Jestliže se děsíte pozemské bídy, proč nemáte strach z bídy na věčnosti?  - archív citátů

27. 6. 2003

Mezinárodní setkání studentů v Praze Summer Week 2003

14.–24.7.2003
Aktivní zapojení studentů do života církve a společnosti je cílem mezinárodního setkání studentů s tématem „How to act on the reality – empowering students to make a change“. Pořadatelem Summer Week 2003 je Vysokoškolské katolické hnutí Praha ve spolupráci s partnery z Brna a Olomouce. Na programu budou přednášky a diskuse zaměřené na rozvoj tolerance, porozumění a interkulturní vzdělávání.
Tradičního letního setkání se zúčastní zástupci katolických hnutí z celé Evropy pod záštitou JECI-MIEC, mezinárodní organizace sdružující katolickou mládež. Summer Week se poprvé koná v České republice, a to v Praze ve dnech 14. – 24.7.2003. Více informací naleznete na internetové adrese http://www.nadosahruky.cz/summerweek.

Čtení z dnešního dne: Středa 18.7.

Iz 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27

Komentář k Iz 10,5-7.13-16: Tak, jak mluví Izaiáš ve jménu Boha, tak má být pevný hlas církve! Ona dnes na sebe musí vzít prorockou úlohu hlasatele pravdy!

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2018) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2018) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2018) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2018) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Katolická charismatická konference 2018

(4. 7. 2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem charismatické konference, která se letos uskuteční od...

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2018) svátek 5.7.