Víra je jako pochodeň, kterou je potřeba často přikládat k plameni Ducha svatého, - archiv citátů

Věcný rejstřík

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

Terezie z Avily

(*Avila 28.3.1515 + Alba de Tormes 4.10.1582). Jedna z nejvýznamnějších řeholnic a mystiček. Reformátorka karmelitánského řádu.

 • Nechceme Terezii z Avily! (článek) - Do kláštera Vtělení v Avile přišla Terezie v doprovodu provinciála karmelitánů, otce Angela de Salazar. Zástup řeholnic je už očekával. Příchozí přivítaly křikem a dupáním. Volaly:  „Nechceme novou řeholi! Nechceme řeholi poustevníků!“  „Nechceme Terezii od Ježíše!“
 • Ve škole svaté tulačky (Poselství papeže Františka u příležitosti výročí narození svaté Terezie) (tematický text) - Svatí, na rozdíl od odvážných hrdinů, jsou plodem Boží milosti.
 • Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý... (aktualita) - ... Opravdová svatost s sebou nese radost, protože „svatý, který je smutný, je smutný svatý“. Svatí, na rozdíl od odvážných hrdinů, jsou plodem Boží milosti. Každý světec nám nabízí jeden z mnoha rysů Boží tváře. ... (Poselství papeže Františka u příležitosti pětistého výročí narození svaté Terezie - odkaz na vojtechkodet.cz)
 • Jak se modlit křížovou cestu (článek) - Většinou se křížovou cestu modlíme společně. Křížovou cestu je možné pojmout i jako osobní modlitbu, v níž chceme na své vlastní životní cestě nově potkat Krista. Proto je možné se ji modlit kdykoliv, nejen v době postní, a není dokonce ani nutné se ji pomodlit naráz celou.
 • Neměl dar humoru, neměl vůdcovské a organizační vlohy, nebyl strhujícím kazatelem, byl malé postavy... (článek) - Traduje se, že Jan od Kříže byl malé postavy, ale ušlechtilý ve slovech i gestech. Na rozdíl od Terezie neměl dar humoru; snad k tomu přispělo tvrdé mládí. Neměl vůdcovské, organizační vlohy, nebyl strhujícím kazatelem, ale spíše neobyčejně vnímavým zpovědníkem a duchovním vůdcem. Tvrdilo se, že po dvou slovech rozuměl duši.
 • Pomůcka k denní tiché chvíli - k dennímu rozjímání slova Božího (tematický text) - Praktické kroky k hlubší modlitbě...
 • POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA K XXX. SVĚTOVÉMU DNI MLÁDEŽE 2015 (tematický text) - „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“ (Mt   5,8)
 • Světci jsou pravými reformátory církve (článek) - Světci jsou pravými reformátory církve, skrze něž se církev vracela k prostotě a zároveň otevírala nový přístup k víře.
 • Vědomí lidské křehkosti (K. Lachmanová) (tematický text) - Sv. terezie z Lisieux zpočátku dost těžko chápala, proč Terezie z Avily ustanovila jako hlavní náplň reformovaného Karmelu právě přímluvnou modlitbu za kněze.  
 • 1. Duchovní vedení vizionářů (Vojtěch od svaté Hedviky OCD) (kapitola z knihy)
 • 18. neděle v mezidobí C / Blázne… (kázání) - Jsi blázen… To není odborný posudek psychiatra o tvém duševním stavu, ani insultování… kupodivu tuto větu bys mohl teď slyšet od Boha! A pokud „ti to patří“, tak se jí nemusíš bát – Bůh tě nesráží, neponižuje. Pokud je jeho výchova někdy náročná, pak jen k tvému dobru. Cožpak není dobré vědět, že stavíš svůj život na písku, „vzhůru nohama“? Že kráčíš přímo do močálu?
 • 4. Vidění a zjevení (Karl Rahner) (kapitola z knihy)
 • 6. týden: (kapitola z knihy)
 • Cesta k dokonalosti: nejen pro bosé řeholnice, ale i pro nás (článek) - (Nově vydaná kniha Terezie z Avily: Cesta k dokonalosti ) Zatímco mnohá díla duchovních velikánů minulosti jsou dnes už jen předmětem zájmu úzkého okruhu odborníků, Terezie z Avily a její odkaz se vyznačuje již po čtyři staletí neutuchající aktuálností a odpovídajícím zájmem širokých vrstev křesťanů.
 • Farnost dnes a zítra (Jaromír Neugebauer) - Pastorační zásady (tematický text)
 • Krátké čtení na každý den (článek) - Terezie z Avily prohlásila, že dobré knihy jsou „pro duši stejně nezbytné jako potrava pro tělo“. Zatímco za života svaté Terezie nebylo tak snadné číst, protože lidé to často neuměli, v dnešní době v tom mnohým spíše brání překotné životní tempo a neschopnost vnitřně se soustředit – a tak si čtenář málokdy najde chviličku, aby se v klidu ponořil do četby duchovního textu. Knížka I dnes je den Boží vychází vstříc této situaci a nabízí krátké čtení na každý den. Příslušná denní zamyšlení si můžete přečíst například před cestou do práce nebo před usnutím. Najdete tu 365 textů (v přestupném roce budete mít den volno :-). Texty čerpají z kázání a přednášek Wilfrida Stinissena. Kniha je navíc vybavena přehledným a obsáhlým věcným rejstříkem, který umožňuje knihu využívat i pro orientaci v mnohých otázkách a jako přípravu katechezí, kázání apod.
 • Opravdu jsme my katolíci tak zabednění, že ani nevíme, proč slavíme Vánoce? (článek) - Před lety, ještě za totality, jsem kdesi ve Slezsku čekala na vlak. Bylo to před Vánoci. Nechtěně jsem zaslechla rozhovor dvou mužů. Soudě podle hantýrky, jeden z nich byl zřejmě evangelík, možná dokonce evangelický pastor. Říkal něco ve smyslu: „Představ si, ti katolíci slaví advent, ale přitom vůbec nevědí, co by měli od Boha čekat! Samý folklor, zpívají koledy, zdobí stromečky a jesličky, ale nevědí, že Kristus by se měl znovu narodit v jejich srdcích!“
 • r. 2004 (Jeho láska stačí; vzkaz tobě i tvým přátelům; jsme poznamenáni nedostatkem ; Jsi milovatelná, jsi milovatelný) (tematický text)
 • Různé (tematický text) - …Jen přítomný okamžik drahý mi je, Vždyť budoucnosti se nemusí vůbec má duše dočkat. Čas, který minul, není v mé moci… (sv. Faustyna Kowalská)
 • Různé (tematický text)
 • Různé (tematický text)
 • Různé krátké texty a citáty k tématu mamon a bohatství (tematický text)
 • Sexualita (kapitola z knihy) - Když se pokusil postavit tváří v tvář svému hanebnému nepříteli číslo jedna
 • Terezie z Avily (tematický text) - (*Avila 28.3.1515  + Alba de Tormes 4.10.1582). Jedna z nejvýznamnějších řeholnic a mystiček. Spolu s Janem od Kříže reformovala řád karmelitánů. Pořádala četné duchovní přednášky pro příslušníky řádu a sepsala své myšlenky v několika spisech (Kniha o zakládání, Život, Cesta k dokonalosti, Nad Velepísní aj). Roku 1617 byla Terezie od ježíše (Terezie z Avily) prohlášena patronkou Španělska, r. 1622 svatořečena a r. 1970 prohlášena učitelkou církve. (převzato z www.iencyklopedie.cz ) Terezie z Avily - v rejstříku webu pastorace.cz
 • Terezie z Avily - výročí narození (aktualita) - Svatá Terezie od Ježíše, "Terezie z Ávily" (28. 3. 1515 Ávila – 4. 10. 1582 Alba de Tormes) Nic ať tě nemate, nic ať tě heděsí. Vždyť kdo má Boha nic mu neschází. Bůh sám ti dostačí. (Svatá Terezie z Avily) Nada te turbe, nada te espante: quien a Dios tiente nada le falta. Nada te turbe, nada te espante: Solo Dios basta. (Sancta Teresa de Jesus).
 • Velké ženy v temných zákoutích dějin (článek) - (Nová kniha Velké ženy duchovní tradice ) Některé světice jsou velmi známé a oblíbené. Johanka z Arku odvážně vyráží do boje; Terezie z Avily kráčí s Bohem mezi kuchyňskými pánvemi, Bernadetta klečí před jeskyní Massabielle. Životy těchto velkých světic inspirovaly mnoho literárních děl a vyvolaly mnoho vzrušených diskusí. Je však mnoho jiných světic, které jsou méně známé, nebo těch jejichž tradiční životopisy mohou být obohaceny novým zkoumáním.
 • Vybírám si všechno 1 (M.-D. Molinié) (tematický text)
 • Židovství a křesťanství v tajemství smlouvy / Biblicko-teologická meditace / Jan Samohýl (tematický text) - Ježíš je prostředník Nové smlouvy, nového sňatku. Smyslem Boží smlouvy je berít , bytostné spojení člověka s Bohem. Na tuto skutečnost poukazuje i křesťanská liturgie. Denně se v kostelech po celém světě znovu zpřítomňuje Ježíšova svatba s lidstvem.

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Úterý 19.9.

1 Tim 3,1-13; Lk 7,11-17

Komentář k Lk 7,11-17: Radost maminky z uzdravení jejího jediného syna musela být nepředstavitelná. Kéž se i já dovedu radovat z Ježíšových mocných činů, které nejsou třeba tak nápadné…

Zdroj: Nedělní liturgie

20. září - památka korejských mučedníků

(19.9.2017) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou...

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16.9.2017) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry...

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

(16.9.2017) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14.9.2017) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o...

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13.9.2017) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku

Svatá Ludmila - pracovní listy pro děti

(10.9.2017) 16. září slavíme svátek svaté Ludmily. Nabízíme vám několik pracovních listů k tomuto tématu.

Narození Panny Marie 8. 9.

(7.9.2017) Nejsme loutky v rukou Božích. On má s každým z nás plán, projekt, nabídku, šanci, záměr.

Modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii

(5.9.2017) "Fatimské" zasvěcení Panně Marii, které sv. Jan Pavel II. pronesl v roce 1984