Jestliže se děsíte pozemské bídy, proč nemáte strach z bídy na věčnosti?  - archív citátů

28. 5. 2003

Víkend pro rozvedené a civilně ne/sezdané páry (6.-8.6.)

Mít dobré partnerské vztahy v manželství je potřebné pro každého člověka. V naší zemi se takovou činností již po několik roků zabývá aktivita „Manželská setkání“ (dále jen MS). Ze zkušenosti ale víme, že lidé, kteří uzavřeli církevní sňatek, rozvedli se a uzavřeli nový civilní sňatek (případně žijí se svým partnerem nesezdáni) si často netroufají těchto setkání účastnit. Přitom i oni potřebují prožít vzájemné porozumění a přijetí svým partnerem i společenstvím lidí a církve kolem nich.
Papežský dokument Jana Pavla II "Familiaris Consortio" o tom říká: církev, zřízená k tomu, aby vedla všechny lidi, a zejména pokřtěné, ke spáse, nemůže jen tak opustit ty, kdo si vyhledali nový svazek, i když už byli s jedním partnerem spojeni svátostnou smlouvou. Kněží i celé společenství věřících jsou důrazně vybízeni, aby rozvedeným pomáhali se starostlivou láskou tak, aby se necítili odloučeni od církve. (FC kap. 84, str. 91)

Chceme VÍKENDEM PRO ROZVEDENÉ A CIVILNĚ SEZDANÉ (I NESEZDANÉ) PÁRY nabídnout osvědčený způsob pěstování manželského a partnerského vztahu i těm párům, které se z nejrůznějších důvodů nemohou zúčastnit „Manželských setkání“ a zveme vás na:

VÍKEND
pro
ROZVEDENÉ
A CIVILNĚ SEZDANÉ (I NESEZDANÉ)
PÁRY

6. - 8.června 2003, Velehrad, Exerciční dům


PROGRAM VÍKENDU:

přednášky, rozhovory ve skupinkách, rozhovory s knězem, bohoslužba, modlitba

Pátek do 18,00 hod - příjezd, ubytování, večeře
20,00 hod - společné setkání, úvodní program, večerní modlitba

Sobota - dopolední program:
ThLic. Richard Machan: Bůh je milující otec
Sobota - odpolední program:
MUDr. Ludmila Stajnerová: Boží dítě a sebevědomí
Sobota - večerní program:
společné setkání, program dle výběru účastníků, večerní modlitba, volný program

Neděle - dopolední program:
Manželé Kvapilovi: Naše životní cesta
10,00 hod - Mše sv., Hod Boží Svatodušní - velehradská bazilika
12,00 hod - oběd, rozloučení, odjezd

Ubytování: na dvoulůžkových pokojích
Stravování: plná penze
Cena: 500 Kč osoba/víkend

Pokud se rozhodnete přijet na VÍKEND, odešlete prosím co nejdříve návratku. Děkujeme.

Návratka VÍKEND PRO ROZVEDENÉ A CIVILNĚ SEZDANÉ (I NESEZDANÉ) , 6. - 8.června 2003, Velehrad

Jméno:

Adresa:

Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel. 587 405 250


PLÁNY A VÝHLEDY:

Rádi bychom pokračovali setkáním letos na podzim i na jaře příštího roku vždy v podobě prodlouženého víkendu. V současném stádiu plánů, bychom rádi dali v dohledné době vzniknout jisté modifikaci Manželských setkání s osvědčenými tématy a způsoby práce, také s duchovní a psychologickou péčí, včetně opatrování dětí.

Pro to, abychom mohli vytvářet co nejlepší formu setkávání potřebujeme Vaše připomínky, postřehy, náměty, ale je-li to možné, pak i Vaši pomoc. Pokud Vás tento program zaujal a je pro Vás aktuální prosíme Vás o nezávazné a krátké vyplnění přiložené miniankety a její zaslání na adresu:

Jaroslav a Drahomíra Kvapilovi
Einsteinova 50
779 00 Olomouc

Děkujeme a těšíme se na Vaše ohlasy
e-mail: jaromir.kvapil@iol.cz

Minianketa pro páry:

1. Chceme něco dělat v oblasti pěstování partnerských vztahů společně s ostatními páry pro sebe a případně i pro druhé?
Ano
Ne

Pokud jste zatrhli ano, zkuste napsat svou představu, co byste mohli nabídnout:

2. Účastnili jsme se již někdy Manželských setkání?
Ano
Ne

3. Máme zájem zúčastnit se víkendového setkání 6.- 8.6. a to v navrženém termínu?
Ano
Ne

4. Máme vlastní zkušenost s rozvodem?
Ano
Ne

Máme uzavřený sňatek církevní?
Ano
Ne

Civilní?
Ano
Ne

5. Jsme křesťané?
Ano
Ne

6. Oba?
Ano
Ne

7. Je v našich finančních možnostech zaplacení víkendu na Velehradě?
Ano
Ne

8. Máme zájem dostávat nabídky a informace o těchto programech?
Ano
Ne

Naše adresa pro další korespondenci a pozvánky:

Jména a příjmení:………………………………………………………………………..

Ulice:…………………………………………………………………………………….

Město, PSČ:: ……………………………….. ………………………..……………………..

telefon:………………………………………. E-mail:………………………………………….

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 19.7.

Iz 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30

Komentář k Iz 26,7-9.12.16-19: Touha po Hospodinu, hledání jeho pravdy, žízeň po spravedlnosti. Jásot ze vzkříšení mého Pána kéž přemůže obavy všedních dní…

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2018) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2018) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2018) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2018) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Katolická charismatická konference 2018

(4. 7. 2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem charismatické konference, která se letos uskuteční od...

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2018) svátek 5.7.