Jestliže se děsíte pozemské bídy, proč nemáte strach z bídy na věčnosti?  - archív citátů

15. 6. 2003

Kdo se skrývá pod názvem Komunita Chemin Neuf?

Komunita Chemin Neuf (Nová cesta) vznikla v r.1973 v Lyonu z modlitební skupiny kněží a laiků. Je katolickou komunitou s ekumenickým posláním, čerpající ze spirituality sv.Ignáce z Loyoly a ze zkušeností Charizmatické obnovy. Dnes působí asi ve čtyřiceti zemích světa, má více než 1000 členů a další skupiny spolupracovníků.
Jaký je původ komunity ?

Komunita Chemin Neuf (Nová cesta) vznikla v r.1973 v Lyonu z modlitební skupiny kněží a laiků. Je katolickou komunitou s ekumenickým posláním, čerpající ze spirituality sv.Ignáce z Loyoly a ze zkušeností Charizmatické obnovy. Dnes působí asi ve čtyřiceti zemích světa, má více než 1000 členů a další skupiny spolupracovníků.Co je hlavním posláním komunity ?

Komuinita je povolána do služby pro jednotu (jednotu lidské osobnosti, manželského páru, církve, národů). Shromažďuje z různých národů muže a ženy, svobodné i manžele, kněze, katolíky i příslušníky jiných křesťanských církví. Někteří žijí pod jednou střechou (fraternita života), jiní ve svých domovech blízko sebe (fraternita čtvrti). Obě fraternity svědčí svými závazky o jednotě v rozdílnosti, žijí, modlí se a evangelizují společně. Většina členů má své civilní zaměstnání, někteří jsou plně ve službě misii komunity. Toto svědectví ukazuje rozdílné prožívání jedné víry v rozličných situacích a umožňuje tak oslovení lidí přicházejících z různých prostředí.Od kdy je komunita v České republice a co nabízí ?

V České republice probíhá již 10 let apoštolát manželů (Kána) a 8 let práce s mládeží. V dubnu 1998 uznal kardinál Vlk Institut Chemin Neuf a svěřil komunitě bývalý jezuitský klášter v Tuchoměřicích u Prahy. Od července 2001 byla komunitě svěřena farnost v Tuchoměřicích a od září 2001 Misijní centrum při Arcibiskupství pražském v Praze 2, u kostela sv. Apolináře.

Komunita se snaží svědčit skrze bratrský a komunitní život. Je to svědectví o živém Ježíši, který žije uprostřed nás a o to se snaží rozdělit se všemi, kteří přicházejí. I vyučování, jež probíhají, zahrnují osobní svědectví („Náš svět poslouchá raději svědky než učitele.“ Pavel VI.).A co tedy konkrétně organizujete ?

Komunita organizuje víkendová či několikadenní duchovní cvičení pro manžele i s dětským programem, programy pro snoubence, pro mládež různých věkových kategorií, pro širší veřejnost (Emauzy), pro lidi vzdálené od církve (kurzy Alfa). Z další nabídky jde o nejrůznější duchovní formace, biblické nebo teologické, pro laiky v rozličných formách, ignaciánská duchovní cvičení, duchovní cvičení, jako cestu k vnitřnímu uzdravení aj.

Na každém setkání je čas pro vyučování, osobní svědectví, osobní i společnou modlitbu, sdílení se v malých skupinkách, služby ostatním. Modlitba je pestrá od společných chval přes modlitbu hodinek, adoraci, meditaci nad Písmem sv. až po slavení eucharistie.

V naší farnosti pořádáme navíc vánoční a velikonoční představení pro děti, rodiče a přátele, „Povídání o víře“ – katecheze pro děti. V programu Misijního centra jsou pak otevřená večerní modlitební setkání, modlitby za jednotu křesťanů, večerní setkání nad filmem, setkání mládeže, týden evangelizace s koncertem v kostele (vyučování, svědectví a modlitby), představení v ulicích (pantomima, hudba). Též pořádáme duchovní obnovy i pro jiné farnosti.Povězte nám prosím něco i o vašich prázdninových aktivitách

Každý rok v létě ve Francii probíhá týdenní „Mezinárodní festival mládeže“, stejně i v Tuchoměřicích. Ve Francii též nabízíme účast v Mezinárodním ekumenickém sboru a různé duchovní formace. Komunita dále využívá i dům v Bartošovicích v Orlických horách, kde bývají letní evangelizační kurzy („Kury základů víry“), víkend s Country a na kolech, v zimě lyžařské kurzy, společné oslavy Silvestra a pod.– duchovní formace spojené s časem odpočinku.Co byste řekli závěrem?

V samotném srdci naší spirituality stojí víra v moc Božího slova, které umí najít cestu k srdci lidí a proměnit je. Jako podstatné vidíme: osobní čas v Boží blízkosti, vzájemné materiální dělení, zjednodušování života a vzájemné smíření. Těšíme se na všechny, kteří mají zájem o komunitní život nebo se chtějí jako laici duchovně formovat či jen sdílet svůj život s Bohem s ostatními v lásce a radosti.Jak vás lze kontaktovat, kde jste k nalezení ?

Kontaktovat nás lze samozřejmě jak telefonicky, tak emailem, faxem, dopisem, či osobně.
- Komunita Chemin Neuf, Školní 1, 252 67 Tuchoměřice, tel. 220 199 441-2, fax 220 950 023, email: sekretariat@chemin-neuf.cz, web: www.chemin-neuf.cz
- Misijní centrum, Dům Michael, Apolinářská 10, 128 00, Praha 2, tel.224 920 598, fax 224 921 314, email: michael@misie.cz, web: www.misie.cz.

Děkujeme za rozhovor

Čtení z dnešního dne: Úterý 17.7.

Iz 7,1-9; Mt 11,20-24

Komentář k Iz 7,1-9: Plány nepřátel se neuskuteční, pokud budu mít pevnou víru, obstojím! I pro mě platí: hleď zůstat klidný a neboj se…

Zdroj: Nedělní liturgie

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2018) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2018) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2018) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Katolická charismatická konference 2018

(4. 7. 2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem charismatické konference, která se letos uskuteční od...

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2018) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2018) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)