Kdo se umí rozdělit, má z toho nakonec sám víc - archív citátů

Navigace: Tematické texty V VánoceŽivé betlémy a jiné vánoční hry Čtvrtý král

Čtvrtý král

OSOBY: Melknazar, Vypravěč 1, Vypravěč 2, Muž 1, Muž 2, Muž 3, Muž 4, Chudák, Stařenka, Majitel otroků, Otroci,
Ježíš ( hlas ) , Dívka 1, Dívka 2, Dívka 3, + SCHOLA

Vypravěč 1:Toto je příběh o čtvrtém králi. Málokdo ho zná. Přihodil se dávno, velmi dávno, někde daleko na východě.
To se kdysi vypravili tři králové za krásnou a jasnou hvězdou. Jmenovali se Kašpar, Melichar a Baltazar. Plní víry
putovali tak dlouho, až se před nimi na obloze zastavila jasná hvězda.
Vypr.2 Zastavila se nad chlévem, v němž Maria tu noc porodila Mesiáše, krále králů. V prozářeném dni také čtvrtý král
postupuje osaměle pouští.
Melknazar Chci hledat, kde je ten, k němuž směřuje hvězda... Kam jdu? Proč jsem opustil pohodlí a klid, proč jsem vyšel na
cesty a hledám? Proč? Chatrč, vetká chatrč, kdo v ní žije? Vstoupím dovnitř a podívám se.
Muž1 Kdo jsi? Nevidím tě, neslyším tě, ale vím, že jsi tady a že nejsi sám. Kdo jsi, řekni mi to...
Malk Jsi nemocný?
M1 Jsem sláb a nemocen, jsem bezradný. Umírám od hladu a žízně. Žil jsem tu, v této mé zahradě, tady v této oáze a
staral jsem se o pocestné. Ale teď když jsem již starý a nemocný, nikdo se tu nezastaví. Jsem tu tolik opuštěný...
Melk Ale já jsem se tu zastavil a jestli dovolíš, mohu tu i zůstat. Moje cesta počká.
M1 Požehnaný je tvůj příchod...
Melk Mám zde v batohu trochu jídla a mám tu i dobré víno. To je medicína. Pravda, cítíš se lépe?
M1 Ó lépe, o mnoho lépe. Díky. Jsem tak rád, tak strašně rád, že jsi přišel. A kam vlastně jdeš? Kam svěřuje tvá
cesta?
Melk Jdu za hvězdou. Čekal jsem na ni roky.
Vypr1 Melknazar zůstal u nemocného celý týden. Teď opět popohání velblouda, aby dohnal ztracený čas. Je opět na
poušti.
Vypr2: Právě chtěl Melknazar seskočit z velblouda, když se k němu přibližuje nějaký muž.
Chudák: Pane, počkej, prosím tě...
Melk Ano? Přistup blíž, neboj se, co potřebuješ?
Ch Prosím tě, mám hlad, smiluj se...
Melk Chceš jíst, tady máš chleba. Právě se chci také trochu občerstvit, trochu najíst. Pojíme spolu.
Ch Pane, ale ty jsi král a já jsem jen ubohý žebrák... Ach pane, jsi tak dobrý...
Melk Cože? Nerozumněl jsem.
Ch Jsi tak dobrý.
Melk Já že jsem dobrý? Já jdu za někým, kdo je dobrý, ne jednou za čas, ne jednou za rok, ale v každém okamžiku.
Vypr1 Melknazar pokračuje dál ve svém putování. A tu se opět setkává s nějakou chudou stařenkou, která se třese
zimou.
Stařenka: Mistře, je mi zima...Mám strach...Mistře, pomož mi.
Melk Pomohu ti. Vezmi si můj plášť. Snad ti poslouží, jako slouží mně.
St Mistře, díky.
Melk Neděkuj, dělám to rád. Jsem šťastný, když mohu pomoci, když mohu někomu udělat radost.
St Děkuji ti mistře. Jsi dobrý, tolik dobrý. Proč nejsou všichni tak dobří, jako ty?
Vypr2 Melknazar se zřekl své koruny, plášť daroval stařence a už se ani nepodobá králi. Ale svoje dary, svoje vznešené
dary si přece ponechal pro Mesiáše, kterého mu ukázala hvězda. Ještě jednou se čtvrtý král na poušti zastavil, a
to když viděl ležícího nemocného muže sténajícího žízní.
Muž2 Žízeň..mám žízeň. Tak velikou žízeň.
Melk Tady je můj pohár. Vlastně už jen sklenice. Ale pij, pij z plna hrdla.
M2 Vidím pane, že víš, co je láska.
Melk Když jsem se vydal na cestu, byl jsem bohatý a mocný...a ze všeho, co jsem sebou měl, mi zůstala jen láska. Ta je
v našem životě nejpotřebnější. Píseň - Odpusť...
Vypravěč1 Potom Melknazar pokračoval ve své cestě. Všiml si však skupiny otroků, které jejich majitel surově poháněl.
Majitel: Darebáci, hoďte sebou! Ta stavba bude do konce měsíce! Hybaj do práce!
Melk Hej, pane, kolik stojí tvojí otroci?
Maj To jsou tisíce! Ale jsou líní, jsou nesmírně líní...
Melk Chci je koupit. Nabízím ti 9000 denárů. Prodej mi je.
Maj (šeptem) On se zbláznil, chce koupit otroky - tak líné. (nahlas) A proč je chceš koupit? Co s nimi budeš dělat?
Melk Chci jim dát svobodu.
Maj Dobrá, dej sem peníze. Tisíc, dva... devět. Jsou tvoji! To je ale blázen.
Melk Jděte bratři! Jste svobodní!
Otroci: Děkujeme ti pane, děkujeme.

Vypr2 Melknazar se rozloučil s otroky a vydal se dále na cestu. Nedaleko odtud je však další trpící nešťastník, který je
přikovaný k mlýnskému kameni. Čtvrtý král už nemá korunu na hlavě, ani v kapsách. Co udělá, aby i jemu pomohl?
Melk Odpočiň si a nechej se tahat... Pomohl bych ti déle, ale jsem na cestách.
M3 Jen se neunavuj. Stačí mi na celý život vzpomínka na tvůj dobrý skutek. Nato, že jsem ti nebyl lhostejný. Nato, že
sis mne všimnul a pomohl mi.
Vypr1 Na cestě si dále Melknazar všiml muže, který právě opouštěl svou rodinu. Zastavil ho a dával se s ním do řeči.
Melk Člověče dobrý, kam jdeš? Proč opouštíš ženu a děti? Nevidíš jak pro tebe pláčou?
Muž4 Jsme ubožáci, bez práce... Proto odcházím za jistým mužem, který pomáhá chudým. Říkají mu Mesiáš.
Melk Mesiáš?
M4 Ano, Mesiáš. Žije v Jeruzalémě a všichni se od něho vracejí potěšeni.
Vypr2 Konečně slyšel Melknazar o tom, koho celou svou dlouhou cestu hledal. Putuje dál ve dne v noci. Věrný velbloud
mu už dávno zahynul na cestě. Vždyť ti tři králové se vydali na cestu již před 30 roky.
Melk Ale hvězda mě neopustila. Dnes v noci jsem ji po tolika letech zase objevil. Září nad Jeruzalémem... Mesiáš je jistě
tam. píseň Na cestu s námi...
Vypr1 Konečně je čtvrtý král v cíli své cesty. Zestárlý a unavený dlouhým putováním se opírá o svou poutnickou hůl.
Kráčí po tichých jeruzalémských ulicích. Zahalené ženy přecházejí vedle něho a všude vládne podivné ticho.
Dívka1 Podívej se, zvláštní člověk se k nám blíží. Vypadá jako král a přitom nemá korunu na hlavě.
Melk Mladé ženy, kde bych našel Mesiáše?
D1 On to neví.
D2 On ještě o něm mluví?
D3 On nemá strach? On vůbec nic neví?
D1 Přivede nás do nepříjemností.
D2 Ublíží nám.
D3 Pojďme pryč, než se tu něco stane.
D1 Utíkejme.
Melk Mladé ženy, i vy přátelé, nerozumím vašim řečem, povězte mi, kde najdu Mesiáše?
D1 Přicházíš jistě zdaleka, když nevíš, že ho jeho nepřátelé zabili.
D2 Na Golgotě ho zabili.
Melk Zabili? to není možné!
D1 Ukřižovali ho. Jako zločince. Lidé ho považovali za zločince.
D2 Byl to velký člověk
D3 Opravdu.
D1 Ale ne! Nikdo se k němu nezná, je proti Římu! Je proti soudcům a farizeům.
D2 Běž dál, běž dál.
D1 Nahoru - touto ulicí - tam je Golgota. Tam byl ukřižován, mezi dvěma zločinci. Kříže tam ještě stojí.
Vypr2 Melknazar - čtvrtý král- jde těžkým krokem na Golgotu. Sám pro sebe si říká.
Melk Pane, můj Pane. Třiatřicet let jdu za tebou a všechno to bylo zbytečné... Kdybych tak nebyl na cestě ztrácel čas.
Ježíš ( hlas ) Melknazare, Melknazare....
Melk Volal jsi mne Pane?
Ježíš Ty jsi král Melknazare?
Melk Nejsem, Pane, jsem jen ubohý poutník, který jako vždy přišel pozdě. Nenašel jsem toho, kterého jsem hledal.
Ježíš Melknazare, ty jsi našel toho, kterého jsi hledal.
Melk Pane, jak víš, koho jsem hledal?
Ježíš Melknazare, vím, že jsi hledal mne.
Melk Pane, ty jsi Mesiáš?
Ježíš Já jsem ten nejmenší a přitom největší ze všech.
Melk Pane, ale já jsem ztratil všechno, co jsem ti chtěl dát.
Ježíš Mýlíš se, všechno si mi dal.
Melk Ne, Pane, dal jsem to žebrákům, těm, kteří potřebovali pomoc. A přitom to bylo pro tebe pro krále.
Ježíš Opravdu, Melknazare, dal si to mně, dal si to všechno mně. Protože já jsem v těch, s kterými ses setkal. Všechno
co dobrého učiní lidé někomu chudobnému, trpícímu, nešťastnému - mně učiní. Děkuji ti Melknazare.
Melk Ježíši, já vím, ta dlouhá, nesmírně dlouhá cesta byla cesta pouští mého srdce. Cesta do mého nitra, cesta k sobě a
k jiným.
Ježíš Melknazare - vždy miluj.
Melk Miluji.
Ježíš Obětuj se a důvěřuj.
Melk Obětuji se a důvěřuji.
Ježíš A vždy věř.
Melk Věřím ti Pane!
píseň Úžasná láska Konec scénky


Témata: Vánoce

Čtení z dnešního dne: Neděle 19. 11.

Př 31,10-13.19-20.30-31; Žalm 128; 1 Sol 5,1-6
Mt 25,14-30

Při čtení evangelia této neděle se posluchači často ptají, zda potrestaný třetí služebník netrpí bezpráví. Vždyť pán je tvrdý a „sbírá, kde nerozsypal“. Úvaha vypravěče však poukazuje na důležitý detail: Cožpak třetí služebník neznal Pána dobře? Vždyť ví, jak smýšlí! Jde o zaměstnance, který neprovede zadanou práci a ještě se vymlouvá. Nejde tedy o odsouzení těch, kdo mají úzkostnou povahu. Je třeba nepřehlédnout, v jaké souvislosti náš úryvek zaznívá, protože není obecná! Jde o texty mluvící o konci světa. Proto je pravděpodobné, že zde je řeč o přijetí evangelia v kontextu široké židovské komunity. Mnozí evangelium nepřijali, protože jim nezapadalo do tradic a vlastních představ o prožívání víry. Ale i dnes jsou lidé, kteří utíkají do minulosti, v níž spatřují jistotu. Nic „nového“ ze strachu nepřipouští. To ovšem nenese plody, které Pán očekává.

Zdroj: Nedělní liturgie

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...

Litanie ke Kristu Králi

(16. 11. 2017) Kriste, Králi všeho tvorstva, smiluj se nad námi. Kriste, Králi národů, Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nebe i...

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(15. 11. 2017) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen...

Sv. Anežka Česká (svátek 13.11.)

(12. 11. 2017) Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. ...

Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.)

(9. 11. 2017) Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se římský voják Martin před branami města Amiens...