Na útoky démona lze odpovídat pouze Božími skutky, totiž odpuštěním, láskou a úctou. - archiv citátů

14.5.2004

Vzpomínková slavnost na kardinála Tomáška

Vzpomínková slavnost s bohoslužbou a doprovodným programem u příležitosti 50 let od začátku kněžského působení Dr. Františka Tomáška ve farnosti Moravská Huzová se uskuteční v neděli 16.5.
Moravská Huzová: Vzpomínková slavnost u příležitosti 50. výročí příchodu Dr. Františka Tomáška do farnosti Moravská Huzová (děkanát Šternberk, olomoucká arcidiecéze) se uskuteční v neděli 16.5. od 13.00 hodin. Tato slavnost bude spojena s hodovou mší farnosti v kostele sv. Floriána, která bude slavena od 14.00 hodin za přítomnosti představitelů veřejného a politického života. Hlavním celebrantem bude olomoucký světící biskup Josef Hrdlička. Po mši se uskuteční neformální posezení s občerstvením.
Oslavu pořádají: Římskokatolická farnost Moravská Huzová, obec Štěpánov a Sdružení Impuls při MŠ v Moravské Huzové.

Stručný program:
* 13.00 hodin
Zahájení výstavy fotografií a korespondence ze života kardinála Františka Tomáška
* 14.00 hodin
Mše v kostele sv. Floriána
* 15.00 hodin
Průvod a vystoupení hanáckého krojovaného souboru Pomněnke z Hnojic
* 15.30 hodin
Lidová veselice

Dr. František Tomášek nastoupil do farnosti Moravská Huzová od 1.7.1954 jako administrátor a působil zde 11 let až do svého jmenování apoštolským administrátorem pražské arcidiecéze.

***

Se svolením převzato z: TS ČBK

***

Další texty k tématu:
- Tomášek využíval různých možností k realizaci výsledků koncilu (A. Opatrný)
- Liturgie, koncil a kardinál Tomášek (A. Opatrný)

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Neděle 20. 8.

Iz 56,1.6-7; Žalm 67; Řím 11,13-15.29-32
Mt 15,21-28

Obvykle se při čtení dnešního evangelia lidé pozastavují nad podivným přístupem Ježíše, protože jedná jako člověk tvrdého srdce. A skutečně tak naoko jedná! Proč? Protože o chvíli dříve slyšeli apoštolové argumentaci farizejů a tvrdé odsouzení nedodržování Zákona (Tóry). Nikde nebyla ani stopa po milosrdenství, pochopení… Tak černobílý Boží zákon není! Na vyprávění o pokorné cizince je to zřejmé. Příběh je velmi aktuální i dnes, protože se v naší zemi a v Evropě setkáváme s cizinci, které snadno odsuzujeme. Ježíš nechválí lhostejnost či hloupost! Ale poukazuje na tvrdé srdce, které se neumí slitovat. Žádný předpis o morálce či liturgii nesmí pomíjet smysl normy a chápání širokého kontextu, pro který norma vznikla.

Zdroj: Nedělní liturgie

Mediálně spolupracujeme:

CSM 2017 Olomouc / Celostátní setkání mládeže 15. - 20. 8. 2017

Festival United 24.8. - 26.8. 2017 Vsetín

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

(19.8.2017) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13.8.2017) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13.8.2017) K čemu nám slouží tento svátek?

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4.8.2017) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí...

Proměnění Páně (6.8.)

(4.8.2017) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2.8.2017) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria...

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(29.7.2017) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec...

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(27.7.2017) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v...