Náš život se může stát plodným, jako byl život Mariin - archiv citátů

Sekce: Knihovna

Michal Pulec

Internetová linka důvěry jako pomoc v krizových situacích

Kapitoly z knihy na tomto webu:

Diplomová práce, UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA, PRAHA 2003, vedoucí diplomové práce: P.Ing. Aleš Opatrný, Th.D.

Uvedený text je v prosté textové podobě bez grafických úprav. Pro podrobnější informace kontaktujte prosíme autora - Mgr. Michal Pulec.
Poznámky jsou umístěny v kapitole: 5. Seznam použité literatury a pramenů.

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Neděle 30. 4.

Sk 2,14.22b-33 ; Žalm 16; 1 Petr 1,17-21
Lk 24,13-35

Zklamání. Tak by se dala charakterizovat nálada, se kterou vyšli z Jeruzaléma dva učedníci a směřovali pryč. Odcházejí, protože očekávaný mesiáš je zklamal. A oni tak doufali… Mnohokrát v životě jsme podobné zklamání mohli okusit. Měli jsme jasnou představu, jak se věci mají odehrát, ale vše jako by se pokazilo. V takových chvílích si člověk sice řekne: „Ať se děje Boží vůle“, ale v srdci jde zjevně o hořkost. A právě v této chvíli k učedníkům Pán přistoupí. „Ty jsi snad jediný, kdo neví…“ Paradoxem té chvíle bylo právě to, že jako jediný přesně ví! Ví, jaký je smysl událostí, utrpení, bolesti. Ví, jak vypadá skutečné Boží vítězství. Učedníci poznali Krista při eucharistii. Teprve tehdy jim došly všechny souvislosti. Eucharistie je mocný nástroj víry. A tato nabídka leží také před námi.