Buďte ve svém jednání laskaví Vyhýbejte se jakékoli podobě násilí,  - archív citátů

22. 2. 2001 , Petr Kolář

Kardinálové

Kardinálové byli původně duchovní, pečující o některý z hlavních kostelů v Římě a okolí. Výraz "kardinál" je odvozen od latinského cardo neboli čep dveří, kolem kterého se všechno otáčí. V přeneseném významu se tak označuje stěžejní bod a také mužové na důležitém místě.
Ve 12. století jich bylo 47, z toho 7 biskupů, 28 kněží a 12 jáhnů a byli to papežovi rádci a spolupracovníci. Papež Alexander III. jim tehdy přiřknul výlučné právo volit papeže a od té doby je jejich význam v církvi spojován především s touto funkcí. Prvním logickým důsledkem bylo rozšíření kardinálského kolegia o biskupy, kněze a jáhny z jiných zemí, potom byli postupně pověřováni vedením římské církevní administrativy, pozdějších kongregací a tyto úkoly nabyly časem větší váhy, než jejich biskupská, kněžská nebo jáhenská svěcení. Počet kardinálů byl ke konci středověku omezen na 52, často ale klesal na méně než polovinu tohoto počtu. Od 16. století byl zvýšen na 70 a teprve Jan XXIII. tento počet překročil. Po jmenování nových 44 kardinálů je dosaženo historicky nejvyššího počtu a také nebývale mezinárodního charakteru kardinálského kolegia. Nepřímo tu působí také kvalita a rychlost dnešních prostředků společenské komunikace: Před vynálezem telegrafu by nebylo mělo valného smyslu jmenovat kardinály někde v Indii nebo v rovníkové Africe, protože jejich svolání k volbě bylo z čistě technických důvodů prakticky neproveditelné.

Jan Pavel II. si je jistě dobře vědom toho, že právě jmenoval řadu volitelů svého nástupce, byla to pro něj osobně jistě pohnutá chvíle. Nemohl přitom nemyslet na profil budoucího papeže, na svou odpovědnost za jeho volbu a jistě jmenoval do sboru kardinálů muže, o nichž je přesvědčen, že ji zajistí. Novináři právem berou pod lupu jejich životopisy a důležité momenty z jejich života. Mnozí uvažují dokonce už i nad jménem budoucího papeže, které jistě napoví něco o jeho programu. Jan Pavel II. se svým jménem přihlásil jak ke koncilnímu dílu Jana XXIII., tak k apoštolátu Pavla VI. za hranicemi katolické církve.

Při všech spekulacích i úvahách je nicméně dobré nezapomínat, že současným papežem je nadále Jan Pavel II. a že plánuje na letošní rok řadu cest, například na Ukrajinu a do Arménie. A je docela dobře možné, že než dojde k novému konkláve a volbě nového papeže, zažijeme ještě lecjaké překvapení, na která je pontifikát polského papeže tak bohatý.


Pro RaVat/ceco Petr Kolář SJ
Praha, 21. února 2001

Autor: Petr Kolář

Čtení z dnešního dne: Sobota 17.3.

Jer 11,18-20 ; Jan 7,40-53

Komentář k Jan 7,40-53: Znalci Písem zkoumali, odkud Mesiáš přijde, ale přes tolik znamení nebyli ochotní uvěřit. Dnes máme mnoho vědomostí o Božích věcech, ale srdce můžeme mít podobně uzavřené.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Josef (svátek 19.3.)

(17. 3. 2018) Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se...

Den sv. Patrika (17.3)

(16. 3. 2018) Pro našince je velkolepá oslava, spojená se svátkem sv. Patrika, možná trochu nepochopitelnou podívanou, která však má...

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2018) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za...

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu
(13. 3. 2018) Pět dní plných zajímavých témat, neuvěřitelné bohoslužby, setkání s pětistovkou mladých z celé Evropy, cool velikonoční...

Papež František - výročí volby (13. 3. 2013)

(11. 3. 2018) Papež František ve věcném rejstříku a ve jmenném rejstříku webu pastorace.cz

Řehoř Veliký (+ 12. 3. 604)

(10. 3. 2018) 12. března roku 604 zemřel výrazný papež, který provedl církev a společnost chaotickým dějinným přelomem mezi starověkem...