalo setkáním Ježíše a bohatého mládence. Ten se svého majetku nedokázal zříci. Bohatství bylo pro něj jistotou, která mu dala ve volném čase možnost pěstovat sport nebo třeba víru. Nešlo o odevzdání svého života Bohu, ale neriskantní krůčky postavené na splnění předpisů. Učedníci se za Kristem vydali, věnují mu všechno, ale jsou velice omezení ve svých schopnostech i možnostech. Možná nemají ani tolik kvalit jako onen bohatý muž. Mají šanci? Ve verši 20,15 se výslovně říká, že Pán je dobrý. Podstata problému je v odvaze vsadit vše na Pána, zbytek Bůh zařídí sám!

Zdroj: Nedělní liturgie

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno?

(23.9.2017) Pracovní listy pro děti. V září dozrávají hrozny vinné révy a slaví se "vinobraní". A znáte nějaké...

Svatý Václav - pracovní listy pro děti

(22.9.2017) Svatý Václav - omalovánka, komiks, pracovní listy a další na deti.vira.cz

21.9. sv. Matouš

(20.9.2017) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19.9.2017) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou...

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16.9.2017) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry...

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

(16.9.2017) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14.9.2017) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o...

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13.9.2017) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku