Láska se neutužuje, když za ní není třeba bojovat. - archív citátů

16. 3. 2006 , Marie Svatošová

Kouzelné slovíčko

Ježíš nás naučil vidět ruku Otce v kráse polních květů, v nebeském ptactvu, ve hvězdné noci, v poli připraveném ke žni, ve tvářích dětí i v potřebách druhých. (Jan Pavel II.)
Špatně vychované dítě se na první pohled pozná kromě jiného i podle toho, že neumí ani poděkovat.To jistě není dobrou vizitkou pro rodiče, a tak se většina z nich snaží vést své dítě aspoň k základní slušnosti a vděčnosti. I za to nejobyčejnější cukrle musí dítě poděkovat, a dokud to neudělá, rodič naléhá: ?Jak se říká? Tys zapomněl to kouzelné slovíčko? No ? proto!? Od dětí to důsledně vyžadujeme, ale sami to kouzelné slovíčko ?děkuji? velmi často vyslovit, aspoň v duchu, zapomínáme. Kdybychom si plně uvědomovali, že nic kolem nás není samo od sebe, jen tak, náhodou, ale je to tu pro nás, děkovali bychom bez pobízení a připomínání. Oč by náš den byl radostnější, krásnější a zajímavější! Oč šťastnější bychom večer usínali, kdybychom si všechny ty dary před očima jako ve filmu ještě jednou promítli a ještě jednou za ně poděkovali.To bychom je ale nejdřív museli vnímat jako dary, a ne jako náhody.

Vidět ve zdánlivých náhodách Boží znamení, lásku a náklonnost, to ? jak se zdá ? většina lidí nedovede. Zřejmě to nebude člověku vrozené,musí se tomu učit. Ale jak? Stačí jen si toho pozorně všímat a nacvičit si to, tak jako učíme děti říkat kouzelné slovíčko? Svatý Augustin si tuhle schopnost vyprošoval kratinkou modlitbou: ?Bože, uzdrav a otevři mé oči, abych mohl vidět tvá znamení.? Kdo o to nestojí, ten o to ani neprosí; mnohá, i životně důležitá znamení přehlédne a ještě tvrdí, že Bůh mlčí, nevidí a neslyší. A zatím je to on sám, kdo je hluchý a slepý a ani nezabučí, když je obdarován.

Mezi psaním jsem si dnes odpoledne na chvíli odběhla vyřídit pár nutných věcí. Za půl hodinky jsem byla zpátky, ale těch pozoruhodných náhod, které náhodami určitě nejsou, jsem cestou posbírala celou řadu. Tramvaj mi ujela před nosem, a tak jsem měla k dispozici celých pět minut na to, abych si detailně prohlédla kytičky, berušku a čmeláka v příkopu, kolem kterého jinak přeletím jak žíznivá čára. Kdo se mi o tu milou relaxaci postaral? Náhoda? A kdo se mi postaral o to, abych se v příští tramvaji setkala s člověkem, kterého jsem se nutně potřebovala na něco zeptat a dva dny jsem ho marně sháněla? Taky náhoda? Kdo čeká na moje kouzelné slovíčko a raduje se z něj? Taky náhoda?


***

Se svolením převzato z knihy: Náhody a náhodičky s Marií Svatošovou, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství


Několik kapitol z této knihy naleznete zde

Další texty k tématu Boží vůle

Čtení z dnešního dne: Sobota 23.6.

2 Kron 24,17-25; Mt 6,24-34

Komentář k Mt 6,24-34: Kdybych se opravdu řídil těmito slovy, Ježíšův klid a pokoj by mě udělal tolik šťastným a vyzařovaly by ze mě do okolí…

Zdroj: Nedělní liturgie

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2018) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2018) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se...

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

(17. 6. 2018) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal prvním americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými světy: syn Němce...

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Příprava na manželství - osvědčená publikace
(13. 6. 2018) Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství. Tato knížka chce...

Jaroslav Škarvada - oblíbený a optimistický člověk - pomocný pražský biskup († 14.6.2010)

Jaroslav Škarvada - oblíbený a optimistický člověk - pomocný pražský biskup († 14.6.2010)
(13. 6. 2018) "Na konci života nevidím nějakou tmu hrobu, anebo pec krematoria. Na mě tam čeká otevřená náruč Boha. Není to hezký...

V roce 2021 si připomeneme 1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily

V roce 2021 si připomeneme 1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily
(11. 6. 2018) Svatá Ludmila je první česká žena známá jménem, první pokřtěná panovnice, zakladatelka Přemyslovské dynastie, babička a...