Jsem ten, koho miluje Kristus - archiv citátů

Věcný rejstřík

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

Matka Tereza

 • Bůh nás dnes posílá pomáhat tam... kde právě teď jsme (článek) - K tomu, abychom mohli konat skutky lásky, nepotřebujeme žádné zvláštní schopnosti či zdroje. Musíme „jenom začít “,třebas aspoň něčím malým. Matka Tereza věděla, že i to nejmenší semínko lásky může přinést bohatou a trvalou sklizeň.
 • Prosím, aby ze mne udělal svatou, jemu přenechávám volbu prostředků. (Matka Tereza) (tematický text) - Ježíš chce, abych celou svou důvěru vsadila na něho.  I když se cítím jako loď bez kompasu, musím se mu vydat úplně a nesmím zkoumat, proč mne vede tak a ne jinak.
 • Nebyla celebritou. Matka Tereza přiváděla ostatní do Boží blízkosti (článek) - Do naší komunity v Tijuaně přišla jedna mladá žena, jež před mnoha lety odložila svoji víru. Doufala, že se tam poprvé setká s Matkou Terezou. Očekávala, že se tam setká s nositelkou Nobelovy ceny, místo toho však ke svému překvapení náhle zakusila něco jiného.
 • Advent nás má obnovit a uzdravit! (Matka Tereza) (článek) - Adventní doba je jako jaro v přírodě, kdy se vše obnovuje, vše je svěží a zdravé. Tak v nás má advent také působit – obnovit nás a uzdravit, abychom byli schopni přijmout Krista, ať k nám přijde v jakékoli podobě.
 • Byl jsem bez přístřeší… (Matka Tereza) (tematický text) - Byl jsem bez přístřeší a tys mi otevřel dveře svého domu. Byl jsem nahý a tys mi dal svůj plášť. Byl jsem unavený a tys mne nechal odpočinout.
 • Citáty z knihy: Co dělá člověka člověkem (Reinhard Abeln - Anton Kner) (tematický text) -  Buďte živým projevem Boží dobroty: laskavost ve vaší tváři; něžnost ve vašich očích; láska ve vašem úsměvu; vlídnost ve vašem pozdravu!"
 • Citáty z knihy: Duchovní texty Matky Terezy z Kalkaty (tematický text) - Protože Krista nevidíme, nemůžeme mu tváří v tvář vypovědět, jak ho milujeme. Ale svého bližního vidíme a můžeme pro něho vykonat, co bychom rádi udělali pro Krista, kdyby byl viditelný.
 • Citáty z knihy: Duchovní texty Matky Terezy z Kalkaty (tematický text) - Kdybych se byla zahleděla na dav, nikdy bych nebyla začala s touto činnost
 • Citáty z knihy: Duchovní texty Matky Terezy z Kalkaty (tematický text) - Sami víme, že to, co děláme, je kapkou do moře. Ale kdyby tahle kapka v moři nebyla, chyběla by tam.
 • Citáty z knihy: Pomozme si navzájem (Reinhard Abeln, Anton Kner) (tematický text)
 • Ježíše Krista Krále, aneb lásky není nikdy dost (článek) - Jakou vládu je vlastně dnes člověk schopen přijmout? Po jakém "králi", po jakém kralování nad sebou vlastně touží? Touží vůbec po nějakém? Nejsou spíš lidé skeptičtí a nemají dojem, že každý vládce a král nadržuje jednomu na úkor druhých? Že je spravedlivý, ale jen pro některé? Tyto otázky jistě nejsou zbytečné. A obraz převznešeného panovníka, kterému se poddaný lid rád a ochotně klaní, to je opravdu dnes už jen pohádkový obrázek.
 • Křížová cesta - naší doby (tematický text) - Před časem přišlo jedno  opuštěné dítě v noci do našeho domu. Sešla jsem k němu dolů, dítě plakalo: "Šla  jsem za maminkou a ona mě nechce. Šla jsem za  tatínkem - a on mě taky nechce. Chceš mě ty?" Jsou lidé, které nemá nikdo rád. 
 • Matka Tereza ´do kapsy´ (článek) - I tak by se dala označit opravdu kapesní novinka Novéna s Matkou Terezou . Nabízí čtenáři devět dní modlitby a rozjímání nad slovy dnes nejznámější blahoslavené misionářky na světě. Novéna sestává ze slov Matky Terezy. Rozjímání nad prostým, a přesto hlubokým učením Matky Terezy nám může pomoci, abychom rostli v lásce a v žízni po Ježíši, a může nás učit, jak milovat a sloužit jako ona, že konáme „malé věci s velkou láskou“.
 • Matka Tereza – malé věci s velkou láskou (tematický text) - Pamatuji se na jedno setkání v Římě, kdy se sešly čtyři tisíce kněží. Při této příležitosti nám řekla: “Bůh vás nepovolal, abyste byli úspěšní. Povolal vás, abyste byli pokornými nástroji v jeho rukou.”
 • Matka Tereza bude v neděli blahořečena (článek) - Matku Terezu z Kalkaty prohlásí za blahoslavenou papež Jan Pavel II. v neděli 19.10.2003. Zároveň v tento den církev slaví Den modliteb za misie, tzv. Misijní neděli. Duchovní program rovněž organizují Misionářky lásky (sestry Matky Terezy) v Praze.
 • Papežovo auto pro Matku Terezu - přijď království tvé (tematický text) - V Indii jsou asi čtyři miliony malomocných. Malomocný je vyhnanec, v mnoha případech ho prostě vyženou z domu. Proto se nakažení všemožným způsobem snaží svou strašnou nemoc zatajit.  
 • Pohodlně žijící lidé často nevědí, co znamená být chudým (Matka Tereza) (článek) - S několika lidmi jsme pomohli jedné ženě se stěhováním. Tato matka od rodiny je nemocná, trpí vážnou chorobou, která ji ohrožuje na životě. Na sklonku dne byla všechna práce hotová a my se v dobré náladě rozešli, unavení, ale spokojení, že jsme mohli někomu pomoci. Nasedli jsme do svých pohodlných automobilů a rozjeli se po dobře osvětlených ulicích směrem k našim domovům.
 • Temná noc Matky Terezy (článek) - Dopis Matky Terezy, který odkrývá temnotu, jíž musela procházet (září 1959) Můj Ježíši, od dětství jsi mě volal a držel sis mě pro Sebe – a teď, kdy jsme se oba vydali na stejnou cestu – teď, Ježíši – já jdu špatnou cestou.
 • Vnitřní zápasy Matky Terezy - knižně (článek) - 26. listopadu vychází kniha dopisů Matky Terezy - soukromé korespondence Matky Terezy s názvem Pojď, buď Mým světlem . Tato kniha je velmi zajímavým a inspirativním svědectvím o životě prosté a chudé ženy, zakladatelky řeholního společenství, které nyní působí po celém světě a nadále se rozšiřuje. Zatím bylo velmi málo známo o jejím duchovním životě a vnitřních zápasech. V knize otec Kolodiejchuk zpřístupňuje deník, zápisky z duchovních cvičení, veřejné promluvy a další svědectví o jejím životě. Matka Tereza se může stát inspirací pro život každého z nás.

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Středa 16.8.

Dt 34,1-12; Mt 18,15-20

Komentář k Dt 34,1-12: Mohu vnímat Mojžíše jako patrona těch, kdo o něco usilují, ale nedočkají se výsledku. Svým způsobem je to úděl každého z nás. Nemá být ale vytouženou zemí život v Pánově domě – v Církvi?

Zdroj: Nedělní liturgie

Mediálně spolupracujeme:

CSM 2017 Olomouc / Celostátní setkání mládeže 15. - 20. 8. 2017

Festival United 24.8. - 26.8. 2017 Vsetín

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13.8.2017) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13.8.2017) K čemu nám slouží tento svátek?

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4.8.2017) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí...

Proměnění Páně (6.8.)

(4.8.2017) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2.8.2017) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria...

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(29.7.2017) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec...

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(27.7.2017) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v...

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20.7.2017) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z...