Nesmíme se nikdy mstít za utrpěnou urážku, byť by byla sebevíce ponižující. - archiv citátů

Sekce: Knihovna

Michal Pulec

Internetová linka důvěry jako pomoc v krizových situacích

Kapitoly z knihy na tomto webu:

Diplomová práce, UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA, PRAHA 2003, vedoucí diplomové práce: P.Ing. Aleš Opatrný, Th.D.

Uvedený text je v prosté textové podobě bez grafických úprav. Pro podrobnější informace kontaktujte prosíme autora - Mgr. Michal Pulec.
Poznámky jsou umístěny v kapitole: 5. Seznam použité literatury a pramenů.

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Úterý 27.6.

Gn 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14

Komentář k Gn 13,2.5-18: Abrám řeší velkoryse konflikt: nechává Lota, aby si sám vybral, třeba i úrodnější krajinu. Když i já ustoupím druhému, Bůh mi dá víc…

Zdroj: Nedělní liturgie