Bez Boha nemůžeš učinit nic, co by prospělo jeho království. - archív citátů

26. 1. 2007 , Eva Šiprová

Symposium u příležitosti 90. narozenin Oto Mádra

Dne 20. února 2007 se u příležitosti 90. narozenin ThDr. ThDr. h.c. Oto Mádra koná symposium ČESKÁ KATOLICKÁ EKLEZIOLOGIE DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ
Dne 20. února 2007 se u příležitosti 90. narozenin ThDr. ThDr. h.c. Oto Mádra koná symposium ČESKÁ KATOLICKÁ EKLEZIOLOGIE DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ

Program:

PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
Cesty české katolické ekleziologie ve druhé polovině 20. století

Tomáš Benedikt Mohelník, Th.D.
Silvestr Maria Braito OP

doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Jan Evangelista Urban OFM

doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.
Josef Zvěřina

Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
Oto Mádr

Začátek: 14:00

Místo konání: Univerzita Karlova v Praze, katolická teologická fakulta, Thákurova 3, Praha 6 - Dejvice

Autor: Eva Šiprová

Čtení z dnešního dne: Pátek 24.11.

1 Mak 4,36-37.52-59; Lk 19,45-48

Komentář k 1 Mak 4,36-37.52-59: Radost a obnova národa začala obnovou chrámu. Jsou ovšem národy, které při svém vzniku chrámy boří.

Zdroj: Nedělní liturgie

Stipendia KAAD pro studium a bádání v Německu

(21. 11. 2017) Německá katolická stipendijní organizace KAAD poskytuje mladým křesťanským akademikům ze zahraničí studijní a badatelská...

C. S. Lewis

(21. 11. 2017) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ (? 22. 11. 1963)

Slavnost Ježíše Krista Krále

(20. 11. 2017) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém...

Světový den chudých

(18. 11. 2017) Světový den chudých se připomíná vždy 33. neděli v mezidobí, tedy neděli před slavností Ježíše Krista Krále.

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...