Nesmíš mít strach ze strachu. Musíš ho svěřit Pánu - archiv citátů

Sekce: Knihovna

Aleš Opatrný

Milosrdenství Boží a milosrdenství i nemilosrdenství lidské

Úvahy a podněty k zamyšlení

Kapitoly z knihy na tomto webu:

 

Série podnětů pro upevnění a rozšiřování víry v Boží milosrdenství v každodenním životě.

Text je rozdělen do tří částí:

  • Milosrdný Bůh a nemilosrdní my sami
  • Skutky milosrdenství dnes
  • Bůh vychovává k milosrdenství

 

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Sobota 29.4. svátek sv. Kateřiny Sienské

1 Jan 1,5 – 2,2; Mt 11,25-30

Komentář k 1 Jan 1,5 – 2,2: Spolupatronka Evropy, žijící v bouřlivém 14. století s jeho temnými i světlými stránkami. Dokázala nežít ve tmě, ale ve světle. Usmiřovala, obnovovala. Dovedu popsat evropské hodnoty a něco pro ně udělat? Nebo jen přijímám výhody?