Buďte ve svém jednání laskaví Vyhýbejte se jakékoli podobě násilí,  - archív citátů

13. 10. 2001 , Petr Kolář

Souvislost mezi náboženstvím a násilnostmi

Současná vlna terorizmu ve světě s novou naléhavostí klade starou otázku po spojení nebo aspoň po souvislostech mezi náboženstvím a násilnostmi, páchanými v jeho jménu a vydávanými pachateli za svatou válku. Dnes o ní mluví především muslimové, ale podobně chápali kdysi například i křesťané svá křížová tažení proti mohamedánům nebo proti evropským heretikům. Mají muslimové za námi "jen několikasetleté zpoždění"? Nebo jde jen o izolované deformace, se kterými náboženství ve své podstatě nemá nic společného?
Zapomíná se na klasické rozlišení mezi vírou jakožto osobním rozhodnutím pro Boha a náboženstvím, kterým se víra projevuje v našem, tedy viditelném světě. Křesťan věří, že se v Kristu stal adoptivním dítětem božím. Tuto epochální událost nazývá Zjevením a je přesvědčen, že to je jediný možný způsob navázání takovéhoto vztahu mezi člověkem a Bohem, který jinak zůstává lidskými smysly nepostižitelný, nedosažitelný. Proto také zůstává trvale neřešitelným problémem způsob, jakým člověk tuto svou víru může navenek, viditelně projevit. Souhrn všech těchto projevů vyjadřuje výstižně český výraz ná-boženství. Je ihned vidět, že je tvoří nejen víra, vztah k Bohu, ale také lidské počínání, lidské úsilí vyjádřit ji. To je kořen rozrůzněnosti náboženství a také povinné opatrnosti ve vztahu k vlastnímu náboženství. V současné debatě jako by se ztrácela vzdálenost mezi vírou ve zjeveného Boha a jejím konkrétním výrazem. Ten obsahuje mnohé, co není přímo obsahem Zjevení, ale co odpovídá lidské mentalitě doby a místa zrodu a co tedy nenese charakter božské neměnnosti. Lidská slabost, která se tu projevuje, může podlehnout tlaku okolností a pokušení a jen Bůh sám jednou rozsoudí, kdo všechno a do jaké míry je za to spoluodpovědný. Tím není řečeno, že všechna náboženství jsou stejná: U některých je už výchozí bod pochybný, jak dokazují některé sektářské krajnosti, například satanizmus. Ale i všechna ušlechtilá náboženství jsou náchylná k omylům prostě proto, že jsou také lidským výtvorem. Čas od času je proto nutno pohnout kormidlem loďky, ve které sedíme a někdy nezbude, než se aspoň dodatečně omluvit za to, co se stalo a co už se nedá zcela odčinit ...

Důležité je rozlišovat mezi Zjevením a konkrétní lidskou odpovědí na ně, učit se z minulých omylů a napravovat je. Druhým můžeme být užiteční hlavně dobrým příkladem, skutečnou nápravu omylů ale musí ve svém vlastním domě provést každý sám.


Pro RaVat/ceco Petr Kolář sj
Praha 10. října 2001

Autor: Petr Kolář

Čtení z dnešního dne: Neděle 18. 3.

Jer 31,31-34; Žalm 51; Žid 5,7-9
Jan 12,20-33

Poutníci – pohané – byli zvědaví a chtěli se setkat s kontroverzní osobností. Jejich zvědavost se chce pobavit na dramatu člověka ohroženého smrtí. Tohle Kristus naprosto nepřijímá. Proto Pán odpoví: „Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služebník.“ Tato odpověď však platí i dnes. Setkat se s Kristem lze! Ale nikoli jen pro zvědavost. Je třeba se nejprve rozhodnout, zda ho chceme následovat. Pak se s ním setkáme.

Zdroj: Nedělní liturgie

Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef

(18. 3. 2018) Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží...

Svatý Josef (svátek 19.3.)

(17. 3. 2018) Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se...

Den sv. Patrika (17.3)

(16. 3. 2018) Pro našince je velkolepá oslava, spojená se svátkem sv. Patrika, možná trochu nepochopitelnou podívanou, která však má...

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2018) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za...

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu
(13. 3. 2018) Pět dní plných zajímavých témat, neuvěřitelné bohoslužby, setkání s pětistovkou mladých z celé Evropy, cool velikonoční...

Papež František - výročí volby (13. 3. 2013)

(11. 3. 2018) Papež František ve věcném rejstříku a ve jmenném rejstříku webu pastorace.cz