Naše křehkost není překážkou působení Boží milosti, naopak... - archív citátů

12. 12. 2001 , Petr Kolář

Vztah církve a státu ? nekonečný seriál

Dosavadní výsledek - naprostá nula
Závažná obvinění vznesl v pondělí tento týden pražský arcibiskup, kardinál Miloslav Vlk, na adresu vládních vyjednávačů připravovaného zákona o vztahu církve a státu u nás. Prvním viditelným výsledkem jednání je totiž návrh zákona, který nejen že problémy, se kterými církev u nás bojuje neřeší, ale naopak předpokládá omezení církevních aktivit i tam, kde se doposud mohly svobodně rozvíjet.
Tento vládní návrh ostatně odmítl schválit i náš senát, vláda se jej ale přesto snaží prosadit a momentálně jí v tom zabránil už jen veto prezidenta republiky. Přístup současné vlády Miloše Zemana, ale už i předchozí vlády Václava Klause nejlépe ilustruje výsledek, kterého bylo doposud dosaženo ? totiž naprostá nula, nedošlo k žádné dohodě o ničem.

Václavem Havlem vetovaná předloha z tohoto týdne visí nad církví jako vážné ohrožení jejich svobod a možností. Jablkem sváru se staly neziskové organizace typu Charity nebo třeba církevních nemocnic, které by stát nejraději viděl oddělené od církve a tím, alespoň nepřímo, pod svou kontrolou. Je to postup, který máme ještě v čerstvé paměti z dob konzolidace komunistické totality v padesátých letech. Zrušením přímých vazeb mezi aktivitami a jejich provozovatelem byla tehdy vytvořena všeobecná závislost všech na státní administrativě, to je na státu, který pak mohl takto závislé, nesvobodné lidi, bez zábran manipulovat. Vytvořil tím sice nechtěně hospodářský marasmus, na který nakonec sám zašel, ale to byl v prvních letech málo viditelný trend.

Co je cílem současné vlády s její předlohou zákona, omezujícího aktivity církve? Je těžké ubránit se podezření, že i ona, 12 let po pádu komunizmu, usiluje o kontrolu dnes církevních aktivit, bez ohledu na důsledky své dirigistické mánie. Je to v rozporu s právy a svobodami, ke kterým se Česká republika formálně hlásí, s naší nedávnou komunistickou zkušeností a také s prostým selským rozumem.

Jistě tu už hrají svou úlohu parlamentní volby, které se už rýsují na obzoru. Spor s církví lze dobře instrumentalizovat a nabídnout tradičnímu českému antiklerikalizmu jako povzbuzení k hlasování patřičným směrem ? snadno si lze představit, kterým. Lze se zcela bez rizika vsadit, že do červnových voleb nedojde v celém jednání mezi státem a církví k o nic většímu pokroku, než v uplynulých 10 letech. Pokud se vládě podaří překonat nebo nějak obejít veto Václava Havla, může se pozice církvi v zemi dokonce ještě oproti stávajícímu stavu zhoršit. Jak v této situaci v jednání pokračovat ? nebo naopak nepokračovat ? to je vážná otázka, nad kterou už jistě v církvi mnozí přemýšlejí. Dosavadní jednání se státem je pro ni totiž jednoznačně kontraproduktivní.Pro RaVat/ceco Petr Kolář SJ
Praha, 12. prosince 2001

Autor: Petr Kolář

Čtení z dnešního dne: Pátek 19.1.

1 Sam 24,3-21; Mk 3,13-19

Komentář k Mk 3,13-19: Jak rozdílné povahy byli apoštolové! Výzva pro dnešní vztahy v církvi. Společný úkol – kázat a vyhánět zlo – má nástupce apoštolů spojovat.

Zdroj: Nedělní liturgie

Kulturní i přírodní bohatství Amazonie leží papeži na srdci

Kulturní i přírodní bohatství Amazonie leží papeži na srdci
(18. 1. 2018) Papež František směřuje světovou pozornost k záchraně unikátních světových ekosystémů i kulturám domorodých národů,...

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2018) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem...

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2018) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v židovské rodině...

15.1.2008 zemřel jeden z českých předních biblistů Profesor Jan Heller

(12. 1. 2018) Když se přiblíží stáří, sil ubývá. Co bude dál? Někdo ulpí na tom, co uplývá. To rozmnožuje bolest. Někomu je však dáno...

Marie Elekta od Ježíše (1605?1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2018) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka...

Svátek Křtu Páně

(9. 1. 2018) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.