Naše křehkost není překážkou působení Boží milosti, naopak... - archív citátů

7. 1. 2008 , Josef Veselý

Kompendium sociální nauky církve, aneb Pozvání na cestu

V souvislosti s českým vydáním Kompendia sociální nauky církve, které realizuje Karmelitánské nakladatelství, zpracoval tým autorů Centra pro sociální otázky při České biskupské konferenci pod vedením prof. Lubomíra Mlčocha publikaci s názvem Pozvání na cestu.
Jak v úvodu prof. Mlčoch uvádí, tato publikace může motivovat čtenáře k následnému studiu Kompendia a jeho implementaci v životě. "Snažíme se, aby nám mohl porozumět i čtenář, který není "doma" v teologickém myšlení ani v církevním jazyku".

Celý text dokumentu Pozvání na cestu naleznete zde

Autor: Josef Veselý

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 18.1.

1 Sam 18,6-9; 19,1-7; Mk 3,7-12

Komentář k Mk 3,7-12: I dnes mnozí neduživí a nemocní vyhledávají Kristovu církev. Kéž je to pro mě jeden ze znaků její pravosti!

Zdroj: Nedělní liturgie

Kulturní i přírodní bohatství Amazonie leží papeži na srdci

Kulturní i přírodní bohatství Amazonie leží papeži na srdci
(18. 1. 2018) Papež František směřuje světovou pozornost k záchraně unikátních světových ekosystémů i kulturám domorodých národů,...

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2018) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem...

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2018) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v židovské rodině...

15.1.2008 zemřel jeden z českých předních biblistů Profesor Jan Heller

(12. 1. 2018) Když se přiblíží stáří, sil ubývá. Co bude dál? Někdo ulpí na tom, co uplývá. To rozmnožuje bolest. Někomu je však dáno...

Marie Elekta od Ježíše (1605?1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2018) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka...

Svátek Křtu Páně

(9. 1. 2018) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.