Raduj se, když tě zarmoutí ten, koho miluješ protože očišťuje tvou duši, činí ji krásnou, jemnou... - archív citátů

15. 6. 2003

Kdo se skrývá pod názvem Komunita Chemin Neuf?

Komunita Chemin Neuf (Nová cesta) vznikla v r.1973 v Lyonu z modlitební skupiny kněží a laiků. Je katolickou komunitou s ekumenickým posláním, čerpající ze spirituality sv.Ignáce z Loyoly a ze zkušeností Charizmatické obnovy. Dnes působí asi ve čtyřiceti zemích světa, má více než 1000 členů a další skupiny spolupracovníků.
Jaký je původ komunity ?

Komunita Chemin Neuf (Nová cesta) vznikla v r.1973 v Lyonu z modlitební skupiny kněží a laiků. Je katolickou komunitou s ekumenickým posláním, čerpající ze spirituality sv.Ignáce z Loyoly a ze zkušeností Charizmatické obnovy. Dnes působí asi ve čtyřiceti zemích světa, má více než 1000 členů a další skupiny spolupracovníků.Co je hlavním posláním komunity ?

Komuinita je povolána do služby pro jednotu (jednotu lidské osobnosti, manželského páru, církve, národů). Shromažďuje z různých národů muže a ženy, svobodné i manžele, kněze, katolíky i příslušníky jiných křesťanských církví. Někteří žijí pod jednou střechou (fraternita života), jiní ve svých domovech blízko sebe (fraternita čtvrti). Obě fraternity svědčí svými závazky o jednotě v rozdílnosti, žijí, modlí se a evangelizují společně. Většina členů má své civilní zaměstnání, někteří jsou plně ve službě misii komunity. Toto svědectví ukazuje rozdílné prožívání jedné víry v rozličných situacích a umožňuje tak oslovení lidí přicházejících z různých prostředí.Od kdy je komunita v České republice a co nabízí ?

V České republice probíhá již 10 let apoštolát manželů (Kána) a 8 let práce s mládeží. V dubnu 1998 uznal kardinál Vlk Institut Chemin Neuf a svěřil komunitě bývalý jezuitský klášter v Tuchoměřicích u Prahy. Od července 2001 byla komunitě svěřena farnost v Tuchoměřicích a od září 2001 Misijní centrum při Arcibiskupství pražském v Praze 2, u kostela sv. Apolináře.

Komunita se snaží svědčit skrze bratrský a komunitní život. Je to svědectví o živém Ježíši, který žije uprostřed nás a o to se snaží rozdělit se všemi, kteří přicházejí. I vyučování, jež probíhají, zahrnují osobní svědectví (?Náš svět poslouchá raději svědky než učitele.? Pavel VI.).A co tedy konkrétně organizujete ?

Komunita organizuje víkendová či několikadenní duchovní cvičení pro manžele i s dětským programem, programy pro snoubence, pro mládež různých věkových kategorií, pro širší veřejnost (Emauzy), pro lidi vzdálené od církve (kurzy Alfa). Z další nabídky jde o nejrůznější duchovní formace, biblické nebo teologické, pro laiky v rozličných formách, ignaciánská duchovní cvičení, duchovní cvičení, jako cestu k vnitřnímu uzdravení aj.

Na každém setkání je čas pro vyučování, osobní svědectví, osobní i společnou modlitbu, sdílení se v malých skupinkách, služby ostatním. Modlitba je pestrá od společných chval přes modlitbu hodinek, adoraci, meditaci nad Písmem sv. až po slavení eucharistie.

V naší farnosti pořádáme navíc vánoční a velikonoční představení pro děti, rodiče a přátele, ?Povídání o víře? ? katecheze pro děti. V programu Misijního centra jsou pak otevřená večerní modlitební setkání, modlitby za jednotu křesťanů, večerní setkání nad filmem, setkání mládeže, týden evangelizace s koncertem v kostele (vyučování, svědectví a modlitby), představení v ulicích (pantomima, hudba). Též pořádáme duchovní obnovy i pro jiné farnosti.Povězte nám prosím něco i o vašich prázdninových aktivitách

Každý rok v létě ve Francii probíhá týdenní ?Mezinárodní festival mládeže?, stejně i v Tuchoměřicích. Ve Francii též nabízíme účast v Mezinárodním ekumenickém sboru a různé duchovní formace. Komunita dále využívá i dům v Bartošovicích v Orlických horách, kde bývají letní evangelizační kurzy (?Kury základů víry?), víkend s Country a na kolech, v zimě lyžařské kurzy, společné oslavy Silvestra a pod.? duchovní formace spojené s časem odpočinku.Co byste řekli závěrem?

V samotném srdci naší spirituality stojí víra v moc Božího slova, které umí najít cestu k srdci lidí a proměnit je. Jako podstatné vidíme: osobní čas v Boží blízkosti, vzájemné materiální dělení, zjednodušování života a vzájemné smíření. Těšíme se na všechny, kteří mají zájem o komunitní život nebo se chtějí jako laici duchovně formovat či jen sdílet svůj život s Bohem s ostatními v lásce a radosti.Jak vás lze kontaktovat, kde jste k nalezení ?

Kontaktovat nás lze samozřejmě jak telefonicky, tak emailem, faxem, dopisem, či osobně.
- Komunita Chemin Neuf, Školní 1, 252 67 Tuchoměřice, tel. 220 199 441-2, fax 220 950 023, email: sekretariat@chemin-neuf.cz, web: www.chemin-neuf.cz
- Misijní centrum, Dům Michael, Apolinářská 10, 128 00, Praha 2, tel.224 920 598, fax 224 921 314, email: michael@misie.cz, web: www.misie.cz.

Děkujeme za rozhovor

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 22.3.

Gn 17,3-9; Jan 8,51-59

Komentář k Gn 17,3-9: Starý zákon je zjevný v Novém! Dnešní úryvek evangelia navazuje na 1. knihu Mojžíšovu a vysvětluje plnost Kristova bytí. Tehdy jej ovšem vyhnali. A dnes...?

Zdroj: Nedělní liturgie

Divine Attraction, Nomads + Natives a Mate.O/TU dalšími hosty letního festivalu UNITED

Divine Attraction, Nomads + Natives a Mate.O/TU dalšími hosty letního festivalu UNITED
(19. 3. 2018) Festival UNITED naplňuje každý srpen valašský Vsetín. Kromě zahraničních kapel Christafari a LZ7 teď...

Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef

(18. 3. 2018) Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží...

Svatý Josef (svátek 19.3.)

(17. 3. 2018) Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se...

Den sv. Patrika (17.3)

(16. 3. 2018) Pro našince je velkolepá oslava, spojená se svátkem sv. Patrika, možná trochu nepochopitelnou podívanou, která však má...

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2018) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za...

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu
(13. 3. 2018) Pět dní plných zajímavých témat, neuvěřitelné bohoslužby, setkání s pětistovkou mladých z celé Evropy, cool velikonoční...