12. 11. 2003 , Martin Horálek

Vánoční setkání Taizé v Hamburku

Evropské setkání mladých, pravidelně organizované komunitou v Taizé, se uskuteční ve dnech 29.12.2003 až 2.1.2004 v Hamburku.
Hamburk(D)/ZENIT: Téměř 300 farností z Hamburku a okolí se připravuje na přijetí tisíců mladých lidí, kteří se na přelomu roku zúčastní setkání organizovaného ekumenickou komunitou z Taizé. Bratři z Taizé přijali pozvání představitelů katolických i nekatolických církví z okolí Hamburku, aby se v pořadí již 26. "Pouť důvěry na Zemi" uskutečnila právě v tomto severoněmeckém městě.

První evropské setkání se konalo v Paříži v roce 1978. Pro mnoho křesťanů v České republice bylo silným zážitkem setkání Taizé v Praze v roce 1990. Loňského evropského setkání se v Paříži se zúčastnilo přes 80 tisíc mladých lidí.

Všechny praktické informace, včetně přihlášky a možnosti dopravy z ČR na setkání v Hamburku lze nalézt na internetové adrese http://www.taize.fr/cs/index.htm?page=/cs/csplemtop-s.htm.***

Se svolením převzato z TS ČBK

Čtení z dnešního dne: Neděle 22. 7.

Jer 23,1-6; Žalm 23; Ef 2,13-18
Mk 6,30-34

Učedníci jsou v plné práci, obsluhují zástup, hovoří s lidmi, obhajují mistra, naslouchají mu. Dokonce byli na první misijní cestě po dvojicích a zažili, že Boží moc byla s nimi. Ale Pán nevidí především výkon, ale je samotné. Bůh si všímá nás, výkon je až na nějakém druhém či dalším místě. První je člověk. A stejně Kristus reaguje, když uvidí zástup, který touží po Bohu. Řecké slovo, které zde zazní, označuje slitování či soucit. Bůh je soucitný a není lhostejný. Jak ale vyřešit nouzi všech? Brzy učedníci zažijí zázrak Božího soucitu. Nyní především vidí, že Ježíš je hluboce lidský!

Zdroj: Nedělní liturgie

Skauting prochází obdobím rozkvětu

Skauting prochází obdobím rozkvětu
(20. 7. 2018) Zdálo se, že skauting vyšel z módy. V posledním desetiletí však zažívá dynamický rozvoj. Skauting se...

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20. 7. 2018) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií. (odkaz...

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2018) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2018) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2018) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2018) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.