Bez Boha nemůžeš učinit nic, co by prospělo jeho království. - archív citátů

28. 5. 2003

Víkend pro rozvedené a civilně ne/sezdané páry (6.-8.6.)

Mít dobré partnerské vztahy v manželství je potřebné pro každého člověka. V naší zemi se takovou činností již po několik roků zabývá aktivita ?Manželská setkání? (dále jen MS). Ze zkušenosti ale víme, že lidé, kteří uzavřeli církevní sňatek, rozvedli se a uzavřeli nový civilní sňatek (případně žijí se svým partnerem nesezdáni) si často netroufají těchto setkání účastnit. Přitom i oni potřebují prožít vzájemné porozumění a přijetí svým partnerem i společenstvím lidí a církve kolem nich.
Papežský dokument Jana Pavla II "Familiaris Consortio" o tom říká: církev, zřízená k tomu, aby vedla všechny lidi, a zejména pokřtěné, ke spáse, nemůže jen tak opustit ty, kdo si vyhledali nový svazek, i když už byli s jedním partnerem spojeni svátostnou smlouvou. Kněží i celé společenství věřících jsou důrazně vybízeni, aby rozvedeným pomáhali se starostlivou láskou tak, aby se necítili odloučeni od církve. (FC kap. 84, str. 91)

Chceme VÍKENDEM PRO ROZVEDENÉ A CIVILNĚ SEZDANÉ (I NESEZDANÉ) PÁRY nabídnout osvědčený způsob pěstování manželského a partnerského vztahu i těm párům, které se z nejrůznějších důvodů nemohou zúčastnit ?Manželských setkání? a zveme vás na:

VÍKEND
pro
ROZVEDENÉ
A CIVILNĚ SEZDANÉ (I NESEZDANÉ)
PÁRY

6. - 8.června 2003, Velehrad, Exerciční dům


PROGRAM VÍKENDU:

přednášky, rozhovory ve skupinkách, rozhovory s knězem, bohoslužba, modlitba

Pátek do 18,00 hod - příjezd, ubytování, večeře
20,00 hod - společné setkání, úvodní program, večerní modlitba

Sobota - dopolední program:
ThLic. Richard Machan: Bůh je milující otec
Sobota - odpolední program:
MUDr. Ludmila Stajnerová: Boží dítě a sebevědomí
Sobota - večerní program:
společné setkání, program dle výběru účastníků, večerní modlitba, volný program

Neděle - dopolední program:
Manželé Kvapilovi: Naše životní cesta
10,00 hod - Mše sv., Hod Boží Svatodušní - velehradská bazilika
12,00 hod - oběd, rozloučení, odjezd

Ubytování: na dvoulůžkových pokojích
Stravování: plná penze
Cena: 500 Kč osoba/víkend

Pokud se rozhodnete přijet na VÍKEND, odešlete prosím co nejdříve návratku. Děkujeme.

Návratka VÍKEND PRO ROZVEDENÉ A CIVILNĚ SEZDANÉ (I NESEZDANÉ) , 6. - 8.června 2003, Velehrad

Jméno:

Adresa:

Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel. 587 405 250


PLÁNY A VÝHLEDY:

Rádi bychom pokračovali setkáním letos na podzim i na jaře příštího roku vždy v podobě prodlouženého víkendu. V současném stádiu plánů, bychom rádi dali v dohledné době vzniknout jisté modifikaci Manželských setkání s osvědčenými tématy a způsoby práce, také s duchovní a psychologickou péčí, včetně opatrování dětí.

Pro to, abychom mohli vytvářet co nejlepší formu setkávání potřebujeme Vaše připomínky, postřehy, náměty, ale je-li to možné, pak i Vaši pomoc. Pokud Vás tento program zaujal a je pro Vás aktuální prosíme Vás o nezávazné a krátké vyplnění přiložené miniankety a její zaslání na adresu:

Jaroslav a Drahomíra Kvapilovi
Einsteinova 50
779 00 Olomouc

Děkujeme a těšíme se na Vaše ohlasy
e-mail: jaromir.kvapil@iol.cz

Minianketa pro páry:

1. Chceme něco dělat v oblasti pěstování partnerských vztahů společně s ostatními páry pro sebe a případně i pro druhé?
Ano
Ne

Pokud jste zatrhli ano, zkuste napsat svou představu, co byste mohli nabídnout:

2. Účastnili jsme se již někdy Manželských setkání?
Ano
Ne

3. Máme zájem zúčastnit se víkendového setkání 6.- 8.6. a to v navrženém termínu?
Ano
Ne

4. Máme vlastní zkušenost s rozvodem?
Ano
Ne

Máme uzavřený sňatek církevní?
Ano
Ne

Civilní?
Ano
Ne

5. Jsme křesťané?
Ano
Ne

6. Oba?
Ano
Ne

7. Je v našich finančních možnostech zaplacení víkendu na Velehradě?
Ano
Ne

8. Máme zájem dostávat nabídky a informace o těchto programech?
Ano
Ne

Naše adresa pro další korespondenci a pozvánky:

Jména a příjmení:???????????????????????????..

Ulice:????????????????????????????????.

Město, PSČ:: ????????????.. ?????????..????????..

telefon:???????????????. E-mail:????????????????.

Čtení z dnešního dne: Úterý 21.11.

2 Mak 6,18-31; Lk 19,1-10

Komentář k Lk 19,1-10: I z doby nedávné ke mně mluví vzory statečnosti a odporu. Následování Ježíše předpokládá odvahu postavit se většině. Připravuji se na to?

Zdroj: Nedělní liturgie

C. S. Lewis

(21. 11. 2017) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ (? 22. 11. 1963)

Slavnost Ježíše Krista Krále

(20. 11. 2017) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém...

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...

Litanie ke Kristu Králi

(16. 11. 2017) Kriste, Králi všeho tvorstva, smiluj se nad námi. Kriste, Králi národů, Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nebe i...

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(15. 11. 2017) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen...