22. 2. 2001 , Petr Kolář

Kardinálové

Kardinálové byli původně duchovní, pečující o některý z hlavních kostelů v Římě a okolí. Výraz "kardinál" je odvozen od latinského cardo neboli čep dveří, kolem kterého se všechno otáčí. V přeneseném významu se tak označuje stěžejní bod a také mužové na důležitém místě.
Ve 12. století jich bylo 47, z toho 7 biskupů, 28 kněží a 12 jáhnů a byli to papežovi rádci a spolupracovníci. Papež Alexander III. jim tehdy přiřknul výlučné právo volit papeže a od té doby je jejich význam v církvi spojován především s touto funkcí. Prvním logickým důsledkem bylo rozšíření kardinálského kolegia o biskupy, kněze a jáhny z jiných zemí, potom byli postupně pověřováni vedením římské církevní administrativy, pozdějších kongregací a tyto úkoly nabyly časem větší váhy, než jejich biskupská, kněžská nebo jáhenská svěcení. Počet kardinálů byl ke konci středověku omezen na 52, často ale klesal na méně než polovinu tohoto počtu. Od 16. století byl zvýšen na 70 a teprve Jan XXIII. tento počet překročil. Po jmenování nových 44 kardinálů je dosaženo historicky nejvyššího počtu a také nebývale mezinárodního charakteru kardinálského kolegia. Nepřímo tu působí také kvalita a rychlost dnešních prostředků společenské komunikace: Před vynálezem telegrafu by nebylo mělo valného smyslu jmenovat kardinály někde v Indii nebo v rovníkové Africe, protože jejich svolání k volbě bylo z čistě technických důvodů prakticky neproveditelné.

Jan Pavel II. si je jistě dobře vědom toho, že právě jmenoval řadu volitelů svého nástupce, byla to pro něj osobně jistě pohnutá chvíle. Nemohl přitom nemyslet na profil budoucího papeže, na svou odpovědnost za jeho volbu a jistě jmenoval do sboru kardinálů muže, o nichž je přesvědčen, že ji zajistí. Novináři právem berou pod lupu jejich životopisy a důležité momenty z jejich života. Mnozí uvažují dokonce už i nad jménem budoucího papeže, které jistě napoví něco o jeho programu. Jan Pavel II. se svým jménem přihlásil jak ke koncilnímu dílu Jana XXIII., tak k apoštolátu Pavla VI. za hranicemi katolické církve.

Při všech spekulacích i úvahách je nicméně dobré nezapomínat, že současným papežem je nadále Jan Pavel II. a že plánuje na letošní rok řadu cest, například na Ukrajinu a do Arménie. A je docela dobře možné, že než dojde k novému konkláve a volbě nového papeže, zažijeme ještě lecjaké překvapení, na která je pontifikát polského papeže tak bohatý.


Pro RaVat/ceco Petr Kolář SJ
Praha, 21. února 2001

Autor: Petr Kolář

Čtení z dnešního dne: Úterý 12.11.

Iz 40,1-11; Mt 18,12-14

Komentář k Iz 40,1-11: I já jsem vyzván, abych volal! Okolí mám beze strachu upozornit: můj Bůh je šetrný ke slabým, jako pastýř k březí ovečce.

Zdroj: Nedělní liturgie

Jan od Kříže (svátek 14.12.)

(10. 12. 2017) Neměl dar humoru, neměl vůdcovské a organizační vlohy, nebyl strhujícím kazatelem, byl malé postavy... Zemřel 14. 12....

Jak obdarovat, aby se nejednalo o další věc do šuplíku?

(7. 12. 2017) Přemýšlíte, jaký dárek k Vánocům vybrat nejbližším? Katolický týdeník přinesl několik zajiíavých tipů.

Eucharistie ve výtvarném umění - jedinečná výstava v Plzni

Eucharistie ve výtvarném umění - jedinečná výstava v Plzni
(5. 12. 2017) Nabízíme vám zajímavý tip - jako jeden z důvodů navštívit západočeskou metropoli...

Adoptuj si politika

(4. 12. 2017) Modlitební iniciativa, která místo neustálé kritiky a odmítání politiky chce podpořit postoj, který bude odrážet...

Mikuláš (6.12.)

(4. 12. 2017) Mikulášova velikost nebyla v hrdinství, které se nechává mučit, zavřít a popravit. Jeho velikostí byla každodenní...

Ježíškova vnoučata - již podruhé

(30. 11. 2017) Splňte vánoční přání osamělým lidem v domovech pro seniory. Je to na Vás.