Pokora je jako malta Ten, kdo staví dům, musí pokládat každý kámen do malty. - archiv citátů

13.3.2001, Petr Kolář

Nová hnutí a konvertité, aneb katolický neoklasicismus

Už v roce 1987 upozornil kardinál Martini na napětí, vznikající při průniku nových hnutí do farních struktur katolické církve; dnes někteří teologové mluví rovnou o nástupu neoklasicismu. U nás zatím nepřitahuje tak velkou pozornost, protože jsme méně než jiní zasaženi koncilním aggiornamentem, tímto pokusem vykročit z klasického stylu církevního života vstříc moderní společnosti. Zůstali jsme klasičtější než naši západní sousedé a dnes tedy máme méně starostí s neoklasicismem, chápaným jinde často jako návrat před koncil. Fenomén samotný se ale u nás přesto projevuje a zřejmě bude ovlivňovat i náš církevní život.
Co označuje termín 'neoklasicismus', co je na něm ve srovnání s klasicismem nového? Jeho dvěma markantními projevy jsou v prvé řadě zmíněná hnutí, např. Opus Dei, neokatechumenát, fokolaríni a široká paleta charizmatické obnovy - na druhém místě pak rostoucí počet konvertitů a to i mezi nedávno vysvěcenými kněžími. Jedni i druzí jsou svým pojetím církve a přístupem k otázkám víry v podstatě klasičtí, nový, či přesněji vzato staronový je jejich vztah k moderní společnosti. Koncilní generace usilovala o zlepšení vztahu k ní a přemýšlela nad otázkami křesťanského života v jejich podmínkách. Neoklasičtí křesťané jsou vůči ní kritičtější a opírají se přitom o novou situaci: Zářné zítřky nenastaly, nový člověk se nedostavil a zbyla jen bezohledná dravost, násilnost, nedostatek citu pro spravedlnost a duchovnost, neúcta k lidským právům a lidskému životu vůbec. Neoklasičtí křesťané si přejí, aby církev tyto zlořády hlasitěji pranýřovala, na případná obvinění z odcizení starostem tohoto světa pak reagují útrpným úsměvem - většinou totiž prošli civilním zaměstnáním, mají slušnou odbornou kvalifikaci a v civilní společnosti jsou prostě doma.

V otázkách víry nemilují dlouhé debaty a někdy je odbývají rovnou jako intelektuálštinu. Ctí autority a tradicí ověřená pravidla v přesvědčení, že umožňují průnik na hlubinu. Modlitba, meditace, exercicie, pobyty v klášteře zaujímají v jejich životě čelné místo. U některých konvertitů je v pozadí touha po upevňování vlastní, křesťanské identity, která je v důsledku nevelkého zakořenění v křesťanské tradici křehká. Dobře se cítí v malých skupinkách stejně smýšlejících, jinak žijí hlavně z mocného zážitku konverze a o otázkách víry zatím příliš nehloubají. Z této směsi klasických postojů a novoty v osobním životě z víry plynou někdy napětí ve vztazích v farnostem. Nebývá snadné včlenit do nich nová hnutí, která se tak mohou stát farnostmi ve farnostech. Tento problém měl na mysli kardinál Martini, to je výzva, před kterou katolická církev stojí na mnoha místech světa.

Pro RaVat/ceco Petr Kolář SJ
Praha, 13. března 2001

Autor: Petr Kolář

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Neděle 24. 9.

Iz 55,6-9; Žalm 145; Flp 1,20c-24.27a
Mt 20,1-16

Když budeme číst celý text Mt 19,16 – 20,34, pak nám vysvitne, že nejde o problematiku výkonu dělníků, ale o skutečnosti trefně popsané příslovím: Co je doma, to se počítá. Vše začalo setkáním Ježíše a bohatého mládence. Ten se svého majetku nedokázal zříci. Bohatství bylo pro něj jistotou, která mu dala ve volném čase možnost pěstovat sport nebo třeba víru. Nešlo o odevzdání svého života Bohu, ale neriskantní krůčky postavené na splnění předpisů. Učedníci se za Kristem vydali, věnují mu všechno, ale jsou velice omezení ve svých schopnostech i možnostech. Možná nemají ani tolik kvalit jako onen bohatý muž. Mají šanci? Ve verši 20,15 se výslovně říká, že Pán je dobrý. Podstata problému je v odvaze vsadit vše na Pána, zbytek Bůh zařídí sám!

Zdroj: Nedělní liturgie

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno?

(23.9.2017) Pracovní listy pro děti. V září dozrávají hrozny vinné révy a slaví se "vinobraní". A znáte nějaké...

Svatý Václav - pracovní listy pro děti

(22.9.2017) Svatý Václav - omalovánka, komiks, pracovní listy a další na deti.vira.cz

21.9. sv. Matouš

(20.9.2017) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19.9.2017) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou...

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16.9.2017) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry...

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

(16.9.2017) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14.9.2017) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o...

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13.9.2017) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku