Jsem ten, koho miluje Kristus - archiv citátů

18.9.2003

Hradišťan s Jiřím Pavlicou na Kuksu pro nemocné RS

Benefiční koncert pro lidi, kteří trpí roztroušenou mozkomíšní sklerózou, se uskuteční v pátek 19.9. od 19.00 hodin na nádvoří barokního hospitalu Kuks.
Kuks: Návštěvníky čeká příjemná hudba v podání originálního hudebního tělesa a v netradiční společnosti Braunových soch neřestí a ctností. Navíc všichni příznivci Hradišťanu svou účastí pomohou nemocným roztroušenou mozkomíšní sklerózou (RS). Výtěžek z tohoto koncertu bude použit na nákup výtahu od firmy ELEKTRO MOSEV pro nové oddělení Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem.

Připravované 3. oddělení Domova sv. Josefa bude určeno především pro krátkodobé, tzv. respitní pobyty lidí nemocných RS, což je vážné neurologické onemocnění poutající člověka na invalidní vozík. "To by mělo umožnit jejich rodinám, aby si na čas odpočinuly od náročné péče a nabraly nové síly a zároveň budou mít jistotu, že jejich nemocnému blízkému bude poskytnuto kvalitní přechodné zázemí," vysvětluje Míla Kroulová, PR pracovnice Domova sv. Josefa. "Nové oddělení plánujeme otevřít koncem tohoto roku," dodává M. Kroulová.

Uspořádání benefičního koncertu pro Domov sv. Josefa by nebylo možné bez finanční podpory sponzorů. Hlavním sponzorem koncertu je firma ELEKTRO MOSEV Hradec Králové. Dále akci podpořili Guseppe a.s., Mrazírny Dašice, Stará lékárna Dvůr Králové a mnoho dalších.

Mediálními partnery koncertu jsou Rádio Metuje, Český rozhlas Hradec Králové, Rádio Proglas a Rádio Černá hora. Výtěžek z koncertu zdvojnásobí Nadace Divoké husy až do výše 50.000 Kč.

Domov sv. Josefa je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní péči lidem nemocným RS. Nachází se v prostorách bývalé jezuitské rezidence v Žirči u Dvora Králové nad Labem, v těsném sousedství Šporkova Kuksu a Braunova Betléma. K areálu barokního kláštera s otevřeným nádvořím náleží též krásný zámecký park.

Péče o 28 lidí nemocných RS zahrnuje zdravotní, sociální a rehabilitační péči spolu s psychoterapií, arteterapií a volnočasovými aktivitami. Kromě toho nabízí Domov také různé aktivity pro veřejnost - koncerty, přednášky, výstavy a výtvarná odpoledne. Snahou Domova je propojovat svět uvnitř a vně Domova a přispět tak k prolamování bariér mezi zdravými a zdravotně postiženými lidmi. Domov sv. Josefa zřídila Diecézní charita Hradec Králové jako středisko Hospice Anežky České.

Pozvánku s bližšími informacemi naleznete v příloze této zprávy nebo na nebo www.hospic.cz.

Kontakt: Jana Karasová, Diecézní charita Hradec Králové; tel: 495 063 135; e-mail: jana.karasova@hk.caritas.cz nebo Míla Kroulová, PR pracovnice Domova sv. Josefa v Žirči; tel: 499 628 508; e-mail: kroulova@zirec.hospic.cz


***

Se svolením převzato z: TS ČBK

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 17.8.

Joz 3,7-10a.11.13-17; Mt 18,21 – 19,1

Komentář k Joz 3,7-10a.11.13-17: Archa je symbolem Boží přítomnosti uprostřed jeho lidu. I dnes je Bůh před námi. Nechám se jím předcházet a doprovázet?

Zdroj: Nedělní liturgie

Mediálně spolupracujeme:

CSM 2017 Olomouc / Celostátní setkání mládeže 15. - 20. 8. 2017

Festival United 24.8. - 26.8. 2017 Vsetín

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13.8.2017) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13.8.2017) K čemu nám slouží tento svátek?

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4.8.2017) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí...

Proměnění Páně (6.8.)

(4.8.2017) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2.8.2017) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria...

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(29.7.2017) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec...

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(27.7.2017) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v...

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20.7.2017) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z...