Jestliže se děsíte pozemské bídy, proč nemáte strach z bídy na věčnosti?  - archív citátů

26. 1. 2007 , Eva Šiprová

Symposium u příležitosti 90. narozenin Oto Mádra

Dne 20. února 2007 se u příležitosti 90. narozenin ThDr. ThDr. h.c. Oto Mádra koná symposium ČESKÁ KATOLICKÁ EKLEZIOLOGIE DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ
Dne 20. února 2007 se u příležitosti 90. narozenin ThDr. ThDr. h.c. Oto Mádra koná symposium ČESKÁ KATOLICKÁ EKLEZIOLOGIE DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ

Program:

PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
Cesty české katolické ekleziologie ve druhé polovině 20. století

Tomáš Benedikt Mohelník, Th.D.
Silvestr Maria Braito OP

doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Jan Evangelista Urban OFM

doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.
Josef Zvěřina

Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
Oto Mádr

Začátek: 14:00

Místo konání: Univerzita Karlova v Praze, katolická teologická fakulta, Thákurova 3, Praha 6 - Dejvice

Autor: Eva Šiprová

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 19.7.

Iz 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30

Komentář k Iz 26,7-9.12.16-19: Touha po Hospodinu, hledání jeho pravdy, žízeň po spravedlnosti. Jásot ze vzkříšení mého Pána kéž přemůže obavy všedních dní…

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2018) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2018) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2018) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2018) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Katolická charismatická konference 2018

(4. 7. 2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem charismatické konference, která se letos uskuteční od...

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2018) svátek 5.7.