Bez Boha nemůžeš učinit nic, co by prospělo jeho království. - archív citátů

1. 8. 2001 , Petr Kolář

Ztráta sympatizantů

Ze spíše skromné debaty okolo prvních výsledků nedávného sčítání lidu a jeho vztahu k náboženství vyplynul pro většinu debatérů závěr, že u nás v posledních desíti letech rapidně ubylo sympatizantů s českou katolickou církví. Sympatizanti nepatří k praktikujícím věřícím a mnohdy ani nejsou pokřtěni, ale jednu dobu, těsně po pádu komunizmu, se ještě nejspíš dovedli ztotožnit s katolicizmem. Mezitím si to rozmysleli a už se k němu nehlásí.
Sympatizant - to je široký a nezávazně znějící pojem. Ovšem jen na první pohled. Sympatizant je přece člověk, který pohlíží na předmět svého zájmu, v daném případě na křesťanství, s rozjasněnou tváří a s troškou dychtivého očekávání. Moc je nezná, ale možná čeká na někoho, kdo by mu je přiblížil podobně jako Filip etiopskému dvořanovi, který jej prosil "Vylož mi, prosím, o kom to prorok mluví..." Filip z něj s pomocí Boží ještě tentýž den mohl křtem udělat křesťana a je možné, že to byl okamžik zrození církve ve vzdálené Etiopii. Už tehdy ovšem existovali také sympatizanti jiného druhu. Ananiáš a jeho manželka Safíra měli zřejmě nějaké skryté důvody pro zájem o křesťanství a byli za svou neupřímnost přísně potrestáni. V obou případech je velmi důležitý přístup křesťanů a jejich nezájem může mít dalekosáhlé důsledky. Dodatečné vysvětlování či ospravedlňování už pak zní jen jako trapná výmluva, jako útěk před vlastní spoluodpovědností. Podobně tomu bývá například při stereotypním "vysvětlování" odchodů ze semináře nebo i z kněžské služby: "Neměl povolání", říkávají falešně moudří v takových situacích. Odkud berou tak pronikavé poznání? Jen z pouhého faktu odchodu? Ten přece může mít mnoho jiných, i s naším jednáním souvisejících příčin! Kdyby se Filip nebyl zajímal o Etiopijce na cestách, bylo by asi tehdy o jednoho křesťana méně, ale vinen by nebyl jen Etiopijec. Velká část viny by připadla i "nezaujatému" Filipovi!

Ztráta sympatizantů je mnohoznačný fenomén, ale odbýt ji jako důsledek nedostatečné vůle a opravdového zájmu o křesťanství, to je vůči mnohým z nich nespravedlivé. Co víme my o působení Ducha, o jeho záměrech a nabídkách lidem okolo nás? Lepší a pro nás samotné určitě užitečnější by byla chvilka zpytování svědomí nad nevyužitou příležitostí a nad tím, jak ji příště, aspoň co se nás týče, lépe chopit, jak jí lépe využít.

Pro RaVat/ceco Petr Kolář SJ
Praha, 1. srpna 2001

Autor: Petr Kolář

Čtení z dnešního dne: Úterý 21.11.

2 Mak 6,18-31; Lk 19,1-10

Komentář k Lk 19,1-10: I z doby nedávné ke mně mluví vzory statečnosti a odporu. Následování Ježíše předpokládá odvahu postavit se většině. Připravuji se na to?

Zdroj: Nedělní liturgie

Stipendia KAAD pro studium a bádání v Německu

(21. 11. 2017) Německá katolická stipendijní organizace Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst e.V. (KAAD) poskytuje mladým...

C. S. Lewis

(21. 11. 2017) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ (? 22. 11. 1963)

Slavnost Ježíše Krista Krále

(20. 11. 2017) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém...

Světový den chudých

(18. 11. 2017) Světový den chudých se připomíná vždy 33. neděli v mezidobí, tedy neděli před slavností Ježíše Krista Krále.

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...